[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Other Indo-European Annotations

CLDR Version 33β Index

Annotations provide names and keywords for Unicode characters, currently focusing on emoji. If you see any problems, please file a ticket with the corrected values for the locale. For the XML data used for these charts, see latest-release annotations or beta annotations. For more information, see LDML Annotations.

This table shows the annotations for a group of related languages (plus English) for easier comparison. The first item is the short name (also the text-to-speech phrase). It is bolded for clarity, and marked with a * for searching on this page. The remaining phrases are keywords (labels), separated by “|”. The keywords plus the words in the short name are typically used for search and predictive typing.

Most short names and keywords that can be constructed with the mechanism in LDML Annotations are omitted. However, a few are included for comparison: #️⃣, 🇪🇺, 👦🏻, 👨‍⚖, 👨🏻‍⚕️, 👨🏿‍⚖, 👩‍⚖, 👩‍❤️‍👩, 👩‍❤️‍💋‍👩, 👩‍👩‍👧, 👩🏼‍⚖, 👩🏿, 👪, 👮, 👮‍♀️, 👮‍♂️, 👮🏼‍♂️, 👮🏽‍♀️, 👮🏿‍♀️, 👮🏿‍♂️, 👶🏽, 💏, 💑, 🔟, 🚴, 🚴‍♀️, 🚴‍♂️, 🚴🏿, 🚴🏿‍♀️, 🚴🏿‍♂️. In this chart, missing items are marked with “⊖”, ‘fallback’ constructed items with “⊗”, substituted English values with “⊕”, and values equal to their parent locale’s values are replaced with ≣.

CharEnglishAlbanianArmenianGreekPashtoPersian
🏻*light skin tone
| skin tone | type 1–2
*nuancë lëkure e çelët
| nuancë lëkure | tipi I-II
*մաշկի տիպ-1-2
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
*ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
‫*روښانه پوستکۍ
| روښانه پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۲–۱‬
‫*پوست سفید
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع اول و دوم | نوع ۱ و ۲ | پوست‬
🏼*medium-light skin tone
| skin tone | type 3
*nuancë lëkure gjysmë e çelët
| nuancë lëkure | tipi III
*մաշկի տիպ-3
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
*μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
‫*غنمی-روښانه پوستکۍ
| غنمی-روښانه پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۳‬
‫*پوست روشن
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع سوم | نوع ۳ | پوست‬
🏽*medium skin tone
| skin tone | type 4
*nuancë lëkure zeshkane
| nuancë lëkure | tipi IV
*մաշկի տիպ-4
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
*μεσαίος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
‫*غنم رنګه
| غنم رنګه پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۴‬
‫*پوست طلایی
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع چهارم | نوع ۴ | پوست‬
🏾*medium-dark skin tone
| skin tone | type 5
*nuancë lëkure gjysmë e errët
| nuancë lëkure | tipi V
*մաշկի տիպ-5
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
*μεσαίος-σκούρος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
‫*غنمی-تورنګه پوستکۍ
| منځنۍ-تور غنمی پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۵‬
‫*پوست گندمی
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع پنجم | نوع ۵ | پوست‬
🏿*dark skin tone
| skin tone | type 6
*nuancë lëkure e errët
| nuancë lëkure | tipi VI
*մաշկի տիպ-6
| զմայլիկների կերպափոխիչ | մաշկ | տոն | ֆիցպատրիկ
*σκούρος τόνος δέρματος
| fitzpatrick | δέρμα | τροποποίηση emoji | τόνος
‫*تور پوستکۍ
| تور پوستکۍ l پوستکۍ l ډول ۶‬
‫*پوست آبنوسی
| اصلاح‌گر شکلک | تن رنگ | تن پوست | رنگ پوست | نوع ششم | نوع ۶ | پوست‬
😀*grinning face
| face | grin
*fytyrë e zgërdheshur
| fytyrë | zgërdheshje | zgërdhihem
*ծիծաղող դեմք
| դեմք | քմծիծաղել
*πλατύ χαμόγελο
| πρόσωπο | σαρκασμός
‫*د سترګو مخ‫*خنده
| صورت‬
😁*beaming face with smiling eyes
| eye | face | grin | smile
*fytyrë e zgërdheshur me sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | sy | zgërdheshje | zgërdhihem
*ծիծաղող դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | քմծիծաղել
*περιχαρές πρόσωπο με γελαστά μάτια
| μάτι | πρόσωπο | σαρκασμός | χαμόγελο
‫*سره خندل د سترګو مخ‫*خندهٔ دندانی
| خنده | صورت | لبخند | چشم‬
😂*face with tears of joy
| face | joy | laugh | tear
*fytyrë me lot gëzimi
| fytyrë | gëzim | lot | qesh
*դեմք ուրախության արցունքներով
| արցունք | դեմք | ծիծաղել | ուրախություն
*κλαίω από χαρά
| γέλιο | δάκρυ | πρόσωπο | χαρά
‫*سره د خوشحالۍ اوښکې مخ‫*روده‌بر
| اشک | خنده بلند | خوشحالی | صورت‬
🤣*rolling on the floor laughing
| face | floor | laugh | rolling
*rrokullisje në dysheme nga e qeshura
| dysheme | fytyrë | qeshje | rrokullisje
*ծիծաղից գլորվում է
| գլորվել | դեմք | ծիծաղ
*ξεκαρδίζομαι
| γέλιο | δυνατό γέλιο | ξεκάρδισμα | πρόσωπο
‫*په فرش باندې خندا کول‫*از خنده غش کردن
| از خنده | صورت | غش | قهقهه | مردم‬
😃*grinning face with big eyes
| face | mouth | open | smile
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | fytyrë | gojë
*ժպտացող դեմք բաց բերանով
| բաց | բերան | դեմք | ժպտալ
*πλατύ χαμόγελο με μεγάλα μάτια
| ανοιχτό | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
‫*د ستر سترګو سره د پوستکي مخ‫*صورت خندان
| باز | خنده | دهان | صورت | لبخند‬
😄*grinning face with smiling eyes
| eye | face | mouth | open | smile
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur dhe sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | fytyrë | gojë | sy
*ժպտացող դեմք բաց բերանով և ժպտացող աչքերով
| աչք | բաց | բերան | դեմք | ժպտալ
*πλατύ χαμόγελο με γελαστά μάτια
| ανοιχτό | μάτι | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
‫*د سترګو سترګو سره د پوستکي مخ‫*صورتک با پوزخند و چشمان خندان
| باز | خنده | دهان | صورت | لبخند | چشم‬
😅*grinning face with sweat
| cold | face | open | smile | sweat
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur dhe djersë të ftohta
| buzëqesh | buzëqeshje | djersë | e ftohtë | e hapur | ftohtë | fytyrë
*ժպտացող դեմք բաց բերանով և սառը քրտինքով
| բաց | դեմք | ժպտալ | սառը | քրտինք
*πλατύ χαμόγελο και κρύος ιδρώτας
| ανοιχτό | ιδρώτας | κρύος | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*په ټوپو سره خولو مخ‫*خنده و عرق خوشحالی
| باز | خنده | دهان | شادی | صورت | عرق | لبخند‬
😆*grinning squinting face
| face | laugh | mouth | open | satisfied | smile
*fytyrë e qeshur me gojën e hapur dhe sy të mbyllur fort
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | e kënaqur | fytyrë | gojë | i kënaqur | qesh
*ժպտացող դեմք բաց բերանով և ամուր փակած աչքերով
| բաց | բերան | գոհ | դեմք | ժպտալ | ծիծաղել
*πλατύ χαμόγελο με κλειστά μάτια
| ανοιχτό | γέλιο | ικανοποίηση | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
‫*د ګوتو وهلو مخ‫*قاه‌قاه
| باز | خنده | خوشحالی | دهان | شادی | صورت | لبخند‬
😉*winking face
| face | wink
*fytyrë që shkel syrin
| fytyrë | shkel syrin
*աչքով անող դեմք
| աչքով անել | դեմք
*κλείσιμο ματιού
| κλείνω το μάτι | πρόσωπο
‫*ژړا مخ‫*چشمک
| صورت‬
😊*smiling face with smiling eyes
| blush | eye | face | smile
*fytyrë e qeshur me sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | skuqem | sy
*ժպտացող դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | շիկնել
*χαμογελαστό πρόσωπο με γελαστά μάτια
| κοκκινίζω | μάτι | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*سره خندل د سترګو په مخ موسکا‫*لبخند خجالتی
| خجالت | سرخ شدن | صورت | لبخند | چشم‬
😋*face savoring food
| delicious | face | savouring | smile | um | yum
en_CA: *face savouring food
en_AU, en_GB: *face savouring food
| delicious | face | savouring | smile | um | yum
*fytyrë duke shijuar ushqime të shijshme
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | i shijshëm | mmm | shijoj | të shijshme
*համեղ ուտելիք վայելող դեմք
| դեմք | ժպտալ | համեղ | նյամ | վեյելել
*απολαμβάνω πεντανόστιμο φαγητό
| απόλαυση | γιαμ | μιαμ | νόστιμο | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*د خوړو خوړلو سره مخ‫*صورت با زبان آب افتاده
| به‌به | خوشمزه | صورت | لبخند | لذیذ‬
😎*smiling face with sunglasses
| bright | cool | eye | eyewear | face | glasses | smile | sun | sunglasses
*fytyrë e qeshur me syze dielli
| buzëqesh | diell | fytyrë | i ndritshëm | këndshëm | moti | sy | syze | syze dielli
*ժպտացող դեմք արևային ակնոցով
| ակնոց | աչք | արև | արևային ակնոց | դեմք | եղանակ | զիլ | ժպտալ | պայծառ
*χαμογελαστό πρόσωπο με γυαλιά ηλίου
| ήλιος | γυαλιά | γυαλιά ηλίου | καιρός | μάτι | οπτικά | πρόσωπο | στυλάτος | φωτεινός | χαμόγελο
‫*سره عينکې مخ موسکا‫*باحال
| آب‌وهوا | جالب | خورشید | روشن | صورت | عینک | عینک آفتابی | لبخند | چشم‬
😍*smiling face with heart-eyes
| eye | face | love | smile
en_CA: *smiling face with heart eyes
| eye | face | love | smile
*fytyrë e qeshur me sytë në formë zemre
| buzëqesh | buzëqeshje | dashuri | fytyrë | sy | zemër
*ժպտացող դեմք սրտաձև աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | սեր | սիրտ
*χαμογελαστό πρόσωπο με μάτια καρδούλες
| αγάπη | καρδιά | μάτι | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*د زړه سترګو سره خوږه مخ‫*چشم‌های عاشق
| صورت | عاشق | عشق | قلب | لبخند | چشم‬
😘*face blowing a kiss
| face | kiss
*fytyrë që jep një puthje
| fytyrë | puth | puthje | zemër
*համբույր ուղարկող դեմք
| դեմք | համբուրել | սիրտ
*στέλνω φιλί
| καρδιά | πρόσωπο | φιλί
‫*مخامخ یو مچې الوزوي‫*بوسه فرستادن
| بوسه | بوسیدن | صورت | قلب‬
😗*kissing face
| face | kiss
*fytyrë që puth
| fytyrë | puth | puthje
*համբուրող դեմք
| դեմք | համբույր
*φιλώ
| πρόσωπο | φιλί
‫*بوس کول مخ‫*بوسیدن
| بوسه | صورت‬
