[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Other Indo-European Annotations

CLDR Version 33 Index

Annotations provide names and keywords for Unicode characters, currently focusing on emoji. If you see any problems, please file a ticket with the corrected values for the locale. For the XML data used for these charts, see latest-release annotations or beta annotations. For more information, see LDML Annotations.

This table shows the annotations for a group of related languages (plus English) for easier comparison. The first item is the short name (also the text-to-speech phrase). It is bolded for clarity, and marked with a * for searching on this page. The remaining phrases are keywords (labels), separated by “|”. The keywords plus the words in the short name are typically used for search and predictive typing.

Most short names and keywords that can be constructed with the mechanism in LDML Annotations are omitted. However, a few are included for comparison: #️⃣, 🇪🇺, 👦🏻, 👨‍⚖, 👨🏻‍⚕️, 👨🏿‍⚖, 👩‍⚖, 👩‍❤️‍👩, 👩‍❤️‍💋‍👩, 👩‍👩‍👧, 👩🏼‍⚖, 👩🏿, 👪, 👮, 👮‍♀️, 👮‍♂️, 👮🏼‍♂️, 👮🏽‍♀️, 👮🏿‍♀️, 👮🏿‍♂️, 👶🏽, 💏, 💑, 🔟, 🚴, 🚴‍♀️, 🚴‍♂️, 🚴🏿, 🚴🏿‍♀️, 🚴🏿‍♂️. In this chart, missing items are marked with “⊖”, ‘fallback’ constructed items with “⊗”, substituted English values with “⊕”, and values equal to their parent locale’s values are replaced with ≣.

CharHexEnglishGreekAlbanianArmenianPersianPashto
🏻1F3FB*light skin tone
| skin tone | type 1–2
*ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
*nuancë lëkure e çelët
| nuancë lëkure | tipi I-II
*մաշկի տիպ-1-2
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
‫*پوست سفید
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع اول و دوم | نوع ۱ و ۲ | پوست‬
‫*روښانه پوستکۍ
| روښانه پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۲–۱‬
🏼1F3FC*medium-light skin tone
| skin tone | type 3
*μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
*nuancë lëkure gjysmë e çelët
| nuancë lëkure | tipi III
*մաշկի տիպ-3
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
‫*پوست روشن
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع سوم | نوع ۳ | پوست‬
‫*غنمی-روښانه پوستکۍ
| غنمی-روښانه پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۳‬
🏽1F3FD*medium skin tone
| skin tone | type 4
*μεσαίος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
*nuancë lëkure zeshkane
| nuancë lëkure | tipi IV
*մաշկի տիպ-4
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
‫*پوست طلایی
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع چهارم | نوع ۴ | پوست‬
‫*غنم رنګه
| غنم رنګه پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۴‬
🏾1F3FE*medium-dark skin tone
| skin tone | type 5
*μεσαίος-σκούρος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
*nuancë lëkure gjysmë e errët
| nuancë lëkure | tipi V
*մաշկի տիպ-5
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
‫*پوست گندمی
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع پنجم | نوع ۵ | پوست‬
‫*غنمی-تورنګه پوستکۍ
| منځنۍ-تور غنمی پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۵‬
🏿1F3FF*dark skin tone
| skin tone | type 6
*σκούρος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
*nuancë lëkure e errët
| nuancë lëkure | tipi VI
*մաշկի տիպ-6
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
‫*پوست آبنوسی
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع ششم | نوع ۶ | پوست‬
‫*تور پوستکۍ
| تور پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۶‬
😀1F600*grinning face
| face | grin
*πλατύ χαμόγελο
| πρόσωπο | σαρκασμός
*fytyrë e zgërdheshur
| fytyrë | zgërdheshje | zgërdhihem
*ծիծաղող դեմք
| դեմք | քմծիծաղել
‫*خنده
| صورت‬
‫*د سترګو مخ
😁1F601*beaming face with smiling eyes
| eye | face | grin | smile
*περιχαρές πρόσωπο με γελαστά μάτια
| μάτι | πρόσωπο | σαρκασμός | χαμόγελο
*fytyrë e zgërdheshur me sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | sy | zgërdheshje | zgërdhihem
*ծիծաղող դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | քմծիծաղել
‫*خندهٔ دندانی
| خنده | صورت | لبخند | چشم‬
‫*سره خندل د سترګو مخ
😂1F602*face with tears of joy
| face | joy | laugh | tear
*κλαίω από χαρά
| γέλιο | δάκρυ | πρόσωπο | χαρά
*fytyrë me lot gëzimi
| fytyrë | gëzim | lot | qesh
*դեմք ուրախության արցունքներով
| արցունք | դեմք | ծիծաղել | ուրախություն
‫*روده‌بر
| اشک | خنده بلند | خوشحالی | صورت‬
‫*سره د خوشحالۍ اوښکې مخ
🤣1F923*rolling on the floor laughing
| face | floor | laugh | rolling
*ξεκαρδίζομαι
| γέλιο | δυνατό γέλιο | ξεκάρδισμα | πρόσωπο
*rrokullisje në dysheme nga e qeshura
| dysheme | fytyrë | qeshje | rrokullisje
*ծիծաղից գլորվում է
| գլորվել | դեմք | ծիծաղ
‫*از خنده غش کردن
| از خنده | صورت | غش | قهقهه | مردم‬
‫*په فرش باندې خندا کول
😃1F603*grinning face with big eyes
| face | mouth | open | smile
*πλατύ χαμόγελο με μεγάλα μάτια
| ανοιχτό | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | fytyrë | gojë
*ժպտացող դեմք բաց բերանով
| բաց | բերան | դեմք | ժպտալ
‫*صورت خندان
| باز | خنده | دهان | صورت | لبخند‬
‫*د ستر سترګو سره د پوستکي مخ
😄1F604*grinning face with smiling eyes
| eye | face | mouth | open | smile
*πλατύ χαμόγελο με γελαστά μάτια
| ανοιχτό | μάτι | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur dhe sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | fytyrë | gojë | sy
*ժպտացող դեմք բաց բերանով և ժպտացող աչքերով
| աչք | բաց | բերան | դեմք | ժպտալ
‫*صورتک با پوزخند و چشمان خندان
| باز | خنده | دهان | صورت | لبخند | چشم‬
‫*د سترګو سترګو سره د پوستکي مخ
😅1F605*grinning face with sweat
| cold | face | open | smile | sweat
*πλατύ χαμόγελο και κρύος ιδρώτας
| ανοιχτό | ιδρώτας | κρύος | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur dhe djersë të ftohta
| buzëqesh | buzëqeshje | djersë | e ftohtë | e hapur | ftohtë | fytyrë
*ժպտացող դեմք բաց բերանով և սառը քրտինքով
| բաց | դեմք | ժպտալ | սառը | քրտինք
‫*خنده و عرق خوشحالی
| باز | خنده | دهان | شادی | صورت | عرق | لبخند‬
‫*په ټوپو سره خولو مخ
😆1F606*grinning squinting face
| face | laugh | mouth | open | satisfied | smile
*πλατύ χαμόγελο με κλειστά μάτια
| ανοιχτό | γέλιο | ικανοποίηση | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur dhe sy të mbyllur fort
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | e kënaqur | fytyrë | gojë | i kënaqur | qesh
*ժպտացող դեմք բաց բերանով և ամուր փակած աչքերով
| բաց | բերան | գոհ | դեմք | ժպտալ | ծիծաղել
‫*قاه‌قاه
| باز | خنده | خوشحالی | دهان | شادی | صورت | لبخند‬
‫*د ګوتو وهلو مخ
😉1F609*winking face
| face | wink
*κλείσιμο ματιού
| κλείνω το μάτι | πρόσωπο
*fytyrë që shkel syrin
| fytyrë | shkel syrin
*աչքով անող դեմք
| աչքով անել | դեմք
‫*چشمک
| صورت‬
‫*ژړا مخ
😊1F60A*smiling face with smiling eyes
| blush | eye | face | smile
*χαμογελαστό πρόσωπο με γελαστά μάτια
| κοκκινίζω | μάτι | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | skuqem | sy
*ժպտացող դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | շիկնել
‫*لبخند خجالتی
| خجالت | سرخ شدن | صورت | لبخند | چشم‬
‫*سره خندل د سترګو په مخ موسکا
😋1F60B*face savoring food
| delicious | face | savouring | smile | um | yum
en_CA: *face savoring food
| face savouring food
en_001: *face savouring food
| delicious | face | savouring | smile | um | yum
*απολαμβάνω πεντανόστιμο φαγητό
| απόλαυση | γιαμ | μιαμ | νόστιμο | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë duke shijuar ushqime të shijshme
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | i shijshëm | mmm | shijoj | të shijshme
*համեղ ուտելիք վայելող դեմք
| դեմք | ժպտալ | համեղ | նյամ | վեյելել
‫*صورت با زبان آب افتاده
| به‌به | خوشمزه | صورت | لبخند | لذیذ‬
‫*د خوړو خوړلو سره مخ
😎1F60E*smiling face with sunglasses
| bright | cool | eye | eyewear | face | glasses | smile | sun | sunglasses
*χαμογελαστό πρόσωπο με γυαλιά ηλίου
| ήλιος | γυαλιά | γυαλιά ηλίου | καιρός | μάτι | οπτικά | πρόσωπο | στυλάτος | φωτεινός | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me syze dielli
| buzëqesh | diell | fytyrë | i ndritshëm | këndshëm | moti | sy | syze | syze dielli
*ժպտացող դեմք արևային ակնոցով
| ակնոց | աչք | արև | արևային ակնոց | դեմք | եղանակ | զիլ | ժպտալ | պայծառ
‫*باحال
| آب‌وهوا | جالب | خورشید | روشن | صورت | عینک | عینک آفتابی | لبخند | چشم‬
‫*سره عينکې مخ موسکا
😍1F60D*smiling face with heart-eyes
| eye | face | love | smile
en_CA: *smiling face with heart eyes
*χαμογελαστό πρόσωπο με μάτια καρδούλες
| αγάπη | καρδιά | μάτι | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me sytë në formë zemre
| buzëqesh | buzëqeshje | dashuri | fytyrë | sy | zemër
*ժպտացող դեմք սրտաձև աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | սեր | սիրտ
‫*چشم‌های عاشق
| صورت | عاشق | عشق | قلب | لبخند | چشم‬
‫*د زړه سترګو سره خوږه مخ
😘1F618*face blowing a kiss
| face | kiss
*στέλνω φιλί
| καρδιά | πρόσωπο | φιλί
*fytyrë që jep një puthje
| fytyrë | puth | puthje | zemër
*համբույր ուղարկող դեմք
| դեմք | համբուրել | սիրտ
‫*بوسه فرستادن
| بوسه | بوسیدن | صورت | قلب‬
‫*مخامخ یو مچې الوزوي
😗1F617*kissing face
| face | kiss
*φιλώ
| πρόσωπο | φιλί
*fytyrë që puth
| fytyrë | puth | puthje
*համբուրող դեմք
| դեմք | համբույր
‫*بوسیدن
| بوسه | صورت‬
‫*بوس کول مخ
😙1F619*kissing face with smiling eyes
| eye | face | kiss | smile
*φιλώ με γελαστά μάτια
| μάτι | πρόσωπο | φιλί | χαμόγελο
*fytyrë që puth me sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | puth | puthje | sy
*համբուրող դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | համբուրել
‫*لبخند و بوسه
| بوسه | بوسیدن | صورت | لبخند | چشم‬
‫*د خوندلو سترګو سره مخ مخونه
😚1F61A*kissing face with closed eyes
| closed | eye | face | kiss
*φιλώ με κλειστά μάτια
| κλειστό | μάτι | πρόσωπο | φιλί
*fytyrë që puth me sytë e mbyllur
| fytyrë | puth | puthje | sy | të mbyllur
*համբուրող դեմք փակ աչքերով
| աչք | դեմք | համբուրել | փակ
‫*بوسه خجالتی
| بسته | بوسه | بوسیدن | صورت | چشم‬
‫*سره د تړلو سترګې ښکلوي مخ
263A*smiling face
| face | outlined | relaxed | smile
*χαμογελαστό πρόσωπο
| πρόσωπο | σκιαγράφημα | χαλαρό | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | e qetë | e çlodhur | fytyrë | kontur
*ժպտացող դեմք
| անկաշկանդ | դեմք | ժպտալ
‫*لبخند
| آرام | بسته | صورت | چشم‬
‫*موسکا مخ
🙂1F642*slightly smiling face
| face | smile
*ελαφρώς χαμογελαστό πρόσωπο
| πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë pak e qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë
*թեթևակի ժպտացող դեմք
| դեմք | ժպտալ
‫*لبخند ملایم
| صورت | لبخند‬
‫*لږ موسکا مخ
🤗1F917*hugging face
| face | hug | hugging
*αγκαλιά
| αγκαλιάζω | πρόσωπο
*fytyrë që përqafon
| fytyrë | përqafim | përqafoj
*գրկող դեմք
| գրկախառնում | գրկախառնվել | դեմք
‫*بغل کردن
| آغوش | در آغوش گرفتن | صورت | لبخند‬
‫*د ګوتو مخ
🤩1F929*star-struck
| eyes | face | grinning | star
*βλέπω αστεράκια
| αστέρι | γκριμάτσα | μάτια | πρόσωπο
*fytyrë e magjepsur
| qeshje | sy | yll | zgërdheshje
*աչքերում աստղեր
| աչքեր | աստղեր | դեմք | ծիծաղ
‫*آدم مشهور دیده
| آدم مشهور | خندان | ستاره | صورت | چشمان‬
‫*ستوري-وشوه
🤔1F914*thinking face
| face | thinking
*σκέφτομαι
| πρόσωπο | σκεπτόμενος
*fytyrë që mendohet
| duke u menduar | fytyrë | mendim
*մտածող դեմք
| դեմք | մտածող
‫*درحال تفکر
| تفکر | صورت | فکر کردن | متفکر‬
‫*سوچ مخ
🤨1F928*face with raised eyebrow
| distrust | skeptic
en_001: *face with raised eyebrow
| distrust | sceptic | skeptic
*πρόσωπο με σηκωμένο φρύδι
| δύσπιστος | σκεπτικός
*fytyrë me vetull të ngritur
| skeptik, mosbesues
*բարձրացրած հոնքով դեմք
| անհավատ | կասկածանք
‫*صورت با ابروی بالاداده
| سوءظن | شک | شکاک‬
‫*د لوړ شوي غوږ سره مخامخ شئ
😐1F610*neutral face
| deadpan | face | neutral
*ουδέτερο πρόσωπο
| ανέκφραστο | ουδέτερο | πρόσωπο
*fytyrë neutrale
| fytyrë | neutral | neutrale | pa lëvizje
*չեզոք դեմք
| անվրդով | դեմք | չեզոք
‫*خنثی
| بی‌روح | بی‌طرف | صورت‬
‫*بې طرفه مخ
😑1F611*expressionless face
| expressionless | face | inexpressive | unexpressive
*ανέκφραστο πρόσωπο
| ανέκφραστο | πρόσωπο | χωρίς έκφραση
*fytyrë pa shprehje
| fytyrë | nuk shprehet | pa shprehje
*անհույզ դեմք
| անարտահայտիչ | առանց էմոցիաների | դեմք | ոչինչ չարտահայտող
‫*صورت بی‌حالت
| بدون احساس | بدون حالت | بی‌بیان | بی‌حالت | صورت | گنگ‬
‫*بې تاثيره مخ
😶1F636*face without mouth
| face | mouth | quiet | silent
*πρόσωπο χωρίς στόμα
| ήσυχος | πρόσωπο | σιωπηλός | στόμα
*fytyrë pa gojë
| e heshtur | e qetë | fytyrë | gojë | i heshtur | i qetë
*առանց բերանի դեմք
| բերան | դեմք | լուռ | հանգիստ
‫*صورت بدون لب
| آرام | بی‌صدا | دهان | ساکت | صورت‬
‫*پرته خوله مخ
🙄1F644*face with rolling eyes
| eyes | face | rolling
*βλέμμα αποδοκιμασίας
| αναποδογυριστά | μάτια | πρόσωπο
*fytyrë me sytë që rrotullohen
| fytyrë | rrotullim | sy
*պտտվող աչքերով դեմք
| աչքեր | դեմք | պտտվող
‫*نگاه کلافه
| صورت | نگاه عاقل اندر سفیه | چشم | کلافه‬
‫*د لښکرو سترګو سره مخ
😏1F60F*smirking face
| face | smirk
*μειδίαμα
| πρόσωπο
*fytyrë e vetëkënaqur
| e vetëkënaqur | fytyrë
*կեղծ ժպտացող դեմք
| դեմք | կեղծ ժպտալ
‫*پوزخند
| تمسخر | صورت‬
‫*د مخ ګوتې کول
😣1F623*persevering face
| face | persevere
*βλέμμα απόγνωσης
| επιμένω | πρόσωπο
*fytyrë këmbëngulëse
| fytyrë | këmbëngulëse
*համառող դեմք
| դեմք | համառել
‫*پافشاری
| استقامت | تلاش | صورت‬
‫*مخ پر مخ ځي
😥1F625*sad but relieved face
| disappointed | face | relieved | whew
*απογοητευμένο αλλά  ανακουφισμένο πρόσωπο
| ανακουφισμένος | απογοητευμένος | πρόσωπο | φιου
*fytyrë e zhgënjyer por e lehtësuar
| e lehtësuar | e zhgënjyer | fytyrë | uf
*հիասթափված, բայց թեթևացած դեմք
| դեմք | թեթևացած | հիասթափված
‫*صورت ناامید اما با خیال راحت
| آخیش | آسوده‌خاطر | راحت شدن | صورت | غمگین | ناامید | ناراحت‬
‫*خفه خو بې غمه مخ
😮1F62E*face with open mouth
| face | mouth | open | sympathy
*ανοικτό στόμα
| ανοιχτό | πρόσωπο | στόμα | συμπόνια
*fytyrë me gojën e hapur
| e hapur | fytyrë | gojë | i hapur | simpati
*բաց բերանով դեմք
| բաց | բերան | դեմք | համակրանք
‫*دهان باز از تعجب
| باز | تعجب | دهان | صورت | غافلگیری | همدردی‬
‫*سره خلاص خوله مخ
🤐1F910*zipper-mouth face
| face | mouth | zipper
en_001: *zipper-mouth face
| face | mouth | zip | zipper
*ερμητικά κλειστό στόμα
| πρόσωπο | στόμα | φερμουάρ
*fytyrë me gojën e kyçur
| fytyrë | gojë | kyç | zinxhir
*ճարմանդավոր բերանով դեմք
| բերան | դեմք | ճարմանդ
‫*دهان چفت
| دهان | زیپ | صورت | قابل اعتماد | قفل‬
‫*د زپپر خوله مخ
😯1F62F*hushed face
| face | hushed | stunned | surprised
*έκπληκτο βλέμμα
| έκπληκτος | πρόσωπο | συγκλονισμένος | χαμηλόφωνος
*fytyrë e heshtur
| e habitur | e heshtur | e çuditur | fytyrë
*սաստված դեմք
| ապշած | դեմք | զարմացած | սաստված
‫*مات و مبهوت
| حیرت‌زده | صورت | غافلگیر | مات | مبهوت | متعجب‬
‫*ورباښه مخ
😪1F62A*sleepy face
| face | sleep
*νυσταγμένο πρόσωπο
| πρόσωπο | ύπνος
*fytyrë e përgjumur
| fle | fytyrë | gjumë
*քնատ դեմք
| դեմք | քնել
‫*خواب‌آلود
| خواب | صورت‬
‫*د خوبۍ مخ
😫1F62B*tired face
| face | tired
*κουρασμένο πρόσωπο
| κουρασμένος | πρόσωπο
*fytyrë e lodhur
| e lodhur | fytyrë
*հոգնած դեմք
| դեմք | հոգնած
‫*صورت خسته
| خسته | خستگی | صورت‬
‫*ستړي مخ
😴1F634*sleeping face
| face | sleep | zzz
*ύπνος
| zzz | πρόσωπο
*fytyrë në gjumë
| fle | fytyrë | gjumë | zzz
*քնած դեմք
| դեմք | խռռ | քնել
‫*خوابیده
| خروپف | خواب | خوابیدن | صورت‬
‫*د خوب مخ
😌1F60C*relieved face
| face | relieved
*ανακούφιση
| ανακουφισμένος | πρόσωπο
*fytyrë e lehtësuar
| e lehtësuar | fytyrë
*թեթևացած դեմք
| դեմք | թեթևացած
‫*آسوده‌خاطر
| خیال راحت | صورت‬
‫*خوشحاله مخ
😛1F61B*face with tongue
| face | tongue
*γλώσσα έξω
| γλώσσα | πρόσωπο
*fytyrë me gjuhën jashtë
| fytyrë | gjuhë
*լեզու հանած դեմք
| դեմք | լեզու
‫*زبونک
| زبان | صورت‬
‫*سره ژبه مخ
😜1F61C*winking face with tongue
| eye | face | joke | tongue | wink
*γλώσσα έξω με κλειστό μάτι
| αστειεύομαι | γλώσσα | κλείνω το μάτι | μάτι | πρόσωπο
*fytyrë me gjuhën jashtë dhe syrin e shkelur
| fytyrë | gjuhë | shaka | shkel syrin | sy
*լեզու հանած և աչքով անող դեմք
| աչք | աչքով անել | դեմք | լեզու | կատակել
‫*زبونک و چشمک
| جوک | زبان | شوخی | صورت | چشم | چشمک‬
‫*د ژب سره مخ کول
😝1F61D*squinting face with tongue
| eye | face | horrible | taste | tongue
*γλώσσα έξω με κλειστά μάτια
| απαίσιος | γεύση | γλώσσα | μάτι | πρόσωπο
*fytyrë me gjuhën jashtë dhe sytë të mbyllur
| fytyrë | gjuhë | i tmerrshëm | shije | sy
*լեզու հանած և ամուր փակած աչքերով դեմք
| աչք | դեմք | լեզու | համ | սարսափելի
‫*زبونک با چشم بسته
| بد | بدمزه | زبان | زشت | صورت | چشم | چشم بسته‬
‫*د ژبی سره مخ مخکی
🤤1F924*drooling face
| drooling | face
*σαλιαρίζω
| πρόσωπο | σάλια
*fytyrë jargëse
| fytyrë | jargë
*փսլնքոտ դեմք
| դեմք | խլնքոտ | փսլնքոտ
‫*آب افتادن دهان
| آب افتادن | دهان | دهن‬
‫*د غورځولو مخ
😒1F612*unamused face
| face | unamused | unhappy
*δυσαρέσκεια
| δυσαρεστημένος | πρόσωπο
*fytyrë e pakënaqur
| e mërzitur | e pakënaqur | fytyrë
*անտրամադիր դեմք
| անտրամադիր | դեմք | դժբախտ
‫*کسل
| بی‌حوصله | صورت | کسل‌کننده‬
‫*ناڅاپه مخ
😓1F613*downcast face with sweat
| cold | face | sweat
*κρύος ιδρώτας
| ιδρώτας | κρύος | πρόσωπο
*fytyrë me djersë të ftohta
| djersë | ftohtë | fytyrë
*սառը քրտինքով դեմք
| դեմք | սառը | քրտինք
‫*عرق سرد
| سرد | سرما | صورت | عرق‬
‫*د پسونو سره مخکی مخ
😔1F614*pensive face
| dejected | face | pensive
*περισυλλογή
| αποκαρδιωμένος | πρόσωπο | στοχαστικός
*fytyrë e menduar
| e menduar | fytyrë | i brengosur
*մտածկոտ դեմք
| դեմք | մռայլված | մտածկոտ
‫*افسرده
| صورت | غمگین | ناراحت | پژمرده‬
‫*په فکر سره مخ
😕1F615*confused face
| confused | face
*σύγχυση
| πρόσωπο | στοχαστικός
*fytyrë e hutuar
| e hutuar | fytyrë
*շփոթված դեմք
| դեմք | շփոթված
‫*گیج‌شده
| صورت | مغشوش | گیج‬
‫*ګونځې مخ
🙃1F643*upside-down face
| face | upside-down
en_CA: *upside-down face
| face | upside down
*αναποδογυρισμένο πρόσωπο
| ανάποδο | πρόσωπο
*fytyrë përmbys
| fytyrë | përmbys
*գլխնիվայր դեմք
| գլխնիվայր | դեմք
‫*صورت وارونه
| صورت | لبخند | معکوس | وارونه‬
‫*سرچپه څخه ښکته مخ
🤑1F911*money-mouth face
| face | money | mouth
*γλώσσα με λεφτά
| πρόσωπο | στόμα | χρήματα
*fytyrë me gjuhë si para
| fytyrë | gojë | para
*թղթադրամը բերանին դեմք
| բերան | դեմք | փող
‫*صورت پول‌دوست
| دهان | صورت | پول‬
‫*پیسې - د خولې مخ
😲1F632*astonished face
| astonished | face | shocked | totally
*ξάφνιασμα
| έκπληκτος | εντελώς | ξαφνιασμένος | πρόσωπο
*fytyrë e çuditur
| e tronditur | e çuditur | fytyrë | i tronditur | i çuditur | plotësisht
*ապշահար դեմք
| ամբողջովին | ապշահար | դեմք | ցնցված
‫*بهت‌زده
| شوکه‌شده | صورت | مات | متعجب | کاملاً‬
‫*حیرانونکې مخ
2639*frowning face
| face | frown
*κατσούφιασμα
| κατσουφιασμένος | πρόσωπο
*fytyrë e vrenjtur
| e vrenjtur | fytyrë
*խոժոռված դեմք
| դեմք | խոժոռված
‫*اخمو
| اخم | صورت‬
‫*زړونکی مخ
🙁1F641*slightly frowning face
| face | frown
*ελαφρύ κατσούφιασμα
| κατσουφιασμένος | πρόσωπο
*fytyrë pak e vrenjtur
| e vrenjtur | fytyrë
*թեթևակի խոժոռված դեմք
| դեմք | խոժոռված
‫*دلخور
| اخم | صورت‬
‫*لږ ځورونکی مخ
😖1F616*confounded face
| confounded | face
*σάστισμα
| πρόσωπο | σαστισμένος
*fytyrë e turbulluar
| e turbulluar | fytyrë
*ցնցված դեմք
| դեմք | ցնցված
‫*سردرگم
| به‌هم‌ریخته | صورت | گیج‬
‫*بدلول مخ
😞1F61E*disappointed face
| disappointed | face
*απογοήτευση
| απογοητευμένος | πρόσωπο
*fytyrë e zhgënjyer
| e zhgënjyer | fytyrë
*հիասթափված դեմք
| դեմք | հիասթափված
‫*ناامید
| صورت | غمگین | ناراحت‬
‫*مايوسي مخ
😟1F61F*worried face
| face | worried
*ανησυχία
| ανήσυχος | πρόσωπο
*fytyrë e shqetësuar
| e shqetësuar | fytyrë
*անհանգստացած դեմք
| անհանգստացած | դեմք
‫*نگران
| آشوب | صورت‬
‫*اندېښمن مخ
😤1F624*face with steam from nose
| face | triumph | won
*καπνοί από τη μύτη
| ηττημένος | θρίαμβος | πρόσωπο
*fytyrë me tym nga hunda
| fitoi | fytyrë | triumf
*քթից գոլորշի հանող դեմք
| դեմք | հաղթած | հաղթանակ
‫*ژست برندگی با دلخوری
| برنده | صورت | غرور | فتح | پیروزی‬
‫*د پوزې له بام سره مخامخ
😢1F622*crying face
| cry | face | sad | tear
*κλάμα
| δάκρυ | πρόσωπο | στεναχωρημένος
*fytyrë që qan
| e mërzitur | fytyrë | lot | qaj
*արտասվող դեմք
| արտասուք | արտասվել | դեմք | տխուր
‫*گریان
| اشک | صورت | ناراحت | گریه | گریه کردن‬
‫*ژړل مخ
😭1F62D*loudly crying face
| cry | face | sad | sob | tear
*γοερό κλάμα
| δάκρυ | κλάμα | λυγμός | πρόσωπο | στεναχωρημένος
*fytyrë që qan me zë
| dënesë | e mërzitur | fytyrë | i mërzitur | lot | qaj
*բարձրաձայն արտասվող դեմք
| արտասուք | արտասվել | դեմք | հեկեկալ | տխուր
‫*هق‌هق گریه
| اشک | صورت | ناراحت | هق‌هق | گریه کردن‬
‫*لوړ غږ ژړا مخ
😦1F626*frowning face with open mouth
| face | frown | mouth | open
*κατσούφιασμα με ανοικτό στόμα
| ανοιχτό | κατσούφιασμα | πρόσωπο | στόμα
*fytyrë e vrenjtur me gojë të hapur
| e hapur | e vrenjtur | fytyrë | gojë
*բաց բերանով խոժոռված դեմք
| բաց | բերան | դեմք | խոժոռված
‫*نا باور
| اخم | باز | باورنکردنی | توقع نداشتن | دهان | صورت‬
‫*د خلاصې خولې سره ځړونکی مخ
😧1F627*anguished face
| anguished | face
*αγωνία
| αγωνιώδης | πρόσωπο
*fytyrë në ankth
| fytyrë | në ankth
*վշտահար դեմք
| դեմք | վշտահար
‫*دردمند
| صورت | مضطرب | نگران‬
‫*کړووننکی مخ
😨1F628*fearful face
| face | fear | fearful | scared
*φόβος
| πρόσωπο | τρομαγμένος | φοβισμένος
*fytyrë e frikësuar
| frikë | fytyrë | i frikshëm | i frikësuar
*վախեցած դեմք
| դեմք | սարսափած | վախ | վախեցած
‫*ترسیده
| ترس | ترسناک | صورت‬
‫*ډارونکی مخ
😩1F629*weary face
| face | tired | weary
*εξάντληση
| εξαντλημένος | κουρασμένος | πρόσωπο
*fytyrë e rraskapitur
| e lodhur | e rraskapitur | fytyrë
*ուժասպառ դեմք
| դեմք | հոգնած | ուժասպառ
‫*ازپاافتاده
| بی‌حوصله | خسته | صورت | کسل‌کننده‬
‫*بېزاره مخ
🤯1F92F*exploding head
| shocked
en_001: *exploding head
| mind blown | shocked
*κεφάλι που εκρήγνυται
| σοκαρισμένος
*kokë që shpërthen
| i tronditur
*պայթող գլուխ
| ապշած
‫*سر منفجرشده
| شوکه | شوکه‌شده | متعجب‬
‫*چاودیدلی سر
😬1F62C*grimacing face
| face | grimace
*γκριμάτσα
| πρόσωπο
*fytyrë e ngërdheshur
| e ngërdheshur | fytyrë
*ծամածռվող դեմք
| դեմք | ծամածռություն
‫*دهن‌کجی
| ادا و اصول | شکلک | صورت | منزجر‬
‫*او خپګان مخ
😰1F630*anxious face with sweat
| blue | cold | face | mouth | open | rushed | sweat
*ανοικτό στόμα και κρύος ιδρώτας
| ανοιχτό | ιδρώτας | κρύος | μπλε | ξαφνικός | πρόσωπο | στόμα
*fytyrë me gojën e hapur dhe djersë të ftohta
| blu | djersë | e hapur | ftohtë | fytyrë | gojë | i hapur | me nxitim
*բաց բերանով և սառը քրտինքով դեմք
| բաց | բերան | դեմք | կապույտ | հապշտապ | սառը | քրտինք
‫*عرق ترس
| آبی | باز | ترس | دهان | سرد | صورت | عرق‬
‫*د پسونو سره اندیښمن مخ
😱1F631*face screaming in fear
| face | fear | fearful | munch | scared | scream
*ουρλιαχτό φόβου
| ανοιχτό στόμα | ουρλιαχτό | πρόσωπο | τρομαγμένος | φοβισμένος | φόβος
*fytyrë duke ulëritur nga frika
| frikë | fytyrë | i frikshëm | i frikësuar | mbllaçit | ulërimë
*վախից գոռացող դեմք
| դեմք | ծամել | ճչալ | սարսափած | վախ | վախեցած
‫*جیغ ترس
| ترس | ترسناک | ترسیده | جویدن ناخن از ترس | جیغ | صورت | وحشتناک‬
‫*په ډار کې چيغېږي
😳1F633*flushed face
| dazed | face | flushed
*κοκκινισμένο πρόσωπο
| κοκκινισμένος | πρόσωπο | σαστισμένος
*fytyrë e skuqur
| e habitur | e skuqur | fytyrë | i habitur | i skuqur
*շիկնած դեմք
| դեմք | հիացած | շիկնած
‫*گیج و منگ
| خجالت | سرخ شده | منگ | گیج‬
‫*د بېحرمتۍ مخ
🤪1F92A*zany face
| eye | goofy | large | small
*τρελή φάτσα
| μάτι | μεγάλο | μικρό
*fytyrë e "çmendur"
| i madh | i vogël | sy
*խենթ դեմք
| աչք | մեծ | փոքր
‫*دیوانه
| احمق | بزرگ | بی‌عقل | چشم | کوچک‬
‫*لېونی مخ
😵1F635*dizzy face
| dizzy | face
*ζαλάδα
| ζαλισμένος | πρόσωπο
*fytyrë e trullosur
| e trullosur | fytyrë
*գլխապտույտ ունեցող դեմք
| գլխապտույտ | դեմք
‫*گیج
| صورت‬
‫*سرګرزنی مخ
😡1F621*pouting face
| angry | face | mad | pouting | rage | red
*οργή
| θυμωμένος | κόκκινος | μορφασμός | οργισμένος | πρόσωπο
*fytyrë me buzë të varura
| e inatosur | e kuqe | e zemëruar | fytyrë | me buzë të varura | zemërim
*դժգոհ դեմք
| բարկացած | դեմք | դժգոհ | զայրույթ | խենք | կարմիր
‫*خشمگین
| خشم | دیوانه | سرخ | صورت | عصبانی | قرمز | لبو‬
‫*د نزدې مخ
😠1F620*angry face
| angry | face | mad
*θυμός
| θυμωμένος | οργισμένος | πρόσωπο
*fytyrë e zemëruar
| e inatosur | e zemëruar | fytyrë | i inatosur | i zemëruar
*բարկացած դեմք
| բարկացած | դեմք | խենք
‫*عصبانی
| دیوانه | صورت‬
‫*غوسه مخ
🤬1F92C*face with symbols on mouth
| swearing
en_001: *face with symbols on mouth
| cursing | expletive | swearing
*πρόσωπο με σύμβολα στο στόμα
| βρίσιμο
*fytyrë me simbole në gojë
| mallkim | sharje
*բերանի վրա նշանով դեմք
| հայհոյանք | քֆուր
‫*صورت با نمادهایی روی دهن
| ناسزاگویان‬
‫*په خوله کې د سمبولونو سره مخامخ
😷1F637*face with medical mask
| cold | doctor | face | mask | medicine | sick
en_001: *face with medical mask
| cold | doctor | face | ill | mask | medicine | poorly | sick
*ιατρική μάσκα
| άρρωστος | γιατρός | κρύο | μάσκα | πρόσωπο | φάρμακο
*fytyrë me maskë mjekësore
| bar | doktor | ftohtë | fytyrë | i sëmurë | ilaç | maskë
*բժշկական դիմակով դեմք
| բժիշկ | բժշկական | դեմք | դիմակ | հիվանդ | սառը
‫*سرماخورده
| بیمار | تب | دارو | دکتر | سرد | سرما | صورت | ماسک | مریض‬
‫*سره د طبي ماسک مخ
🤒1F912*face with thermometer
| face | ill | sick | thermometer
en_001: *face with thermometer
| face | ill | poorly | sick | thermometer
*πρόσωπο με θερμόμετρο
| άρρωστος | ασθενής | θερμόμετρο | πρόσωπο
*fytyrë me termometër
| e sëmurë | fytyrë | i sëmurë | termometër
*ջերմաչափով դեմք
| դեմք | հիվանդ | ջերմաչափ
‫*تب‌دار
| بیمار | تب | دماسنج | صورت | مریض‬
‫*سره ترمامیتر مخ
🤕1F915*face with head-bandage
| bandage | face | hurt | injury
en_001: *face with head bandage
| bandage | face | hurt | injury
en_CA: *face with head-bandage
| face with head bandage
*επίδεσμος στο κεφάλι
| επίδεσμος | πρόσωπο | τραύμα | χτυπημένος
*fytyrë me fashë në kokë
| fashë | fytyrë | lëndim | lëndoj
*գլխակապով դեմք
| դեմք | վիրակապ | վնասվածք
‫*با سر باندپیچی
| آسیب | باندپیچی | تصادف | حادثه | درد | زخم | سر | صدمه | صورت‬
‫*سره سر-بنداژ مخ
🤢1F922*nauseated face
| face | nauseated | vomit
*ανακατεύομαι
| εμετός | ναυτία | πρόσωπο
*fytyrë neverie
| fytyrë | neveri | të përziera | të vjella
*սիրտը խառնում է
| դեմք | սրտխառնոց | փսխում
‫*بهم خوردن حال
| استفراغ | بالا آورد | تهوع | حال بد | صورت | صورت سبز‬
‫*زړه بدوالی مخ
🤮1F92E*face vomiting
| sick | vomit
*πρόσωπο που κάνει εμετό
| εμετός
*fytyrë që vjell
| sëmurë | vjellje
*փսխող դեմք
| սրտխառնոց | փսխում
‫*درحال استفراغ
| استفراغ | بالا آوردن | حالت تهوع | مریض‬
‫*مخ کانګې
🤧1F927*sneezing face
| face | gesundheit | sneeze
en_001: *sneezing face
| bless you | face | gesundheit | sneeze
*φταρνίζομαι
| πρόσωπο | υγεία | φτάρνισμα
*fytyrë me teshtitje
| fytyrë | i sëmurë | teshtitje
*փռշտացող դեմք
| դեմք | փռշտոց
‫*صورت درحال عطسه
| دماغ قزمز | صورت | عطسه‬
‫*مرسته کول مخ
😇1F607*smiling face with halo
| angel | face | fairy tale | fantasy | halo | innocent | smile
*χαμογελαστό πρόσωπο με φωτοστέφανο
| άγγελος | αθώος | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία | φωτοστέφανο | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me aureolë
| aureolë | buzëqesh | buzëqeshje | e pafajshme | engjëll | fantazi | fytyrë | i pafajshëm | përrallë
*ժպտացող դեմք լուսապսակով
| անմեղ | դեմք | ժպտալ | լուսապսակ | հեքիաթ | հրեշտակ | ֆանտազիա
‫*فرشته
| صورت | فانتزی | لبخند | معصوم | مقدس | ملیح | پری‬
‫*د هيلو سره مخ
🤠1F920*cowboy hat face
| cowboy | cowgirl | face | hat
*καουμπόης με καπέλο
| καουμπόης | καουμπόισσα | καπέλο | πρόσωπο
*fytyrë me kapele lopari
| fytyrë | kapele | lopar | lopare
*կովբոյի դեմք
| գլխարկ | դեմք | կովբոյ
‫*صورت کلاه به سر
| صورت | کلاه | گاوچران‬
‫*د چروایي خولۍ مخ
🤡1F921*clown face
| clown | face
*αστεία φάτσα
| κλόουν | πρόσωπο
*fytyrë gaztori
| fytyrë | gaztor
*ծաղրածուի դեմք
| դեմք | ծաղրածու
‫*صورت دلقک
| تلخک | دلقک | صورت‬
‫*کلون مخ
🤥1F925*lying face
| face | lie | pinocchio
*φάτσα ψεύτη
| πινόκιο | πρόσωπο | ψέμα
*fytyrë mashtrimi
| fytyrë | gënjeshtar | mashtrim | pinok
*խաբող դեմք
| դեմք | պինոկիո | սուտ
‫*صورت دروغگو
| دروغ | دروغگو | دماغ دراز | دماغ‌دراز | صورت‬
‫*دروغ مخ
🤫1F92B*shushing face
| quiet | shush
*πρόσωπο που κάνει σσσς
| ησυχία
*fytyrë që bën "shtttt!"
| hesht | pusho | shtttt!
*«սուս» անող դեմք
| լուռ | լռություն | սուս
‫*هیس
| بی‌صدا | ساکت‬
‫*د شونډې مخ
🤭1F92D*face with hand over mouth
| whoops
en_001: *face with hand over mouth
| oops | whoops
*πρόσωπο με χέρι στο στόμα
| ωχ
*fytyrë me dorën mbi gojë
| uups!
*ձեռքը բերանին դեմք
| վայ
‫*دست روی دهن
| آخ | آه | اوه | ای وای | وا‬
‫*د خولې په لاس سره مخ
🧐1F9D0*face with monocle
| stuffy
*πρόσωπο με μονόκλ
| ξενέρωτος
*fytyrë me monokël
| hundë të bllokuara
*մոնոկլով դեմք
| բարձրամիտ | խստաբարո
‫*صورتی با عینک یک‌چشمی
| موقعیت خیالی‬
‫*د میوکو سره مخ
🤓1F913*nerd face
| face | geek | nerd
*σπασίκλας
| πρόσωπο | φυτό
*fytyrë peshkopi
| fytyrë | peshkop
*գերազանցիկի դեմք
| գերազանցիկ | դեմք | խելացի
‫*خوره
| حرفه‌ای | صورت | عجیب و غریب | متفاوت‬
‫*بېګانه مخ
😈1F608*smiling face with horns
| face | fairy tale | fantasy | horns | smile
en_AU: *smiling face with horns
| devil | face | fantasy | horns | smile
*χαμόγελο με κέρατα
| κέρατα | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία | χαμόγελο
*fytyrë e qeshur me brirë
| brirë | buzëqeshje | fantazi | fytyrë | përrallë
*ժպտացող դեմք եղջյուրներով
| դեմք | եղջյուրներ | ժպտալ | հեքիաթ | ֆանտազիա
‫*خنده شرورانه
| جن | شاخ | شرور | صورت | فانتزی | لبخند | مکار‬
‫*د سینګ سره مخ خوله
👿1F47F*angry face with horns
| demon | devil | face | fairy tale | fantasy | imp
*δαίμονας
| διάβολος | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία
*djall
| demon | dreq | fantazi | fytyrë | përrallë
*սատանայի ճուտ
| դեմք | դև | հեքիաթ | սատանա | ֆանտազիա
‫*شرور
| دیو | شیطان | صورت | فانتزی‬
‫*د سینګ سره ناراض مخ
👹1F479*ogre
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
*τέρας
| ιαπωνικό | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | φαντασία
*ogër
| fantazi | fytyrë | japonez | japoneze | krijesë | përbindësh | përrallë
*մարդակեր հսկա
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | ճապոնական | ֆանտազիա
‫*دیو
| جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | هیولا‬
‫*جوټه انسان
👺1F47A*goblin
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
*καλικάντζαρος
| ιαπωνικό | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
*goblin
| fantazi | fytyrë | japonez | japoneze | krijesë | përbindësh | përrallë
*չար ոգի
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | ճապոնական | ֆանտազիա
‫*جن کوتوله
| جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | هیولا‬
‫*پېری
💀1F480*skull
| death | face | fairy tale | monster
*κρανίο
| θάνατος | παραμύθι | πρόσωπο | σώμα | τέρας
*kafkë
| fytyrë | përbindësh | përrallë | trup | vdekje
*գանգ
| դեմք | հեքիաթ | հրեշ | մահ | մարմին
‫*جمجمه
| اسکلت | بدن | جن و پری | صورت | مرگ | هیولا‬
‫*کوپړۍ
2620*skull and crossbones
| crossbones | death | face | monster | skull
*κρανίο με κόκκαλα
| θάνατος | νεκροκεφαλή | οστά χιαστί | πρόσωπο | σώμα | τέρας
*kafkë me kocka të kryqëzuara
| fytyrë | kafkë | kocka të kryqëzuara | përbindësh | trup | vdekje
*գանգ և խաչված ոսկորներ
| գանգ | դեմք | խաչված | հրեշ | մահ | մարմին | ոսկորներ
‫*استخوان صلیبی
| استخوان | جمجمه | خطر | صورت | مرگ | نشان مرگ | هیولا‬
‫*دکوپړۍ او کراسبونونه
👻1F47B*ghost
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
en_001: *ghost
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster | spectre
*φάντασμα
| παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
*fantazmë
| fantazi | fytyrë | krijesë | përbindësh | përrallë
*ուրվական
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | ֆանտազիա
‫*روح
| جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | هیولا‬
‫*شيشکه
👽1F47D*alien
| creature | extraterrestrial | face | fairy tale | fantasy | monster | ufo
*εξωγήινος
| διάστημα | ούφο | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
*alien
| fantazi | fytyrë | hapësirë | jashtëtokësor | krijesë | përbindësh | përrallë | ufo
*այլմոլորակային
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | չթօ | տիեզերք | ֆանտազիա
‫*موجود فضایی
| آدم فضایی | جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | فرازمینی | فضا | فضایی | هیولا‬
‫*پردیو
👾1F47E*alien monster
| alien | creature | extraterrestrial | face | fairy tale | fantasy | monster | ufo
*εξωγήινο τέρας
| διάστημα | εξωγήινος | ούφο | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
*përbindësh alien
| alien | fantazi | fytyrë | hapësirë | jashtëtokësor | krijesë | përbindësh | përrallë | ufo
*այլմոլորակային հրեշ
| այլմոլորակային | արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | չթօ | տիեզերք | ֆանտազիա
‫*هیولای فضایی
| آدم فضایی | بیگانه | جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | فرازمینی | فضا | فضایی | هیولا‬
‫*د پردیو د بلا
🤖1F916*robot face
| face | monster | robot
*ρομπότ
| πρόσωπο | τέρας
*fytyrë roboti
| fytyrë | përbindësh | robot
*ռոբոտի դեմք
| դեմք | հրեշ | ռոբոտ
‫*روبات
| ربات | صورت | هیولا‬
‫*څراغ مخ
💩1F4A9*pile of poo
| comic | dung | face | monster | poo | poop
*περιττώματα
| κακά | κοπριά | κόμικ | κόπρανα | πρόσωπο | τέρας
*kakë
| fytyrë | mut | vizatim komik
*կեղտի կույտ
| գոմաղբ | դեմք | կեղտ | կղանք | կոմիքս | հրեշ
‫*یه تپهٔ گه
| ان | صورت | مدفوع | مصور | نارضایتی | هیولا | پشکل | پی‌پی | گه‬
‫*پو دا پخی
😺1F63A*grinning cat face
| cat | face | mouth | open | smile
*γάτα με πλατύ χαμόγελο
| ανοιχτό | γάτα | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
*fytyrë maceje e qeshur me gojën e hapur
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | fytyrë | gojë | hap | mace
*ժպտացող կատվի դեմք բաց բերանով
| բաց | բերան | դեմք | ժպտալ | կատու
‫*گربه خندان
| باز | خنده | دهان | صورت | گربه‬
‫*په ټوپو پيشو مخ
😸1F638*grinning cat face with smiling eyes
| cat | eye | face | grin | smile
*γάτα με πλατύ χαμόγελο και γελαστά μάτια
| γάτα | μάτι | πλατύ χαμόγελο | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë maceje e ngërdheshur me sy të qeshur
| buzëqesh | e ngërdheshur | fytyrë | mace | sy
*ծիծաղող կատվի դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | կանաչ | կատու
‫*گربه با چشم‌های خندان
| خنده | صورت | لبخند | چشم | گربه‬
‫*سره موسکا سترګې پيشو مخ په ټوپو
😹1F639*cat face with tears of joy
| cat | face | joy | tear
*γάτα που κλαίει από χαρά
| γάτα | δάκρυ | πρόσωπο | χαρά
*fytyrë maceje me lot gëzimi
| fytyrë | gëzim | lot | mace
*կատվի դեմք ուրախության արցունքներով
| արտասուք | դեմք | կատու | ուրախություն
‫*گربه و قاه قاه خنده
| اشک | شادی | صورت | گربه‬
‫*سره د خوشحالۍ اوښکې پيشو مخ
😻1F63B*smiling cat face with heart-eyes
| cat | eye | face | love | smile
en_CA: *smiling cat face with heart eyes
*γάτα που χαμογελάει με μάτια καρδούλες
| αγάπη | γάτα | καρδιά | μάτι | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë maceje e qeshur me sy në formë zemre
| buzëqesh | buzëqeshje | dashuri | fytyrë | mace | sy | zemër
*ժպտացող կատվի դեմք սրտաձև աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | կատու | սեր | սիրտ
‫*گربه عاشق
| صورت | عشق | قلب | لبخند | چشم | گربه‬
‫*موسکا پيشو سره د زړه په سترګو مخ
😼1F63C*cat face with wry smile
| cat | face | ironic | smile | wry
en_001: *cat face with wry smile
| cat | face | ironic | smile | smirk | wry
*γάτα που χαμογελάει ειρωνικά
| γάτα | ειρωνικός | καυστικός | πρόσωπο | χαμόγελο
*fytyrë maceje me buzëqeshje të sforcuar
| buzëqeshje | e sforcuar | fytyrë | ironik | ironike | mace
*կատվի դեմք ծամածռված ժպիտով
| դեմք | ժպտալ | ծամածռված | կատու | հեգնական
‫*گربه با پوزخند
| صورت | طعنه | لبخند | پوزخند | گربه‬
‫*د وری مسکراه سره د پیشو مخ
😽1F63D*kissing cat face
| cat | eye | face | kiss
*γάτα που φιλάει με κλειστά μάτια
| γάτα | μάτι | πρόσωπο | φιλί
*fytyrë maceje që puth me sy të mbyllur
| fytyrë | mace | puthje | sy
*համբուրող կատվի դեմք փակ աչքերով
| աչք | դեմք | կատու | համբույր
‫*گربه و بوسه خجالتی
| بوسه | صورت | چشم | گربه‬
‫*ښکلوي پيشو مخ
🙀1F640*weary cat face
| cat | face | oh | surprised | weary
*έκπληκτη γάτα
| έκπληκτος | γάτα | κουρασμένος | πρόσωπο
*fytyrë maceje e rraskapitur
| e habitur | e rraskapitur | fytyrë | mace | oh
*ուժասպառ կատվի դեմք
| դեմք | զարմացած | կատու | ուժասպառ | օհ
‫*گربه بهت‌زده
| بهت‌زده | صورت | غافلگیر | متعجب | وای | گربه‬
‫*بېزاره پيشو مخ
😿1F63F*crying cat face
| cat | cry | face | sad | tear
*γάτα που κλαίει
| γάτα | δάκρυ | θλιμμένος | κλαίω | πρόσωπο
*fytyrë maceje që qan
| e mërzitur | fytyrë | lot | mace | qaj
*արտասվող կատվի դեմք
| արտասուք | արտասվել | դեմք | կատու | տխուր
‫*گربه گریان
| اشک | صورت | ناراحت | گربه | گریه‬
‫*ژړل پيشو مخ
😾1F63E*pouting cat face
| cat | face | pouting
*θυμωμένη γάτα
| γάτα | μομφασμός | πρόσωπο
*fytyrë maceje me buzë të varura
| fytyrë | mace | me buzë të varura
*դժգոհ կատվի դեմք
| դեմք | դժգոհ | կատու
‫*گربه اخم کرده
| اخم | صورت | گربه‬
‫*د پیشو کټ مخ
🙈1F648*see-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | monkey | no | not | prohibited | see
*κάνω πως δεν βλέπω
| απαγορευμένος | απαγορεύεται | βλέπω | δεν | διαβολικός | κίνηση | μαϊμού | πρόσωπο | όχι
*mos shiko gjëra të këqija
| fytyrë | gjest | i keq | i ndaluar | jo | majmun | ndalohet | nuk | shikoj | të këqija
*ոչինչ չեմ տեսնում
| արգելված | դեմք | ժեստ | կապիկ | ոչ | չար | տեսնել
‫*میمون شر نبین
| اشاره | دیدن | شر | صورت | ممنوع | میمون | نبین | نه‬
‫*وګورئ بریښنايي بندر
🙉1F649*hear-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | hear | monkey | no | not | prohibited
*κάνω πως δεν ακούω
| ακούω | απαγορευμένος | απαγορεύεται | δεν | διαβολικός | κίνηση | μαϊμού | πρόσωπο | όχι
*mos dëgjo fjalët e këqija
| dëgjoj | fytyrë | gjest | i keq | jo | majmun | ndalohet | nuk | të këqija
*ոչինչ չեմ լսում
| արգելված | դեմք | ժեստ | լսել | կապիկ | ոչ | չար
‫*میمون شر نشنو
| اشاره | شر | شنیدن | صورت | ممنوع | میمون | نه‬
‫*اوریدل بریښنايي بندر
🙊1F64A*speak-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | monkey | no | not | prohibited | speak
*κάνω πως δεν μιλώ
| απαγορευμένος | απαγορεύεται | δεν | διαβολικός | κίνηση | μαϊμού | μιλάω | πρόσωπο | όχι
*mos fol gjëra të këqija
| fol | fytyrë | gjest | i keq | jo | majmun | ndalohet | nuk | të këqija
*ոչինչ չեմ ասում
| արգելված | դեմք | ժեստ | խոսալ | կապիկ | ոչ | չար
‫*میمون شر نگو
| اشاره | شر | صحبت | صورت | ممنوع | میمون | نه | نگفتن‬
‫*غږېدل بریښنايي بندر
👶1F476*baby
| young
*μωρό*bebe
| foshnjë
*մանուկ
| երեխա | նորածին
‫*نوزاد
| خردسال | طفل‬
‫*ماشوم
👶🏽1F476 1F3FD*baby: medium skin tone
| baby | young | medium skin tone
*μωρό: μεσαίος τόνος δέρματος
| μωρό | μεσαίος τόνος δέρματος
*bebe: nuancë lëkure zeshkane
| bebe | foshnjë | nuancë lëkure zeshkane
*մանուկ՝ մաշկի տիպ-4
| երեխա | մանուկ | նորածին | մաշկի տիպ-4
‫*نوزاد: پوست طلایی
| خردسال | طفل | نوزاد | پوست طلایی‬
‫*ماشوم: غنم رنګه
| ماشوم | غنم رنګه‬
🧒1F9D2*child
| gender-neutral | young
en_001: *child
| gender-neutral | toddler | young
*παιδί
| άφυλος | νέος
*fëmijë
| minoren
*երեխա
| փոքրիկ
‫*بچه
| بی‌جنس | جنس خنثی | جوان‬
‫*کوچنی
👦1F466*boy
| young
*αγόρι*djalë
| mashkull
*տղա‫*پسر
| مذکر | مرد‬
‫*هلک
👦🏻1F466 1F3FB*boy: light skin tone
| boy | young | light skin tone
*αγόρι: ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| αγόρι | ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
*djalë: nuancë lëkure e çelët
| djalë | mashkull | nuancë lëkure e çelët
*տղա՝ մաշկի տիպ-1-2
| տղա | մաշկի տիպ-1-2
‫*پسر: پوست سفید
| مذکر | مرد | پسر | پوست سفید‬
‫*هلک: روښانه پوستکۍ
| هلک | روښانه پوستکۍ‬
👧1F467*girl
| Virgo | young | zodiac
*κορίτσι
| ζώδιο | κόρη | παρθένα | παρθένος
*vajzë
| virgjëreshë | zodiak
*աղջիկ
| կենդանակերպ | կույս | օրիորդ
‫*دختر
| باکره | دوشیزه‬
‫*نجلۍ
🧑1F9D1*adult
| gender-neutral
*ενήλικας
| άφυλος
*fëmijë i rritur
| adoleshent | adoleshente | e rritur | i rritur
*մեծահասակ
| չափահաս | չեզոք սեռ
‫*بزرگسال
| جنس خنثی‬
‫*بالغ
👨1F468*man*άντρας*burrë
| mashkull
*տղամարդ‫*مرد
| آقا‬
‫*سړی
👩1F469*woman*γυναίκα
| κορίτσι
*grua
| femër
*կին‫*زن
| خانم‬
‫*ښځه
👩🏿1F469 1F3FF*woman: dark skin tone
| woman | dark skin tone
*γυναίκα: σκούρος τόνος δέρματος
| γυναίκα | κορίτσι | σκούρος τόνος δέρματος
*grua: nuancë lëkure e errët
| femër | grua | nuancë lëkure e errët
*կին՝ մաշկի տիպ-6
| կին | մաշկի տիպ-6
‫*زن: پوست آبنوسی
| خانم | زن | پوست آبنوسی‬
‫*ښځه: تور پوستکۍ
| ښځه | تور پوستکۍ‬
🧓1F9D3*older adult
| gender-neutral | old
*μεγαλύτερος ενήλικας
| άφυλος | ηλικιωμένος
*i ri
| i rritur
*տարեց մարդ
| ծեր | չեզոք սեռ | տարեց
‫*میان‌سال
| جنس خنثی | مسن | پیر‬
‫*زوړ بالغ
👴1F474*old man
| man | old
*γέρος
| άνδρας
*burrë i moshuar
| burrë | i moshuar | i vjetër
*տարեց տղամարդ
| ծեր | տարեց | տղամարդ
‫*پیرمرد
| مرد | پیر‬
‫*زوړ سړی
👵1F475*old woman
| old | woman
*γριά
| γυναίκα
*grua e moshuar
| e moshuar | e vjetër | grua
*տարեց կին
| ծեր | կին | տարեց
‫*پیرزن
| زن | پیر‬
‫*زاړه ښځه
👨‍⚕1F468 200D 2695*man health worker
| doctor | healthcare | man | nurse | therapist
en_CA: *man health worker
| doctor | health care | man | nurse | therapist
*εργαζόμενος στην υγεία
| γιατρός | νοσηλευτής | νοσοκόμος | υγεία
*punonjës shëndetësor
| burrë | doktor | infermier | kujdes mjekësor
*բժիշկ
| առողջապահություն | բժշկություն | տղամարդ
‫*مددکار بهداشت مرد
| مددکار | مددکار بهداشت | مددکار بهداشت آقا‬
‫*سړي روغتيايي کارکوونکي
👨🏻‍⚕️1F468 1F3FB 200D 2695 FE0F*man health worker: light skin tone
| doctor | healthcare | man | man health worker | nurse | therapist | light skin tone
en_CA: *man health worker: light skin tone
| doctor | health care | man | man health worker | nurse | therapist | light skin tone
*εργαζόμενος στην υγεία: ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| γιατρός | εργαζόμενος στην υγεία | νοσηλευτής | νοσοκόμος | υγεία | ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
*punonjës shëndetësor: nuancë lëkure e çelët
| burrë | doktor | infermier | kujdes mjekësor | punonjës shëndetësor | nuancë lëkure e çelët
*բժիշկ՝ մաշկի տիպ-1-2
| առողջապահություն | բժիշկ | բժշկություն | տղամարդ | մաշկի տիպ-1-2
‫*مددکار بهداشت مرد: پوست سفید
| مددکار | مددکار بهداشت | مددکار بهداشت آقا | مددکار بهداشت مرد | پوست سفید‬
‫*سړي روغتيايي کارکوونکي: روښانه پوستکۍ
| سړي روغتيايي کارکوونکي | روښانه پوستکۍ‬
👩‍⚕1F469 200D 2695*woman health worker
| doctor | healthcare | nurse | therapist | woman
en_CA: *woman health worker
| doctor | health care | nurse | therapist | woman
*εργαζόμενη στην υγεία
| γιατρός | νοσηλεύτρια | νοσοκόμα | υγεία
*punonjëse shëndetësor
| doktore | grua | infermiere | kujdes mjekësor
*բժշկուհի