😙*kissing face with smiling eyes
| eye | face | kiss | smile
*fytyrë që puth me sy të qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë | puth | puthje | sy
*համբուրող դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | համբուրել
*φιλώ με γελαστά μάτια
| μάτι | πρόσωπο | φιλί | χαμόγελο
‫*د خوندلو سترګو سره مخ مخونه‫*لبخند و بوسه
| بوسه | بوسیدن | صورت | لبخند | چشم‬
😚*kissing face with closed eyes
| closed | eye | face | kiss
*fytyrë që puth me sytë e mbyllur
| fytyrë | puth | puthje | sy | të mbyllur
*համբուրող դեմք փակ աչքերով
| աչք | դեմք | համբուրել | փակ
*φιλώ με κλειστά μάτια
| κλειστό | μάτι | πρόσωπο | φιλί
‫*سره د تړلو سترګې ښکلوي مخ‫*بوسه خجالتی
| بسته | بوسه | بوسیدن | صورت | چشم | چشم بسته‬
*smiling face
| face | outlined | relaxed | smile
*fytyrë e qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | e qetë | e çlodhur | fytyrë | kontur
*ժպտացող դեմք
| անկաշկանդ | դեմք | ժպտալ
*χαμογελαστό πρόσωπο
| πρόσωπο | σκιαγράφημα | χαλαρό | χαμόγελο
‫*موسکا مخ‫*لبخند
| آرام | بسته | صورت | چشم | چشم بسته‬
🙂*slightly smiling face
| face | smile
*fytyrë pak e qeshur
| buzëqesh | buzëqeshje | fytyrë
*թեթևակի ժպտացող դեմք
| դեմք | ժպտալ
*ελαφρώς χαμογελαστό πρόσωπο
| πρόσωπο | χαμόγελο
‫*لږ موسکا مخ‫*لبخند ملایم
| صورت | لبخند‬
🤗*hugging face
| face | hug | hugging
*fytyrë që përqafon
| fytyrë | përqafim | përqafoj
*գրկող դեմք
| գրկախառնում | գրկախառնվել | դեմք
*αγκαλιά
| αγκαλιάζω | πρόσωπο
‫*د ګوتو مخ‫*بغل کردن
| آغوش | در آغوش گرفتن | صورت | لبخند‬
🤩*star-struck
| eyes | face | grinning | star
*fytyrë e magjepsur
| qeshje | sy | yll | zgërdheshje
*աչքերում աստղեր
| աչքեր | աստղեր | դեմք | ծիծաղ
*βλέπω αστεράκια
| αστέρι | γκριμάτσα | μάτια | πρόσωπο
‫*ستوري-وشوه‫*آدم مشهور دیده
| آدم مشهور | خندان | ستاره | صورت | چشمان‬
🤔*thinking face
| face | thinking
*fytyrë që mendohet
| duke u menduar | fytyrë | mendim
*մտածող դեմք
| դեմք | մտածող
*σκέφτομαι
| πρόσωπο | σκεπτόμενος
‫*سوچ مخ‫*درحال تفکر
| تفکر | صورت | فکر کردن | متفکر‬
🤨*face with raised eyebrow
| distrust | skeptic
en_GB: *face with raised eyebrow
| distrust | sceptic | skeptic
*fytyrë me vetull të ngritur
| skeptik, mosbesues
*բարձրացրած հոնքով դեմք
| անհավատ | կասկածանք
*πρόσωπο με σηκωμένο φρύδι
| δύσπιστος | σκεπτικός
‫*د لوړ شوي غوږ سره مخامخ شئ‫*صورت با ابروی بالاداده
| سوءظن | شک | شکاک‬
😐*neutral face
| deadpan | face | neutral
*fytyrë neutrale
| fytyrë | neutral | neutrale | pa lëvizje
*չեզոք դեմք
| անվրդով | դեմք | չեզոք
*ουδέτερο πρόσωπο
| ανέκφραστο | ουδέτερο | πρόσωπο
‫*بې طرفه مخ‫*خنثی
| بی‌روح | بی‌طرف | صورت‬
😑*expressionless face
| expressionless | face | inexpressive | unexpressive
*fytyrë pa shprehje
| fytyrë | nuk shprehet | pa shprehje
*անհույզ դեմք
| անարտահայտիչ | առանց էմոցիաների | դեմք | ոչինչ չարտահայտող
*ανέκφραστο πρόσωπο
| ανέκφραστο | πρόσωπο | χωρίς έκφραση
‫*بې تاثيره مخ‫*صورت بی‌حالت
| بدون احساس | بدون حالت | بی‌بیان | بی‌حالت | صورت | گنگ‬
😶*face without mouth
| face | mouth | quiet | silent
*fytyrë pa gojë
| e heshtur | e qetë | fytyrë | gojë | i heshtur | i qetë
*առանց բերանի դեմք
| բերան | դեմք | լուռ | հանգիստ
*πρόσωπο χωρίς στόμα
| ήσυχος | πρόσωπο | σιωπηλός | στόμα
‫*پرته خوله مخ‫*صورت بدون لب
| آرام | بی‌صدا | دهان | ساکت | صورت‬
🙄*face with rolling eyes
| eyes | face | rolling
*fytyrë me sytë që rrotullohen
| fytyrë | rrotullim | sy
*պտտվող աչքերով դեմք
| աչքեր | դեմք | պտտվող
*βλέμμα αποδοκιμασίας
| αναποδογυριστά | μάτια | πρόσωπο
‫*د لښکرو سترګو سره مخ‫*نگاه کلافه
| صورت | نگاه عاقل اندر سفیه | چشم | کلافه‬
😏*smirking face
| face | smirk
*fytyrë e vetëkënaqur
| e vetëkënaqur | fytyrë
*կեղծ ժպտացող դեմք
| դեմք | կեղծ ժպտալ
*μειδίαμα
| πρόσωπο
‫*د مخ ګوتې کول‫*پوزخند
| تمسخر | صورت‬
😣*persevering face
| face | persevere
*fytyrë këmbëngulëse
| fytyrë | këmbëngulëse
*համառող դեմք
| դեմք | համառել
*βλέμμα απόγνωσης
| επιμένω | πρόσωπο
‫*مخ پر مخ ځي‫*پافشاری
| استقامت | تلاش | صورت‬
😥*sad but relieved face
| disappointed | face | relieved | whew
*fytyrë e zhgënjyer por e lehtësuar
| e lehtësuar | e zhgënjyer | fytyrë | uf
*հիասթափված, բայց թեթևացած դեմք
| դեմք | թեթևացած | հիասթափված
*απογοητευμένο αλλά  ανακουφισμένο πρόσωπο
| ανακουφισμένος | απογοητευμένος | πρόσωπο | φιου
‫*خفه خو بې غمه مخ‫*صورت ناامید اما با خیال راحت
| آخیش | آسوده‌خاطر | راحت شدن | صورت | غمگین | ناامید | ناراحت‬
😮*face with open mouth
| face | mouth | open | sympathy
*fytyrë me gojën e hapur
| e hapur | fytyrë | gojë | i hapur | simpati
*բաց բերանով դեմք
| բաց | բերան | դեմք | համակրանք
*ανοικτό στόμα
| ανοιχτό | πρόσωπο | στόμα | συμπόνια
‫*سره خلاص خوله مخ‫*دهان باز از تعجب
| باز | تعجب | دهان | صورت | غافلگیری | همدردی‬
🤐*zipper-mouth face
| face | mouth | zipper
en_GB: *zipper-mouth face
| face | mouth | zip | zipper
*fytyrë me gojën e kyçur
| fytyrë | gojë | kyç | zinxhir
*ճարմանդավոր բերանով դեմք
| բերան | դեմք | ճարմանդ
*ερμητικά κλειστό στόμα
| πρόσωπο | στόμα | φερμουάρ
‫*د زپپر خوله مخ‫*دهان چفت
| دهان | زیپ | صورت | قابل اعتماد | قفل‬
😯*hushed face
| face | hushed | stunned | surprised
*fytyrë e heshtur
| e habitur | e heshtur | e çuditur | fytyrë
*սաստված դեմք
| ապշած | դեմք | զարմացած | սաստված
*έκπληκτο βλέμμα
| έκπληκτος | πρόσωπο | συγκλονισμένος | χαμηλόφωνος
‫*ورباښه مخ‫*مات و مبهوت
| حیرت‌زده | صورت | غافلگیر | مات | مبهوت | متعجب‬
😪*sleepy face
| face | sleep
*fytyrë e përgjumur
| fle | fytyrë | gjumë
*քնատ դեմք
| դեմք | քնել
*νυσταγμένο πρόσωπο
| πρόσωπο | ύπνος
‫*د خوبۍ مخ‫*خواب‌آلود
| خواب | صورت‬
😫*tired face
| face | tired
*fytyrë e lodhur
| e lodhur | fytyrë
*հոգնած դեմք
| դեմք | հոգնած
*κουρασμένο πρόσωπο
| κουρασμένος | πρόσωπο
‫*ستړي مخ‫*صورت خسته
| خسته | خستگی | صورت‬
😴*sleeping face
| face | sleep | zzz
*fytyrë në gjumë
| fle | fytyrë | gjumë | zzz
*քնած դեմք
| դեմք | խռռ | քնել
*ύπνος
| zzz | πρόσωπο
‫*د خوب مخ‫*خوابیده
| خروپف | خواب | خوابیدن | صورت‬
😌*relieved face
| face | relieved
*fytyrë e lehtësuar
| e lehtësuar | fytyrë
*թեթևացած դեմք
| դեմք | թեթևացած
*ανακούφιση
| ανακουφισμένος | πρόσωπο
‫*خوشحاله مخ‫*آسوده‌خاطر
| خیال راحت | صورت‬
😛*face with tongue
| face | tongue
*fytyrë me gjuhën jashtë
| fytyrë | gjuhë
*լեզու հանած դեմք
| դեմք | լեզու
*γλώσσα έξω
| γλώσσα | πρόσωπο
‫*سره ژبه مخ‫*زبونک
| زبان | صورت‬
😜*winking face with tongue
| eye | face | joke | tongue | wink
*fytyrë me gjuhën jashtë dhe syrin e shkelur
| fytyrë | gjuhë | shaka | shkel syrin | sy
*լեզու հանած և աչքով անող դեմք
| աչք | աչքով անել | դեմք | լեզու | կատակել
*γλώσσα έξω με κλειστό μάτι
| αστειεύομαι | γλώσσα | κλείνω το μάτι | μάτι | πρόσωπο
‫*د ژب سره مخ کول‫*زبونک و چشمک
| جوک | زبان | شوخی | صورت | چشم | چشمک‬
😝*squinting face with tongue
| eye | face | horrible | taste | tongue
*fytyrë me gjuhën jashtë dhe sytë të mbyllur
| fytyrë | gjuhë | i tmerrshëm | shije | sy
*լեզու հանած և ամուր փակած աչքերով դեմք
| աչք | դեմք | լեզու | համ | սարսափելի
*γλώσσα έξω με κλειστά μάτια
| απαίσιος | γεύση | γλώσσα | μάτι | πρόσωπο
‫*د ژبی سره مخ مخکی‫*زبونک با چشم بسته
| بد | بدمزه | زبان | زشت | صورت | چشم | چشم بسته‬
🤤*drooling face
| drooling | face
*fytyrë jargëse
| fytyrë | jargë
*փսլնքոտ դեմք
| դեմք | խլնքոտ | փսլնքոտ
*σαλιαρίζω
| πρόσωπο | σάλια
‫*د غورځولو مخ‫*آب افتادن دهان
| آب افتادن | دهان | دهن‬
😒*unamused face
| face | unamused | unhappy
*fytyrë e pakënaqur
| e mërzitur | e pakënaqur | fytyrë
*անտրամադիր դեմք
| անտրամադիր | դեմք | դժբախտ
*δυσαρέσκεια
| δυσαρεστημένος | πρόσωπο
‫*ناڅاپه مخ‫*کسل
| بی‌حوصله | صورت | کسل‌کننده‬
😓*downcast face with sweat
| cold | face | sweat
*fytyrë me djersë të ftohta
| djersë | ftohtë | fytyrë
*սառը քրտինքով դեմք
| դեմք | սառը | քրտինք
*κρύος ιδρώτας
| ιδρώτας | κρύος | πρόσωπο
‫*د پسونو سره مخکی مخ‫*عرق سرد
| سرد | سرما | صورت | عرق‬
😔*pensive face
| dejected | face | pensive
*fytyrë e menduar
| e menduar | fytyrë | i brengosur
*մտածկոտ դեմք
| դեմք | մռայլված | մտածկոտ
*περισυλλογή
| αποκαρδιωμένος | πρόσωπο | στοχαστικός
‫*په فکر سره مخ‫*افسرده
| صورت | غمگین | ناراحت | پژمرده‬
😕*confused face
| confused | face
*fytyrë e hutuar
| e hutuar | fytyrë
*շփոթված դեմք
| դեմք | շփոթված
*σύγχυση
| πρόσωπο | στοχαστικός
‫*ګونځې مخ‫*گیج‌شده
| صورت | مغشوش | گیج‬
🙃*upside-down face
| face | upside-down
en_CA: *upside-down face
| face | upside down
*fytyrë përmbys
| fytyrë | përmbys
*գլխնիվայր դեմք
| գլխնիվայր | դեմք
*αναποδογυρισμένο πρόσωπο
| ανάποδο | πρόσωπο
‫*سرچپه څخه ښکته مخ‫*صورت وارونه
| صورت | لبخند | معکوس | وارونه‬
🤑*money-mouth face
| face | money | mouth
*fytyrë me gjuhë si para
| fytyrë | gojë | para
*թղթադրամը բերանին դեմք
| բերան | դեմք | փող
*γλώσσα με λεφτά
| πρόσωπο | στόμα | χρήματα
‫*پیسې - د خولې مخ‫*صورت پول‌دوست
| دهان | صورت | پول‬
😲*astonished face
| astonished | face | shocked | totally
*fytyrë e çuditur
| e tronditur | e çuditur | fytyrë | i tronditur | i çuditur | plotësisht
*ապշահար դեմք
| ամբողջովին | ապշահար | դեմք | ցնցված
*ξάφνιασμα
| έκπληκτος | εντελώς | ξαφνιασμένος | πρόσωπο
‫*حیرانونکې مخ‫*بهت‌زده
| شوکه‌شده | صورت | مات | متعجب | کاملاً‬
*frowning face
| face | frown
*fytyrë e vrenjtur
| e vrenjtur | fytyrë
*խոժոռված դեմք
| դեմք | խոժոռված
*κατσούφιασμα
| κατσουφιασμένος | πρόσωπο
‫*زړونکی مخ‫*اخمو
| اخم | صورت‬
🙁*slightly frowning face
| face | frown
*fytyrë pak e vrenjtur