| առողջապահություն | բժիշկ | բժշկություն | կին
‫*مددکار بهداشت زن
| مددکار | مددکار بهداشت | مددکار بهداشت خانم‬
‫*ښځه روغتيايي کارکوونکي
👨‍🎓1F468 200D 1F393*man student
| graduate | man | student
*φοιτητής
| άντρας | απόφοιτος | πανεπιστήμιο
*student
| diplomim | mashkull
*ուսանող տղա
| ուսանող | տղա
‫*دانشجوی مرد
| دانشجو | دانش‌آموز | شاگرد | فارغ‌التحصیل | محصل‬
‫*سړی محصل
👩‍🎓1F469 200D 1F393*woman student
| graduate | student | woman
*φοιτήτρια
| απόφοιτη | γυναίκα | πανεπιστήμιο
*studente
| diplomim | femër
*ուսանողուհի
| աղջիկ | ուսանող
‫*دانشجوی زن
| دانشجو | دانش‌آموز | شاگرد | فارغ‌التحصیل | محصل‬
‫*ښځه محصل
👨‍🏫1F468 200D 1F3EB*man teacher
| instructor | man | professor | teacher
*δάσκαλος
| άντρας | εκπαίδευση | καθηγητής
*mësues
| burrë | instruktor | profesor
*տղամարդ ուսուցիչ
| դասատու | ուսուցիչ | տղամարդ
‫*آموزگار مرد
| آقای معلم | استاد | دبیر | مدرس | معلم‬
‫*سړی ښوونکی
👩‍🏫1F469 200D 1F3EB*woman teacher
| instructor | professor | teacher | woman
*δασκάλα
| γυναίκα | εκπαίδευση | καθηγήτρια
*mësuese
| Instruktore | grua | profesore
*ուսուցչուհի
| դասատու | կին | ուսուցիչ
‫*آموزگار زن
| استاد | خانم معلم | دبیر | مدرس | معلم‬
‫*ښځه د ښوونکي
👨‍⚖1F468 200D 2696*man judge
| justice | man | scales
*άντρας δικαστής
| άντρας | δικαστήριο | δικαστής | νομική
*gjykatës
| burrë | drejtësi | peshore
*տղամարդ դատավոր
| դատավոր | տղամարդ | օրենք
‫*قاضی مرد
| آقای قاضی | آقای وکیل | دادرس | دادستان | دادگاه | وکیل‬
‫*سړی قاضي
👨🏿‍⚖1F468 1F3FF 200D 2696*man judge: dark skin tone
| justice | man | man judge | scales | dark skin tone
*άντρας δικαστής: σκούρος τόνος δέρματος
| άντρας | δικαστήριο | δικαστής | νομική | σκούρος τόνος δέρματος
*gjykatës: nuancë lëkure e errët
| burrë | drejtësi | gjykatës | peshore | nuancë lëkure e errët
*տղամարդ դատավոր՝ մաշկի տիպ-6
| դատավոր | տղամարդ | օրենք | մաշկի տիպ-6
‫*قاضی مرد: پوست آبنوسی
| آقای قاضی | آقای وکیل | دادرس | دادستان | دادگاه | قاضی مرد | وکیل | پوست آبنوسی‬
‫*سړی قاضي: تور پوستکۍ
| سړی قاضي | تور پوستکۍ‬
👩‍⚖1F469 200D 2696*woman judge
| judge | scales | woman
*γυναίκα δικαστής
| γυναίκα | δικαστήριο | δικαστής | νομική
*gjykatëse
| drejtësi | grua | peshore
*կին դատավոր
| դատավոր | կին | օրենք
‫*قاضی زن
| خانم قاضی | خانم وکیل | دادرس | دادگاه | وکیل‬
‫*ښځه قاضي
👩🏼‍⚖1F469 1F3FC 200D 2696*woman judge: medium-light skin tone
| judge | scales | woman | medium-light skin tone
*γυναίκα δικαστής: μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| γυναίκα | δικαστήριο | δικαστής | νομική | μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
*gjykatëse: nuancë lëkure gjysmë e çelët
| drejtësi | gjykatëse | grua | peshore | nuancë lëkure gjysmë e çelët
*կին դատավոր՝ մաշկի տիպ-3
| դատավոր | կին | օրենք | մաշկի տիպ-3
‫*قاضی زن: پوست روشن
| خانم قاضی | خانم وکیل | دادرس | دادگاه | قاضی زن | وکیل | پوست روشن‬
‫*ښځه قاضي: غنمی-روښانه پوستکۍ
| ښځه قاضي | غنمی-روښانه پوستکۍ‬
👨‍🌾1F468 200D 1F33E*man farmer
| farmer | gardener | man | rancher
en_001: *man farmer
| farmer | gardener | man
*αγρότης
| άντρας | κήπος | καλλιέργεια | κηπουρός
*bujk
| burrë | kopshtar
*տղամարդ ֆերմեր
| ագարակատեր | այգեգործ | գյուղացի | ֆերմեր
‫*کشاورز مرد
| برزگر | خوشه برنج | دهقان | زارع | کشت‬
‫*سړی بزګر
👩‍🌾1F469 200D 1F33E*woman farmer
| farmer | gardener | rancher | woman
en_001: *woman farmer
| farmer | gardener | woman
*αγρότισσα
| γυναίκα | κήπος | καλλιέργεια | κηπουρός
*bujkeshë
| grua | kopshtare
*կին ֆերմեր
| ագարակատեր | գյուղացի | կին | ֆերմեր
‫*کشاورز زن
| برزگر | خوشه برنج | دهقان | زارع | کشت‬
‫*ښځه د بزګر
👨‍🍳1F468 200D 1F373*man cook
| chef | cook | man
*μάγειρας
| άντρας | μαγειρική | σεφ
*kuzhinier
| burrë | kuzhinë
*տղամարդ խոհարար
| խոհարար | տղամարդ
‫*آشپز مرد
| آشپزی | سرآشپز | شف | پخت و پز‬
‫*سړی پخوونکی
👩‍🍳1F469 200D 1F373*woman cook
| chef | cook | woman
*μαγείρισσα
| γυναίκα | μαγειρική | σεφ
*kuzhiniere
| grua | kuzhinë
*խոհարարուհի
| խոհարար | կին
‫*آشپز زن
| آشپزی | سرآشپز | شف | پخت و پز‬
‫*ښځه پخوونکی
👨‍🔧1F468 200D 1F527*man mechanic
| electrician | man | mechanic | plumber | tradesperson
en_001: *man mechanic
| electrician | man | mechanic | plumber | tradesman | tradesperson
*άντρας μηχανικός
| άντρας | ηλεκτρολόγος | μηχανικός | υδραυλικός
*mekanik
| burrë | elektricist | hidraulik
*տղամարդ փականագործ
| էլեկտրիկ | մեխանիկ | տղամարդ | փականագործ
‫*تعمیرکار مرد
| برق‌کار | لوله‌کش | مکانیک | کارگر‬
‫*سړی مستري
👩‍🔧1F469 200D 1F527*woman mechanic
| electrician | mechanic | plumber | tradesperson | woman
en_001: *woman mechanic
| electrician | mechanic | plumber | tradesperson | tradeswoman | woman
*γυναίκα μηχανικός
| γυναίκα | ηλεκτρολόγος | μηχανικός | υδραυλικός
*mekanike
| burrë | elektriciste | hidraulike
*կին փականագործ
| էլեկտրիկ | կին | մեխանիկ | փականագործ
‫*تعمیرکار زن
| برق‌کار | لوله‌کش | مکانیک | کارگر‬
‫*ښځه مستري
👨‍🏭1F468 200D 1F3ED*man factory worker
| assembly | factory | industrial | man | worker
*εργάτης
| άντρας | εργοστάσιο | οικοδομή
*punëtor fabrike
| burrë | fabrikë | industri | montator
*տղամարդ բանվոր
| արդյունաբերություն | բանվոր | գործարան | տղամարդ
‫*کارگر کارخانه مرد
| عمله | کارگر | کارگر کارخانه‬
‫*سړی د فابريکې کارګر
👩‍🏭1F469 200D 1F3ED*woman factory worker
| assembly | factory | industrial | woman | worker
*εργάτρια
| γυναίκα | εργοστάσιο | οικοδομή
*punëtore fabrike
| fabrikë | grua | industri | montatore
*բանվորուհի
| արդյունաբերություն | բանվոր | գործարան | կին
‫*کارگر کارخانه زن
| عمله | کارگر | کارگر کارخانه‬
‫*ښځه د فابريکې کارګر
👨‍💼1F468 200D 1F4BC*man office worker
| architect | business | man | manager | office | white-collar
en_AU, en_CA: *man office worker
| architect | business | man | manager | office | white collar
*άντρας υπάλληλος γραφείου
| γραφείο | επιχείρηση | εταιρία | υπάλληλος
*punonjës zyre
| arkitekt | biznes | burrë | menaxher
*տղամարդ գրասենյակի աշխատող
| բիզնես | գրասենյակ | ղեկավար | տղամարդ
‫*کارمند مرد
| تاجر | مدیر | مهندس | کارمند اداری‬
‫*سړي دفتر کارګر
👩‍💼1F469 200D 1F4BC*woman office worker
| architect | business | manager | office | white-collar | woman
en_AU, en_CA: *woman office worker
| architect | business | manager | office | white collar | woman
*γυναίκα υπάλληλος γραφείου
| γραφείο | επιχείρηση | εταιρία | υπάλληλος
*punonjëse zyre
| arkitekte | biznes | grua | menaxher
*կին գրասենյակի աշխատող
| բիզնես | գրասենյակ | կին | ղեկավար
‫*کارمند زن
| تاجر | مدیر | مهندس | کارمند اداری‬
‫*ښځه دفتر کارګر
👨‍🔬1F468 200D 1F52C*man scientist
| biologist | chemist | engineer | man | mathematician | physicist | scientist
*άντρας επιστήμονας
| έρευνα | βιολόγος | επιστήμονας | χημικός
*shkencëtar
| biolog | fizikan | kimist
*տղամարդ գիտնական
| գիտնական | կենսաբան | տղամարդ | քիմիկոս
‫*دانشمند مرد
| زیست‌شناس | شیمی‌دان | فیزیک‌دان | محقق | میکروب‌شناس‬
‫*سړي څېړونکی
👩‍🔬1F469 200D 1F52C*woman scientist
| biologist | chemist | engineer | mathematician | physicist | scientist | woman
*γυναίκα επιστήμονας
| έρευνα | βιολόγος | επιστήμονας | χημικός
*shkencëtare
| biologe | fizikane | kimiste
*կին գիտնական
| գիտնական | կենսաբան | կին | քիմիկոս
‫*دانشمند زن
| زیست‌شناس | شیمی‌دان | فیزیک‌دان | محقق | میکروب‌شناس‬
‫*ښځه څېړونکی
👨‍💻1F468 200D 1F4BB*man technologist
| coder | developer | inventor | man | software | technologist
*άντρας τεχνολόγος
| πληροφορική | προγραμματιστής | τεχνολογία | υπολογιστής
*teknolog
| burrë | kodues | softuer | zhvillues
*տղամարդ ծրագրավորող
| ծրագրավորող | համակարգիչ | տղամարդ
‫*کارشناس فناوری مرد
| برنامه‌نویس | رایانه | نرم‌افزار | پی‌سی | کامپیوتر‬
‫*سړی تکنالوجستې
👩‍💻1F469 200D 1F4BB*woman technologist
| coder | developer | inventor | software | technologist | woman
*γυναίκα τεχνολόγος
| πληροφορική | προγραμματίστρια | τεχνολογία | υπολογιστής
*teknologe
| grua | koduese | softuer | zhvilluese
*կին ծրագրավորող
| ծրագրավորող | կին | համակարգիչ
‫*کارشناس فناوری زن
| برنامه‌نویس | رایانه | نرم‌افزار | پی‌سی | کامپیوتر‬
‫*ښځه تکنالوجستې
👨‍🎤1F468 200D 1F3A4*man singer
| actor | entertainer | man | rock | singer | star
*τραγουδιστής
| άντρας | διασκέδαση | ροκ | τραγούδι
*këngëtar
| aktor | burrë | muzikant
*տղամարդ երգիչ
| աստղ | երգիչ | կատարող | տղամարդ
‫*خواننده مرد
| خواننده | ستاره | میکروفن | هنرمند‬
‫*سړی سندرغاړې
👩‍🎤1F469 200D 1F3A4*woman singer
| actor | entertainer | rock | singer | star | woman
*τραγουδίστρια
| γυναίκα | διασκέδαση | ροκ | τραγούδι
*këngëtare
| aktore | grua | muzikante
*երգչուհի
| աստղ | երգիչ | կատարող | կին
‫*خواننده زن
| خواننده | ستاره | میکروفن | هنرمند‬
‫*ښځې سندرغاړې
👨‍🎨1F468 200D 1F3A8*man artist
| artist | man | palette
*άντρας καλλιτέχνης
| άντρας | ζωγράφος | καλλιτέχνης | πινέλα
*artist
| burrë | paletë | piktor
*տղամարդ նկարիչ
| նկարիչ | պնակ | տղամարդ
‫*هنرمند مرد
| آرتیست | تخته‌رنگ | نقاش | نقاش مرد‬
‫*سړی فنکار
👩‍🎨1F469 200D 1F3A8*woman artist
| artist | palette | woman
*γυναίκα καλλιτέχνης
| γυναίκα | ζωγράφος | καλλιτέχνης | πινέλα
*artiste
| grua | paletë | piktore
*նկարչուհի
| կին | նկարիչ | պնակ
‫*هنرمند زن
| آرتیست | تخته‌رنگ | نقاش | نقاش زن‬
‫*ښځه فنکار
👨‍✈1F468 200D 2708*man pilot
| man | pilot | plane
*άντρας πιλότος
| άντρας | αεροπλάνο | πιλότος
*pilot
| aeroplan | burrë
*տղամարդ օդաչու
| ինքնաթիռ | տղամարդ | օդանավ | օդաչու
‫*خلبان مرد
| خلبان هواپیما | مهماندار مرد | هوانورد | هواپیما‬
‫*سړی پيلوټ
👩‍✈1F469 200D 2708*woman pilot
| pilot | plane | woman
*γυναίκα πιλότος
| αεροπλάνο | γυναίκα | πιλότος
*pilote
| aeroplan | grua
*կին օդաչու
| ինքնաթիռ | կին | օդանավ | օդաչու
‫*خلبان زن
| خلبان هواپیما | مهماندار زن | هوانورد | هواپیما‬
‫*ښځه پيلوټ
👨‍🚀1F468 200D 1F680*man astronaut
| astronaut | man | rocket
*άντρας αστροναύτης
| άντρας | αστροναύτης | διάστημα
*astronaut
| burrë | hapësirë | raketë
*տղամարդ տիեզերագնաց
| տիեզերագնաց | տիեզերանավ | տիեզերք | տղամարդ
‫*فضانورد مرد
| فضا | فضانوردی | کیهان‌نورد‬
‫*سړی فضانورد
👩‍🚀1F469 200D 1F680*woman astronaut
| astronaut | rocket | woman
*γυναίκα αστροναύτης
| αστροναύτης | γυναίκα | διάστημα
*astronaute
| grua | hapësirë | raketë
*կին տիեզերագնաց
| կին | տիեզերագնաց | տիեզերանավ | տիեզերք
‫*فضانورد زن
| فضا | فضانوردی | کیهان‌نورد‬
‫*ښځه فضانورد
👨‍🚒1F468 200D 1F692*man firefighter
| firefighter | firetruck | man
en_001: *man firefighter
| fire engine | firefighter | fireman | man
en_AU, en_CA: *man firefighter
| fire truck | firefighter | man
*άντρας πυροσβέστης
| άντρας | πυροσβέστης | πυροσβεστική
*zjarrfikës
| burrë | makinë zjarrfikëse
*տղամարդ հրշեջ
| հրշեջ | հրշեջ մեքենա | տղամարդ
‫*آتش‌نشان مرد
| آتش‌نشانی | مأمور آتش‌نشانی | ماشین آتش‌نشانی‬
‫*سړی اور وژونکی
👩‍🚒1F469 200D 1F692*woman firefighter
| firefighter | firetruck | woman
en_001: *woman firefighter
| fire engine | firefighter | firewoman | woman
en_AU, en_CA: *woman firefighter
| fire truck | firefighter | woman
*γυναίκα πυροσβέστης
| γυναίκα | πυροσβέστης | πυροσβεστική
*grua zjarrëfikëse
| grua | makinë zjarrfikëse | zjarrfikëse
*կին հրշեջ
| կին | հրշեջ | հրշեջ մեքենա
‫*آتش‌نشان زن
| آتش‌نشانی | مأمور آتش‌نشانی | ماشین آتش‌نشانی‬
‫*ښځه اور وژونکی
👮1F46E*police officer
| cop | officer | police
*αστυνομικός
| αστυνόμος
*polic
| oficer | polici
*ոստիկան
| ոստիկանություն | սպա
‫*پلیس
| افسر‬
‫*د پولیسو افسر
👮‍♂1F46E 200D 2642*man police officer
| cop | man | officer | police
en_001: *man police officer
| cop | man | officer | police | policeman
*άντρας αστυνομικός
| άντρας | αστυνομία | αστυνομικός
*oficer policie
| burrë | oficer | policë
*տղամարդ ոստիկան
| ոստիկան | ոստիկանություն | տղամարդ
‫*پلیس مرد
| افسر پلیس | افسر پلیس مرد | مأمور پلیس مرد | پلیس‬
‫*سړی د پولیسو افسر
👮🏼‍♂️1F46E 1F3FC 200D 2642 FE0F*man police officer: medium-light skin tone
| cop | man | officer | police | medium-light skin tone
en_001: *man police officer: medium-light skin tone
| cop | man | officer | police | policeman | medium-light skin tone
*άντρας αστυνομικός: μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| άντρας | αστυνομία | αστυνομικός | μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
*oficer policie: nuancë lëkure gjysmë e çelët
| burrë | oficer | oficer policie | policë | nuancë lëkure gjysmë e çelët
*տղամարդ ոստիկան՝ մաշկի տիպ-3
| ոստիկան | ոստիկանություն | տղամարդ | մաշկի տիպ-3
‫*پلیس مرد: پوست روشن
| افسر پلیس | افسر پلیس مرد | مأمور پلیس مرد | پلیس | پلیس مرد | پوست روشن‬
‫*سړی د پولیسو افسر: غنمی-روښانه پوستکۍ
| سړی د پولیسو افسر | غنمی-روښانه پوستکۍ‬
👮🏿‍♂️1F46E 1F3FF 200D 2642 FE0F*man police officer: dark skin tone
| cop | man | officer | police | dark skin tone
en_001: *man police officer: dark skin tone
| cop | man | officer | police | policeman | dark skin tone
*άντρας αστυνομικός: σκούρος τόνος δέρματος
| άντρας | αστυνομία | αστυνομικός | σκούρος τόνος δέρματος
*oficer policie: nuancë lëkure e errët
| burrë | oficer | oficer policie | policë | nuancë lëkure e errët
*տղամարդ ոստիկան՝ մաշկի տիպ-6
| ոստիկան | ոստիկանություն | տղամարդ | մաշկի տիպ-6
‫*پلیس مرد: پوست آبنوسی
| افسر پلیس | افسر پلیس مرد | مأمور پلیس مرد | پلیس | پلیس مرد | پوست آبنوسی‬
‫*سړی د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
| سړی د پولیسو افسر | تور پوستکۍ‬
👮‍♀1F46E 200D 2640*woman police officer
| cop | officer | police | woman
en_001: *woman police officer
| cop | officer | police | policewoman | woman
*γυναίκα αστυνομικός
| αστυνομία | αστυνομικός | γυναίκα
*oficere policie
| grua | oficere | police
*կին ոստիկան
| կին | ոստիկան | ոստիկանություն
‫*پلیس زن
| افسر پلیس | افسر پلیس زن | مأمور پلیس زن | پلیس‬
‫*ښځه د پولیسو افسر
👮🏽‍♀️1F46E 1F3FD 200D 2640 FE0F*woman police officer: medium skin tone
| cop | officer | police | woman | medium skin tone
en_001: *woman police officer: medium skin tone
| cop | officer | police | policewoman | woman | medium skin tone
*γυναίκα αστυνομικός: μεσαίος τόνος δέρματος
| αστυνομία | αστυνομικός | γυναίκα | μεσαίος τόνος δέρματος
*oficere policie: nuancë lëkure zeshkane
| grua | oficere | oficere policie | police | nuancë lëkure zeshkane
*կին ոստիկան՝ մաշկի տիպ-4
| կին | ոստիկան | ոստիկանություն | մաշկի տիպ-4
‫*پلیس زن: پوست طلایی
| افسر پلیس | افسر پلیس زن | مأمور پلیس زن | پلیس | پلیس زن | پوست طلایی‬
‫*ښځه د پولیسو افسر: غنم رنګه
| ښځه د پولیسو افسر | غنم رنګه‬
👮🏿‍♀️1F46E 1F3FF 200D 2640 FE0F*woman police officer: dark skin tone
| cop | officer | police | woman | dark skin tone
en_001: *woman police officer: dark skin tone
| cop | officer | police | policewoman | woman | dark skin tone
*γυναίκα αστυνομικός: σκούρος τόνος δέρματος
| αστυνομία | αστυνομικός | γυναίκα | σκούρος τόνος δέρματος
*oficere policie: nuancë lëkure e errët
| grua | oficere | oficere policie | police | nuancë lëkure e errët
*կին ոստիկան՝ մաշկի տիպ-6
| կին | ոստիկան | ոստիկանություն | մաշկի տիպ-6
‫*پلیس زن: پوست آبنوسی
| افسر پلیس | افسر پلیس زن | مأمور پلیس زن | پلیس | پلیس زن | پوست آبنوسی‬
‫*ښځه د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
| ښځه د پولیسو افسر | تور پوستکۍ‬
🕵1F575*detective
| sleuth | spy
*ντετέκτιβ
| κατάσκοπος | πράκτορας
*detektiv
| spiun
*խուզարկու
| լրտես
‫*کارآگاه
| جاسوس‬
‫*کشفي
🕵‍♂1F575 200D 2642*man detective
| detective | man | sleuth | spy
*άντρας ντετέκτιβ
| άντρας | ντετέκτιβ | πράκτορας
*hetues
| burrë | detektiv | spiun
*տղամարդ խուզարկու
| լրտես | խուզարկու | տղամարդ
‫*کارآگاه مرد
| جاسوس | مأمور آگاهی | کارآگاه | کارآگاهی کردن‬
‫*سړی کشفي
🕵‍♀1F575 200D 2640*woman detective
| detective | sleuth | spy | woman
*γυναίκα ντετέκτιβ
| γυναίκα | ντετέκτιβ | πράκτορας
*hetuese
| detektive | grua | spiune
*կին խուզարկու
| լրտես | խուզարկու | կին
‫*کارآگاه زن
| جاسوس | مأمور آگاهی | کارآگاه | کارآگاهی کردن‬
‫*ښځه کشفي
💂1F482*guard*υπεύθυνος φρουράς
| φρουρά | φύλακας
*ushtar garde
| rojtar
*ժամապահ
| պահակ
‫*گارد نظامی
| سرباز هنگ | گارد‬
‫*ساتونکی
💂‍♂1F482 200D 2642*man guard
| guard | man
en_001: *man guard
| guard | guardsman | man
*άντρας φρουρός
| άντρας | φρουρός | φύλακας
*gardist
| burrë | rojtar
*տղամարդ ժամապահ
| ժամապահ | պահակ | տղամարդ
‫*گارد مرد
| سرباز هنگ | گارد نظامی | گارد نظامی مرد‬
‫*سړی ساتونکي
💂‍♀1F482 200D 2640*woman guard
| guard | woman
en_001: *woman guard
| guard | guardswoman | woman
*γυναίκα φρουρός
| γυναίκα | φρουρός | φύλακας
*ushtare garde
| grua | rojtare
*կին ժամապահ
| ժամապահ | կին | պահակ
‫*گارد زن
| سرباز هنگ | گارد نظامی | گارد نظامی زن‬
‫*ښځه ساتونکي
👷1F477*construction worker
| construction | hat | worker
en_001: *construction worker
| builder | construction | hat | worker
*οικοδόμος
| εργάτης | καπέλο | κατασκευή
*punëtor ndërtimi
| kapelë | ndërtim | punëtor
*շինարար
| աշխատող | գլխարկ | շինարարություն
‫*کارگر
| ساخت‌وساز | کلاه‬
‫*ساختماني کارکونکي
👷‍♂1F477 200D 2642*man construction worker
| construction | man | worker
en_001: *man construction worker
| builder | construction | man | worker
*εργάτης οικοδομής
| άντρας | εργάτης | οικοδομή
*murator
| burrë | ndërtim | punëtor
*տղամարդ շինարար
| բանվոր | շինարար | շինարարություն | տղամարդ
‫*کارگر ساختمانی مرد
| ساختمان‌سازی | ساخت‌و‌ساز | کارگر مرد | کلاه ایمنی‬
‫*سړی ساختماني کارګر
👷‍♀1F477 200D 2640*woman construction worker
| construction | woman | worker
en_001: *woman construction worker
| builder | construction | woman | worker
*εργάτρια οικοδομής
| γυναίκα | εργάτρια | οικοδομή
*muratore
| grua | ndërtim | punëtore
*կին շինարար
| բանվոր | կին | շինարար | շինարարություն
‫*کارگر ساختمانی زن
| ساختمان‌سازی | ساخت‌و‌ساز | کارگر مرد | کلاه ایمنی‬
‫*ښځه ساختماني کارګر
🤴1F934*prince*πρίγκιπας*princ*արքայազն
| իշխան
‫*شاهزاده
| آقازاده | تاج به سر | شهزاده‬
‫*شهزاده
👸1F478*princess
| fairy tale | fantasy
*πριγκίπισσα
| παραμύθι | φαντασία
*princeshë
| fantazi | përrallë
*արքայադուստր
| հեքիաթ | ֆանտազիա
‫*شاهزاده خانم
| افسانه | جن و پری | شاهدخت | فانتزی‬
‫*شهزادگۍ
👳1F473*person wearing turban
| turban
*άτομο με τουρμπάνι
| άνδρας | τουρμπάνι
*burrë me çallmë
| burrë | çallmë
*չալմայով մարդ
| մարդ | չալմա
‫*مرد عمامه‌دار
| عمامه | مرد‬
‫*شخص چې په پګړۍ
👳‍♂1F473 200D 2642*man wearing turban
| man | turban
*άντρας με τουρμπάνι
| άντρας | τιρμπάν | τουρμπάν | τουρμπάνι
*djalë me çallmë
| burrë | mashkull | çallmë
*չալմայով տղամարդ
| մարդ | չալմա | տղամարդ
‫*مرد با دستار
| دستار | عمامه | مرد توربان به سر | مرد دستار بر سر‬
‫*سړي چې په پګړۍ
👳‍♀1F473 200D 2640*woman wearing turban
| turban | woman
*γυναίκα με τουρμπάνι
| γυναίκα | τιρμπάν | τουρμπάν | τουρμπάνι
*vajzë me çallmë
| femër | grua | çallmë
*չալմայով կին
| կին | չալմա
‫*زن با دستار
| دستار | زن توربان به سر | عمامه | مرد دستار بر سر‬
‫*ښځه چې په پګړۍ
👲1F472*man with Chinese cap
| gua pi mao | hat | man
en_001: *man with Chinese cap
| gua pi mao | hat | man | skullcap
*άντρας με κινέζικο καπέλο
| άνδρας | καπέλο | κινέζικο καπέλο
*burrë me kapelë kineze
| burrë | gua pi mao | kapelë
*չինական գլխարկով մարդ
| գլխարկ | մարդ | չինական
‫*مرد با کلاه چینی
| مرد | کلاه | کلاه ژاپنی‬
‫*سړی د چینایی کیپ سره
🧕1F9D5*woman with headscarf
| headscarf | hijab | mantilla | tichel
*γυναίκα με μαντίλα
| μαντίλα | χιτζάμπ
*grua me shami
| hixhab | mbulesë | shami | tikël
*գլխաշորով կին
| գլխաշոր | հիջաբ
‫*زن با روسری
| تخل | حجاب | روسری | مانتیلا | پوشش سر زنان‬
‫*ښځه د سرکوف سره
🧔1F9D4*bearded person
| beard
*άτομο με μούσι
| μούσι
*njëri me mjekër
| mjekër
*մորուքով մարդ
| մորուք
‫*ریش‌دار
| با ریش | ریش‬
‫*ږيره ور
👱1F471*blond-haired person
| blond
*ξανθός άνθρωπος
| ξανθός
*njeri biond
| biond
*շիկահեր մարդ
| շեկ | շիկահեր
‫*آدم بلوند
| بلوند | بور | طلایی‬
‫*ښایسته پوستکي
👱‍♂1F471 200D 2642*blond-haired man
| blond | man
*ξανθός
| άντρας
*burrë biond
| biond | burrë | mashkull
*շիկահեր տղամարդ
| շեկ | շիկահեր | տղամարդ
‫*مرد بور
| بلوند | بور | طلایی | مرد بلوند‬
‫*سپين پوستکي سړي
👱‍♀1F471 200D 2640*blond-haired woman
| blonde | woman
*ξανθιά
| γυναίκα
*grua bionde
| bionde | femër | grua
*շիկահեր կին
| կին | շեկ | շիկահեր
‫*زن بور
| بلوند | بور | زن بلوند | طلایی‬
‫*ښایسته پوستکي ښځه
🤵1F935*man in tuxedo
| groom | man | tuxedo
*άντρας με σμόκιν
| άντρας | γαμπρός | σμόκιν
*burrë me kostum
| burrë | dhëndër | kostum
*սմոկինգով տղամարդ
| սմոկինգ | տղամարդ | փեսա
‫*مرد با کت و شلوار و پاپیون
| آراسته | جوان | خوش تیپ | دوماد | شادوماد | شاه داماد | مرد | پاپیون‬
‫*سړی په ټکسیو کې
👰1F470*bride with veil
| bride | veil | wedding
*νύφη με πέπλο
| γάμος | νύφη | πέπλο
*nuse me vello
| dasmë | nuse | vello
*քողով հարս
| հարս | հարսանիք | քող
‫*عروس
| تاج عروس | تور | عروسی‬
‫*سره حجاب ناوې
🤰1F930*pregnant woman
| pregnant | woman
*έγκυος
| γυναίκα
*grua shtatzënë
| grua | shtatzënë
*հղի կին
| կին | հղի
‫*زن باردار
| باردار | بچه در شکم | حامله | زن | شکم | شیکم‬
‫*امیندواره ښځه
🤱1F931*breast-feeding
| baby | breast | nursing
en_CA: *breast-feeding
| breastfeeding
en_001: *breastfeeding
| baby | breast | nursing
*θηλασμός
| θηλάζων | μωρό | στήθος
*gji
| foshnjë | ushqim me gji
*կրծքով կերակրում
| կերակրում | կուրծք | նորածին
‫*تغذیه با شیر مادر
| تغذیه | شیر مادر | شیردهی | طفل‬
‫*سينه-تغذی
👼1F47C*baby angel
| angel | baby | face | fairy tale | fantasy
*μωρό άγγελος
| άγγελος | μωρό | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία
*engjëll bebe
| bebe | engjëll | fantazi | fytyrë | përrallë
*մանուկ-հրեշտակ
| դեմք | երեխա | հեքիաթ | հրեշտակ | ֆանտազիա
‫*فرشته کوچولو
| بچه | صورت | فانتزی | فرشته | پری | کودک‬
‫*ماشوم فرښته
🎅1F385*Santa Claus
| Christmas | celebration | claus | father | santa
en_CA: *Santa Claus
en_001: *Santa Claus
| Christmas | Father Christmas | celebration | claus | father | santa
*Άη Βασίλης
| γιορτή | παραμύθι | πατέρας | φαντασία | χριστούγεννα
*babagjyshi i krishtlindjes
| baba | babagjysh | fantazi | festim | festë | krishtlindje | përrallë
*սանտա կլաուս
| հայր | հեքիաթ | սանտա | սուրբ ծնունդ | տոն | ֆանտազիա
‫*بابا نوئل
| جشن | جن و پری | سانتا | فانتزی | پدر | کریسمس‬
‫*سانټا کلاز
| لمانځل l کرسمس l کلاز l بابا l سانټا l سانټا کلاز‬
🤶1F936*Mrs. Claus
| Christmas | Mrs. | celebration | claus | mother
en_001: *Mrs Claus
| Christmas | Mrs | celebration | claus | mother
en_CA: *Mrs. Claus
en_AU: *Mrs. Claus
| Christmas | Claus | Mrs | celebration | mother
*Κυρία Άη Βασίλη
| άι βασίλης | γιορτές | χριστούγεννα
*gjyshe krishtlindjesh
| gjyshe | krishtlindje
*Ձմեռ տատ
| նոր տարի | սուրբ ծնունդ | տատիկ
‫*مامان نوئل
| خاله ریزه | مادربزرگ | مامان بزرگ | پیرزن | کریسمس‬
‫*میرز کلاز
🧙1F9D9*mage
| sorcerer | sorceress | witch | wizard
*μάγος
| μάγισσα
*magjistar
| magjistricë | shtrigë
*մոգ
| կախարդ
‫*ساحر
| افسونگر | جادوگر | جادوگر زن | ساحره‬
‫*جادوګر
🧙‍♀1F9D9 200D 2640*woman mage
| sorceress | witch
*μάγισσα*magjistare
| magjistricë | shtrigë
*կախարդուհի
| կախարդ | կին | վհուկ
‫*ساحر زن
| افسونگر | جادوگر زن | زن جادوگر | ساحره‬
‫*ښځه جادوګر
🧙‍♂1F9D9 200D 2642*man mage
| sorcerer | wizard
*άντρας μάγος
| μάγος
*burrë magjistar
| magjistar | shtrigan
*կախարդ
| մոգ
‫*ساحر مرد
| ساحر | طلسم‌گر مرد | مرد جادوگر‬
‫*سړی جادوګر
🧚1F9DA*fairy
| Oberon | Puck | Titania
*νεράιδα
| Oberon | Puck | Titania
*zanë
| Oberoni | Puku | Titania
*փերի
| Տիտանիա | Օբերոն
‫*پری
| ابرون | تیتانیا | جن و پری | ملکه پریان | هاب‌گابلین | پادشاه پریان‬
‫*خاپېرو
🧚‍♀1F9DA 200D 2640*woman fairy
| Titania
*γυναίκα νεράιδα
| Titania
*grua zanë
| Titania
*կին-փերի
| Տիտանիա
‫*پری زن
| تیتانیا | ملکه پریان‬
‫*ښځه د خاپېرو
🧚‍♂1F9DA 200D 2642*man fairy
| Oberon | Puck
*νεράιδος
| Oberon | Puck
*burrë zanë
| Oberoni | Puku
*տղամարդ-փերի
| Օբերոն
‫*پری مرد
| ابرون | جن و پری | لولو | هاب‌گابلین | پادشاه پریان‬
‫*سړی د خاپېرو
🧛1F9DB*vampire
| Dracula | undead
*βρυκόλακας
| Δράκουλας | απέθαντος
*vampir
| Drakula | i pavdekur
*վամպիր
| Դրակուլա | ատամներ | արյուն
‫*خون‌آشام
| دراکولا | مرده متحرک‬
‫*بلا
🧛‍♀1F9DB 200D 2640*woman vampire
| undead
*γυναίκα βρυκόλακας
| απέθαντος
*grua vampir
| e pavdekur
*կին-վամպիր
| ատամներ | արյուն | կին | վամպիր
‫*دراکولای زن
| زن دراکولا | مرده متحرک‬
‫*ښځه بلا
🧛‍♂1F9DB 200D 2642*man vampire
| Dracula | undead
*άντρας βρυκόλακας
| Δράκουλας | απέθαντος
*burrë vampir
| Drakula | i pavdekur
*տղամարդ-վամպիր
| Դրակուլա | ատամներ | արյուն
‫*خون‌آشام مرد
| دراکولا | مرده متحرک‬
‫*سړی بلا
🧜1F9DC*merperson
| mermaid | merman | merwoman
*γοργόνα
| γοργόνος
*sirenë deti*մարդաձուկ
| ջրահարս | տրիտոն
‫*دریامردمان
| بالاتنه انسان پایین‌تنه ماهی | دریازن | پری دریایی‬
‫*مرپرسن
🧜‍♀1F9DC 200D 2640*mermaid
| merwoman
*γυναίκα γοργόνα
| γοργόνα
*grua sirenë
| sirenë deti
*ջրահարս
| կին | ձուկ
‫*پری دریایی
| دریازن‬
‫*مرمیڈ
🧜‍♂1F9DC 200D 2642*merman
| Triton
*γοργόνος
| Triton
*burrë sirenë
| Triton
*տրիտոն
| ձուկ | տղամարդ
‫*دریامرد
| تریتون‬
‫*مرمین
🧝1F9DD*elf
| magical
*ξωτικό
| μαγικό
*kukudh
| magjik
*էլֆ
| կախարդական | կախարդանք | հեքիաթ
‫*اِلف
| جادویی | سحرآمیز‬
‫*ګوړا
🧝‍♀1F9DD 200D 2640*woman elf
| magical
*γυναίκα ξωτικό
| μαγική
*grua kukudh
| magjik
*կին-էլֆ
| կախարդական | կախարդանք | հեքիաթ
‫*اِلف زن
| جادویی | سحرآمیز‬
‫*ښځه ګوړا
🧝‍♂1F9DD 200D 2642*man elf
| magical
*άντρας ξωτικό
| μαγικός
*burrë kukudh
| magjik
*տղամարդ-էլֆ
| կախարդական | հեքիաթ
‫*اِلف مرد
| جادویی | سحرآمیز‬
‫*سړی ګوړا
🧞1F9DE*genie
| djinn
*τζίνι*xhind*ջին
| հեքիաթ
‫*جن
| غول چراغ‬
‫*جینی
🧞‍♀1F9DE 200D 2640*woman genie
| djinn
*γυναίκα τζίνι
| τζίνι
*grua xhind
| xhind
*կին ջին
| հեքիաթ | ջին
‫*زن جن
| جن | جن زن | غول چراغ‬
‫*ښځه جینی
🧞‍♂1F9DE 200D 2642*man genie
| djinn
*άντρας τζίνι
| τζίνι
*burrë xhind
| xhind
*տղամարդ ջին
| հեքիաթ | ջին
‫*مرد جن
| جن | جن مرد | غول چراغ‬
‫*سړی جینی
🧟1F9DF*zombie
| undead | walking dead
*ζόμπι
| απέθαντος | νεκροζώντανος
*zombi
| i pa vdekur | i vdekur që ecën
*զոմբի
| կենդանի | մարդ | մեռել
‫*مرده متحرک
| جسد متحرک | زامبی‬
‫*زومبی
🧟‍♀1F9DF 200D 2640*woman zombie
| undead | walking dead
*γυναίκα ζόμπι
| απέθαντη | νεκροζώντανη
*grua zombi
| i pa vdekur | i vdekur që ecën
*կին զոմբի
| կենդանի | կին | մեռել
‫*مرده متحرک زن
| جسد متحرک | زامبی مرد | مرده متحرک مرد‬
‫*ښځه زومبی
🧟‍♂1F9DF 200D 2642*man zombie
| undead | walking dead
*άντρας ζόμπι
| απέθαντοι | νεκροζώντανοι
*burrë zombi
| i pa vdekur | i vdekur që ecën
*տղամարդ զոմբի
| կենդանի | մեռել | տղամարդ
‫*مرده متحرک مرد
| جسد متحرک | زامبی زن | مرده متحرک زن‬
‫*سړی زومبی
🙍1F64D*person frowning
| frown | gesture
*συνοφρυωμένη γυναίκα
| κίνηση | συνοφρύωμα
*njeri i vrenjtur
| gjest | vrenjtje
*խոժոռված դեմքով անձ
| ժեստ | խոժոռված
‫*آدم اخمو
| اخم | اشاره‬
‫*شخص ځړول
🙍‍♂1F64D 200D 2642*man frowning
| frowning | gesture | man
*συνοφρυωμένος
| άντρας | θλίψη | μορφασμός
*burrë i vrenjtur
| burrë | gjest | i vrenjtur
*խոժոռված տղամարդ
| խոժոռված | մարդ | տղամարդ
‫*مرد اخم می‌کند
| اخمو | مرد ابرو در هم می‌کشد | مرد عبوس | ناخشنود | ناراضی‬
‫*سړی ځړول
🙍‍♀1F64D 200D 2640*woman frowning
| frowning | gesture | woman
*συνοφρυωμένη
| γυναίκα | θλίψη | μορφασμός
*grua e vrenjtur
| e vrenjtur | gjest | grua
*խոժոռված կին
| խոժոռված | կին
‫*زن اخم می‌کند
| اخمو | زن ابرو در هم می‌کشد | مرد عبوس | ناخشنود | ناراضی‬
‫*ښځه ځړول
🙎1F64E*person pouting
| gesture | pouting
*κατσουφιασμένο άτομο
| κίνηση | μορφασμός
*njeri i pakënaqur
| gjest | i pakënaqur
*դժգոհ անձ
| դժգոհ | ժեստ
‫*آدم ناراضی
| اخم | جمع کردن لب | ناراضی | ژست‬
‫*شخص پایوٹنگ
🙎‍♂1F64E 200D 2642*man pouting
| gesture | man | pouting
*κατσουφιασμένος άντρας
| άντρας | απογοήτευση | θυμός | μορφασμός
*burrë i pakënaqur
| burrë | gjest | var buzët
*խռոված տղամարդ
| խռոված | մարդ | տղամարդ
‫*مرد اخم‌وتخم می‌کند
| ابرو در هم کشیدن | اخم و‌ تخم | اخمو | ترش‌رویی | عبوس | لب‌ولوچه آویزان‬
‫*سړی پایوٹنگ
🙎‍♀1F64E 200D 2640*woman pouting
| gesture | pouting | woman
*κατσουφιασμένη γυναίκα
| απογοήτευση | γυναίκα | θυμός | μορφασμός
*grua e pakënaqur
| gjest | grua | var buzët
*խռոված կին
| խռոված | կին
‫*زن اخم‌وتخم می‌کند
| ابرو در هم کشیدن | اخم و‌ تخم | اخمو | ترش‌رویی | عبوس | لب‌ولوچه آویزان‬
‫*ښځه پایوٹنگ
🙅1F645*person gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | no | not | prohibited
*άτομο διαφωνεί
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | κίνηση | χέρι | όχι
*«jo» me gjeste
| dorë | gjest | i ndaluar | jo | ndalohet | nuk
*ոչ ցույց տվող
| արգելված | ժեստ | ձեռք | ոչ
‫*ابداً نه
| خیر | دست | ممنوع | نه | ژست‬
‫*شخص اشاره نه
🙅‍♂1F645 200D 2642*man gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | man | no | prohibited
*άντρας διαφωνεί
| άντρας | αποδοκιμασία | διαφωνία | χειρονομία
*burrë që bën gjestin e ndaluar
| burrë | e ndaluar | gjest | jo në rregull
*տղամարդը դեմ է
| արգելված | դեմ | ժեստ | տղամարդ
‫*مرد نمی‌پذیرد
| ابداً نه | رد | مخالف بودن | ممنوع | نه | ژست مخالفت‬
‫*سړی اشاره نه
🙅‍♀1F645 200D 2640*woman gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | no | prohibited | woman
*γυναίκα διαφωνεί
| αποδοκιμασία | γυναίκα | διαφωνία | χειρονομία
*grua që bën gjestin e ndaluar
| e ndaluar | gjest | grua | jo në rregull
*կինը դեմ է
| արգելված | դեմ | ժեստ | կին
‫*زن نمی‌پذیرد
| ابداً نه | رد | مخالف بودن | ممنوع | نه | ژست مخالفت‬
‫*ښځه اشاره نه
🙆1F646*person gesturing OK
| OK | gesture | hand
*άτομο συμφωνεί
| εντάξει | κίνηση | χέρι
*«në rregull» me gjeste
| dorë | gjest | në rregull | ok
*ok ցույց տվող
| ok | ժեստ | ձեռք
‫*باشه
| اوکی | تأیید | دست | ژست‬
‫*شخص اشارصحيح
🙆‍♂1F646 200D 2642*man gesturing OK
| OK | gesture | hand | man
*άντρας συμφωνεί
| άντρας | εντάξει | χειρονομία
*burrë që bën gjestin në rregull
| burrë | dorë | gjest | në rregull
*տղամարդը կողմ է
| ժեստ | կողմ | ձեռք | տղամարդ
‫*مرد می‌پذیرد
| اوکی | باشه | تأیید | درست | ژشت موافقت‬
‫*سړی اشارصحيح
🙆‍♀1F646 200D 2640*woman gesturing OK
| OK | gesture | hand | woman
*γυναίκα συμφωνεί
| γυναίκα | εντάξει | χειρονομία
*grua që bën gjestin në rregull
| dorë | gjest | grua | në rregull
*կինը կողմ է
| ժեստ | կին | կողմ | ձեռք
‫*زن می‌پذیرد
| اوکی | باشه | تأیید | درست | ژشت موافقت‬
‫*ښځه اشاره صحيح
💁1F481*person tipping hand
| hand | help | information | sassy | tipping
*άτομο προσφέρει
| βοήθεια | πληροφορίες | πρόσχαρος | χέρι
*personi i sportelit të informacionit
| aktiv | dorë | informacion | ndihmë
*տեղեկատու բյուրոյի աշխատող
| հանդուգն | ձեռք | տեղեկատվություն | օգնել
‫*آماده کمک
| اطلاعات | دست | سرزنده | کمک‬
‫*یو سړی د ټیپ کولو لاس
💁‍♂1F481 200D 2642*man tipping hand
| man | sassy | tipping hand
*άντρας προσφέρει
| άντρας | πρόσχαρος | χειρονομία
*burrë që tregon me dorë
| burrë | informacion | tregues
*տղամարդը բացում է իր մտադրությունները
| հանդուգն | տղամարդ
‫*مرد کمک می‌کند
| انعام دادن | انعام گرفتن | رو کردن | مرد دستش را رو می‌کند | کمک کردن‬
‫*د سړي تسکري لاس
💁‍♀1F481 200D 2640*woman tipping hand
| sassy | tipping hand | woman
*γυναίκα προσφέρει
| γυναίκα | πρόσχαρη | χειρονομία
*grua që tregon me dorë
| grua | informacion | tregues
*կինը բացում է իր մտադրությունները
| կին | հանդուգն
‫*زن کمک می‌کند
| انعام دادن | انعام گرفتن | رو کردن | زن دستش را رو می‌کند | کمک کردن‬
‫*ښځه حرکت لاس
🙋1F64B*person raising hand
| gesture | hand | happy | raised
*άτομο με σηκωμένο χέρι
| κίνηση | σηκωμένο | χέρι | χαρούμενος
*njeri i gëzuar që ngre dorën
| dorë | e ngritur | gjest | i gëzuar | ngre
*ձեռք բարձրացնող ուրախ անձ
| բարձրացված | երջանիկ | ժեստ | ձեռք
‫*ای ول
| بالا | دست | شاد | ژست‬
‫*شخص د لوړولو لاس
🙋‍♂1F64B 200D 2642*man raising hand
| gesture | man | raising hand
*άντρας με σηκωμένο χέρι
| άντρας | χαιρετισμός | χειρονομία
*burrë që ngre dorën
| burrë | dorë e ngritur | gjest
*ձեռքը բարձրացրած տղամարդ
| ժեստ | ձեռքը բարձրացնել | մարդ | տղամարդ
‫*مرد دستش را بالا می‌برد
| احترام | سلام دادن | سلام کردن‬
‫*سړی د لوړولو لاس
🙋‍♀1F64B 200D 2640*woman raising hand
| gesture | raising hand | woman
*γυναίκα με σηκωμένο χέρι
| γυναίκα | χαιρετισμός | χειρονομία
*grua që ngre dorën
| dorë e ngritur | gjest | grua
*ձեռքը բարձրացրած կին
| ժեստ | կին | ձեռքը բարձրացնել
‫*زن دستش را بالا می‌برد
| احترام | سلام دادن | سلام کردن‬
‫*ښځه د لوړولو لاس
🙇1F647*person bowing
| apology | bow | gesture | sorry
*άτομο υποκλίνεται
| κίνηση | λυπάμαι | συγνώμη | υπόκλιση
*njeri i përkulur
| fal | falje | gjest | përkulje | shfajësim
*խոնարհվող անձ
| ժեստ | խոնարհվել | ներողություն | ներողություն խնդրել
‫*عذرخواهی
| تعظیم | شرمنده | متأسف | ژست‬
‫*شخص ورکول
🙇‍♂1F647 200D 2642*man bowing
| apology | bowing | favor | gesture | man | sorry
en_001: *man bowing
| apology | bowing | favour | gesture | man | sorry
*άντρας υποκλίνεται
| άντρας | συγγνώμη | υπόκλιση | χειρονομία
*burrë që përkulet për falje
| falje | gjest | ndjesë
*խոնարհվող տղամարդ
| ժեստ | խոնարհվել | ներողություն | տղամարդ
‫*مرد تعظیم می‌کند
| خواهش داشتن | درخواست کردن | عذرخواهی | عذرخواهی کردن | متأسف‬
‫*سړی ورکول
🙇‍♀1F647 200D 2640*woman bowing
| apology | bowing | favor | gesture | sorry | woman
en_001: *woman bowing
| apology | bowing | favour | gesture | sorry | woman
*γυναίκα υποκλίνεται
| γυναίκα | συγγνώμη | υπόκλιση | χειρονομία
*grua që përkulet për falje
| falje | gjest | ndjesë
*խոնարհվող կին
| ժեստ | խոնարհվել | կին | ներողություն
‫*زن تعظیم می‌کند
| خواهش داشتن | درخواست کردن | عذرخواهی | عذرخواهی کردن | متأسف‬
‫*ښځه ورکول
🤦1F926*person facepalming
| disbelief | exasperation | face | palm
*άτομο αγανακτά
| αγανάκτηση | δυσπιστία | παλάμη | πρόσωπο
*fytyrë me pëllëmbë në ballë
| fytyrë | mosbesim | nervozizëm | pezmatim | pëllëmbë në ballë
*խոսքեր չկան
| անհանվատություն | դեմք | ձեռքի ափ
‫*با کف دست به پیشانی زدن
| آخ | آه | افتضاح | افسوس | ای خدا | ای وای | بدبخت‬
‫*د شخص سره مخامخ کول
🤦‍♂1F926 200D 2642*man facepalming
| disbelief | exasperation | facepalm | man
*άντρας αγανακτά
| άντρας | αγανάκτηση | πρόσωπο | χειρονομία
*burrë që vë dorën në kokë
| burrë | mosbesim | pëllëmbë në ballë
*տղամարդը կորցրել է խոսելու ունակությունը
| անհավատություն | դեմք | ձեռքի ափ | տղամարդ
‫*مرد با کف دست به پیشانی می‌زند
| افتضاح | ای وای | باورم نمی‌شود | خجالت دارد | مرد مستأصل‬
‫*د سړي سره مخامخ کول
🤦‍♀1F926 200D 2640*woman facepalming
| disbelief | exasperation | facepalm | woman
*γυναίκα αγανακτά
| αγανάκτηση | γυναίκα | πρόσωπο | χειρονομία
*grua që vë dorën në kokë
| burrë | mosbesim | pëllëmbë në ballë
*կինը կորցրել է խոսելու ունակությունը
| անհավատություն | դեմք | կին | ձեռքի ափ
‫*زن با کف دست به پیشانی می‌زند
| افتضاح | ای وای | باورم نمی‌شود | خجالت دارد | زن مستأصل‬
‫*د ښځه سره مخامخ کول
🤷1F937*person shrugging
| doubt | ignorance | indifference | shrug
*άτομο σηκώνει τους ώμους
| άγνοια | αδιαφορία | αμφιβολία | ανασήκωμα ώμων
*ngritje supesh
| dyshime | indiferencë | injorancë
*թոթվում է ուսերը
| անտարբերություն | արհամարանք | կասկած
‫*شانه بالا انداختن
| به من چه | ندانستن | نمی‌دانم‬
‫*شخص خندا
🤷‍♂1F937 200D 2642*man shrugging
| doubt | ignorance | indifference | man | shrug
*άντρας σηκώνει τους ώμους
| άγνοια | άντρας | αμφιβολία | ώμοι
*burrë që ngre supet
| burrë | dyshime | indiferencë | ngritje supesh
*ուսերը թոթվող մարդ
| անտարբերություն | կասկած | մարդ | տղամարդ
‫*مرد شانه بالا می‌اندازد
| به من چه | بی‌تفاوتی | مطمئن نبودن | ندانستن | نمی‌دانم‬
‫*سړي خندا
🤷‍♀1F937 200D 2640*woman shrugging
| doubt | ignorance | indifference | shrug | woman
*γυναίκα σηκώνει τους ώμους
| άγνοια | αμφιβολία | γυναίκα | ώμοι
*grua që ngre supet
| dyshime | grua | indiferencë | ngritje supesh
*ուսերը թոթվող կին
| անտարբերություն | կասկած | կին
‫*زن شانه بالا می‌اندازد
| به من چه | بی‌تفاوتی | مطمئن نبودن | ندانستن | نمی‌دانم‬
‫*ښځه شخص
💆1F486*person getting massage
| face | massage | salon
*μασάζ στο κεφάλι
| κομμωτήριο | μασάζ
*masazh fytyre
| masazh | sallon
*դեմքի մերսում
| մերսում | սրահ
‫*ماساژ صورت
| سالن | ماساژ‬
‫*شخص ترلاسه مالش
💆‍♂1F486 200D 2642*man getting massage
| face | man | massage
*μασάζ στο κεφάλι άντρα
| άντρας | κεφάλι | μαλλιά | μασάζ
*burrë që i bëhet masazh fytyre
| burrë | fytyrë | masazh
*տղամարդու դեմքը մերսում են
| դեմք | մերսում | տղամարդ
‫*ماساژ صورت مرد
| سالن ماساژ | ماساژ | ماساژ صورت برای آقایان‬
‫*سړي ترلاسه مالش
💆‍♀1F486 200D 2640*woman getting massage
| face | massage | woman
*μασάζ στο κεφάλι γυναίκας
| γυναίκα | κεφάλι | μαλλιά | μασάζ
*grua që i bëhet masazh fytyre
| fytyrë | grua | masazh
*կնոջ դեմքը մերսում են
| դեմք | կին | մերսում
‫*ماساژ صورت زن
| سالن ماساژ | ماساژ | ماساژ صورت برای خانم‌ها‬
‫*ښځه ترلاسه مالش
💇1F487*person getting haircut
| barber | beauty | haircut | parlor
en_001: *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | hairdresser | parlour
en_CA: *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | parlour
*κούρεμα
| ινστιτούτο αισθητικής | κομμωτής | ομορφιά
*prerje flokësh
| berber | bukuri | sallon
*սանրվածք
| գեղեցկություն | սրահ | վարսավիր
‫*آرایشگاه
| آرایشگر | زیبایی‬
‫*شخص د ویښتو اخیستلو لپاره
💇‍♂1F487 200D 2642*man getting haircut
| haircut | man
*άντρας κουρεύεται
| άντρας | κομμωτήριο | κούρεμα | μαλλιά
*burrë që i priten flokët
| burrë | prerje flokësh
*տղամարդու մազերը կտրում են
| կտրվածք | մազեր | տղամարդ
‫*مرد مو کوتاه می‌کند
| آرایشگاه | آرایشگر | مو | کوتاه کردن مو‬
‫*سړی د ویښتو اخیستلو لپاره
💇‍♀1F487 200D 2640*woman getting haircut
| haircut | woman
*γυναίκα κουρεύεται
| γυναίκα | κομμωτήριο | κούρεμα | μαλλιά
*grua që i priten flokët
| grua | prerje flokësh
*կնոջ մազերը կտրում են
| կին | կտրվածք | մազեր
‫*زن مو کوتاه می‌کند
| آرایشگاه | آرایشگر | مو | کوتاه کردن مو‬
‫*ښځه د ویښتو اخیستلو لپاره
🚶1F6B6*person walking
| hike | walk | walking
*πεζός
| πεζοπορία | περπάτημα | περπατώ
*këmbësor
| ec | ecje | ekskursion | shëtitje
*հետիոտն
| զբոսանք | զբոսնել | քայլել
‫*عابر پیاده
| راه رفتن | پیاده | پیاده‌روی | پیاده‌گردی‬
‫*شخص ولاړ
🚶‍♂1F6B6 200D 2642*man walking
| hike | man | walk
*άντρας περπατά
| άντρας | περπάτημα
*burrë që ecën
| burrë | ecje | ngjitje
*քայլող տղամարդ
| զբոսանք | տղամարդ | քայլող
‫*مرد پیاده‌روی می‌کند
| راه رفتن | راه‌پیمایی | پیاده گشتن | پیاده‌روی‬
‫*سړی ولاړ
🚶‍♀1F6B6 200D 2640*woman walking
| hike | walk | woman
*γυναίκα περπατά
| γυναίκα | περπάτημα
*grua që ecën
| ecje | grua | ngjitje
*քայլող կին
| զբոսանք | կին | քայլող
‫*زن پیاده‌روی می‌کند
| راه رفتن | راه‌پیمایی | پیاده گشتن | پیاده‌روی‬
‫*ښځه ولاړ
🏃1F3C3*person running
| marathon | running
*άτομο τρέχει
| μαραθώνιος | τρέξιμο
*vrapues
| maratonë | vrapim
*վազող
| մարաթոն | վազք
‫*دونده
| استقامت | دو | دویدن | ماراتن‬
‫*شخص چلوي
🏃‍♂1F3C3 200D 2642*man running
| man | marathon | racing | running
*άντρας τρέχει
| άντρας | τρέξιμο
*burrë që vrapon
| burrë | garë | maratonë | vrapim
*վազող տղամարդ
| մարաթոն | վազք | տղամարդ
‫*مرد دونده
| دونده مرد | دویدن | ماراتن | مرد می‌دود | مسابقه دو‬
‫*سړی چلول
🏃‍♀1F3C3 200D 2640*woman running
| marathon | racing | running | woman
*γυναίκα τρέχει
| γυναίκα | τρέξιμο
*grua që vrapon
| garë | grua | maratonë | vrapim
*վազող կին
| կին | մարաթոն | վազք
‫*زن دونده
| دونده زن | دویدن | زن می‌دود | ماراتن | مسابقه دو‬
‫*ښځه چلول
💃1F483*woman dancing
| dancing | woman
*χορεύτρια
| γυναίκα | χορός
*grua që kërcen
| grua | kërcim
*պարուհի
| կին | պարող
‫*رقاص
| رقصیدن‬
‫*ښځه نڅا
🕺1F57A*man dancing
| dance | man
*χορευτής
| άντρας | χορός
*burrë që kërcen
| burrë | kërcim
*պարող տղամարդ
| պար | տղամարդ
‫*مرد درحال رقص
| رقص | شیک | مرد‬
‫*سړی نڅا
👯1F46F*people with bunny ears
| bunny ear | dancer | partying
*άτομα με λαγουδένια αυτιά
| αυτί | γυναίκα | κορίτσι | κουνελάκι | χορεύτρια
*gra duke festuar
| grua | kërcimtare | lepur | vajzë | vesh
*պարող կանայք
| ականջ | աղջիկ | կին | ճագար | պարող
‫*رقص
| بانی | خرگوش | دختر | رقاص | زن | گوش‬
‫*خلک د سويه غوږونو سره
👯‍♂1F46F 200D 2642*men with bunny ears
| bunny ear | dancer | men | partying
*άντρες με λαγουδένια αυτιά
| άντρες | πάρτυ | χορός
*burra që festojnë
| burra | festë | kërcim | vesh lepuri
*զվարճացող տղամարդիկ
| զվարճանք | նապաստակի ականջներ | պարող | տղամարդ
‫*مردان در پارتی
| مهمانی دادن | مهمانی رفتن | پارتی | پارتی دادن‬
‫*سړی د سويه غوږونو سره
👯‍♀1F46F 200D 2640*women with bunny ears
| bunny ear | dancer | partying | women
*γυναίκες με λαγουδένια αυτιά
| γυναίκες | πάρτυ | χορός
*gra që festojnë
| festë | gra | kërcim | vesh lepuri
*զվարճացող կանայք
| զվարճանք | կին | նապաստակի ականջներ | պարող
‫*زنان در پارتی
| مهمانی دادن | مهمانی رفتن | پارتی | پارتی دادن‬
‫*ښځه د سويه غوږونو سره
🧖1F9D6*person in steamy room
| sauna | steam room
*άτομο σε σάουνα
| σάουνα
*person në dhomë me avull
| dhomë me avull | saunë
*մարդ բաղնիքում
| բաղնիք | սաունա
‫*فردی در حمام بخار
| اتاق بخار | حمام بخار | سونا‬
‫*شخص په ګردجن خونه کې
🧖‍♀1F9D6 200D 2640*woman in steamy room
| sauna | steam room
*γυναίκα σε σάουνα
| σάουνα
*grua në dhomë me avull
| dhomë me avull | saunë
*կին բաղնիքում
| բաղնիք | սաունա
‫*زن در حمام بخار
| اتاق بخار | حمام بخار | سونا‬
‫*ښځه په ګردجن خونه کې
🧖‍♂1F9D6 200D 2642*man in steamy room
| sauna | steam room
*άντρας σε σάουνα
| σάουνα
*burrë në dhomë me avull
| dhomë me avull | saunë
*տղամարդ բաղնիքում
| բաղնիք | սաունա
‫*مرد در حمام بخار
| اتاق بخار | حمام بخار | سونا‬
‫*سړی په ګردجن خونه کې
🧗1F9D7*person climbing
| climber
*άτομο που αναρριχείται
| ορειβάτης
*person që ngjitet
| alpinist
*մագլցող մարդ
| մագլցող
‫*فردی کوه‌نوردی می‌کند
| کوه‌نورد | کوه‌پیما‬
‫*شخص هسکېدل
🧗‍♀1F9D7 200D 2640*woman climbing
| climber
*γυναίκα ορειβάτης
| ορειβάτισσα
*grua që ngjitet
| alpinist
*մագլցող կին
| մագլցող
‫*زن کوه‌نوردی می‌کند
| زن کوه‌نورد | زن کوه‌پیما‬
‫*ښځه هسکېدل
🧗‍♂1F9D7 200D 2642*man climbing
| climber
*άντρας ορειβάτης
| ορειβάτης
*burrë që ngjitet
| alpinist
*մագլցող տղամարդ
| մագլցող
‫*مرد کوه‌نوردی می‌کند
| مرد کوه‌نورد | مرد کوه‌پیما‬
‫*سړی هسکېدل
🧘1F9D8*person in lotus position
| meditation | yoga
*άτομο σε θέση λωτού
| γιόγκα | διαλογισμός
*person në pozicion ëndërrues
| jogë | meditim
*լոտոսի դիրքով նստած մարդ
| մեդիտացիա | յոգա
‫*فرد در حالت خلسه
| خلسه | مکاشفه | یوگا‬
‫*شخص په لوتوس مقام
🧘‍♀1F9D8 200D 2640*woman in lotus position
| meditation | yoga
*γυναίκα σε θέση λωτού
| γιόγκα | διαλογισμός
*grua në pozicion ëndërrues
| jogë | meditim
*լոտոսի դիրքով նստած կին
| մեդիտացիա | յոգա
‫*زن در حالت خلسه
| خلسه | مکاشفه | یوگا‬
‫*ښځه په لوتوس مقام
🧘‍♂1F9D8 200D 2642*man in lotus position
| meditation | yoga
*άντρας σε θέση λωτού
| γιόγκα | διαλογισμός
*burrë në pozicion ëndërrues
| jogë | meditim
*լոտոսի դիրքով նստած տղամարդ
| մեդիտացիա | յոգա
‫*مرد در حالت خلسه
| خلسه | مکاشفه | یوگا‬
‫*سړی په لوتوس مقام
🛀1F6C0*person taking bath
| bath | bathtub
*άνθρωπος που κάνει μπάνιο
| μπάνιο | μπανιέρα
*njeri që lahet
| banjë | larje | vaskë
*լոգանք ընդունող մարդ
| լոգասենյակ | լոգարան
‫*فرد در وان
| حمام | وان حمام‬
‫*شخص غسل کوي
🛌1F6CC*person in bed
| hotel | sleep
*άνθρωπος σε κρεβάτι
| ξενοδοχείο | ύπνος
*njeri në krevat
| fle | gjumë | hotel
*մահճակալին պառկած մարդ
| հյուրանոց | քնել
‫*فرد در تختخواب
| خوابیدن | هتل‬
‫*شخص په بستره کې
🕴1F574*man in suit levitating
| business | man | suit
*κοστουμαρισμένος άντρας που αιωρείται
| επιχειρηματίας | κουστούμι
*burrë me kostum që ngrihet
| biznes | burrë | kostum
*տեղում ճախրող գործնական կոստյումով մարդ
| բիզնես | կոստյում | մարդ
‫*پرواز مرد با لباس رسمی
| شغل آزاد | لباس رسمی | مرد | کت و شلوار | کسب‌وکار‬
‫*سړي په مناسبه توګه د ویستلو وړ
🗣1F5E3*speaking head
| face | head | silhouette | speak | speaking
en_001: *speaking head
| face | head | silhouette | speak | speaking | talk | talking
*κεφάλι που μιλάει
| κεφάλι | μιλώ | ομιλία | πρόσωπο | φιγούρα
*kokë që flet
| flas | fytyrë | kokë | që flet | siluetë
*խոսացող գլուխ
| գլուխ | դեմք | խոսալ | խոսացող | ուրվագիծ
‫*درحال صحبت کردن
| سایه | سایه‌نما | سر | سیاه‌نما | صحبت | صحبت کردن | صورت‬
‫*د خبرو سر
👤1F464*bust in silhouette
| bust | silhouette
*περίγραμμα προτομής
| προτομή | φιγούρα
*bust siluetë
| bust | siluetë
*ուրվագծված կիսանդրի
| կիսանդրի | ուրվագիծ
‫*تندیس سایه‌نما
| تندیس | سایه‌نما | سیاه‌نما | سیلوئت | نیم‌چهره‌نما‬
‫*په سلولو کې بوټه
👥1F465*busts in silhouette
| bust | silhouette
*περίγραμμα προτομών
| προτομή | φιγούρα
*buste siluetë
| bust | siluetë
*ուրվագծված կիսանդրիներ
| կիսանդրի | ուրվագիծ
‫*تندیس‌های سایه‌نما
| تندیس | سایه‌نما | سیاه‌نما | سیلوئت | نیم‌چهره‌نما‬
‫*په سلولو کې بوټونه
🤺1F93A*person fencing
| fencer | fencing | sword
*ξιφομάχος
| άτομο | ξίφος | ξιφομαχία | σπορ
*skermist
| mbrojtës | person | shpatë | sport
*սուսերամարտիկ
| մարդ | սուսերամարտ | սուր | սպորտ
‫*شمشیربازی
| رزمی | ورزش‬
‫*شخص جنګېدل
🏇1F3C7*horse racing
| horse | jockey | racehorse | racing
*ιππόδρομος
| άλογο | άλογο αγώνων | αγώνες | καπέλο τζόκεϊ
*gara me kuaj
| garim | garë | kalorës | kalë
*ձիավազք
| ժոկեյ | ձի | մրցարշավ | մրցարշավային ձի
‫*مسابقه اسب‌سواری
| اسب | اسب‌سواری | مسابقه‬
‫*گهوټ ریس
26F7*skier
| ski | snow
*σκιέρ
| σκι | χιόνι
*skiator
| borë | ski
*դահուկորդ
| դահուկ | ձյուն
‫*اسکی‌سوار
| اسکی | برف‬
‫*سکیر
🏂1F3C2*snowboarder
| ski | snow | snowboard
*σνόουμπορντ
| σκι | χιόνι
*sërfist në borë
| borë | ski | sërf në borë
*սնոուբորդիստ
| դահուկ | ձյուն | սնոուբորդ
‫*اسنوبرد
| اسکی | برف‬
‫*واوره تخته
🏌1F3CC*person golfing
| ball | golf
*γκόλφερ
| γκολφ | μπάλα
*lojtar golfi
| golf | top
*գոլֆ խաղացող
| գնդակ | գոլֆ
‫*گلف‌باز
| توپ | گلف‬
‫*شخص ګالفینګ
🏌‍♂1F3CC 200D 2642*man golfing
| golf | man
*άντρας παίζει γκολφ
| άντρας | γκολφ
*burrë që luan golf
| burrë | golf
*գոլֆ խաղացող տղամարդ
| գոլֆ | տղամարդ
‫*گلف‌باز مرد
| بازی گلف | گلف | گلف‌بازی | گلف‌بازی کردن‬
‫*سړی ګالفینګ
🏌‍♀1F3CC 200D 2640*woman golfing
| golf | woman
*γυναίκα παίζει γκολφ
| γκολφ | γυναίκα
*grua që luan golf
| golf | grua
*գոլֆ խաղացող կին
| գոլֆ | կին
‫*گلف‌باز زن
| بازی گلف | گلف | گلف‌بازی | گلف‌بازی کردن‬
‫*ښځه ګالفینګ
🏄1F3C4*person surfing
| surfing
*σέρφερ
| σέρφινγκ
*sërfist
| sërf
*սերֆեր
| սերֆինգ
‫*موج‌سوار
| موج‌سواری‬
‫*د شخص سرفنگ
🏄‍♂1F3C4 200D 2642*man surfing
| man | surfing
*άντρας σε σανίδα σερφ
| άντρας | σερφ
*burrë që bën sërf
| burrë | sërf
*սերֆինգով զբաղվող տղամարդ
| մարդ | սերֆինգ | տղամարդ
‫*موج‌سوار مرد
| موج | موج‌سواری | موج‌سواری کردن‬
‫*سړي سرففنگ
🏄‍♀1F3C4 200D 2640*woman surfing
| surfing | woman
*γυναίκα σε σανίδα σερφ
| γυναίκα | σερφ
*grua që bën sërf
| grua | sërf
*սերֆինգով զբաղվող կին
| կին | սերֆինգ
‫*موج‌سوار زن
| موج | موج‌سواری | موج‌سواری کردن‬
‫*ښځه سرفنگ
🚣1F6A3*person rowing boat
| boat | rowboat
en_001: *person rowing boat
| boat | rowboat | rowing boat
*κωπηλάτης
| βάρκα | όχημα
*varkë me rrema
| mjet | varkë
*թիանավակ
| նավակ | փոխադրամիջոց
‫*قایق پارویی
| قایق | وسیله نقلیه‬
‫*شخص د کشتۍ قطار
🚣‍♂1F6A3 200D 2642*man rowing boat
| boat | man | rowboat
en_001: *man rowing boat
| boat | man | rowboat | rowing boat
*άντρας κωπηλάτης
| άντρας | βάρκα | κωπηλασία
*burrë që vozit barkë
| barkë | burrë | vozitje
*թիավարող տղամարդ
| թիանավակ | մակույկ | նավակ | տղամարդ
‫*پاروزن مرد
| مرد پاروزن | پارو | پارو زدن | پاروزنی‬
‫*سړي د کشتۍ قطار
🚣‍♀1F6A3 200D 2640*woman rowing boat
| boat | rowboat | woman
en_001: *woman rowing boat
| boat | rowboat | rowing boat | woman
*γυναίκα κωπηλάτης
| βάρκα | γυναίκα | κωπηλασία
*grua që vozit barkë
| barkë | grua | vozitje
*թիավարող կին
| թիանավակ | կին | մակույկ | նավակ
‫*پاروزن زن
| زن پاروزن | پارو | پارو زدن | پاروزنی‬
‫*ښځه د کشتۍ قطار
🏊1F3CA*person swimming
| swim
*κολυμβητής
| κολύμπι
*notar
| not | notoj
*լողորդ
| լողալ
‫*شناگر
| شنا‬
‫*شخص د لامبو
🏊‍♂1F3CA 200D 2642*man swimming
| man | swim
*άντρας κολυμβητής
| άντρας | κολύμβηση
*burrë që noton
| burrë | not
*տղամարդ լողորդ
| լող | լողորդ | տղամարդ
‫*شناگر مرد
| آب‌تنی | شنا | شنا کردن | شناگر‬
‫*سړي د لامبو
🏊‍♀1F3CA 200D 2640*woman swimming
| swim | woman
*κολυμβήτρια
| γυναίκα | κολύμβηση
*grua që noton
| grua | not
*լողորդուհի
| լող | լողորդ | կին
‫*شناگر زن
| آب‌تنی | شنا | شنا کردن | شناگر‬
‫*ښځه د لامبو
26F9*person bouncing ball
| ball
*άτομο με μπάλα
| μπάλα
*njeri me top
| top
*գնդակով մարդ
| գնդակ
‫*شخص با توپ
| توپ‬
‫*شخص لاس لوړول بال
⛹‍♂26F9 200D 2642*man bouncing ball
| ball | man
*άντρας παίζει μπάσκετ
| άντρας | μπάλα | μπάσκετ
*burrë që luan me top
| burrë | top
*գնդակով տղամարդ
| գնդակ | մարդ | տղամարդ
‫*مرد و توپ
| بسکتبال | توپ | توپ‌بازی | توپ‌بازی کردن‬
‫*سړي لاس لوړول بال
⛹‍♀26F9 200D 2640*woman bouncing ball
| ball | woman
*γυναίκα παίζει μπάσκετ
| γυναίκα | μπάλα | μπάσκετ
*grua që luan me top
| grua | top
*գնդակով կին
| գնդակ | կին
‫*زن و توپ
| بسکتبال | توپ | توپ‌بازی | توپ‌بازی کردن‬
‫*ښځه لاس لوړول بال
🏋1F3CB*person lifting weights
| lifter | weight
en_001: *person lifting weights
| weight | weightlifter
*αρσιβαρίστας
| βάρος
*peshëngritës
| peshë
*ծանրորդ
| ծանրություն
‫*وزنه‌بردار
| بلند کردن | وزنه‬
‫*شخص د وزن پورته کول
🏋‍♂1F3CB 200D 2642*man lifting weights
| man | weight lifter
en_001: *man lifting weights
| man | weightlifter
*άντρας αρσιβαρίστας
| άντρας | άρση | βάρη
*burrë që bën peshëngritje
| burrë | peshëngritje
*տղամարդ ծանրորդ
| ծանրաձող | մարդ | տղամարդ
‫*وزنه‌بردار مرد
| بلند کردن | وزنه | وزنه‌برداری‬
‫*سړي د وزن پورته کول
🏋‍♀1F3CB 200D 2640*woman lifting weights
| weight lifter | woman
en_001: *woman lifting weights
| weightlifter | woman
*αρσιβαρίστρια
| άρση | βάρη | γυναίκα
*grua që bën peshëngritje
| grua | peshëngritje
*ծանրորդուհի
| ծանրաձող | ծանրություն | կին
‫*وزنه‌بردار زن
| بلند کردن | وزنه | وزنه‌برداری‬
‫*ښځه د وزن پورته کول
🚴1F6B4*person biking
| bicycle | biking | cyclist
*ποδηλάτης
| ποδήλατο
*çiklist
| biçikletë
*հեծանվորդ
| հեծանիվ
‫*دوچرخه‌سوار
| دوچرخه‬
‫*شخص بايک چلول
🚴🏿1F6B4 1F3FF*person biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | person biking | dark skin tone
*ποδηλάτης: σκούρος τόνος δέρματος
| ποδήλατο | ποδηλάτης | σκούρος τόνος δέρματος
*çiklist: nuancë lëkure e errët
| biçikletë | çiklist | nuancë lëkure e errët
*հեծանվորդ՝ մաշկի տիպ-6
| հեծանիվ | հեծանվորդ | մաշկի տիպ-6
‫*دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار | پوست آبنوسی‬
‫*شخص بايک چلول: تور پوستکۍ
| شخص بايک چلول | تور پوستکۍ‬
🚴‍♂1F6B4 200D 2642*man biking
| bicycle | biking | cyclist | man
*άντρας ποδηλάτης
| άντρας | ποδηλασία
*burrë që nget biçikletë
| biçikletë | burrë | ngas
*տղամարդ հեծանվորդ
| հեծանիվ | մարդ | տղամարդ
‫*دوچرخه‌سوار مرد
| دوچرخه | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن‬
‫*سړي بايک چلول
🚴🏿‍♂️1F6B4 1F3FF 200D 2642 FE0F*man biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | man | dark skin tone
*άντρας ποδηλάτης: σκούρος τόνος δέρματος
| άντρας | άντρας ποδηλάτης | ποδηλασία | σκούρος τόνος δέρματος
*burrë që nget biçikletë: nuancë lëkure e errët
| biçikletë | burrë | burrë që nget biçikletë | ngas | nuancë lëkure e errët
*տղամարդ հեծանվորդ՝ մաշկի տիպ-6
| հեծանիվ | մարդ | տղամարդ | տղամարդ հեծանվորդ | մաշկի տիպ-6
‫*دوچرخه‌سوار مرد: پوست آبنوسی
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار مرد | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن | پوست آبنوسی‬
‫*سړي بايک چلول: تور پوستکۍ
| سړي بايک چلول | تور پوستکۍ‬
🚴‍♀1F6B4 200D 2640*woman biking
| bicycle | biking | cyclist | woman
*ποδηλάτισσα
| γυναίκα | ποδηλασία
*grua që nget biçikletë
| biçikletë | grua | ngas
*հեծանվորդուհի
| կին | հեծանիվ
‫*دوچرخه‌سوار زن
| دوچرخه | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن‬
‫*ښځه بايک چلول
🚴🏿‍♀️1F6B4 1F3FF 200D 2640 FE0F*woman biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | woman | dark skin tone
*ποδηλάτισσα: σκούρος τόνος δέρματος
| γυναίκα | ποδηλάτισσα | ποδηλασία | σκούρος τόνος δέρματος
*grua që nget biçikletë: nuancë lëkure e errët
| biçikletë | grua | grua që nget biçikletë | ngas | nuancë lëkure e errët
*հեծանվորդուհի՝ մաշկի տիպ-6
| կին | հեծանիվ | հեծանվորդուհի | մաշկի տիպ-6
‫*دوچرخه‌سوار زن: پوست آبنوسی
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار زن | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن | پوست آبنوسی‬
‫*ښځه بايک چلول: تور پوستکۍ
| ښځه بايک چلول | تور پوستکۍ‬
🚵1F6B5*person mountain biking
| bicycle | bicyclist | bike | cyclist | mountain
*ορεινή ποδηλασία
| βουνό | ποδήλατο | ποδηλάτης
*çiklist në mal
| biçikletë | mal | çiklist
*լեռնահեծանվորդ
| լեռ | հեծանիվ | հեծանվորդ
‫*دوچرخه کوهستان
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار | کوهستان‬
‫*شخص د غرونو چلولو
🚵‍♂1F6B5 200D 2642*man mountain biking
| bicycle | bike | cyclist | man | mountain
*ορεινός ποδηλάτης
| άντρας | βουνό | ποδηλασία
*burrë që bën çiklizëm malor
| biçikletë | burrë | mal | çiklist
*տղամարդ լեռնահեծանվորդ
| լեռնային | հեծանիվ | տղամարդ
‫*مرد و دوچرخه‌سواری کوهستان
| دوچرخه‌سوار کوهستان | دوچرخه‌سواری مردان | کوهستان‬
‫*سړي د غرونو چلولو
🚵‍♀1F6B5 200D 2640*woman mountain biking
| bicycle | bike | biking | cyclist | mountain | woman
*ορεινή ποδηλάτισσα
| βουνό | γυναίκα | ποδηλασία
*grua që bën çiklizëm malor
| biçikletë | grua | mal | çiklist
*լեռնահեծանվորդուհի
| լեռնային | կին | հեծանիվ
‫*زن و دوچرخه‌سواری کوهستان
| دوچرخه‌سوار کوهستان | دوچرخه‌سواری زنان | کوهستان‬
‫*ښځه د غرونو چلولو
🏎1F3CE*racing car
| car | racing
en_001: *racing car
| car | motor racing | racing
*αγωνιστικό όχημα
| αγωνιστικό | αυτοκίνητο
*makinë garash
| garim | garë | makinë
*մրցարշավային մեքենա
| մեքենա | մրցարշավ
‫*ماشین مسابقه
| خودرو | مسابقه‬
‫*ریسنگ موټر
🏍1F3CD*motorcycle
| racing
en_001: *motorcycle
| motorbike | racing
*μοτοσικλέτα
| αγωνιστικό
*motoçikletë
| garim | garë
*մոտոցիկլետ
| մրցարշավ
‫*موتورسیکلت
| مسابقه‬
‫*موټرسیکل
🤸1F938*person cartwheeling
| cartwheel | gymnastics
*άτομο κάνει ρόδα
| άτομο | ακροβατικά | ροντάτ | σπορ
*kapërdimje
| gjimnastikë | person | sport
*ակրոբատիկ հնարքներ
| մարդ | մարմնամարզություն | սպորտ
‫*حرکت چرخ و فلک
| ورزش | چرخ و فلک | ژیمناستیک | کله ملق‬
‫*شخص د موټر ډک کول
🤸‍♂1F938 200D 2642*man cartwheeling
| cartwheel | gymnastics | man
*άντρας κάνει ρόδα
| άντρας | γυμναστική | ρόδα
*burrë që bën kapërdimje
| burrë | gjimnastikë | kapërdimje | sport
*տղամարդ ակրոբատ
| ակրոբատ | մարմնամարզություն | սպորտ | տղամարդ
‫*مرد حرکت چرخ‌وفلک می‌زند
| حرکت چرخ‌وفلک مردان | چرخ‌وفلک | کله معلق‬
‫*سړي د موټر ډک کول
🤸‍♀1F938 200D 2640*woman cartwheeling
| cartwheel | gymnastics | woman
*γυναίκα κάνει ρόδα
| γυμναστική | γυναίκα | ρόδα
*grua që bën kapërdimje
| gjimnastikë | grua | kapërdimje | sport
*կին ակրոբատ
| ակրոբատ | կին | մարմնամարզություն | սպորտ
‫*زن حرکت چرخ‌وفلک می‌زند
| حرکت چرخ‌وفلک زنان | چرخ‌وفلک | کله معلق‬
‫*ښځه د موټر ډک کول
🤼1F93C*people wrestling
| wrestle | wrestler
*πάλη
| άτομο | παλαιστής | σπορ
*mundës
| mundje | person | sport
*ըմբշամարտիկներ
| ըմբշամարտ | ըմբշամարտիկ | մարդ | սպորտ
‫*کُشتی‌گیران
| رقابت | مبارزه | ورزش | کشتی | کُشتی | کُشتی‌گیر‬
‫*خلک د هپلوانۍ
🤼‍♂1F93C 200D 2642*men wrestling
| men | wrestle
*παλαιστές
| άθλημα | άντρες | πάλη
*burra që bëjnë mundje
| burrë | mundje | sport
*տղամարդ ըմբշամարտիկներ
| ըմբշամարտ | ըմբշամարտիկ | սպորտ | տղամարդ
‫*کُشتی‌گیر مرد
| زورآزمایی | کشتی | کشتی‌گیر | کُشتی | کُشتی گرفتن‬
‫*سړي د هپلوانۍ
🤼‍♀1F93C 200D 2640*women wrestling
| women | wrestle
*παλαίστριες
| άθλημα | γυναίκες | πάλη
*gra që bëjnë mundje
| grua | mundje | sport
*կին ըմբշամարտիկներ
| ըմբշամարտ | ըմբշամարտիկ | տղամարդ
‫*کُشتی‌گیر زن
| زورآزمایی | کشتی | کشتی‌گیر | کُشتی | کُشتی گرفتن‬
‫*ښځه د هپلوانۍ
🤽1F93D*person playing water polo
| polo | water
*πόλο
| άτομο | νερό | σπορ
*vaterpolo
| person | sport
*ջրային պոլո
| մարդ | պոլո | ջուր | սպորտ
‫*واترپلو
| ورزش | ورزش آبی‬
‫*شخص د اوبو پولو لوبه کوي
🤽‍♂1F93D 200D 2642*man playing water polo
| man | water polo
*πολίστας
| άντρας | νερό | πόλο
*burra që luajnë vaterpolo
| burrë | sport | vaterpolo
*ջրային պոլո խաղացող տղամարդ
| պոլո | ջուր | սպորտ | տղամարդ
‫*واترپلو مردان
| واترپلو | واترپلو بازی کردن | ورزش آبی‬
‫*سړي د اوبو پولو لوبه کوي
🤽‍♀1F93D 200D 2640*woman playing water polo
| water polo | woman
*πολίστρια
| γυναίκα | νερό | πόλο
*gra që luajnë vaterpolo
| grua | sport | vaterpolo
*ջրային պոլո խաղացող կին
| կին | պոլո | ջուր | սպորտ
‫*واترپلو زنان
| واترپلو | واترپلو بازی کردن | ورزش آبی‬
‫*ښځه د اوبو پولو لوبه کوي
🤾1F93E*person playing handball
| ball | handball
*χάντμπολ
| άτομο | μπάλα | σπορ
*hendboll
| person | sport | top
*ձեռնագնդակ
| գնդակ | մարդ | սպորտ
‫*هندبال
| مسابقه | ورزش | ورزش تیمی‬
‫*شخص د هندبال لوبه کوي
🤾‍♂1F93E 200D 2642*man playing handball
| handball | man
*άντρας παίζει χάντμπολ
| άθλημα | άντρας | χάντμπολ | χειροσφέριση
*burra që luajnë hendboll
| burrë | hendboll | sport
*ձեռնագնդակ խաղացող տղամարդ
| ձեռնագնդակ | սպորտ | տղամարդ
‫*هندبالیست مرد
| هندبال | هندبال بازی کردن | هندبالیست‬
‫*سړي د هندبال لوبه کوي
🤾‍♀1F93E 200D 2640*woman playing handball
| handball | woman
*γυναίκα παίζει χάντμπολ
| άθλημα | γυναίκα | χάντμπολ | χειροσφέριση
*gra që luajnë hendboll
| grua | hendboll | sport
*ձեռնագնդակ խաղացող կին
| կին | ձեռնագնդակ | սպորտ
‫*هندبالیست زن
| هندبال | هندبال بازی کردن | هندبالیست‬
‫*ښځه د هندبال لوبه کوي
🤹1F939*person juggling
| balance | juggle | multitask | skill
en_AU: *person juggling
| balance | juggle | multi-task | skill
*ζογκλέρ
| δεξιότητα | ισορροπία
*zhongler
| aftësi | baraspeshim | shkathtësi | zhonglim
*ձեռնածու
| աճպարար | հավասարակշռություն
‫*ژانگولربازی
| بالانس | تمرکز | حرکت نمایشی | سرگرمی | ژانگولر | ژانگوله | ژانگوله بازی‬
‫*شخص جاو کول
🤹‍♂1F939 200D 2642*man juggling
| juggling | man | multitask
en_AU: *man juggling
| juggling | man | multi-task
*άντρας ζογκλέρ
| άντρας | ζογκλέρ | κόλπα
*burrë që zhonglon
| burrë | sport | zhonglim
*տղամարդ ձեռնածու
| աճպարար | հավասարակշռություն | ձեռնածու | տղամարդ
‫*مرد ژانگولربازی می‌کند
| تردست مرد | تردستی | شعبده‌بازی | ژانگولر‬
‫*سړي جاو کول
🤹‍♀1F939 200D 2640*woman juggling
| juggling | multitask | woman
en_AU: *woman juggling
| juggling | multi-task | woman
*γυναίκα ζογκλέρ
| γυναίκα | ζογκλέρ | κόλπα
*grua që zhonglon
| grua | sport | zhonglim
*կին ձեռնածու
| աճպարար | կին | հավասարակշռություն | ձեռնածու
‫*زن ژانگولربازی می‌کند
| تردست زن | تردستی | شعبده‌بازی | ژانگولر‬
‫*ښځه جاو کول
👫1F46B*man and woman holding hands
| couple | hand | hold | man | woman
*άντρας και γυναίκα πιασμένοι χέρι-χέρι
| άνδρας | γυναίκα | ζευγάρι | κρατώ | χέρι
*burrë dhe grua që kapin duart
| burrë | dorë | grua | mbaj | çift
*իրար ձեռք բռնած մարդ և կին
| բռնել | զույգ | կին | ձեռք | տղամարդ
‫*زن و مرد دست در‌ دست
| دست | دست در دست | زن | زوج | مرد‬
‫*سړي او ښځه لاسونه لري
👬1F46C*two men holding hands
| Gemini | couple | hand | hold | man | twins | zodiac
*δύο άντρες πιασμένοι χέρι-χέρι
| άνδρας | δίδυμοι | δίδυμος | ζευγάρι | ζώδιο | κρατώ | χέρι
*dy burra të kapur për duarsh
| binjakë | binjakët | burrë | dorë | mbaj | zodiak | çift
*իրար ձեռք բռնած երկու տղամարդ
| բռնել | երկվորյակ | զույգ | կենդանակերպ | ձեռք | տղամարդ
‫*دو مرد دست در دست
| برج فلکی | دست | دست در دست | دو پیکر | زوج | زودیاک | مرد | همجنس‌گرا‬
‫*دوه سړي لاسونه ترسره
👭1F46D*two women holding hands
| couple | hand | hold | woman
*δύο γυναίκες πιασμένες χέρι -χέρι
| γυναίκα | ζευγάρι | κρατώ | χέρι
*dy gra të kapura për duarsh
| dorë | grua | mbaj | çift
*իրար ձեռք բռնած երկու կին
| բռնել | զույգ | կին | ձեռք
‫*دو زن دست در دست
| دست | دست در دست | زن | زوج | همجنس‌گرا‬
‫*دوه ښځو لاسونه ترسره
💏1F48F*kiss
| couple
*φιλί
| έρωτας | ζευγάρι
*puthje
| romancë | çift
*համբույր
| զույգ | սիրավեպ
‫*بوسه
| داستان عاشقانه | زوج | عشق‬
‫*مچې
👩‍❤️‍💋‍👩1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469*kiss: woman, woman
| couple | kiss | woman
*φιλί: γυναίκα, γυναίκα
| έρωτας | ζευγάρι | φιλί | γυναίκα
*puthje: grua e grua
| puthje | romancë | çift | grua
*համբույր՝ կին և կին
| զույգ | համբույր | սիրավեպ | կին
‫*بوسه: زن،‏ زن
| بوسه | داستان عاشقانه | زوج | عشق | زن‬
‫*مچې: ښځه او ښځه
| مچې | ښځه‬
💑1F491*couple with heart
| couple | love
*ζευγάρι με καρδιά
| έρωτας | αγάπη | ζευγάρι | καρδιά
*çift me zemër
| dashuri | romancë | zemër | çift
*սրտիկով զույգ
| զույգ | սեր | սիրավեպ | սիրտ
‫*زوج عاشق
| داستان عاشقانه | زوج | عشق | قلب‬
‫*د زړه سره جوړه
👩‍❤️‍👩1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469*couple with heart: woman, woman
| couple | couple with heart | love | woman
*ζευγάρι με καρδιά: γυναίκα, γυναίκα
| έρωτας | αγάπη | ζευγάρι | ζευγάρι με καρδιά | καρδιά | γυναίκα
*çift me zemër: grua e grua
| dashuri | romancë | zemër | çift | çift me zemër | grua
*սրտիկով զույգ՝ կին և կին
| զույգ | սեր | սիրավեպ | սիրտ | սրտիկով զույգ | կին
‫*زوج عاشق: زن،‏ زن
| داستان عاشقانه | زوج | زوج عاشق | عشق | قلب | زن‬
‫*د زړه سره جوړه: ښځه او ښځه
| د زړه سره جوړه | ښځه‬
👪1F46A*family*οικογένεια
| μητέρα | παιδί | πατέρας
*familje
| baba | fëmijë | mama | nënë
*ընտանիք
| երեխա | հայր | մայր
‫*خانواده
| خانه‌وار | عائله | فامیل‬
‫*کورنۍ
👩‍👩‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467*family: woman, woman, girl
| family | woman | girl
*οικογένεια: γυναίκα, γυναίκα, κορίτσι
| μητέρα | οικογένεια | παιδί | πατέρας | γυναίκα | κορίτσι
*familje: grua e grua e vajzë
| baba | familje | fëmijë | mama | nënë | grua | vajzë
*ընտանիք՝ կին և կին և աղջիկ
| երեխա | ընտանիք | հայր | մայր | կին | աղջիկ
‫*خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر
| خانه‌وار | خانواده | عائله | فامیل | زن | دختر‬
‫*کورنۍ: ښځه او ښځه او نجلۍ
| کورنۍ | ښځه | نجلۍ‬
🤳1F933*selfie
| camera | phone
*selfie
| τηλέφωνο | φωτογραφική μηχανή
*foto vetjake
| kamerë | sellfi | telefon | vetjake
*սելֆի
| լուսանկար | հեռախոս
‫*خودگرفت
| سلفی | عکس از خود‬
‫*سيلفي
💪1F4AA*flexed biceps
| biceps | comic | flex | muscle
en_CA: *flexed bicep
*σφιχτός δικέφαλος
| δικέφαλος | επίδειξη | κόμικ | μυς | σώμα
*muskuli dykrerësh i mbledhur
| i mbledhur | muskul | muskul dykrerësh | trup | vizatim komik
*ձգված բիցեպս
| բիցեպս | կոմիքս | ձգել | մարմին | մկան
‫*عضله بازو
| بدن | ماهیچه | مصور | ورزیده‬
‫*انعطافی مټې
| مټې l مسخره l انعطاف l انعطافی مټې l عضلي‬
👈1F448*backhand index pointing left
| backhand | finger | hand | index | point
*δείκτης χεριού προς τα αριστερά
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | σώμα | χέρι | χτύπημα
*gishti tregues që tregon majtas
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | tregon | tregues | trup
*դեպի ձախ ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | ցուցամատ
‫*اشاره به چپ
| اشاره | انگشت | بدن | دست | پشت دست‬
‫*په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول
| د لاس شا l په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول l ګوته l لاس l شهادت ګوته l اشاره‬
👉1F449*backhand index pointing right
| backhand | finger | hand | index | point
*δείκτης χεριού προς τα δεξιά
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | σώμα | χέρι | χτύπημα
*gisht tregues i drejtuar djathtas
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | tregoj | tregues | trup
*դեպի աջ ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | ցուցամատ
‫*اشاره به راست
| اشاره | انگشت | بدن | دست | پشت دست‬
‫*په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول
| د لاس شا l په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول l ګوته l لاس l شهادت ګوته l اشاره‬
261D*index pointing up
| finger | hand | index | point | up
*δείκτης χεριού προς τα επάνω
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | επάνω | σώμα | χέρι
*gisht tregues që tregon lart
| dorë | gisht | lart | tregoj | tregues | trup
*դեպի վեր ուղղված ցուցամատ ձեռքի ափի կողմից
| ձեռք | ձեռքի ափ | մատ | մարմին | ուղղված | վեր | ցուցամատ
‫*اشاره به بالا
| اشاره | انگشت | بالا | بدن | دست‬
‫*Vote شهادت ګوته پورته نیول
| ګوته l لاس l شهادت ګوته l شهادت ګوته پورته نیول l پورته‬
👆1F446*backhand index pointing up
| backhand | finger | hand | index | point | up
*δείκτης χεριού προς τα επάνω ανάποδα
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | επάνω | σώμα | χέρι | χτύπημα
*gisht tregues i drejtuar lart
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | lart | tregoj | tregues | trup
*դեպի վեր ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | վեր | ցուցամատ
‫*اشاره به بالا با پشت دست
| اشاره | انگشت | بالا | بدن | دست | پشت دست‬
‫*شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول
| ګوته l لاس l شهادت ګوته l شهادت ګوته پورته نیول l پورته‬
🖕1F595*middle finger
| finger | hand
*μεσαίο δάχτυλο
| δάχτυλο | σώμα | χέρι
*gishti i mesit
| dorë | gisht | trup
*մեջտեղի մատ
| ձեռք | մատ | մարմին
‫*انگشت میانه
| انگشت | بدن | دست | ناسزا‬
‫*منځنې ګوته
| ګوته l لاس l منځنې ګوته‬
👇1F447*backhand index pointing down
| backhand | down | finger | hand | index | point
*δείκτης χεριού προς τα κάτω ανάποδα
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | κάτω | σώμα | χέρι | χτύπημα
*gisht tregues i drejtuar poshtë
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | poshtë | tregoj | tregues | trup
*դեպի վար ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | վար | ցուցամատ
‫*اشاره به پایین
| اشاره | انگشت | بدن | دست | پایین | پشت دست‬
‫*په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول
| لاس شاخوا l په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول l لاندي l ګوته l لاس l شهادت ګوته l اشاره‬
270C*victory hand
| hand | v | victory
en_001: *victory hand
| hand | peace hand | peace sign | v | v sign | victory
*σήμα της νίκης
| v | νίκη | σώμα | χέρι
*dora e fitores
| dorë | fitore | trup | v
*հաղթական ձեռք
| v | հաղթանակ | ձեռք | մարմին
‫*علامت پیروزی
| بدن | دست | وی | پیروزی‬
‫*د بریا نښه
| لاس l v l بریا l د بریا نښه‬
🤞1F91E*crossed fingers
| cross | finger | hand | luck
*καλή τύχη
| δάχτυλα | σταυρώνω | τύχη | χέρι
*gishta të kryqëzuar
| dorë | fat | gisht | kryqëzim
*խաչած մատներ
| խաչել | հաջողություն | ձեռք | մատ
‫*انگشتان گره خورده
| انگشت | بخت | دست | شانس | پنجه | گره‬
‫*متقاطع ګوتي
| متقاطع l متقاطع ګوتي l ګوتي l لاس l بخت‬
🖖1F596*vulcan salute
| finger | hand | spock | vulcan
en_AU: *Vulcan salute
| finger | hand | spock | vulcan
*χαιρετισμός σποκ
| vulcan | δάχτυλο | σποκ | σώμα | χέρι
*përshëndetja e vulkanit
| dorë | gisht | spock | trup | vulkan
*վուլկանցիների ողջույն
| ձեռք | մատ | մարմին | վուլկան
‫*سلام ولکان
| اسپاک | انگشت | دست | سلام | ولکان | پیشتازان فضا‬
‫*ښه راغلاست
| ګوتي l لاس l ټوپ l ښه l ښه راغلاست‬
🤘1F918*sign of the horns
| finger | hand | horns | rock-on
en_001, en_CA: *sign of the horns
| finger | hand | horns | rock on
*χειρονομία ροκ
| δάχτυλο | κέρατα | ροκάρω | σώμα | χέρι
*shenja e brirëve
| brirë | dorë | gisht | rok | trup
*եղջյուրների նշան
| եղջյուրներ | ձեռք | մատ | մարմին
‫*شاخ شیطان
| انگشت | دست | راک | شاخ | شیطان | نماد شاخ‬
‫*دوشاخه
| ګوتي l لاس l دوشاخ l مست l دوشاخه‬
🤙1F919*call me hand
| call | hand
en_001: *call-me hand
| call | hand
*τηλεφώνησέ μου
| κλήση | χέρι
*dorë me shenjën “më telefono”
| dorë | telefono
*զանգիր ինձ
| զանգել | ձեռք
‫*دست به شکل تلفن
| تلفن | دست | زنگ‬
‫*زنګ وهلو اشاره
| زنګ l زنګ وهلو اشاره l لاس‬
🖐1F590*hand with fingers splayed
| finger | hand | splayed
*μούντζα
| ανοιχτά δάχτυλα | δάχτυλο | σώμα | χέρι
*dorë e ngritur me gishtat të hapur
| dorë | e hapur | gisht | i hapur | trup
*բացված մատներով բարձրացված ձեռք
| բացված | ձեռք | մատ | մարմին
‫*بزن قدش
| انگشت | دست‬
‫*پنجه
| ګوته l لاس l پنجه l پنجه‬
270B*raised hand
| hand
*σηκωμένο χέρι
| σώμα | χέρι
*dorë e ngritur
| dorë | trup
*բարձրացված ձեռք
| ձեռք | մարմին
‫*دست بالابرده
| احترام | دست | سلام‬
‫*اوچت لاس
| لاس l اوچت لاس‬
👌1F44C*OK hand
| OK | hand
*χειρονομία οκ
| OK | σώμα | χέρι
*«ok» me dorë
| dorë | në rregull | ok | trup
*ok ցույց տվող ձեռք
| ok | ձեռք | մարմին
‫*علامت اوکی
| اوکی | باشه | بله | تأیید | دست | قبول‬
‫*اوکی لاس
| لاس l اوکی l اوکی لاس‬
👍1F44D*thumbs up
| +1 | hand | thumb | up
*σηκωμένος αντίχειρας
| +1 | αντίχειρας | επάνω | σώμα | χέρι
*gishti i madh lart
| +1 | dorë | gisht i madh | lart | trup
*բութ մատը վեր
| +1 | բութ | ձեռք | մարմին | վեր
‫*پسندیدن
| 1+ | بالا | دست | شست‬
‫*ډیر ښه
| +1 l لاس l غټه ګوته l ډیر ښه l پورته‬
👎1F44E*thumbs down
| -1 | down | hand | thumb
*κατεβασμένος αντίχειρας
| -1 | αντίχειρας | κάτω | σώμα | χέρι
*gishti i madh poshtë
| -1 | dorë | gisht i madh | poshtë | trup
*բութ մատը ներքև
| -1 | բութ մատ | ձեռք | մարմին | ներքև
‫*نپسندیدن
| 1- | دست | شست | پایین‬
‫*ډیر بد
| +1 l لاس l غټه ګوته l ډیر بد‬
270A*raised fist
| clenched | fist | hand | punch
*σηκωμένη γροθιά
| γροθιά | μπουνιά | σφιγμένο | χέρι
*grusht i ngritur
| dorë | grusht | grushtoj | i mbledhur | trup
*բարձրացված բռունցք
| բռունցք | հարված | ձեռք | մարմին | սեղմված
‫*مشت کردن
| بدن | مشت | کوبیدن | گره‬
‫*موټۍ پورته نیول
| موټي l سوک l لاس l سوک l موټۍ پورته نیول‬
👊1F44A*oncoming fist
| clenched | fist | hand | punch
*γροθιά
| μπουνιά | σφιγμένο | χέρι
*grusht që vjen
| dorë | grusht | grushtoj | i mbledhur | trup
*հանդիպակաց բռունցք
| բռունցք | հարված | ձեռք | մարմին | սեղմված
‫*با مشت کوبیدن
| بدن | مشت | مشت کردن | کوبیدن | گره‬
‫*مخامخ موټۍ
| موټۍ l سوک l لاس l مخامخ موټۍ l سوک‬
🤛1F91B*left-facing fist
| fist | leftwards
en_CA: *left-facing fist
| fist | leftward
*αριστερή γροθιά
| γροθιά | στα αριστερά
*grusht i majtë në anën e përparme
| grusht | i majtë
*բռունցքը ձախ
| բռունցք | ձախ
‫*مشت به چپ
| به چپ | مشت | چپ‬
‫*چپ موټۍ
| موټۍ l چپ موټۍ l چپ خوا‬
🤜1F91C*right-facing fist
| fist | rightwards
en_CA: *right-facing fist
| fist | rightward
*δεξιά γροθιά
| γροθιά | στα δεξιά
*grusht i djathtë në anën e përparme
| grusht | i djathtë
*բռունցքը աջ
| աջ | բռունցք
‫*مشت به راست
| به راست | راست | مشت‬
‫*ښۍ موټۍ
| موټۍ l ښۍ موټۍ l ښۍ خوا‬
🤚1F91A*raised back of hand
| backhand | raised
*ανάποδη
| ανάστροφη
*dorë e ngritur nga ana e kurrizit
| i ngritur | kurriz dore
*ձեռքի ափ
| բարձրացրած
‫*پشت دست
| دست | دست باز‬
‫*لاس شاخوا اچوتول
| لاس شاخوا l اوچت l لاس شاخوا اچوتول‬
👋1F44B*waving hand
| hand | wave | waving
*χέρι που χαιρετά
| νεύμα | σώμα | χέρι | χαιρετώ
*dorë që tundet
| dorë | që tundet | trup | tund
*թափահարող ձեռք
| թափահարել | թափահարող | ձեռք | մարմին
‫*تکان دادن دست
| بدن | تکان دادن | دست | موج‬
‫*لاس خورول
| لاس l خورول l خوځول l لاس خورول‬
🤟1F91F*love-you gesture
| ILY | hand
*κίνηση σε αγαπώ
| ILY | χέρι
*gjesti "të dua"
| "Të dua" | dorë
*« սիրում եմ քեզ» նշան
| ձեռք | սեռ
‫*علامت دوستت دارم
| دست | دوست دارم | دوستت دارم‬
‫*د مینې اشاره
| لاس l ILY l د مینې اشاره‬
270D*writing hand
| hand | write
*χέρι που γράφει
| γράφω | σώμα | χέρι
*dorë që shkruan
| dorë | shkruaj | trup
*գրող ձեռք
| գրել | ձեռք | մարմին
‫*نوشتن با دست
| دست | نوشتن‬
‫*لیکونکې لاس
| لاس l لیکل l لیکونکې لاس‬
👏1F44F*clapping hands
| clap | hand
*παλαμάκια
| σώμα | χέρι | χειροκροτώ
*duar që duartrokasin
| dorë | duartrokas | trup
*ծափահարող ձեռքեր
| ծափահարել | ձեռք | մարմին
‫*دست زدن
| بدن | دست‬
‫*لاسونه پړکول
| پړکول l لاسونه پړکول l لاس‬
👐1F450*open hands
| hand | open
*ανοικτά χέρια
| ανοιχτό | σώμα | χέρι
*duar të hapura
| dorë | e hapur | hap | trup
*բաց ձեռքեր
| բաց | ձեռք | մարմին
‫*دست‌های باز
| باز | بدن | دست‬
‫*خلاص لاسونه
| لاس l خلاص l خلاص لاسونه‬
🙌1F64C*raising hands
| celebration | gesture | hand | hooray | raised
en_001: *raising hands
| celebration | gesture | hand | hooray | raised | woo hoo | yay
*χέρια ψηλά
| γιορτή | ζήτω | κίνηση | σηκωμένο | σώμα | χέρι
*njeri që ngre duart
| dorë | e ngritur | festim | festë | gjest | trup | urra
*ձեռքերը բարձրացնող անձ
| բարձրացված | ժեստ | ձեռք | մարմին | ուռա | տոն
‫*تمجید
| بالابرده | تحسین | جشن | دست | هورا | ژست‬
‫*لاسونه اوچتول
| لمانځل l اشاره l لاس l هوری l اوچت l لاسونه اوچول‬
🤲1F932*palms up together
| prayer
*παλάμες μαζί
| προσευχή
*pëllëmbë të bashkuara
| besimtar | falje | lutje
*ձեռքերի ափերը վեր
| աղոթք
‫*دست دعا
| دعا | راز و نیاز | عبادت | نماز‬
‫*لپه لاسونه
| لپه لاسونه l عبادت‬
🙏1F64F*folded hands
| ask | bow | folded | gesture | hand | please | pray | thanks
*χέρια ενωμένα
| ενωμένα | ευχαριστώ | ζητώ | κίνηση | παρακαλώ | προσευχή | σώμα | υπόκλιση | χέρι
*duar të mbledhura
| dorë | faleminderit | gjest | kërkoj | lutem | lutje | përkulem | trup | të mbledhura
*ձեռքերի ափերը միացված
| աղոթել | ժեստ | խնդրել | խնդրում եմ | խոնարհվել | ձեռք | մարմին | միացված | շնորհակալություն
‫*خواهش می‌کنم
| تشکر | تعظیم | خواهش کردن | درخواست | دست | دعا | سپاس | لطفاً | ممنونم‬
‫*مننې لاسونه
| پوښتنه l غوښتل l بند l مننې لاسونه l اشاره l لاس l مهربانی l عبادت l مننه‬
🤝1F91D*handshake
| agreement | hand | meeting | shake
*χειραψία
| συμφωνία | συνάντηση | σφίγγω | χέρι
*shtrëngim duarsh
| dorë | marrëveshje | takim | tundje
*ձեռքսեղմում
| համաձայնություն | հանդիպում | ձեռք | սեղմել
‫*دست دادن
| دست | قرار | قرار کاری | قول | ملاقات | موافق‬
‫*ستړې مشي
| موافقه l لاس l ستړې مشي l ملاقات l خوځول‬
💅1F485*nail polish
| care | cosmetics | manicure | nail | polish
*βάψιμο νυχιών
| βερνίκι | καλλυντικά | μανικιούρ | νύχι | σώμα | φροντίδα
*manikyr
| kozmetikë | kujdes | lyej | thua | trup
*եղունգների լաքապատում
| եղունգ | խնամք | կոսմետիկա | հղկել | մատնահարդարում | մարմին
‫*لاک زدن
| آرایش | بدن | توجه | رسیدگی | زیبایی | لاک | مانیکور | ناخن‬
‫*نوکانو رنګ
| پاملرنه l کاسمټکیس l مانیکیور l نوک l نوکانو رنګ l رنګ‬
👂1F442*ear
| body
*αυτί
| σώμα
*vesh
| trup
*ականջ
| մարմին
‫*گوش
| بدن‬
‫*غوږ
| بدن l غوږ‬
👃1F443*nose
| body
*μύτη
| σώμα
*hundë
| trup
*քիթ
| մարմին
‫*بینی
| بدن‬
‫*پوزه
| بدن l پوزه‬
👣1F463*footprints
| clothing | footprint | print
*πατημασιές
| ίχνος | πατημασιά | ρουχισμός | σώμα
*gjurmë këmbësh
| gjurmë | gjurmë këmbe | trup | veshje
*ոտնահետքեր
| հագուստ | հետք | մարմին | ոտնահետք
‫*رد پا
| اثر | بدن | جای پا | پوشاک‬
‫*پښو نښي
| لباس l پښو نښه l پښو نښي l نښه‬
👀1F440*eyes
| eye | face
*μάτια
| μάτι | πρόσωπο | σώμα
*sytë
| fytyrë | sy | trup
*աչքեր
| աչք | դեմք | մարմին
‫*دو چشم
| صورت | چشم‬
‫*سترګي
| سرتګه l سترګي l مخ‬
👁1F441*eye
| body
*μάτι
| σώμα
*sy
| trup
*աչք
| մարմին
‫*چشم
| بدن‬
‫*سترګه
| بدن l سترګه‬
👁‍🗨1F441 200D 1F5E8*eye in speech bubble
| eye | speech bubble | witness
*μάτι σε συννεφάκι ομιλίας
| μάτι | συννεφάκι | συνομιλία
*sy në flluskën e të folurit
| dëshmitar | flluskë e të folurit | sy
*ականատեսի նշան
| ականատես | ամպիկ | աչք | վկա
‫*چشم در حباب گفتار
| حباب گفتار | من شاهدم | کمپین منع قلدری | گفتگو‬
‫*غږ پوقاڼه کې سترګه
| سترګه l غږ پوقاڼه کې سترګه l غږ پوقاڼه l شاهد‬
🧠1F9E0*brain
| intelligent
*μυαλό
| έξυπνος
*tru
| i zgjuar | inteligjent
*ուղեղ
| խելացի
‫*مغز
| باهوش | خردمند | زیرک | عاقل‬
‫*مغز
| مغز l ذکاوت‬
👅1F445*tongue
| body
*γλώσσα
| σώμα
*gjuhë
| trup
*լեզու
| մարմին
‫*زبان
| بدن‬
‫*ژبه
| بدن l ژبه‬
👄1F444*mouth
| lips
*στόμα
| σώμα | χείλη
*gojë
| buzë | trup
*բերան
| մարմին | շուրթեր
‫*لب
| بدن | دهان‬
‫*خوله
| شونډي l خوله‬
💋1F48B*kiss mark
| kiss | lips
*σημάδι από φιλί
| έρωτας | καρδιά | σημάδι | φιλί | χείλη
*shenja e puthjes
| buzë | puthje | romancë | shenjë | zemër
*համբույրի հետք
| համբույր | հետք | շուրթեր | սիրավեպ | սիրտ
‫*بوسه ماتیکی
| بوسه | عاشقانه | علامت | قلب | لب‬
‫*مچو نښه
| مچو l مچو نښه l شونډي‬
💘1F498*heart with arrow
| arrow | cupid
*καρδιά με βέλος
| έρωτας | βέλος | καρδιά | ρομάντζο
*zemër me shigjetë
| eros | romancë | shigjetë | zemër
*նետահարված սիրտ
| կուպիդոն | նետ | սիրավեպ | սիրտ
‫*قلب تیرخورده
| الهه عشق | تیر | عاشقانه | قلب | کوپید‬
‫*تیر وهلۍ زړه
| تیر l کاپي l تیر وهلی زړه‬
2764*red heart
| heart
*κόκκινη καρδιά
| καρδιά
*zemër e kuqe
| zemër
*կարմիր սիրտ
| սիրտ
‫*قلب قرمز
| قلب‬
‫*سور زړه
| زړه l سور زړه‬
💓1F493*beating heart
| beating | heartbeat | pulsating
*καρδιά που χτυπά
| καρδιά | καρδιοχτύπι | πάλλεται | χτυπά
*zemër që rreh
| pulsim | rrahje | rrahje zemre | zemër
*բաբախող սիրտ
| բաբախյուն | պուլսացիա | սիրտ | սրտխփոց
‫*قلب تپنده
| تپش | تپیدن | قلب‬
‫*ضربان زړه
| ضربان l ضربان زړه l زړه ضربان l ځړولی‬
💔1F494*broken heart
| break | broken
*ραγισμένη καρδιά
| καρδιά | σπάω | σπασμένος
*zemër e thyer
| e thyer | i thyer | thyej | zemër
*կոտրված սիրտ
| կոտրել | կոտրված | սիրտ
‫*قلب شکسته
| شکستن | شکسته | قلب‬
‫*مات زړه
| مات l مات شوی l مات زړه‬
💕1F495*two hearts
| love
*δύο καρδιές
| αγάπη | καρδιά
*dy zemra
| dashuri | zemër
*երկու սրտեր
| սեր | սիրտ
‫*دو قلب
| عشق | قلب‬
‫*دوه زړونه
| مینه l دوه زړونه‬
💖1F496*sparkling heart
| excited | sparkle
*καρδιά που αστράφτει
| αστράφτω | ενθουσιασμένος | καρδιά
*zemër që shkëlqen
| i emocionuar | shkëlqej | zemër
*շողշողացող սիրտ
| կայծ | ոգևորված | սիրտ
‫*قلب درخشان
| درخشش | قلب | هیجان‌زده‬
‫*ځلاداره زړه
| زړه پوری l ځلاداره l ځلاداره زړه‬
💗1F497*growing heart
| excited | growing | nervous | pulse
*καρδιά που μεγαλώνει
| αυξανόμενος | ενθουσιασμένος | καρδιά | νευρικός | παλμός καρδιάς
*zemër që rritet
| i emocionuar | nervoz | puls | që rritet | zemër
*աճող սիրտ
| աճող | նյարդային | ոգևորված | սիրտ | սրտի զարկ
‫*قلب هیجان‌زده
| تپش | عصبی | قلب | هیجان‌زده‬
‫*غټیدونکې زړه
| زړه پوری l غټیدونکې l غټیدونکې زړه l وارخطا l ضربان‬
💙1F499*blue heart
| blue
*μπλε καρδιά
| καρδιά | μπλε
*zemër blu
| blu | zemër
*կապույտ սիրտ
| կապույտ | սիրտ
‫*قلب آبی
| آبی | قلب‬
‫*اسماني زړه
| اسماني l اسماني زړه‬
💚1F49A*green heart
| green
*πράσινη καρδιά
| καρδιά | πράσινη
*zemër jeshile
| jeshile | zemër
*կանաչ սիրտ
| կանաչ | սիրտ
‫*قلب سبز
| سبز | قلب‬
‫*شین زړه
| شین l شین زړه‬
💛1F49B*yellow heart
| yellow
*κίτρινη καρδιά
| κίτρινη | καρδιά
*zemër e verdhë
| e verdhë | zemër
*դեղին սիրտ
| դեղին | սիրտ
‫*قلب زرد
| زرد | قلب‬
‫*ژیړ زړه
| ژیړ l ژیړ زړه‬
🧡1F9E1*orange heart
| orange
*πορτοκαλί καρδιά
| ποστοκάλι
*zemër ngjyrë portokalli
| portokalli
*նարնջագույն սիրտ
| նարնջագույն | սիրտ
‫*قلب نارنجی
| قلب | نارنجی‬
‫*نارنجی زړه
| نارنجی l نارنجی زړه‬
💜1F49C*purple heart
| purple
*μoβ καρδιά
| καρδιά | μωβ
*zemër ngjyrë vjollcë
| e purpurt | vjollcë | zemër
*մանուշակագույն սիրտ
| մանուշակագույն | սիրտ
‫*قلب بنفش
| بنفش | قلب‬
‫*بنفش زړه
| بنفش l بنفش زړه‬
🖤1F5A4*black heart
| black | evil | wicked
*μαύρη καρδιά
| κακός | καρδιά | μαγεμένος | μαύρο
*zemër e zezë
| e zezë | i keq | ligësi | zemër
*սև սիրտ
| չար | սիրտ | սև
‫*قلب سیاه
| تار | تاریک | تیره | دل | سنگ‌دل | سیاه | سیاه‌دل | شیطانی | قلب‬
‫*تور زړه
| تور l تور زړه l شر l بد‬
💝1F49D*heart with ribbon
| ribbon | valentine
*καρδιά με κορδέλα
| βαλεντίνος | καρδιά | κορδέλα
*zemër me fjongo
| e dashur | fjongo | i dashur | zemër
*ժապավենով սիրտ
| ժապավեն | սիրտ | վալենտին
‫*قلب با روبان
| روبان | قلب | ولنتاین‬
‫*تړلۍ زړه
| تړلۍ زړه l تړلۍ l عاشقانو ورځ‬
💞1F49E*revolving hearts
| revolving
*καρδιές που γυρίζουν
| καρδιά | περιστρεφόμενη
*zemra që rrotullohen
| që rrotullohen | rrotulluese | zemër
*պտտվող սրտեր
| պտտվող | սիրտ
‫*قلب چرخان
| قلب | چرخان‬
‫*تړلۍ زړونه
| تړلۍ l تړلۍ زړونه‬
💟1F49F*heart decoration
| heart
*καρδιά σε πλαίσιο
| καρδιά
*dekorim me zemër
| zemër
*սրտաձև նախշ
| սիրտ
‫*قلب تزئینی
| تزئین | قلب | قلب تپنده | قلب درخشان‬
‫*سینګار زړه
| زړه l سینګار زړه‬
2763*heavy heart exclamation
| exclamation | mark | punctuation
*καρδιά θαυμαστικό
| θαυμαστικό | καρδιά | σημείο | στίξη
*zbukurim i trashë me pikëçuditje me zemër
| pikësim | pikëçuditje | shenjë | zemër
*բացականչական նշանի տեսքով սիրտ
| բացականչություն | կետադրական | նշան | սիրտ
‫*علامت تعجب قلبی
| سجاوندی | علامت | علامت تعجب | قلب | نشانه‌گذاری‬
‫*‌حیران زړه
| حیران l حیران زړه l نښه l علامه‬
💌1F48C*love letter
| heart | letter | love | mail
*ερωτικό γράμμα
| έρωτας | αγάπη | γράμμα | καρδιά
*letër dashurie
| dashuri | letër | postë | romancë | zemër
*սիրային նամակ
| նամակ | սեր | սիրավեպ | սիրտ | փոստ
‫*نامه عاشقانه
| ایمیل | عاشقانه | عشق | قلب | نامه‬
‫*د مینې لیک
| زړه l لیک l مینه l د مینې لیک l لیک‬
💤1F4A4*zzz
| comic | sleep
en_001: *zzz
| comic | sleep | sleeping | sleepy
*ζζζ
| κόμικ | ύπνος
*zzz
| fle | gjumë | vizatim komik
*խռռռ
| կոմիքս | քնել
‫*خروپف
| خواب | مصور | کمیک‬
‫*zzz
| مسخره l خوب l zzz‬
💢1F4A2*anger symbol
| angry | comic | mad
*σύμβολο θυμού
| θυμωμένος | κόμικ | οργισμένος
*simboli i zemërimit
| e inatosur | e zemëruar | i inatosur | i zemëruar | vizatim komik
*զայրույթի նշան
| զայրացած | խենք | կոմիքս
‫*نماد عصبانیت
| دیوانه | عصبانی | مصور | کمیک‬
‫*د قهر نښه
| د قهر نښه l قهر l مسخره l لیونۍ‬
💣1F4A3*bomb
| comic
*βόμβα
| κόμικ
*bombë
| vizatim komik
*ռումբ
| կոմիքս
‫*بمب
| مصور | کمیک‬
‫*بم
| بم l مسخره‬
💥1F4A5*collision
| boom | comic
*σύγκρουση
| κόμικ
*përplasje
| bum | vizatim komik
*բախում
| բում | կոմիքս
‫*برخورد
| بوم | صدای انفجار | مصور | کمیک‬
‫*تکړ
| بوم l ټکر l مسخر‬
💦1F4A6*sweat droplets
| comic | splashing | sweat
*σταγόνες ιδρώτα
| ιδρώτας | κόμικ | πιτσιλιές
*pika djerse
| djersë | spërkatje | vizatim komik
*քրտինքի կաթիլներ
| կոմիքս | ցայտող | քրտինք
‫*قطره‌های عرق
| تراوش | عرق | مصور | کمیک‬
‫*خولو څاڅکی
| مسخره l لري کول l خوله l خولو څاڅکی‬
💨1F4A8*dashing away
| comic | dash | running
*τρέξιμο
| κόμικ | ορμή
*i vrullshëm
| vizatim komik | vrapim
*սրընթաց
| ընթանալ | կոմիքս | սլանալ
‫*به سرعت باد
| دوان | سریع | مصور | کمیک | گرد پا‬
‫*لري کول
| مسخره l لري l لري کول l منډه وهل‬
💫1F4AB*dizzy
| comic | star
en_001: *dizzy
| comic | spinning | spinning stars | star
*αστεράκι
| αστέρι | κόμικ
*i trullosur
| vizatim komik | yll
*գլխապտույտ
| աստղ | կոմիքս
‫*سرگیجه
| ستاره | مصور | کمیک‬
‫*چټک
| مسخره l چټک l ستورۍ‬
💬1F4AC*speech balloon
| balloon | bubble | comic | dialog | speech
en_001: *speech balloon
| balloon | bubble | comic | dialogue | speech
*συννεφάκι ομιλίας
| διάλογος | κόμικ | μπαλόνι | ομιλία | συννεφάκι
*flluskë e të folurit
| balonë | dialog | flluskë | të folurit | vizatim komik
*խոսքի ամպիկ
| երկխոսություն | խոսք | կոմիքս | պղպջակ | փուչիկ
‫*بالن گفتار
| بالن | حباب | دیالوگ | مصور | کمیک | گفتگو‬
‫*بیان پوګاڼه
| پوګاڼه l پوګاڼه l مسخره l خبري l بیان l بیان پوګاڼه‬
🗨1F5E8*left speech bubble
| dialog | speech
en_001: *left speech bubble
| dialogue | speech
*αριστερό συννεφάκι ομιλίας
| διάλογος | συνομιλία
*flluskë e të folurit majtas
| dialog | të folurit
*խոսքի ձախակողմյա ամպիկ
| երկխոսություն | խոսք
‫*حباب گفتار چپ
| دیالوگ | گفتگو‬
‫*د بیان چپه پوګاڼه
| خبري l د بیان چپه پوګاڼه l بیان‬
🗯1F5EF*right anger bubble
| angry | balloon | bubble | mad
*δεξί συννεφάκι θυμού
| θυμωμένος | θυμός | μπαλόνι | συννεφάκι
*flluskë zemërimi djathtas
| balonë | flluskë | i inatosur | i zemëruar
*զայրույթի աջակողմյա ամպիկ
| զայրացած | խենք | պղպջակ | փուչիկ
‫*حباب خشم راست
| بالن | جنون | حباب | دیوانه | عصبانی‬
‫*ښې خوا قهر پوګاڼه
| قهر l پوګاڼه l پوقانه l لیونۍ l ښې خوا قهر پوقاڼه‬
💭1F4AD*thought balloon
| balloon | bubble | comic | thought
en_001: *thought bubble
| balloon | bubble | comic | thought
*συννεφάκι σκέψης
| κόμικ | μπαλόνι | σκέψη | συννεφάκι
*flluskë mendimi
| balonë | flluskë | mendim | vizatim komik
*մտքի ամպիկ
| կոմիքս | միտք | պղպջակ | փուչիկ
‫*بالن افکار
| بالن | حباب | فکر | مصور | کمیک‬
‫*د خبرو پوقانه
| پوقانه l پوقانه l مسخره l خبري l د خبرو پوقانه‬
🕳1F573*hole*τρύπα
| μαύρη
*vrimë*փոս‫*چاله
| سوراخ‬
‫*سورۍ
👓1F453*glasses
| clothing | eye | eyeglasses | eyewear
en_001: *glasses
| clothing | eye | eyeglasses | eyewear | specs | spectacles
*γυαλιά
| ένδυμα | μάτι
*syze
| sy | veshje
*ակնոց
| աչք | հագուստ
‫*عینک طبی
| عینک | پوشاک | چشم‬
‫*عینکې
| کالی l سترګې l سترګو عینکې l عینکې l عینکې‬
🕶1F576*sunglasses
| dark | eye | eyewear | glasses
*γυαλιά ηλίου
| γυαλιά | μάτι | οπτικά | σκοτεινός
*syze dielli
| i errët | sy | syze
*արևային ակնոց
| ակնոց | աչք | մուգ
‫*عینک آفتابی
| تیره | چشم‬
‫*لمر عینکې
| تیاره l سترګه l عینکې l عینکې l لمر عینکې‬
👔1F454*necktie
| clothing | tie
*γραβάτα
| ρούχο
*kravatë
| veshje
*փողկապ
| հագուստ
‫*کراوات
| پوشاک‬
‫*نیکټائي
| لباس l نیکټائي‬
👕1F455*t-shirt
| clothing | shirt | tshirt
en_001: *T-shirt
| clothing | shirt | tshirt
*μπλουζάκι
| μπλούζα | πουκάμισο | ρούχο
*bluzë
| këmishë | veshje
*սպորտային վերնաշապիկ
| հագուստ | սպորտային | վերնաշապիկ
‫*تی‌شرت
| بلوز | پوشاک‬
‫*ټی شرټ
| لباس l شرټ l ټی شرټ l ټیشرټ‬
👖1F456*jeans
| clothing | pants | trousers
en_001: *jeans
| clothing | trousers
*τζιν παντελόνι
| παντελόνι | ρούχο
*xhinse
| pantallona | veshje
*ջինս
| հագուստ | շալվար | տաբատ
‫*شلوار جین
| جین | شلوار | پوشاک‬
‫*کاوبای پتلون
| لباس l کاوبای پتلون l پتلون l پتلون‬
🧣1F9E3*scarf
| neck
*κασκόλ
| λαιμός
*shall
| qafë
*վզկապ
| պարանոց
‫*روسری
| گردن‬
‫*غاړې دسمال
| غاړه l غاړې دسمال‬
🧤1F9E4*gloves
| hand
*γάντια
| χέρι
*dorashka
| dorë
*ձեռնոցներ
| ձեռք
‫*دستکش
| دست‬
‫*دستکشی
| دستکشی l لاس‬
🧥1F9E5*coat
| jacket
*παλτό
| μπουφάν
*pallto
| xhaketë
*վերարկու
| բաճկոն
‫*پالتو
| کت‬
‫*جامپر
| جامپر l جاکټ‬
🧦1F9E6*socks
| stocking
*κάλτσες
| καλσόν
*çorape
| çorapë
*գուլպաներ
| զուգագուլպա
‫*جوراب
| جوراب ساق بلند‬
‫*جرابي
| جرابي l اوږدي جرابي‬
👗1F457*dress
| clothing
*φόρεμα
| ρούχο
*fustan
| veshje
*զգեստ
| հագուստ
‫*پیراهن زنانه
| زنانه | مجلسی | پوشاک‬
‫*کمیس
| لباس l کمیس‬
👘1F458*kimono
| clothing
*κιμονό
| ρούχο
*kimono
| veshje
*կիմոնո
| հագուստ
‫*کیمونو
| پوشاک | ژاپنی‬
‫*کیمینو
| لباس l کیمینو‬
👙1F459*bikini
| clothing | swim
*μπικίνι
| κολύμβηση | ρούχο
*bikini
| not | rroba banje | veshje
*բիկինի
| լողալ | հագուստ
‫*بیکینی
| شنا | مایو | پوشاک‬
‫*بکینی
| بکینی l لباس l لامبل‬
👚1F45A*woman’s clothes
| clothing | woman
*γυναικεία ρούχα
| γυναίκα | ρούχο
*rroba femrash
| femër | veshje
*կնոջ հագուստ
| կին | հագուստ
‫*لباس زنانه
| زنانه | پوشاک‬
‫*ښځینه لباس
| لباس l ښځه l ښځینه لباس‬
👛1F45B*purse
| clothing | coin
*πορτοφόλι