| e vrenjtur | fytyrë
*թեթևակի խոժոռված դեմք
| դեմք | խոժոռված
*ελαφρύ κατσούφιασμα
| κατσουφιασμένος | πρόσωπο
‫*لږ ځورونکی مخ‫*دلخور
| اخم | صورت‬
😖*confounded face
| confounded | face
*fytyrë e turbulluar
| e turbulluar | fytyrë
*ցնցված դեմք
| դեմք | ցնցված
*σάστισμα
| πρόσωπο | σαστισμένος
‫*بدلول مخ‫*سردرگم
| به‌هم‌ریخته | صورت | گیج‬
😞*disappointed face
| disappointed | face
*fytyrë e zhgënjyer
| e zhgënjyer | fytyrë
*հիասթափված դեմք
| դեմք | հիասթափված
*απογοήτευση
| απογοητευμένος | πρόσωπο
‫*مايوسي مخ‫*ناامید
| صورت | غمگین | ناراحت‬
😟*worried face
| face | worried
*fytyrë e shqetësuar
| e shqetësuar | fytyrë
*անհանգստացած դեմք
| անհանգստացած | դեմք
*ανησυχία
| ανήσυχος | πρόσωπο
‫*اندېښمن مخ‫*نگران
| آشوب | صورت‬
😤*face with steam from nose
| face | triumph | won
*fytyrë me tym nga hunda
| fitoi | fytyrë | triumf
*քթից գոլորշի հանող դեմք
| դեմք | հաղթած | հաղթանակ
*καπνοί από τη μύτη
| ηττημένος | θρίαμβος | πρόσωπο
‫*د پوزې له بام سره مخامخ‫*ژست برندگی با دلخوری
| برنده | صورت | غرور | فتح | پیروزی‬
😢*crying face
| cry | face | sad | tear
*fytyrë që qan
| e mërzitur | fytyrë | lot | qaj
*արտասվող դեմք
| արտասուք | արտասվել | դեմք | տխուր
*κλάμα
| δάκρυ | πρόσωπο | στεναχωρημένος
‫*ژړل مخ‫*گریان
| اشک | صورت | ناراحت | گریه | گریه کردن‬
😭*loudly crying face
| cry | face | sad | sob | tear
*fytyrë që qan me zë
| dënesë | e mërzitur | fytyrë | i mërzitur | lot | qaj
*բարձրաձայն արտասվող դեմք
| արտասուք | արտասվել | դեմք | հեկեկալ | տխուր
*γοερό κλάμα
| δάκρυ | κλάμα | λυγμός | πρόσωπο | στεναχωρημένος
‫*لوړ غږ ژړا مخ‫*هق‌هق گریه
| اشک | صورت | ناراحت | هق‌هق | گریه کردن‬
😦*frowning face with open mouth
| face | frown | mouth | open
*fytyrë e vrenjtur me gojë të hapur
| e hapur | e vrenjtur | fytyrë | gojë
*բաց բերանով խոժոռված դեմք
| բաց | բերան | դեմք | խոժոռված
*κατσούφιασμα με ανοικτό στόμα
| ανοιχτό | κατσούφιασμα | πρόσωπο | στόμα
‫*د خلاصې خولې سره ځړونکی مخ‫*نا باور
| اخم | باز | باورنکردنی | توقع نداشتن | دهان | صورت‬
😧*anguished face
| anguished | face
*fytyrë në ankth
| fytyrë | në ankth
*վշտահար դեմք
| դեմք | վշտահար
*αγωνία
| αγωνιώδης | πρόσωπο
‫*کړووننکی مخ‫*دردمند
| صورت | مضطرب | نگران‬
😨*fearful face
| face | fear | fearful | scared
*fytyrë e frikësuar
| frikë | fytyrë | i frikshëm | i frikësuar
*վախեցած դեմք
| դեմք | սարսափած | վախ | վախեցած
*φόβος
| πρόσωπο | τρομαγμένος | φοβισμένος
‫*ډارونکی مخ‫*ترسیده
| ترس | ترسناک | صورت‬
😩*weary face
| face | tired | weary
*fytyrë e rraskapitur
| e lodhur | e rraskapitur | fytyrë
*ուժասպառ դեմք
| դեմք | հոգնած | ուժասպառ
*εξάντληση
| εξαντλημένος | κουρασμένος | πρόσωπο
‫*بېزاره مخ‫*ازپاافتاده
| بی‌حوصله | خسته | صورت | کسل‌کننده‬
🤯*exploding head
| shocked
en_GB: *exploding head
| mind blown | shocked
*kokë që shpërthen
| i tronditur
*պայթող գլուխ
| ապշած
*κεφάλι που εκρήγνυται
| σοκαρισμένος
‫*چاودیدلی سر‫*سر منفجرشده
| شوکه | شوکه‌شده | متعجب‬
😬*grimacing face
| face | grimace
*fytyrë e ngërdheshur
| e ngërdheshur | fytyrë
*ծամածռվող դեմք
| դեմք | ծամածռություն
*γκριμάτσα
| πρόσωπο
‫*او خپګان مخ‫*دهن‌کجی
| ادا و اصول | شکلک | صورت | منزجر‬
😰*anxious face with sweat
| blue | cold | face | mouth | open | rushed | sweat
*fytyrë me gojën e hapur dhe djersë të ftohta
| blu | djersë | e hapur | ftohtë | fytyrë | gojë | i hapur | me nxitim
*բաց բերանով և սառը քրտինքով դեմք
| բաց | բերան | դեմք | կապույտ | հապշտապ | սառը | քրտինք
*ανοικτό στόμα και κρύος ιδρώτας
| ανοιχτό | ιδρώτας | κρύος | μπλε | ξαφνικός | πρόσωπο | στόμα
‫*د پسونو سره اندیښمن مخ‫*عرق ترس
| آبی | باز | ترس | دهان | سرد | صورت | عرق‬
😱*face screaming in fear
| face | fear | fearful | munch | scared | scream
*fytyrë duke ulëritur nga frika
| frikë | fytyrë | i frikshëm | i frikësuar | mbllaçit | ulërimë
*վախից գոռացող դեմք
| դեմք | ծամել | ճչալ | սարսափած | վախ | վախեցած
*ουρλιαχτό φόβου
| ανοιχτό στόμα | ουρλιαχτό | πρόσωπο | τρομαγμένος | φοβισμένος | φόβος
‫*په ډار کې چيغېږي‫*جیغ ترس
| ترس | ترسناک | ترسیده | جویدن ناخن از ترس | جیغ | صورت | وحشتناک‬
😳*flushed face
| dazed | face | flushed
*fytyrë e skuqur
| e habitur | e skuqur | fytyrë | i habitur | i skuqur
*շիկնած դեմք
| դեմք | հիացած | շիկնած
*κοκκινισμένο πρόσωπο
| κοκκινισμένος | πρόσωπο | σαστισμένος
‫*د بېحرمتۍ مخ‫*گیج و منگ
| خجالت | سرخ شده | منگ | گیج‬
🤪*zany face
| eye | goofy | large | small
*fytyrë e "çmendur"
| i madh | i vogël | sy
*խենթ դեմք
| աչք | մեծ | փոքր
*τρελή φάτσα
| μάτι | μεγάλο | μικρό
‫*لېونی مخ‫*دیوانه
| احمق | بزرگ | بی‌عقل | چشم | کوچک‬
😵*dizzy face
| dizzy | face
*fytyrë e trullosur
| e trullosur | fytyrë
*գլխապտույտ ունեցող դեմք
| գլխապտույտ | դեմք
*ζαλάδα
| ζαλισμένος | πρόσωπο
‫*سرګرزنی مخ‫*گیج
| صورت‬
😡*pouting face
| angry | face | mad | pouting | rage | red
*fytyrë me buzë të varura
| e inatosur | e kuqe | e zemëruar | fytyrë | me buzë të varura | zemërim
*դժգոհ դեմք
| բարկացած | դեմք | դժգոհ | զայրույթ | խենք | կարմիր
*οργή
| θυμωμένος | κόκκινος | μορφασμός | οργισμένος | πρόσωπο
‫*د نزدې مخ‫*خشمگین
| خشم | دیوانه | سرخ | صورت | عصبانی | قرمز | لبو‬
😠*angry face
| angry | face | mad
*fytyrë e zemëruar
| e inatosur | e zemëruar | fytyrë | i inatosur | i zemëruar
*բարկացած դեմք
| բարկացած | դեմք | խենք
*θυμός
| θυμωμένος | οργισμένος | πρόσωπο
‫*غوسه مخ‫*عصبانی
| دیوانه | صورت‬
🤬*face with symbols on mouth
| swearing
en_GB: *face with symbols on mouth
| cursing | expletive | swearing
*fytyrë me simbole në gojë
| mallkim | sharje
*բերանի վրա նշանով դեմք
| հայհոյանք | քֆուր
*πρόσωπο με σύμβολα στο στόμα
| βρίσιμο
‫*په خوله کې د سمبولونو سره مخامخ‫*صورت با نمادهایی روی دهن
| ناسزاگویان‬
😷*face with medical mask
| cold | doctor | face | mask | medicine | sick
en_GB: *face with medical mask
| cold | doctor | face | ill | mask | medicine | poorly | sick
*fytyrë me maskë mjekësore
| bar | doktor | ftohtë | fytyrë | i sëmurë | ilaç | maskë
*բժշկական դիմակով դեմք
| բժիշկ | բժշկական | դեմք | դիմակ | հիվանդ | սառը
*ιατρική μάσκα
| άρρωστος | γιατρός | κρύο | μάσκα | πρόσωπο | φάρμακο
‫*سره د طبي ماسک مخ‫*سرماخورده
| بیمار | تب | دارو | دکتر | سرد | سرما | صورت | ماسک | مریض‬
🤒*face with thermometer
| face | ill | sick | thermometer
en_GB: *face with thermometer
| face | ill | poorly | sick | thermometer
*fytyrë me termometër
| e sëmurë | fytyrë | i sëmurë | termometër
*ջերմաչափով դեմք
| դեմք | հիվանդ | ջերմաչափ
*πρόσωπο με θερμόμετρο
| άρρωστος | ασθενής | θερμόμετρο | πρόσωπο
‫*سره ترمامیتر مخ‫*تب‌دار
| بیمار | تب | دماسنج | صورت | مریض‬
🤕*face with head-bandage
| bandage | face | hurt | injury
en_CA: *face with head bandage
en_AU, en_GB: *face with head bandage
| bandage | face | hurt | injury
*fytyrë me fashë në kokë
| fashë | fytyrë | lëndim | lëndoj
*գլխակապով դեմք
| դեմք | վիրակապ | վնասվածք
*επίδεσμος στο κεφάλι
| επίδεσμος | πρόσωπο | τραύμα | χτυπημένος
‫*سره سر-بنداژ مخ‫*با سر باندپیچی
| آسیب | باندپیچی | تصادف | حادثه | درد | زخم | سر | صدمه | صورت‬
🤢*nauseated face
| face | nauseated | vomit
*fytyrë neverie
| fytyrë | neveri | të përziera | të vjella
*սիրտը խառնում է
| դեմք | սրտխառնոց | փսխում
*ανακατεύομαι
| εμετός | ναυτία | πρόσωπο
‫*زړه بدوالی مخ‫*بهم خوردن حال
| استفراغ | بالا آورد | تهوع | حال بد | صورت | صورت سبز‬
🤮*face vomiting
| sick | vomit
*fytyrë që vjell
| sëmurë | vjellje
*փսխող դեմք
| սրտխառնոց | փսխում
*πρόσωπο που κάνει εμετό
| εμετός
‫*مخ کانګې‫*درحال استفراغ
| استفراغ | بالا آوردن | حالت تهوع | مریض‬
🤧*sneezing face
| face | gesundheit | sneeze
en_GB: *sneezing face
| bless you | face | gesundheit | sneeze
*fytyrë me teshtitje
| fytyrë | i sëmurë | teshtitje
*փռշտացող դեմք
| դեմք | փռշտոց
*φταρνίζομαι
| πρόσωπο | υγεία | φτάρνισμα
‫*مرسته کول مخ‫*صورت درحال عطسه
| دماغ قزمز | صورت | عطسه‬
😇*smiling face with halo
| angel | face | fairy tale | fantasy | halo | innocent | smile
*fytyrë e qeshur me aureolë
| aureolë | buzëqesh | buzëqeshje | e pafajshme | engjëll | fantazi | fytyrë | i pafajshëm | përrallë
*ժպտացող դեմք լուսապսակով
| անմեղ | դեմք | ժպտալ | լուսապսակ | հեքիաթ | հրեշտակ | ֆանտազիա
*χαμογελαστό πρόσωπο με φωτοστέφανο
| άγγελος | αθώος | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία | φωτοστέφανο | χαμόγελο
‫*د هيلو سره مخ‫*فرشته
| صورت | فانتزی | لبخند | معصوم | مقدس | ملیح | پری‬
🤠*cowboy hat face
| cowboy | cowgirl | face | hat
*fytyrë me kapele lopari
| fytyrë | kapele | lopar | lopare
*կովբոյի դեմք
| գլխարկ | դեմք | կովբոյ
*καουμπόης με καπέλο
| καουμπόης | καουμπόισσα | καπέλο | πρόσωπο
‫*د چروایي خولۍ مخ‫*صورت کلاه به سر
| صورت | کلاه | گاوچران‬
🤡*clown face
| clown | face
*fytyrë gaztori
| fytyrë | gaztor
*ծաղրածուի դեմք
| դեմք | ծաղրածու
*αστεία φάτσα
| κλόουν | πρόσωπο
‫*کلون مخ‫*صورت دلقک
| تلخک | دلقک | صورت‬
🤥*lying face
| face | lie | pinocchio
*fytyrë mashtrimi
| fytyrë | gënjeshtar | mashtrim | pinok
*խաբող դեմք
| դեմք | պինոկիո | սուտ
*φάτσα ψεύτη
| πινόκιο | πρόσωπο | ψέμα
‫*دروغ مخ‫*صورت دروغگو
| دروغ | دروغگو | دماغ دراز | دماغ‌دراز | صورت‬
🤫*shushing face
| quiet | shush
*fytyrë që bën "shtttt!"
| hesht | pusho | shtttt!
*«սուս» անող դեմք
| լուռ | լռություն | սուս
*πρόσωπο που κάνει σσσς
| ησυχία
‫*د شونډې مخ‫*هیس
| بی‌صدا | ساکت‬
🤭*face with hand over mouth
| whoops
en_GB: *face with hand over mouth
| oops | whoops
*fytyrë me dorën mbi gojë
| uups!