| ένδυμα | κέρμα
*kuletë
| monedhë | veshje
*դրամապանակ
| հագուստ | մետաղադրամ
‫*کیف دستی
| سکه | پوشاک | کیف‬
‫*پرس
| لباس l کاین l پرس‬
👜1F45C*handbag
| bag | clothing | purse
*τσάντα χειρός
| ένδυμα | τσάντα
*çantë dore
| veshje | çantë
*ձեռքի պայուսակ
| հագուստ | պայուսակ
‫*کیف دوشی
| پوشاک | کیف‬
‫*دسکول
| بکس l لباس l دسکول l پرس‬
👝1F45D*clutch bag
| bag | clothing | pouch
*κασετίνα
| ένδυμα | τσάντα
*çantë
| veshje
*պայուսակ
| հագուստ
‫*کیف بدون تسمه زنانه
| پوشاک | کیسه کوچک | کیف | کیف پول‬
‫*کڅوړي بکسه
| بکس l لباس l کڅوړي بکسه l بټوه‬
🛍1F6CD*shopping bags
| bag | hotel | shopping
*τσάντες για ψώνια
| ξενοδοχείο | τσάντα | ψώνια
*qese dyqani
| blerje | dyqan | hotel | qese
*գնումների պայուսակ
| գնումներ | հյուրանոց | պայուսակ
‫*کیف خرید
| خرید | هتل | کیف‬
‫*خریدارۍ بکسه
| بکس l هوټل l خریداری l خریدارۍ بکسه‬
🎒1F392*backpack
| bag | rucksack | satchel | school
en_001: *school bag
| backpack | bag | rucksack | satchel | school
*σχολική σάκα
| σχολείο | σχολική τσάντα | τσάντα
*çantë shkolle
| shkollë | çantë | çantë shpine
*դպրոցական պայուսակ
| դպրոց | ուսապարկ | պայուսակ
‫*کوله‌پشتی
| مدرسه | کولی | کیف‬
‫*د مکتب بکسه
| بکس l د مکتب بکسه l مکتب l د مکتب بکسه‬
👞1F45E*man’s shoe
| clothing | man | shoe
*ανδρικό παπούτσι
| άνδρας | παπούτσι | ρουχισμός
*këpucë burrash
| burrë | këpucë | veshje
*տղամարդու կոշիկ
| կոշիկ | հագուստ | տղամարդ
‫*کفش مردانه
| مردانه | پوشاک | کفش‬
‫*نارینه بوټان
| لباس l نارینه l نارینه بوټان l بوټان l‬
👟1F45F*running shoe
| athletic | clothing | shoe | sneaker
en_001: *running shoe
| athletic | clothing | shoe | trainer
*αθλητικό παπούτσι
| αθλητικά | παπούτσι | ρουχισμός
*atlete
| atletike | këpucë | veshje
*սպորտային կոշիկ
| կեդեր | կոշիկ | հագուստ | մարզական
‫*کفش دویدن
| اسنیکر | ورزشی | پوشاک | کفش‬
‫*د منډي بوټان
| ورزشي l لباس l د منډي بوټان l بوټان l نخی بوټان‬
👠1F460*high-heeled shoe
| clothing | heel | shoe | woman
en_001: *high-heeled shoe
| clothing | heel | shoe | stiletto | woman
*ψηλοτάκουνο παπούτσι
| γυναίκα | παπούτσι | ρουχισμός | τακούνι
*këpucë me takë të lartë
| grua | këpucë | takë | veshje
*բարձրակրունկ կոշիկ
| կին | կոշիկ | կրունկ | հագուստ
‫*کفش پاشنه بلند
| زن | پاشنه | پوشاک | کفش‬
‫*کوری-بلند بوټان
| لباس l کورۍ l کوری-بلند بوټان l بوټان l ښځه‬
👡1F461*woman’s sandal
| clothing | sandal | shoe | woman
*γυναικείο σανδάλι
| γυναίκα | παπούτσι | ρουχισμός | σανδάλι
*sandale femrash
| femër | këpucë | sandale | veshje
*կնոջ սանդալ
| կին | կոշիկ | հագուստ | սանդալ
‫*صندل زنانه
| زن | صندل | پوشاک | کفش‬
‫*ښځینه سینډل
| لباس l سینډل l بوټان l ښځه l ښځینه سینډل‬
👢1F462*woman’s boot
| boot | clothing | shoe | woman
*γυναικεία μπότα
| γυναίκα | μπότα | παπούτσι | ρουχισμός
*çizme femrash
| femër | këpucë | veshje | çizme
*կնոջ երկարաճիթք կոշիկ
| երկարաճիթք կոշիկ | կին | կոշիկ | հագուստ
‫*پوتین زنانه
| بوت | زن | پوتین | پوشاک | چکمه | کفش‬
‫*ښځینه موزي
| موزي l لباس l بوټان l ښځه l ښځینه موزي‬
👑1F451*crown
| clothing | king | queen
*στέμμα
| βασίλισσα | βασιλιάς | ρουχισμός
*kurorë
| mbret | mbretëreshë | veshje
*թագ
| արքա | թագուհի | հագուստ
‫*تاج
| شاه | ملکه | پوشاک‬
‫*تاج
| لباس l تاج l پاچا l ملکه‬
👒1F452*woman’s hat
| clothing | hat | woman
*γυναικείο καπέλο
| γυναίκα | καπέλο | ρουχισμός
*kapelë femrash
| femër | kapelë | veshje
*կնոջ գլխարկ
| գլխարկ | կին | հագուստ
‫*کلاه زنانه
| زن | پوشاک | کلاه‬
‫*ښځینه خولۍ
| لباس l خولۍ l ښځه l ښځینه خولۍ‬
🎩1F3A9*top hat
| clothing | hat | top | tophat
*ημίψηλο καπέλο
| καπέλο | ρουχισμός | ψηλό καπέλο
*kapelë cilindrike
| cilindër | kapelë | lart | veshje
*ցիլինդր
| գլխարկ | հագուստ
‫*کلاه مردانه استوانه‌ای
| بالا | تاپ‌هت | پوشاک | کلاه‬
‫*تندی خولۍ
| لباس l خولۍ l تندۍ l تندی خولۍ l تندی خولۍ‬
🎓1F393*graduation cap
| cap | celebration | clothing | graduation | hat
en_001: *graduation cap
| cap | celebration | clothing | graduation | hat | mortarboard
*καπέλο αποφοίτησης
| αποφοίτηση | γιορτή | καπέλο | ρουχισμός
*kapelë diplomimi
| diplomim | festim | festë | kapelë | kapë | veshje
*շրջանավարտի գլխարկ
| ավարտական | գլխարկ | հագուստ | տոն
‫*کلاه فارغ‌التحصیلی
| جشن | فارغ‌التحصیلی | پوشاک | کلاه‬
‫*فراغت خولۍ
| خولۍ l لمانځل l لباس l فراغت l فراغت خولۍ l خولۍ‬
🧢1F9E2*billed cap
| baseball cap
*καπελάκι
| καπέλο του μπέιζμπολ
*kapelë "sqep"
| kapelë bejsbolli
*բեյսբոլի գլխարկ
| բեյսբոլ | գլխարկ
‫*کلاه لبه‌دار
| نقاب | کلاه | کلاه بیسبال‬
‫*پيکداره خولۍ
| بیسبال خولۍ l پيکداره خولۍ‬
26D1*rescue worker’s helmet
| aid | cross | face | hat | helmet
*κράνος με λευκό σταυρό
| βοήθεια | καπέλο | κράνος | πρόσωπο | σταυρός
*helmetë me kryq të bardhë
| fytyrë | helmetë | kapelë | kryq | ndihmë
*սպիտակ խաչով սաղավարտ
| գլխարկ | դեմք | խաչ | սաղավարտ | օգնություն
‫*کلاه صلیب سرخ
| ایمنی | صلیب | صورت | کلاه‬
‫*د ژغورنې کارمندانو هیلمټ
| مرسته l غلط نښه l مخ l خولۍ l هیلمټ l د ژغورنې کارمندانو هیلمټ‬
📿1F4FF*prayer beads
| beads | clothing | necklace | prayer | religion
*κομπολόι
| θρησκεία | κολιέ | προσευχή | ρουχισμός | χάντρες
*rruzare
| fe | lutje | rruaza | varëse | veshje
*տերողորմյա
| աղոթք | կրոն | հագուստ | ուլունքներ | վզնոց
‫*تسبیح
| دعا | مذهب | مهره | پوشاک | گردن‌بند‬
‫*تسبیح
| تسبیح l لباس l غاړه کۍ l لمونز l تسبیح l دین‬
💄1F484*lipstick
| cosmetics | makeup
*κραγιόν
| καλλυντικά | μακιγιάζ
*buzëkuq
| kozmetikë | makijazh
*շրթներկ
| դիմահարդարում | կոսմետիա
‫*رژلب
| آرایش | لوازم آرایش‬
‫*لب شیرین
| کاسمټیکس l لب شیرین l میک اپ‬
💍1F48D*ring
| diamond
*δαχτυλίδι
| έρωτας | διαμάντι
*unazë
| diamant | romancë
*մատանի
| ադամանդ | սիրավեպ
‫*حلقه
| الماس | عاشقانه‬
‫*ګوتې
| الماس l ګوتې‬
💎1F48E*gem stone
| diamond | gem | jewel
*διαμάντι
| έρωτας | κόσμημα | πετράδι
*gur i çmuar
| diamant | gur | i çmuar | romancë
*թանկարժեք քար
| ադամանդ | ակն | գոհար | սիրավեպ
‫*جواهر
| الماس | جواهرآلات | عاشقانه‬
‫*قیمتي ډبره
| الماس l ډبره l قیمتي ډبره l ګاڼه‬
🐵1F435*monkey face
| face | monkey
*πρόσωπο μαϊμούς
| μαϊμού | πρόσωπο
*fytyrë majmuni
| fytyrë | majmun
*կապիկի դեմք
| դեմք | կապիկ
‫*صورت میمون
| صورت | میمون‬
‫*د بندر مخ
🐒1F412*monkey*μαϊμού*majmun*կապիկ‫*میمون‫*بندر
🦍1F98D*gorilla*γορίλας
| ζώο
*gorillë
| kafshë
*գորիլա
| կենդանի
‫*گوریل
| جانور | حیوان‬
‫*گوریلا
🐶1F436*dog face
| dog | face | pet
*πρόσωπο σκύλου
| κατοικίδιο | πρόσωπο | σκύλος
*fytyrë qeni
| fytyrë | kafshëz | qen
*շան դեմք
| դեմք | ընտանի կենդանի | շուն
‫*صورت سگ
| حیوان خانگی | سگ | صورت‬
‫*سپی مخ
🐕1F415*dog
| pet
*σκύλος
| κατοικίδιο
*qen
| kafshëz
*շուն
| ընտանի կենդանի
‫*سگ
| حیوان خانگی‬
‫*سپي
🐩1F429*poodle
| dog
*κανίς
| σκύλος
*pudël
| qen
*պուդել
| շուն
‫*پودل
| سگ‬
‫*پوډل
🐺1F43A*wolf face
| face | wolf
*πρόσωπο λύκου
| λύκος | πρόσωπο
*fytyrë ujku
| fytyrë | ujk
*գայլի դեմք
| գայլ | դեմք
‫*صورت گرگ
| صورت | گرگ‬
‫*لېوه مخ
🦊1F98A*fox face
| face | fox
*αλεπού
| ζώο | πρόσωπο
*fytyrë dhelpre
| dhelpër | fytyrë | kafshë
*աղվես
| կենդանի
‫*صورت روباه
| حیله | حیله‌گر | روباه | مکار | مکر‬
‫*ګيدړې مخ
🐱1F431*cat face
| cat | face | pet
*πρόσωπο γάτας
| γάτα | κατοικίδιο | πρόσωπο
*fytyrë maceje
| fytyrë | kafshë shtëpiake | mace
*կատվի դեմք
| դեմք | ընտանի կենդանի | կատու
‫*صورت گربه
| حیوان خانگی | صورت | گربه‬
‫*پيشو مخ
🐈1F408*cat
| pet
*γάτα
| κατοικίδιο
*mace
| kafshë shtëpiake
*կատու
| ընտանի կենդանի
‫*گربه
| حیوان خانگی‬
‫*پيشو
🦁1F981*lion face
| Leo | face | lion | zodiac
*πρόσωπο λιονταριού
| ζώδιο | λέων | λιοντάρι | πρόσωπο
*fytyrë luani
| fytyrë | luan | luani | zodiak
*առյուծի դեմք
| առյուծ | դեմք | կենդանակերպ | կորյուն
‫*صورت شیر
| برج فلکی | زودیاک | شیر | شیر جنگل | صورت‬
‫*د شیر مخ
🐯1F42F*tiger face
| face | tiger
*πρόσωπο τίγρης
| πρόσωπο | τίγρης
*fytyrë tigri
| fytyrë | tigër
*վագրի դեմք
| դեմք | վագր
‫*صورت ببر
| ببر | صورت‬
‫*پړانګ مخ
🐅1F405*tiger*τίγρη
| τίγρης
*tigër*վագր‫*ببر‫*پړانګ
🐆1F406*leopard*λεοπάρδαλη*leopard*ընձառյուծ‫*پلنگ‫*چيته
🐴1F434*horse face
| face | horse
*πρόσωπο αλόγου
| άλογο | πρόσωπο
*fytyrë kali
| fytyrë | kalë
*ձիու դեմք
| դեմք | ձի
‫*صورت اسب
| اسب | صورت‬
‫*د آس مخ
🐎1F40E*horse
| equestrian | racehorse | racing
*άλογο
| άλογο κούρσας | αγώνας
*kalë
| garim | garë
*ձի
| մրցավազք | մրցավազքային ձի
‫*اسب
| اسب‌سواری | مسابقه‬
‫*آس
🦄1F984*unicorn face
| face | unicorn
*πρόσωπο μονόκερου
| μονόκερος | πρόσωπο
*fytyrë njëbrirëshi
| fytyrë | njëbrirësh
*միաեղջյուրի դեմք
| դեմք | միաեղջյուր
‫*صورت تک‌شاخ
| تک‌شاخ | صورت‬
‫*يو ښکو لرونکی مخ
🦓1F993*zebra
| stripe
*ζέβρα
| ρίγα
*zebër
| rripa | shirita
*զեբր
| բիծ
‫*گورخر
| حیوان راه‌راه | راه‌راه | گور‬
‫*زبرا
🦌1F98C*deer*ελάφι
| ζώο
*dre
| kafshë
*եղնիկ
| եղջերու | կենդանի
‫*گوزن
| حیوان‬
‫*هوسۍ
🐮1F42E*cow face
| cow | face
*πρόσωπο αγελάδας
| αγελάδα | πρόσωπο
*fytyrë lope
| fytyrë | lopë
*կովի դեմք
| դեմք | կով
‫*صورت گاو
| صورت | گاو‬
‫*غوا مخ
🐂1F402*ox
| Taurus | bull | zodiac
*βόδι
| ζώδιο | ταύρος
*dem
| demi | zodiak
*ցուլիկ
| կենդանակերպ | ցուլ
‫*گاو نر
| برج ثور | برج فلکی | زودیاک‬
‫*غوایی
🐃1F403*water buffalo
| buffalo | water
*νεροβούβαλος
| νερό
*buall indian
| buall | ujë
*ջրագոմեշ
| ջուր
‫*بوفالوی آبی
| آب | بوفالو‬
‫*ميښ
🐄1F404*cow*αγελάδα*lopë*կով‫*گاو ماده
| گاو‬
‫*غوا
🐷1F437*pig face
| face | pig
*πρόσωπο γουρουνιού
| γουρούνι | πρόσωπο
*fytyrë derri
| derr | fytyrë
*խոզի դեմք
| դեմք | խոզ
‫*صورت خوک
| خوک | صورت‬
‫*د سور مخ
🐖1F416*pig
| sow
*γουρούνι*derr
| dosë
*խոզ
| էգ խոզ
‫*خوک
| ماده خوک‬
‫*سور
🐗1F417*boar
| pig
*αγριογούρουνο
| γουρούνι
*derr i egër
| derr
*վարազ
| խոզ
‫*گراز نر
| خوک نر‬
‫*بور
🐽1F43D*pig nose
| face | nose | pig
en_001: *pig nose
| face | nose | pig | snout
*μύτη γουρουνιού
| γουρούνι | μύτη | πρόσωπο
*hundë derri
| derr | fytyrë | hundë
*խոզի քիթ
| դեմք | խոզ | քիթ
‫*دماغ خوک
| خوک | دماغ | صورت‬
‫*سور پوزه
🐏1F40F*ram
| Aries | male | sheep | zodiac
*κριάρι
| ζώδιο | κριός
*dash
| dashi | dele | zodiak
*արու ոչխար
| խոյ | կենդանակերպ | ոչխար
‫*قوچ
| برج حمل | برج فلکی | زودیاک | گوسفند‬
‫*پسه
🐑1F411*ewe
| female | sheep
*πρόβατο*dele*ոչխար
| մաքի
‫*میش
| گوسفند‬
‫*مېږه
🐐1F410*goat
| Capricorn | zodiac
*κατσίκα
| αιγόκερως | ζώδιο
*dhi
| bricjapi | zodiak
*այծ
| այծեղջյուր | կենդանակերպ
‫*بز
| برج جدی | برج فلکی | بزغاله | زودیاک‬
‫*وزه
🐪1F42A*camel
| dromedary | hump
en_001: *camel
| dromedary | hump | one hump | single hump
*καμήλα
| καμπούρα
*gamile
| gungë
*ուղտ
| կուզ | միասապատ
‫*شتر
| قوز | کوهان‬
‫*اوښ
🐫1F42B*two-hump camel
| bactrian | camel | hump
en_CA: *two-hump camel
| Bactrian | camel | hump
en_001: *two-hump camel
| bactrian | camel | hump | two humps
*βακτριανή καμήλα
| βακτριανή | καμήλα | καμπούρα
*gamile me dy gunga
| baktriane | gamile | gungë
*երկսապատավոր ուղտ
| երկսապատանի | կուզ | ուղտ
‫*شتر دو کوهان
| باختری | شتر | کوهان‬
‫*دوه پوټکی اونۍ
🦒1F992*giraffe
| spots
*καμηλοπάρδαλη
| κηλίδες
*gjirafë
| lara | njolla
*ընձուղտ
| պուտեր
‫*زرافه
| خال | خال‌خالی | لکه‌لکه | نقطه‌نقطه‬
‫*جراف
🐘1F418*elephant*ελέφαντας*elefant*փիղ‫*فیل‫*هاتي
🦏1F98F*rhinoceros*ρινόκερος
| ζώο
*rinoqeront
| kafshë
*ռնգեղջյուր
| կենդանի
‫*کرگدن
| حیوان‬
‫*رینکوسرس
🐭1F42D*mouse face
| face | mouse
*πρόσωπο ποντικιού
| ποντίκι | πρόσωπο
*fytyrë miu
| fytyrë | mi
*մկան դեմք
| դեմք | մուկ
‫*صورت موش
| صورت | موش‬
‫*موږک مخ
🐁1F401*mouse*ποντίκι*mi shtëpiak*մուկ‫*موش‫*موږک
🐀1F400*rat*αρουραίος*mi*առնետ‫*موش صحرایی
| خرموش | موش‬
‫*خاڼی
🐹1F439*hamster face
| face | hamster | pet
*πρόσωπο χάμστερ
| κατοικίδιο | πρόσωπο | χάμστερ
*fytyrë brejtësi
| brejtës | fytyrë | kafshëz
*գերմանամկան դեմք
| գերմանամուկ | դեմք | ընտանի կենդանի
‫*صورت همستر
| حیوان خانگی | صورت | همستر‬
‫*موش خرما مخ
🐰1F430*rabbit face
| bunny | face | pet | rabbit
*πρόσωπο κουνελιού
| κατοικίδιο | κουνέλι | λαγός | πρόσωπο
*fytyrë lepuri
| fytyrë | kafshëz | lepur | lepurush
*ճագարի դեմք
| դեմք | ընտանի կենդանի | ճագար | նապաստակ
‫*صورت خرگوش
| بانی | حیوان خانگی | خرگوش | صورت‬
‫*سويه مخ
🐇1F407*rabbit
| bunny | pet
*κουνέλι
| κατοικίδιο
*lepur
| kafshëz | lepurush
*ճագար
| ընտանի կենդանի | նապաստակ
‫*خرگوش
| بانی | حیوان خانگی‬
‫*سويه
🐿1F43F*chipmunk
| squirrel
*σκιουράκι
| σκίουρος
*ketër*շերտասկյուռ‫*سنجاب راه‌راه
| سنجاب | سنجاب بلوچی | سنجاب راه‌راه بلوچی‬
‫*چپمنک
🦔1F994*hedgehog
| spiny
*σκαντζόχοιρος
| ακανθώδης
*iriq
| gjembaç
*ոզնի
| փշավոր
‫*جوجه‌تیغی
| تیغ‌دار | خارخاری | خاردار | خارپشت | پرخار‬
‫*هجګګ
🦇1F987*bat
| vampire
*νυχτερίδα
| βαμπίρ | ζώο
*lakuriq nate
| kafshë | vampir
*չղջիկ
| կենդանի
‫*خفاش
| حیوان | خوناشام | خون‌آشام‬
‫*بټ
🐻1F43B*bear face
| bear | face
*πρόσωπο αρκούδας
| αρκούδα | πρόσωπο
*fytyrë ariu
| ari | fytyrë
*արջի դեմք
| արջ | դեմք
‫*صورت خرس
| خرس | صورت‬
‫*خرس مخ
🐨1F428*koala
| bear
*κοάλα
| αρκούδα
*koalë
| ari
*կոալա
| արջ
‫*کوآلا
| کوالا‬
‫*کوالا
🐼1F43C*panda face
| face | panda
*πρόσωπο πάντα
| πάντα | πρόσωπο
*fytyrë pande
| fytyrë | pandë
*պանդայի դեմք
| դեմք | պանդա
‫*صورت پاندا
| صورت | پاندا‬
‫*پانډا مخ
🐾1F43E*paw prints
| feet | paw | print
*ίχνη ζώου
| ίχνη | πατημασιές | πατούσες
*gjurmë putrash
| gjurmë | këmbë | putër
*թաթերի հետքեր
| թաթ | հետք | ոտքեր
‫*رد پنجه
| اثر | رد | پا | پنجه‬
‫*د ټوټې شاخصونه
🦃1F983*turkey
| bird
*γαλοπούλα*gjel deti
| shpend
*հնդկահավ‫*بوقلمون
| گوشت بوقلمون‬
‫*ترکیه
🐔1F414*chicken
| bird
*κότα
| κοτόπουλο
*pulë
| shpend
*հավ‫*مرغ
| جوجه‬
‫*چرګ
🐓1F413*rooster
| bird
en_001: *cockerel
| bird | rooster
*κόκκορας
| κόκορας
*gjel
| shpend
*աքաղաղ
| աքաղաք
‫*خروس‫*څښکوری
🐣1F423*hatching chick
| baby | bird | chick | hatching
*εκκολαπτόμενο κοτοπουλάκι
| εκκολαπτόμενο | μωρό | πουλάκι
*zog në çelje
| pulë | zog | çel | çelje
*ձվից դուրս եկող ճուտիկ
| ձագ | ձվից դուրս եկող | ճուտիկ
‫*جوجه ازتخم‌بیرون‌آمده
| از تخم بیرون آمدن | تولد | جوجه | نوزاد‬
‫*راوتل چرګوړی
🐤1F424*baby chick
| baby | bird | chick
*κοτοπουλάκι
| μωρό
*zog pule
| bebe | zog
*ճուտիկ
| ձագ
‫*جوجه
| نوزاد‬
‫*ماشوم چرګوری
🐥1F425*front-facing baby chick
| baby | bird | chick
*κοτοπουλάκι που κοιτά μπροστά
| μωρό | πουλάκι
*zog pule përballë
| pulë | zog
*դեմքով կանգնած ճուտիկ
| ձագ | ճուտիկ
‫*جوجه از روبرو
| جوجه | نوزاد‬
‫*مخکینی مخ ماشوم چرګوری
🐦1F426*bird*πουλί*zog
| shpend
*թռչուն‫*پرنده‫*الوتونکی
🐧1F427*penguin
| bird
*πιγκουίνος*pinguin
| shpend
*պինգվին‫*پنگوئن‫*پینگوین
🕊1F54A*dove
| bird | fly | peace
*περιστέρι
| ειρήνη | πετώ | πουλί
*pëllumb
| fluturoj | paqe | zog
*աղավնի
| թռչել | թռչուն | խաղաղություն
‫*کبوتر
| صلح | پرنده | پریدن‬
‫*کوتره
🦅1F985*eagle
| bird
*αετός
| πτηνό
*shqiponjë
| shpend
*արծիվ
| թռչուն
‫*عقاب
| پرنده‬
‫*عقاب
🦆1F986*duck
| bird
*πάπια
| πτηνό
*rosak
| zog
*բադ
| թռչուն
‫*مرغابی
| پرنده‬
‫*کږول
🦉1F989*owl
| bird | wise
*κουκουβάγια
| πτηνό | σοφός
*buf
| urtësi | zog
*բու
| թռչուն | իմաստուն
‫*جغد
| بیدار | خردمند | شب زنده دار | پرنده‬
‫*کونګ
🐸1F438*frog face
| face | frog
*πρόσωπο βάτραχου
| βάτραχος | πρόσωπο
*fytyrë bretkose
| bretkosë | fytyrë
*գորտի դեմք
| գորտ | դեմք
‫*صورت قورباغه
| صورت | قورباغه‬
‫*ځينګښ مخ
🐊1F40A*crocodile*κροκόδειλος*krokodil*կոկորդիլոս‫*تمساح
| سوسمار | کروکودیل‬
‫*نهنګ
🐢1F422*turtle
| terrapin | tortoise
*χελώνα*breshkë*կրիա‫*لاک‌پشت
| سنگ‌پشت | کاسه‌پشت | کاس‌پشت‬
‫*کچی
🦎1F98E*lizard
| reptile
*σαύρα
| ερπετό
*hardhucë
| zvarranik
*մողես
| սողուն
‫*مارمولک
| خزنده‬
‫*لټکه
🐍1F40D*snake
| Ophiuchus | bearer | serpent | zodiac
*φίδι
| ζώδιο | κομιστής | οφιούχος
*gjarpër
| mbajtës | ofiuku | zodiak
*օձ
| կենդանակերպ
‫*مار
| افعی | اهریمن | حامل | زودیاک | مارگیر‬
‫*شيګړه
🐲1F432*dragon face
| dragon | face | fairy tale
*πρόσωπο δράκου
| δράκος | παραμύθι | πρόσωπο
*fytyrë dragoi
| dragua | fytyrë | përrallë
*վիշապի դեմք
| դեմք | հեքիաթ | վիշապ
‫*صورت اژدها
| افسانه | اژدها | جن و پری | صورت‬
‫*اژدر مخ
🐉1F409*dragon
| fairy tale
*δράκος
| παραμύθι
*dragua
| përrallë
*վիշապ
| հեքիաթ
‫*اژدها
| افسانه | جن و پری‬
‫*اژدر
🦕1F995*sauropod
| brachiosaurus | brontosaurus | diplodocus
*σαυρόποδο
| βραχιόσαυρος | βροντόσαυρος | διπλόδοκος
*sauropod
| brakiozaur | dinozaur me 4 këmbë
*զավրոպոդ
| բրախիոզավր | բրոնտոզավր | դիպլոդոկ
‫*سوسمار
| برانتوسور | برکیوسور | دایناسور دوپا‬
‫*سوروپډ
🦖1F996*T-Rex
| Tyrannosaurus Rex
*τυραννόσαυρος*tiranozaur-reks
| dinozaur me 2 këmbë
*տիրանոզավր ռեքս‫*تی‌رکس
| تیرانوسوروس | مارمولک ستمگر‬
‫*ټي-ریکس
| ټي-ریکس l ټایرانوساروس-ریکس‬
🐳1F433*spouting whale
| face | spouting | whale
*φάλαινα που πετά νερό
| πετάω νερό | πρόσωπο | φάλαινα
*balenë që hedh ujë
| balenë | fytyrë | hedh ujë
*ջուր ցայտեցնող կետաձուկ
| դեմք | կետաձուկ | ցայտում
‫*نهنگ در حال آب‌فشانی
| آب‌فشانی | صورت | نهنگ | وال‬
‫*ګرداوی ويل
🐋1F40B*whale*φάλαινα*balenë*կետ‫*نهنگ
| وال‬
‫*ويل
🐬1F42C*dolphin
| flipper
*δελφίνι*delfin
| pendë notimi
*դելֆին‫*دلفین‫*دولفين
🐟1F41F*fish
| Pisces | zodiac
*ψάρι
| ζώδιο | ιχθείς
*peshk
| peshqit | zodiak
*ձուկ
| կենդանակերպ | ձկներ
‫*ماهی
| برج فلکی | حوت | زودیاک‬
‫*کب
🐠1F420*tropical fish
| fish | tropical
*τροπικό ψάρι
| τροπικό | ψάρι
*peshk tropikal
| peshk | tropikal
*արևադարձային ձուկ
| արևադարձային | ձուկ
‫*ماهی استوایی
| استوایی | ماهی‬
‫*ګرمسير کب
🐡1F421*blowfish
| fish
*νεφελόψαρο
| ψάρι
*peshk tullumbace
| peshk
*փքաձուկ
| ձուկ
‫*ماهی بادکنکی
| ماهی‬
‫*بلوکب
🦈1F988*shark
| fish
*καρχαρίας
| ψάρι
*peshkaqen
| peshk
*շնաձուկ
| ձուկ
‫*کوسه
| ماهی‬
‫*شارک
🐙1F419*octopus*χταπόδι*oktapod*ութոտնուկ‫*هشت‌پا
| اختاپوس‬
‫*اکتوپس
🐚1F41A*spiral shell
| shell | spiral
*σπειροειδές κοχύλι
| κοχύλι | σπειροειδές
*guaskë spirale
| guaskë | spirale
*պարուրաձև խխունջախեցի
| խխունջ | պարույր
‫*صدف مارپیچی
| صدف | مارپیچ‬
‫*د سرپل شیل
🦀1F980*crab
| Cancer | zodiac
*κάβουρας
| ζώδιο | καρκίνος
*gaforre
| zodiak
*կրաբ
| խեցգետին | կենդանակերպ
‫*خرچنگ
| برج فلکی | زودیاک | سرطان‬
‫*د سرطان
🦐1F990*shrimp
| food | shellfish | small
en_001: *shrimp
| food | prawn | shellfish | small
*γαρίδα
| μικρό | οστρακοειδές | τροφή
*karkalec deti
| butak | i vogël | ushqim
*ծովախեցգետին
| մանրածովախեցգետին | ուտելիք
‫*میگو
| جانور دریایی | ماهی‬
‫*چنګاښ
🦑1F991*squid
| food | molusc
en_001: *squid
| food | mollusc
*καλαμάρι
| μαλάκιο | τροφή
*kallamar
| molusk | ushqim
*կաղամար
| կակղամորթ | ուտելիք
‫*ماهی مرکب
| اختاپوس | جانور دریایی | هشت‌پا‬
‫*سکویډ
🐌1F40C*snail*σαλιγκάρι
| σαλίγκαρος
*kërmill*խխունջ‫*حلزون
| لیسک‬
‫*شاپېټی
🦋1F98B*butterfly
| insect | pretty
*πεταλούδα
| έντομο | όμορφος
*flutur
| e bukur | insekt
*թիթեռ
| գեղեցիկ | միջատ
‫*پروانه
| حشره | زیبا | عاشق‬
‫*تیتلی
🐛1F41B*bug
| insect
*σκουλήκι
| έντομο
*shumëkëmbësh
| insekt
*միջատ‫*حشره
| باگ‬
‫*بگ
🐜1F41C*ant
| insect
*μυρμήγκι
| έντομο
*milingonë
| insekt
*մրջյուն
| միջատ
‫*مورچه
| حشره | ماهی‬
‫*ميږی
🐝1F41D*honeybee
| bee | insect
*μέλισσα
| έντομο
*bletë
| insekt
*մեղու
| միջատ
‫*زنبور عسل
| حشره‬
‫*د شاتو مچۍ
🐞1F41E*lady beetle
| beetle | insect | ladybird | ladybug
en_001: *ladybird
| beetle | insect | ladybeetle | ladybug
*πασχαλίτσα
| έντομο | σκαθάρι
*mollëkuqe
| brumbull | insekt
*զատիկ
| բզեզ | միջատ
‫*کفشدوزک
| حشره | سوسک‬
‫*پالپونکه
🦗1F997*cricket
| grasshopper
*τριζόνι
| ακρίδα
*karkalec
| bulkth | karkalec bari
*ծղրիդ
| մորեխ
‫*جیرجیرک
| زنجره | ملخ‬
‫*کرکټ
🕷1F577*spider
| insect
*αράχνη
| έντομο
*merimangë
| insekt
*սարդ
| միջատ
‫*عنکبوت
| حشره‬
‫*غڼې
🕸1F578*spider web
| spider | web
en_001: *spider’s web
| spider | web
*ιστός αράχνης
| αράχνη | ιστός
*rrjetë merimange
| merimangë | rrjetë
*սարդոստայն
| ոստայն | սարդ
‫*تار عنکبوت
| تار | عنکبوت‬
‫*د غڼې ويب
🦂1F982*scorpion
| Scorpio | scorpio | zodiac
*σκορπιός
| ζώδιο
*akrep
| akrepi | zodiak
*շագանակագույն կարիճ
| կարիճ | կենդանակերպ
‫*عقرب
| برج عقرب | برج فلکی | زودیاک | کژدم‬
‫*شوبلکه
💐1F490*bouquet
| flower
*μπουκέτο λουλούδια
| λουλούδι | ρομαντισμός | φυτό
*buqetë
| bimë | lule | romancë
*ծաղկեփունջ
| բույս | ծաղիկ | սիրավեպ
‫*دسته گل
| عاشقانه | گل | گیاه‬
‫*شخړه
🌸1F338*cherry blossom
| blossom | cherry | flower
*άνθος κερασιάς
| άνθος | κερασιά | λουλούδι | φυτό
*lule qershie
| lule | lulëzim | pemë | qershi
*բալենու ծաղիկ
| բալ | բույս | ծաղիկ
‫*شکوفه گیلاس
| شکوفه | گل | گیاه | گیلاس‬
‫*چيري غوزه
💮1F4AE*white flower
| flower
*λευκό λουλούδι
| λουλούδι
*lule e bardhë
| lule
*սպիտակ ծաղիկ
| ծաղիկ
‫*گل سفید
| گل‬
‫*سپين ګل
🏵1F3F5*rosette
| plant
*ροζέτα
| φυτό
*rozetë
| bimë
*վարդանախշ
| բույս
‫*گل رزت
| گل | گیاه‬
‫*ستورى
🌹1F339*rose
| flower
*τριαντάφυλλο
| λουλούδι | φυτό
*trëndafil
| bimë | lule
*վարդ
| բույս | ծաղիկ
‫*رز
| گل | گیاه‬
‫*ګلاب
🥀1F940*wilted flower
| flower | wilted
*μαραμένο λουλούδι
| λουλούδι | μαραμένος
*lule e vyshkur
| lule | vyshkje
*թառամած ծաղիկ
| թառամած | ծաղիկ
‫*گل پژمرده
| دل شکسته | غمگین | پژمرده | گل‬
‫*مړاوي ګل
🌺1F33A*hibiscus
| flower
*ιβίσκος
| λουλούδι | φυτό
*hibisk
| bimë | lule
*հիբիսկուս
| բույս | ծաղիկ
‫*گل بامیه
| گل | گیاه‬
‫*هیبکوس
🌻1F33B*sunflower
| flower | sun
*ηλιοτρόπιο
| λουλούδι | φυτό
*luledielli
| bimë | diell | lule
*արևածաղիկ
| արև | բույս | ծաղիկ
‫*گل آفتابگردان
| خورشید | گل | گیاه‬
‫*لمر ګلی
🌼1F33C*blossom
| flower
en_001: *blossom
| daisy | flower
*άνθος
| λουλούδι | φυτό
*lule
| bimë
*ծաղիկ
| բույս
‫*شکوفه
| گل | گیاه‬
‫*غوزه
🌷1F337*tulip
| flower
*τουλίπα
| λουλούδι | φυτό
*tulipan
| bimë | lule
*կակաչ
| բույս | ծաղիկ
‫*لاله
| گل | گیاه‬
‫*ټیلپ
🌱1F331*seedling
| young
*φιντάνι
| νέο | φυτό
*filiz
| bimë | e re
*ծիլ
| բույս | մատղաշ
‫*جوانه
| جوان | گیاه‬
‫*تخم
🌲1F332*evergreen tree
| tree
*αειθαλές δέντρο
| δέντρο | φυτό
*gjelbërim i përjetshëm
| bimë | pemë
*եղևնի
| բույս | ծառ
‫*همیشه‌سبز
| درخت | گیاه‬
‫*تل زرغون ونه
🌳1F333*deciduous tree
| deciduous | shedding | tree
*φυλλοβόλο δέντρο
| δέντρο | ρίχνει τα φύλλα του | φυλλοβόλο | φυτό
*pemë gjetherënëse
| bimë | gjetherënëse | pemë | rënie
*սաղարթավոր ծառ
| բույս | ծառ | սաղարթավոր
‫*برگ‌ریز
| درخت | گیاه‬
‫*غورځونکي ونې
🌴1F334*palm tree
| palm | tree
*φοίνικας
| δέντρο | φυτό
*palmë
| bimë | pemë
*արմավենի
| բույս | ծառ
‫*نخل
| درخت | گیاه‬
‫*د خجورې ونه
🌵1F335*cactus
| plant
*κάκτος
| φυτό
*kaktus
| bimë
*կակտուս
| բույս
‫*کاکتوس
| گیاه‬
‫*کیکټس
🌾1F33E*sheaf of rice
| ear | grain | rice
en_001: *ear of rice
| grain | rice | sheaf
*όρυζα
| ρύζι | φυτό
*kapule orizi
| bimë | kalli | oriz
*բրնձի հասկեր
| ականջ | բույս | բրինձ
‫*خوشه برنج
| برنج | خوشه | دسته | گیاه‬
‫*د وريجو ګيډۍ
🌿1F33F*herb
| leaf
*βότανο
| φυτό | φύλλο
*erëza
| bimë | gjethe
*խոտաբույս
| բույս | տերև
‫*گیاه دارویی
| برگ | گیاه‬
‫*بوټی
2618*shamrock
| plant
*τριφύλλι
| φυτό
*tërfil
| bimë
*երեքնուկ
| բույս
‫*برگ شبدر
| گیاه‬
‫*شرمک
🍀1F340*four leaf clover
| 4 | clover | four | four-leaf clover | leaf
en_001: *four-leaf clover
| 4 | clover | four | leaf
*τετράφυλλο τριφύλλι
| 4 | τέσσερα | τριφύλλι | φυτό | φύλλο
*tërfil me katër fletë
| 4 | bimë | gjethe | katër | tërfil
*քառատերև երեքնուկ
| 4 | բույս | երեքնուկ | չորս | տերև
‫*شبدر چهاربرگ
| برگ | شبدر | چهار | گیاه | ۴‬
‫*د پاڼی څلور پواسطه
🍁1F341*maple leaf
| falling | leaf | maple
*φύλλο σφενδάμου
| πέφτει | σφένδαμος | φυτό | φύλλο
*gjethe panje
| bimë | gjethe | panjë | që bie
*թխկու տերև
| բույս | ընկնող | թխկի | տերև
‫*برگ افرا
| افتادن | افرا | برگ | برگ‌ریز | پاییز | گیاه‬
‫*میپل پاڼی
🍂1F342*fallen leaf
| falling | leaf
*πεσμένα φύλλα
| πεσμένο | φυτό | φύλλο
*gjethe e rënë
| bimë | gjethe | që bie
*ընկած տերև
| բույս | ընկնող | տերև
‫*برگ‌ریزان
| افتادن | برگ | پاییز | گیاه‬
‫*د پاڼی د رالوېدلې
🍃1F343*leaf fluttering in wind
| blow | flutter | leaf | wind
*φύλλα στον άνεμο
| άνεμος | αέρας | ανεμίζω | φυτό | φύλλο
*gjethe që fluturon në erë
| bimë | erë | fluturoj | fryj | gjethe
*ճախրող տերևներ
| բույս | թրթռալ | տերև | փչել | քամի
‫*رقص برگ در باد
| باد | برگ | حرکت در باد | وزیدن | گیاه‬
‫*پاڼی په باد کی پاتی کیږی
🍇1F347*grapes
| fruit | grape
*σταφύλι
| φρούτο | φυτό
*rrush
| bimë | frutë
*խաղող
| բույս | պտուղ
‫*انگور
| میوه | گیاه‬
‫*انګور
🍈1F348*melon
| fruit
*πεπόνι
| φρούτο | φυτό
*pjepër
| bimë | frutë
*սեխ
| բույս | պտուղ
‫*طالبی
| میوه | گیاه‬
‫*خټكى
🍉1F349*watermelon
| fruit
*καρπούζι
| φρούτο | φυτό
*shalqi
| bimë | frutë
*ձմերուկ
| բույս | պտուղ
‫*هندوانه
| میوه | گیاه‬
‫*هندواڼه
🍊1F34A*tangerine
| fruit | orange
en_AU: *mandarin
| fruit | orange
*μανταρίνι
| πορτοκάλι | φρούτο | φυτό
*mandarinë
| bimë | frutë | portokall
*մանդարին
| բույս | նարինջ | պտուղ
‫*نارنگی
| میوه | نارنجی | گیاه‬
‫*سنتره
🍋1F34B*lemon
| citrus | fruit
*λεμόνι
| κίτρο | φρούτο | φυτό
*limon
| agrume | bimë | frutë
*կիտրոն
| բույս | պտուղ | ցիտրուս
‫*لیمو ترش
| مرکبات | میوه | گیاه‬
‫*ليمو
🍌1F34C*banana
| fruit
*μπανάνα
| φρούτο | φυτό
*banane
| frutë | pemë
*բանան
| բույս | պտուղ
‫*موز
| میوه | گیاه‬
‫*كيله
🍍1F34D*pineapple
| fruit
*ανανάς
| φρούτο | φυτό
*ananas
| bimë | frutë
*արքայախնձոր
| բույս | պտուղ
‫*آناناس
| میوه | گیاه‬
‫*انناس
🍎1F34E*red apple
| apple | fruit | red
*κόκκινο μήλο
| κόκκινο | μήλο | φρούτο | φυτό
*mollë e kuqe
| bimë | e kuqe | frutë | mollë
*կարմիր խնձոր
| բույս | խնձոր | կարմիր | պտուղ
‫*سیب سرخ
| سیب | قرمز | میوه | گیاه‬
‫*سور مڼه
🍏1F34F*green apple
| apple | fruit | green
*πράσινο μήλο
| μήλο | πράσινο | φρούτο | φυτό
*mollë jeshile
| bimë | frutë | jeshile | mollë
*կանաչ խնձոր
| բույս | խնձոր | կանաչ | պտուղ
‫*سیب سبز
| سبز | سیب | میوه | گیاه‬
‫*شنه مڼه
🍐1F350*pear
| fruit
*αχλάδι
| φρούτο | φυτό
*dardhë
| bimë | frutë
*տանձ
| բույս | պտուղ
‫*گلابی
| میوه | گیاه‬
‫*ناشپاټي
🍑1F351*peach
| fruit
*ροδάκινο
| φρούτο | φυτό
*pjeshkë
| bimë | frutë
*դեղձ
| բույս | պտուղ
‫*هلو
| میوه | گیاه‬
‫*شفتالو
🍒1F352*cherries
| berries | cherry | fruit | red
*κεράσια
| κεράσι | φρούτο | φυτό
*qershi
| frutë | pemë
*բալ
| բույս | պտուղ
‫*گیلاس
| میوه | گیاه‬
‫*سرکۍ
🍓1F353*strawberry
| berry | fruit
*φράουλα
| φρούτο | φυτό
*luleshtrydhe
| bimë | frutë | kokërr
*ելակ
| բույս | հատապտուղ | պտուղ
‫*توت‌فرنگی
| توت | میوه | گیاه‬
‫*ځمکنی توت
🥝1F95D*kiwi fruit
| food | fruit | kiwi
*ακτινίδιο
| τροφή | φρούτο
*kivi
| frutë | ushqim
*կիվի
| միրգ | ուտելիք
‫*کیوی
| خوراکی | غذا | میوه‬
‫*کیوی میوه
🍅1F345*tomato
| fruit | vegetable
*ντομάτα
| λαχανικό | φυτό
*domate
| bimë | perime
*լոլիկ
| բանջարեղեն | բույս
‫*گوجه‌فرنگی
| سبزیجات | گیاه‬
‫*رومي
🥥1F965*coconut
| palm | piña colada
*καρύδα
| πίνα κολάντα | φοίνικας
*arrë kokosi
| palmë | pina-koladë
*կոկոս
| արմավենի | պինյա կոլադա
‫*نارگیل
| نخل | پیناکولادا‬
‫*كو پره
🥑1F951*avocado
| food | fruit
*αβοκάντο
| τροφή | φρούτο
*avokado
| frutë | ushqim
*ավոկադո
| միրգ | ուտելիք
‫*آووکادو
| خوراکی | غذا | میوه‬
‫*آیوکودا
🍆1F346*eggplant
| aubergine | vegetable
en_CA: *eggplant
*μελιτζάνα
| λαχανικό | φυτό
*patëllxhan
| bimë | perime
*սմբուկ
| բանջարեղեն | բույս
‫*بادمجان
| سبزیجات | گیاه‬
‫*توربانجان
🥔1F954*potato
| food | vegetable
*πατάτα
| λαχανικό | τροφή
*patate
| perime | ushqim
*կարտոֆիլ
| բանջարեղեն | ուտելիք
‫*سیب زمینی
| سبزیجات | سیب‌زمینی | غذا‬
‫*راغونډول
🥕1F955*carrot
| food | vegetable
*καρότο
| λαχανικό | τροφή
*karotë
| perime | ushqim
*գազար
| բանջարեղեն | ուտելիք
‫*هویج
| سبزیجات | غذا‬
‫*گاجر
🌽1F33D*ear of corn
| corn | ear | maize | maze
*καλαμπόκι
| αραβόσιτος | φυτό
*kalli misri
| bimë | kalli | misër
*եգիպտացորեն
| ականջ | բույս
‫*بلال ذرت
| بلال | دانه ذرت | ذرت | گیاه‬
‫*د جوار وږی
🌶1F336*hot pepper
| hot | pepper
en_001: *chilli
| hot | pepper
en_AU: *hot pepper
| chilli | pepper
*καυτερή πιπεριά
| καυτερή | πιπεριά | φυτό
*spec djegës
| bimë | djegës | spec
*կծու պղպեղ
| բույս | կծու | պղպեղ
‫*فلفل قرمز
| تند | داغ | فلفل | گیاه‬
‫*ګرم مرچ
🥒1F952*cucumber
| food | pickle | vegetable
*αγγούρι
| λαχανικό | πίκλα | τροφή
*kastravec
| perime | turshi | ushqim
*վարունգ
| բանջարեղեն | ուտելիք
‫*خیار
| خیارشور | سبزیجات | غذا‬
‫*بادرنګ
🥦1F966*broccoli
| wild cabbage
*μπρόκολο
| άγριο λάχανο
*brokoli
| lakër e egër
*բրոկկոլի
| վայրի կաղամբ
‫*بروکلی
| کلم‬
‫*بروکولي
🍄1F344*mushroom
| toadstool
*μανιτάρι
| φυτό
*kërpudhë*սունկ
| բույս
‫*قارچ
| گیاه‬
‫*خوندی
🥜1F95C*peanuts
| food | nut | peanut | vegetable
en_001: *peanuts
| food | monkey nut | nut | nuts | peanut
*φιστίκια
| λαχανικό | ξηρός καρπός | τροφή | φιστίκι
*kikirik
| perime | ushqim
*գետնանուշ
| ընդեղեն | ընկույզ | ուտելիք
‫*بادام زمینی
| بادام | بادم زمینی | بادوم‬
‫*وړکتوب
🌰1F330*chestnut
| plant
en_AU, en_CA: *chestnut
| nut
*κάστανο
| φυτό
*lajthi
| pemë
*շագանակ
| բույս
‫*فندق
| گیاه‬
‫*ښوونه
🍞1F35E*bread
| loaf
*ψωμί
| φρατζόλα
*bukë
| copë | çyrek
*հաց
| բոքոն
‫*نان
| تکه | قرص | لقمه‬
‫*ډوډۍ
🥐1F950*croissant
| bread | crescent roll | food | french
en_CA: *croissant
| French | bread | crescent roll | food
*κρουασάν
| γαλλικός | τροφή | ψωμί
*kroasant
| briosh | bukë | franceze | rulon në formë gjysmëhëne | simite | ushqim
*կրուասան
| խմորեղեն | հաց | ուտելիք | ֆրանսիական
‫*کرواسان
| نان | نون | پیراشکی | کروسان‬
‫*کریسټینټ
🥖1F956*baguette bread
| baguette | bread | food | french
en_AU: *French stick
| baguette | bread | food | french
en_CA: *baguette bread
| French | baguette | bread | food
en_001: *baguette
| bread | food | french
*μπαγκέτα
| γαλλικός | τροφή | ψωμί
*bagetë
| bukë | franceze | ushqim
*բագետ
| հաց | ուտելիք | ֆրանսիական
‫*نان باگت
| باگت | نان | نون‬
‫*بګیټ ډوډۍ
🥨1F968*pretzel
| twisted
*πρέτσελ
| στριφτό
*gjevrek
| brumë i përdredhur i pjekur | kulaç i përdredhur
*ոլորաբլիթ
| բոկեղ | ոլորած | սիմիթ
‫*چوب‌شور
| نان پیچانده‬
‫*تروه کلچه
🥞1F95E*pancakes
| crêpe | food | hotcake | pancake
*τηγανίτες
| κέικ | κρέπα | τηγανίτα | τροφή
*petulla
| krepa | palapeta | ushqim
*ձիթաբլիթ
| բլիթ | կրեպ | ուտելիք
‫*پنکیک
| کیک | کیک تابه‌ای‬
‫*پینکیکونه
🧀1F9C0*cheese wedge
| cheese
*κομμάτι τυρί
| τυρί
*copë djathi
| djathë
*պանրի կտոր
| պանիր
‫*قاچ پنیر
| پنیر‬
‫*د پنیر پیښه
🍖1F356*meat on bone
| bone | meat
*κότσι
| κρέας | κόκκαλο
*mish me kockë
| kockë | mish
*ոսկորով միս
| միս | ոսկոր
‫*گوشت با استخوان
| استخوان | گوشت‬
‫*د غوښې پر هډوکو
🍗1F357*poultry leg
| bone | chicken | drumstick | leg | poultry
*πόδι πουλερικού
| κοτόπουλο | κόκκαλο | πουλερικό | πόδι
*kofshë pule
| kockë | kofshë | këmbë | pulë | shpend
*հավի բուդ
| բուդ | թռչնամիս | հավ | ոսկոր
‫*ران ماکیان
| استخوان | ران | ماکیان | مرغ | پا‬
‫*د چرګانو پښه
🥩1F969*cut of meat
| chop | lambchop | porkchop | steak
*κομμάτι κρέας
| αρνίσιο παϊδάκι | μπριζόλα | παϊδάκι | χοιρινή μπριζόλα
*mish tul
| biftek | copë mishi | mish derri | mish qengji
*մսի կտոր
| կրծքամիս | ոսկրամիս | տավար | փափկամիս
‫*برش گوشت
| استیک | کوشت با استخوان دنده | کوشت با استخوان گوسفند | گوشت با استخوان خوک‬
‫*د غوښې ونې
🥓1F953*bacon
| food | meat
*μπέικον
| κρέας | τροφή
*pastërma
| mish | proshutë | ushqim
*բեկոն
| միս | ուտելիք
‫*بیکن
| غذا | گوشت | گوشت خوک سوده‌شده | گوشت سوده‌شده‬
‫*وازګه
🍔1F354*hamburger
| burger
en_001: *beefburger
| burger | hamburger
*χάμπουργκερ*hamburger
| burger
*համբուրգեր
| բուրգեր
‫*همبرگر
| برگر | چیزبرگر‬
‫*هامبرګر
🍟1F35F*french fries
| french | fries
en_CA: *French fries
en_001: *chips
| french fries | fries
en_AU: *french fries
| chips | fries
*τηγανητές πατάτες
| πατάτες | τηγανιτές
*patate të skuqura
| patate | të skuqura
*տապակած կարտոֆիլ
| կարտոֆիլ | ֆրի
‫*سیب‌زمینی سرخ‌کرده
| سرخ‌کرده | سیب‌زمینی‬
‫*چپس
🍕1F355*pizza
| cheese | slice
*πίτσα
| κομμάτι | τυρί
*pica
| djathtë | fetë
*պիցցա
| կտոր | պանիր
‫*پیتزا
| قاچ | پنیر‬
‫*پیزا
🌭1F32D*hot dog
| frankfurter | hotdog | sausage
en_CA: *hot dog
| frankfurter | sausage
*χοτ ντογκ
| λουκάνικο | φρανκφούρτης
*hot-dog
| salsiçe
*հոթդոգ
| նրբերշիկ | ֆրանկֆուրտեր
‫*هات داگ
| ساندویچ | سوسیس‬
‫*هاټ ډاګ
🥪1F96A*sandwich
| bread
*σάντουιτς
| ψωμί
*sandviç
| bukë
*սենդվիչ
| հաց
‫*ساندویچ
| نان‬
‫*سانډویچ
🌮1F32E*taco
| mexican
en_CA: *taco
| Mexican
*τάκο
| μεξικάνικο
*tako
| ushqim meksikan
*տակո
| մեքսիկական
‫*تاکو
| غذا | مکزیکی‬
‫*ټکو
🌯1F32F*burrito
| mexican | wrap
en_CA: *burrito
| Mexican | wrap
*μπουρίτο
| μεξικάνικο
*burrito
| ushqim meksikan i mbështjellë
*բուրիտո
| մեքսիկական
‫*بوریتو
| غذا | مکزیکی‬
‫*بريټو
🥙1F959*stuffed flatbread
| falafel | flatbread | food | gyro | kebab | stuffed
*γεμιστή λαγάνα
| γύρος | κεμπάπ | σάντουιτς | τροφή | φαλάφελ
*giro
| bukë e mbushur | palapetë e mbushur | ushqim
*լավաշով բրդուճ
| բրդուճ | գիրոս | լավաշ | շաուրմա
‫*لقمه
| جایرو | غذا | فلافل | نان پیتا | کباب | کباب ترکی‬
‫*خړوب شوي ډک
🥚1F95A*egg
| food
*αυγό
| τροφή
*vezë
| ushqim
*ձու
| ուտելիք
‫*تخم مرغ
| آبپز | غذا‬
‫*هګۍ
🍳1F373*cooking
| egg | frying | pan
*μαγείρεμα
| αυγό | τηγάνι | τηγανίζω
*gatim
| skuqje | tigan | vezë
*թավայով ձվածեղ
| թավա | ձու | տապակել
‫*آشپزی
| تابه | تخم‌مرغ | سرخ کردن | نیمرو‬
‫*پخلي
🥘1F958*shallow pan of food
| casserole | food | paella | pan | shallow
*τηγάνι
| παέγια | ρηχός | τροφή | ψητό
*tigan me ushqim
| enë | tavë gjelle | tigan | ushqim
*տապակա
| թավա | ուտելիք | տապակած | տափակ
‫*ماهیتابه غذا
| دیگ | غذا | ماهی‌تابه | پلو اسپانیایی‬
‫*د خوړو د سطحی پژواک
🍲1F372*pot of food
| pot | stew
*κατσαρόλα με φαγητό
| κατσαρόλα | μαγειρευτό
*kupë me ushqime
| kupë | çomlek
*թասով ճաշ
| թաս | ճաշ
‫*ظرف غذا
| خورش‬
‫*د خوړو لوښي
🥣1F963*bowl with spoon
| breakfast | cereal | congee
*μπολ με κουτάλι
| δημητριακά | πρωινό
*tas me lugë
| drithëra | vakti i mëngjesit
*գդալով աման
| նախաճաշ | շիլա
‫*کاسه و قاشق
| آش برنج | حلیم صبحانه | شله | صبحانه‬
‫*کڅوړه د چمچ سره
🥗1F957*green salad
| food | green | salad
en_AU: *garden salad
| food | garden | salad
*πράσινη σαλάτα
| σαλάτα | τροφή | χόρτα
*sallatë e gjelbër
| e gjelbër | perime | sallatë | ushqime
*աղցան
| բանջարեղեն | ուտելիք
‫*سالاد سبزیجات
| سالاد | سبزی | سبزیجات | غذا‬
‫*شنه سلاد
🍿1F37F*popcorn*ποπ-κορν
| ποπ κορν
*kokoshka*ադիբուդի‫*ذرت بوداده
| بوداده | ذرت | پاپ کرن‬
‫*د جوارونينې
🥫1F96B*canned food
| can
en_001: *tinned food
| can | canned food | tin
*κονσέρβα φαγητού
| κονσέρβα
*ushqim i konservuar
| kanaçe | kuti konserve
*պահածո‫*غذای کنسروشده
| قوطی | کنسرو‬
‫*ډک خوراک
🍱1F371*bento box
| bento | box
*κουτί φαγητού
| κουτί
*kuti bento
| bento | kuti
*բենտո արկղիկ
| արկղիկ | բենտո
‫*جعبه بنتو
| بنتو | جعبه | غذا | ژاپنی‬
‫*د بینټو بکس
🍘1F358*rice cracker
| cracker | rice
*κράκερ ρυζιού
| μπισκότο | ρύζι
*biskotë me oriz
| biskotë | oriz
*բրնձի կրեկեր
| բրինձ | կրեկեր
‫*تردک برنجی
| برنج | تردک | کراکر‬
‫*وريجی د خندا وړ
🍙1F359*rice ball
| Japanese | ball | rice
*μπάλα ρυζιού
| ιαπωνικό | μπάλα | ρύζι
*topth orizi
| japonez | oriz | top
*բրնձի գնդիկ
| բրինձ | գնդիկ | ճապոնական
‫*کوفته برنجی
| برنج | توپ | ژاپنی | کوفته‬
‫*د وريجو بال
🍚1F35A*cooked rice
| cooked | rice
*μαγειρεμένο ρύζι
| μαγειρεμένο | ρύζι
*oriz i gatuar
| i gatuar | oriz
*եփած բրինձ
| բրինձ | եփած
‫*برنج پخته
| برنج | پخته‬
‫*پخلی شوی وريجی
🍛1F35B*curry rice
| curry | rice
*ρύζι με κάρυ
| κάρυ | ρύζι
*oriz me mish me erëza
| mish me erëza | oriz
*կարրիով բրինձ
| բրինձ | կարրի
‫*برنج با کاری
| برنج | کاری‬
‫*کري وریجی
🍜1F35C*steaming bowl
| bowl | noodle | ramen | steaming
*μπολ με αχνιστό φαγητό
| αχνιστό | μπολ | νουντλ | σούπα
*kupë me avull
| kupë | makarona | me avull | ramen
*տաք ապուր
| թաս | լապշա | տաք
‫*کاسه نودل
| بخار | داغ | رامن | رشته | نودل | کاسه‬
‫*د کڅوړې څښل
🍝1F35D*spaghetti
| pasta
*σπαγκέτι
| μακαρόνια
*spageti
| makarona
*սպագետի
| մակարոնեղեն
‫*اسپاگتی
| پاستا‬
‫*سپگتي
🍠1F360*roasted sweet potato
| potato | roasted | sweet
*ψητή γλυκοπατάτα
| γλυκιά | πατάτα | ψητή
*patate e ëmbël e pjekur
| e pjekur | e ëmbël | patate
*կարմրացրած քաղցր կարտոֆիլ
| կարմրացրած | կարտոֆիլ | քաղցր
‫*سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده
| سیب زمینی شیرین | سیب‌زمینی | سیب‌زمینی شیرین | کبابی‬
‫*خوند شوی خواږه کچالو
🍢1F362*oden
| kebab | seafood | skewer | stick
*όντεν
| θαλασσινά | καλαμάκι | κεμπάπ | σουβλάκι
*oden
| fruta deti | hell | qebap | shkop
*օդեն
| ծովամթերք | շամփուր | փայտիկ | քյաբաբ
‫*اودن
| سیخ | غذای دریایی | کباب‬
‫*بڼ
🍣1F363*sushi*σούσι*sushi
| rulon orizi me filetë peshku
*սուշի‫*سوشی
| خوراک ژاپنی‬
‫*سوشي
🍤1F364*fried shrimp
| fried | prawn | shrimp | tempura
en_001: *fried prawn
| fried | prawn | shrimp | tempura
*τηγανητή γαρίδα
| γαρίδα | τεμπούρα | τηγανιτό
*karkalec i skuqur
| i skuqur | karkalec | karkalec deti | tempura
*տապակած ծովախեցգետին
| ծովախեցգետին | տապակած
‫*میگو سوخاری
| تمپورا | سرخ‌شده | شاه میگو | میگو‬
‫*پخه هګۍ چنګاښ
🍥1F365*fish cake with swirl
| cake | fish | pastry | swirl
*καμαμπόκο
| ζύμη | κέικ | στρόβιλος | ψάρι
*kroketë me peshk me spirale
| brumë | kroketë | peshk | spirale
*ձկնային տորթ պտտանախշով
| խմորեղեն | ձուկ | պտտանախշ | տորթ
‫*کیک ماهی
| شیرینی | ماهی | پیچ | کیک‬
‫*مچھلی کیک
🍡1F361*dango
| Japanese | dessert | skewer | stick | sweet
*ντάνγκο
| γλυκό | επιδόρπιο | ιαπωνικό | καλαμάκι | σουβλάκι
*dango
| e ëmbël | hell | japoneze | shkop | ëmbëlsirë
*դանգո
| դեսերտ | ճապոնական | շամփուր | փայտիկ | քաղցր
‫*دانگو
| دسر | سیخ | شیرین | چوب | ژاپنی‬
‫*ډانګو
🥟1F95F*dumpling
| empanada | gyōza | jiaozi | pierogi | potsticker
*ντάμπλινγκ
| empanada | gyōza | jiaozi | pierogi | potsticker
*top brumi i mbushur
| empanada | pieroxhi | xhajoza
*պելմենի
| խինկալի | մանտի
‫*کوفته
| امپاندا | جیائوزی | پیروگی | کوفته سرخ‌شده | گیوزا‬
‫*غونډاری
🥠1F960*fortune cookie
| prophecy
*τυχερό μπισκότο
| προφητεία
*biskotë fati
| profeci
*գուշակությունով բլիթ
| գուշակություն
‫*شیرینی شانس
| غیب‌گویی | پیشگویی‬
‫*د خوشحاله کوکی
🥡1F961*takeout box
| oyster pail
en_001: *takeaway box
| oyster pail | takeout box
*συσκευασία πακέτου
| χάρτινο κουτάκι
*kuti për ushqim me vete
| kuti kartoni për marrje ushqimi me vete
*ուտելիքը տուն տանելու տուփ
| ոստրեների տուփ
‫*جعبه بردنی
| سطل صدف خوراکی | ظرف غذای ژاپنی | ظرف غذای گاغذی‬
‫*وباسل بکس
🍦1F366*soft ice cream
| cream | dessert | ice | icecream | soft | sweet
en_CA: *soft ice cream
| cream | dessert | ice | soft | sweet
*παγωτό χωνάκι
| γλυκό | επιδόρπιο | κρέμα | μαλακό | παγωμένο | παγωτό
*akullore e butë
| akull | akullore | e butë | e ëmbël | krem | ëmbëlsirë
*լցնովի պաղպաղակ
| դեսերտ | լցնովի | կրեմ | պաղպաղակ | փափուկ | քաղցր
‫*بستنی قیفی
| بستنی | خامه | دسر | شیرین | قیف | نرم | کرم | یخ‬
‫*نرم آيس کریم
🍧1F367*shaved ice
| dessert | ice | shaved | sweet
en_AU: *granita
| dessert | ice | sweet
*ξύσματα πάγου
| γλυκό | επιδόρπιο | με επικάλυψη | παγωτό
*akull i grirë
| akull | e ëmbël | i grirë | i ëmbël | ëmbëlsirë
*մանրացված սառույց
| դեսերտ | մանրացված | սառույց | քաղցր
‫*یخ در بهشت
| دسر | شیرین | یخ‬
‫*کنګل
🍨1F368*ice cream
| cream | dessert | ice | sweet
*παγωτό
| γλυκό | επιδόρπιο | κρέμα
*akullore
| akull | e ëmbël | krem | ëmbëlsirë
*պաղպաղակ
| դեսերտ | կրեմ | քաղցր
‫*بستنی
| دسر | شیرین | یخ‬
‫*آیس کریم
🍩1F369*doughnut
| dessert | donut | sweet
*ντόνατ
| γλυκό | επιδόρπιο
*petull e ëmbël
| e ëmbël | petull | ëmbëlsirë
*դոնաթ
| դեսերտ | քաղցր
‫*دونات
| دسر | شیرین‬
‫*ډونټ
🍪1F36A*cookie
| dessert | sweet
en_001: *biscuit
| cookie | dessert | sweet
en_AU: *cookie
| biscuit | dessert | sweet
*μπισκότο
| γλυκό | επιδόρπιο
*biskotë
| e ëmbël | ëmbëlsirë
*թխվածքաբլիթ
| դեսերտ | քաղցր
‫*کلوچه
| دسر | شیرین | کوکی‬
‫*ککي
🎂1F382*birthday cake
| birthday | cake | celebration | dessert | pastry | sweet
*τούρτα γενεθλίων
| γενεθλίων | γιορτή | γλυκό | επιδόρπιο | ζύμη | τούρτα
*tortë ditëlindjeje
| ditëlindje | e ëmbël | festim | kek | tortë | ëmbëlsirë
*ծննդյան տորթ
| դեսերտ | խմորեղեն | տարեդարձ | տոն | տորթ | քաղցր
‫*کیک تولد
| تولد | جشن | دسر | شیرین | شیرینی | کیک‬
‫*د زېږېدنې کیک
🍰1F370*shortcake
| cake | dessert | pastry | slice | sweet
en_001: *cake
| dessert | pastry | slice | sweet
*κομμάτι τούρτας
| γλυκό | επιδόρπιο | ζύμη | κομμάτι | τούρτα
*kek i shkrifët
| brumë | e ëmbël | fetë | i ëmbël | kek | pastë | ëmbëlsirë
*տորթի կտոր
| դեսերտ | խմորեղեն | կտոր | տորթ | քաղցր
‫*شُرت‌کیک
| دسر | شیرین | شیرینی | قاچ | کیک‬
‫*لنډ کیک
🥧1F967*pie
| filling | pastry
en_001: *pie
| filling | pastry | slice | tart
*πίτα
| αρτοσκευάσματα | γέμιση
*byrek
| brumë | petë e mbushur
*կարկանդակ
| լցոնած | խմորեղեն
‫*پای
| خمیر شیرینی | مواد روی کیک | کیک | کیک شیرینی‬
‫*پائی
🍫1F36B*chocolate bar
| bar | chocolate | dessert | sweet
*σοκολάτα
| γλυκό | μπάρα | σοκολάτα επιδόρπιο
*çokollatë
| copë | e ëmbël | ëmbëlsirë
*շոկոլադե սալիկ
| դեսերտ | շոկոլադ | սալիկ | քաղցր
‫*تخته شکلات
| تکه | دسر | شکلات | شیرین | کاکائو‬
‫*د چاکلیټ بار
🍬1F36C*candy
| dessert | sweet
en_001: *sweets
| dessert | sweet
*καραμέλα
| γλυκό | επιδόρπιο
*ëmbëlsirë
| e ëmbël
*կոնֆետ
| դեսերտ | քաղցր
‫*آب‌نبات‌
| دسر | شیرین‬
‫*پتاسه
🍭1F36D*lollipop
| candy | dessert | sweet
en_001: *lollipop
| dessert | lolly | sweet
*γλειφιτζούρι
| γλυκό | γλύκισμα | επιδόρπιο
*lëpirëse
| e ëmbël | karamele | ëmbëlsirë
*սառնաշաքար
| դեսերտ | կոնֆետ | քաղցր
‫*آب‌نبات‌چوبی
| آب‌نبات | خروس‌قندی | دسر | شیرین‬
‫*لالیپپ
🍮1F36E*custard
| dessert | pudding | sweet
en_001: *egg custard
| dessert | pudding | sweet
*κρέμα καραμελέ
| γλυκό | επιδόρπιο | πουτίγκα
*krem-karamel
| e ëmbël | puding | ëmbëlsirë
*պուդինգ
| դեսերտ | քաղցր
‫*کاستارد
| دسر | شیرین | پودینگ‬
‫*کسٹرڈ
🍯1F36F*honey pot
| honey | honeypot | pot | sweet
*βάζο με μέλι
| βάζο | γλυκό | μέλι
*vazo me mjaltë
| e ëmbël | i ëmbël | kupë | mjaltë
*մեղրի կճուճ
| կճուճ | մեղր | քաղցր
‫*ظرف عسل
| انگبین | شیرین | ظرف | عسل | عسلی‬
‫*شيريني واښه
🍼1F37C*baby bottle
| baby | bottle | drink | milk
en_001: *baby bottle
| baby | baby’s bottle | bottle | drink | milk
*μπιμπερό
| γάλα | μπουκάλι | μωρό | πίνω
*shishe për bebe
| bebe | pije | qumësht | shishe
*մանկական շիշ
| խմել | կաթ | մանկական | շիշ
‫*شیشه شیر
| بطری | بچه | شیر | نوزاد | نوشیدن‬
‫*د ماشوم بوتل
🥛1F95B*glass of milk
| drink | glass | milk
*ποτήρι γάλα
| γάλα | ποτήρι | ποτό
*gotë me qumësht
| gotë | pije | qumësht
*մի բաժակ կաթ
| բաժակ | ըմպելիք | կաթ
‫*لیوان شیر
| شیر | لیوان | نوشیدن‬
‫*د شیدو شیش
2615*hot beverage
| beverage | coffee | drink | hot | steaming | tea
*ζεστό ρόφημα
| αχνιστό | ζεστό | καφές | πίνω | ρόφημα | τσάι
*pije e nxehtë
| e nxehtë | kafe | me avull | pi | pije | çaj
*տաք ըմպելիք
| ըմպելիք | թեյ | խմել | սուրճ | տաք
‫*نوشیدنی گرم
| بخار | داغ | قهوه | نوشیدن | نوشیدنی | چای‬
‫*ګرم څښاک
🍵1F375*teacup without handle
| beverage | cup | drink | tea | teacup
*κούπα τσαγιού χωρίς χερούλι
| κούπα | κούπα τσαγιού | πίνω | ρόφημα | τσάι
*filxhan çaji pa bisht
| filxhan | filxhan çaji | pi | pije | çaj
*թեյի բաժակ առանց բռնակի
| բաժակ | ըմպելիք | թեյ | թեյի բաժակ | խմել
‫*فنجان چای بدون دسته
| فنجان چای | لیوان | نوشیدن | نوشیدنی | چای‬
‫*بې کفایته پرته
🍶1F376*sake
| bar | beverage | bottle | cup | drink
en_001: *sake
| bar | beverage | bottle | cup | drink | saké
*σάκε
| κούπα | μπαρ | μπουκάλι | ποτό | ρόφημα
*sake
| bar | filxhan | pi | pije | shishe
*սակե
| բաժակ | բար | ըմպելիք | խմել | շիշ
‫*ساکی
| بار | بطری | لیوان | میخانه | نوشیدن | نوشیدنی الکلی‬
‫*سیک
🍾1F37E*bottle with popping cork
| bar | bottle | cork | drink | popping
en_001: *bottle with popping cork
| bar | bottle | champagne | cork | drink | popping
*μπουκάλι με φελλό που πετάγεται
| μπαρ | μπουκάλι | πετάγεται | ποτό | φελλός
*shishe me tapë që kërcet
| bar | kërcitje | pije | shishe | tapë
*թռչող խցանով շիշ
| բար | դուրս թռչել | խմել | խցան | շիշ
‫*شامپاین جوشان
| بار | بطری | جوشان | لیوان | میخانه | نوشیدن | نوشیدنی الکلی‬
‫*د پوپینګ کاروان سره بوتل
🍷1F377*wine glass
| bar | beverage | drink | glass | wine
*ποτήρι κρασί
| κρασί | μπαρ | ποτήρι | ποτό | ρόφημα
*gotë vere
| bar | gotë | pi | pije | verë
*գինու բաժակ
| բաժակ | բար | գինի | ըմպելիք | խմել
‫*جام شراب
| بار | شراب | میخانه | نوشیدن | نوشیدنی الکلی‬
‫*د شرابو ګلاس
🍸1F378*cocktail glass
| bar | cocktail | drink | glass
*κοκτέιλ
| μπαρ | ποτήρι | ποτό
*gotë kokteji
| bar | gotë | koktej | pije
*կոկտեյլի բաժակ
| բաժակ | բար | խմել | կոկտեյլ
‫*جام کوکتل
| بار | جام | میخانه | نوشیدن | کوکتل‬
‫*د کاکټیل ګلاس
🍹1F379*tropical drink
| bar | drink | tropical
*τροπικό ποτό
| μπαρ | ποτό | τροπικό
*pije tropikale
| bar | pi | pije | tropikale
*արևադարձային ընպելիք
| արևադարձային | բար | խմել
‫*نوشیدنی استوایی
| استوایی | بار | میخانه | نوشیدن‬
‫*تود څښل
🍺1F37A*beer mug
| bar | beer | drink | mug
en_001: *beer mug
| bar | beer | drink | mug | stein
*ποτήρι μπίρας
| μπαρ | μπύρα | ποτήρι μπύρας | ποτό
*krikëll birre
| bar | birrë | krikëll | pije
*գարեջրի գավաթ
| բար | գավաթ | գարեջուր | խմել
‫*لیوان آب‌جو
| آبجو | بار | لیوان | ماگ | میخانه | نوشیدن‬
‫*بير پياله
🍻1F37B*clinking beer mugs
| bar | beer | clink | drink | mug
en_001: *clinking beer mugs
| bar | beer | clink | drink | mug | steins
*ποτήρια μπίρας που τσουγκρίζουν
| μπαρ | μπύρα | ποτήρι μπύρας | ποτό | τσουγκρίζω
*kriklla birre që trokiten
| bar | birrë | krikëll | pije | trokas
*զրնգացող գարեջրի գավաթներ
| բար | գավաթ | գարեջուր | զրնգալ | խմել
‫*لیوان‌های آبجو را به‌هم زدن
| آبجو | بار | به سلامتی | به هم زدن | ماگ | میخانه | نوشیدن‬
‫*بير پياله لور
🥂1F942*clinking glasses
| celebrate | clink | drink | glass
*ποτήρια που τσουγκρίζουν
| γιορτή | ποτήρι | ποτό | τσούγκρισμα
*trokitje gotash
| festë | gotë | pije | trokitje
*զնգացող բաժակներ
| բաժակ | զնգոց | ծլնգոց | նշել | տոնել
‫*صدای به‌هم خوردن پیاله‌ها
| به سلامتی | جشن | جلینگ | مشروب | نوشیدن | پیاله‬
‫*لور ګلاس
🥃1F943*tumbler glass
| glass | liquor | shot | tumbler | whisky
*ποτήρι ουίσκι
| αλκοολούχος | κυλινδρικός | ουίσκι | ποτήρι | σφηνάκι
*gotë
| pije | uiski | ujë
*թեյի բաժակ
| բաժակ | գինի | կոնյակ | վիսկի | օղի
‫*لیوان ته‌گنبدی
| بی‌دسته | جرعه | قُلُپ | لیوان | نوشابه الکلی | ویسکی‬
‫*جام ګلاس
🥤1F964*cup with straw
| juice | soda
en_001: *cup with straw
| fizzy drink | juice | soft drink
*ποτήρι με καλαμάκι
| αναψυκτικό | χυμός
*gotë me pipë
| lëng | pije freskuese
*ձողիկով բաժակ
| զովացուցիչ | ըմպելիք | կոլա | հյութ
‫*فنجان با نی
| آب‌میوه | افشره | سودا | لیموناد | نوشابهٔ گازدار‬
‫*کپ د بوس
🥢1F962*chopsticks
| hashi
*ξυλάκια
| χάσι
*shkopinj (për të ngrënë)
| gatim | ngrënie | shkopinj
*փայտիկներ
| հասի
‫*چاپ‌استیک
| هاشی | چوب‌های غذا‬
‫*چینی کاںٹا
🍽1F37D*fork and knife with plate
| cooking | fork | knife | plate
en_001: *knife and fork with plate
| cooking | fork | knife | plate
*μαχαιροπίρουνα με πιάτο
| μαγείρεμα | μαχαίρι | πιάτο | πιρούρι
*pirun dhe thikë me pjatë
| gatim | pirun | pjatë | thikë
*դանակ և պատառաքաղ ափսեի հետ
| ափսե | դանակ | խոհարարություն | պատառաքաղ
‫*بشقاب و کارد و چنگال
| آشپزی | بشقاب | چنگال | کارد‬
‫*ګل او چاقو د پلیټ سره
🍴1F374*fork and knife
| cooking | cutlery | fork | knife
en_001: *knife and fork
| cooking | cutlery | fork | knife
*μαχαιροπίρουνα
| μαγείρεμα | μαχαίρι | πιρούνι
*pirun dhe thikë
| gatim | pirun | thikë
*դանակ և պատառաքաղ
| դանակ | խոհարարություն | պատառաքաղ
‫*کارد و چنگال
| آشپزی | چنگال | کارد‬
‫*ښاخۍ او چاقو
🥄1F944*spoon
| tableware
en_001: *spoon
| cutlery | tableware
*κουτάλι
| μαχαιροπίρουνα
*lugë
| artikull kuzhine | takëm
*գդալ
| սպասք
‫*قاشق
| اسباب سفره | ظروف میز غذا | قاشق غذاخوری‬
‫*قاشقه
🔪1F52A*kitchen knife
| cooking | hocho | knife | tool | weapon
en_001: *kitchen knife
| cooking | cutlery | hocho | knife | tool | weapon
*κουζινομάχαιρο
| εργαλείο | μαγειρική | μαχαίρι | όπλο
*thikë kuzhine
| armë | gatim | thikë | vegël
*խոհանոցային դանակ
| գործիք | դանակ | եփել | զենք | խոհարար
‫*چاقوی آشپزخانه
| آشپزی | ابزار | اسلحه | ساطور | هوچو | چاقو‬
‫*د پخلنځی چاقو
🏺1F3FA*amphora
| Aquarius | cooking | drink | jug | tool | weapon | zodiac
en_001: *amphora
| Aquarius | cooking | drink | jar | jug | tool | weapon | zodiac
*αμφορέας
| εργαλείο | ζώδιο | κανάτα | μαγειρική | ποτό | υδροχόος | όπλο
*amforë
| armë | gatim | kanë | pije | ujori | vegël | zodiak
*սափոր
| գործիք | զենք | խմել | խոհարարություն | կենդանակերպ | ջրհոս
‫*سبو
| آشپزی | آمفورا | ابزار | اسلحه | برج فلکی | دلو | زودیاک | نوشیدنی | کوزه‬
‫*امفورا
🌍1F30D*globe showing Europe-Africa
| Africa | Europe | earth | globe | world
*υδρόγειος με ευρώπη και αφρική
| αφρική | γη | ευρώπη | κόσμος | υδρόγειος
*globi që tregon Evropën dhe Afrikën
| Afrikë | Bota | Evropa | Globi | Toka
*եվրոպան և աֆրիկան պատկերող գլոբուս
| աշխարհ | աֆրիկա | գլոբուս | եվրոպա | երկիր
‫*نقشهٔ اروپا-افریقا روی کره
| اروپا | افریقا | جهان | دنیا | زمین | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
‫*نړۍ ښيي اروپا-افریقا
🌎1F30E*globe showing Americas
| Americas | earth | globe | world
*υδρόγειος με βόρεια και νότια αμερική
| αμερική | γη | κόσμος | υδρόγειος
*globi që tregon Amerikat
| Amerikat | Bota | Globi | Toka
*ամերիկաները պատկերող գլոբուս
| ամերիկաներ | աշխարհ | գլոբուս | երկիր
‫*نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره
| امریکای شمالی و جنوبی | جهان | دنیا | زمین | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
‫*نړۍ ښيي امریکا
🌏1F30F*globe showing Asia-Australia
| Asia | Australia | earth | globe | world
*υδρόγειος με ασία και αυστραλία
| ασία | αυστραλία | γη | κόσμος | υδρόγειος
*globi që tregon Azinë dhe Australinë
| Australi | Azi | Bota | Globi | Toka
*ասիան և ավստրալիան պատկերող գլոբուս
| աշխարհ | ասիա | ավստրալիա | գլոբուս | երկիր
‫*نقشهٔ آسیا-اقیانوسیه روی کره
| آسیا | استرالیا | جهان | دنیا | زمین | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
‫*نړۍ ښيي آسیا - آسټرالیا
🌐1F310*globe with meridians
| earth | globe | meridians | world
*υδρόγειος με μεσημβρινούς
| γη | κόσμος | μεσημβρινοί | υδρόγειος
*globi me meridianë
| Bota | Globi | Toka | meridianë
*միջօրեականներով գլոբուս
| աշխարհ | գլոբուս | երկիր | միջօրեականներ
‫*کره با نصف‌النهارها
| جهان | دنیا | زمین | نصف‌النهار | نصف‌النهارها | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
‫*نړی د میډیانو سره
🗺1F5FA*world map
| map | world
*παγκόσμιος χάρτης
| κόσμος | χάρτης
*harta e botës
| botë | hartë
*աշխարհի քարտեզ
| աշխարհ | քարտեզ
‫*نقشهٔ جهان
| دنیا | نقشه‬
‫*نړۍ په نقشه
🗾1F5FE*map of Japan
| Japan | map
*χάρτης της ιαπωνίας
| ιαπωνία | χάρτης
*harta e Japonisë
| hartë | japoni
*ճապոնիայի քարտեզը
| ճապոնիա | քարտեզ
‫*نقشهٔ ژاپن
| نقشه | ژاپن‬
‫*د جاپان نقشه
🏔1F3D4*snow-capped mountain
| cold | mountain | snow
*χιονισμένο βουνό
| βουνό | κρύο | χιόνι
*mal i mbuluar me borë në majë
| borë | ftohtë | mal
*ձյունածածկ գագաթով լեռ
| լեռ | ձյուն | սառը
‫*قلهٔ برفی
| برف | سرد | کوه‬
‫*د واورې تړل شوی غر
26F0*mountain*βουνό*mal*լեռ
| սար
‫*کوه
| کوهستان‬
‫*غره
🌋1F30B*volcano
| eruption | mountain
*ηφαίστειο
| έκρηξη | βουνό
*vullkan
| mal | moti | shpërthim
*հրաբուխ
| եղանակ | ժայթքում | լեռ
‫*آتشفشان
| آب‌وهوا | فوران | کوه | کوهستان‬
‫*احمق سړی
🗻1F5FB*mount fuji
| fuji | mountain
en_CA: *mount Fuji
en_AU: *mount Fuji
| Fuji | mountain
*ηφαίστειο φούτζι
| βουνό | φούτζι
*mali i Fuxhit
| Fuxhi | mal
*ֆուջի լեռ
| լեռ | ֆուջի
‫*کوه فوجی
| فوجی | کوه‬
‫*فجی سوځی
🏕1F3D5*camping*κατασκήνωση*kamp*ճամբար‫*چادرزنی
| اردو | چادر زدن | کمپینگ‬
‫*کیمپنګ
🏖1F3D6*beach with umbrella
| beach | umbrella
en_001: *beach with umbrella
| beach | parasol | umbrella
*παραλία με ομπρέλα
| ομπρέλα | παραλία
*plazh me çadër
| plazh | çadër
*լողափ հովանոցով
| լողափ | հովանոց
‫*ساحل و سایبان
| ساحل | سایه‌بان | چتر‬
‫*ساحل د چتری سره
🏜1F3DC*desert*έρημος*shkretëtirë*անապատ‫*بیابان
| کویر‬
‫*دښته
🏝1F3DD*desert island
| desert | island
*ερημονήσι
| έρημο | νησί
*ishull shkretëtirë
| ishull | shkretëtirë
*անմարդաբնակ կղզի
| անմարդաբնակ | կղզի
‫*جزیرهٔ خالی از سکنه
| بدون سکنه | جزیره | متروکه‬
‫*دښتې ټاپو
🏞1F3DE*national park
| park
*εθνικό πάρκο
| πάρκο
*park kombëtar
| park
*ազգային պարկ
| պարկ
‫*پارک ملی
| پارک‬
‫*ملي پارک
🏟1F3DF*stadium*στάδιο*stadium*մարզադաշտ‫*ورزشگاه
| استادیوم‬
‫*لوبغالی
🏛1F3DB*classical building
| classical
*κλασικό κτίριο
| κλασικό
*ndërtesë klasike
| klasik | klasike | ndërtesë
*հունահռոմեական շինություն
| հունահռոմեական | շինություն
‫*ساختمان باستانی
| ساختمان | قدیمی | کلاسیک‬
‫*کلاسیکي ودانۍ
🏗1F3D7*building construction
| construction
*κατασκευή κτιρίου
| κατασκευή | κτίριο
*ndërtim ndërtese
| ndërtesë | ndërtim
*շենքի կառուցում
| շենք | շինարարություն
‫*ساخت‌وساز ساختمانی
| احداث | بنا | ساختمان | ساخت‌وساز‬
‫*د ودانولو ودانۍ
🏘1F3D8*houses*σπίτια
| κτίριο | σπίτι
*shtëpitë
| ndërtesë | shtëpi
*տան շինարարություն
| շենք | տուն
‫*منازل
| ساختمان‌ها | ‌خانه‌ها‬
‫*کورونه
🏚1F3DA*derelict house
| derelict | house
en_001: *derelict house
| derelict | dilapidated | house
*εγκαταλελειμμένο σπίτι
| εγκαταλελειμμένο | κτίριο | σπίτι
*shtëpi e braktisur
| e braktisur | ndërtesë | shtëpi
*լքված շինություն
| լքված | շենք | տուն
‫*خانهٔ متروکه
| خانه | ساختمان | متروک‬
‫*بې کوره کور
🏠1F3E0*house
| home
*σπίτι
| κτίριο
*shtëpi
| ndërtesë
*բնակելի տուն
| բնակարան | շենք | տուն
‫*خانه
| ساختمان | منزل‬
‫*کور
🏡1F3E1*house with garden
| garden | home | house
*σπίτι με κήπο
| κήπος | κτίριο | σπίτι
*shtëpi me kopsht
| kopsht | ndërtesë | shtëpi
*այգիով տուն
| այգի | բնակարան | շենք | տուն
‫*خانهٔ حیاط‌دار
| باغ | حیاط | خانه | ساختمان | منزل‬
‫*کور د باغ سره
🏢1F3E2*office building
| building
*κτίριο γραφείων
| κτίριο
*ndërtesë zyrash
| ndërtesë
*գրասենյակային շենք
| շենք
‫*ساختمان اداری
| ساختمان‬
‫*دفتری ودانی
🏣1F3E3*Japanese post office
| Japanese | post
*ιαπωνικό ταχυδρομείο
| ιαπωνικό | κτίριο | ταχυδρομείο
*zyrë postare japoneze
| japonez | japoneze | ndërtesë | postë
*ճապոնական փոստատուն
| ճապոնական | շենք | փոստատուն
‫*پست‌خانهٔ ژاپنی
| ساختمان | پست | ژاپنی‬
‫*د جاپان پوستي دفتر
🏤1F3E4*post office
| European | post
*ταχυδρομείο
| ευρωπαϊκό | κτίριο
*zyrë postare
| evropian | evropiane | ndërtesë | postë
*փոստատուն
| եվրոպական | շենք
‫*ادارهٔ پست
| اروپایی | ساختمان | پست | پست‌خانه‬
‫*پوستي دفتر
🏥1F3E5*hospital
| doctor | medicine
*νοσοκομείο
| γιατρός | κτίριο | φάρμακα
*spital
| bar | doktor | ilaç | ndërtesë
*հիվանդանոց
| բժիշկ | բժշկություն | շենք
‫*بیمارستان
| دارو | دکتر | ساختمان | پزشک‬
‫*روغتون
🏦1F3E6*bank
| building
*τράπεζα
| κτίριο
*bankë
| ndërtesë
*բանկ
| շենք
‫*بانک
| ساختمان‬
‫*بانک
🏨1F3E8*hotel
| building
*ξενοδοχείο
| κτίριο
*hotel
| ndërtesë
*հյուրանոց
| շենք
‫*هتل
| ساختمان‬
‫*هوټل
🏩1F3E9*love hotel
| hotel | love
*ξενοδοχείο ημιδιαμονής
| αγάπη | κτίριο | ξενοδοχείο
*hotel për dashuri
| dashuri | hotel | ndërtesë
*սիրային հյուրանոց
| հյուրանոց | շենք | սեր
‫*هتل عشق‌ورزی
| ساختمان | عشق | عشق‌بازی | هتل‬
‫*مينه هوټل
🏪1F3EA*convenience store
| convenience | store
en_001: *convenience store
| convenience | shop | store
*παντοπωλείο
| εξυπηρέτηση | κατάστημα | κτίριο
*minimarket
| dyqan | i vogël | market | ndërtesë
*շուրջօրյա խանութ
| խանութ | շենք | շուրջօրյա
‫*بقالی
| ساختمان | فروشگاه‬
‫*اسانتیا ساتل
🏫1F3EB*school
| building
*σχολείο
| κτίριο
*shkollë
| ndërtesë
*դպրոց
| շենք
‫*مدرسه
| ساختمان‬
‫*ښوونځي
🏬1F3EC*department store
| department | store
*πολυκατάστημα
| κατάστημα | κτίριο | τομέας
*dyqan me shumë njësi
| dyqan | ndërtesë | njësi
*հանրախանութ
| խանութ | շենք
‫*فروشگاه بزرگ
| بزرگ | ساختمان | فروشگاه‬
‫*د څانګې پلورنځی
🏭1F3ED*factory
| building
*εργοστάσιο
| κτίριο
*fabrikë
| ndërtesë
*գործարան
| շենք
‫*کارخانه
| ساختمان‬
‫*فابریکه
🏯1F3EF*Japanese castle
| Japanese | castle
*ιαπωνικό κάστρο
| ιαπωνικό | κάστρο | κτίριο
*kështjellë japoneze
| japonez | japoneze | kështjellë | ndërtesë
*ճապոնական դղյակ
| դղյակ | ճապոնական | շենք
‫*قلعهٔ ژاپنی
| ساختمان | قلعه | ژاپنی‬
‫*جاپاني منار
🏰1F3F0*castle
| European
*κάστρο
| ευρωπαϊκό | κτίριο
*kështjellë
| evropian | evropiane | ndërtesë
*դղյակ
| եվրոպական | շենք
‫*قلعه
| اروپایی | دژ | قصر‬
‫*منار
💒1F492*wedding
| chapel | romance
*γάμος
| παρεκκλήσι | ρομάντζο
*dasmë
| kishëz | romancë
*հարսանիք
| մատուռ | սիրավեպ
‫*ازدواج
| عاشقانه | عروسی | کلیسا‬
‫*واده
🗼1F5FC*Tokyo tower
| Tokyo | tower
en_CA: *Tokyo Tower
*πύργος του τόκιο
| πύργος | τόκιο
*kullë në Tokio
| Tokio | kullë
*տոկիոյի աշտարակը
| աշտարակ | տոկյո
‫*برج توکیو
| برج | توکیو | دکل‬
‫*د توکیو ټاور
🗽1F5FD*Statue of Liberty
| liberty | statue
en_CA: *Statue of Liberty
| Liberty | Statue
*άγαλμα της ελευθερίας
| άγαλμα | ελευθερία
*Statuja e Lirisë
| liri | statujë
*ազատության արձանը
| ազատություն | արձան
‫*مجسمهٔ آزادی
| آزادی | مجسمه‬
‫*د خپلواکۍ مجسمه
26EA*church
| Christian | cross | religion
*εκκλησία
| κτίριο | σταυρός | χριστιανικό
*kishë
| e krishterë | fe | kryq | ndërtesë
*եկեղեցի
| խաչ | կրոն | շենք | քրիստոնեական
‫*کلیسا
| دین | ساختمان | صلیب | مذهب | مسیحیت‬
‫*کلیسا
🕌1F54C*mosque
| Muslim | islam | religion
en_CA: *mosque
| Islam | Muslim | religion
*τέμενος
| θρησκεία | ισλάμ | μουσουλμανικός
*xhami
| fe | islam | mysliman
*մզկիթ
| իսլամ | կրոն | մուսուլման
‫*مسجد
| اسلام | دین | مسلمان‬
‫*جومات
🕍1F54D*synagogue
| Jew | Jewish | religion | temple
*συναγωγή
| εβραίος | εβραϊκός | θρησκεία | ναός
*sinagogë
| fe | hebraik | hebre | tempull
*սինագոգ
| կրոն | հրեա | հրեական | տաճար
‫*کنیسه
| دین | مذهب | معبد | یهود | یهودی‬
‫*عبادت کونکي
26E9*shinto shrine
| religion | shinto | shrine
en_CA: *Shinto shrine
*σιντοϊστικός ναός
| θρησκεία | ναός | σιντοϊστικός
*faltore shinto
| faltore | fe | shinto
*սինտոյական տաճար
| կրոն | սինտոյական | տաճար
‫*معبد شینتو
| شینتو | مذهب | معبد‬
‫*شینټو مزار
🕋1F54B*kaaba
| Muslim | islam | religion
en_CA: *kaaba
| Islam | Muslim | religion
*καάμπα
| θρησκεία | ισλάμ | μουσουλμανικός
*qabeja
| fe | islam | mysliman
*կաաբա
| իսլամ | կրոն | մուսուլման
‫*کعبه
| اسلام | حج | دین | مسلمان | مکه‬
‫*کعبې
26F2*fountain*σιντριβάνι
| βουνό
*shatërvan*շատրվան‫*فواره
| آب‌فشان | حوض و فواره | فشانه‬
‫*مورينه
26FA*tent
| camping
*σκηνή
| κατασκήνωση
*tendë
| kamp
*վրան
| ճամբար
‫*چادر
| خیمه | چادر زدن | چادرزنی | کمپینگ‬
‫*خيمه
🌁1F301*foggy
| fog
*ομιχλώδες τοπίο
| καιρός | ομίχλη
*me mjegull
| mjegull | moti
*մառախլապատ
| եղանակ | մառախուղ
‫*مه‌آلود
| آب‌وهوا | مه‬
‫*خوپه
🌃1F303*night with stars
| night | star
*έναστρη νύχτα
| αστέρι | καιρός | νύχτα
*natë me yje
| moti | natë | yll
*աստղազարդ գիշեր
| աստղ | գիշեր | եղանակ
‫*شب پرستاره
| آسمان شب | ستاره | شب‬
‫*شپه د ستورو سره
🏙1F3D9*cityscape
| city
*αστικό τοπίο
| κτίριο | περίγραμμα πόλης | πόλη
*panoramë qyteti
| ndërtesë | qytet
*քաղաքի համայնապատկեր
| շենք | քաղաք
‫*نمای شهر
| شهر | شهری | منظره | نما‬
‫*ښارسیپټ
🌄1F304*sunrise over mountains
| morning | mountain | sun | sunrise
*αυγή πίσω από βουνά
| ήλιος | αυγή | βουνό | καιρός | πρωί
*lindja e diellit mbi male
| diell | lindje dielli | mal | moti | mëngjes
*արևածագը լեռներում
| առավոտ | արև | արևածագ | եղանակ | լեռ
‫*طلوع در کوهستان
| آفتاب | بامداد | خورشید | صبح | صبح زود | طلوع | کوه | کوهستان‬
‫*په غرونو کې لمر
🌅1F305*sunrise
| morning | sun
*αυγή
| ήλιος | καιρός | πρωί
*lindja e diellit
| diell | moti | mëngjes
*արևածագ
| առավոտ | արև | եղանակ
‫*طلوع
| آفتاب | بامداد | خورشید | صبح | صبح زود‬
‫*لمرخاته
🌆1F306*cityscape at dusk
| city | dusk | evening | landscape | sun | sunset
*αστικό τοπίο το σούρουπο
| ήλιος | βράδυ | ηλιοβασίλεμα | καιρός | κτίριο | πόλη | σούρουπο | τοπίο
*panoramë qyteti në muzg
| diell | mbrëmje | moti | muzg | ndërtesë | panoramë | perëndim | qytet
*քաղաքի համայնապատկեր մթնշաղին
| արև | եղանակ | երեկո | լանդշաֆտ | մայրամուտ | մթնշաղ | շենք | քաղաք
‫*نمای شهر هنگام غروب
| خورشید | شهر | عصر | غروب | غروب آفتاب | منظره | چشم‌انداز‬
‫*ښارګوټی په دودو کې
🌇1F307*sunset
| dusk | sun
*ηλιοβασίλεμα
| ήλιος | καιρός | κτίριο | σούρουπο
*perëndim dielli
| diell | moti | muzg | ndërtesë
*մայրամուտ
| արև | եղանակ | մթնշաղ | շենք
‫*غروب
| خورشید | غروب آفتاب | منظره | چشم‌انداز | گرگ‌ومیش‬
‫*لمر لوېده
🌉1F309*bridge at night
| bridge | night
*γέφυρα τη νύχτα
| γέφυρα | καιρός | νύχτα
*urë natën
| mot | natë | urë
*կամուրջը գիշերով
| գիշեր | եղանակ | կամուրջ
‫*پل در شب
| روی پل | شب | پل‬
‫*په شپه کې پل
2668*hot springs
| hot | hotsprings | springs | steaming
en_CA: *hot springs
| hot | springs | steaming
*θερμές πηγές
| βγάζει καπνούς | ζέστη | πηγές
*llixhë
| burim | i nxehtë | me avull
*տաք աղբյուրներ
| աղբյուրներ | հոսք | տաք
‫*چشمهٔ آب گرم
| بخار | داغ | چشمه | چشمه آب گرم | گرم‬
‫*ګرمې چينې
🌌1F30C*milky way
| space
en_CA: *Milky Way
en_AU: *Milky Way
| space
*γαλαξίας
| διάστημα | καιρός
*rruga e qumështit
| hapësirë | moti
*ծիր կաթին
| եղանակ | տիեզերք
‫*راه شیری
| آسمان | سپهر | فضا‬
‫*د شودو لار
🎠1F3A0*carousel horse
| carousel | horse
en_001: *carousel horse
| carousel | horse | merry-go-round
en_AU: *merry-go-round
| carousel | horse
*αλογάκι καρουσέλ
| άλογο
*kalë në karusel
| kalë | karusel
*կարուսելի ձի
| կարուսել | ձի
‫*چرخ‌وفلک اسبی
| اسب | چرخ‌وفلک‬
‫*کارطوس آس
🎡1F3A1*ferris wheel
| amusement park | ferris | wheel
en_CA: *Ferris wheel
en_001: *ferris wheel
| amusement park | ferris | theme park | wheel
*ρόδα λούνα-παρκ
| λούνα παρκ | ρόδα
*rrotullame
| park lojërash
*սատանայի անիվ
| անիվ | զվարճանքների այգի | սատանայի
‫*چرخ‌وفلک
| شهر بازی | چرخ | چرخ و فلک‬
‫*فیرس ګرارۍ
🎢1F3A2*roller coaster
| amusement park | coaster | roller
en_001: *rollercoaster
| amusement park | coaster | roller | theme park
*τρενάκι
| λούνα παρκ
*tren lojërash me valëzim
| park lojërash | tren lojërash
*ամերիկյան բլուրներ
| ամերիկյան | բլուրներ | զվարճանքների այգի
‫*ترن هوایی
| رولر | شهر بازی‬
‫*رولر کوستر
💈1F488*barber pole
| barber | haircut | pole
en_001: *barber’s pole
| barber | haircut | pole
*σύμβολο κουρείου
| κοντάρι | κουρέας | κούρεμα
*shenja e berberit
| berber | prerje flokësh | shenjë
*վարսավիրի ձող
| ձող | սանրվածք | վարսավիր
‫*چراغ سلمانی
| آرایشگر | سلمانی | نماد | چراغ | کوتاه کردن مو‬
‫*نايي قطب
🎪1F3AA*circus tent
| circus | tent
en_AU: *big top
| circus
*σκηνή τσίρκου
| σκηνή | τσίρκο
*tendë cirku
| cirk | tendë
*կրկեսային վրան
| կրկես | վրան
‫*چادر سیرک
| سیرک | چادر‬
‫*د سرکس خیمه
🚂1F682*locomotive
| engine | railway | steam | train
*καρβουνιάρης
| ατμός | μηχανή | σιδηρόδρομος | τρένο | όχημα
*lokomotivë
| avull | hekurudhë | mjet | motor | tren
*շոգեքարշ
| գնացք | գոլորշի | երկաթուղի | փոխադրամիջոց
‫*لوکوموتیو
| بخار | ریل | قطار | موتور | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*لوکوموتيو
🚃1F683*railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolleybus
en_AU, en_CA: *railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolley bus
en_001: *railway carriage
| car | electric | railway | train | tram | trolleybus
*βαγόνι τρένου
| βαγόνι | ηλεκτρικός | σιδηρόδρομος | τρένο | τραμ | τρόλεϊ | όχημα
*vagon
| elektrik | filobus | hekurudhë | makinë | mjet | tramvaj | tren
*երկաթուղային վագոն
| գնացք | երկաթուղի | էլեկտրական | վագոն | տրամվայ | տրոլեյբուս | փոխադրամիջոց
‫*واگن ریلی
| الکتریکی | تراموا | خودرو | ریل | قطار | واگن | وسیله نقلیه‬
‫*د اورګاډي موټر
🚄1F684*high-speed train
| railway | shinkansen | speed | train
en_CA: *high-speed train
| Shinkansen | railway | speed | train
en_001: *high-speed train
| TGV | railway | shinkansen | speed | train
*ταχεία
| σιδηρόδρομος | σινκανσέν | ταχύτητα | τρένο | όχημα
*tren me shpejtësi të madhe
| hekurudhë | mjet | shinkansen | shpejtësi | tren
*ճեպընթաց գնացք
| արագություն | գնացք | երկաթուղի | սինկանսեն | փոխադրամիջոց
‫*قطار سریع‌السیر
| ریل | سرعت | سریع‌السیر | شینکانسن | قطار | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*زیات سرعت ريل
🚅1F685*bullet train
| bullet | railway | shinkansen | speed | train
en_CA: *bullet train
| Shinkansen | bullet | railway | speed | train
*υπερταχεία
| αεροδυναμικός | σιδηρόδρομος | σινκανσέν | ταχύτητα | τρένο | όχημα
*tren me shpejtësi të madhe me formë plumbi
| hekurudhë | mjet | plumb | shinkansen | shpejtësi | tren
*ճեպընթաց գնացք կլոր քթով
| արագություն | գնացք | երկաթուղի | կլոր քիթ | սինկանսեն | փոխադրամիջոց
‫*قطار تندرو
| ریل | سرعت | سریع‌السیر | شینکانسن | قطار | وسیلهٔ نقلیه | گلوله‬
‫*بلت ريل
🚆1F686*train
| railway
*τρένο
| σιδηρόδρομος | όχημα
*tren
| hekurudhë | mjet
*գնացք
| երկաթուղի | փոխադրամիջոց
‫*قطار
| راه‌آهن | ریل | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*ريل
🚇1F687*metro
| subway
en_001: *metro
| subway | tube | underground
*μετρό
| όχημα
*metro
| tunel
*մետրո
| փոխադրամիջոց
‫*قطار شهری
| راه‌آهن زیرزمینی | مترو | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*میترو
🚈1F688*light rail
| railway
*προαστιακός
| σιδηρόδρομος | όχημα
*metro e lehtë
| hekurudhë | mjet
*վերգետնյա մետրո
| երկաթուղի | փոխադրամիջոց
‫*قطار سبک شهری
| راه‌آهن | ریل | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*د رڼا د ریل
🚉1F689*station
| railway | train
*σταθμός
| σιδηρόδρομος | τρένο | όχημα
*stacion
| hekurudhë | mjet | tren
*կայարան
| գնացք | երկաթուղի | փոխադրամիջոց
‫*ایستگاه قطار
| راه‌آهن | ریل | قطار | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*سټیشن
🚊1F68A*tram
| trolleybus
en_AU: *tram
| trolley
en_CA: *tram
| trolley bus
*τραμ
| τρόλεϊ | όχημα
*tramvaj
| filobus | mjet
*տրամվայ
| տրոլեյբուս | փոխադրամիջոց
‫*تراموا
| اتوبوس برقی | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*ټرام
🚝1F69D*monorail
| vehicle
*τρένο μονής τροχιάς
| όχημα
*hekurudhë me një shinë
| mjet udhëtimi
*մոնոռելս
| փոխադրամիջոց
‫*تک‌ریل
| راه‌آهن تک‌ریلی | مونوریل | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*مونوریل
🚞1F69E*mountain railway
| car | mountain | railway
*ορεινός σιδηρόδρομος
| βαγόνι | βουνό | σιδηρόδρομος | όχημα
*hekurudhë në mal
| hekurudhë | makinë | mal | mjet
*լեռնային երկաթուղի
| երկաթուղի | լեռ | վագոն | փոխադրամիջոց
‫*ریل کوهستانی
| خودرو | راه‌آهن | ریل | وسیلهٔ نقلیه | کوه | کوهستان‬
‫*د غره د پټلۍ
🚋1F68B*tram car
| car | tram | trolleybus
en_AU: *tram car
| car | tram | trolley bus
en_CA: *tramcar
*βαγόνι τραμ
| βαγόνι | τραμ | τρόλεϊ | όχημα
*vagon tramvaji
| filobus | makinë | mjet | tramvaj
*տրամվայի վագոն
| վագոն | տրամվայ | տրոլեյբուս | փոխադրամիջոց
‫*قطار خیابانی
| تراموا | خودرو | واگن | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*ټرام موټر
🚌1F68C*bus
| vehicle
*λεωφορείο
| όχημα
*autobus
| mjet udhëtimi
*ավտոբուս
| փոխադրամիջոց
‫*اتوبوس
| وسیلهٔ نقلیه‬
‫*بس
🚍1F68D*oncoming bus
| bus | oncoming
*διερχόμενο λεωφορείο
| διερχόμενο | λεωφορείο | όχημα
*autobus që vjen
| autobus | mjet | në ardhje | që vjen
*մոտեցող ավտոբուս
| ավտոբուս | մոտեցող | փոխադրամիջոց
‫*اتوبوس روبه‌جلو
| اتوبوس | درحال آمدن | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*راتلونکی بس
🚎1F68E*trolleybus
| bus | tram | trolley
en_CA: *trolley bus
en_AU: *trolley bus
| bus | tram | trolley
*τρόλεϊ
| λεωφορείο | τραμ | όχημα
*filobus
| autobus | mjet | tramvaj
*տրոլեյբուս
| ավտոբուս | տրամվայ | փոխադրամիջոց
‫*اتوبوس برقی
| اتوبوس | برقی | تراموا | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*د برېښنا موټر
🚐1F690*minibus
| bus
*μίνιμπας
| λεωφορείο | όχημα
*autobus i vogël
| autobus | mjet
*միկրոավտոբուս
| ավտոբուս | փոխադրամիջոց
‫*مینی‌بوس
| اتوبوس | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*مینی بس
🚑1F691*ambulance
| vehicle
*ασθενοφόρο
| όχημα
*ambulancë
| mjet udhëtimi
*շտապօգնության մեքենա
| փոխադրամիջոց
‫*آمبولانس
| وسیلهٔ نقلیه‬
‫*امبولانس
🚒1F692*fire engine
| engine | fire | truck
*πυροσβεστικό
| φορτηγό | όχημα
*zjarrfikëse
| fikëse | kamion | mjet | motor | zjarr
*հրշեջ մեքենա
| բեռնատար | հրդեք | փոխադրամիջոց | քարշակ
‫*ماشین آتش‌نشانی
| آتش | موتور | وسیلهٔ نقلیه | کامیون‬
‫*د اور وژونکی انجن
🚓1F693*police car
| car | patrol | police
*περιπολικό
| αστυνομία | αυτοκίνητο | περιπολία | όχημα
*makinë policie
| makinë | mjet | patrullë | polici
*ոստիկանական մեքենա
| ավտոմեքենա | ոստիկանություն | պարեկ | փոխադրամիջոց
‫*ماشین پلیس
| خودرو | وسیلهٔ نقلیه | پاترول | پلیس‬
‫*دپولیس موټر
🚔1F694*oncoming police car
| car | oncoming | police
*διερχόμενο περιπολικό
| αστυνομία | αυτοκίνητο | διερχόμενο | όχημα
*makinë policie që vjen
| makinë | mjet | në ardhje | polici | që vjen
*մոտեցող ոստիկանական մեքենա
| ավտոմեքենա | մոտեցող | ոստիկանություն | փոխադրամիջոց
‫*ماشین پلیسی که نزدیک می‌شود
| خودرو | درحال آمدن | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه | پلیسس‬
‫*راتلونکی پولیس موټر
🚕1F695*taxi
| vehicle
en_001: *taxi
| cab | vehicle
*ταξί
| όχημα
*taksi
| mjet udhëtimi
*տաքսի
| փոխադրամիջոց
‫*تاکسی
| وسیلهٔ نقلیه‬
‫*ټیکسي
🚖1F696*oncoming taxi
| oncoming | taxi
en_001: *oncoming taxi
| cab | oncoming | taxi
*διερχόμενο ταξί
| διερχόμενο | ταξί | όχημα
*taksi që vjen
| mjet | në ardhje | që vjen | taksi
*մոտեցող տաքսի
| մոտեցող | տաքսի | փոխադրամիջոց
‫*تاکسی‌ای که نزدیک می‌شود
| تاکسی | درحال آمدن | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*راتلونکی ټیکسي
🚗1F697*automobile
| car
en_001: *car
*αυτοκίνητο
| όχημα
*automobil
| makinë | mjet udhëtimi
*ավտոմեքենա
| փոխադրամիջոց
‫*خودرو
| خودروی سواری | ماشین | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*ګاډي
🚘1F698*oncoming automobile
| automobile | car | oncoming
en_001: *oncoming car
| automobile | car | oncoming
*διερχόμενο αυτοκίνητο
| αυτοκίνητο | αυτοκινούμενο | διερχόμενο | όχημα
*automobil që vjen
| automobil | makinë | mjet | në ardhje | që vjen
*մոտեցող ավտոմեքենա
| ավտոմեքենա | մեքենա | մոտեցող | փոխադրամիջոց
‫*خودرویی که نزدیک می‌شود
| اتوموبیل | خودرو | درحال آمدن | ماشین | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*راتلونکی ګاډي
🚙1F699*sport utility vehicle
| recreational | sport utility
en_001: *sport utility vehicle
| RV | camper van | motorhome | recreational | sport utility
*όχημα αναψυχής
| αναψυχής | όχημα
*makinë sportive për kamp
| kamp | makinë sportive | piknik
*ավտոֆուրգոն
| փոխադրամիջոց
‫*خودروی شاسی‌بلند
| اس‌یووی | تفریحی | خودروی بیابان | خودروی خانواده | شاسی‌بلند | وسیله تفریحی‬
‫*د سپورټ کاروان موټر
🚚1F69A*delivery truck
| delivery | truck
en_001: *delivery van
| delivery | truck
*φορτηγό
| διανομή | όχημα
*kamion transporti
| kamion | mjet udhëtimi | transport
*բեռնատար
| առաքում | փոխադրամիջոց
‫*کامیون پخش
| تحویل | حمل‌ونقل | وسیلهٔ نقلیه | کامیون‬
‫*د وړاندې کولو لارۍ
🚛1F69B*articulated lorry
| lorry | semi | truck
*τριαξονικό
| φορτηγό | όχημα
*kamion me rimorkio
| gjysmë | kamion | mjet udhëtimi | rimorkio
*կցորդով բեռնատար
| բեռնատար | կցորդ | փոխադրամիջոց
‫*کامیون مفصلی
| ماشین باری | ماشین سنگین | مفصل | مفصلی | کامیون باری | کامیون دوتکه‬
‫*دوه سرويسه
🚜1F69C*tractor
| vehicle
*τρακτέρ
| όχημα
*traktor
| mjet udhëtimi
*տրակտոր
| փոխադրամիջոց
‫*تراکتور
| وسیلهٔ نقلیه | یدک‌کش‬
‫*ټراکټور
🚲1F6B2*bicycle
| bike
*ποδήλατο
| όχημα
*biçikletë
| mjet udhëtimi
*հեծանիվ
| փոխադրամիջոց
‫*دوچرخه
| وسیلهٔ نقلیه‬
‫*بايسکل
🛴1F6F4*kick scooter
| kick | scooter
*πατίνι
| ποδοκίνητος
*ballëz dyrrotëshe
| shtyrje me këmbë
*ինքնագլոր
| սամոկատ
‫*چرخ پایی
| اسباب‌بازی | اسکوتر | بازی | روروک‬
‫*کک سکوټر
🛵1F6F5*motor scooter
| motor | scooter
*σκουτεράκι
| ηλεκτροκίνητος | σκούτερ
*skuter
| motor | motoçikletë
*սկուտեր
| մոպեդ
‫*چرخ پایی برقی
| اسکوتر | اسکوتر موتوری | روروک | روروک موتوری | موتور‬
‫*موټور سکوټر
🚏1F68F*bus stop
| bus | busstop | stop
en_CA: *bus stop
| bus | stop
*στάση λεωφορείου
| λεωφορείο | στάση
*stacion autobusi
| autobus | stacion
*ավտոբուսի կանգառ
| ավտոբուս | կանգառ
‫*ایستگاه اتوبوس
| اتوبوس | ایستگاه | توقف‬
‫*د بس تم ځای
🛣1F6E3*motorway
| highway | road
en_AU: *freeway
| highway | road
*αυτοκινητόδρομος
| δρόμος
*autostradë
| rrugë
*ավտոմայրուղի
| ճանապարհ | մայրուղի
‫*بزرگراه
| اتوبان | جاده | شاهراه‬
‫*لوی سړک
🛤1F6E4*railway track
| railway | train
*σιδηρόδρομος
| τρένο
*shina
| hekurudhë | tren
*երկաթուղի
| գնացք
‫*ریل قطار
| راه‌آهن | ریل | قطار‬
‫*د اورګاډي پټلۍ
🛢1F6E2*oil drum
| drum | oil
*βαρέλι πετρελαίου
| βαρέλι | πετρέλαιο
*fuçi karburanti
| fuçi | naftë
*նավթի տակառ
| նավթ | տակառ
‫*بشکه نفت
| بشکه | نفت‬
‫*د تیلو ډرم
26FD*fuel pump
| diesel | fuel | fuelpump | gas | pump | station
en_001: *fuel pump
| diesel | fuel | fuelpump | gas | petrol | pump | station
en_AU: *fuel pump
| fuel | fuelpump | petrol | pump | station
en_CA: *fuel pump
| fuel | gas | pump | station
*αντλία βενζίνης
| αντλία | βενζίνη | καύσιμο | σταθμός
*pompë karburanti
| benzinë | karburant | pikë | pompë | stacion
*բենզալցակայանի պոմպ
| բենզալցակայան | բենզին | կայան | պոմպ | վառելիք
‫*پمپ بنزین
| ایستگاه | بنزین | سوخت | پمپ | گاز | گازوئیل‬
‫*د سونګ پمپ
🚨1F6A8*police car light
| beacon | car | light | police | revolving
*σειρήνα περιπολικού
| αστυνομία | αυτοκίνητο | λυχνία | περιστρεφόμενος | σειρήνα | όχημα
*dritat sinjalizuese të policisë
| dritë | makinë | mjet | rrotullues | rrotulluese | sinjal
*ոստիկանական մեքենայի փարոս
| ավտոմեքենա | լույս | ոստիկանություն | պտտվող | փարոս | փոխադրամիջոց
‫*چراغ ماشین پلیس
| آژیر | خودرو | وسیلهٔ نقلیه | پلیس | چراغ‬
‫*د پولیسو موټر رڼا
🚥1F6A5*horizontal traffic light
| light | signal | traffic
*οριζόντιο φανάρι
| κίνηση | λυχνία | φανάρι
*semafor horizontal
| dritë | semafor | sinjal | trafik
*հորիզոնական լուսակիր
| ազդանշան | երթևեկություն | լույս
‫*چراغ راهنمایی افقی
| ترافیک | علامت | چراغ‬
‫*افقی ټرافيکي رڼا
🚦1F6A6*vertical traffic light
| light | signal | traffic
*κάθετο φανάρι
| κίνηση | λυχνία | φανάρι
*semafor vertikal
| dritë | sinjal | trafik
*ուղղահայաց լուսակիր
| ազդանշան | երթևեկություն | լույս
‫*چراغ راهنمایی عمودی
| ترافیک | علامت | چراغ‬
‫*عمودی ټرافيکي رڼا
🛑1F6D1*stop sign
| octagonal | sign | stop
*σύμβολο στοπ
| οκτάγωνο | στοπ | σύμβολο
*shenja “ndalo”
| ndalo | shenjë | tetëkëndor
*ստոպ նշան
| նշան | ստոպ
‫*علامت ایست
| ایست | توقف | علامت | هشت ضلعی | هشت‌ضلعی | هشت‌وجهی‬
‫*تم ځای نښانې
🚧1F6A7*construction
| barrier
*κατασκευές
| φράγμα
*ndërtim
| barrierë
*շինարարություն
| արգելապատնեշ
‫*ساخت‌وساز
| راه‌بند | مانع‬
‫*د جوړولو
2693*anchor
| ship | tool
*άγκυρα
| εργαλείο | πλοίο
*spirancë
| anije | vegël
*խարիսխ
| գործիք | նավ
‫*لنگر
| ابزار | کشتی‬
‫*د لنګر
26F5*sailboat
| boat | resort | sea | yacht
en_001: *sailing boat
| boat | resort | sailboat | sailing | sea | yacht
*ιστιοφόρο
| βάρκα | θάλασσα | θέρετρο | όχημα
*varkë me vela
| det | jaht | mjet | turistike | varkë
*առագաստանավ
| զբոսանավ | ծով | հանգստավայր | նավակ | փոխադրամիջոց
‫*قایق بادبانی
| تفریح | تفریحی | دریا | قایق | کشتی شخصی‬
‫*سیلبوټ
🛶1F6F6*canoe
| boat
*κανό
| βάρκα
*kaike
| kanoe | lundër | varkë
*կանոէ
| մակույկ | նավակ
‫*بلم
| زورق | قایق | قایقرانی | پارو | کانو‬
‫*وړه بېړۍ
🚤1F6A4*speedboat
| boat
*ταχύπλοο
| όχημα
*motobarkë e shpejtë
| barkë | mjet lundrimi | varkë
*արագընթաց մոտորանավակ
| նավակ | փոխադրամիջոց
‫*قایق تندرو
| قایق | قایق سرعتی‬
‫*چټک کښتۍ
🛳1F6F3*passenger ship
| passenger | ship
en_001: *passenger ship
| cruise | liner | passenger | ship
*επιβατηγό πλοίο
| επιβάτης | πλοίο | όχημα
*anije udhëtarësh
| anije | mjet lundrimi | udhëtar
*ուղևորատար նավ
| նավ | ուղևոր | փոխադրամիջոց
‫*کشتی مسافربری
| مسافر | مسافربری | مسافرتی | کشتی‬
‫*مسافر آبګوټ
26F4*ferry
| boat | passenger
*φεριμπότ
| βάρκα
*traget
| udhëtar | varkë
*լաստանավ
| նավակ
‫*فرابر
| سرنشین | قایق | مسافر‬
‫*بېړۍ
🛥1F6E5*motor boat
| boat | motorboat
*μηχανοκίνητο σκάφος
| βάρκα | όχημα
*motobarkë
| barkë | mjet lundrimi | varkë
*մոտորանավ
| նավակ | փոխադրամիջոց
‫*قایق موتوری
| قایق | قایق‌موتوری | لتکا‬
‫*موټور کشتۍ
🚢1F6A2*ship
| boat | passenger
*πλοίο
| όχημα
*anije
| udhëtar | varkë
*նավ
| փոխադրամիջոց
‫*کشتی
| سرنشین | قایق | مسافر | وسیهٔ نقلیه‬
‫*آبګوټ
2708*airplane
| aeroplane
en_CA: *airplane
*αεροπλάνο
| όχημα
*aeroplan
| fluturake | mjet fluturimi
*ինքնաթիռ
| փոխադրամիջոց
‫*هواپیما
| طیاره | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*هوایی الوتکه
🛩1F6E9*small airplane
| aeroplane | airplane
en_CA: *small airplane
*μικρό αεροπλάνο
| αεροπλάνο | όχημα
*aeroplan i vogël
| aeroplan | mjet fluturimi
*փոքր ինքնաթիռ
| ինքնաթիռ | փոխադրամիջոց
‫*هواپیمای کوچک
| طیاره | هواپیما | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*کوچنی هوایی الوتکه
🛫1F6EB*airplane departure
| aeroplane | airplane | check-in | departure | departures
en_CA: *airplane departure
en_001: *airplane departure
| aeroplane | airplane | check-in | departure | departures | take-off
*αναχώρηση αεροπλάνου
| check-in | αεροπλάνο | αναχωρήσεις | αναχώρηση | όχημα
*nisje aeroplani
| aeroplan | mjet fluturimi | nisje | regjistrim
*օդանավի մեկնում
| գրանցում | ինքնաթիռ | մեկնում | փոխադրամիջոց
‫*زمان حرکت هواپیما
| اعلام ورود | حرکت | خروج | زمان حرکت | هواپیما‬
‫*هوایی الوتکه روان و
🛬1F6EC*airplane arrival
| aeroplane | airplane | arrivals | arriving | landing
en_CA: *airplane arrival
*άφιξη αεροπλάνου
| αεροπλάνο | αφίξεις | προσγείωση | φτάνει | όχημα
*mbërritje aeroplani
| aeroplan | mbërritje | mjet fluturimi | në mbërritje | në ulje
*օդանավի ժամանում
| ժամանող | ժամանում | վայրէջք | փոխադրամիջոց | օդանավ
‫*زمان ورود هواپیما
| به‌زمین نشستن | رسیدن | زمان ورود | فرود | نشستن | هواپیما | ورود‬
‫*هوایی الوتکه راتګ
💺1F4BA*seat
| chair
*κάθισμα
| καρέκλα
*ndenjëse
| karrige
*նստատեղ
| բազկաթոռ
‫*صندلی
| جا | جای | نشستن‬
‫*څوکۍ
🚁1F681*helicopter
| vehicle
en_001: *helicopter
| chopper | vehicle
*ελικόπτερο
| όχημα
*helikopter
| mjet udhëtimi
*ուղղաթիռ
| փոխադրամիջոց
‫*هلیکوپتر
| وسیلهٔ نقلیه‬
‫*چورلکه
🚟1F69F*suspension railway
| railway | suspension
*κρεμαστός σιδηρόδρομος
| κρεμαστός | σιδηρόδρομος | όχημα
*hekurudhë me varje
| hekurudhë | mjet udhëtimi | varje
*կախովի երկաթուղի
| երկաթուղի | կախովի | փոխադրամիջոց
‫*قطار معلق
| ریل | قطار هوایی | معلق | وسیلهٔ نقلیه‬
‫*تعلیق پټلۍ
🚠1F6A0*mountain cableway
| cable | gondola | mountain
*τελεφερίκ
| βουνό | γόνδολα | όχημα
*teleferik në mal
| kabllo | mal | mjet udhëtimi | teleferik
*լեռնային ճոպանուղի
| գոնդոլա | լեռ | ճոպան | փոխադրամիջոց
‫*تله‌کابین کوهستانی
| تله‌اسکی | وسیلهٔ نقلیه | کابل | کابین | کوهستان‬
‫*د غرونو کیبل وي
🚡1F6A1*aerial tramway
| aerial | cable | car | gondola | tramway
en_AU: *cable car
| aerial | cable | car | gondola | tramway
*εναέριος καλωδιοκίνητος σιδηρόδρομος
| βαγόνι | γραμμές του τραμ όχημα | γόνδολα | εναέριος | σχοινοκίνητος | τελεφερίκ
*teleferik
| ajror | gondolë | kabllo | makinë | mjet udhëtimi | tramvaj
*օդային տրամվայ
| գոնդոլա | ճոպան | ճոպանուղի | վագոն | տրամվայ | փոխադրամիջոց | օդային
‫*تراموای هوایی
| تراموا | تله‌کابین | طناب نقاله | هوایی | وسیلهٔ نقلیه | کابل‬
‫*هوایی تورام
🛰1F6F0*satellite
| space
*δορυφόρος
| διάστημα | όχημα
*satelit
| hapësirë | mjet komunikimi
*արբանյակ
| տիեզերք | փոխադրամիջոց
‫*ماهواره
| فضا | وسیلهٔ فضایی‬
‫*سپوږمکۍ
🚀1F680*rocket
| space
*πύραυλος
| διάστημα | όχημα
*raketë
| hapësirë | mjet komunikimi
*հրթիռ
| տիեզերք | փոխադրամիջոց
‫*موشک
| فضا | موشک فضایی | وسیلهٔ فضایی‬
‫*راکټ
🛸1F6F8*flying saucer
| UFO
*ιπτάμενος δίσκος
| ΑΤΙΑ
*disk fluturues
| UFO | objekt i paidentifikuar fluturues
*թռչող ափսե
| այլմոլորակային
‫*بشقاب‌پرنده
| شیء پرندهٔ ناشناس | یو اف او | یواف‌اُ‬
‫*د الوتکو پرواز
🛎1F6CE*bellhop bell
| bell | bellhop | hotel
*κουδούνι αχθοφόρου
| κουδούνι | ξενοδοχείο
*zile shërbimi
| hotel | zile
*հյուրանոցային զանգ
| զանգ | հյուրանոց
‫*زنگ میز پذیرش
| زنگ | لابی | هتل | پذیرش‬
‫*د غوټۍ غوټه
231B*hourglass done
| sand | timer
en_AU: *hourglass done
| hourglass | sand | timer
*κλεψύδρα
| άμμος
*orë me rërë
| kohëmatës | rërë
*ավազի ժամացույց
| ավազ | ժամաչափ
‫*ساعت شنی
| تایمر | زمان‌سنج | شن‬
‫*ريګي کړۍ ترسره
23F3*hourglass not done
| hourglass | sand | timer
*κλεψύδρα με άμμο που ρέει
| άμμος | κλεψύδρα | χρονομετρητής
*orë me rërë që rrjedh
| kohëmatës | orë | rërë
*ավազի ժամացույց հոսող ավազով
| ավազ | ավազի ժամացույց | ժամաչափ
‫*ساعت شنی با شن روان
| تایمر | زمان‌سنج | ساعت شنی | شن‬
‫*ريګي کړۍ ندی ترسره
231A*watch
| clock
*ρολόι*orë*ժամացույց‫*ساعت مچی
| ساعت‬
‫*ګړۍ
23F0*alarm clock
| alarm | clock
*ξυπνητήρι
| ρολόι
*orë me zile
| alarm | orë
*զարթուցիչ
| ժամացույց
‫*ساعت رومیزی
| زنگ ساعت | ساعت | ساعت زنگ‌دار‬
‫*زنګ وهونکې ګړۍ
23F1*stopwatch
| clock
*χρονόμετρο
| ρολόι
*kronometër
| orë
*վայրկյանաչափ
| ժամացույց
‫*کرنومتر
| زمان‌سنج | ساعت | ساعت وقت‌نگه‌دار‬
‫*سپورټي ګړۍ
23F2*timer clock
| clock | timer
en_AU: *timer
| clock
*χρονομετρητής
| ρολόι | χρονόμετρο
*kohëmatës
| orë
*ժամաչափ
| ժամացույց
‫*تایمر
| زمان‌سنج | ساعت‬
‫*ټايمر ساعته
🕰1F570*mantelpiece clock
| clock
en_AU: *clock
*διακοσμητικό ρολόι
| ρολόι
*orë oxhaku
| orë
*բուխարու ժամացույց
| ժամացույց
‫*ساعت طاقچه‌ای
| ساعت‬
‫*الیس ساعته
🕛1F55B*twelve o’clock
| 00 | 12 | 12:00 | clock | o’clock | twelve
*δώδεκα η ώρα
| 00 | 12 | 12:00 | ακριβώς | δώδεκα | η ώρα
*ora dymbëdhjetë
| 00 | 12 | 12:00 | dymbëdhjetë | ora | orë
*ժամը տասներկուսը
| 00 | 12 | 12:00 | ժամ | ժամացույց | տասներկու
‫*ساعت دوازده
| دوازده | ساعت | ۰۰ | ۱۲ | ۱۲:۰۰‬
‫*دولس بجې
🕧1F567*twelve-thirty
| 12 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve
en_001: *half past twelve
| 12 | 12.30 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve | twelve-thirty
*δώδεκα και μισή
| 12 | 12:30 | 30 | ακριβώς | δώδεκα | και μισή
*dymbëdhjetë e gjysmë
| 12 | 12:30 | 30 | dymbëdhjetë | gjysmë | orë | tridhjetë
*տասներկուսն անց կես
| 12 | 12:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | տասներկու
‫*ساعت دوازده و نیم
| دوازده | ساعت | نیم | ۱۲ | ۱۲:۳۰ | ۳۰‬
‫*دولس دیرش بجې
🕐1F550*one o’clock
| 00 | 1 | 1:00 | clock | one | o’clock
*μία η ώρα
| 00 | 1 | 1:00 | ακριβώς | η ώρα | μία
*ora një
| 00 | 1 | 1:00 | një | ora | orë
*ժամը մեկը
| 00 | 1 | 1:00 | ժամ | ժամացույց | մեկ
‫*ساعت یک
| ساعت | یک | ۰۰ | ۱ | ۱:۰۰‬
‫*یوه بجې
🕜1F55C*one-thirty
| 1 | 1:30 | 30 | clock | one | thirty
en_001: *half past one
| 1 | 1.30 | 1:30 | 30 | clock | one | one-thirty | thirty
*μία και μισή
| 1 | 1:30 | 30 | ακριβώς | και μισή | μία
*një e gjysmë
| 1 | 1:30 | 30 | gjysmë | një | orë | tridhjetë
*մեկն անց կես
| 1 | 1:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | մեկ
‫*ساعت یک و نیم
| ساعت | نیم | یک | ۱ | ۱:۳۰ | ۳۰‬
‫*یو دیرش بجې
🕑1F551*two o’clock
| 00 | 2 | 2:00 | clock | o’clock | two
*δύο η ώρα
| 00 | 2 | 2:00 | ακριβώς | δύο | η ώρα
*ora dy
| 00 | 2 | 2:00 | dy | ora | orë
*ժամը երկուսը
| 00 | 2 | 2:00 | երկու | ժամ | ժամացույց
‫*ساعت دو
| دو | ساعت | ۰۰ | ۲ | ۲:۰۰‬
‫*دوه بجې
🕝1F55D*two-thirty
| 2 | 2:30 | 30 | clock | thirty | two
en_001: *half past two
| 2 | 2.30 | 2:30 | 30 | clock | thirty | two | two-thirty
*δύο και μισή
| 2 | 2:30 | 30 | ακριβώς | δύο | και μισή
*dy e gjysmë
| 2 | 2:30 | 30 | dy | gjysmë | orë | tridhjetë
*երկուսն անց կես
| 2 | 2:30 | 30 | երեսուն | երկու | ժամացույց
‫*ساعت دو و نیم
| دو | ساعت | نیم | ۲ | ۲:۳۰ | ۳۰‬
‫*دوه دیرش بجې
🕒1F552*three o’clock
| 00 | 3 | 3:00 | clock | o’clock | three
*τρεις η ώρα
| 00 | 3 | 3:00 | ακριβώς | η ώρα | τρεις
*ora tre
| 00 | 3 | 3:00 | ora | orë | tre
*ժամը երեքը
| 00 | 3 | 3:00 | երեք | ժամ | ժամացույց
‫*ساعت سه
| ساعت | سه | ۰۰ | ۳ | ۳:۰۰‬
‫*درې بجې
🕞1F55E*three-thirty
| 3 | 30 | 3:30 | clock | thirty | three
en_001: *half past three
| 3 | 3.30 | 30 | 3:30 | clock | thirty | three | three-thirty
*τρεις και μισή
| 3 | 30 | 3:30 | ακριβώς | και μισή | τρεις
*tre e gjysmë
| 3 | 30 | 3:30 | gjysmë | orë | tre | tridhjetë
*երեքն անց կես
| 3 | 30 | 3:30 | երեսուն | երեք | ժամացույց
‫*ساعت سه و نیم
| ساعت | سه | نیم | ۳ | ۳:۳۰ | ۳۰‬
‫*درې دیرش بجې
🕓1F553*four o’clock
| 00 | 4 | 4:00 | clock | four | o’clock
*τέσσερις η ώρα
| 00 | 4 | 4:00 | ακριβώς | η ώρα | τέσσερις
*ora katër
| 00 | 4 | 4:00 | katër | ora | orë
*ժամը չորսը
| 00 | 4 | 4:00 | ժամ | ժամացույց | չորս
‫*ساعت چهار
| ساعت | چهار | ۰۰ | ۴ | ۴:۰۰‬
‫*څلور بجې
🕟1F55F*four-thirty
| 30 | 4 | 4:30 | clock | four | thirty
en_001: *half past four
| 30 | 4 | 4.30 | 4:30 | clock | four | four-thirty | thirty
*τέσσερις και μισή
| 30 | 4 | 4:30 | ακριβώς | και μισή | τέσσερις
*katër e gjysmë
| 30 | 4 | 4:30 | gjysmë | katër | orë | tridhjetë
*չորսն անց կես
| 30 | 4 | 4:30 | երեսուն | ժամացույց | չորս
‫*ساعت چهار و نیم
| ساعت | نیم | چهار | ۳۰ | ۴ | ۴:۳۰‬
‫*څلور دیرش بجې
🕔1F554*five o’clock
| 00 | 5 | 5:00 | clock | five | o’clock
*πέντε η ώρα
| 00 | 5 | 5:00 | ακριβώς | η ώρα
*ora pesë
| 00 | 5 | 5:00 | ora | orë | pesë
*ժամը հինգը
| 00 | 5 | 5:00 | ժամ | ժամացույց | հինգ
‫*ساعت پنج
| ساعت | پنج | ۰۰ | ۵ | ۵:۰۰‬
‫*پنځه بجې
🕠1F560*five-thirty
| 30 | 5 | 5:30 | clock | five | thirty
en_001: *half past five
| 30 | 5 | 5.30 | 5:30 | clock | five | five-thirty | thirty
*πέντε και μισή
| 30 | 5 | 5:30 | ακριβώς | και μισή | πέντε
*pesë e gjysmë
| 30 | 5 | 5:30 | gjysmë | orë | pesë | tridhjetë
*հինգն անց կես
| 30 | 5 | 5:30 | երեսուն | ժամացույց | հինգ
‫*ساعت پنج و نیم
| ساعت | نیم | پنج | ۳۰ | ۵ | ۵:۳۰‬
‫*پنځه دیرش بجې
🕕1F555*six o’clock
| 00 | 6 | 6:00 | clock | o’clock | six
*έξι η ώρα
| 00 | 6 | 6:00 | έξι | ακριβώς | η ώρα
*ora gjashtë
| 00 | 6 | 6:00 | gjashtë | ora | orë
*ժամը վեցը
| 00 | 6 | 6:00 | ժամ | ժամացույց | վեց
‫*ساعت شش
| ساعت | شش | ۰۰ | ۶ | ۶:۰۰‬
‫*شپږ بجې
🕡1F561*six-thirty
| 30 | 6 | 6:30 | clock | six | thirty
en_001: *half past six
| 30 | 6 | 6.30 | 6:30 | clock | six | six-thirty | thirty
*έξι και μισή
| 30 | 6 | 6:30 | έξι | ακριβώς | και μισή
*gjashtë e gjysmë
| 30 | 6 | 6:30 | gjashtë | gjysmë | orë | tridhjetë
*վեցն անց կես
| 30 | 6 | 6:30 | երեսուն | ժամացույց | վեց
‫*ساعت شش و نیم
| ساعت | شش | نیم | ۳۰ | ۶ | ۶:۳۰‬
‫*شپږ دیرش بجې
🕖1F556*seven o’clock
| 00 | 7 | 7:00 | clock | o’clock | seven
*επτά η ώρα
| 00 | 7 | 7:00 | ακριβώς | επτά | η ώρα
*ora shtatë
| 00 | 7 | 7:00 | ora | orë | shtatë
*ժամը յոթը
| 00 | 7 | 7:00 | ժամ | ժամացույց | յոթ
‫*ساعت هفت
| ساعت | هفت | ۰۰ | ۷ | ۷:۰۰‬
‫*اووه بجې
🕢1F562*seven-thirty
| 30 | 7 | 7:30 | clock | seven | thirty
en_001: *half past seven
| 30 | 7 | 7.30 | 7:30 | clock | seven | seven-thirty | thirty