*ձեռքը բերանին դեմք
| վայ
*πρόσωπο με χέρι στο στόμα
| ωχ
‫*د خولې په لاس سره مخ‫*دست روی دهن
| آخ | آه | اوه | ای وای | وا‬
🧐*face with monocle
| stuffy
*fytyrë me monokël
| hundë të bllokuara
*մոնոկլով դեմք
| բարձրամիտ | խստաբարո
*πρόσωπο με μονόκλ
| ξενέρωτος
‫*د میوکو سره مخ‫*صورتی با عینک یک‌چشمی
| موقعیت خیالی‬
🤓*nerd face
| face | geek | nerd
*fytyrë peshkopi
| fytyrë | peshkop
*գերազանցիկի դեմք
| գերազանցիկ | դեմք | խելացի
*σπασίκλας
| πρόσωπο | φυτό
‫*بېګانه مخ‫*خوره
| حرفه‌ای | صورت | عجیب و غریب | متفاوت‬
😈*smiling face with horns
| face | fairy tale | fantasy | horns | smile
en_AU: *smiling face with horns
| devil | face | fantasy | horns | smile
*fytyrë e qeshur me brirë
| brirë | buzëqeshje | fantazi | fytyrë | përrallë
*ժպտացող դեմք եղջյուրներով
| դեմք | եղջյուրներ | ժպտալ | հեքիաթ | ֆանտազիա
*χαμόγελο με κέρατα
| κέρατα | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία | χαμόγελο
‫*د سینګ سره مخ خوله‫*خنده شرورانه
| جن | شاخ | شرور | صورت | فانتزی | لبخند | مکار‬
👿*angry face with horns
| demon | devil | face | fairy tale | fantasy | imp
*djall
| demon | dreq | fantazi | fytyrë | përrallë
*սատանայի ճուտ
| դեմք | դև | հեքիաթ | սատանա | ֆանտազիա
*δαίμονας
| διάβολος | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία
‫*د سینګ سره ناراض مخ‫*شرور
| دیو | شیطان | صورت | فانتزی‬
👹*ogre
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
*ogër
| fantazi | fytyrë | japonez | japoneze | krijesë | përbindësh | përrallë
*մարդակեր հսկա
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | ճապոնական | ֆանտազիա
*τέρας
| ιαπωνικό | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | φαντασία
‫*جوټه انسان‫*دیو
| جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | هیولا‬
👺*goblin
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
*goblin
| fantazi | fytyrë | japonez | japoneze | krijesë | përbindësh | përrallë
*չար ոգի
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | ճապոնական | ֆանտազիա
*καλικάντζαρος
| ιαπωνικό | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
‫*پېری‫*جن کوتوله
| جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | هیولا‬
💀*skull
| death | face | fairy tale | monster
*kafkë
| fytyrë | përbindësh | përrallë | trup | vdekje
*գանգ
| դեմք | հեքիաթ | հրեշ | մահ | մարմին
*κρανίο
| θάνατος | παραμύθι | πρόσωπο | σώμα | τέρας
‫*کوپړۍ‫*جمجمه
| اسکلت | بدن | جن و پری | صورت | مرگ | هیولا‬
*skull and crossbones
| crossbones | death | face | monster | skull
*kafkë me kocka të kryqëzuara
| fytyrë | kafkë | kocka të kryqëzuara | përbindësh | trup | vdekje
*գանգ և խաչված ոսկորներ
| գանգ | դեմք | խաչված | հրեշ | մահ | մարմին | ոսկորներ
*κρανίο με κόκκαλα
| θάνατος | νεκροκεφαλή | οστά χιαστί | πρόσωπο | σώμα | τέρας
‫*دکوپړۍ او کراسبونونه‫*استخوان صلیبی
| استخوان | جمجمه | خطر | صورت | مرگ | نشان مرگ | هیولا‬
👻*ghost
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
en_GB: *ghost
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster | spectre
*fantazmë
| fantazi | fytyrë | krijesë | përbindësh | përrallë
*ուրվական
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | ֆանտազիա
*φάντασμα
| παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
‫*شيشکه‫*روح
| جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | هیولا‬
👽*alien
| creature | extraterrestrial | face | fairy tale | fantasy | monster | ufo
*alien
| fantazi | fytyrë | hapësirë | jashtëtokësor | krijesë | përbindësh | përrallë | ufo
*այլմոլորակային
| արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | չթօ | տիեզերք | ֆանտազիա
*εξωγήινος
| διάστημα | ούφο | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
‫*پردیو‫*موجود فضایی
| آدم فضایی | جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | فرازمینی | فضا | فضایی | هیولا‬
👾*alien monster
| alien | creature | extraterrestrial | face | fairy tale | fantasy | monster | ufo
*përbindësh alien
| alien | fantazi | fytyrë | hapësirë | jashtëtokësor | krijesë | përbindësh | përrallë | ufo
*այլմոլորակային հրեշ
| այլմոլորակային | արարած | դեմք | հեքիաթ | հրեշ | չթօ | տիեզերք | ֆանտազիա
*εξωγήινο τέρας
| διάστημα | εξωγήινος | ούφο | παραμύθι | πλάσμα | πρόσωπο | τέρας | φαντασία
‫*د پردیو د بلا‫*هیولای فضایی
| آدم فضایی | بیگانه | جانور | جن و پری | صورت | فانتزی | فرازمینی | فضا | فضایی | هیولا‬
🤖*robot face
| face | monster | robot
*fytyrë roboti
| fytyrë | përbindësh | robot
*ռոբոտի դեմք
| դեմք | հրեշ | ռոբոտ
*ρομπότ
| πρόσωπο | τέρας
‫*څراغ مخ‫*روبات
| ربات | صورت | هیولا‬
💩*pile of poo
| comic | dung | face | monster | poo | poop
*kakë
| fytyrë | mut | vizatim komik
*կեղտի կույտ
| գոմաղբ | դեմք | կեղտ | կղանք | կոմիքս | հրեշ
*περιττώματα
| κακά | κοπριά | κόμικ | κόπρανα | πρόσωπο | τέρας
‫*پو دا پخی‫*یه تپهٔ گه
| ان | صورت | مدفوع | مصور | نارضایتی | هیولا | پشکل | پی‌پی | گه‬
😺*grinning cat face
| cat | face | mouth | open | smile
*fytyrë maceje e qeshur me gojën e hapur
| buzëqesh | buzëqeshje | e hapur | fytyrë | gojë | hap | mace
*ժպտացող կատվի դեմք բաց բերանով
| բաց | բերան | դեմք | ժպտալ | կատու
*γάτα με πλατύ χαμόγελο
| ανοιχτό | γάτα | πρόσωπο | στόμα | χαμόγελο
‫*په ټوپو پيشو مخ‫*گربه خندان
| باز | خنده | دهان | صورت | گربه‬
😸*grinning cat face with smiling eyes
| cat | eye | face | grin | smile
*fytyrë maceje e ngërdheshur me sy të qeshur
| buzëqesh | e ngërdheshur | fytyrë | mace | sy
*ծիծաղող կատվի դեմք ժպտացող աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | կանաչ | կատու
*γάτα με πλατύ χαμόγελο και γελαστά μάτια
| γάτα | μάτι | πλατύ χαμόγελο | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*سره موسکا سترګې پيشو مخ په ټوپو‫*گربه با چشم‌های خندان
| خنده | صورت | لبخند | چشم | گربه‬
😹*cat face with tears of joy
| cat | face | joy | tear
*fytyrë maceje me lot gëzimi
| fytyrë | gëzim | lot | mace
*կատվի դեմք ուրախության արցունքներով
| արտասուք | դեմք | կատու | ուրախություն
*γάτα που κλαίει από χαρά
| γάτα | δάκρυ | πρόσωπο | χαρά
‫*سره د خوشحالۍ اوښکې پيشو مخ‫*گربه و قاه قاه خنده
| اشک | شادی | صورت | گربه‬
😻*smiling cat face with heart-eyes
| cat | eye | face | love | smile
en_CA: *smiling cat face with heart eyes
| cat | eye | face | love | smile
*fytyrë maceje e qeshur me sy në formë zemre
| buzëqesh | buzëqeshje | dashuri | fytyrë | mace | sy | zemër
*ժպտացող կատվի դեմք սրտաձև աչքերով
| աչք | դեմք | ժպտալ | կատու | սեր | սիրտ
*γάτα που χαμογελάει με μάτια καρδούλες
| αγάπη | γάτα | καρδιά | μάτι | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*موسکا پيشو سره د زړه په سترګو مخ‫*گربه عاشق
| صورت | عشق | قلب | لبخند | چشم | گربه‬
😼*cat face with wry smile
| cat | face | ironic | smile | wry
en_GB: *cat face with wry smile
| cat | face | ironic | smile | smirk | wry
*fytyrë maceje me buzëqeshje të sforcuar
| buzëqeshje | e sforcuar | fytyrë | ironik | ironike | mace
*կատվի դեմք ծամածռված ժպիտով
| դեմք | ժպտալ | ծամածռված | կատու | հեգնական
*γάτα που χαμογελάει ειρωνικά
| γάτα | ειρωνικός | καυστικός | πρόσωπο | χαμόγελο
‫*د وری مسکراه سره د پیشو مخ‫*گربه با پوزخند
| صورت | طعنه | لبخند | پوزخند | گربه‬
😽*kissing cat face
| cat | eye | face | kiss
*fytyrë maceje që puth me sy të mbyllur
| fytyrë | mace | puthje | sy
*համբուրող կատվի դեմք փակ աչքերով
| աչք | դեմք | կատու | համբույր
*γάτα που φιλάει με κλειστά μάτια
| γάτα | μάτι | πρόσωπο | φιλί
‫*ښکلوي پيشو مخ‫*گربه و بوسه خجالتی
| بوسه | صورت | چشم | گربه‬
🙀*weary cat face
| cat | face | oh | surprised | weary
*fytyrë maceje e rraskapitur
| e habitur | e rraskapitur | fytyrë | mace | oh
*ուժասպառ կատվի դեմք
| դեմք | զարմացած | կատու | ուժասպառ | օհ
*έκπληκτη γάτα
| έκπληκτος | γάτα | κουρασμένος | πρόσωπο
‫*بېزاره پيشو مخ‫*گربه بهت‌زده
| بهت‌زده | صورت | غافلگیر | متعجب | وای | گربه‬
😿*crying cat face
| cat | cry | face | sad | tear
*fytyrë maceje që qan
| e mërzitur | fytyrë | lot | mace | qaj
*արտասվող կատվի դեմք
| արտասուք | արտասվել | դեմք | կատու | տխուր
*γάτα που κλαίει
| γάτα | δάκρυ | θλιμμένος | κλαίω | πρόσωπο
‫*ژړل پيشو مخ‫*گربه گریان
| اشک | صورت | ناراحت | گربه | گریه‬
😾*pouting cat face
| cat | face | pouting
*fytyrë maceje me buzë të varura
| fytyrë | mace | me buzë të varura
*դժգոհ կատվի դեմք
| դեմք | դժգոհ | կատու
*θυμωμένη γάτα
| γάτα | μομφασμός | πρόσωπο
‫*د پیشو کټ مخ‫*گربه اخم کرده
| اخم | صورت | گربه‬
🙈*see-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | monkey | no | not | prohibited | see
*mos shiko gjëra të këqija
| fytyrë | gjest | i keq | i ndaluar | jo | majmun | ndalohet | nuk | shikoj | të këqija
*ոչինչ չեմ տեսնում
| արգելված | դեմք | ժեստ | կապիկ | ոչ | չար | տեսնել
*κάνω πως δεν βλέπω
| απαγορευμένος | απαγορεύεται | βλέπω | δεν | διαβολικός | κίνηση | μαϊμού | πρόσωπο | όχι
‫*وګورئ بریښنايي بندر‫*میمون شر نبین
| اشاره | دیدن | شر | صورت | ممنوع | میمون | نبین | نه‬
🙉*hear-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | hear | monkey | no | not | prohibited
*mos dëgjo fjalët e këqija
| dëgjoj | fytyrë | gjest | i keq | jo | majmun | ndalohet | nuk | të këqija
*ոչինչ չեմ լսում
| արգելված | դեմք | ժեստ | լսել | կապիկ | ոչ | չար
*κάνω πως δεν ακούω
| ακούω | απαγορευμένος | απαγορεύεται | δεν | διαβολικός | κίνηση | μαϊμού | πρόσωπο | όχι
‫*اوریدل بریښنايي بندر‫*میمون شر نشنو
| اشاره | شر | شنیدن | صورت | ممنوع | میمون | نه‬
🙊*speak-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | monkey | no | not | prohibited | speak
*mos fol gjëra të këqija
| fol | fytyrë | gjest | i keq | jo | majmun | ndalohet | nuk | të këqija
*ոչինչ չեմ ասում
| արգելված | դեմք | ժեստ | խոսալ | կապիկ | ոչ | չար
*κάνω πως δεν μιλώ
| απαγορευμένος | απαγορεύεται | δεν | διαβολικός | κίνηση | μαϊμού | μιλάω | πρόσωπο | όχι
‫*غږېدل بریښنايي بندر‫*میمون شر نگو
| اشاره | شر | صحبت | صورت | ممنوع | میمون | نه | نگفتن‬
👶*baby
| young
*bebe
| foshnjë
*մանուկ
| երեխա | նորածին
*μωρό‫*ماشوم‫*نوزاد
| خردسال | طفل‬
👶🏽*baby: medium skin tone
| baby | young | medium skin tone
*bebe: nuancë lëkure zeshkane
| bebe | foshnjë | nuancë lëkure zeshkane
*մանուկ՝ մաշկի տիպ-4
| երեխա | մանուկ | նորածին | մաշկի տիպ-4
*μωρό: μεσαίος τόνος δέρματος
| μωρό | μεσαίος τόνος δέρματος
‫*ماشوم: غنم رنګه
| ماشوم | غنم رنګه‬
‫*نوزاد: پوست طلایی
| خردسال | طفل | نوزاد | پوست طلایی‬
🧒*child
| gender-neutral | young
en_GB: *child
| gender-neutral | toddler | young
*fëmijë
| minoren
*երեխա
| փոքրիկ
*παιδί
| άφυλος | νέος
‫*کوچنی‫*بچه
| بی‌جنس | جنس خنثی | جوان‬
👦*boy
| young
*djalë
| mashkull
*տղա*αγόρι‫*هلک‫*پسر
| مذکر | مرد‬
👦🏻*boy: light skin tone
| boy | young | light skin tone
*djalë: nuancë lëkure e çelët
| djalë | mashkull | nuancë lëkure e çelët
*տղա՝ մաշկի տիպ-1-2
| տղա | մաշկի տիպ-1-2
*αγόρι: ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| αγόρι | ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
‫*هلک: روښانه پوستکۍ
| هلک | روښانه پوستکۍ‬
‫*پسر: پوست سفید
| مذکر | مرد | پسر | پوست سفید‬
👧*girl
| Virgo | young | zodiac
*vajzë
| virgjëreshë | zodiak
*աղջիկ
| կենդանակերպ | կույս | օրիորդ
*κορίτσι
| ζώδιο | κόρη | παρθένα | παρθένος
‫*نجلۍ‫*دختر
| باکره | دوشیزه‬
🧑*adult
| gender-neutral
*fëmijë i rritur
| adoleshent | adoleshente | e rritur | i rritur
*մեծահասակ
| չափահաս | չեզոք սեռ
*ενήλικας
| άφυλος
‫*بالغ‫*بزرگسال
| جنس خنثی‬
👨*man*burrë
| mashkull
*տղամարդ*άντρας‫*سړی‫*مرد
| آقا‬
👩*woman*grua
| femër
*կին*γυναίκα
| κορίτσι
‫*ښځه‫*زن
| خانم‬
👩🏿*woman: dark skin tone
| woman | dark skin tone
*grua: nuancë lëkure e errët
| femër | grua | nuancë lëkure e errët
*կին՝ մաշկի տիպ-6
| կին | մաշկի տիպ-6
*γυναίκα: σκούρος τόνος δέρματος
| γυναίκα | κορίτσι | σκούρος τόνος δέρματος
‫*ښځه: تور پوستکۍ
| ښځه | تور پوستکۍ‬
‫*زن: پوست آبنوسی
| خانم | زن | پوست آبنوسی‬
🧓*older adult
| gender-neutral | old
*i ri
| i rritur
*տարեց մարդ
| ծեր | չեզոք սեռ | տարեց
*μεγαλύτερος ενήλικας
| άφυλος | ηλικιωμένος
‫*زوړ بالغ‫*میان‌سال
| جنس خنثی | مسن | پیر‬
👴*old man
| man | old
*burrë i moshuar
| burrë | i moshuar | i vjetër
*տարեց տղամարդ
| ծեր | տարեց | տղամարդ
*γέρος
| άνδρας
‫*زوړ سړی‫*پیرمرد
| مرد | پیر‬
👵*old woman
| old | woman
*grua e moshuar
| e moshuar | e vjetër | grua
*տարեց կին
| ծեր | կին | տարեց
*γριά
| γυναίκα
‫*زاړه ښځه‫*پیرزن
| زن | پیر‬
👨‍⚕*man health worker
| doctor | healthcare | man | nurse | therapist
en_CA: *man health worker
| doctor | health care | man | nurse | therapist
*punonjës shëndetësor
| burrë | doktor | infermier | kujdes mjekësor
*բժիշկ
| առողջապահություն | բժշկություն | տղամարդ
*εργαζόμενος στην υγεία
| γιατρός | νοσηλευτής | νοσοκόμος | υγεία
‫*سړي روغتيايي کارکوونکي‫*مددکار بهداشت مرد
| مددکار | مددکار بهداشت | مددکار بهداشت آقا‬
👨🏻‍⚕️*man health worker: light skin tone
| doctor | healthcare | man | man health worker | nurse | therapist | light skin tone
en_CA: *man health worker: light skin tone
| doctor | health care | man | man health worker | nurse | therapist | light skin tone
*punonjës shëndetësor: nuancë lëkure e çelët
| burrë | doktor | infermier | kujdes mjekësor | punonjës shëndetësor | nuancë lëkure e çelët
*բժիշկ՝ մաշկի տիպ-1-2
| առողջապահություն | բժիշկ | բժշկություն | տղամարդ | մաշկի տիպ-1-2
*εργαζόμενος στην υγεία: ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| γιατρός | εργαζόμενος στην υγεία | νοσηλευτής | νοσοκόμος | υγεία | ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
‫*سړي روغتيايي کارکوونکي: روښانه پوستکۍ
| سړي روغتيايي کارکوونکي | روښانه پوستکۍ‬
‫*مددکار بهداشت مرد: پوست سفید
| مددکار | مددکار بهداشت | مددکار بهداشت آقا | مددکار بهداشت مرد | پوست سفید‬
👩‍⚕*woman health worker
| doctor | healthcare | nurse | therapist | woman
en_CA: *woman health worker
| doctor | health care | nurse | therapist | woman
*punonjëse shëndetësor
| doktore | grua | infermiere | kujdes mjekësor
*բժշկուհի
| առողջապահություն | բժիշկ | բժշկություն | կին
*εργαζόμενη στην υγεία
| γιατρός | νοσηλεύτρια | νοσοκόμα | υγεία
‫*ښځه روغتيايي کارکوونکي‫*مددکار بهداشت زن
| مددکار | مددکار بهداشت | مددکار بهداشت خانم‬
👨‍🎓*man student
| graduate | man | student
*student
| diplomim | mashkull
*ուսանող տղա
| ուսանող | տղա
*φοιτητής
| άντρας | απόφοιτος | πανεπιστήμιο
‫*سړی محصل‫*دانشجوی مرد
| دانشجو | دانش‌آموز | شاگرد | فارغ‌التحصیل | محصل‬
👩‍🎓*woman student
| graduate | student | woman
*studente
| diplomim | femër
*ուսանողուհի
| աղջիկ | ուսանող
*φοιτήτρια
| απόφοιτη | γυναίκα | πανεπιστήμιο
‫*ښځه محصل‫*دانشجوی زن
| دانشجو | دانش‌آموز | شاگرد | فارغ‌التحصیل | محصل‬
👨‍🏫*man teacher
| instructor | man | professor | teacher
*mësues
| burrë | instruktor | profesor
*տղամարդ ուսուցիչ
| դասատու | ուսուցիչ | տղամարդ
*δάσκαλος
| άντρας | εκπαίδευση | καθηγητής
‫*سړی ښوونکی‫*آموزگار مرد
| آقای معلم | استاد | دبیر | مدرس | معلم‬
👩‍🏫*woman teacher
| instructor | professor | teacher | woman
*mësuese
| Instruktore | grua | profesore
*ուսուցչուհի
| դասատու | կին | ուսուցիչ
*δασκάλα
| γυναίκα | εκπαίδευση | καθηγήτρια
‫*ښځه د ښوونکي‫*آموزگار زن
| استاد | خانم معلم | دبیر | مدرس | معلم‬
👨‍⚖*man judge
| justice | man | scales
*gjykatës
| burrë | drejtësi | peshore
*տղամարդ դատավոր
| դատավոր | տղամարդ | օրենք
*άντρας δικαστής
| άντρας | δικαστήριο | δικαστής | νομική
‫*سړی قاضي‫*قاضی مرد
| آقای قاضی | آقای وکیل | دادرس | دادستان | دادگاه | وکیل‬
👨🏿‍⚖*man judge: dark skin tone
| justice | man | man judge | scales | dark skin tone
*gjykatës: nuancë lëkure e errët
| burrë | drejtësi | gjykatës | peshore | nuancë lëkure e errët
*տղամարդ դատավոր՝ մաշկի տիպ-6
| դատավոր | տղամարդ | տղամարդ դատավոր | օրենք | մաշկի տիպ-6
*άντρας δικαστής: σκούρος τόνος δέρματος
| άντρας | άντρας δικαστής | δικαστήριο | δικαστής | νομική | σκούρος τόνος δέρματος
‫*سړی قاضي: تور پوستکۍ
| سړی قاضي | تور پوستکۍ‬
‫*قاضی مرد: پوست آبنوسی
| آقای قاضی | آقای وکیل | دادرس | دادستان | دادگاه | قاضی مرد | وکیل | پوست آبنوسی‬
👩‍⚖*woman judge
| judge | scales | woman
*gjykatëse
| drejtësi | grua | peshore
*կին դատավոր
| դատավոր | կին | օրենք
*γυναίκα δικαστής
| γυναίκα | δικαστήριο | δικαστής | νομική
‫*ښځه قاضي‫*قاضی زن
| خانم قاضی | خانم وکیل | دادرس | دادگاه | وکیل‬
👩🏼‍⚖*woman judge: medium-light skin tone
| judge | scales | woman | woman judge | medium-light skin tone
*gjykatëse: nuancë lëkure gjysmë e çelët
| drejtësi | gjykatëse | grua | peshore | nuancë lëkure gjysmë e çelët
*կին դատավոր՝ մաշկի տիպ-3
| դատավոր | կին | կին դատավոր | օրենք | մաշկի տիպ-3
*γυναίκα δικαστής: μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| γυναίκα | γυναίκα δικαστής | δικαστήριο | δικαστής | νομική | μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
‫*ښځه قاضي: غنمی-روښانه پوستکۍ
| ښځه قاضي | غنمی-روښانه پوستکۍ‬
‫*قاضی زن: پوست روشن
| خانم قاضی | خانم وکیل | دادرس | دادگاه | قاضی زن | وکیل | پوست روشن‬
👨‍🌾*man farmer
| farmer | gardener | man | rancher
en_GB: *man farmer
| farmer | gardener | man
*bujk
| burrë | kopshtar
*տղամարդ ֆերմեր
| ագարակատեր | այգեգործ | գյուղացի | ֆերմեր
*αγρότης
| άντρας | κήπος | καλλιέργεια | κηπουρός
‫*سړی بزګر‫*کشاورز مرد
| برزگر | خوشه برنج | دهقان | زارع | کشت‬
👩‍🌾*woman farmer
| farmer | gardener | rancher | woman
en_GB: *woman farmer
| farmer | gardener | woman
*bujkeshë
| grua | kopshtare
*կին ֆերմեր
| ագարակատեր | գյուղացի | կին | ֆերմեր
*αγρότισσα
| γυναίκα | κήπος | καλλιέργεια | κηπουρός
‫*ښځه د بزګر‫*کشاورز زن
| برزگر | خوشه برنج | دهقان | زارع | کشت‬
👨‍🍳*man cook
| chef | cook | man
*kuzhinier
| burrë | kuzhinë
*տղամարդ խոհարար
| խոհարար | տղամարդ
*μάγειρας
| άντρας | μαγειρική | σεφ
‫*سړی پخوونکی‫*آشپز مرد
| آشپزی | سرآشپز | شف | پخت و پز‬
👩‍🍳*woman cook
| chef | cook | woman
*kuzhiniere
| grua | kuzhinë
*խոհարարուհի
| խոհարար | կին
*μαγείρισσα
| γυναίκα | μαγειρική | σεφ
‫*ښځه پخوونکی‫*آشپز زن
| آشپزی | سرآشپز | شف | پخت و پز‬
👨‍🔧*man mechanic
| electrician | man | mechanic | plumber | tradesperson
en_GB: *man mechanic
| electrician | man | mechanic | plumber | tradesman | tradesperson
*mekanik
| burrë | elektricist | hidraulik
*տղամարդ փականագործ
| էլեկտրիկ | մեխանիկ | տղամարդ | փականագործ
*άντρας μηχανικός
| άντρας | ηλεκτρολόγος | μηχανικός | υδραυλικός
‫*سړی مستري‫*تعمیرکار مرد
| برق‌کار | لوله‌کش | مکانیک | کارگر‬
👩‍🔧*woman mechanic
| electrician | mechanic | plumber | tradesperson | woman
en_GB: *woman mechanic
| electrician | mechanic | plumber | tradesperson | tradeswoman | woman
*mekanike
| burrë | elektriciste | hidraulike
*կին փականագործ
| էլեկտրիկ | կին | մեխանիկ | փականագործ
*γυναίκα μηχανικός
| γυναίκα | ηλεκτρολόγος | μηχανικός | υδραυλικός
‫*ښځه مستري‫*تعمیرکار زن
| برق‌کار | لوله‌کش | مکانیک | کارگر‬
👨‍🏭*man factory worker
| assembly | factory | industrial | man | worker
*punëtor fabrike
| burrë | fabrikë | industri | montator
*տղամարդ բանվոր
| արդյունաբերություն | բանվոր | գործարան | տղամարդ
*εργάτης
| άντρας | εργοστάσιο | οικοδομή
‫*سړی د فابريکې کارګر‫*کارگر کارخانه مرد
| عمله | کارگر | کارگر کارخانه‬
👩‍🏭*woman factory worker
| assembly | factory | industrial | woman | worker
*punëtore fabrike
| fabrikë | grua | industri | montatore
*բանվորուհի
| արդյունաբերություն | բանվոր | գործարան | կին
*εργάτρια
| γυναίκα | εργοστάσιο | οικοδομή
‫*ښځه د فابريکې کارګر‫*کارگر کارخانه زن
| عمله | کارگر | کارگر کارخانه‬
👨‍💼*man office worker
| architect | business | man | manager | office | white-collar
en_AU, en_CA: *man office worker
| architect | business | man | manager | office | white collar
*punonjës zyre
| arkitekt | biznes | burrë | menaxher
*տղամարդ գրասենյակի աշխատող
| բիզնես | գրասենյակ | ղեկավար | տղամարդ
*άντρας υπάλληλος γραφείου
| γραφείο | επιχείρηση | εταιρία | υπάλληλος
‫*سړي دفتر کارګر‫*کارمند مرد
| تاجر | مدیر | مهندس | کارمند اداری‬
👩‍💼*woman office worker
| architect | business | manager | office | white-collar | woman
en_AU, en_CA: *woman office worker
| architect | business | manager | office | white collar | woman
*punonjëse zyre
| arkitekte | biznes | grua | menaxher
*կին գրասենյակի աշխատող
| բիզնես | գրասենյակ | կին | ղեկավար
*γυναίκα υπάλληλος γραφείου
| γραφείο | επιχείρηση | εταιρία | υπάλληλος
‫*ښځه دفتر کارګر‫*کارمند زن
| تاجر | مدیر | مهندس | کارمند اداری‬
👨‍🔬*man scientist