*επτά και μισή
| 30 | 7 | 7:30 | ακριβώς | επτά | και μισή
*shtatë e gjysmë
| 30 | 7 | 7:30 | gjysmë | orë | shtatë | tridhjetë
*յոթն անց կես
| 30 | 7 | 7:30 | երեսուն | ժամացույց | յոթ
‫*ساعت هفت و نیم
| ساعت | نیم | هفت | ۳۰ | ۷ | ۷:۳۰‬
‫*اوه دیرش بجې
🕗1F557*eight o’clock
| 00 | 8 | 8:00 | clock | eight | o’clock
*οκτώ η ώρα
| 00 | 8 | 8:00 | ακριβώς | η ώρα | οκτώ
*ora tetë
| 00 | 8 | 8:00 | ora | orë | tetë
*ժամը ութը
| 00 | 8 | 8:00 | ժամ | ժամացույց | ութ
‫*ساعت هشت
| ساعت | هشت | ۰۰ | ۸ | ۸:۰۰‬
‫*اته بجې
🕣1F563*eight-thirty
| 30 | 8 | 8:30 | clock | eight | thirty
en_001: *half past eight
| 30 | 8 | 8.30 | 8:30 | clock | eight | eight-thirty | thirty
*οκτώ και μισή
| 30 | 8 | 8:30 | ακριβώς | και μισή | οκτώ
*tetë e gjysmë
| 30 | 8 | 8:30 | gjysmë | ora | orë | tetë | tridhjetë
*ութն անց կես
| 30 | 8 | 8:30 | երեսուն | ժամացույց | ութ
‫*ساعت هشت و نیم
| ساعت | نیم | هشت | ۳۰ | ۸ | ۸:۰۰‬
‫*اته دیرش بجې
🕘1F558*nine o’clock
| 00 | 9 | 9:00 | clock | nine | o’clock
*εννέα η ώρα
| 00 | 9 | 9:00 | ακριβώς | εννιά | η ώρα
*ora nëntë
| 00 | 9 | 9:00 | nëntë | ora | orë
*ժամը ինը
| 00 | 9 | 9:00 | ժամ | ժամացույց | ինը
‫*ساعت نه
| ساعت | نه | ۰۰ | ۹ | ۹:۰۰‬
‫*نهه بجې
🕤1F564*nine-thirty
| 30 | 9 | 9:30 | clock | nine | thirty
en_001: *half past nine
| 30 | 9 | 9.30 | 9:30 | clock | nine | nine-thirty | thirty
*εννέα και μισή
| 30 | 9 | 9:30 | ακριβώς | εννιά | και μισή
*nëntë e gjysmë
| 30 | 9 | 9:30 | gjysmë | nëntë | orë | tridhjetë
*ինն անց կես
| 30 | 9 | 9:30 | երեսուն | ժամացույց | ինը
‫*ساعت نه و نیم
| ساعت | نه | نیم | ۳۰ | ۹ | ۹:۳۰‬
‫*نهه دیرش بجې
🕙1F559*ten o’clock
| 00 | 10 | 10:00 | clock | o’clock | ten
*δέκα η ώρα
| 00 | 10 | 10:00 | ακριβώς | δέκα | η ώρα
*ora dhjetë
| 00 | 10 | 10:00 | dhjetë | ora | orë
*ժամը տասը
| 00 | 10 | 10:00 | ժամ | ժամացույց | տասը
‫*ساعت ده
| ده | ساعت | ۰۰ | ۱۰ | ۱۰:۰۰‬
‫*لس بجې
🕥1F565*ten-thirty
| 10 | 10:30 | 30 | clock | ten | thirty
en_001: *half past ten
| 10 | 10.30 | 10:30 | 30 | clock | ten | ten-thirty | thirty
*δέκα και μισή
| 10 | 10:30 | 30 | ακριβώς | δέκα | και μισή
*dhjetë e gjysmë
| 10 | 10:30 | 30 | dhjetë | gjysmë | orë | tridhjetë
*տասն անց կես
| 10 | 10:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | տասը
‫*ساعت ده و نیم
| ده | ساعت | نیم | ۱۰ | ۱۰:۳۰ | ۳۰‬
‫*لس دیرش بجې
🕚1F55A*eleven o’clock
| 00 | 11 | 11:00 | clock | eleven | o’clock
*έντεκα η ώρα
| 00 | 11 | 11:00 | έντεκα | ακριβώς | η ώρα
*ora njëmbëdhjetë
| 00 | 11 | 11:00 | njëmbëdhjetë | ora | orë
*ժամը տասնմեկը
| 00 | 11 | 11:00 | ժամ | ժամացույց | տասնմեկ
‫*ساعت یازده
| ساعت | یازده | ۰۰ | ۱۱ | ۱۱:۰۰‬
‫*یولس بجې
🕦1F566*eleven-thirty
| 11 | 11:30 | 30 | clock | eleven | thirty
en_001: *half past eleven
| 11 | 11.30 | 11:30 | 30 | clock | eleven | eleven-thirty | thirty
*έντεκα και μισή
| 11 | 11:30 | 30 | έντεκα | ακριβώς | και μισή
*njëmbëdhjetë e gjysmë
| 11 | 11:30 | 30 | gjysmë | njëmbëdhjetë | ora | orë | tridhjetë
*տասնմեկն անց կես
| 11 | 11:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | տասնմեկ
‫*ساعت یازده و نیم
| ساعت | نیم | یازده | ۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۳۰‬
‫*یولس-دیرش بجې
🌑1F311*new moon
| dark | moon
*νέα σελήνη
| διάστημα | καιρός | σκοτάδι | φεγγάρι
*hëna e re
| e errët | hapësirë | hënë | moti
*նորալուսին
| եղանակ | լուսին | մութ | տիեզերք
‫*ماه نو
| آب‌وهوا | تاریک | فضا | ماه‬
‫*نوی چاند
🌒1F312*waxing crescent moon
| crescent | moon | waxing
*αύξων μηνίσκος
| αύξων | διάστημα | καιρός | μηνίσκος | φεγγάρι
*hënë e re më pak se gjysma
| e re | hapësirë | hënë | moti | më pak se gjysma
*աճող մահիկ
| աճող | եղանակ | լուսին | մահիկ | տիեզերք
‫*هلال فزاینده ماه
| آب‌وهوا | رو به بدر | سوی ماه تمام | فضا | ماه | هلال‬
‫*زرغونېدل هاله چاند
🌓1F313*first quarter moon
| moon | quarter
*πρώτο τέταρτο
| διάστημα | καιρός | τέταρτο | φεγγάρι
*hëna e çerekut të parë
| hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինն առաջին քառորդում
| եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
‫*یک‌چهارم نخست
| آب‌وهوا | اول | تربیع | فضا | نخست | یک‌چهارم‬
‫*په لومړۍ ربع چاند
🌔1F314*waxing gibbous moon
| gibbous | moon | waxing
*αύξων αμφίκυρτος
| αμφίκυρτος | αύξων | διάστημα | καιρός | φεγγάρι
*hënë e re më shumë se gjysma
| e re | hapësirë | hënë | moti | më shumë se gjysma
*աճող ուռուցիկ լուսին
| աճող | եղանակ | լուսին | ուռուցիկ | տիեզերք
‫*کوژماه افزاینده
| آب‌وهوا | بدر | تحدب | تحدب به‌سوی بدر | رو به بدر رفتن | رو به زمین | فضا | ماه | محدب افزاینده‬
‫*د سپوږمۍ ویاړ
🌕1F315*full moon
| full | moon
*πανσέληνος
| γεμάτο | διάστημα | καιρός | φεγγάρι
*hënë e plotë
| e plotë | hapësirë | hënë | moti
*լիալուսին
| եղանակ | լուսին | տիեզերք
‫*ماه کامل
| آب‌وهوا | بدر | فضا | ماه | ماه تمام‬
‫*بشپړ چاند
🌖1F316*waning gibbous moon
| gibbous | moon | waning
*φθίνων αμφίκυρτος
| αμφίκυρτος | διάστημα | καιρός | φεγγάρι | φθίνων
*hënë e ngrënë më shumë se gjysma
| e ngrënë | hapësirë | hënë | moti | më shumë se gjysma
*նվազող ուռուցիկ լուսին
| եղանակ | լուսին | նվազող | ուռուցիկ | տիեզերք
‫*کوژماه کاهنده
| آب‌وهوا | افول | تحدب | تحدب به‌سوی محاق | رو به محاق رفتن | رو به کاهش | فضا | ماه | محاق | محدب کاهنده‬
‫*د سپوږمۍ غول
🌗1F317*last quarter moon
| moon | quarter
*τρίτο τέταρτο
| διάστημα | καιρός | τέταρτο | φεγγάρι
*hëna e çerekut të fundit
| hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինը երկրորդ քառորդում
| եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
‫*یک‌چهارم پایان
| آب‌وهوا | آخر | انتها | تربیع | فضا | یک‌چهارم آخر‬
‫*په تیر ربع کې سپوږمۍ
🌘1F318*waning crescent moon
| crescent | moon | waning
*φθίνων μηνίσκος
| διάστημα | καιρός | μηνίσκος | φεγγάρι | φθίνων
*hënë e ngrënë më pak se gjysma
| e ngrënë | hapësirë | hënë | moti | më pak se gjysma
*նվազող մահիկ
| եղանակ | լուսին | մահիկ | նվազող | տիեզերք
‫*هلال کاهنده ماه
| آب‌وهوا | داس ماه | فضا | ماه | مه‌داس | هلال‬
‫*نړېدا هاله چاند
🌙1F319*crescent moon
| crescent | moon
*ημισέληνος
| διάστημα | καιρός | μηνίσκος | πανσέληνος | φεγγάρι
*hënë e ngrënë
| e ngrënë | hapësirë | hënë | moti
*մահիկ
| եղանակ | լուսին | տիեզերք
‫*هلال ماه
| آب‌وهوا | داس ماه | فضا | ماه | مه‌داس | هلال‬
‫*هاله چاند
🌚1F31A*new moon face
| face | moon
*νέα σελήνη με πρόσωπο
| διάστημα | καιρός | πρόσωπο | φεγγάρι
*fytyra e hënës së re
| fytyrë | hapësirë | hënë | moti
*դեմքով նորալուսին
| դեմք | եղանակ | լուսին | տիեզերք
‫*صورت ماه نو
| آب‌وهوا | صورت | فضا | ماه‬
‫*نوې سپوږمۍ مخ
🌛1F31B*first quarter moon face
| face | moon | quarter
*πρώτο τέταρτο σελήνης με πρόσωπο
| διάστημα | καιρός | πρόσωπο | τέταρτο | φεγγάρι
*hëna e çerekut të parë me fytyrë
| fytyrë | hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինն առաջին քառորդում դեմքով
| դեմք | եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
‫*صورت یک‌چهارم اول
| آب‌وهوا | اول | تربیع | صورت | فضا | نخست | یک‌چهارم‬
‫*په لومړۍ ربع سپوږمۍ مخ
🌜1F31C*last quarter moon face
| face | moon | quarter
*τελευταίο τέταρτο σελήνης με πρόσωπο
| διάστημα | καιρός | πρόσωπο | τέταρτο | φεγγάρι
*hëna e çerekut të fundit me fytyrë
| fytyrë | hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինը երկրորդ քառորդում դեմքով
| դեմք | եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
‫*صورت یک‌چهارم آخر
| آب‌وهوا | آفتابی | اشعه | روشن | فضا | پرنور‬
‫*په تیر ربع کې سپوږمۍ مخ
🌡1F321*thermometer
| weather
*θερμόμετρο
| καιρός
*termometër
| mot
*ջերմաչափ
| եղանակ
‫*دماسنج
| آب‌وهوا | دما | هوا‬
‫*ترمامیتر
2600*sun
| bright | rays | sunny
*ήλιος
| ακτίνες | διάστημα | ηλιόλουστος | καιρός | φωτεινός
*diell
| hapësirë | i ndritshëm | me diell | moti | rreze
*արև
| արևոտ | եղանակ | ճառագայթներ | պայծառ | տիեզերք
‫*خورشید
| آب‌وهوا | آفتابی | اشعه | روشن | فضا | پرنور‬
‫*لمر
🌝1F31D*full moon face
| bright | face | full | moon
en_CA: *full-moon face
*πανσέληνος με πρόσωπο
| γεμάτο | διάστημα | καιρός | πανσέληνος | πρόσωπο | φεγγάρι | φωτεινό
*hënë e plotë me fytyrë
| e ndritshme | e plotë | fytyrë | hapësirë | hënë | moti
*դեմքով լիալուսին
| դեմք | եղանակ | լիալուսին | լուսին | պայծառ | տիեզերք
‫*صورت ماه کامل
| آب‌وهوا | تمام | روشن | صورت | فضا | ماه‬
‫*بشپړ چاند مخ
🌞1F31E*sun with face
| bright | face | sun
*ήλιος με πρόσωπο
| ήλιος | διάστημα | καιρός | πρόσωπο | φωτεινός
*diell me fytyrë
| diell | fytyrë | hapësirë | i ndritshëm | moti
*դեմքով արև
| արև | դեմք | եղանակ | պայծառ | տիեզերք
‫*صورت خورشید
| آب‌وهوا | خورشید | روشن | صورت | فضا‬
‫*لمر د مخ سره
2B50*star
en_001: *star
| yellow medium star
en_CA: *yellow medium star
*λευκό μεσαίο αστέρι
| αστέρι
*yll mesatar i bardhë
| yll
*սպիտակավուն աստղ
| աստղ
‫*ستاره سفید
| ستاره‬
‫*سپینه منځنۍ ستوري
🌟1F31F*glowing star
| glittery | glow | shining | sparkle | star
*λαμπερό αστέρι
| αστέρι | αστραφτερό | γυαλιστερό | λάμψη | λαμπερό
*yll që shkëlqen
| i ndritshëm | shkëlqej | shkëlqim | xixëllimë | yll
*փայլող աստղ
| աստղ | կայծ | փայլող
‫*ستاره درخشان
| جرقه | درخشان | ستاره | فروزان‬
‫*چټک ستوري
🌠1F320*shooting star
| falling | shooting | star
*αστέρι που πέφτει
| αστέρι | διάστημα | που πέφτει
*yll që bie
| hapësirë | që bie | që këputet | yll
*ընկնող աստղ
| աստղ | ընկնող | տիեզերք
‫*ستاره ثاقب
| افتادن | دنباله‌دار | ستاره | سریع | فضا‬
‫*د ډزو ستوري
2601*cloud
| weather
*σύννεφο
| καιρός
*re
| moti
*ամպ
| եղանակ
‫*ابر
| آب‌وهوا‬
‫*بادل
26C5*sun behind cloud
| cloud | sun
*ήλιος πίσω από σύννεφο
| ήλιος | καιρός | σύννεφο
*diell pas reve
| diell | moti | re
*արև ամպի հետևում
| ամպ | արև | եղանակ
‫*خورشید پشت ابر
| آب‌وهوا | ابر | خورشید‬
‫*لمر د بادار تر شا
26C8*cloud with lightning and rain
| cloud | rain | thunder
*σύννεφο με αστραπή και βροχή
| αστραπή | βροχή | καιρός | σύννεφο
*re me vetëtimë dhe shi
| bubullimë | moti | re | shi
*կայծակով և անձրևով ամպ
| ամպ | ամպրոպ | անձրև | եղանակ
‫*ابر با رعدوبرق و باران
| آب‌وهوا | ابر | باران | رعدوبرق‬
‫*باد او باران سره بادل
🌤1F324*sun behind small cloud
| cloud | sun
*ήλιος πίσω από μικρό σύννεφο
| ήλιος | καιρός | σύννεφο
*diell pas reve të vogla
| diell | moti | re
*արև փոքր ամպի հետևում
| ամպ | արև | եղանակ
‫*خورشید پشت ابر کوچک
| آب‌وهوا | ابر | خورشید‬
‫*لمر د وړو بادار تر شا
🌥1F325*sun behind large cloud
| cloud | sun
*ήλιος πίσω από μεγάλο σύννεφο
| ήλιος | καιρός | σύννεφο
*diell pas reve të mëdha
| diell | moti | re
*արև մեծ ամպի հետևում
| ամպ | արև | եղանակ
‫*خورشید پشت ابر بزرگ
| آب‌وهوا | ابر | خورشید‬
‫*لمر د لوی بادار تر شا
🌦1F326*sun behind rain cloud
| cloud | rain | sun
*ήλιος πίσω από σύννεφο με βροχή
| ήλιος | βροχή | καιρός | σύννεφο
*diell pas reve me shi
| diell | moti | re | shi
*արև անձրևով ամպի հետևում
| ամպ | անձրև | արև | եղանակ
‫*خورشید پشت ابر بارانی
| آب‌وهوا | ابر | باران | خورشید‬
‫*لمر د لوی باران تر شا
🌧1F327*cloud with rain
| cloud | rain
*σύννεφο με βροχή
| βροχή | καιρός | σύννεφο
*re me shi
| moti | re | shi
*անձրևով ամպ
| ամպ | անձրև | եղանակ
‫*ابر بارانی
| آب‌وهوا | ابر | باران‬
‫*ورېځ سره باران
🌨1F328*cloud with snow
| cloud | cold | snow
*σύννεφο με χιόνι
| καιρός | κρύο | σύννεφο | χιόνι
*re me borë
| borë | ftohtë | moti | re
*ձյունով ամպ
| ամպ | եղանակ | ձյուն | սառը
‫*ابر برفی
| آب‌وهوا | ابر | برف | سرما‬
‫*ورېځ سره واوره
🌩1F329*cloud with lightning
| cloud | lightning
*σύννεφο με αστραπή
| αστραπή | καιρός | σύννεφο
*re me vetëtimë
| moti | re | vetëtimë
*կայծակով ամպ
| ամպ | եղանակ | կայծակ
‫*ابر با برق
| آب‌وهوا | ابر | رعدوبرق‬
‫*بادار سره بادل
🌪1F32A*tornado
| cloud | whirlwind
en_001: *tornado
| cloud | twister | whirlwind
*ανεμοστρόβιλος
| καιρός | σύννεφο
*tornado
| mot | re | vorbull ere
*պտտահողմ
| ամպ | եղանակ
‫*گردباد
| آب‌وهوا | ابر | تورنادو | چرخ‌باد‬
‫*بړبوکۍ
🌫1F32B*fog
| cloud
*ομίχλη
| καιρός | σύννεφο
*mjegull
| moti | re
*մառախուղ
| ամպ | եղանակ
‫*مه
| آب‌وهوا | ابر‬
‫*خوپڼه
🌬1F32C*wind face
| blow | cloud | face | wind
*πρόσωπο ανέμου
| άνεμος | αέρας | καιρός | πρόσωπο | σύννεφο
*fytyrë në erë
| erë | fryj | fytyrë | moti | re
*քամու երես
| ամպ | դեմք | եղանակ | փչել | քամի
‫*صورت باد
| آب‌وهوا | ابر | باد | صورت | وزیدن‬
‫*د باد مخ
🌀1F300*cyclone
| dizzy | hurricane | twister | typhoon
en_001: *cyclone
| dizzy | hurricane | typhoon
*κυκλώνας
| ζαλισμένος | καιρός | τυφώνας
*ciklon
| marramendës | moti | tajfun | tornado
*ցիկլոն
| եղանակ | թայֆուն | պտտվող
‫*چرخند
| آب‌وهوا | طوفان موسمی | پیچند | چرخ‌باد‬
‫*سایکلون
🌈1F308*rainbow
| rain
en_001: *rainbow
| pride | rain
*ουράνιο τόξο
| βροχή | καιρός
*ylber
| moti | shi
*ծիածան
| անձրև | եղանակ
‫*رنگین کمان
| آب‌وهوا | باران‬
‫*شنه زرغونه
🌂1F302*closed umbrella
| clothing | rain | umbrella
*κλειστή ομπρέλα
| βροχή | ενδυμασία | καιρός | ομπρέλα
*çadër e mbyllur
| moti | shi | veshje | çadër
*փակ անձրևանոց
| անձրև | անձրևանոց | եղանակ | հագուստ
‫*چتر بسته
| آب‌وهوا | باران | پوشاک | چتر‬
‫*تړل شوي چترۍ
2602*umbrella
| clothing | rain
*ομπρέλα
| βροχή | ενδυμασία | καιρός
*çadër
| moti | shi | veshje
*անձրևանոց
| անձրև | եղանակ | հագուստ
‫*چتر
| آب‌وهوا | باران | پوشاک‬
‫*چترۍ
2614*umbrella with rain drops
| clothing | drop | rain | umbrella
*ομπρέλα με σταγόνες βροχής
| βροχή | ενδυμασία | καιρός | ομπρέλα | σταγόνα
*çadër me pika shiu
| moti | pikë | shi | veshje | çadër
*անձրևանոց անձրևի կաթիլներով
| անձրև | անձրևանոց | եղանակ | կաթիլ | հագուստ
‫*چتر خیس
| آب‌وهوا | باران | قطره باران | پوشاک | چتر‬
‫*چترۍ سره د باران څاڅکي
26F1*umbrella on ground
| rain | sun | umbrella
en_AU: *beach umbrella
| beach | sand | sun | umbrella
*ομπρέλα θαλάσσης
| ήλιος | βροχή | καιρός | ομπρέλα
*çadër në tokë
| diell | moti | shi | çadër
*անձրևանոց գետնի վրա
| անձրև | անձրևանոց | արև | եղանակ
‫*چتر روی زمین
| آب‌وهوا | باران | خورشید | چتر‬
‫*چترۍ پر ځمکه
26A1*high voltage
| danger | electric | electricity | lightning | voltage | zap
*υψηλή τάση
| αστραπή | ηλεκτρικό | ηλεκτρισμός | κίνδυνος | τάση | χτύπημα
*tension i lartë
| elektricitet | elektrik | rrezik | tension | vetëtimë | voltazh
*բարձր լարում
| էլեկտրական | էլեկտրականություն | լարում | կայծակ | վտանգ
‫*ولتاژ بالا
| الکتریسیته | الکتریکی | برق | بنگ | خطر | ولتاژ‬
‫*لوړ ولټاژ
2744*snowflake
| cold | snow
*χιονονιφάδα
| καιρός | κρύο | χιόνι
*flokë bore
| borë | ftohtë | moti
*ձյան փաթիլ
| եղանակ | ձյուն | սառը
‫*برف‌دانه
| آب‌وهوا | برف | سرما‬
‫*سنوفليک
2603*snowman
| cold | snow
*χιονάνθρωπος
| καιρός | κρύο | χιόνι
*njeri prej bore
| borë | ftohtë | moti
*ձնեմարդ
| եղանակ | ձյուն | սառը
‫*آدم برفی
| آب‌وهوا | برف | سرما‬
‫*واوره سړی
26C4*snowman without snow
| cold | snow | snowman
*χιονάνθρωπος χωρίς χιόνι
| καιρός | κρύο | χιονάνθρωπος | χιόνι
*njeri prej bore pa borë
| borë | ftohtë | moti | njeri bore
*ձնեմարդ առանց ձյան
| եղանակ | ձյուն | ձնեմարդ | սառը
‫*آدم برفی بدون برف
| آب‌وهوا | آدم برفی | برف | سرما‬
‫*واورې سړي پرته له واورې پرته
2604*comet
| space
*κομήτης
| διάστημα
*kometë
| hapësirë
*գիսաստղ
| տիեզերք
‫*ستاره دنباله‌دار
| فضا‬
‫*لکۍ دار ستوری
🔥1F525*fire
| flame | tool
*φωτιά
| εργαλείο | φλόγα
*zjarr
| flakë | vegël
*կրակ
| բոց | գործիք
‫*آتش
| ابزار | شعله‬
‫*اور
💧1F4A7*droplet
| cold | comic | drop | sweat
en_001: *droplet
| cold | drop | sweat
*σταγόνα
| ιδρώτας | καιρός | κρύο | κόμικ
*pikëz
| djersë | ftohtë | moti | pikë | vizatim komik
*կաթիլ
| եղանակ | կոմիքս | սառը | քրտինք
‫*قطره
| آب‌وهوا | سرما | عرق | مصور | کمیک‬
‫*د څاڅکو په
🌊1F30A*water wave
| ocean | water | wave
en_001: *water wave
| ocean | sea | swell | water | wave
*θαλάσσιο κύμα
| καιρός | κύμα | ωκεανός
*dallgë uji
| dallgë | moti | oqean | ujë
*ծովի ալիք
| ալիք | եղանակ | ջուր | օվկիանոս
‫*موج آب
| آب | آب‌وهوا | اقیانوس | موج‬
‫*د اوبو څپې
🎃1F383*jack-o-lantern
| celebration | halloween | jack | lantern
en_CA: *jack-o-lantern
| Halloween | celebration | jack | lantern
en_001: *jack-o’-lantern
| celebration | halloween | jack | lantern | pumpkin
*φανάρι από κολοκύθα
| απόκριες | γιορτή | κολοκύθα | φανάρι
*kungulli i Halloween
| fener | festim | festë | halloween | kungull
*ջեքի լապտեր
| լապտեր | հելոուին | ջեք | տոն
‫*فانوس کدو تنبل
| جشن | فانوس | هالووین‬
‫*د فانوس رڼا
🎄1F384*Christmas tree
| Christmas | celebration | tree
*χριστουγεννιάτικο δέντρο
| γιορτή | δέντρο | χριστούγεννα
*pemë krishtlindjeje
| festim | festë | krishtlindje | pemë
*տոնածառ
| ծառ | սուրբ ծնունդ | տոն
‫*درخت کریسمس
| جشن | درخت | کریسمس‬
‫*د کریسمس ونې
🎆1F386*fireworks
| celebration
*βεγγαλικά
| γιορτή
*fishekzjarrë
| festim | festë
*հրավառություն
| տոնակատարություն
‫*آتش‌بازی
| بزرگداشت | جشن | عید‬
‫*اورلوبې
🎇1F387*sparkler
| celebration | fireworks | sparkle
*αστράκι
| γιορτή | λάμψη | πυροτεχνήματα
*xixëllimë
| festim | festë | fishekzjarrë
*բենգալյան կրակ
| կայծ | հրավառություն | տոնակատարություն
‫*فشفشه
| آتش‌بازی | بزرگداشت | جشن | عید‬
‫*سپرکر
2728*sparkles
| sparkle | star
*αστράκια
| αστέρι | λάμψη
*xixëllima
| xixëllimë | yll
*կայծեր
| աստղ | կայծ
‫*درخشش
| ستاره‬
‫*سپرکونه
🎈1F388*balloon
| celebration
*μπαλόνι
| γιορτή
*tullumbace
| festim | festë
*փուչիկ
| տոն
‫*بادکنک
| بزرگداشت | جشن | عید‬
‫*بالون
🎉1F389*party popper
| celebration | party | popper | tada
*χαρτοπόλεμος
| popper | γιορτή | πάρτι
*fishek feste
| festim | festë | fishek
*ճայթուկ
| երեկույթ | տոն
‫*بمب کاغذ رنگی
| بزرگداشت | جشن | عید | مهمانی | کاغذ رنگی‬
‫*ګوند پاپر
🎊1F38A*confetti ball
| ball | celebration | confetti
*κομφετί
| γιορτή | μπάλα
*top me konfetë
| festim | festë | konfeti | top
*կոնֆետի
| գունդ | տոն
‫*توپ پولکی
| توپ | جشن | پولک‬
‫*کنفټی بال
🎋1F38B*tanabata tree
| Japanese | banner | celebration | tree
en_CA: *Tanabata tree
en_001: *tanabata tree
| Japanese | banner | celebration | star festival | tanabata | tree
*δέντρο ταναμπάτα
| γιορτής ιαπωνικό | δέντρο | μπάνερ
*pemë tanabata
| banderolë | festim | festë | japonez | japoneze | pemë
*տանաբատա
| դրոշակ | ծառ | ճապոնական | տոն
‫*درخت تاناباتا
| بنر | جشن | جشنواره | درخت | ژاپنی‬
‫*د تناباتا ونې
🎍1F38D*pine decoration
| Japanese | bamboo | celebration | pine
en_AU: *bamboo decoration
| Japanese | bamboo | celebration | decoration
*διακοσμητικό πεύκο
| γιορτή | ιαπωνικό | μπαμπού | πεύκο | φυτό
*dekorim pishe
| bambu | bimë | festim | festë | japonez | japoneze | pishë
*բամբուկից դեկորացիա
| բամբուկ | բույս | դեկորացիա | ճապոնական | տոն
‫*تزئین کاج
| بامبو | جشن | جشنواره | ژاپنی | کاج | گیاه‬
‫*پائن سجاې
🎎1F38E*Japanese dolls
| Japanese | celebration | doll | festival
*ιαπωνικές κούκλες
| γιορτή | ιαπωνικό | κούκλα | φεστιβάλ
*kukulla japoneze
| festim | festival | festë | japonez | japoneze | kukull
*ճապոնական տիկնիկներ
| ճապոնական | տիկնիկ | տոն | փառատոն
‫*عروسک‌های ژاپنی
| جشن | جشنواره | عروسک | فستیوال | ژاپنی‬
‫*جاپاني ګوډاګی
🎏1F38F*carp streamer
| carp | celebration | streamer
en_001: *carp streamer
| Japanese wind socks | carp | carp wind sock | carp wind socks | celebration | koinobori | streamer
*διακοσμητικοί κυπρίνοι
| γιορτή | διακοσμητικός | κυπρίνος
*koinobori
| festim | flamur | krap
*կարպերի տեսքով նավադրոշ
| կարպ | նավադրոշ | տոն
‫*پرچم‌های ماهی در باد
| بادنمای ماهی‌شکل | جشن | ماهی | پرچم‬
‫*کارپ سټریمر
🎐1F390*wind chime
| bell | celebration | chime | wind
*μελωδός
| άνεμος | γιορτή | κουδούνι
*zile ere
| erë | festim | festë | zile
*քամու զանգակ
| զանգ | տոն | քամի
‫*باد سِنج
| باد | بادزنگ | توپ | جشن | جشنواره‬
‫*د باد زنګ
🎑1F391*moon viewing ceremony
| celebration | ceremony | moon
en_001: *moon viewing ceremony
| celebration | ceremony | jugoya | moon | moon-viewing ceremony | otsukimi | tsukimi
*τελετή θέασης της σελήνης
| γιορτή | τελετή | φεγγάρι
*ceremoni për hënën
| ceremoni | festim | festë | hënë
*լուսնի ծես
| լուսին | ծես | տոն
‫*آئین مشاهدهٔ ماه کامل
| جشن | جشن رؤیت ماه | جشن رؤیت ماه کامل | جشنواره | رؤیت | ماه کامل | مراسم رؤیت ماه‬
‫*د سپوږمۍ لیدنې مراسم
🎀1F380*ribbon
| celebration
*κορδέλα
| γιορτή
*fjongo
| festim | festë
*ժապավեն
| տոն | տոնակատարություն
‫*روبان
| بزرگداشت | جشن | عید‬
‫*پټۍ
🎁1F381*wrapped gift
| box | celebration | gift | present | wrapped
en_AU: *gift
| box | celebration | present | wrapped
*τυλιγμένο δώρο
| γιορτή | δώρο | κουτί | τυλιγμένο
*dhuratë e mbështjellë
| dhuratë | e mbështjellë | festim | festë | kuti
*փաթեթավորված նվեր
| արկղ | նվեր | տոն | փաթեթավորված
‫*هدیهٔ کادوشده
| جشن | جعبه | هدیه | پیچیده | کادو | کادوشده | کاغذ کادو‬
‫*بسته بندي شوې ډالۍ
🎗1F397*reminder ribbon
| celebration | reminder | ribbon
en_001: *reminder ribbon
| awareness ribbon | celebration | reminder | ribbon
*κορδέλα τιμής
| γιορτή | κορδέλα | υπενθύμιση
*fjongo kujtese
| festim | festë | fjongo | kujtesë
*հուշաժապավեն
| ժապավեն | հուշ | տոն
‫*روبان یادآوری
| جشن | روبان | یادآوری‬
‫*د یادونې پټۍ
🎟1F39F*admission tickets
| admission | ticket
en_AU: *admission tickets
| admission | entry | ticket
*κάρτες εισόδου
| είσοδος | εισιτήριο
*biletat e hyrjes
| biletë | hyrje
*մուտքի տոմս
| մուտք | տոմս
‫*بلیت ورود
| بلیت | بلیط | ورود | ورودی | ورودیه‬
‫*د داخلې ټکټونه
🎫1F3AB*ticket
| admission
*εισιτήριο
| είσοδος
*biletë
| hyrje
*տոմս
| մուտք
‫*بلیت
| جواز | حواله | رسید‬
‫*ټکټ
🎖1F396*military medal
| celebration | medal | military
*στρατιωτικό παράσημο
| γιορτή | παράσημο | στρατιωτικό
*medalje ushtarake
| festim | festë | medalje | ushtarake
*ռազմական մեդալ
| մեդալ | ռազմական | տոն
‫*مدال ارتشی
| جشن | مدال | نظامی‬
‫*پوځي مډال
🏆1F3C6*trophy
| prize
en_AU: *trophy
| celebration | prize
*τρόπαιο
| βραβείο
*trofe
| çmim
*գավաթ
| մրցանակ
‫*جام ورزشی
| جایزه | جایزه ورزشی‬
‫*ټرافي
🏅1F3C5*sports medal
| medal
en_AU: *sports medal
| celebration | medal | sports
*μετάλλιο
| έπαθλο | μετάλιο
*medalje sportive
| medalje
*սպորտային մեդալ
| մեդալ
‫*مدال ورزشی
| مدال‬
‫*سپورتي مډال
🥇1F947*1st place medal
| first | gold | medal
*μετάλλιο 1ης θέσης
| μετάλλιο | πρώτος | χρυσός
*medalje e vendit të parë
| ar | i parë | medalje
*ոսկե մեդալ
| առաջին | մեդալ | ոսկի
‫*مدال طلا
| اول | جایگاه اول | سکوی اول | طلا | مدال | نخست | نفر اول‬
‫*د لومړي مقام مډال
🥈1F948*2nd place medal
| medal | second | silver
*μετάλλιο 2ης θέσης
| αργυρός | δεύτερος | μετάλλιο
*medalje e vendit të dytë
| argjend | i dytë | medalje
*արծաթե մեդալ
| արծաթ | երկրորդ | մեդալ
‫*مدال نقره
| جایگاه دوم | دوم | مدال | نفر دوم‬
‫*د دوهم مقام مډال
🥉1F949*3rd place medal
| bronze | medal | third
*μετάλλιο 3ης θέσης
| μετάλλιο | τρίτος | χάλκινος
*medalje e vendit të tretë
| bronz | i tretë | medalje
*բրոնզե մեդալ
| բրոնզ | երրորդ | մեդալ
‫*مدال برنز
| برنز | جایگاه سوم | سوم | سکوی سوم | مدال | نفر سوم‬
‫*د دریم مقام مډال
26BD*soccer ball
| ball | football | soccer
*μπάλα ποδοσφαίρου
| μπάλα | ποδόσφαιρο
*top futbolli
| futboll | top
*ֆուտբոլի գնդակ
| գնդակ | ֆուտբոլ
‫*توپ فوتبال
| توپ | فوتبال‬
‫*د فوټبال توپ
26BE*baseball
| ball
*μπάλα μπέιζμπολ
| μπάλα
*bejsboll
| top
*բեյսբոլի գնդակ
| գնդակ
‫*بیسبال
| توپ‬
‫*بیسبال
🏀1F3C0*basketball
| ball | hoop
*μπάλα μπάσκετ
| μπάλα | στεφάνη
*basketboll
| kosh | top
*բասկետբոլի գնդակ
| բասկետբոլ | գնդակ
‫*بسکتبال
| توپ‬
‫*باسکیټبال
🏐1F3D0*volleyball
| ball | game
*μπάλα βόλεϊ
| αγώνας | μπάλα
*volejboll
| lojë | top
*վոլեյբոլի գնդակ
| գնդակ | խաղ
‫*والیبال
| بازی | توپ‬
‫*والیبال
🏈1F3C8*american football
| american | ball | football
*μπάλα αμερικάνικου ποδοσφαίρου
| αμερικανικό | μπάλα | ποδόσφαιρο
*futboll amerikan
| amerikan | futboll | top
*ամերիկյան ֆուտբոլի գնդակ
| ամերիկյան | գնդակ | ֆուտբոլ
‫*فوتبال امریکایی
| امریکایی | توپ | فوتبال‬
‫*امریکايي فوټبال
🏉1F3C9*rugby football
| ball | football | rugby
en_CA: *rugby
*μπάλα ράγκμπι
| μπάλα | ποδόσφαιρο | ράγκμπι
*regbi
| futboll | top
*ռեգբիի գնդակ
| գնդակ | ռեգբի | ֆուտբոլ
‫*راگبی
| توپ | فوتبال‬
‫*د رګبي فوټبال
🎾1F3BE*tennis
| ball | racquet
en_001: *tennis
| ball | racket | racquet
*μπάλα τένις
| μπάλα | ρακέτα
*tenis
| raketë | top
*թենիսի գնդակ
| գնդակ | թենիս | մեծ
‫*تنیس
| توپ | راکت‬
‫*ټنیس
🎳1F3B3*bowling
| ball | game
en_001: *bowling
| ball | game | pins
*μπόουλινγκ
| μπάλα | παιχνίδι
*bouling
| lojë | top
*բոուլինգ
| գնդակ | խաղ
‫*بولینگ
| بازی | توپ‬
‫*بالنګ
🏏1F3CF*cricket game
| ball | bat | game
en_001: *cricket game
| ball | bat | cricket ball | cricket bat | game
en_AU: *cricket game
| ball | bat | cricket | game
*κρίκετ
| αγώνας | μπάλα | ρόπαλο
*kriket
| lojë | shkop | top
*կրիկետ
| բիտա | գնդակ | խաղ
‫*کریکت
| بازی | توپ | دسته | چوگان‬
‫*د کرکټ لوبه
🏑1F3D1*field hockey
| ball | field | game | hockey | stick
*χόκεϊ επί χόρτου
| αγώνας | γήπεδο | μπάλα | μπαστούνι | χόκεϊ
*hokej në fushë
| fushë | hokej | lojë | shkop | top
*խոտի հոկեյ
| գնդակ | դաշտ | խաղ | հոկեյ | մական
‫*هاکی روی چمن
| بازی | توپ | دسته | هاکی | چمن‬
‫*د میدان هاکي
🏒1F3D2*ice hockey
| game | hockey | ice | puck | stick
*χόκεϊ επί πάγου
| αγώνας | δίσκος | μπαστούνι | πάγος | χόκεϊ
*shkopi dhe disku i hokejit në akull
| akull | disk | hokej | lojë | shkop
*մական և տափօղակ
| խաղ | հոկեյ | մական | սառույց | տափօղակ
‫*هاکی روی یخ
| بازی | دسته | هاکی | یخ‬
‫*د یخ هاکي
🏓1F3D3*ping pong
| ball | bat | game | paddle | table tennis
*πινγκ πονγκ
| μπάλα | μπαστούνι | παιχνίδι | ρακέτα
*pingpong
| lojë | raketë | tavolinë | top
*սեղանի թենիս
| բիտա | գնդակ | խաղ | ձեռնաթիակ | ռակետ
‫*پینگ‌پونگ
| تنیس | توپ | دسته | راکت | میز‬
‫*پنګ پونګ
🏸1F3F8*badminton
| birdie | game | racquet | shuttlecock
*μπάντμιντον
| birdie | αγώνας | μπαλάκι του μπάντμιντον | ρακέτα
*badminton
| lojë | pupël | raketë | zog i vogël
*բադմինտոն
| խաղ | ձեռնաթիակ | ռակետ | վոլան | փետրագնդակ
‫*بدمینتون
| بازی | راکت | پرتاب عالی | گوی پردار‬
‫*بیډمنټن
🥊1F94A*boxing glove
| boxing | glove
*γάντι του μποξ
| γάντι | μποξ | σπορ
*dorezë boksi
| boks | dorezë | sport
*բռնցքամարտի ձեռնոց
| բոքս | բռնցքամարտ | սպորտ
‫*دست‌کش بوکس
| بوکس | دستکش‬
‫*د سوک وهلو دستکشه
🥋1F94B*martial arts uniform
| judo | karate | martial arts | taekwondo | uniform
*στολή πολεμικών τεχνών
| καράτε | πολεμικές τέχνες | σπορ | στολή | τάε κβο ντο | τζούντο
*uniformë artesh ushtarake
| arte ushtarake | karate | sport | taekuondo | uniformë | xhudo
*մարտարվեստի համազգեստ
| այկիդո | կարատե | կիմոնո | համազգեստ | մարտարվեստ | սպորտ
‫*لباس هنرهای رزمی
| تکواندو | جودو | رزمی | هنرهای رزمی | کاراته | یونیفورم‬
‫*رزمي یونیفورم
🥅1F945*goal net
| goal | net
*τέρμα
| γκολ | δίχτυ | σπορ
*rrjetë golash
| gol | rrjet | sport
*ֆուտբոլի դարպաս
| գոլ | նպատակ | սպորտ
‫*دروازه
| گل‬
‫*د ګول وهلو جال
26F3*flag in hole
| golf | hole
en_AU: *flag in hole
| flag | golf | hole
*σημαία σε οπή
| γκολφ | τρύπα
*flamur në vrimë
| golf | vrimë
*գոլֆի դրոշակ
| անցք | գոլֆ
‫*پرچم در سوراخ
| سوراخ | گلف‬
‫*په سوري کې بیرغ
26F8*ice skate
| ice | skate
en_AU: *ice skate
| ice | iceskating | skate
*πατινάζ στον πάγο
| πάγος | πατινάζ
*patina akulli
| akull | patinë
*չմուշկ
| սառույց
‫*اسکی روی یخ
| اسکی | یخ‬
‫*آیس سکیټ
🎣1F3A3*fishing pole
| fish | pole
en_AU: *fishing pole
| fish | fishing | pole | rod
*καλάμι ψαρέματος
| καλάμι | ψάρι
*grep
| peshk | shkop
*կարթաձող
| կարթ | ձուկ
‫*چوب ماهیگیری
| ماهی | چوب‬
‫*د کب نیوني خاده
🎽1F3BD*running shirt
| athletics | running | sash | shirt
*μπλουζάκι δρομέα
| δρομέας | τρέξιμο | φανέλα
*bluzë vrapimi
| bluzë | brez | vrapim
*պտտվող շապիկ
| ժապավեն | շապիկ | պտտվող
‫*لباس دو
| تی‌شرت | دویدن | ورزشی‬
‫*د منډې وهلو کمیس
🎿1F3BF*skis
| ski | snow
en_AU: *skis
| ski | skiing | snow
*σκι
| χιόνι
*ski
| borë
*դահուկներ
| դահուկ | ձյուն
‫*چوب اسکی
| اسکی | برف‬
‫*سکي
🛷1F6F7*sled
| sledge | sleigh
en_001: *sledge
| sleigh
*έλκηθρο*sajë
| slitë
*սահնակ‫*سورتمه
| سورتمه اسبی | سورتمه بزرگ‬
‫*ځغلول
🥌1F94C*curling stone
| game | rock
en_AU: *curling stone
| curling | game | rock | stone
*πέτρα κέρλινγκ
| πέτρα | παιχνίδι
*gur kurlingu
| gur | lojë | shkëmb
*քյորլինգի քար
| խաղ | քար
‫*سنگ کرلینگ
| بازی | سنگ | سنگ خارا | شطرنج یخی‬
‫*د کورلینګ ډبره
🎯1F3AF*direct hit
| bull | bullseye | dart | eye | game | hit | target
en_001: *bullseye
| bull | dart | eye | game | hit | target
*βελάκια
| βελάκι | διάνα | κέντρο | παιχνίδι | στόχος | ταμπλό | χτύπημα
*goditje e drejtpërdrejtë
| goditje | lojë | në qendër | objektiv | qendër | shigjetë | sy
*դիպուկ հարված
| դարթ | թիրախ | խաղ | կենտրոն | հարվածել | նշանակետ
‫*پیکان در قلب هدف
| بازی | برخورد | دارت | ضربه مستقیم | قلب هدف | مرکز | مرکز صفحه | هدف | پرتاب | چشم‬
‫*مستقیم ویشتنه
🎱1F3B1*pool 8 ball
| 8 | ball | billiard | eight | game
*μπάλα 8 μπιλιάρδου
| 8 | μπάλα | μπάλα με το 8 | μπιλιάρδο | οκτώ | παιχνίδι
*bilardo
| 8 | gurë | lojë | tetë
*բիլիարդ
| 8 | գնդակ | խաղ | ութ
‫*بیلیارد
| بازی | بال | هشت | ۸ | ۸ توپ‬
‫*د بیلیارد ۸ توپونه
🔮1F52E*crystal ball
| ball | crystal | fairy tale | fantasy | fortune | tool
*κρυστάλλινη σφαίρα
| εργαλείο | κρυστάλλινη | παραμύθι | σφαίρα | τύχη | φαντασία
*top kristali
| fantazi | fat | kristal | përrallë | top | vegël
*բյուրեղյա գունդ
| բախտ | բյուրեղ | գործիք | գունդ | հեքիաթ | ֆանտազիա
‫*گوی
| ابزار | بخت | توپ | جن و پری | طالع‌بینی | فانتزی | کریستال‬
‫*کرسټال بال
🎮1F3AE*video game
| controller | game
*βιντεοπαιχνίδι
| παιχνίδι | χειριστήριο
*videolojë
| kontrollues | lojë
*տեսախաղ
| խաղ | վահանակ
‫*بازی ویدیویی
| بازی | دسته | کنترل‌کننده‬
‫*ویډیو لوبې
🕹1F579*joystick
| game | video game
*joystick
| βιντεοπαιχνίδι | παιχνίδι
*levë
| lojë | videolojë
*ջոյսթիք
| խաղ | տեսախաղ
‫*دسته بازی
| بازی | بازی ویدیویی‬
‫*جوی سټیک
🎰1F3B0*slot machine
| game | slot
en_AU: *pokie
| game | pokies
en_001: *slot machine
| fruit machine | game | one-armed bandit | slot
*κουλοχέρης
| παιχνίδι
*lojë me monedha
| lojë | monedhë
*խաղային ավտոմատ
| ավտոմատ | խաղ
‫*ماشین پولی
| اسلات | بازی | قمار | ماشین | کازینو‬
‫*سلاټ مشین
🎲1F3B2*game die
| dice | die | game
en_001: *game dice
| dice | die | game
*ζάρι
| παιχνίδι
*zar loje
| lojë | zar | zarë
*զառ
| խաղ
‫*تاس بازی
| بازی | تاس‬
‫*مرګ لوبه
2660*spade suit
| card | game
*μπαστούνι
| παιχνίδι | χαρτιά | χρώμα
*figurë maç
| figurë | letër | lojë | maç
*ղառ
| թղթախաղ | խաղ
‫*خال پیک
| بازی | خال | پیک | کارت‬
‫*سپیډ سوټ
2665*heart suit
| card | game
*κούπα
| καρδιά | καρδιές | παιχνίδι | χαρτιά | χρώμα
*figurë kupë
| figurë | kupë | letër | lojë
*սիրտ
| թղթախաղ | խաղ | սրտեր
‫*خال دل
| بازی | خال | دل | کارت‬
‫*د زړه سوټ
2666*diamond suit
| card | game
en_AU: *diamond suit
| card | diamonds | game
*καρό
| παιχνίδι | χαρτιά | χρώμα
*figurë karo
| figurë | karo | letër | lojë
*քյափ
| թղթախաղ | խաղ
‫*خال خشت
| بازی | خال | خشت | کارت‬
‫*د الماسو سوټ
2663*club suit
| card | game
en_AU: *club suit
| card | clubs | game
*σπαθί
| παιχνίδι | σπαθιά | χαρτιά | χρώμα
*figura spathi
| figurë | letër | lojë | spathi
*խաչ
| թղթախաղ | խաղ
‫*خال گشنیز
| بازی | خال | کارت | گشنیز‬
‫*د کلب سوټ
🃏1F0CF*joker
| card | game | wildcard
*τζόκερ
| παίζω | παιχνίδι | χαρτιά
*xholi
| letër | lojë | luaj
*ջոկեր
| թղթախաղ | խաղ | խաղալ
‫*جوکر
| بازی | شیطان | کارت‬
‫*جوکر
🀄1F004*mahjong red dragon
| game | mahjong | red
en_CA: *Mahjong red dragon
*πλακίδιο mahjong κόκκινος δράκος
| δράκος μαγιόνγκ | κόκκινος | παιχνίδι
*dragua i kuq mahjong
| i kuq | lojë | mahjong
*մաջոնգի կարմիր վիշապ
| խաղ | կարմիր | մաջոնգ
‫*ماژونگ اژدهای قرمز
| بازی | قرمز | ماژونگ‬
‫*د ماهجونګ سور خامار
🎴1F3B4*flower playing cards
| Japanese | card | flower | game | playing
en_001: *flower playing cards
| Japanese | card | flower | game | hanafuda | playing
*τραπουλόχαρτα χαναφούντα
| ιαπωνικό | κάρτα | λουλούδι | παίζω | παιχνίδι
*letra me lule
| japonez | japoneze | letër | lojë | luaj | lule
*ծաղկի խաղաթղթեր
| թղթախաղ | խաղ | խաղալ | ծաղիկ | ճապոնական
‫*کارت بازی گل‌دار
| بازی | بازی کردن | ژاپنی | کارت | گل‬
‫*د ګل قطعې
🎭1F3AD*performing arts
| art | mask | performing | theater | theatre
*θέατρο
| ηθοποιία | μάσκα | τέχνη
*arte interpretimi
| art | interpretim | maskë | teatër
*կատարողական արվեստ
| արվեստ | դիմակ | թատրոն | ներկայացում
‫*هنرهای نمایشی
| تئاتر | سالن تئاتر | صورتک | ماسک نقاب | نمایش | نمایشی | هنر‬
‫*هنرونه ترسره کول
🖼1F5BC*framed picture
| art | frame | museum | painting | picture
*εικόνα σε κορνίζα
| εικόνα | κάδρο | μουσείο | πίνακας | τέχνη
*kornizë me pikturë
| art | imazh | kornizë | muze | pikturë
*շրջանակ նկարով
| արվեստ | թանգարան | նկար | նկարչություն | շրջանակ
‫*عکس در قاب
| تصویر | قاب | قاب عکس | قاب کردن | موزه | نقاشی | هنر‬
‫*انځور شوی انځور
🎨1F3A8*artist palette
| art | museum | painting | palette
*παλέτα ζωγράφου
| μουσείο | πίνακας | παλέτα | τέχνη
*paleta e artistit
| art | muze | paletë | pikturë
*ներկապնակ
| արվեստ | թանգարան | նկարչություն
‫*پالت نقاشی
| شستی نقاشی | موزه | نقاشی | هنر | پالت‬
‫*فنکار تخته
🔇1F507*muted speaker
| mute | quiet | silent | speaker
*ηχείο σε σίγαση
| ένταση | ησυχία | ηχείο | σίγαση | σιωπή
*altoparlant joaktiv
| altoparlant | i heshtur | i qetë | pa zë | volum
*բարձրախոսն անջատված է
| անջատել ձայնը | բարձրախոս | լուռ | հանգիստ | ձայն
‫*بلندگوی خاموش
| آرام | بلندگو | بی‌صدا | ساکت | میزان صدا‬
‫*ګونګ شوی سپیکر
🔈1F508*speaker low volume
| soft
en_AU: *speaker low volume
| low | quiet | soft | speaker | volume
*ηχείο σε χαμηλή ένταση
| ένταση ήχου
*altoparlant me zë të ulët
| altoparlant | volum i ulët | zë i butë
*բարձրախոս
| ձայն | ձայնի ուժգնություն
‫*بلندگو با صدای کم
| صدای کم | کم‬
‫*د سپیکر ټیټ غږ
🔉1F509*speaker medium volume
| medium
*ηχείο σε μέτρια ένταση
| ένταση | ηχείο | κύμα | χαμηλή
*altoparlant me zë mesatar
| altoparlant | i ulët | valë | volum
*բարձրախոսը միացված է
| ալիք | բարձրախոս | ձայն | ցածր
‫*بلندگو با صدای متعادل
| بلندگو | صدا | موج | میانه | نه کم نه زیاد‬
‫*د سپیکر منځنی غږ
🔊1F50A*speaker high volume
| loud
*ηχείο σε υψηλή ένταση
| 3 | ένταση | δυνατά | ηχείο | τρία | υψηλή
*altoparlant me zë të lartë
| altoparlant | altoparlant me 3 vija | volum i lartë | zë i fortë
*բարձրախոսի ձայնը բարձր է
| 3 | բարձր | բարձրախոս | բարձրաձայն | երեք | ձայն
‫*بلندگو با صدای بلند
| بالا | بلند | بلندگو | زیاد | صدا | موج‬
‫*د سپیکر لوړ غږ
📢1F4E2*loudspeaker
| loud | public address
en_001: *loudhailer
| loud | public address
*ντουντούκα
| απευθύνομαι στο κοινό | δυνατός
*altoparlant me zë
| e folur publike | me zë të lartë
*մեծ բարձրախոս
| բարձրաձայն | հասարակական
‫*بلندگو
| بلند | خطابه عمومی | سخنرانی | عمومی‬
‫*لاوډسپیکر
📣1F4E3*megaphone
| cheering
*μεγάφωνο
| ζητωκραυγές
*megafon
| brohoritje
*մեգաֆոն
| ոգևորում
‫*بلندگوی دستی
| بلند | بلندگو | تشویق | هلهله‬
‫*میګافون
📯1F4EF*postal horn
| horn | post | postal
*ταχυδρομική κόρνα
| κόρνα | ταχυδρομείο | ταχυδρομικός
*briri i postës
| bori | bri | postar | postë
*փոստային եղջյուր
| եղջյուր | փոստ | փոստային
‫*شیپور پست
| شیپور | پست | پستی‬
‫*پستي هارن
🔔1F514*bell*κουδούνι*zile*զանգ‫*زنگ
| زنگوله | ناقوس‬
‫*زنګ
🔕1F515*bell with slash
| bell | forbidden | mute | no | not | prohibited | quiet | silent
*κουδούνι με κόκκινη γραμμή
| ήσυχος | απαγορευμένο | δεν | επιτρέπεται | ησυχία | κουδούνι | σίγαση | όχι
*zile me vizë të pjerrët
| e heshtur | e ndaluar | i qetë | jo | mos | nuk lejohet | pa zë | zile
*զանգակ շեղ գծիկով
| անջատել ձայնը | արգելված | զանգակ | լուռ | հանգիստ | ոչ
‫*خط قرمز روی زنگوله
| آرام | بی‌صدا | خیر | زنگوله | ساکت | ممنوع | نه‬
‫*سلش لرونکی زنګ
🎼1F3BC*musical score
| music | score
*παρτιτούρα
| μουσική | πεντάγραμμο
*pentagram
| muzikë
*սոլի բանալի
| երաժշտություն
‫*پارتیتور
| خط حامل | موسیقی | نت | کلید سل‬
‫*د موسیقۍ نمرې
🎵1F3B5*musical note
| music | note
*νότα μουσικής
| μουσική | νότα
*notë muzikore
| muzikë | notë
*նոտա
| երաժշտություն
‫*نت موسیقی
| موسیقی | نت | چنگ‬
‫*د موسیقۍ یادښت
🎶1F3B6*musical notes
| music | note | notes
*νότες μουσικής
| μουσική | νότα | νότες
*nota muzikore
| muzikë | nota | notë
*նոտաներ
| երաժշտություն | նոտա
‫*نت‌های موسیقی
| موسیقی | نت | چنگ‬
‫*د موسیقۍ یادښتونه
🎙1F399*studio microphone
| mic | microphone | music | studio
*μικρόφωνο στούντιο
| μικρόφωνο | μουσική | στούντιο
*mikrofon studioje
| mikrofon | muzikë | studio
*ստուդիայի խոսափող
| երաժշտություն | խոսափող | ստուդիա
‫*میکروفون استودیویی
| استودیو | موسیقی | میکروفون‬
‫*د سټوډیو مایکروفون
🎚1F39A*level slider
| level | music | slider
*ρυθμιστικό έντασης
| επίπεδο | μουσική | ρυθμιστικό
*rrëshqitësi i nivelit
| muzikë | nivel | rrëshqitës
*ձայնի բարձրության սահոց
| երաժշտություն | մակարդակ | սահոց
‫*درجهٔ تنظیم‌کننده
| لغزنده | موسیقی | میزان‬
‫*لیول سلایډر
🎛1F39B*control knobs
| control | knobs | music
*κουμπιά ελέγχου
| ελέγχου | κουμπιά | μουσική
*çelësat e kontrollit
| kontroll | muzikë | çelësa
*կառավարման կոճակներ
| երաժշտություն | կառավարել | կոճակներ
‫*دسته‌های کنترل
| دسته | موسیقی | کنترل‬
‫*د کنټرول غوټې
🎤1F3A4*microphone
| karaoke | mic
*μικρόφωνο
| καραόκε
*mikrofon
| karaoke
*խոսափող
| կարաոկե
‫*میکروفون
| کارائوکه‬
‫*میکروفون
🎧1F3A7*headphone
| earbud
en_001: *headphones
| headphone
*ακουστικό*kufje
| vesh
*ականջակալ‫*هدفون
| دوگوشی | گوشی‬
‫*غوږۍ
📻1F4FB*radio
| video
en_AU: *radio
| AM | FM | wireless
*ραδιόφωνο
| βίντεο
*radio
| video
*ռադիո
| վիդեո
‫*رادیو
| رادیویی | ویدئو | ویدیو‬
‫*راډیو
🎷1F3B7*saxophone
| instrument | music | sax
*σαξόφωνο
| μουσική | όργανο
*saksofon
| instrument | muzikë
*սաքսոֆոն
| գործիք | երաժշտություն
‫*ساکسیفون
| بادی برنجی | ساز | موسیقی‬
‫*ساکسفون
🎸1F3B8*guitar
| instrument | music
*κιθάρα
| μουσική | όργανο
*kitarë
| instrument | muzikë
*կիթառ
| գործիք | երաժշտություն
‫*گیتار
| الکتریک | راک | ساز | موسیقی‬
‫*ګیتار
🎹1F3B9*musical keyboard
| instrument | keyboard | music | piano
en_AU: *musical keyboard
| instrument | keyboard | music | organ | piano
*μουσικό πληκτρολόγιο
| μουσική | πιάνο | πλήκτρα | όργανο
*tastierë muzikore
| instrument | muzikë | piano | tastierë
*երաժշտական ստեղնաշար
| գործիք | դաշնամուր | երաժշտություն | ստեղնաշար
‫*کیبورد موسیقی
| ساز | موسیقی | پیانو | کیبورد‬
‫*د موسیقي کیبورډ
🎺1F3BA*trumpet
| instrument | music
*τρομπέτα
| μουσική | όργανο
*trombë
| instrument | muzikë
*շեփոր
| գործիք | երաժշտություն
‫*ترومپت
| بادی برنجی | ساز | ساکسیفون | موسیقی‬
‫*شپيلۍ
🎻1F3BB*violin
| instrument | music
*βιολί
| μουσική | όργανο
*violinë
| instrument | muzikë
*ջութակ
| գործիք | երաժշտություն
‫*ویولن
| ساز | موسیقی‬
‫*ويلون
🥁1F941*drum
| drumsticks | music
en_AU: *drum
| drum kit | drumsticks | instrument | music
*τύμπανο
| μουσική | μπαγκέτες
*daulle
| muzikë | shkopinj daulleje
*թմբուկ
| երաժշտություն
‫*طبل
| درام | ساز | موسیقی | کوبه‌ای‬
‫*ډول
📱1F4F1*mobile phone
| cell | mobile | phone | telephone
*κινητό τηλέφωνο
| κινητό | τηλέφωνο
*celular
| i lëvizshëm | telefon
*բջջային հեռախոս
| բջջային | հեռախոս | շարժական
‫*تلفن همراه
| تلفن | موبایل | همراه | گوشی‬
‫*ګرځنده ټېلیفون
📲1F4F2*mobile phone with arrow
| arrow | call | cell | mobile | phone | receive | telephone
*κινητό τηλέφωνο με βέλος
| βέλος | κινητό | κλήση | λήψη | τηλέφωνο
*celular me shigjetë
| celular | marr | shigjetë | telefon | telefonatë | telefonoj
*բջջային հեռախոս սլաքով
| բջջային | զանգել | հեռախոս | շարժական | սլաք
‫*تلفن همراه با پیکان
| تلفن همراه | دریافت | پیکان | گوشی‬
‫*تیرلرونکی ګرځنده ټېلیفون
260E*telephone
| phone
en_AU: *telephone
| land line | phone
*τηλέφωνο*telefon*հեռախոս‫*تلفن
| تلفن زدن | تلفن کردن | دورگو | گوشی‬
‫*ټیلیفون
📞1F4DE*telephone receiver
| phone | receiver | telephone
*ακουστικό τηλεφώνου
| δέκτης | τηλέφωνο
*receptor telefoni
| receptor | telefon
*հեռախոսի լսափող
| լսափող | հեռախոս
‫*گوشی تلفن
| تلفن | گوشی | گیرنده‬
‫*د ټیلیفون رسیدونکی
📟1F4DF*pager*βομβητής*biper*փեյջեր‫*پیجر
| پیج کردن | پی‌جو‬
‫*پیجر
📠1F4E0*fax machine
| fax
en_001: *fax machine
| facsimile | fax
*συσκευή φαξ
| φαξ
*faks*ֆաքսի մեքենա
| ֆաքս
‫*دستگاه نمابر
| دستگاه فاکس | دورنگار | فاکس | نمابر‬
‫*د فکس ماشین
🔋1F50B*battery*μπαταρία*bateri*մարտկոց‫*باتری
| باطری | شارژ | شارژ کردن‬
‫*بیټري
🔌1F50C*electric plug
| electric | electricity | plug
*ηλεκτρικό βύσμα
| βύσμα | ηλεκτρικό | ρεύμα
*spinë elektrike
| elektricitet | elektrike | spinë
*էլեկտրական խրոց
| էլեկտրական | էլեկտրականություն | խրոց
‫*دوشاخه
| الکتریسیته | الکتریکی | برق‬
‫*برقي پلګ
💻1F4BB*laptop computer
| computer | pc | personal
en_AU: *laptop computer
| PC | computer | laptop | personal
en_001: *laptop computer
| computer | laptop | pc | personal
*φορητός υπολογιστής
| pc | προσωπικός | υπολογιστής
*laptop
| kompjuter | personal
*նոթբուք
| անձնական | համակարգիչ
‫*رایانهٔ کیفی
| رایانه | شخصی | پی‌سی‬
‫*لپټاپ کمپیوټر
🖥1F5A5*desktop computer
| computer | desktop
*επιτραπέζιος υπολογιστής
| επιτραπέζιος | υπολογιστής
*kompjuter desktop
| desktop | kompjuter
*համակարգիչ‫*رایانهٔ میزی
| رایانه | رومیزی‬
‫*ډیسکټاپ کمپیوټر
🖨1F5A8*printer
| computer
*εκτυπωτής
| υπολογιστής
*printer
| kompjuter
*տպիչ
| համակարգիչ
‫*چاپگر
| رایانه‬
‫*پرنټر
2328*keyboard
| computer
*πληκτρολόγιο
| υπολογιστής
*tastierë
| kompjuter
*ստեղնաշար
| համակարգիչ
‫*صفحه‌کلید
| رایانه‬
‫*کیبورډ
🖱1F5B1*computer mouse
| computer
*ποντίκι υπολογιστή
| 3 | κουμπί | ποντίκι | τρία | υπολογιστής
*miu i kompjuterit
| kompjuter
*համակարգչի մկնիկ
| 3 | երեք | կոճակ | համակարգիչ | մկնիկ
‫*موشواره
| دکمه | رایانه | سه | ۳‬
‫*د کمپیوټر موږک
🖲1F5B2*trackball
| computer
*ιχνόσφαιρα
| υπολογιστής
*sfera rrotulluese
| kompjuter
*թրեքբոլ
| համակարգիչ
‫*توپک
| رایانه‬
‫*ټریکبال
💽1F4BD*computer disk
| computer | disk | minidisk | optical
*δίσκος υπολογιστή
| minidisk | δίσκος | οπτικός | υπολογιστής
*disk i vogël
| disk | kompjuter | minidisk | optik
*մինի սկավառակ
| համակարգիչ | սկավառակ | օպտիկական
‫*مینی دیسک
| دیسک | رایانه | نوری‬
‫*د کمپیوټر ډیسک
💾1F4BE*floppy disk
| computer | disk | floppy
*δισκέτα
| δίσκος | υπολογιστής
*disketë
| disk | kompjuter
*ֆլոպի սկավառակ
| համակարգիչ | սկավառակ | ֆլոպի
‫*فلاپی دیسک
| دیسک | رایانه | فلاپی‬
‫*فلاپي ډیسک
💿1F4BF*optical disk
| cd | computer | disk | optical
*οπτικός δίσκος
| blu-ray | cd | dvd | δίσκος | οπτικός | υπολογιστής
*disk optik
| cd | disk | kompjuter | optik
*օպտիկական սկավառակ
| blu-ray | cd | dvd | համակարգիչ | սկավառակ | օպտիկական
‫*سی‌دی
| بلوری | دیسک | دی‌وی‌دی | رایانه | لوح فشرده | نوری‬
‫*اپټیکل ډیسک
📀1F4C0*dvd
| blu-ray | computer | disk | optical
en_AU: *DVD
| blu-ray | computer | disk | dvd | optical
*dvd
| blu-ray | cd | δίσκος | οπτικός | υπολογιστής
*dvd
| blu-ray | disk | kompjuter | optik
*DVD
| blu-ray | cd | համակարգիչ | սկավառակ | օպտիկական
‫*دی‌وی‌دی
| بلوری | دیسک | رایانه | سی‌دی | نوری‬
‫*ډي وي ډي
🎥1F3A5*movie camera
| camera | cinema | movie
en_001: *film camera
| camera | cinema | film | movie
en_AU: *movie camera
| camera | cinema | film
*κινηματογραφική κάμερα
| βιντεοκάμερα | κινηματογράφος | ταινία
*kamerë filmi