| biologist | chemist | engineer | man | mathematician | physicist | scientist
*shkencëtar
| biolog | fizikan | kimist
*տղամարդ գիտնական
| գիտնական | կենսաբան | տղամարդ | քիմիկոս
*άντρας επιστήμονας
| έρευνα | βιολόγος | επιστήμονας | χημικός
‫*سړي څېړونکی‫*دانشمند مرد
| زیست‌شناس | شیمی‌دان | فیزیک‌دان | محقق | میکروب‌شناس‬
👩‍🔬*woman scientist
| biologist | chemist | engineer | mathematician | physicist | scientist | woman
*shkencëtare
| biologe | fizikane | kimiste
*կին գիտնական
| գիտնական | կենսաբան | կին | քիմիկոս
*γυναίκα επιστήμονας
| έρευνα | βιολόγος | επιστήμονας | χημικός
‫*ښځه څېړونکی‫*دانشمند زن
| زیست‌شناس | شیمی‌دان | فیزیک‌دان | محقق | میکروب‌شناس‬
👨‍💻*man technologist
| coder | developer | inventor | man | software | technologist
*teknolog
| burrë | kodues | softuer | zhvillues
*տղամարդ ծրագրավորող
| ծրագրավորող | համակարգիչ | տղամարդ
*άντρας τεχνολόγος
| πληροφορική | προγραμματιστής | τεχνολογία | υπολογιστής
‫*سړی تکنالوجستې‫*کارشناس فناوری مرد
| برنامه‌نویس | رایانه | نرم‌افزار | پی‌سی | کامپیوتر‬
👩‍💻*woman technologist
| coder | developer | inventor | software | technologist | woman
*teknologe
| grua | koduese | softuer | zhvilluese
*կին ծրագրավորող
| ծրագրավորող | կին | համակարգիչ
*γυναίκα τεχνολόγος
| πληροφορική | προγραμματίστρια | τεχνολογία | υπολογιστής
‫*ښځه تکنالوجستې‫*کارشناس فناوری زن
| برنامه‌نویس | رایانه | نرم‌افزار | پی‌سی | کامپیوتر‬
👨‍🎤*man singer
| actor | entertainer | man | rock | singer | star
*këngëtar
| aktor | burrë | muzikant
*տղամարդ երգիչ
| աստղ | երգիչ | կատարող | տղամարդ
*τραγουδιστής
| άντρας | διασκέδαση | ροκ | τραγούδι
‫*سړی سندرغاړې‫*خواننده مرد
| خواننده | ستاره | میکروفن | هنرمند‬
👩‍🎤*woman singer
| actor | entertainer | rock | singer | star | woman
*këngëtare
| aktore | grua | muzikante
*երգչուհի
| աստղ | երգիչ | կատարող | կին
*τραγουδίστρια
| γυναίκα | διασκέδαση | ροκ | τραγούδι
‫*ښځې سندرغاړې‫*خواننده زن
| خواننده | ستاره | میکروفن | هنرمند‬
👨‍🎨*man artist
| artist | man | palette
*artist
| burrë | paletë | piktor
*տղամարդ նկարիչ
| նկարիչ | պնակ | տղամարդ
*άντρας καλλιτέχνης
| άντρας | ζωγράφος | καλλιτέχνης | πινέλα
‫*سړی فنکار‫*هنرمند مرد
| آرتیست | تخته‌رنگ | نقاش | نقاش مرد‬
👩‍🎨*woman artist
| artist | palette | woman
*artiste
| grua | paletë | piktore
*նկարչուհի
| կին | նկարիչ | պնակ
*γυναίκα καλλιτέχνης
| γυναίκα | ζωγράφος | καλλιτέχνης | πινέλα
‫*ښځه فنکار‫*هنرمند زن
| آرتیست | تخته‌رنگ | نقاش | نقاش زن‬
👨‍✈*man pilot
| man | pilot | plane
*pilot
| aeroplan | burrë
*տղամարդ օդաչու
| ինքնաթիռ | տղամարդ | օդանավ | օդաչու
*άντρας πιλότος
| άντρας | αεροπλάνο | πιλότος
‫*سړی پيلوټ‫*خلبان مرد
| خلبان هواپیما | مهماندار مرد | هوانورد | هواپیما‬
👩‍✈*woman pilot
| pilot | plane | woman
*pilote
| aeroplan | grua
*կին օդաչու
| ինքնաթիռ | կին | օդանավ | օդաչու
*γυναίκα πιλότος
| αεροπλάνο | γυναίκα | πιλότος
‫*ښځه پيلوټ‫*خلبان زن
| خلبان هواپیما | مهماندار زن | هوانورد | هواپیما‬
👨‍🚀*man astronaut
| astronaut | man | rocket
*astronaut
| burrë | hapësirë | raketë
*տղամարդ տիեզերագնաց
| տիեզերագնաց | տիեզերանավ | տիեզերք | տղամարդ
*άντρας αστροναύτης
| άντρας | αστροναύτης | διάστημα
‫*سړی فضانورد‫*فضانورد مرد
| فضا | فضانوردی | کیهان‌نورد‬
👩‍🚀*woman astronaut
| astronaut | rocket | woman
*astronaute
| grua | hapësirë | raketë
*կին տիեզերագնաց
| կին | տիեզերագնաց | տիեզերանավ | տիեզերք
*γυναίκα αστροναύτης
| αστροναύτης | γυναίκα | διάστημα
‫*ښځه فضانورد‫*فضانورد زن
| فضا | فضانوردی | کیهان‌نورد‬
👨‍🚒*man firefighter
| firefighter | firetruck | man
en_GB: *man firefighter
| fire engine | firefighter | fireman | man
en_AU, en_CA: *man firefighter
| fire truck | firefighter | man
*zjarrfikës
| burrë | makinë zjarrfikëse
*տղամարդ հրշեջ
| հրշեջ | հրշեջ մեքենա | տղամարդ
*άντρας πυροσβέστης
| άντρας | πυροσβέστης | πυροσβεστική
‫*سړی اور وژونکی‫*آتش‌نشان مرد
| آتش‌نشانی | مأمور آتش‌نشانی | ماشین آتش‌نشانی‬
👩‍🚒*woman firefighter
| firefighter | firetruck | woman
en_GB: *woman firefighter
| fire engine | firefighter | firewoman | woman
en_AU, en_CA: *woman firefighter
| fire truck | firefighter | woman
*grua zjarrëfikëse
| grua | makinë zjarrfikëse | zjarrfikëse
*կին հրշեջ
| կին | հրշեջ | հրշեջ մեքենա
*γυναίκα πυροσβέστης
| γυναίκα | πυροσβέστης | πυροσβεστική
‫*ښځه اور وژونکی‫*آتش‌نشان زن
| آتش‌نشانی | مأمور آتش‌نشانی | ماشین آتش‌نشانی‬
👮*police officer
| cop | officer | police
*polic
| oficer | polici
*ոստիկան
| ոստիկանություն | սպա
*αστυνομικός
| αστυνόμος
‫*د پولیسو افسر‫*پلیس
| افسر‬
👮‍♂*man police officer
| cop | man | officer | police
en_GB: *man police officer
| cop | man | officer | police | policeman
*oficer policie
| burrë | oficer | policë
*տղամարդ ոստիկան
| ոստիկան | ոստիկանություն | տղամարդ
*άντρας αστυνομικός
| άντρας | αστυνομία | αστυνομικός
‫*سړی د پولیسو افسر‫*پلیس مرد
| افسر پلیس | افسر پلیس مرد | مأمور پلیس مرد | پلیس‬
👮🏼‍♂️*man police officer: medium-light skin tone
| cop | man | man police officer | officer | police | medium-light skin tone
en_GB: *man police officer: medium-light skin tone
| cop | man | man police officer | officer | police | policeman | medium-light skin tone
*oficer policie: nuancë lëkure gjysmë e çelët
| burrë | oficer | oficer policie | policë | nuancë lëkure gjysmë e çelët
*տղամարդ ոստիկան՝ մաշկի տիպ-3
| ոստիկան | ոստիկանություն | տղամարդ | տղամարդ ոստիկան | մաշկի տիպ-3
*άντρας αστυνομικός: μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
| άντρας | άντρας αστυνομικός | αστυνομία | αστυνομικός | μεσαίος-ανοιχτόχρωμος τόνος δέρματος
‫*سړی د پولیسو افسر: غنمی-روښانه پوستکۍ
| سړی د پولیسو افسر | غنمی-روښانه پوستکۍ‬
‫*پلیس مرد: پوست روشن
| افسر پلیس | افسر پلیس مرد | مأمور پلیس مرد | پلیس | پلیس مرد | پوست روشن‬
👮🏿‍♂️*man police officer: dark skin tone
| cop | man | man police officer | officer | police | dark skin tone
en_GB: *man police officer: dark skin tone
| cop | man | man police officer | officer | police | policeman | dark skin tone
*oficer policie: nuancë lëkure e errët
| burrë | oficer | oficer policie | policë | nuancë lëkure e errët
*տղամարդ ոստիկան՝ մաշկի տիպ-6
| ոստիկան | ոստիկանություն | տղամարդ | տղամարդ ոստիկան | մաշկի տիպ-6
*άντρας αστυνομικός: σκούρος τόνος δέρματος
| άντρας | άντρας αστυνομικός | αστυνομία | αστυνομικός | σκούρος τόνος δέρματος
‫*سړی د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
| سړی د پولیسو افسر | تور پوستکۍ‬
‫*پلیس مرد: پوست آبنوسی
| افسر پلیس | افسر پلیس مرد | مأمور پلیس مرد | پلیس | پلیس مرد | پوست آبنوسی‬
👮‍♀*woman police officer
| cop | officer | police | woman
en_GB: *woman police officer
| cop | officer | police | policewoman | woman
*oficere policie
| grua | oficere | police
*կին ոստիկան
| կին | ոստիկան | ոստիկանություն
*γυναίκα αστυνομικός
| αστυνομία | αστυνομικός | γυναίκα
‫*ښځه د پولیسو افسر‫*پلیس زن
| افسر پلیس | افسر پلیس زن | مأمور پلیس زن | پلیس‬
👮🏽‍♀️*woman police officer: medium skin tone
| cop | officer | police | woman | woman police officer | medium skin tone
en_GB: *woman police officer: medium skin tone
| cop | officer | police | policewoman | woman | woman police officer | medium skin tone
*oficere policie: nuancë lëkure zeshkane
| grua | oficere | oficere policie | police | nuancë lëkure zeshkane
*կին ոստիկան՝ մաշկի տիպ-4
| կին | կին ոստիկան | ոստիկան | ոստիկանություն | մաշկի տիպ-4
*γυναίκα αστυνομικός: μεσαίος τόνος δέρματος
| αστυνομία | αστυνομικός | γυναίκα | γυναίκα αστυνομικός | μεσαίος τόνος δέρματος
‫*ښځه د پولیسو افسر: غنم رنګه
| ښځه د پولیسو افسر | غنم رنګه‬
‫*پلیس زن: پوست طلایی
| افسر پلیس | افسر پلیس زن | مأمور پلیس زن | پلیس | پلیس زن | پوست طلایی‬
👮🏿‍♀️*woman police officer: dark skin tone
| cop | officer | police | woman | woman police officer | dark skin tone
en_GB: *woman police officer: dark skin tone
| cop | officer | police | policewoman | woman | woman police officer | dark skin tone
*oficere policie: nuancë lëkure e errët
| grua | oficere | oficere policie | police | nuancë lëkure e errët
*կին ոստիկան՝ մաշկի տիպ-6
| կին | կին ոստիկան | ոստիկան | ոստիկանություն | մաշկի տիպ-6
*γυναίκα αστυνομικός: σκούρος τόνος δέρματος
| αστυνομία | αστυνομικός | γυναίκα | γυναίκα αστυνομικός | σκούρος τόνος δέρματος
‫*ښځه د پولیسو افسر: تور پوستکۍ
| ښځه د پولیسو افسر | تور پوستکۍ‬
‫*پلیس زن: پوست آبنوسی
| افسر پلیس | افسر پلیس زن | مأمور پلیس زن | پلیس | پلیس زن | پوست آبنوسی‬
🕵*detective
| sleuth | spy
*detektiv
| spiun
*խուզարկու
| լրտես
*ντετέκτιβ
| κατάσκοπος | πράκτορας
‫*کشفي‫*کارآگاه
| جاسوس‬
🕵‍♂*man detective
| detective | man | sleuth | spy
*hetues
| burrë | detektiv | spiun
*տղամարդ խուզարկու
| լրտես | խուզարկու | տղամարդ
*άντρας ντετέκτιβ
| άντρας | ντετέκτιβ | πράκτορας
‫*سړی کشفي‫*کارآگاه مرد
| جاسوس | مأمور آگاهی | کارآگاه | کارآگاهی کردن‬
🕵‍♀*woman detective
| detective | sleuth | spy | woman
*hetuese
| detektive | grua | spiune
*կին խուզարկու
| լրտես | խուզարկու | կին
*γυναίκα ντετέκτιβ
| γυναίκα | ντετέκτιβ | πράκτορας
‫*ښځه کشفي‫*کارآگاه زن
| جاسوس | مأمور آگاهی | کارآگاه | کارآگاهی کردن‬
💂*guard*ushtar garde
| rojtar
*ժամապահ
| պահակ
*υπεύθυνος φρουράς
| φρουρά | φύλακας
‫*ساتونکی‫*گارد نظامی
| سرباز هنگ | گارد‬
💂‍♂*man guard
| guard | man
en_GB: *man guard
| guard | guardsman | man
*gardist
| burrë | rojtar
*տղամարդ ժամապահ
| ժամապահ | պահակ | տղամարդ
*άντρας φρουρός
| άντρας | φρουρός | φύλακας
‫*سړی ساتونکي‫*گارد مرد
| سرباز هنگ | گارد نظامی | گارد نظامی مرد‬
💂‍♀*woman guard
| guard | woman
en_GB: *woman guard
| guard | guardswoman | woman
*ushtare garde
| grua | rojtare
*կին ժամապահ
| ժամապահ | կին | պահակ
*γυναίκα φρουρός
| γυναίκα | φρουρός | φύλακας
‫*ښځه ساتونکي‫*گارد زن
| سرباز هنگ | گارد نظامی | گارد نظامی زن‬
👷*construction worker
| construction | hat | worker
en_GB: *construction worker
| builder | construction | hat | worker
*punëtor ndërtimi
| kapelë | ndërtim | punëtor
*շինարար
| աշխատող | գլխարկ | շինարարություն
*οικοδόμος
| εργάτης | καπέλο | κατασκευή
‫*ساختماني کارکونکي‫*کارگر
| ساخت‌وساز | کلاه‬
👷‍♂*man construction worker
| construction | man | worker
en_GB: *man construction worker