| film | kamerë | kinema
*ժապավենային տեսախցիկ
| կինո | տեսախցիկ | ֆիլմ
‫*دوربین سینمایی
| دوربین | سینما | فیلم‬
‫*د فلم کامره
🎞1F39E*film frames
| cinema | film | frames | movie
*καρέ φιλμ
| καρέ | κινηματογράφος | ταινία | φιλμ
*kuadro filmi
| film | kinema | kuadro | video
*տեսաժապավեն
| ժապավեն | կադր | կինո | ֆիլմ
‫*حلقهٔ فیلم
| سینما | فریم | فیلم‬
‫*د فلم چوکاټ
📽1F4FD*film projector
| cinema | film | movie | projector | video
*προβολέας ταινιών
| βίντεο | κινηματογράφος | προβολέας | ταινία | φιλμ
*projektor filmi
| film | kinema | projektor | video
*ժապավենային պրոյեկտոր
| ժապավեն | կինո | պրոյեկտոր | վիդեո | ֆիլմ
‫*پروژکتور
| سینما | فیلم | ویدیو‬
‫*د فلم پروجیکټر
🎬1F3AC*clapper board
| clapper | movie
en_AU: *clapper board
| clapper | film
en_001: *clapperboard
| clapper | movie
*κλακέτα φιλμ
| κλακέτα | ταινία
*tabelë dublimi e skenës
| film | tabelë dublimi
*կինոդուբլների համարացույց
| կինոդուբլ | ֆիլմ
‫*کلاکت
| تخته‌نشان | فیلم‬
‫*د کلیپر تخته
📺1F4FA*television
| tv | video
en_001: *television
| tele | telly | tv | video
*τηλεόραση
| βίντεο
*televizor
| tv | video
*հեռուստացույց
| tv | վիդեո
‫*تلویزیون
| ویدیو‬
‫*تلویزیون
📷1F4F7*camera
| video
*φωτογραφική μηχανή
| βίντεο
*kamerë
| video
*ֆոտոապարատ
| վիդեո
‫*دوربین
| ویدیو‬
‫*کامره
📸1F4F8*camera with flash
| camera | flash | video
*φωτογραφική μηχανή με φλας
| βίντεο | βιντεοκάμερα | φλας
*kamerë me blic
| blic | kamerë | video
*ֆոտոապարատ լուսաթարթիչով
| լուսաթարթիչ | վիդեո | ֆոտոապարատ
‫*دوربین با فلاش
| دوربین | فلاش | ویدیو‬
‫*فلش لرونکې کامره
📹1F4F9*video camera
| camera | video
en_001: *video camera
| camcorder | camera | video
*βιντεοκάμερα
| βίντεο
*videokamerë
| kamerë | video
*տեսախցիկ
| վիդեո
‫*دوربین فیلم‌برداری
| دوربین | ویدیو‬
‫*ویډیو کامره
📼1F4FC*videocassette
| tape | vhs | video
*βιντεοκασέτα
| vhs | βίντεο | κασέτα
*videokasetë
| shirit | vhs | video
*տեսաերիզ
| vhs | երիզ | վիդեո
‫*کاست ویدیویی
| نوار | ویدیو | وی‌اچ‌اس‬
‫*ویډیو کیسټ
🔍1F50D*magnifying glass tilted left
| glass | magnifying | search | tool
*αριστερός μεγεθυντικός φακός
| αναζήτηση | εργαλείο | μεγεθυντικός | φακός
*lupë zmadhuese që tregon majtas
| kërko | lupë | vegël | xham | zmadhues
*ձախ ուղղված խոշորացույց
| ապակի | գործիք | խոշորացնող | որոնել
‫*ذره‌بین روبه‌چپ
| ابزار | جستجو | ذره‌بین | شیشه‬
‫*چپ لور ته ذره بین لرونکې ښیښه
🔎1F50E*magnifying glass tilted right
| glass | magnifying | search | tool
*δεξιός μεγεθυντικός φακός
| αναζήτηση | εργαλείο | μεγεθυντικός | φακός
*lupë zmadhuese e drejtuar djathtas
| kërko | lupë | vegël | xham | zmadhuese
*աջ ուղղված խոշորացույց
| ապակի | գործիք | խոշորացնող | որոնել
‫*ذره‌بین روبه‌راست
| ابزار | جستجو | ذره‌بین | شیشه‬
‫*ښي لور ته ذره بین لرونکې ښیښه
🕯1F56F*candle
| light
*κερί
| φως
*qiri
| dritë
*մոմ
| լույս
‫*شمع
| رمانتیک | شعله | نور‬
‫*شمع
💡1F4A1*light bulb
| bulb | comic | electric | idea | light
*λαμπτήρας
| ηλεκτρικό | ιδέα | κόμικ | φως
*llambë
| dritë | elektrik | ide | llambushkë | vizatim komik
*էլեկտրական լամպ
| գաղափար | էլեկտրական | լամպ | լույս | կոմիքս
‫*لامپ
| الکتریسیته | ایده | برق | حباب | نور‬
‫*د رڼا ګروپ
🔦1F526*flashlight
| electric | light | tool | torch
en_001: *torch
| electric | light | tool
*φακός
| εργαλείο | ηλεκτρικό | φως
*elektrik dore
| dritë | elektrik | fener | vegël
*գրպանի լապտեր
| գործիք | էլեկտրական | լապտեր | լույս
‫*چراغ‌قوه
| ابزار | الکتریسیته | نور‬
‫*لاسي څراغ
🏮1F3EE*red paper lantern
| bar | lantern | light | red
*κόκκινο χάρτινο φανάρι
| ιαπωνικό | κόκκινο | μπάρα | φανάρι | φως
*fener me letër të kuqe
| bar | dritë | e kuqe | fener | i kuq | japonez | japoneze
*թղթե կարմիր լապտեր
| բար | լապտեր | լույս | կարմիր | ճապոնական
‫*فانوس کاغذی قرمز
| فانوس | قرمز | میخانه | می‌فروشی | نور | ژاپنی‬
‫*د سور کاغذ لاټين
📔1F4D4*notebook with decorative cover
| book | cover | decorated | notebook
*σημειωματάριο με διακοσμητικό εξώφυλλο
| βιβλίο | διακοσμημένο | εξώφυλλο | σημειωματάριο
*bllok shënimesh me kapak dekorativ
| bllok shënimesh | dekorativ | kapak | libër
*ձևավոր կազմով տետր
| գիրք | կազմ | ձևավորված | նոթատետր
‫*دفتر با جلد سخت
| تزئینی | جلد | دفتر | سخت | وزیری | کتاب | یادداشت‬
‫*سانتا کلاز
📕1F4D5*closed book
| book | closed
*κλειστό βιβλίο
| βιβλίο | κλειστό
*libër i mbyllur
| i mbyllur | libër
*փակված գիրք
| գիրք | փակված
‫*کتاب بسته
| بسته | کتاب‬
‫*د تړلو کتاب
📖1F4D6*open book
| book | open
*ανοικτό βιβλίο
| ανοιχτό | βιβλίο
*libër i hapur
| hap | i hapur | libër
*բացված գիրք
| բացված | գիրք
‫*کتاب باز
| باز | کتاب‬
‫*خلاص کتاب
📗1F4D7*green book
| book | green
*πράσινο βιβλίο
| βιβλίο | πράσινο
*libër jeshil
| jeshil | libër
*կանաչ գիրք
| գիրք | կանաչ
‫*کتاب سبز
| سبز | کتاب‬
‫*شنه کتاب
📘1F4D8*blue book
| blue | book
*μπλε βιβλίο
| βιβλίο | μπλε
*libër blu
| blu | libër
*կապույտ գիրք
| գիրք | կապույտ
‫*کتاب آبی
| آبی | کتاب‬
‫*نیلي کتاب
📙1F4D9*orange book
| book | orange
*πορτοκαλί βιβλίο
| βιβλίο | πορτοκαλί
*libër portokalli
| libër | portokalli
*նարնջագույն գիրք
| գիրք | նարնջագույն
‫*کتاب نارنجی
| نارنجی | کتاب‬
‫*نارنجي کتاب
📚1F4DA*books
| book
*βιβλία
| βιβλίο
*libra
| libër
*գրքեր
| գիրք
‫*چند کتاب
| کتاب‬
‫*کتابونه
📓1F4D3*notebook*σημειωματάριο*bllok shënimesh*տետր‫*دفتر یادداشت
| دفتر | دفترچه | کتابچه‬
‫*نوټ بوک
📒1F4D2*ledger
| notebook
*λογιστικό βιβλίο
| σημειωματάριο
*libër llogarish
| bllok shënimesh
*հաշվապահական մատյան
| նոթատետր
‫*دفتر سیمی
| دفتر‬
‫*ليجر
📃1F4C3*page with curl
| curl | document | page
*κυρτωμένη σελίδα
| έγγραφο | κυρτός | σελίδα
*faqe e përthyer
| dokument | faqe | përthyej
*կլորացած էջ
| էջ | կլորացած | փաստաթուղթ
‫*صفحهٔ تاشده
| تا | جمع‌شده | سند | صفحه‬
‫*پاڼه د کرول سره
📜1F4DC*scroll
| paper
*περγαμηνή
| χαρτί
*dorëshkrim i mbledhur rrotull
| letër
*գալարաթուղթ
| թուղթ
‫*طومار
| ورق | کاغذ‬
‫*اڼه اړول
📄1F4C4*page facing up
| document | page
*όρθια σελίδα
| έγγραφο | σελίδα
*faqe e drejtuar lart
| dokument | faqe
*էջ
| փաստաթութղ
‫*صفحهٔ روبه‌بالا
| سند | صفحه‬
‫*پاڼه سره مخ کړي
📰1F4F0*newspaper
| news | paper
*εφημερίδα
| ειδήσεις | σελίδα
*gazetë
| lajme | letër
*լրագիր
| թերթ | նորություններ
‫*روزنامه
| اخبار | صفحه‬
‫*ورځپاڼې
🗞1F5DE*rolled-up newspaper
| news | newspaper | paper | rolled
*τυλιγμένη εφημερίδα
| ειδήσεις | εφημερίδα | τυλιγμένο | χαρτί
*gazetë e mbledhur rrotull
| gazetë | lajme | letër | rrotull
*կլորացրած լրագիր
| թերթ | լրագիր | կլորացրած | նորություններ
‫*رول روزنامه
| اخبار | رل | روزنامه | روزنامهٔ لوله‌شده | کاغذ‬
‫*تړل شوی ورځپاڼې
📑1F4D1*bookmark tabs
| bookmark | mark | marker | tabs
*καρτέλες σελιδοδεικτών
| ένδειξη | δείκτης | καρτέλες | σελιδοδείκτης
*skedat e faqeshënuesve
| faqeshënues | shenjë | shënues | skeda
*էջանիշ ներդիրներ
| էջանիշ | ներդիր | նշել | նշիչ
‫*برچسب‌های نشانه‌گذاری
| زبانه | علامت | علامت‌گذار | نشانه‬
‫*د نښه کولو ټبونه
🔖1F516*bookmark
| mark
*σελιδοδείκτης
| δείκτης
*faqeshënues
| shenjë
*էջանիշ
| նշել
‫*نشان‌گذار کتاب
| چوب‌الف | چوق‌الف‬
‫*په نخښه کول
🏷1F3F7*label
en_001: *label
| tag
*ετικέτα*etiketë*պիտակ‫*برچسب
| اتیکت | اتیکت زدن | برچسب زدن | علامت‬
‫*لیبل
💰1F4B0*money bag
| bag | dollar | money | moneybag
*σάκος με λεφτά
| δολάριο | σάκος | χρήματα
*qese parash
| dollar | para | qese | çantë
*փողի պարկ
| դոլար | պարկ | փող
‫*کیسهٔ پول
| دلار | پول | کیف‬
‫*د پيسو کڅوړه
💴1F4B4*yen banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | yen
*χαρτονόμισμα γιέν
| γιεν | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
*kartëmonedhë jeni
| bankë | faturë | jen | kartëmonedhë | monedhë | shënim | valutë
*իեն թղթադրամ
| բանկ | թղթադրամ | իեն | տարադրամ | փող
‫*اسکناس ین
| ارز | اسکناس | بانک | پول | ین‬
‫*ین بنک نوت
💵1F4B5*dollar banknote
| bank | banknote | bill | currency | dollar | money | note
*χαρτονόμισμα δολαρίου
| δολάριο | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
*kartëmonedhë dollari
| bankë | dollar | faturë | kartëmonedhë | monedhë | para | shënim
*դոլար թղթադրամ
| բանկ | դոլար | թղթադրամ | տարադրամ | փող
‫*اسکناس دلار
| ارز | اسکناس | بانک | دلار | پول‬
‫*ډالر بنک نوت
💶1F4B6*euro banknote
| bank | banknote | bill | currency | euro | money | note
*χαρτονόμισμα ευρώ
| ευρώ | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
*kartëmonedhë euroje
| bankë | euro | faturë | kartëmonedhë | monedhë | para | shënim
*եվրո թղթադրամ
| բանկ | եվրո | թղթադրամ | տարադրամ | փող
‫*اسکناس یورو
| ارز | اسکناس | بانک | پول | یورو‬
‫*یورو بنک نوت
💷1F4B7*pound banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | pound
en_001: *pound banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | pound | sterling
*χαρτονόμισμα λίρας
| αγγλική λίρα | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
*kartëmonedhë paundi
| bankë | faturë | kartëmonedhë | monedhë | para | paund | shënim | valutë
*ֆունտ թղթադրամ
| բանկ | թղթադրամ | տարադրամ | փող | ֆունտ
‫*اسکناس پوند
| ارز | اسکناس | بانک | پول | پوند‬
‫*پونډه بنک نوت
💸1F4B8*money with wings
| bank | banknote | bill | dollar | fly | money | note | wings
*λεφτά με φτερά
| δολάριο | λογαριασμός | πετώ | τράπεζα | φτερά | χαρτονόμισμα | χρήματα
*para me krahë
| bankë | dollar | faturë | fluturoj | kartëmonedhë | krahë | para | shënim
*փող թևերով
| բանկ | դոլար | թղթադրամ | թռչել | թևեր | փող
‫*اسکناس بال‌دار
| ارز | اسکناس | بال | بانک | پول‬
‫*پیسې د وزرونو
💳1F4B3*credit card
| bank | card | credit | money
*πιστωτική κάρτα
| κάρτα | πιστωτική | τράπεζα | χρήματα
*kartë krediti
| bankë | kartë | kredit | para
*պլաստիկ քարտ
| բանկ | վարկ | փող | քարտ
‫*کارت اعتباری
| اعتبار | بانک | پول | کارت‬
‫*کریډیټ کارت
💹1F4B9*chart increasing with yen
| bank | chart | currency | graph | growth | market | money | rise | trend | upward | yen
*ανοδικό γράφημα με γιέν
| άνοδος | αγορά | ανοδική | αύξηση | γιεν | γράφημα | διάγραμμα | νόμισμα | τάση | τράπεζα | χρήματα
*grafik rritës me jenë
| bankë | grafik | jen | lart | monedhë | para | rritje | tendencë | treg | valutë
*աճող դիագրամ իենով
| աճ | բանկ | բարձրանալ | գրաֆիկ | դիագրամ | իեն | միտում | շուկա | վերև | տարրադրամ | փող
‫*نمودار صعودی با ین
| ارز | بازار | بانک | رشد | روند | صعود | صعودی | نمودار | پول | گراف | گرایش | ین‬
‫*چارټ د یین سره زیاتیږي
💱1F4B1*currency exchange
| bank | currency | exchange | money
*συνάλλαγμα
| νόμισμα | τράπεζα | χρήματα
*këmbimi i valutës
| bankë | këmbim | monedhë | para | valutë
*տարադրամի փոխանակում
| բանկ | տարադրամ | փոխանակում | փող
‫*تبدیل ارز
| ارز | بانک | پول‬
‫*د اسعارو د تبادلې
💲1F4B2*heavy dollar sign
| currency | dollar | money
*έντονο σύμβολο δολαρίου
| δολάριο | νόμισμα | χρήματα
*shenjë dollari e trashur
| dollar | monedhë | para
*դոլարի թավ նշան
| դոլար | տարադրամ | փող
‫*نماد دلار
| ارز | دلار | پول‬
‫*درنې ډالر ساین
2709*envelope
| email | letter
*φάκελος
| e-mail | email
*zarf
| email | letër | postë elektronike
*ծրար
| էլփոտ | նամակ
‫*پاکت نامه
| ایمیل‬
‫*لفافه
📧1F4E7*e-mail
| email | letter | mail
en_001: *email
| letter | mail
*email
| γράμμα | επιστολή
*email
| letër | postë
*էլեկտրոնային նամակ
| էլփոստ | նամակ | փոստ
‫*ایمیل
| میل | نامه‬
‫*ای میل
📨1F4E8*incoming envelope
| e-mail | email | envelope | incoming | letter | mail | receive
*φάκελος εισερχομένων
| e-mail | email | γράμμα | εισερχόμενο | επιστολή | λαμβάνω | φάκελος
*zarf në ardhje
| email | hyrëse | letër | marr | në ardhje | postë elektronike | zarf
*ստացվող ծրար
| էլփոստ | ծրար | նամակ | ստանալ | ստացվող | փոստ
‫*پاکت نامهٔ ورودی
| ایمیل | دریافت | نامه | ورودی | پاکت نامه | پست‬
‫*راتلونکی لفافه
📩1F4E9*envelope with arrow
| arrow | down | e-mail | email | envelope | letter | mail | outgoing | sent
*φάκελος με βέλος
| e-mail | email | απεσταλμένο | βέλος | γράμμα | εξερχόμενο | επιστολή | κάτω | φάκελος
*zarf me shigjetë
| dalëse | e dërguar | email | letër | poshtë | postë | postë elektronike | shigjetë | zarf
*ծրար սլաքով
| էլփոստ | ծրար | նամակ | ներքև | ուղարկված | ուղարկվող | սլաք | փոստ
‫*پاکت نامه با پیکان
| ارسال | ایمیل | خروجی | نامه | پاکت نامه | پایین | پست | پیکان‬
‫*لفافه د تیر سره
📤1F4E4*outbox tray
| box | letter | mail | outbox | sent | tray
en_AU: *out tray
| box | letter | mail | outbox | sent | tray
*δίσκος εξερχομένων
| γράμμα | δίσκος | εξερχόμενο | επιστολή | κουτί | λαμβάνω
*kutia postare në dalje
| dërguar | kuti | kuti dalëse | letër | postë | sirtar
*ելքի արկղ
| արկղ | դարակ | նամակ | ուղարկված | փոստ
‫*صندوق خروجی
| ارسال | ایمیل | سینی | صندوق | نامه | پست‬
‫*آیوتبوکس تری
📥1F4E5*inbox tray
| box | inbox | letter | mail | receive | tray
en_AU: *in tray
| box | inbox | letter | mail | receive | tray
*δίσκος εισερχομένων
| γράμμα | δίσκος | εισερχόμενο | επιστολή | κουτί | λαμβάνω
*sirtari i kutisë postare
| hyrëse | kuti | letër | marr | postë | sirtar
*մուտքի արկղ
| արկղ | դարակ | նամակ | ստանալ | փոստ
‫*صندوق ورودی
| دریافت | سینی | صندوق | نامه | ورودی | پست‬
‫*انبکس تری
📦1F4E6*package
| box | parcel
*πακέτο
| κουτί
*pako
| kuti
*ծանրոց
| արկղ
‫*بسته
| بستهٔ پستی | صندوق‬
‫*بنډل
📫1F4EB*closed mailbox with raised flag
| closed | mail | mailbox | postbox
en_AU: *closed letterbox with raised flag
| closed | mail | mailbox | postbox
en_001: *closed mailbox with raised flag
| closed | closed postbox with raised flag | letterbox | mail | mailbox | post | post box | postbox
*κλειστό γραμματοκιβώτιο με σηκωμένη σημαία
| γραμματοκιβώτιο | επιστολή | κλειστό
*kuti postare e mbyllur me flamurin lart
| e mbyllur | kuti postare | kuti poste | postë
*փակ փոստարկղ բարձրացված դրոշակով
| փակ | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
‫*صندوق پستی بسته با پرچم بالا
| بسته | صندوق پست | صندوق پستی | پست‬
‫*تړل شوی میل باکس
📪1F4EA*closed mailbox with lowered flag
| closed | lowered | mail | mailbox | postbox
en_AU: *closed letterbox with lowered flag
| closed | lowered | mail | mailbox | postbox
en_001: *closed mailbox with lowered flag
| closed | closed postbox with lowered flag | letterbox | lowered | mail | mailbox | post | post box | postbox
*κλειστό γραμματοκιβώτιο με χαμηλωμένη σημαία
| γραμματοκιβώτιο | επιστολή | κλειστό | χαμηλωμένη σημαία
*kuti postare e mbyllur me flamurin poshtë
| e mbyllur | e ulur | kuti postare | kuti poste | postë
*փակ փոստարկղ իջեցված դրոշակով
| իջեցված | փակ | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
‫*صندوق پستی بسته با پرچم پایین
| بسته | صندوق پست | صندوق پستی | پایین آمده | پست‬
‫*سره راښکته بيرغ د تړلو له ليارې
📬1F4EC*open mailbox with raised flag
| mail | mailbox | open | postbox
en_AU: *open letterbox with raised flag
| mail | mailbox | open | postbox
en_001: *open mailbox with raised flag
| mail | mailbox | open | open postbox with raised flag | post | post box | postbox
*ανοικτό γραμματοκιβώτιο με σηκωμένη σημαία
| ανοιχτό | γραμματοκιβώτιο | επιστολή
*kuti postare e hapur me flamurin lart
| e hapur | hap | kuti postare | postë
*բաց փոստարկղ բարձրացված դրոշակով
| բաց | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
‫*صندوق پستی باز با پرچم بالا
| باز | صندوق پست | صندوق پستی | پست‬
‫*سره راپورته بيرغ د تړلو له ليارې
📭1F4ED*open mailbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | postbox
en_AU: *open letterbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | postbox
en_001: *open mailbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | open postbox with lowered flag | post | post box | postbox
*ανοικτό γραμματοκιβώτιο με χαμηλωμένη σημαία
| ανοιχτό | γραμματοκιβώτιο | επιστολή | χαμηλωμένη σημαία
*kuti postare e hapur me flamurin poshtë
| e hapur | e ulur | hap | kuti postare | poshtë | postë
*բաց փոստարկղ իջեցված դրոշակով
| բաց | իջեցված | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
‫*صندوق پستی باز با پرچم پایین
| باز | صندوق پست | صندوق پستی | پایین آمده | پست‬
‫*خلاص میل باکس د کم پرچم سره
📮1F4EE*postbox
| mail | mailbox
en_CA: *mailbox
*γραμματοκιβώτιο ταχυδρομείου
| γραμματοκιβώτιο | επιστολή
*kuti postare
| postë
*փոստատուփ
| փոստ | փոստարկղ
‫*صندوق پست
| صندوق پستی | پست‬
‫*ډاګ خونه
🗳1F5F3*ballot box with ballot
| ballot | box
*κάλπη με ψηφοδέλτιο
| κάλπη | ψηφοδέλτιο
*kuti votimi me votë
| kuti | votim | votë
*քվեատուփ քվեաթերթիկով
| տուփ | քվեաթերթիկ
‫*صندوق رأی
| انتخابات | رأی | رأی‌گیری | صندوق‬
‫*سره د رايو د صندوقونو
270F*pencil*μολύβι*laps*մատիտ‫*مداد
| با مداد نوشتن | مداد رنگی‬
‫*پنسل
2712*black nib
| nib | pen
*μαύρη πένα
| πένα
*penë e zezë
| majë pene | penë
*սև գրչածայր
| գրիչ | գրչածայր
‫*قلم مشکی
| قلم | نوک‬
‫*تور نب
🖋1F58B*fountain pen
| fountain | pen
*μελανοφόρος
| πένα
*stilograf
| penë
*ինքնահոս գրիչ
| գրիչ | ինքնահոս
‫*خودنویس
| با خودنویس نوشتن | قلم‬
‫*د فوټین قلم
🖊1F58A*pen
| ballpoint
*στιλό
| στυλό
*stilolaps
| me sferë
*գրիչ
| գնդիկավոր գրիչ
‫*خودکار
| با خودکار نوشتن | قلم خودکار‬
‫*قلم
🖌1F58C*paintbrush
| painting
*πινέλο
| ζωγραφική
*furçë piktori
| pikturë
*վրձին
| ներկել | նկարել
‫*قلم‌مو
| با قلم‌مو کشیدن | قلم مو | قلم موی نقاشی‬
‫*زيږسړی
🖍1F58D*crayon*ξυλομπογιά
| κηρομπογιά | παστέλ
*shkumës me ngjyrë*մոմամատիտ
| գունավոր մատիտ
‫*مدادشمعی
| با مدادشمعی کشیدن | مداد رنگی مومی | مداد شمعی‬
‫*کرون
📝1F4DD*memo
| pencil
*σημείωμα
| μολύβι
*shënime
| laps
*հուշաթերթ
| մատիտ
‫*یادداشت
| مداد‬
‫*د يادداشتونو کتاب
💼1F4BC*briefcase*χαρτοφύλακας
| τσάντα
*valixhe*պորտֆել‫*کیف اسناد
| سامسونت‬
‫*پښتۍ
📁1F4C1*file folder
| file | folder
*φάκελος αρχείων
| αρχείο | φάκελος
*dosje dokumentesh
| dokument | dosje | skedar
*թղթապանակ
| ֆայլ
‫*پوشه
| فایل | پرونده‬
‫*دوتنې پوښۍ
📂1F4C2*open file folder
| file | folder | open
*ανοικτός φάκελος αρχείων
| ανοιχτός | αρχείο | φάκελος
*dosje dokumentesh e hapur
| dokument | dosje | e hapur | hap | skedar
*բաց թղթապանակ
| բաց | թղթապանակ | ֆայլ
‫*پوشهٔ باز
| باز | فایل | پوشه‬
‫*دوتنه پوښۍ خلاص
🗂1F5C2*card index dividers
| card | dividers | index
*διαχωριστικά ευρετηρίου καρτών
| διαχωριστικά | ευρετήριο | κάρτα
*ndarëse skedash
| indeks | letër | ndarëse | skedë
*քարտադարանի բաժանարարներ
| բաժանարար | ինդեքս | քարտ
‫*جداکننده
| راهنما | کارت‬
‫*کارت جدول وېشونکي
📅1F4C5*calendar
| date
*ημερολόγιο
| ημερομηνία
*kalendar
| datë
*օրացույց
| ամսաթիվ
‫*تقویم
| تاریخ‬
‫*جنتري
📆1F4C6*tear-off calendar
| calendar
*ημερολόγιο με αποσπώμενες σελίδες
| ημερολόγιο
*kalendar që griset
| kalendar
*պոկովի օրացույց
| օրացույց
‫*تقویم رومیزی
| تقویم‬
‫*شليدو پړاو جنتري
🗒1F5D2*spiral notepad
| note | pad | spiral
*σπιράλ σημειωματάριο
| σημείωμα | σημειωματάριο | σπιράλ
*bllok shënimesh me spirale
| bllok | shënim | spiral | spirale
*պարուրավոր նոթատետր
| գրքույկ | պարույր | տետր
‫*دفترچهٔ یادداشت سیمی
| سیمی | صفحه | یادداشت‬
‫*سپیرال نوپادا
🗓1F5D3*spiral calendar
| calendar | pad | spiral
*σπιράλ ημερολόγιο
| ημερολόγιο | σημειωματάριο | σπιράλ
*kalendar me spirale
| bllok | kalendar | spirale
*պարուրավոր օրացույց
| գրքույկ | պարույր | օրացույց
‫*تقویم سیمی
| تقویم | سیمی | صفحه‬
‫*سپیرال جنتري
📇1F4C7*card index
| card | index | rolodex
*ευρετήριο καρτών
| ευρετήριο | κάρτα
*katalog skedash
| indeks | katalog | letër | skedë
*քարտադարան
| ինդեքս | քարտ
‫*کارت‌های راهنما
| راهنما | رولودکس | کارت‬
‫*کارت جدول
📈1F4C8*chart increasing
| chart | graph | growth | trend | upward
*ανοδικό γράφημα
| ανοδική | αύξηση | γράφημα | διάγραμμα | τάση
*grafik rritës
| grafik | lart | rritje | tendencë
*աճող դիագրամ
| աճ | գրաֆիկ | դիագրամ | միտում | վեր
‫*نمودار صعودی
| رشد | صعودی | نمودار | گراف | گرایش‬
‫*چارټ زیاتوالی
📉1F4C9*chart decreasing
| chart | down | graph | trend
*καθοδικό γράφημα
| γράφημα | διάγραμμα | κάτω | τάση
*grafik zbritës
| grafik | poshtë | tendencë
*նվազող դիագրամ
| գրաֆիկ | դիագրամ | միտում | ներքև
‫*نمودار نزولی
| نمودار | پایین | گراف | گرایش‬
‫*چارټ کمول
📊1F4CA*bar chart
| bar | chart | graph
*γράφημα ράβδων
| γράφημα | γραμμή | διάγραμμα
*grafik me shirita
| grafik | shirit
*գոտեձև գծապատկեր
| գոտի | գրաֆիկ | դիագրամ
‫*نمودار ستونی
| ستون | نمودار | گراف‬
‫*بار چارټ
📋1F4CB*clipboard*πρόχειρο
| σημειώσεις | χαρτιά
*mbajtëse letrash*սեղմակով տախտակ
| սեղմակ | տախտակ
‫*تختهٔ گیره‌دار
| تخته رسم | تخته رسم گیره‌دار | تخته زیردستی‬
‫*کلیپ بورډ
📌1F4CC*pushpin
| pin
en_AU: *drawing-pin
| pin
*πινέζα*gjilpërë kapëse
| gjilpërë
*քորոց‫*سنجاق
| پونز | پین‬
‫*ګل مېخ
📍1F4CD*round pushpin
| pin | pushpin
en_AU: *round drawing-pin
| pin | pushpin
*στρογγυλοκέφαλη πινέζα
| πινέζα
*gjilpërë kapëse e rrumbullakët
| gjilpërë | gjilpërë kapëse
*գնդասեղ
| քորոց
‫*سنجاق ته‌گرد
| پین‬
‫*ګرځېدنه ګل مېخ
📎1F4CE*paperclip*συνδετήρας*kapëse letrash*ամրակ‫*گیرهٔ کاغذ
| کلیپ | گیره | گیره کاغذ‬
‫*کاغذ نيوونى
🖇1F587*linked paperclips
| link | paperclip
*ενωμένοι συνδετήρες
| ενωμένος | συνδετήρας
*kapëse teli të lidhura
| kapëse teli | lidhje
*միացված սկրեպներ
| միացնել | սկրեպ
‫*زنجیرهٔ گیره
| اتصال | حلقه | گیرهٔ کاغذ‬
‫*تړي کاغذ نيوونى
📏1F4CF*straight ruler
| ruler | straight edge
*ίσιος χάρακας
| ίσια άκρη | χάρακας
*vizore e drejtë
| anë e drejtë | vizore
*քանոն
| ուղղանկյուն
‫*خط‌کش
| صاف‬
‫*خطکش
📐1F4D0*triangular ruler
| ruler | set | triangle
en_001: *set square
| ruler | set | triangle
*τριγωνικός χάρακας
| σετ | τριγωνικός | χάρακας
*vizore trekëndëshe
| komplet | trekëndësh | trekëndëshe | vizore
*եռանկյունի քանոն
| եռանկյունի | քանոն
‫*گونیا
| خط‌کش‬
‫*درې کنجه خطکش
2702*scissors
| cutting | tool
*ψαλίδι
| εργαλείο
*gërshërë
| prerje | vegël
*մկրատ
| գործիք
‫*قیچی
| ابزار | ابزار بریدن‬
‫*بياتي
🗃1F5C3*card file box
| box | card | file
*καρτελοθήκη
| αρχείο | κάρτα | κουτί
*kuti skedarësh
| kuti | letër | skedar
*քարտադարանի արկղ
| արկղ | քարտ | ֆայլ
‫*جعبه نگه‌داری کارت
| جعبه | فایل | پرونده | کارت‬
‫*کارت دوتنې بکس
🗄1F5C4*file cabinet
| cabinet | file | filing
*αρχειοθήκη
| αρχείο | συρτάρι
*sirtar dokumentesh
| dokument | sirtar | skedar
*պահարան
| ֆայլ
‫*کشوی پرونده
| فایل | پرونده | کابینت | کشو‬
‫*د دوتنې د کابینې
🗑1F5D1*wastebasket
en_001: *wastepaper basket
| paper bin | wastebasket
*καλάθι αχρήστων
| άχρηστα | καλάθι
*kosh basketbolli*աղբաման‫*سطل کاغذ باطله
| سطل زباله‬
‫*د ضایع ټوکر
🔒1F512*locked
| closed
*κλειδαριά
| κλειστό
*kyç
| i mbyllur
*կողպեք
| փակ
‫*قفل
| بسته‬
‫*تړل شوی
🔓1F513*unlocked
| lock | open | unlock
*ανοικτή κλειδαριά
| ανοιχτή | κλειδαριά | ξεκλειδώνω
*kyç i hapur
| hap | i hapur | i shkyçur | kyç | shkyç
*բաց կողպեք
| ապակողպել | բաց | կողպեք
‫*قفل باز
| باز | قفل‬
‫*خلاصول
| قفل l بند l خلاصول l خلاص شو‬
🔏1F50F*locked with pen
| ink | lock | nib | pen | privacy
*κλειδαριά με πένα
| απόρρητο | κλειδαριά | μελάνι | πένα | στυλό
*kyç me penë
| bojë | kyç | majë pene | penë | privatësi
*կողպեք ինքնահոսով
| գաղտնիություն | գրիչ | գրչածայր | թանաք | կողպեք
‫*قفل با قلم
| جوهر | حریم خصوصی | قفل | قلم‬
‫*د قلم سره تړل شوی
🔐1F510*locked with key
| closed | key | lock | secure
*κλειστή κλειδαριά με κλειδί
| ασφαλίζω | κλειδί | κλειδαριά | κλειστό
*kyç i mbyllur me çelës
| i mbyllur | i sigurt | kyç | çelës
*փակ կողպեք բանալիով
| ապահով | բնալի | կողպեք | փակ
‫*قفل و کلید
| امن | بسته | قفل | کلید‬
‫*د کیلي سره تړل شوی
🔑1F511*key
| lock | password
*κλειδί
| κλειδώνω | κωδικός πρόσβασης
*çelës
| fjalëkalim | kyç
*բանալի
| գաղտնաբառ | կողպեք
‫*کلید
| قفل | گذرواژه‬
‫*کیلي
🗝1F5DD*old key
| clue | key | lock | old
*παλιό κλειδί
| κλειδί | κλειδώνω | παλιό | στοιχείο
*çelës i vjetër
| i vjetër | ide | kyç | çelës
*հին բանալի
| բանալի | կողպեք | հին
‫*کلید قدیمی
| سرنخ | قدیمی | قفل | کلید‬
‫*زاړه کیلي
🔨1F528*hammer
| tool
*σφυρί
| εργαλείο
*çekiç
| vegël
*մուրճ
| գործիք
‫*چکش
| ابزار | پتک‬
‫*سوټک
26CF*pick
| mining | tool
en_001: *pick
| mining | pickaxe | tool
*αξίνα
| εξόρυξη | εργαλείο
*kazmë
| minierë | vegël
*քլունգ
| գործիք | հանք
‫*کلنگ
| ابزار‬
‫*دوه سري کلنګ
2692*hammer and pick
| hammer | pick | tool
en_001: *hammer and pick
| hammer | hammer and pickaxe | pick | tool
*σφυρί και αξίνα
| αξίνα | εργαλείο | σφυρί
*çekiç dhe kazmë
| kazmë | vegël | çekiç
*մուրճեր
| գործիք | մուրճ
‫*چکش و کلنگ
| ابزار | چکش | کلنگ‬
‫*سوټک او دوه سري کلنګ
🛠1F6E0*hammer and wrench
| hammer | spanner | tool | wrench
en_CA: *hammer and wrench
*σφυρί και γαλλικό κλειδί
| εργαλείο | κλειδί | σφυρί
*çekiç dhe çelës
| vegël | çekiç | çelës
*մուրճ և պտուտակաբանալի
| գործիք | մուրճ | պտուտակաբանալի
‫*چکش و آچار
| آچار | ابزار | چکش‬
‫*سوټک او رنچ
🗡1F5E1*dagger
| knife | weapon
*μαχαίρι
| όπλο
*kamë
| armë | thikë
*դաշույն
| դանակ | զենք
‫*خنجر
| اسلحه | چاقو‬
‫*خنجر
2694*crossed swords
| crossed | swords | weapon
*σταυρωτά σπαθιά
| σπαθιά | σταυρωτά | όπλο
*shpata të kryqëzuara
| armë | e kryqëzuar | shpata | të kryqëzuara
*խաչված սրեր
| զենք | խաչված | սրեր
‫*شمشیرهای ضرب‌دری
| اسلحه | شمشیر | صلیب | متقاطع‬
‫*تېر شو توره
🔫1F52B*pistol
| gun | handgun | revolver | tool | weapon
*πιστόλι
| εργαλείο | περίστροφο | όπλο
*pistoletë
| armë | pushkë | revolver | vegël
*ատրճանակ
| գործիք | զենք
‫*تفنگ
| ابزار | اسلحه | رولور‬
‫*پستول
🏹1F3F9*bow and arrow
| Sagittarius | archer | archery | arrow | bow | tool | weapon | zodiac
*τόξο και βέλος
| βέλος | εργαλείο | ζώδιο | τοξοβόλος | τοξότης | τόξο | όπλο
*hark dhe shigjetë
| armë | hark | harkëtar | shigjetari | shigjetë | vegël | zodiak
*նետ ու աղեղ
| աղեղ | աղեղնավոր | գործիք | զենք | նետ
‫*تیر و کمان
| ابزار | اسلحه | برج فلکی | تیر | زودیاک | پیکان | کمان‬
‫*ګنډه او تیر
🛡1F6E1*shield
| weapon
*ασπίδα
| όπλο
*mburojë
| armë
*վահան
| զենք
‫*سپر
| اسلحه‬
‫*ډال
🔧1F527*wrench
| spanner | tool
en_CA: *wrench
*γαλλικό κλειδί
| εργαλείο
*çelës anglez
| vegël
*պտուտակաբանալի
| գործիք
‫*آچار
| ابزار‬
‫*رنچ
🔩1F529*nut and bolt
| bolt | nut | tool
*βίδα και παξιμάδι
| βίδα | εργαλείο | παξιμάδι
*bulon dhe dado
| bulon | dado | vegël
*մանեկ ու հեղույս
| գործիք | հեղույս | մանեկ
‫*پیچ و مهره
| ابزار | مهره | پیچ | پیچ‌مهره‬
‫*نټ او بولټ
2699*gear
| cog | cogwheel | tool
*γρανάζι
| εργαλείο
*ingranazh
| vegël
*ատամնանիվ
| գործիք
‫*چرخ‌دنده
| ابزار‬
‫*ګیر
🗜1F5DC*clamp
| compress | tool | vice
*πρέσα
| εργαλείο | σφίγγω
*ngjeshje
| morsë | ngjeshëse | shtrënguese | vegël
*մամլակ
| մամլիչ
‫*پرس
| ابزار | صحافی‬
‫*رکاب
2696*balance scale
| Libra | balance | justice | scales | tool | weight | zodiac
*ζυγαριά
| δικαιοσύνη | εργαλείο | ζυγίζω | ζυγός | ζώδιο | ισορροπία
*peshore
| drejtësi | ekuilibër | peshë | vegël | zodiak
*նժարավոր կշեռք
| արդարություն | գործիք | ծանրություն | կենդանակերպ | կշեռք | հավասարակշռություն
‫*ترازو
| آزادی | ابزار | برج فلکی | زودیاک | عدالت | معیار | وزن‬
‫*توازن کچه
🔗1F517*link*κρίκος
| σύνδεσμος
*lidh
| zinxhir
*օղակ‫*حلقهٔ زنجیر
| اتصال | حلقه | دانه زنجیر | دانهٔ زنجیر | پیوند‬
‫*لنک
26D3*chains
| chain
*αλυσίδες
| αλυσίδα
*zinxhirë
| zinxhir
*շղթաներ
| շղթա
‫*غل و زنجیر
| زنجیر | زنجیرها | غل | قیدوبند‬
‫*زنځيرونه
2697*alembic
| chemistry | tool
*αποστακτήριο
| εργαλείο | χημεία
*lambik
| aparat destilues | kimi
*թորիչ
| գործիք | քիմիա
‫*انبیق
| ابزار | شیمی | صافی | پاکشگر | کیمیاگری‬
‫*اليمبک
🔬1F52C*microscope
| science | tool
*μικροσκόπιο
| εργαλείο
*mikroskop
| instrument | shkencë | vegël
*մանրադիտակ
| գործիք
‫*میکروسکوپ
| آزمایشگاه | ابزار | علم‬
‫*مایکروسکوپ
🔭1F52D*telescope
| science | tool
*τηλεσκόπιο
| εργαλείο
*teleskop
| instrument | shkencë | vegël
*հեռադիտակ
| գործիք
‫*تلسکوپ
| ابزار | اخترشناسی | علم | نجوم‬
‫*ټیلي سکوپ
📡1F4E1*satellite antenna
| antenna | dish | satellite
*δορυφορική κεραία
| δορυφορικό | κεραία | πιάτο
*antenë satelitore
| antenë | satelit | satelitore
*արբանյակային ալեհավաք
| ալեհավաք | արբանյակ | ափսե
‫*آنتن ماهواره
| آنتن | بشقاب | دیش | ماهواره‬
‫*د سپوږمکۍ انتن
💉1F489*syringe
| doctor | medicine | needle | shot | sick | tool
*σύριγγα
| άρρωστος | ένεση | βελόνα | γιατρός | εργαλείο | φάρμακο
*shiringë
| bar | doktor | gjilpërë | i sëmurë | ilaç | injeksion | vegël
*ներարկիչ
| ասեղ | բժիշկ | բժշկություն | գործիք | հիվանդ
‫*سرنگ
| آمپول | ابزار | بیمار | دارو | دکتر | سوزن | شات | مریض | پزشک‬
‫*سرنج
💊1F48A*pill
| doctor | medicine | sick
en_001: *pill
| capsule | doctor | medicine | sick | tablet
*χάπι
| άρρωστος | γιατρός | φάρμακο
*pilulë
| bar | doktor | i sëmurë | ilaç
*դեղահաբ
| բժիշկ | բժշկություն | հիվանդ
‫*قرص
| بیمار | دارو | پزشک‬
‫*ګولۍ
🚪1F6AA*door*πόρτα*derë*դուռ‫*در
| درب | راهرو‬
‫*دروازه
🛏1F6CF*bed
| hotel | sleep
*κρεβάτι
| ξενοδοχείο | ύπνος
*krevat
| gjumë | hotel
*մահճակալ
| հյուրանոց | քնել
‫*تختخواب
| خوابیدن | هتل‬
‫*بستره
🛋1F6CB*couch and lamp
| couch | hotel | lamp
en_001: *sofa and lamp
| couch | hotel | lamp | sofa
*καναπές και φωτιστικό
| καναπές | ξενοδοχείο | φωτιστικό
*divan dhe llambë
| divan | hotel | llambë
*բազմոց և լամպ
| բազմոց | լամպ | հյուրանոց
‫*مبل راحتی و چراغ
| لامپ | مبل | هتل | چراغ | کاناپه‬
‫*سوفی او چراغ
🚽1F6BD*toilet
en_AU: *toilet
| WC | facilities | loo
en_001: *toilet
| lavatory | loo
*τουαλέτα
| λεκάνη
*tualet*զուգարանակոնք
| զուգարան
‫*توالت
| دستشویی | مستراح‬
‫*تشناب
🚿1F6BF*shower
| water
*ντους
| νερό
*dush
| ujë
*լոգարանի ցնցուղ
| ջուր
‫*دوش
| آب | حمام‬
‫*شاور
🛁1F6C1*bathtub
| bath
en_001: *bathtub
| bath | tub
*μπανιέρα*vaskë*լոգարան
| լոգասենյակ
‫*وان حمام
| حمام‬
‫*حمام تیوب
🛒1F6D2*shopping cart
| cart | shopping | trolley
en_CA: *shopping cart
*καρότσι αγορών
| αγορές | καλάθι | ψώνια
*karrocë pazari
| blerje | karrocë | karrocë dore | pazar
*գնումների զամբյուղ
| գնումներ | զամբյուղ | սայլակ
‫*گاری خرید
| خرید | سبد | چرخ دستی‬
‫*د سودا لاس ګاډی
🚬1F6AC*cigarette
| smoking
*κάπνισμα*cigare
| pirje duhani
*ծխել‫*سیگار
| سیگار کشیدن‬
‫*سګريټ
26B0*coffin
| death
*φέρετρο
| θάνατος
*arkivol
| vdekje
*դագաղ
| մահ
‫*تابوت
| مرگ‬
‫*کافین
26B1*funeral urn
| ashes | death | funeral | urn
*τεφροδόχος
| θάνατος | κηδεία
*urnë funerali
| funeral | urnë | vdekje
*աճյունասափոր
| հուղարկավորություն | մահ
‫*خاکستردان
| خاکستر | سوزاندن | مرگ‬
‫*جنازه صندوقچه
🗿1F5FF*moai
| face | moyai | statue
*μοάι
| άγαλμα | πρόσωπο
*moai
| fytyrë | statujë
*մոաի
| արձան | դեմք | մոայի
‫*سردیس موآی
| تندیس | صورت | موآی | پیکره | پیکرهٔ موآی‬
‫*موي
🏧1F3E7*ATM sign
| atm | automated | bank | teller
en_001: *ATM sign
| atm | automated | bank | cashpoint | teller
*σήμα ATM
| atm | αυτόματο | σήμα | τράπεζα
*shenja e bankomatit
| atm | bankomat | bankë | sportel
*բանկոմատի նշան
| atm | բանկ | բանկոմատ | գանձապահ
‫*نشان خودپرداز
| ای تی ام | بانک | خودپرداز | دستگاه | عابربانک‬
‫*د ATM نښه
🚮1F6AE*litter in bin sign
| litter | litter bin
en_001: *litter in bin sign
| litter | litter bin | rubbish
*σήμα κάδου απορριμμάτων
| σκουπίδια | σκουπιδοτενεκές
*shenja e koshit të mbeturinave
| kosh | mbeturinë
*աղբամանի նշան
| աղբ | աղբարկղ
‫*علامت ریختن زباله در زباله‌دان
| آشغال | زباله | زباله‌دان | سطل آشغال‬
‫*بوس په بن نښه
🚰1F6B0*potable water
| drinking | potable | water
*πόσιμο νερό
| νερό | πίνω | πόσιμο
*ujë i pijshëm
| i pijshëm | pi | pije | ujë
*խմելու ջուր
| խմել | խմելու | ջուր
‫*آب آشامیدنی
| آب شرب | آشامیدنی | قابل شرب | قابل نوشیدن | نوشیدن‬
‫*څښاک اوبه
267F*wheelchair symbol
| access
*αναπηρικό καροτσάκι
| πρόσβαση
*karrocë me rrota
| qasje
*անվասայլակ
| մատչելիություն
‫*علامت صندلی چرخ‌دار
| دسترسی | معلول‬
‫*د ویلچیر نښه
🚹1F6B9*men’s room
| lavatory | man | restroom | wc
en_001: *men’s toilet
| lavatory | man | restroom | wc
*τουαλέτα ανδρών
| wc | άνδρας | τουαλέτα
*banja e meshkujve
| banjë | burrë | tualet | wc
*տղամարդկանց զուգարան
| wc | զուգարան | տղամարդ
‫*توالت مردان
| توالت | سرویس بهداشتی | مردان‬
‫*د نارینه خونه
🚺1F6BA*women’s room
| lavatory | restroom | wc | woman
en_001: *women’s toilet
| lavatory | restroom | wc | woman
*τουαλέτα γυναικών
| wc | γυναίκα | τουαλέτα
*banja e femrave
| banjë | femër | tualet | wc
*կանանց զուգարան
| wc | զուգարան | կին
‫*توالت زنان
| توالت | زنان | سرویس بهداشتی‬
‫*د ښځو د کوټې
🚻1F6BB*restroom
| WC | lavatory
en_001: *toilets
| WC | lavatory | restroom
en_CA: *washroom
*δημόσια τουαλέτα
| wc | τουαλέτα
*banja
| banjë | tualet | wc
*ընդհանուր զուգարան
| wc | զուգարան
‫*توالت عمومی
| توالت | سرویس بهداشتی‬
‫*آرامۍ کوټه
🚼1F6BC*baby symbol
| baby | changing
*σύμβολο μωρού
| αλλάζω | μωρό
*simboli i bebes
| bebe | në ndryshim
*նորածնի նշան
| նորածին | փոխել
‫*نماد نوزاد
| اتاق مادر و کودک | بچه | تعویض | پوشک‬
‫*د ماشوم نښه
🚾1F6BE*water closet
| closet | lavatory | restroom | water | wc
en_AU: *WC
| closet | lavatory | restroom | water | wc
*WC
| wc | δωμάτιο | νερό | τουαλέτα
*banjë
| tualet | ujë | wc
*զուգարան
| wc | ջուր
‫*سرویس بهداشتی
| توالت‬
‫*خاک انداز
🛂1F6C2*passport control
| control | passport
*έλεγχος διαβατηρίων
| έλεγχος | διαβατήριο
*kontrolli i pasaportave
| kontroll | pasaportë
*անձնագրային ստուգում
| անձնագիր | ստուգում
‫*کنترل گذرنامه
| کنترل | گذرنامه‬
‫*د پاسپورت کنټرول
🛃1F6C3*customs*τελωνείο*doganë
| shenjë
*մաքսատուն
| մաքսային ծառայություն
‫*گمرک
| اداره گمرک | دفتر گمرک | گمرکات‬
‫*دګمرک
🛄1F6C4*baggage claim
| baggage | claim
*παραλαβή αποσκευών
| αποσκευές | παραλαβή
*marrje bagazhesh
| bagazh | marrje
*ուղեբեռի վերաբերյալ բողոք
| բողոք | ուղեբեռ
‫*دریافت بار
| بار | دریافت‬
‫*د سامانونو ادعا
🛅1F6C5*left luggage
| baggage | locker | luggage
*φύλαξη αποσκευών
| αποσκευές | βαλίτσες | ντουλάπι
*bagazh i lënë
| bagazh | dollap | kyç
*ուղեբեռ պահախցում
| բեռ | ուղեբեռ | պահարան
‫*امانت بار
| امانت | بار | چمدان‬
‫*پاتې سامانونو
26A0*warning*προειδοποίηση*kujdes
| shenjë
*զգուշացում‫*هشدار
| اخطار | اعلام خطر | اعلام خطر کردن | تذکر‬
‫*خبرداری
🚸1F6B8*children crossing
| child | crossing | pedestrian | traffic
*διάβαση παιδιών
| διάβαση | κίνηση | παιδί | πεζός
*kalim fëmijësh
| fëmijë | kalim | këmbësor | trafik
*ճանապարհը հատող երեխաներ
| երեխա | երթևեկություն | հատող | հետիոտն
‫*عبور کودکان
| ترافیک | عابر پیاده | عبور | کودک‬
‫*ماشومان تېرېږي
26D4*no entry
| entry | forbidden | no | not | prohibited | traffic
*απαγορεύεται η είσοδος
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | είσοδος | κίνηση | όχι
*ndalohet hyrja
| hyrje | jo | ndalohet | nuk | trafik
*մուտք չկա
| արգելված | երթևեկություն | մուտք | ոչ
‫*ورود ممنوع
| ترافیک | خیر | ممنوع | نه | ورود‬
‫*نه د ننوتلو
🚫1F6AB*prohibited
| entry | forbidden | no | not
*απαγορεύεται
| δεν | είσοδος | όχι
*ndalohet
| hyrje | jo | nuk
*արգելված է
| արգելված | մուտք | ոչ
‫*ممنوع
| نه | ورود‬
‫*منع شوی
🚳1F6B3*no bicycles
| bicycle | bike | forbidden | no | not | prohibited
*απαγορεύονται τα ποδήλατα
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | ποδήλατο | όχημα | όχι
*ndalohen biçikletat
| biçikletë | jo | mjet | ndalohet | nuk
*հեծանիվների մուտքն արգելված է
| արգելված | հեծանիվ | ոչ | փոխադրամիջոց
‫*دوچرخه ممنوع
| دوچرخه | ممنوع | نه | وسیله نقلیه‬
‫*بایسکلانو ته اجازه نشته
🚭1F6AD*no smoking
| forbidden | no | not | prohibited | smoking
*απαγορεύεται το κάπνισμα
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | κάπνισμα | όχι
*ndalohet duhani
| duhan | jo | ndalohet | nuk
*չծխել
| արգելված | ծխել | ոչ
‫*سیگار کشیدن ممنوع
| سیگار کشیدن | ممنوع | نه‬
‫*سګرټ څکول منع دي
🚯1F6AF*no littering
| forbidden | litter | no | not | prohibited
*απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | σκουπίδια | όχι
*ndalohet hedhja e mbeturinave
| jo | mbeturina | ndalohet | nuk
*չաղտոտել
| աղբ | արգելված | ոչ
‫*ریختن زباله ممنوع
| زباله | ممنوع | نه‬
‫*بوس نه ده
🚱1F6B1*non-potable water
| non-drinking | non-potable | water
en_AU: *non-drinkable water
| non-drinking | non-potable | water
*μη πόσιμο νερό
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | νερό | πίνω | πόσιμο | όχι
*ujë jo i pijshëm
| i pijshëm | jo | ndalohet | nuk | pi | pije | ujë
*խմելու ջուր չէ
| արգելված | խմել | խմելու | ոչ | ջուր
‫*آب غیرآشامیدنی
| آب | آشامیدنی | ممنوع | نه | نوشیدن‬
‫*غیر د څښاک د اوبو د
🚷1F6B7*no pedestrians
| forbidden | no | not | pedestrian | prohibited
*απαγορεύεται η διάβαση πεζών
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | πεζός | όχι
*ndalohen kalimtarët
| jo | këmbësor | ndalohet | nuk
*հետիոտնների մուտքն արգելված է
| արգելված | հետիոտն | ոչ
‫*عابر پیاده ممنوع
| عابر پیاده | ممنوع | نه‬
‫*پیاده منع دي
📵1F4F5*no mobile phones
| cell | forbidden | mobile | no | not | phone | prohibited | telephone
*απαγορεύονται τα κινητά
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | κινητό | τηλέφωνο | όχι
*ndalohen celularët
| celular | jo | ndalohet | nuk | telefon
*բջջային հեռախոսներն արգելվում են
| արգելված | բջջային | հեռախոս | շարժական | ոչ
‫*تلفن همراه ممنوع
| تلفن | تلفن همراه | ممنوع | موبایل | نه | گوشی‬
‫*ګرځنده تیلیفونونه نه
🔞1F51E*no one under eighteen
| 18 | age restriction | eighteen | forbidden | no | not | prohibited | underage
*μόνο άνω των 18
| 18 | απαγορεύεται | δεκαοκτώ | δεν | ηλικιακός περιορισμός | κάτω από το όριο ηλικίας | όχι
*ndalohet nën moshën tetëmbëdhjetë
| 18 | jo | kufizim moshe | ndalohet | nuk | tetëmbëdhjetë
*տասնութից ցածր արգելվում է
| 18 | անչափահաս | արգելված | ոչ | տասնութ | տարիքային սահմանափակում
‫*زیر ۱۸ سال ممنوع
| خیر | محدودیت سن | ممنوع | نه | هجده | هجده سال | کمتر از سن قانونی | ۱۸‬
‫*هیڅوک له اتلس کالو نه کم دی
2622*radioactive
| sign
*ραδιενέργεια
| κίνδυνος
*rrezik radioaktiv
| shenjë
*ռադիոակտիվ
| նշան
‫*رادیواکتیو
| اشعه‬
‫*وړانګې اچوونکی
2623*biohazard
| sign
*βιολογικός κίνδυνος*rrezik biologjik
| shenjë
*կենսաբանական վտանգ
| կենսաբանական վտանգի նշան
‫*خطر زیستی
| نماد خطر | نماد خطر زیستی‬
‫*بایو خطر
2B06*up arrow
| arrow | cardinal | direction | north
*πάνω βέλος
| απόλυτη | βέλος | βόρεια | κατεύθυνση
*shigjeta lart
| drejtim | kryesore | shigjetë | veri
*վերև սլաք
| գլխավոր | հյուսիս | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان بالا
| جهت اصلی | شمال | مسیر | پیکان‬
‫*پورته تير
2197*up-right arrow
| arrow | direction | intercardinal | northeast
*πάνω δεξιό βέλος
| βέλος | βορειοανατολικά | ενδιάμεση | κατεύθυνση
*shigjeta lart-djathtas
| drejtim | i ndërmjetëm | shigjetë | verilindje
*վերև աջ սլաք
| հյուսիս-արևելք | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان بالا راست
| جهت فرعی | شمال شرقی | مسیر | پیکان‬
‫*پورته ښي تير
27A1*right arrow
| arrow | cardinal | direction | east
*δεξιό βέλος
| ανατολικά | απόλυτη | βέλος | κατεύθυνση
*shigjetë djathtas
| drejtim | kryesore | lindje | shigjetë
*աջ սլաք
| արևելք | գլխավոր | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان راست
| جهت اصلی | شرق | مسیر | پیکان‬
‫*ښی تير
2198*down-right arrow
| arrow | direction | intercardinal | southeast
*κάτω δεξιό βέλος
| βέλος | ενδιάμεση | κατεύθυνση | νοτιοανατολικά
*shigjetë poshtë djathtas
| drejtim | i ndërmjetëm | juglindje | shigjetë
*ներքև աջ սլաք
| հարավ-արևելք | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان پایین راست
| جنوب شرقی | جهت فرعی | مسیر | پیکان‬
‫*ښکته ښي تير
2B07*down arrow
| arrow | cardinal | direction | down | south
*κάτω βέλος
| απόλυτη | βέλος | κάτω | κατεύθυνση | νότια
*shigjetë poshtë
| drejtim | jug | kryesore | poshtë | shigjetë
*ներքև սլաք
| գլխավոր | հարավ | ներքև | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان پایین
| جنوب | جهت اصلی | مسیر | پایین | پیکان‬
‫*ښکته تير
2199*down-left arrow
| arrow | direction | intercardinal | southwest
*κάτω αριστερό βέλος
| βέλος | ενδιάμεση | κατεύθυνση | νοτιοδυτικά
*shigjetë poshtë majtas
| drejtim | i ndërmjetëm | jugperëndim | shigjetë
*ներքև ձախ սլաք
| հարավ-արևմուտք | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان پایین چپ
| جنوب غربی | جهت فرعی | مسیر | پیکان‬
‫*ښکته پاتې تير
2B05*left arrow
| arrow | cardinal | direction | west
*αριστερό βέλος
| απόλυτη | βέλος | δυτικά | κατεύθυνση
*shigjeta majtas
| drejtim | kryesor | kryesore | perëndim | shigjetë
*ձախ սլաք
| արևմուտք | գլխավոր | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان چپ
| جهت اصلی | غرب | مسیر | پیکان‬
‫*پاتې تير
2196*up-left arrow
| arrow | direction | intercardinal | northwest
*πάνω αριστερό βέλος
| βέλος | βορειοδυτικά | ενδιάμεση | κατεύθυνση
*shigjeta lart-majtas
| drejtim | i ndërmjetëm | shigjetë | veriperëndim
*վերև ձախ սլաք
| հյուսիս-արևմուտք | ուղղություն | սլաք
‫*پیکان بالا چپ
| جهت فرعی | شمال غربی | مسیر | پیکان‬
‫*پورته-پاتې تير
2195*up-down arrow
| arrow
*πάνω κάτω βέλος
| βέλος
*shigjeta lart-poshtë
| shigjetë
*վերև-ներքև սլաք
| սլաք
‫*پیکان بالا و پایین
| پیکان‬
‫*پورته ښکته تير
2194*left-right arrow
| arrow
*αριστερό δεξιό βέλος
| βέλος
*shigjetë majtas-djathtas
| shigjetë
*աջ-ձախ սլաք
| սլաք
‫*پیکان دوطرفه
| پیکان‬
‫*پاتې-ښي تير
21A9*right arrow curving left
| arrow
*δεξιό βέλος που στρίβει αριστερά
| βέλος
*shigjetë djathtas e përkulur majtas
| shigjetë
*աջ շրջադարձի սլաք
| սլաք
‫*پیکان خمیده راست
| پیکان‬
‫*ښي تير کږول پاتې
21AA*left arrow curving right
| arrow
*αριστερό βέλος που στρίβει δεξιά
| βέλος
*shigjeta majtas me hark djathtas
| shigjetë
*ձախ շրջադարձի սլաք
| սլաք
‫*پیکان خمیده چپ
| پیکان‬
‫*پاتې تير کږول ښي
2934*right arrow curving up
| arrow
*δεξιό βέλος που στρίβει πάνω
| βέλος
*shigjetë djathtas e përkulur lart
| shigjetë
*ձախից վերև թեքվող սլաք
| սլաք
‫*پیکان خمیده بالا راست
| پیکان‬
‫*ښي تير کږول پورته
2935*right arrow curving down
| arrow | down
*δεξιό βέλος που στρίβει κάτω
| βέλος | κάτω
*shigjetë djathtas e përkulur poshtë
| poshtë | shigjetë
*ձախից ներքև թեքվող սլաք
| ներքև | սլաք
‫*پیکان خمیده پایین راست
| پایین | پیکان‬
‫*ښي تير کږول ښکته
🔃1F503*clockwise vertical arrows
| arrow | clockwise | reload
*δεξιόστροφα κάθετα βέλη
| βέλος | δεξιόστροφο | επαναφόρτωση
*shigjeta vertikale orare
| orar | orare | ringarko | shigjetë
*ժամասլաքի ուղղությամբ ուղղահայաց սլաքներ
| ժամասլաքի ուղղությամբ | սլաք | վերաբեռնել
‫*جهت عقربه‌های ساعت
| تازه‌سازی | جهت حرکت عقربه‌های ساعت | پیکان‬
‫*دقیقو عمودی تیرونه
🔄1F504*counterclockwise arrows button
| anticlockwise | arrow | counterclockwise | withershins
en_CA: *counterclockwise arrows button
*κουμπί αριστερόστροφων βελών
| αντίστροφα | αριστερόστροφο | βέλος
*butoni me shigjetat antiorare
| antiorar | kundër drejtimit të orës | kundërorar | shigjetë
*ժամասլաքին հակառակ ուղղությամբ սլաքներով կոճակ
| ժամասլաքին հակառակ ուղղությամբ | հակառակ ուղղությամբ | սլաք
‫*خلاف جهت عقربه‌های ساعت
| خلاف حرکت عقربه‌های ساعت | پیکان‬
‫*مقابل دقیقو عمودی تیرونه
🔙1F519*BACK arrow
| arrow | back
*βέλος BACK
| βέλος | πίσω
*shigjetë prapa
| prapa | shigjetë
*հետ գրությամբ սլաք
| հետ | սլաք
‫*پیکان عقب
| برگشت | پیکان‬
‫*شاته تير
🔚1F51A*END arrow
| arrow | end
*βέλος END
| βέλος | τέλος
*shigjeta e fundit
| fund | shigjetë
*վերջ գրությամբ սլաք
| սլաք | վերջ
‫*پیکان پایان
| پایان | پیکان‬
‫*د پای تیر
🔛1F51B*ON! arrow
| arrow | mark | on
*βέλος ON!