| builder | construction | man | worker
*murator
| burrë | ndërtim | punëtor
*տղամարդ շինարար
| բանվոր | շինարար | շինարարություն | տղամարդ
*εργάτης οικοδομής
| άντρας | εργάτης | οικοδομή
‫*سړی ساختماني کارګر‫*کارگر ساختمانی مرد
| ساختمان‌سازی | ساخت‌و‌ساز | کارگر مرد | کلاه ایمنی‬
👷‍♀*woman construction worker
| construction | woman | worker
en_GB: *woman construction worker
| builder | construction | woman | worker
*muratore
| grua | ndërtim | punëtore
*կին շինարար
| բանվոր | կին | շինարար | շինարարություն
*εργάτρια οικοδομής
| γυναίκα | εργάτρια | οικοδομή
‫*ښځه ساختماني کارګر‫*کارگر ساختمانی زن
| ساختمان‌سازی | ساخت‌و‌ساز | کارگر مرد | کلاه ایمنی‬
🤴*prince*princ*արքայազն
| իշխան
*πρίγκιπας‫*شهزاده‫*شاهزاده
| آقازاده | تاج به سر | شهزاده‬
👸*princess
| fairy tale | fantasy
*princeshë
| fantazi | përrallë
*արքայադուստր
| հեքիաթ | ֆանտազիա
*πριγκίπισσα
| παραμύθι | φαντασία
‫*شهزادگۍ‫*شاهزاده خانم
| افسانه | جن و پری | شاهدخت | فانتزی‬
👳*person wearing turban
| turban
*burrë me çallmë
| burrë | çallmë
*չալմայով մարդ
| մարդ | չալմա
*άτομο με τουρμπάνι
| άνδρας | τουρμπάνι
‫*شخص چې په پګړۍ‫*مرد عمامه‌دار
| عمامه | مرد‬
👳‍♂*man wearing turban
| man | turban
*djalë me çallmë
| burrë | mashkull | çallmë
*չալմայով տղամարդ
| մարդ | չալմա | տղամարդ
*άντρας με τουρμπάνι
| άντρας | τιρμπάν | τουρμπάν | τουρμπάνι
‫*سړي چې په پګړۍ‫*مرد با دستار
| دستار | عمامه | مرد توربان به سر | مرد دستار بر سر‬
👳‍♀*woman wearing turban
| turban | woman
*vajzë me çallmë
| femër | grua | çallmë
*չալմայով կին
| կին | չալմա
*γυναίκα με τουρμπάνι
| γυναίκα | τιρμπάν | τουρμπάν | τουρμπάνι
‫*ښځه چې په پګړۍ‫*زن با دستار
| دستار | زن توربان به سر | عمامه | مرد دستار بر سر‬
👲*man with Chinese cap
| gua pi mao | hat | man
en_GB: *man with Chinese cap
| gua pi mao | hat | man | skullcap
*burrë me kapelë kineze
| burrë | gua pi mao | kapelë
*չինական գլխարկով մարդ
| գլխարկ | մարդ | չինական
*άντρας με κινέζικο καπέλο
| άνδρας | καπέλο | κινέζικο καπέλο
‫*سړی د چینایی کیپ سره‫*مرد با کلاه چینی
| مرد | کلاه | کلاه ژاپنی‬
🧕*woman with headscarf
| headscarf | hijab | mantilla | tichel
*grua me shami
| hixhab | mbulesë | shami | tikël
*գլխաշորով կին
| գլխաշոր | հիջաբ
*γυναίκα με μαντίλα
| μαντίλα | χιτζάμπ
‫*ښځه د سرکوف سره‫*زن با روسری
| تخل | حجاب | روسری | مانتیلا | پوشش سر زنان‬
🧔*bearded person
| beard
*njëri me mjekër
| mjekër
*մորուքով մարդ
| մորուք
*άτομο με μούσι
| μούσι
‫*ږيره ور‫*ریش‌دار
| با ریش | ریش‬
👱*blond-haired person
| blond
*njeri biond
| biond
*շիկահեր մարդ
| շեկ | շիկահեր
*ξανθός άνθρωπος
| ξανθός
‫*ښایسته پوستکي‫*آدم بلوند
| بلوند | بور | طلایی‬
👱‍♂*blond-haired man
| blond | man
*burrë biond
| biond | burrë | mashkull
*շիկահեր տղամարդ
| շեկ | շիկահեր | տղամարդ
*ξανθός
| άντρας
‫*سپين پوستکي سړي‫*مرد بور
| بلوند | بور | طلایی | مرد بلوند‬
👱‍♀*blond-haired woman
| blonde | woman
*grua bionde
| bionde | femër | grua
*շիկահեր կին
| կին | շեկ | շիկահեր
*ξανθιά
| γυναίκα
‫*ښایسته پوستکي ښځه‫*زن بور
| بلوند | بور | زن بلوند | طلایی‬
🤵*man in tuxedo
| groom | man | tuxedo
*burrë me kostum
| burrë | dhëndër | kostum
*սմոկինգով տղամարդ
| սմոկինգ | տղամարդ | փեսա
*άντρας με σμόκιν
| άντρας | γαμπρός | σμόκιν
‫*سړی په ټکسیو کې‫*مرد با کت و شلوار و پاپیون
| آراسته | جوان | خوش تیپ | دوماد | شادوماد | شاه داماد | مرد | پاپیون‬
👰*bride with veil
| bride | veil | wedding
*nuse me vello
| dasmë | nuse | vello
*քողով հարս
| հարս | հարսանիք | քող
*νύφη με πέπλο
| γάμος | νύφη | πέπλο
‫*سره حجاب ناوې‫*عروس
| تاج عروس | تور | عروسی‬
🤰*pregnant woman
| pregnant | woman
*grua shtatzënë
| grua | shtatzënë
*հղի կին
| կին | հղի
*έγκυος
| γυναίκα
‫*امیندواره ښځه‫*زن باردار
| باردار | بچه در شکم | حامله | زن | شکم | شیکم‬
🤱*breast-feeding
| baby | breast | nursing
en_CA: *breastfeeding
en_GB: *breastfeeding
| baby | breast | nursing
*gji
| foshnjë | ushqim me gji
*կրծքով կերակրում
| կերակրում | կուրծք | նորածին
*θηλασμός
| θηλάζων | μωρό | στήθος
‫*سينه-تغذی‫*تغذیه با شیر مادر
| تغذیه | شیر مادر | شیردهی | طفل‬
👼*baby angel
| angel | baby | face | fairy tale | fantasy
*engjëll bebe
| bebe | engjëll | fantazi | fytyrë | përrallë
*մանուկ-հրեշտակ
| դեմք | երեխա | հեքիաթ | հրեշտակ | ֆանտազիա
*μωρό άγγελος
| άγγελος | μωρό | παραμύθι | πρόσωπο | φαντασία
‫*ماشوم فرښته‫*فرشته کوچولو
| بچه | صورت | فانتزی | فرشته | پری | کودک‬
🎅*Santa Claus
| Christmas | celebration | claus | father | santa
en_001: *Father Christmas
| Christmas | celebration | claus | father | santa
en_CA: *Santa Claus
en_GB: *Santa Claus
| Christmas | Father Christmas | celebration | claus | father | santa
*babagjyshi i krishtlindjes
| baba | babagjysh | fantazi | festim | festë | krishtlindje | përrallë
*սանտա կլաուս
| հայր | հեքիաթ | սանտա | սուրբ ծնունդ | տոն | ֆանտազիա
*Άη Βασίλης
| γιορτή | παραμύθι | πατέρας | φαντασία | χριστούγεννα
‫*سانټا کلاز
| لمانځل l کرسمس l کلاز l بابا l سانټا l سانټا کلاز‬
‫*بابا نوئل
| جشن | جن و پری | سانتا | فانتزی | پدر | کریسمس‬
🤶*Mrs. Claus
| Christmas | Mrs. | celebration | claus | mother
en_001: *Mother Christmas
| Christmas | Mrs. | celebration | claus | mother
en_AU: *Mrs Claus
| Christmas | Claus | Mrs | celebration | mother
en_GB: *Mrs Claus
| Christmas | Mrs | celebration | claus | mother
en_CA: *Mrs. Claus
*gjyshe krishtlindjesh
| gjyshe | krishtlindje
*Ձմեռ տատ
| նոր տարի | սուրբ ծնունդ | տատիկ
*Κυρία Άη Βασίλη
| άι βασίλης | γιορτές | χριστούγεννα
‫*میرز کلاز‫*مامان نوئل
| خاله ریزه | مادربزرگ | مامان بزرگ | پیرزن | کریسمس‬
🧙*mage
| sorcerer | sorceress | witch | wizard
*magjistar
| magjistricë | shtrigë
*մոգ
| կախարդ
*μάγος
| μάγισσα
‫*جادوګر‫*ساحر
| افسونگر | جادوگر | جادوگر زن | ساحره‬
🧙‍♀*woman mage
| sorceress | witch
*magjistare
| magjistricë | shtrigë
*կախարդուհի
| կախարդ | կին | վհուկ
*μάγισσα‫*ښځه جادوګر‫*ساحر زن
| افسونگر | جادوگر زن | زن جادوگر | ساحره‬
🧙‍♂*man mage
| sorcerer | wizard
*burrë magjistar
| magjistar | shtrigan
*կախարդ
| մոգ
*άντρας μάγος
| μάγος
‫*سړی جادوګر‫*ساحر مرد
| ساحر | طلسم‌گر مرد | مرد جادوگر‬
🧚*fairy
| Oberon | Puck | Titania
*zanë
| Oberoni | Puku | Titania
*փերի
| Տիտանիա | Օբերոն
*νεράιδα
| Oberon | Puck | Titania
‫*خاپېرو‫*پری
| ابرون | تیتانیا | جن و پری | ملکه پریان | هاب‌گابلین | پادشاه پریان‬
🧚‍♀*woman fairy
| Titania
*grua zanë
| Titania
*կին-փերի
| Տիտանիա
*γυναίκα νεράιδα
| Titania
‫*ښځه د خاپېرو‫*پری زن
| تیتانیا | ملکه پریان‬
🧚‍♂*man fairy
| Oberon | Puck
*burrë zanë
| Oberoni | Puku
*տղամարդ-փերի
| Օբերոն
*νεράιδος
| Oberon | Puck
‫*سړی د خاپېرو‫*پری مرد
| ابرون | جن و پری | لولو | هاب‌گابلین | پادشاه پریان‬
🧛*vampire
| Dracula | undead
*vampir
| Drakula | i pavdekur
*վամպիր
| Դրակուլա | ատամներ | արյուն
*βρυκόλακας
| Δράκουλας | απέθαντος
‫*بلا‫*خون‌آشام
| دراکولا | مرده متحرک‬
🧛‍♀*woman vampire
| undead
*grua vampir
| e pavdekur
*կին-վամպիր
| ատամներ | արյուն | կին | վամպիր
*γυναίκα βρυκόλακας
| απέθαντος
‫*ښځه بلا‫*دراکولای زن
| زن دراکولا | مرده متحرک‬
🧛‍♂*man vampire
| Dracula | undead
*burrë vampir
| Drakula | i pavdekur
*տղամարդ-վամպիր
| Դրակուլա | ատամներ | արյուն
*άντρας βρυκόλακας
| Δράκουλας | απέθαντος
‫*سړی بلا‫*خون‌آشام مرد
| دراکولا | مرده متحرک‬
🧜*merperson
| mermaid | merman | merwoman
*sirenë deti*մարդաձուկ
| ջրահարս | տրիտոն
*γοργόνα
| γοργόνος
‫*مرپرسن‫*دریامردمان
| بالاتنه انسان پایین‌تنه ماهی | دریازن | پری دریایی‬
🧜‍♀*mermaid
| merwoman
*grua sirenë
| sirenë deti
*ջրահարս
| կին | ձուկ
*γυναίκα γοργόνα
| γοργόνα
‫*مرمیڈ‫*پری دریایی
| دریازن‬
🧜‍♂*merman
| Triton
*burrë sirenë
| Triton
*տրիտոն
| ձուկ | տղամարդ
*γοργόνος
| Triton
‫*مرمین‫*دریامرد
| تریتون‬
🧝*elf
| magical
*kukudh
| magjik
*էլֆ
| կախարդական | կախարդանք | հեքիաթ
*ξωτικό
| μαγικό
‫*ګوړا‫*اِلف
| جادویی | سحرآمیز‬
🧝‍♀*woman elf
| magical
*grua kukudh
| magjik
*կին-էլֆ
| կախարդական | կախարդանք | հեքիաթ
*γυναίκα ξωτικό
| μαγική
‫*ښځه ګوړا‫*اِلف زن
| جادویی | سحرآمیز‬
🧝‍♂*man elf
| magical
*burrë kukudh
| magjik
*տղամարդ-էլֆ
| կախարդական | հեքիաթ
*άντρας ξωτικό
| μαγικός
‫*سړی ګوړا‫*اِلف مرد
| جادویی | سحرآمیز‬
🧞*genie
| djinn
*xhind*ջին
| հեքիաթ
*τζίνι‫*جینی‫*جن
| غول چراغ‬
🧞‍♀*woman genie
| djinn
*grua xhind
| xhind
*կին ջին
| հեքիաթ | ջին
*γυναίκα τζίνι
| τζίνι
‫*ښځه جینی‫*زن جن
| جن | جن زن | غول چراغ‬
🧞‍♂*man genie
| djinn
*burrë xhind
| xhind
*տղամարդ ջին
| հեքիաթ | ջին
*άντρας τζίνι
| τζίνι
‫*سړی جینی‫*مرد جن
| جن | جن مرد | غول چراغ‬
🧟*zombie
| undead | walking dead
*zombi
| i pa vdekur | i vdekur që ecën
*զոմբի
| կենդանի | մարդ | մեռել
*ζόμπι
| απέθαντος | νεκροζώντανος
‫*زومبی‫*مرده متحرک
| جسد متحرک | زامبی‬
🧟‍♀*woman zombie
| undead | walking dead
*grua zombi
| i pa vdekur | i vdekur që ecën
*կին զոմբի
| կենդանի | կին | մեռել
*γυναίκα ζόμπι
| απέθαντη | νεκροζώντανη
‫*ښځه زومبی‫*مرده متحرک زن
| جسد متحرک | زامبی مرد | مرده متحرک مرد‬
🧟‍♂*man zombie
| undead | walking dead
*burrë zombi
| i pa vdekur | i vdekur që ecën
*տղամարդ զոմբի
| կենդանի | մեռել | տղամարդ
*άντρας ζόμπι
| απέθαντοι | νεκροζώντανοι
‫*سړی زومبی‫*مرده متحرک مرد
| جسد متحرک | زامبی زن | مرده متحرک زن‬
🙍*person frowning
| frown | gesture
*njeri i vrenjtur
| gjest | vrenjtje
*խոժոռված դեմքով անձ
| ժեստ | խոժոռված
*συνοφρυωμένη γυναίκα
| κίνηση | συνοφρύωμα
‫*شخص ځړول‫*آدم اخمو
| اخم | اشاره‬
🙍‍♂*man frowning
| frowning | gesture | man
*burrë i vrenjtur
| burrë | gjest | i vrenjtur
*խոժոռված տղամարդ
| խոժոռված | մարդ | տղամարդ
*συνοφρυωμένος
| άντρας | θλίψη | μορφασμός
‫*سړی ځړول‫*مرد اخم می‌کند
| اخمو | مرد ابرو در هم می‌کشد | مرد عبوس | ناخشنود | ناراضی‬
🙍‍♀*woman frowning
| frowning | gesture | woman
*grua e vrenjtur
| e vrenjtur | gjest | grua
*խոժոռված կին
| խոժոռված | կին
*συνοφρυωμένη
| γυναίκα | θλίψη | μορφασμός
‫*ښځه ځړول‫*زن اخم می‌کند
| اخمو | زن ابرو در هم می‌کشد | مرد عبوس | ناخشنود | ناراضی‬
🙎*person pouting
| gesture | pouting
*njeri i pakënaqur
| gjest | i pakënaqur
*դժգոհ անձ
| դժգոհ | ժեստ
*κατσουφιασμένο άτομο
| κίνηση | μορφασμός
‫*شخص پایوٹنگ‫*آدم ناراضی
| اخم | جمع کردن لب | ناراضی | ژست‬
🙎‍♂*man pouting
| gesture | man | pouting
*burrë i pakënaqur