| βέλος | ενεργοποίηση | σήμα
*shigjeta aktive!
| aktiv | aktive | shenjë | shigjetë
*միացված է գրությամբ սլաք
| միացված է | նշան | սլաք
‫*پیکان روشن
| روشن | علامت | پیکان‬
‫*پر! تیر
🔜1F51C*SOON arrow
| arrow | soon
*βέλος SOON
| βέλος | σύντομα
*shigjeta shpejt
| shigjetë | shpejt
*շուտով գրությամբ սլաք
| շուտով | սլաք
‫*پیکان به‌زودی
| به‌زودی | پیکان‬
‫*ژر تير
🔝1F51D*TOP arrow
| arrow | top | up
*βέλος TOP
| βέλος | επάνω | κορυφή
*shigjetë lart
| kreu | lart | shigjetë
*վերև գրությամբ սլաք
| սլաք | վեր | վերև
‫*پیکان رو
| بالا | برتر | پیکان‬
‫*لوړتير
🛐1F6D0*place of worship
| religion | worship
*τόπος λατρείας
| θρησκεία | λατρεία
*vend kulti
| adhuroj | falem | fe
*աղոթատեղի
| կրոն | պաշտամունք
‫*محل عبادت
| عبادت | مذهب‬
‫*د عبادت ځای
269B*atom symbol
| atheist | atom
*σύμβολο ατόμου
| άθεος | άτομο
*simboli i atomit
| ateist | atom
*ատոմի նշան
| աթեիստ | ատոմ
‫*نماد اتم
| اتم | بی‌دین‬
‫*ذرې سمبول
🕉1F549*om
| Hindu | religion
en_001: *om
| Hindu | aum | religion
*σύμβολο ομ
| θρησκεία | ινδουιστικός
*om
| fe | hindu
*օմ
| կրոն | հնդիկ
‫*اُم
| مذهب | هندو‬
‫*اوم
2721*star of David
| David | Jew | Jewish | religion | star
*άστρο του Δαβίδ
| αστέρι | δαβίδ | εβραίος | εβραϊκό | θρησκεία
*ylli i davidit
| david | fe | hebraik | hebre | yll
*դավթի աստղ
| աստղ | դավիթ | կրոն | հրեա | հրեական
‫*ستارهٔ داود
| داود | ستاره | مذهب | یهود | یهودی‬
‫*د ډیویډ ستوری
2638*wheel of dharma
| Buddhist | dharma | religion | wheel
en_001: *wheel of dharma
| Buddhist | dharma | dharmachakra | religion | wheel
*τροχός ντάρμα
| βουδιστικός | θρησκεία | ντάρμα | τροχός
*rrota e darmës
| budist | darmë | fe | rrotë
*դհարմայի անիվ
| անիվ | բուդդիստ | դհարմա | կրոն
‫*چرخ دارما
| بودائی | دارما | مذهب | چرخ‬
‫*دهرما دا ګرارۍ
262F*yin yang
| religion | tao | taoist | yang | yin
en_CA: *yin yang
| Tao | Taoist | religion | yang | yin
*γιν γιανγκ
| γιανγκ | γιν | θρησκεία | τάο | ταοϊστικός
*jin jang
| fe | jang | jin | tao | taoist
*ին և յան
| դաո | դաոսիստ | կրոն | յան | յին
‫*یین و ینگ
| تائو | مذهب | یانگ | یین‬
‫*ین یانگ
271D*latin cross
| Christian | cross | religion
en_AU: *Christian cross
| Christian | cross | religion
en_CA: *Latin cross
*λατινικός σταυρός
| θρησκεία | σταυρός | χριστιανικός
*kryqi latin
| fe | i krishterë | kryq
*լատինական խաչ
| խաչ | կրոն | քրիստոնյա
‫*صلیب
| مذهب | مسیحیت‬
‫*لاتیني صلیب
2626*orthodox cross
| Christian | cross | religion
en_CA: *Orthodox cross
*ορθόδοξος σταυρός
| θρησκεία | σταυρός | χριστιανικός
*kryq ortodoks
| fe | i krishterë | kryq
*ուղղափառ խաչ
| խաչ | կրոն | քրիստոնյա
‫*صلیب ارتدوکسی
| صلیب | مذهب | مسیحیت‬
‫*د ارتودکس صلیب
262A*star and crescent
| Muslim | islam | religion
en_CA: *star and crescent
| Islam | Muslim | religion
*αστέρι και ημισέληνος
| θρησκεία | ισλάμ | μουσουλμανικός
*yll dhe gjysmëhënë
| fe | islam | mysliman
*աստղ և մահիկ
| իսլամ | կրոն | մուսուլման
‫*هلال و ستاره
| اسلام | مذهب | مسلمان‬
‫*ستوري او سرې
262E*peace symbol
| peace
*σύμβολο ειρήνης
| ειρήνη
*simboli i paqes
| faqe
*խաղաղության նշան
| խաղաղություն
‫*نماد صلح
| صلح‬
‫*د سولې سمبول
🕎1F54E*menorah
| candelabrum | candlestick | religion
*επτάφωτη λυχνία
| επτάφωτο | θρησκεία | λυχνία
*hanukia
| fe | shandan
*մենորա
| աշտանակ | կրոն | մոմակալ
‫*منورا
| جای شمع | مذهب‬
‫*مینوره
🔯1F52F*dotted six-pointed star
| fortune | star
*εξάλφα με σημάδι
| αστέρι | τύχη
*yll me gjashtë cepa me pikë
| fat | yll
*կետիկով վեցթևանի աստղ
| աստղ | բախտ
‫*ستارهٔ شش‌پر
| اقبال | بخت | ستاره‬
‫*آبی شپږ پاپله ستوري
2648*Aries
| ram | zodiac
*Κριός
| ζώδιο
*dashi
| zodiak
*խոյ
| կենդանակերպ
‫*برج حمل
| برج | حمل | فروردین‬
‫*مخدره ماده
2649*Taurus
| bull | ox | zodiac
*Ταύρος
| βόδι | ζώδιο
*demi
| buall | dem | zodiak
*ցուլ
| կենդանակերպ
‫*برج ثور
| اردیبهشت | برج | ثور‬
‫*تورس
264A*Gemini
| twins | zodiac
*Δίδυμοι
| ζώδιο
*binjakët
| binjakë | zodiak
*երկվորյակներ
| կենդանակերպ
‫*برج جوزا
| برج | جوزا | خرداد‬
‫*جمني
264B*Cancer
| crab | zodiac
*Καρκίνος
| ζώδιο
*gaforrja
| gaforre | zodiak
*խեցգետին
| կենդանակերպ
‫*برج سرطان
| برج | تیر | سرطان‬
‫*د سرطان ناروغي
264C*Leo
| lion | zodiac
*Λέων
| ζώδιο
*luani
| luan | zodiak
*առյուծ
| կենդանակերպ
‫*برج اسد
| اسد | برج | مرداد‬
‫*لیو
264D*Virgo
| zodiac
*Παρθένος
| ζώδιο
*virgjëresha
| vajzë | virgjëreshë | zodiak
*կույս
| կենդանակերպ | օրիորդ
‫*برج سنبله
| برج | سنبله | شهریور‬
‫*کنيا
264E*Libra
| balance | justice | scales | zodiac
*Ζυγός
| ζώδιο
*peshorja
| drejtësi | ekuilibër | peshore | zodiak
*կշեռք
| արդարադատություն | կենդանակերպ | հավասարակշռություն
‫*برج میزان
| برج | مهر | میزان‬
‫*لبرا
264F*Scorpio
| scorpion | scorpius | zodiac
en_CA: *Scorpio
*Σκορπιός (ζώδιο)
| ζώδιο | σκορπιός
*akrepi
| akrep | zodiak
*կարիճ
| կենդանակերպ
‫*برج عقرب
| آبان | برج | عقرب‬
‫*لړم
2650*Sagittarius
| archer | zodiac
*Τοξότης
| ζώδιο
*shigjetari
| harkëtar | zodiak
*աղեղնավոր
| կենդանակերպ
‫*برج قوس
| آذر | برج | قوس‬
‫*نخښه ويشتونکی
2651*Capricorn
| goat | zodiac
*Αιγόκερως
| ζώδιο
*bricjapi
| dhi | zodiak
*այծեղջյուր
| այծ | կենդանակերպ
‫*برج جدی
| برج | جدی | دی‬
‫*مرغومی
2652*Aquarius
| bearer | water | zodiac
*Υδροχόος
| ζώδιο | νερό
*ujori
| mbajtës | ujë | zodiak
*ջրհոս
| կենդանակերպ | կրող | ջուր
‫*برج دلو
| برج | بهمن | دلو‬
‫*سلواغه مياشت
2653*Pisces
| fish | zodiac
*Ιχθύς
| ζώδιο
*peshqit
| peshk | zodiak
*ձկներ
| կենդանակերպ | ձուկ
‫*برج حوت
| اسفند | برج | حوت‬
‫*حوت
26CE*Ophiuchus
| bearer | serpent | snake | zodiac
*Οφιούχος
| ζώδιο | φίδι
*ofiuku
| gjarpër | mbajtës | zodiak
*օձակիր
| կենդանակերպ | կրող | օձ
‫*برج حوا
| برج فلکی | حامل | حوا | زودیاک | مار‬
‫*اوفیوچس
🔀1F500*shuffle tracks button
| arrow | crossed
*κουμπί τυχαίας αναπαραγωγής
| βέλος | σταυρωτό
*butoni i përzierjes së këngëve
| e kryqëzuar | shigjetë
*խառնել կատարումները կոճակ
| խաչված | սլաք
‫*دکمهٔ پخش تصادفی
| متقاطع | پیکان‬
‫*شفل تريک بتن
🔁1F501*repeat button
| arrow | clockwise | repeat
*κουμπί επανάληψης
| βέλος | δεξιόστροφο | επανάληψη
*butoni i përsëritjes
| orar | përsërit | shigjetë
*անընդհատ կրկնել կոճակ
| ժամասլաքի ուղղությամբ | կրկնել | սլաք
‫*دکمهٔ تکرار
| تکرار | پیکان‬
‫*تکرار تڼۍ
🔂1F502*repeat single button
| arrow | clockwise | once
*κουμπί επανάληψης ενός
| βέλος | δεξιόστροφο | μία φορά
*butoni i përsëritjes një herë
| një herë | orar | shigjetë
*կրկնել մեկ անգամ կոճակ
| ժամասլաքի ուղղությամբ | մեկ անգամ | սլաք
‫*دکمهٔ یک‌بار تکرار
| تکرار | پیکان | یک‌بار‬
‫*تکرار واحد تڼی
25B6*play button
| arrow | play | right | triangle
*κουμπί αναπαραγωγής
| αναπαραγωγή | βέλος | δεξιά | τρίγωνο
*butoni i luajtjes
| djathtas | luaj | shigjetë | trekëndësh
*նվագարկել կոճակ
| աջ | եռանկյուն | նվագարկել | սլաք
‫*دکمهٔ پخش
| راست | مثلث | پخش | پیکان‬
‫*لوبه تڼی
23E9*fast-forward button
| arrow | double | fast | forward
*κουμπί γρήγορης προώθησης
| βέλος | γρήγορα | διπλό | μεταφορά προς τα εμπρός
*butoni përpara shpejt
| e dyfishtë | e shpejtë | përpara | shigjetë
*արագ առաջ կոճակ
| առաջ | արագ | կրկնակի | սլաք
‫*دکمهٔ سریع به جلو
| جلو | دوگانه | سریع | پیکان‬
‫*چټک مخکی تڼۍ
23ED*next track button
| arrow | next scene | next track | triangle
*κουμπί επόμενου κομματιού
| βέλος | επόμενη σκηνή | επόμενο κομμάτι | τρίγωνο
*butoni i këngës tjetër
| kënga tjetër | shigjetë | skena tjetër | trekëndësh
*հաջորդ կատարումը կոճակ
| եռանկյուն | հաջորդ կատարումը | հաջորդ տեսարանը | սլաք
‫*دکمهٔ آهنگ بعدی
| آهنگ بعدی | بعدی | صحنه بعدی | مثلث | پیکان‬
‫*بل تریک تڼۍ
23EF*play or pause button
| arrow | pause | play | right | triangle
*κουμπί αναπαραγωγής ή παύσης
| αναπαραγωγή | βέλος | δεξιά | παύση | τρίγωνο
*butoni i luajtjes ose pauzës
| djathtas | luaj | ndërprerje | pauzë | shigjetë | trekëndësh
*նվագարկել կամ դադար կոճակ
| աջ | դադար | եռանկյուն | նվագարկել | սլաք
‫*دکمهٔ پخش یا مکث
| راست | مثلث | مکث | پخش | پیکان‬
‫*لوبه وکړئ یا وقفه تڼۍ
25C0*reverse button
| arrow | left | reverse | triangle
*κουμπί επαναφοράς
| ανάποδα | αριστερά | βέλος | τρίγωνο
*butoni i kthimit prapa
| majtas | mbrapsht | prapa | shigjetë | trekëndësh
*հետադարձել կոճակ
| եռանկյուն | հետադարձել | ձախ | սլաք
‫*دکمهٔ برگرداندن
| برگرداندن | قبل | مثلث | پیکان | چپ‬
‫*بيرته تڼۍ
23EA*fast reverse button
| arrow | double | rewind
*κουμπί γρήγορης επαναφοράς
| βέλος | διπλό | μεταφορά προς τα πίσω
*butoni i kthimit shpejt
| e dyfishtë | kthim prapa | shigjetë
*արագ հետադարձել կոճակ
| կրկնակի | հետադարձել | սլաք
‫*دکمهٔ سریع به عقب
| حرکت به عقب | دوتایی | پیکان‬
‫*چټک بيرته تڼۍ
23EE*last track button
| arrow | previous scene | previous track | triangle
*κουμπί τελευταίου κομματιού
| βέλος | προηγούμενη σκηνή | προηγούμενο κομμάτι τρίγωνο
*butoni i këngës së fundit
| kënga e mëparshme | shigjetë | skena e mëparshme | trekëndësh
*վերջին կատարումը կոճակ
| եռանկյուն | նախորդ կատարումը | նախորդ տեսարանը | սլաք
‫*دکمهٔ آهنگ قبلی
| آهنگ قبلی | صحنه قبلی | مثلث | پیکان‬
‫*وروستی تریک تڼۍ
🔼1F53C*upwards button
| arrow | button | red
en_CA: *upward button
*κουμπί πάνω
| βέλος | κουμπί | κόκκινο
*butoni lart
| buton | e kuqe | i kuq | shigjetë
*վերև կոճակ
| կարմիր | կոճակ | սլաք
‫*دکمهٔ بالا
| دکمه | قرمز | پیکان‬
‫*پورته تڼی
23EB*fast up button
| arrow | double
*κουμπί πάνω γρήγορα
| βέλος | διπλό
*butoni lart shpejt
| e dyfishtë | shigjetë
*արագ վերև կոճակ
| կրկնակի | սլաք
‫*دکمهٔ سریع به بالا
| دوبل | دوتایی | پیکان‬
‫*چټک پورته تڼی
🔽1F53D*downwards button
| arrow | button | down | red
en_CA: *downward button
*κουμπί κάτω
| βέλος | κάτω | κουμπί | κόκκινο
*butoni poshtë
| buton | e kuqe | poshtë | shigjetë
*ներքև կոճակ
| կարմիր | կոճակ | ներքև | սլաք
‫*دکمهٔ پایین
| دکمه | قرمز | پایین | پیکان‬
‫*ښکته تڼی
23EC*fast down button
| arrow | double | down
*κουμπί κάτω γρήγορα
| βέλος | διπλό | κάτω
*butoni poshtë shpejt
| e dyfishtë | poshtë | shigjetë
*արագ ներքև կոճակ
| կրկնակի | ներքև | սլաք
‫*دکمهٔ سریع به پایین
| دوبل | پایین | پیکان‬
‫*چټک ښکته تڼی
23F8*pause button
| bar | double | pause | vertical
*κουμπί παύσης
| γραμμή | διπλή | κάθετη | παύση
*butoni i pauzës
| i dyfishtë | ndërprerje | pauzë | shirit | vertikal
*դադար կոճակ
| գծեր | դադար | կրկնակի | ուղղահայաց
‫*دکمهٔ مکث
| دوتایی | عمودی | مکث | نوار‬
‫*وقفه تڼۍ
23F9*stop button
| square | stop
*κουμπί διακοπής
| διακοπή | τετράγωνο
*butoni i ndalimit
| katror | ndaloj
*ստոպ կոճակ
| ստոպ | քառակուսի
‫*دکمهٔ توقف
| توقف | مربع‬
‫*ودروي تڼی
23FA*record button
| circle | record
*κουμπί εγγραφής
| εγγραφή | κύκλος
*butoni i regjistrimit
| regjistrim | rreth
*ձայնագրել կոճակ
| ձայնագրել | շրջան
‫*دکمهٔ ضبط
| دایره | ضبط‬
‫*ریکارډ تڼی
23CF*eject button
| eject
*κουμπί εξαγωγής
| εξαγωγή
*butoni i nxjerrjes
| nxirr
*դուրս հանել կոճակ
| դուրս հանել
‫*دکمهٔ خروج
| خروج‬
‫*ليرې کول تڼۍ
🎦1F3A6*cinema
| camera | film | movie
*κινηματογράφος
| κάμερα | ταινία | φιλμ
*kinema
| film | kamerë | video
*կինոմատոգրաֆիա
| ժապավեն | տեսախցիկ | ֆիլմ
‫*سینما
| دوربین | فیلم‬
‫*سينما
🔅1F505*dim button
| brightness | dim | low
*κουμπί μείωσης φωτισμού
| φωτεινότητα | φωτισμός | χαμηλός
*butoni i zbehjes
| e ulët | i ulët | ndriçimi | zbehje
*մթեցնել կոճակ
| թույլ | մթեցնել | պայծառություն
‫*دکمهٔ تار کردن صفحه
| تار کردن | روشنایی | پایین‬
‫*خفګان تڼی
🔆1F506*bright button
| bright | brightness
*κουμπί αύξησης φωτισμού
| φωτεινός | φωτεινότητα
*butoni i ndriçimit
| i ndritshëm | ndriçim
*պայծառեցնել կոճակ
| պայծառ | պայծառություն
‫*دکمهٔ روشن کردن صفحه
| روشن | روشنایی‬
‫*روښانه تڼۍ
📶1F4F6*antenna bars
| antenna | bar | cell | mobile | phone | signal | telephone
*γραμμές ισχύος σήματος
| γραμμή | κεραία | κινητό | σήμα | τηλέφωνο
*shiritat e antenës
| antenë | celular | shirit | sinjal | telefon | telefonik
*անտենայի գծիկներ
| ազդանշան | անտենա | բջջային | գծիկ | հեռախոս | շարժական
‫*نوار سیگنال
| آنتن | تلفن | تلفن همراه | سیگنال | موبایل | نوار | گوشی‬
‫*اینټینا بارونه
📳1F4F3*vibration mode
| cell | mobile | mode | phone | telephone | vibration
*λειτουργία δόνησης
| δόνηση | κινητό | λειτουργία | τηλέφωνο
*modaliteti i dridhjeve
| celular | dridhje | modalitet | telefon
*թրթռազանգի ռեժիմ
| բջջային | թրթռում | հեռախոս | շարժական | ռեժիմ
‫*حالت لرزش
| تلفن همراه | لرزش | موبایل | ویبره | گوشی‬
‫*بېره تصدي
📴1F4F4*mobile phone off
| cell | mobile | off | phone | telephone
*κινητό απενεργοποιημένο
| απενεργοποιημένο | κινητό | τηλέφωνο
*fik celularin
| celular | i fikur | joaktiv | telefon
*բջջայինն անջատված է
| անջատված | բջջային | հեռախոս | շարժական
‫*تلفن همراه خاموش
| تلفن | تلفن همراه | خاموش | موبایل | گوشی‬
‫*د ګرځنده تلیفون بند
2640*female sign
| woman
*θηλυκό
| γυναίκα
*shenja femër
| femër | grua
*կնոջ նշան
| կին
‫*نشان ناهید
| نماد جنس ماده | نماد زن | نماد ونوس‬
‫*ښځینه نښه
2642*male sign
| man
*αρσενικό
| άντρας
*shenja mashkull
| burrë | mashkull
*տղամարդու նշան
| տղամարդ
‫*نشان مریخ
| نماد جنس نر | نماد مارس | نماد مرد‬
‫*نارينه نښه
2695*medical symbol
| aesculapius | medicine | staff
*ιατρικό σύμβολο
| ιατρική | σύμβολο
*simboli mjekësor
| asklepiu | mjekësi | personel mjekësor
*բժշկության խորհրդանիշ
| բժիշկ | բժշկություն
‫*نماد پزشکی
| عصای آسکِلِپیوس | مار و عصا | نماد مار و عصا | چوبدست اسقلبیوس‬
‫*طبي سمبول
267B*recycling symbol
| recycle
*σύμβολο ανακύκλωσης
| ανακυκλώνω
*simboli i riciklimit
| ricikloj
*վերամշակման նշան
| վերամշակել
‫*نماد بازیافت
| بازیافت‬
‫*چپه کول سمبول
269C*fleur-de-lis*έμβλημα με κρίνο
| έμβλημα | κρίνο | σύμβολο
*shpatore
| simbol
*թագավորական շուշան‫*نماد گل زنبق
| فلور دِ لی | فلور-د-لی‬
‫*فليور دي لوس
🔱1F531*trident emblem
| anchor | emblem | ship | tool | trident
*έμβλημα τρίαινας
| άγκυρα | έμβλημα | εργαλείο | πλοίο | τρίαινα
*emblemë e fuzhnjës tredhëmbëshe
| anije | emblemë | fuzhnjë tredhëmbëshe | vegël
*եռաժանի խորհրդանշան
| գործիք | եռաժանի | զինանշան | խարիսխ | նավ
‫*نیزهٔ سه‌شاخه
| ابزار | سه‌شاخه | لنگر | نیزه | کشتی‬
‫*تريدينت جوغه
📛1F4DB*name badge
| badge | name
*κάρτα με όνομα
| σήμα | όνομα
*etiketë emri
| emër | etiketë
*բեյջ
| անուն
‫*برچسب نام
| برچسب | نام‬
‫*نوم بیج
🔰1F530*Japanese symbol for beginner
| Japanese | beginner | chevron | green | leaf | tool | yellow
*ιαπωνικό σύμβολο για αρχάριους
| αρχάριος | εργαλείο | ιαπωνικό | κίτρινο | πράσινο | σύμβολο v | φύλλο
*simboli japonez për fillestar
| V | fillestar | gjethe | i verdhë | japonez | jeshil | shirit | vegël
*սկսնակ լինելու ճապոնական նշան
| գործիք | դեղին | կանաչ | հեծանակ | ճապոնական | սկսնակ | տերև
‫*نماد ژاپنی سطح مبتدی
| ابتدایی | ابزار | برگ | درجه نظامی | زرد | سبز | مبتدی | ژاپنی‬
‫*د ابتکار لپاره د جاپاني نښه
2B55*heavy large circle
| circle | o
*έντονος μεγάλος κύκλος
| κύκλος | ο
*rreth i madh i trashë
| o | rreth
*մեծ թավ շրջան
| շրջան | օ
‫*دایرهٔ قرمز بزرگ
| o | حلقه | دایره‬
‫*دروند لوی دایره
2705*white heavy check mark
| check | mark
en_001: *white heavy tick
| check | mark
*λευκό σήμα επιλογής σε πλαίσιο
| επιλογή | σημάδι
*shenja e zgjedhjes e bardhë e trashë
| shenjë | zgjedhje
*սպիտակ թավ ստուգանշան
| նշել | ստուգել
‫*علامت تیک سبز
| علامت تأیید‬
‫*سپين درنو چک نښه
2611*ballot box with check
| ballot | box | check
en_001: *ballot box with tick
| ballot | box | check
*πλαίσιο επιλογής με σήμα επιλογής
| επιλογή | κάλπη | κουτί
*kutia e votimit me shenjën e zgjedhjes
| kuti | votim | votë | zgjedhje
*վանդակ ստուգանշանով
| նշել | տուփ | քվեաթերթիկ
‫*علامت تیک خاکستری
| علامت تأیید‬
‫*د راى پاڼې صندوق د چک سره
2714*heavy check mark
| check | mark
en_001: *heavy tick
| check | mark
*έντονο σήμα επιλογής
| επιλογή | σημάδι
*shenja e zgjedhjes e trashë
| shenjë | zgjedh | zgjedhje
*թավ ստուգանշան
| նշել | ստուգել
‫*علامت تیک مشکی
| علامت تأیید‬
‫*درنو چک نښه
2716*heavy multiplication x
| cancel | multiplication | multiply | x
en_001: *heavy multiplication x
| cancel | math | maths | multiplication | multiply | x
*έντονο σύμβολο x
| x | ακύρωση | πολλαπλασιάζω | πολλαπλασιασμός
*shenja x e shumëzimit e trashë
| anulo | shumëzim | shumëzoj | x
*բազմապատկման թավ նշան
| x | բազմապատկել | բազմապատկում | չեղարկել
‫*علامت ضرب‌در مشکی
| x | ضرب | ضربدر | لغو‬
‫*درنو ضرب x
274C*cross mark
| cancel | mark | multiplication | multiply | x
*σημάδι x
| x | ακύρωση | πολλαπλασιάζω | πολλαπλασιασμός | σημάδι
*shenja e shumëzimit
| anulo | shenjë | shumëzim | shumëzoj | x
*խաչի նշան
| x | բազմապատկել | բազմապատկում | նշել | չեղարկել
‫*علامت ضرب‌در قرمز
| x | صربدر | ضرب | ضرب‌در | علامت | لغو‬
‫*صلیب نښه
274E*cross mark button
| mark | square
*κουμπί σημαδιού x
| σημάδι | τετράγωνο
*butoni me shenjën e shumëzimit
| katror | shenjë
*խաչի նշանով կոճակ
| նշել | քառակուսի
‫*دکمه ایکس سبز
| علامت | مربع‬
‫*صلیب نښه تڼی
2795*heavy plus sign
| math | plus
en_001: *heavy plus sign
| math | maths | plus
*έντονο σύμβολο πρόσθεσης
| μαθηματικά | συν
*shenja plus e trashë
| matematikë | plus
*գումարման թավ նշան
| մաթեմատիկա | պլյուս
‫*بعلاوه
| به‌علاوه | جمع | جمع کردن | ریاضی | علامت بعلاوه | علامت به‌علاوه | علامت جمع‬
‫*درنې پلس نښه
2796*heavy minus sign
| math | minus
en_001: *heavy minus sign
| math | maths | minus
*έντονο σύμβολο αφαίρεσης
| μαθηματικά | πλην
*shenja minus e trashë
| matematikë | minus
*հանման թավ նշան
| մաթեմատիկա | մինուս
‫*منها
| تفریق | ریاضی | علامت تفریق | علامت منها | منها کردن‬
‫*درنو منفي نښه
2797*heavy division sign
| division | math
en_001: *heavy division sign
| division | math | maths
*έντονο σύμβολο διαίρεσης
| διαίρεση | μαθηματικά
*shenja e pjesëtimit e trashë
| matematikë | ndarje
*բաժանման թավ նշան
| բաժանում | մաթեմատիկա
‫*تقسیم
| بخش | بخش کردن | بخش‌بر | تقسیم کردن | ریاضی | علامت تقسیم‬
‫*د درنې وېش نښه
27B0*curly loop
| curl | loop
*βρόχος
| βρόγχος | μπούκλα
*lak i përdredhur
| lak | përdredhje
*ոլորուն հանգույց
| հանգույց | ոլորված
‫*حلقه مجعد
| حلقه | مجعد‬
‫*جړ لوپ
27BF*double curly loop
| curl | double | loop
*διπλός βρόχος
| βρόγχος | διπλός | μπούκλα
*lak i përdredhur dy herë
| dy herë | i dyfishtë | lak | përdredhje
*կրկնակի ոլորուն հանգույց
| կրկնակի | հանգույց | ոլորված
‫*حلقه مجعد دوتایی
| حلقه | دوبل | دوگانه | مجعد‬
‫*دوه جړ لوپ
303D*part alternation mark
| mark | part
*σύμβολο εναλλαγής μέρους
| σημάδι | τμήμα
*shenja e ndryshimit të pjesës
| pjesë | shenjë
*իորիտեն
| մաս | նշել
‫*علامت تناوب بخش
| بخش | علامت‬
‫*د برخې بدلولو نښه
2733*eight-spoked asterisk
| asterisk
*οκτάκτινος αστερίσκος
| αστερίσκος
*yllth me tetë cepa me majë
| yllth
*ութ թևանի աստղանիշ
| աստղանիշ
‫*ستاره هشت‌پره
| ستاره‬
‫*اته پوړکی ستاره
2734*eight-pointed star
| star
*τετράκτινο αστέρι
| αστέρι
*yll me tetë cepa
| yll
*աստղիկ
| աստղ
‫*ستاره هشت‌پر
| ستاره‬
‫*اته ټکی ستوري
2747*sparkle*σπινθήρας
| λάμψη
*xixëllim*կայծ‫*جرقه
| برق | تلألو | جرقه زدن | درخشش‬
‫*ځلېدل
203C*double exclamation mark
| bangbang | exclamation | mark | punctuation
*διπλό θαυμαστικό
| θαυμαστικό | θόρυβος | σημείο | στίξη
*dy pikëçuditje
| pikësim | pikëçuditje | shenjë
*կրկնակի բացականչական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | նշան
‫*دو علامت تعجب
| علامت تعجب | علامت‌گذاری‬
‫*دوه چيغه نښه
2049*exclamation question mark
| exclamation | interrobang | mark | punctuation | question
*θαυμαστικό με ερωτηματικό
| ερωτηματικό | ερώτηση | θαυμαστικό | σημείο | στίξη
*shenja e pikëpyetjes dhe pikëçuditjes
| pikëpyetje | pikësim | pikëçuditje | pyetje | shenjë
*բացականչական հարցական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | հարց | նշան
‫*علامت تعجب و سؤال
| علامت تعجب | علامت سؤال | علامت‌گذاری‬
‫*چيغه پوښتنې نښه
2753*question mark
| mark | punctuation | question
*ερωτηματικό
| ερώτηση | σημείο | στίξη
*pikëpyetje
| pikësim | pyetje | shenjë
*հարցական նշան
| կետադրություն | հարց | նշան
‫*علامت سؤال قرمز
| سؤال | علامت | علامت‌گذاری‬
‫*پوښتنې نښه
2754*white question mark
| mark | outlined | punctuation | question
*λευκό ερωτηματικό
| αχνό | ερώτηση | σημείο | στίξη
*pikëpyetje e bardhë
| e konturuar | pikësim | pyetje | shenjë
*սպիտակ հարցական նշան
| կետադրություն | հարց | նշան | ուրվագծված
‫*علامت سؤال سفید
| سؤال | سجاوندی | سفید | علامت | علامت‌گذاری | نقطه‌گذاری‬
‫*د سپینې پوښتنه نښه
2755*white exclamation mark
| exclamation | mark | outlined | punctuation
*λευκό θαυμαστικό
| αχνό | θαυμαστικό | σημείο | στίξη
*shenjë pikëçuditje e bardhë
| e konturuar | pikësim | pikëçuditje | shenjë
*սպիտակ բացականչական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | նշան | ուրվագծված
‫*علامت تعجب سفید
| تعجب | سجاوندی | سفید | علامت | علامت‌گذاری | نقطه‌گذاری‬
‫*د سپینې چيغه نښه
2757*exclamation mark
| exclamation | mark | punctuation
*θαυμαστικό
| σημείο | στίξη
*shenja e pikëçuditjes
| pikësim | pikëçuditje | shenjë
*բացականչական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | նշան
‫*علامت تعجب قرمز
| تعجب | سجاوندی | علامت | علامت‌گذاری | قرمز | نقطه‌گذاری‬
‫*چيغه نښه
3030*wavy dash
| dash | punctuation | wavy
*κυματιστή παύλα
| κυματιστό | παύλα | στίξη
*vijë e valëzuar
| e valëzuar | pikësim | vijë
*ալիքաձև գծիկ
| ալիքաձև | գծիկ | կետադրություն
‫*خط موج‌دار
| خط | علامت‌گذاری | موج‌دار‬
‫*ویوی خطک
©00A9*copyright*πνευματική ιδιοκτησία*të drejtat e autorit*հեղինակային իրավունք‫*حق نشر
| حق تکثیر حق طبع و نشر | حق نسخه‌برداری | حق چاپ | کپی رایت‬
‫*چاپ حق
®00AE*registered*σήμα κατατεθέν
| αναγνωρισμένο | επώνυμο
*i regjistruar*գրանցված‫*نشان تجاری ثبت‌شده
| ثبت‌شده | علامت تجاری ثبت‌شده‬
‫*راجستر شوی
2122*trade mark
| mark | tm | trademark
en_CA: *trade mark
| trademark
en_001: *trademark
| mark | tm
*εμπορικό σήμα
| σήμα
*markë tregtare
| shenjë
*ապրանքանիշ
| tm | նշան
‫*نماد بازرگانی
| TM | tm | تی‌ام | علامت | علامت تجاری | نشان تجاری‬
‫*تجارتي نښان
#️⃣0023 FE0F 20E3*keycap: #
| keycap
*πλήκτρο: #
| πλήκτρο
*tast: #
| tast
*ստեղն՝ #
| ստեղն
‫*جلد کلید: #
| جلد کلید‬
‫*کیکاپ: #
| کیکاپ‬
🔟1F51F*keycap: 10
| keycap
*πλήκτρο: 10
| πλήκτρο
*tast: 10
| tast
*ստեղն՝ 10
| ստեղն
‫*جلد کلید: 10
| جلد کلید‬
‫*کیکاپ: 10
| کیکاپ‬
💯1F4AF*hundred points
| 100 | full | hundred | score
*εκατό πόντοι
| 100 | βαθμολογία | εκατό | πλήρες
*njëqind pikë
| 100 | njëqind | plot | rezultat
*հարյուր միավոր
| 100 | ամբողջ | հարյուր | միավոր
‫*نمره صد
| امتیاز | تمام | صد | نمره | کامل | ۱۰۰‬
‫*سل ټکي
🔠1F520*input latin uppercase
| ABCD | input | latin | letters | uppercase
en_CA: *input Latin uppercase
*κεφαλαία λατινικά
| γράμματα | εισαγωγή | κεφαλαία | λατινικά
*fut shkronja latine kapitale
| ABCD | fut | kapitale | latin | shkronja
*լատինատառ մեծատառ ներածում
| լատինական | մեծատառ | մուտքագրել | տառեր
‫*ورودی حروف بزرگ
| بزرگ | حروف | لاتین | ورودی‬
‫*شاملتوب لاتینې لوړ الفبا
🔡1F521*input latin lowercase
| abcd | input | latin | letters | lowercase
en_CA: *input Latin lowercase
*πεζά λατινικά
| abcd | γράμματα | εισαγωγή | λατινικά | πεζά
*fut shkronja latine jokapitale
| abcd | fut | jokapitale | latin | shkronja
*լատինատառ փոքրատառ ներածում
| abcd | լատինական | մուտքագրել | տառեր | փոքրատառ
‫*ورودی حروف کوچک
| الفبا | حروف | لاتین | ورودی | کوچک‬
‫*شاملتوب لاتینې ټيټه الفبا
🔢1F522*input numbers
| 1234 | input | numbers
*αριθμοί
| 1234 | εισαγωγή
*fut numra
| 1234 | fut | numra
*թվերի ներածում
| 1234 | թվեր | մուտքագրել
‫*ورودی عددی
| اعداد | ۱۲۳۴‬
‫*شاملتوب شمیرې
🔣1F523*input symbols
| input | 〒♪&%
*σύμβολα
| εισαγωγή
*fut simbole
| fut | 〒♪&%
*նշանների ներածում
| մուտքագրել
‫*ورودی نماد
| ورودی‬
‫*شاملتوب سمبولونه
🔤1F524*input latin letters
| abc | alphabet | input | latin | letters
en_CA: *input Latin letters
*λατινικά γράμματα
| abc | αλφάβητος | γράμματα | εισαγωγή | λατινικά
*fut shkronja latine
| abc | alfabet | fut | latin | shkronja
*լատինատառ ներածում
| abc | այբուբեն | լատինական | մուտքագրել | տառեր
‫*ورودی حروف لاتین
| الفبا | حروف | لاتین | ورودی‬
‫*شاملتوب لاتینې الفبا
🅰1F170*A button (blood type)
| a | blood type
*κουμπί Α (ομάδα αίματος)
| a | αίμα
*butoni «A»
| a | grup gjaku
*էյ կոճակ
| a | արյուն
‫*دکمهٔ A (گروه خونی)
| a | گروه خونی‬
‫*A تڼۍ (د وینې ډول)
🆎1F18E*AB button (blood type)
| ab | blood type
*κουμπί ΑΒ (ομάδα αίματος)
| ab | αίμα
*butoni «AB»
| ab | grup gjaku
*էյ-բի կոճակ
| ab | արյուն
‫*دکمهٔ AB (گروه خونی)
| ab | گروه خونی‬
‫*AB تڼۍ (د وینې ډول)
🅱1F171*B button (blood type)
| b | blood type
*κουμπί Β (ομάδα αίματος)
| b | αίμα
*butoni «B»
| b | grup gjaku
*բի կոճակ
| b | արյուն
‫*دکمهٔ B (گروه خونی)
| b | گروه خونی‬
‫*B تڼۍ (د وینې ډول)
🆑1F191*CL button
| cl
*κουμπί CL
| cl
*butoni «CL»
| butoni i pastrimit | cl
*սի-էլ
| cl
‫*دکمهٔ CL
| cl | پاک کردن‬
‫*CL تڼۍ
🆒1F192*COOL button
| cool
*κουμπί COOL
| cool | τέλεια
*butoni «COOL»
| butoni i freskimit | butoni i freskimit «COOL» | cool | freski
*ԶԻԼ բառը ուղղանկյունի մեջ
| զիլ
‫*دکمهٔ COOL
| ای ول | باحال | سرد | کول‬
‫*د COOL تڼۍ
🆓1F193*FREE button
| free
*κουμπί FREE
| free | δωρεάν
*butoni «FREE»
| butoni i lirimit | butoni i lirimit «FREE» | free | liro
*ԱՆՎՃԱՐ բառը ուղղանկյունի մեջ
| ազատ
‫*دکمهٔ FREE
| آزاد | رایگان | فیری‬
‫*FREE تڼۍ
2139*information
| i
*πληροφορίες
| i
*informacion
| i
*տեղեկատու
| i | տեղեկատվություն
‫*اطلاعات
| i‬
‫*معلومات
🆔1F194*ID button
| id | identity
*κουμπί ID
| id | ταυτότητα
*butoni «ID»
| ID | identitet
*այ-դի
| id | ինքնություն
‫*دکمهٔ شناسایی
| id | شناسه | کارت شناسایی‬
‫*ID تڼۍ
24C2*circled M
| circle | m
*M σε κύκλο
| m | κύκλος
*«M» e rrethuar
| m | rreth
*էմ տառը շրջանակի մեջ
| m | շրջան
‫*حرف M در دایره
| m | حلقه‬
‫*دايره M
🆕1F195*NEW button
| new
*κουμπί NEW
| new | νέος
*butoni «NEW»
| buton | i ri | new
*ՆՈՐ բառը ուղղանկյունի մեջ
| նոր
‫*دکمهٔ NEW
| جدید | نو‬
‫*نوی تڼۍ
🆖1F196*NG button
| ng
*κουμπί NG
| ng
*butoni «NG»
| buton | jo mirë | ng
*էն-ջի
| ng
‫*دکمهٔ NG
| ng | خوب نیست‬
‫*NG تڼۍ
🅾1F17E*O button (blood type)
| blood type | o
*κουμπί O (ομάδα αίματος)
| o | αίμα
*butoni «O»
| grup gjaku | o
*օ կոճակ
| o | արյուն
‫*دکمهٔ O (گروه خونی)
| o | گروه خونی‬
‫*O تڼۍ (د وینې ډول)
🆗1F197*OK button
| OK
*κουμπί OK
| ok
*butoni «OK»
| OK | buton | në rregull
*օքեյ
| ok
‫*دکمهٔ OK
| ok | باشه | تأیید‬
‫*د Ok تڼۍ
🅿1F17F*P button
| parking
*κουμπί P
| πάρκινγκ
*butoni «P»
| parkim
*փի կոճակ
| կայանատեղի
‫*دکمهٔ P
| p | پارکینگ‬
‫*P تڼۍ
🆘1F198*SOS button
| help | sos
*κουμπί SOS
| sos | βοήθεια
*butoni «SOS»
| ndihmë | sos
*սոս
| sos | օգնել
‫*دکمهٔ SOS
| sos | کمک‬
‫*SOS تڼۍ
🆙1F199*UP! button
| mark | up
*κουμπί UP!
| up | επάνω | σήμανση
*butoni «UP!»
| buton | lart | shenjë
*ափ կոճակ
| up | նշան | վեր
‫*دکمهٔ !UP
| up | بالا | علامت‬
‫*UP! تڼۍ
🆚1F19A*VS button
| versus | vs
*κουμπί VS
| vs | εναντίον
*butoni «VS»
| buton | kundrejt | kundër | përballë | vs
*վի-էս
| vs | ընդդեմ
‫*دکمهٔ VS
| vs | در برابر‬
‫*VS تڼی
🈁1F201*Japanese “here” button
| Japanese | katakana | “here” | ココ
*ιδεόγραμμα εδώ σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «këtu» në japonisht
| japonisht | katakana | «këtu» | ココ
*կատականա կոկո
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمهٔ «اینجا» به ژاپنی
| اشاره | اینجا | ژاپنی‬
‫*جاپاني "دلته" تڼۍ
🈂1F202*Japanese “service charge” button
| Japanese | katakana | “service charge” | サ
*ιδεόγραμμα χρέωσης υπηρεσίας σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «tarifa e shërbimit» në japonisht
| japonisht | katakana | «tarifa e shërbimit» | サ
*կատականա սա
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمهٔ «هزینهٔ خدمات» به ژاپنی
| رایگان | ژاپنی‬
‫*د جاپاني "خدمت چارج" تڼۍ
🈷1F237*Japanese “monthly amount” button
| Japanese | ideograph | “monthly amount” | 月
*ιδεόγραμμα μηνιαίου ποσού σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «shuma mujore» në japonisht
| ideograf | japonisht | «shuma mujore» | 月
*լուսին գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمهٔ «مقدار ماهانه» به ژاپنی
| ماه | ژاپنی‬
‫*د جاپان د "میاشتنی پيسې" تڼیمقدار
🈶1F236*Japanese “not free of charge” button
| Japanese | ideograph | “not free of charge” | 有
*ιδεόγραμμα επί πληρωμή σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «jo falas» në japonisht
| ideograf | japonisht | «jo falas» | 有
*գոյ գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمهٔ غیرمجانی به ژاپنی
| موجود | ژاپنی‬
‫*جاپاني "وړیا نه" تڼۍ
🈯1F22F*Japanese “reserved” button
| Japanese | ideograph | “reserved” | 指
*ιδεόγραμμα κράτησης σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «rezervuar» në japonisht
| ideograf | japonisht | «rezervuar» | 指
*մատ գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمۀ «رزروشده» به ژاپنی
| اشاره | ژاپنی‬
‫*جاپاني "د غونډېدو" تڼۍ
🉐1F250*Japanese “bargain” button
| Japanese | ideograph | “bargain” | 得
*ιδεόγραμμα προσφοράς σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «me leverdi» në japonisht
| ideograf | japonisht | «me leverdi» | 得
*առավելություն գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمهٔ «قیمت مناسب» به ژاپنی
| مقرون‌به‌صرفه | ژاپنی‬
‫*جاپاني "ارزانه رانيونه" تڼۍ
🈹1F239*Japanese “discount” button
| Japanese | ideograph | “discount” | 割
*ιδεόγραμμα έκπτωσης σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «ulje çmimi» në japonisht
| ideograf | japonisht | «ulje çmimi» | 割
*բաժանել գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمۀ «تخفیف» به ژاپنی
| تخفیف | حراج | ژاپنی‬
‫*د جاپاني "رعایت" تڼۍ
🈚1F21A*Japanese “free of charge” button
| Japanese | ideograph | “free of charge” | 無
*ιδεόγραμμα δωρεάν σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «falas» në japonisht
| ideograf | japonisht | «falas» | 無
*ժխտում գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمۀ «رایگان» به ژاپنی
| تمام شده | در انبار نیست | ژاپنی‬
‫*جاپاني "وړیا" تڼۍ
🈲1F232*Japanese “prohibited” button
| Japanese | ideograph | “prohibited” | 禁
*ιδεόγραμμα απαγόρευσης σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
*butoni «ndaluar» në japonisht
| ideograf | japonisht | «ndaluar» | 禁
*արգելել գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
‫*دکمۀ «ممنوع» به ژاپنی
| ممنوع | ژاپنی‬
‫*جاپاني "منع شوي" تڼۍ
🉑1F251*Japanese “acceptable” button
| Japanese | ideograph | “acceptable” | 可
*ιδεόγραμμα αποδοχής σε κύκλο
| κινέζικο
*butoni «miratuar» në japonisht
| ideograf | japonisht | «miratuar» | 可
*ընդունել գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| չինական | չինարեն
‫*دکمۀ «قابل قبول» به ژاپنی
| قبول | پذیرش | پذیرفتن | ژاپنی‬
‫*جاپاني "منلو وړ" تڼۍ
🈸1F238*Japanese “application” button
| Japanese | ideograph | “application” | 申
*ιδεόγραμμα εφαρμογής σε τετράγωνο
| κινέζικο
*butoni «zbatim» në japonisht
| ideograf | japonisht | «zbatim» | 申
*կիրառել գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
‫*دکمۀ «برنامه» به ژاپنی
| درخواست | پرسیدن | ژاپنی‬
‫*د جاپاني "درخواست" تڼۍ
🈴1F234*Japanese “passing grade” button
| Japanese | ideograph | “passing grade” | 合
*ιδεόγραμμα βαθμού βάσης σε τετράγωνο
| κινέζικο
*butoni «notë kaluese» në japonisht
| ideograf | japonisht | «notë kaluese» | 合
*միասին գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
‫*دکمۀ «نمرهٔ قبولی» به ژاپنی
| توافق | توافقنامه | ژاپنی‬
‫*د جاپاني "تیریدو درجه" تڼۍ
🈳1F233*Japanese “vacancy” button
| Japanese | ideograph | “vacancy” | 空
*ιδεόγραμμα μη πληρότητας σε τετράγωνο
| κινέζικο
*butoni «të lira» në japonisht
| ideograf | japonisht | «të lira» | 空
*դատարկ գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
‫*دکمۀ «جای خالی» به ژاپنی
| خالی | در دسترس | ژاپنی‬
‫*د جاپان د "د خالي ځايونو" تڼی
3297*Japanese “congratulations” button
| Japanese | ideograph | “congratulations” | 祝
*ιδεόγραμμα συγχαρητηρίων σε κύκλο
| ιδεόγραμμα | κινέζικο | συγχαρητήρια
*butoni «urime» në japonisht
| ideograf | japonisht | «urime» | 祝
*շնորհավորել գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| գաղափարագիր | շնորհավորանք | չինական | չինարեն
‫*دکمهٔ «تبریک» به ژاپنی
| تبریک | شادباش | ژاپنی‬
‫*د جاپان د "مبارکۍ" تڼی
3299*Japanese “secret” button
| Japanese | ideograph | “secret” | 秘
*ιδεόγραμμα μυστικού σε κύκλο
| ιδεόγραμμα | κινέζικο | μυστικό
*butoni «sekret» në japonisht
| ideograf | japonisht | «sekret» | 秘
*գաղտնի գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| գաղափարագիր | գաղտնիք | չինական | չինարեն
‫*دکمهٔ «راز» به ژاپنی
| راز | ژاپنی‬
‫*د جاپان د "پټ" تڼی
🈺1F23A*Japanese “open for business” button
| Japanese | ideograph | “open for business” | 営
*ιδεόγραμμα λειτουργίας σε τετράγωνο
| κινέζικο
*butoni «hapur për punë» në japonisht
| ideograf | japonisht | «hapur për punë» | 営
*աշխատում է գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
‫*دکمۀ «آماده برای کسب‌وکار» به ژاپنی
| اقدام | ژاپنی | کار‬
‫*جاپاني "د سوداګرۍ لپاره پرانستې" تڼۍ
🈵1F235*Japanese “no vacancy” button
| Japanese | ideograph | “no vacancy” | 満
*ιδεόγραμμα πληρότητας σε τετράγωνο
| κινέζικο
*butoni «jo të lira» në japonisht
| ideograf | japonisht | «jo të lira» | 満
*լիություն գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
‫*دکمهٔ «پُر» به ژاپنی
| غیرقابل دسترسی | ناموجود | پر | ژاپنی‬
‫*د جاپان د "نه د خالي ځايونو" تڼی
25AA*black small square
| geometric | square
*μικρό μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror i vogël i zi
| gjeometri | katror
*սև փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع مشکی کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
‫*تور کوچنۍ مربع
25AB*white small square
| geometric | square
*μικρό λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror i vogël i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع سفید کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
‫*سپینې کوچنۍ مربع
25FB*white medium square
| geometric | square
*μεσαίο λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror mesatar i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ միջին չափի քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع سفید متوسط
| شکل هندسی | مربع‬
‫*سپين منځني مربع
25FC*black medium square
| geometric | square
*μεσαίο μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror mesatar i zi
| gjeometri | katror
*սև միջին չափի քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع مشکی متوسط
| شکل هندسی | مربع‬
‫*تور منځني مربع
25FD*white medium-small square
| geometric | square
*μικρομεσαίο λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror mesatarisht i vogël i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ միջին-փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع سفید نسبتاً کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
‫*سپینې منځنۍ کوچنۍ مربع
25FE*black medium-small square
| geometric | square
*μικρομεσαίο μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror mesatarisht i vogël i zi
| gjeometri | katror
*սև միջին-փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع مشکی نسبتاً کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
‫*تور منځنۍ کوچنۍ مربع
2B1B*black large square
| geometric | square
*μεγάλο μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror i madh i zi
| gjeometri | katror
*սև մեծ քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع مشکی بزرگ
| شکل هندسی | مربع‬
‫*تور لوی مربع
2B1C*white large square
| geometric | square
*μεγάλο λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
*katror i madh i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ մեծ քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
‫*مربع سفید بزرگ
| شکل هندسی | مربع‬
‫*سپين لوی مربع
🔶1F536*large orange diamond
| diamond | geometric | orange
*μεγάλος πορτοκαλί ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | πορτοκαλί
*diamant i madh portokalli
| diamant | gjeometrik | portokalli
*նարնջագույն մեծ շեղանկյուն
| երկրաչափական | նարնջագույն | շեղանկյուն
‫*لوزی نارنجی بزرگ
| شکل هندسی | لوزی | نارنجی‬
‫*لوی نارنجي الماس
🔷1F537*large blue diamond
| blue | diamond | geometric
*μεγάλος μπλε ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | μπλε
*diamant i madh blu
| blu | diamant | gjeometrik
*կապույտ մեծ շեղանկյուն
| երկրաչափական | կապույտ | շեղանկյուն
‫*لوزی آبی بزرگ
| آبی | شکل هندسی | لوزی‬
‫*لوی نیلي الماس
🔸1F538*small orange diamond
| diamond | geometric | orange
*μικρός πορτοκαλί ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | πορτοκαλί
*diamant i vogël portokalli
| diamant | gjeometrik | portokalli
*նարնջագույն փոքր շեղանկյուն
| երկրաչափական | նարնջագույն | շեղանկյուն
‫*لوزی نارنجی کوچک
| شکل هندسی | لوزی | نارنجی‬
‫*کوچنی نارنج الماس
🔹1F539*small blue diamond
| blue | diamond | geometric
*μικρός μπλε ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | μπλε
*diamant i vogël blu
| blu | diamant | gjeometrik
*կապույտ փոքր շեղանկյուն
| երկրաչափական | կապույտ | շեղանկյուն
‫*لوزی آبی کوچک
| آبی | شکل هندسی | لوزی‬
‫*کوچنی نیلي الماس
🔺1F53A*red triangle pointed up
| geometric | red
*κόκκινο τρίγωνο πάνω
| γεωμετρικό | κόκκινο
*trekëndësh i kuq i drejtuar lart
| e kuqe | gjeometrik | i kuq
*կարմիր եռանկյունի ուղղված վերև
| երկրաչափական | կարմիր
‫*مثلث با رأس بالا
| بالا | شکل هندسی | قرمز | مثلث‬
‫*سور مثلث اشاره وکړه
🔻1F53B*red triangle pointed down
| down | geometric | red
*κόκκινο τρίγωνο κάτω
| γεωμετρικό | κάτω | κόκκινο
*trekëndësh i kuq i drejtuar poshtë
| e kuqe | gjeometrik | i kuq | poshtë
*կարմիր եռանկյունի ուղղված ներքև
| երկրաչափական | կարմիր | ներքև
‫*مثلث با رأس پایین
| شکل هندسی | قرمز | مثلث | پایین‬
‫*سور مثلث اشاره ښکته
💠1F4A0*diamond with a dot
| comic | diamond | geometric | inside
*ρόμβος με τελεία
| γεωμετρικό | διαμάντι | κόμικ | μέσα
*diamant me një pikë
| brenda | diamant | gjeometrik | vizatim komik
*կետով շեղանկյուն
| երկրաչափական | կոմիքս | ներսում | շեղանկյուն
‫*لوزی نقطه‌دار
| درون | شکل هندسی | لوزی | مصور | نقطه | کمیک‬
‫*د سرو زرو الماس
🔘1F518*radio button
| button | geometric | radio
*στρογγυλό κουμπί
| γεωμετρικό | κουμπί | ραδιόφωνο
*buton radioje
| buton | gjeometrik | radio
*կետակոճակ
| երկրաչափական | կետ | կոճակ | ռադիո
‫*دکمهٔ رادیویی
| دکمه | رادیو | شکل هندسی‬
‫*راډیو تڼۍ
🔲1F532*black square button
| button | geometric | square
*μαύρο τετράγωνο κουμπί
| γεωμετρικό | κουμπί | τετράγωνο
*buton katror i zi
| buton | gjeometri | katror
*սև քառակուսի կոճակ
| երկրաչափական | կոճակ | քառակուսի
‫*دکمۀ مربع مشکی
| دکمه | شکل هندسی | مربع‬
‫*تور مربع تڼۍ
🔳1F533*white square button
| button | geometric | outlined | square
*λευκό τετράγωνο κουμπί
| γεωμετρικό | κουμπί | με περίγραμμα | τετράγωνο
*buton katror i bardhë
| buton | gjeometrik | i konturuar | katror
*սպիտակ քառակուսի կոճակ
| երկրաչափական | կոճակ | ուրվագծված | քառակուսի
‫*دکمۀ مربع سفید
| توپُر | دکمه | شکل هندسی | مربع‬
‫*سپینه مربع تڼۍ
26AA*white circle
| circle | geometric
*λευκός κύκλος
| γεωμετρικό | κύκλος
*rreth i bardhë
| gjeometrik | rreth
*սպիտակ շրջանակ
| երկրաչափական | շրջան
‫*دایره سفید
| دایره | شکل هندسی‬
‫*سپينه دايره
26AB*black circle
| circle | geometric
*μαύρος κύκλος
| γεωμετρικό | κύκλος
*rreth i zi
| gjeometri | rreth
*սև շրջանակ
| երկրաչափական | շրջան
‫*دایره مشکی
| دایره | شکل هندسی‬
‫*تور دايره
🔴1F534*red circle
| circle | geometric | red
*κόκκινος κύκλος
| γεωμετρικό | κόκκινο | κύκλος
*rreth i kuq
| gjeometrik | i kuq | rreth
*կարմիր շրջանակ
| երկրաչափական | կարմիր | շրջան
‫*دایره قرمز
| دایره | شکل هندسی | قرمز‬
‫*سور دايره
🔵1F535*blue circle
| blue | circle | geometric
*μπλε κύκλος
| γεωμετρικό | κύκλος | μπλε
*rreth blu
| blu | gjeometri | rreth
*կապույտ շրջանակ
| երկրաչափական | կապույտ | շրջան
‫*دایره آبی
| آبی | دایره | شکل هندسی‬
‫*نیلي دايره
🏁1F3C1*chequered flag
| checkered | chequered | racing
en_CA: *checkered flag
*καρό σημαία
| αγώνας | καρό | σημαία
*flamur me katrorë
| garim | garë | me katrorë
*վանդակավոր դրոշ
| մրցարշավ | վանդակավոր
‫*پرچم شطرنجی
| شطرنجی | مسابقه‬
‫*چارخانه بيراغ
🚩1F6A9*triangular flag
| post
*τριγωνική σημαία
| αλληλογραφία
*flamur trekëndësh
| postë
*եռանկյունի դրոշ
| փոստ
‫*پرچم مثلثی
| سه‌گوش | لچکی | پرچم‬
‫*درې کنجه بيراغ
🎌1F38C*crossed flags
| Japanese | celebration | cross | crossed
*σταυρωτές σημαίες
| γιορτή | ιαπωνικό | σταυρωτές | σταυρός
*flamuj të kryqëzuar
| festim | festë | i kryqëzuar | japonez | kryq | të kryqëzuar
*խաչված դրոշակներ
| խաչ | խաչված | ճապոնական | տոն
‫*پرچم‌های ضرب‌دری
| جشن | صلیب | متقاطع | ژاپنی‬
‫*کراسد بیراغ
🏴1F3F4*black flag
| waving
*μαύρη σημαία
| κυματίζει
*flamur i zi
| valëvitës
*ծածանվող սև դրոշ
| ծածանվող
‫*پرچم سیاه
| اهتزاز | دراهتزاز | سیاه | مشکی | پرچم‬
‫*تور بیراغ
🏳1F3F3*white flag
| waving
*λευκή σημαία
| κυματίζει
*flamur i bardhë
| valëvitës
*ծածանվող սպիտակ դրոշ
| ծածանվող
‫*پرچم سفید
| اهتزاز | دراهتزاز | سفید | پرچم‬
‫*سپین بیراغ
🏳‍🌈1F3F3 200D 1F308*rainbow flag
| rainbow
en_001: *rainbow flag
| pride | rainbow
*σημαία ουράνιου τόξου
| ουράνιο τόξο | σημαία | χρώματα
*flamur i ylbertë
| ylber
*ծիածանով դրոշ
| դրոշ | ծիածան
‫*پرچم رنگین‌کمان
| پرچم دگرباشان‬
‫*رنکه بیراغ
🇪🇺1F1EA 1F1FA*European Union
| flag
*Ευρωπαϊκή Ένωση
| σημαία
*Bashkimi Europian
| flamur
*Եվրոպական Միություն
| դրոշ
‫*اتحادیهٔ اروپا
| پرچم‬
‫*اروپايي اتحاديه
| بيرغ‬

Access to Copyright and terms of use