| burrë | gjest | var buzët
*խռոված տղամարդ
| խռոված | մարդ | տղամարդ
*κατσουφιασμένος άντρας
| άντρας | απογοήτευση | θυμός | μορφασμός
‫*سړی پایوٹنگ‫*مرد اخم‌وتخم می‌کند
| ابرو در هم کشیدن | اخم و‌ تخم | اخمو | ترش‌رویی | عبوس | لب‌ولوچه آویزان‬
🙎‍♀*woman pouting
| gesture | pouting | woman
*grua e pakënaqur
| gjest | grua | var buzët
*խռոված կին
| խռոված | կին
*κατσουφιασμένη γυναίκα
| απογοήτευση | γυναίκα | θυμός | μορφασμός
‫*ښځه پایوٹنگ‫*زن اخم‌وتخم می‌کند
| ابرو در هم کشیدن | اخم و‌ تخم | اخمو | ترش‌رویی | عبوس | لب‌ولوچه آویزان‬
🙅*person gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | no | not | prohibited
*«jo» me gjeste
| dorë | gjest | i ndaluar | jo | ndalohet | nuk
*ոչ ցույց տվող
| արգելված | ժեստ | ձեռք | ոչ
*άτομο διαφωνεί
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | κίνηση | χέρι | όχι
‫*شخص اشاره نه‫*ابداً نه
| خیر | دست | ممنوع | نه | ژست‬
🙅‍♂*man gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | man | no | prohibited
*burrë që bën gjestin e ndaluar
| burrë | e ndaluar | gjest | jo në rregull
*տղամարդը դեմ է
| արգելված | դեմ | ժեստ | տղամարդ
*άντρας διαφωνεί
| άντρας | αποδοκιμασία | διαφωνία | χειρονομία
‫*سړی اشاره نه‫*مرد نمی‌پذیرد
| ابداً نه | رد | مخالف بودن | ممنوع | نه | ژست مخالفت‬
🙅‍♀*woman gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | no | prohibited | woman
*grua që bën gjestin e ndaluar
| e ndaluar | gjest | grua | jo në rregull
*կինը դեմ է
| արգելված | դեմ | ժեստ | կին
*γυναίκα διαφωνεί
| αποδοκιμασία | γυναίκα | διαφωνία | χειρονομία
‫*ښځه اشاره نه‫*زن نمی‌پذیرد
| ابداً نه | رد | مخالف بودن | ممنوع | نه | ژست مخالفت‬
🙆*person gesturing OK
| OK | gesture | hand
*«në rregull» me gjeste
| dorë | gjest | në rregull | ok
*ok ցույց տվող
| ok | ժեստ | ձեռք
*άτομο συμφωνεί
| εντάξει | κίνηση | χέρι
‫*شخص اشارصحيح‫*باشه
| اوکی | تأیید | دست | ژست‬
🙆‍♂*man gesturing OK
| OK | gesture | hand | man
*burrë që bën gjestin në rregull
| burrë | dorë | gjest | në rregull
*տղամարդը կողմ է
| ժեստ | կողմ | ձեռք | տղամարդ
*άντρας συμφωνεί
| άντρας | εντάξει | χειρονομία
‫*سړی اشارصحيح‫*مرد می‌پذیرد
| اوکی | باشه | تأیید | درست | ژشت موافقت‬
🙆‍♀*woman gesturing OK
| OK | gesture | hand | woman
*grua që bën gjestin në rregull
| dorë | gjest | grua | në rregull
*կինը կողմ է
| ժեստ | կին | կողմ | ձեռք
*γυναίκα συμφωνεί
| γυναίκα | εντάξει | χειρονομία
‫*ښځه اشاره صحيح‫*زن می‌پذیرد
| اوکی | باشه | تأیید | درست | ژشت موافقت‬
💁*person tipping hand
| hand | help | information | sassy | tipping
*personi i sportelit të informacionit
| aktiv | dorë | informacion | ndihmë
*տեղեկատու բյուրոյի աշխատող
| հանդուգն | ձեռք | տեղեկատվություն | օգնել
*άτομο προσφέρει
| βοήθεια | πληροφορίες | πρόσχαρος | χέρι
‫*یو سړی د ټیپ کولو لاس‫*آماده کمک
| اطلاعات | دست | سرزنده | کمک‬
💁‍♂*man tipping hand
| man | sassy | tipping hand
*burrë që tregon me dorë
| burrë | informacion | tregues
*տղամարդը բացում է իր մտադրությունները
| հանդուգն | տղամարդ
*άντρας προσφέρει
| άντρας | πρόσχαρος | χειρονομία
‫*د سړي تسکري لاس‫*مرد کمک می‌کند
| انعام دادن | انعام گرفتن | رو کردن | مرد دستش را رو می‌کند | کمک کردن‬
💁‍♀*woman tipping hand
| sassy | tipping hand | woman
*grua që tregon me dorë
| grua | informacion | tregues
*կինը բացում է իր մտադրությունները
| կին | հանդուգն
*γυναίκα προσφέρει
| γυναίκα | πρόσχαρη | χειρονομία
‫*ښځه حرکت لاس‫*زن کمک می‌کند
| انعام دادن | انعام گرفتن | رو کردن | زن دستش را رو می‌کند | کمک کردن‬
🙋*person raising hand
| gesture | hand | happy | raised
*njeri i gëzuar që ngre dorën
| dorë | e ngritur | gjest | i gëzuar | ngre
*ձեռք բարձրացնող ուրախ անձ
| բարձրացված | երջանիկ | ժեստ | ձեռք
*άτομο με σηκωμένο χέρι
| κίνηση | σηκωμένο | χέρι | χαρούμενος
‫*شخص د لوړولو لاس‫*ای ول
| بالا | دست | شاد | ژست‬
🙋‍♂*man raising hand
| gesture | man | raising hand
*burrë që ngre dorën
| burrë | dorë e ngritur | gjest
*ձեռքը բարձրացրած տղամարդ
| ժեստ | ձեռքը բարձրացնել | մարդ | տղամարդ
*άντρας με σηκωμένο χέρι
| άντρας | χαιρετισμός | χειρονομία
‫*سړی د لوړولو لاس‫*مرد دستش را بالا می‌برد
| احترام | سلام دادن | سلام کردن‬
🙋‍♀*woman raising hand
| gesture | raising hand | woman
*grua që ngre dorën
| dorë e ngritur | gjest | grua
*ձեռքը բարձրացրած կին
| ժեստ | կին | ձեռքը բարձրացնել
*γυναίκα με σηκωμένο χέρι
| γυναίκα | χαιρετισμός | χειρονομία
‫*ښځه د لوړولو لاس‫*زن دستش را بالا می‌برد
| احترام | سلام دادن | سلام کردن‬
🙇*person bowing
| apology | bow | gesture | sorry
*njeri i përkulur
| fal | falje | gjest | përkulje | shfajësim
*խոնարհվող անձ
| ժեստ | խոնարհվել | ներողություն | ներողություն խնդրել
*άτομο υποκλίνεται
| κίνηση | λυπάμαι | συγνώμη | υπόκλιση
‫*شخص ورکول‫*عذرخواهی
| تعظیم | شرمنده | متأسف | ژست‬
🙇‍♂*man bowing
| apology | bowing | favor | gesture | man | sorry
en_CA, en_GB: *man bowing
| apology | bowing | favour | gesture | man | sorry
*burrë që përkulet për falje
| falje | gjest | ndjesë
*խոնարհվող տղամարդ
| ժեստ | խոնարհվել | ներողություն | տղամարդ
*άντρας υποκλίνεται
| άντρας | συγγνώμη | υπόκλιση | χειρονομία
‫*سړی ورکول‫*مرد تعظیم می‌کند
| خواهش داشتن | درخواست کردن | عذرخواهی | عذرخواهی کردن | متأسف‬
🙇‍♀*woman bowing
| apology | bowing | favor | gesture | sorry | woman
en_CA, en_GB: *woman bowing
| apology | bowing | favour | gesture | sorry | woman
*grua që përkulet për falje
| falje | gjest | ndjesë
*խոնարհվող կին
| ժեստ | խոնարհվել | կին | ներողություն
*γυναίκα υποκλίνεται
| γυναίκα | συγγνώμη | υπόκλιση | χειρονομία
‫*ښځه ورکول‫*زن تعظیم می‌کند
| خواهش داشتن | درخواست کردن | عذرخواهی | عذرخواهی کردن | متأسف‬
🤦*person facepalming
| disbelief | exasperation | face | palm
*fytyrë me pëllëmbë në ballë
| fytyrë | mosbesim | nervozizëm | pezmatim | pëllëmbë në ballë
*խոսքեր չկան
| անհանվատություն | դեմք | ձեռքի ափ
*άτομο αγανακτά
| αγανάκτηση | δυσπιστία | παλάμη | πρόσωπο
‫*د شخص سره مخامخ کول‫*با کف دست به پیشانی زدن
| آخ | آه | افتضاح | افسوس | ای خدا | ای وای | بدبخت‬
🤦‍♂*man facepalming
| disbelief | exasperation | facepalm | man
*burrë që vë dorën në kokë
| burrë | mosbesim | pëllëmbë në ballë
*տղամարդը կորցրել է խոսելու ունակությունը
| անհավատություն | դեմք | ձեռքի ափ | տղամարդ
*άντρας αγανακτά
| άντρας | αγανάκτηση | πρόσωπο | χειρονομία
‫*د سړي سره مخامخ کول‫*مرد با کف دست به پیشانی می‌زند
| افتضاح | ای وای | باورم نمی‌شود | خجالت دارد | مرد مستأصل‬
🤦‍♀*woman facepalming
| disbelief | exasperation | facepalm | woman
*grua që vë dorën në kokë
| burrë | mosbesim | pëllëmbë në ballë
*կինը կորցրել է խոսելու ունակությունը
| անհավատություն | դեմք | կին | ձեռքի ափ
*γυναίκα αγανακτά
| αγανάκτηση | γυναίκα | πρόσωπο | χειρονομία
‫*د ښځه سره مخامخ کول‫*زن با کف دست به پیشانی می‌زند
| افتضاح | ای وای | باورم نمی‌شود | خجالت دارد | زن مستأصل‬
🤷*person shrugging
| doubt | ignorance | indifference | shrug
*ngritje supesh
| dyshime | indiferencë | injorancë
*թոթվում է ուսերը
| անտարբերություն | արհամարանք | կասկած
*άτομο σηκώνει τους ώμους
| άγνοια | αδιαφορία | αμφιβολία | ανασήκωμα ώμων
‫*شخص خندا‫*شانه بالا انداختن
| به من چه | ندانستن | نمی‌دانم‬
🤷‍♂*man shrugging
| doubt | ignorance | indifference | man | shrug
*burrë që ngre supet
| burrë | dyshime | indiferencë | ngritje supesh
*ուսերը թոթվող մարդ
| անտարբերություն | կասկած | մարդ | տղամարդ
*άντρας σηκώνει τους ώμους
| άγνοια | άντρας | αμφιβολία | ώμοι
‫*سړي خندا‫*مرد شانه بالا می‌اندازد
| به من چه | بی‌تفاوتی | مطمئن نبودن | ندانستن | نمی‌دانم‬
🤷‍♀*woman shrugging
| doubt | ignorance | indifference | shrug | woman
*grua që ngre supet
| dyshime | grua | indiferencë | ngritje supesh
*ուսերը թոթվող կին
| անտարբերություն | կասկած | կին
*γυναίκα σηκώνει τους ώμους
| άγνοια | αμφιβολία | γυναίκα | ώμοι
‫*ښځه شخص‫*زن شانه بالا می‌اندازد
| به من چه | بی‌تفاوتی | مطمئن نبودن | ندانستن | نمی‌دانم‬
💆*person getting massage
| face | massage | salon
*masazh fytyre
| masazh | sallon
*դեմքի մերսում
| մերսում | սրահ
*μασάζ στο κεφάλι
| κομμωτήριο | μασάζ
‫*شخص ترلاسه مالش‫*ماساژ صورت
| سالن | ماساژ‬
💆‍♂*man getting massage
| face | man | massage
*burrë që i bëhet masazh fytyre
| burrë | fytyrë | masazh
*տղամարդու դեմքը մերսում են
| դեմք | մերսում | տղամարդ
*μασάζ στο κεφάλι άντρα
| άντρας | κεφάλι | μαλλιά | μασάζ
‫*سړي ترلاسه مالش‫*ماساژ صورت مرد
| سالن ماساژ | ماساژ | ماساژ صورت برای آقایان‬
💆‍♀*woman getting massage
| face | massage | woman
*grua që i bëhet masazh fytyre
| fytyrë | grua | masazh
*կնոջ դեմքը մերսում են
| դեմք | կին | մերսում
*μασάζ στο κεφάλι γυναίκας
| γυναίκα | κεφάλι | μαλλιά | μασάζ
‫*ښځه ترلاسه مالش‫*ماساژ صورت زن
| سالن ماساژ | ماساژ | ماساژ صورت برای خانم‌ها‬
💇*person getting haircut
| barber | beauty | haircut | parlor
en_GB: *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | hairdresser | parlour
en_CA: *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | parlour
*prerje flokësh
| berber | bukuri | sallon
*սանրվածք
| գեղեցկություն | սրահ | վարսավիր
*κούρεμα
| ινστιτούτο αισθητικής | κομμωτής | ομορφιά
‫*شخص د ویښتو اخیستلو لپاره‫*آرایشگاه
| آرایشگر | زیبایی‬
💇‍♂*man getting haircut
| haircut | man
*burrë që i priten flokët
| burrë | prerje flokësh
*տղամարդու մազերը կտրում են
| կտրվածք | մազեր | տղամարդ
*άντρας κουρεύεται
| άντρας | κομμωτήριο | κούρεμα | μαλλιά
‫*سړی د ویښتو اخیستلو لپاره‫*مرد مو کوتاه می‌کند
| آرایشگاه | آرایشگر | مو | کوتاه کردن مو‬
💇‍♀*woman getting haircut
| haircut | woman
*grua që i priten flokët
| grua | prerje flokësh
*կնոջ մազերը կտրում են
| կին | կտրվածք | մազեր
*γυναίκα κουρεύεται
| γυναίκα | κομμωτήριο | κούρεμα | μαλλιά
‫*ښځه د ویښتو اخیستلو لپاره‫*زن مو کوتاه می‌کند
| آرایشگاه | آرایشگر | مو | کوتاه کردن مو‬
🚶*person walking
| hike | walk | walking
*këmbësor
| ec | ecje | ekskursion | shëtitje
*հետիոտն
| զբոսանք | զբոսնել | քայլել
*πεζός
| πεζοπορία | περπάτημα | περπατώ
‫*شخص ولاړ‫*عابر پیاده
| راه رفتن | پیاده | پیاده‌روی | پیاده‌گردی‬
🚶‍♂*man walking
| hike | man | walk
*burrë që ecën
| burrë | ecje | ngjitje
*քայլող տղամարդ
| զբոսանք | տղամարդ | քայլող
*άντρας περπατά
| άντρας | περπάτημα
‫*سړی ولاړ‫*مرد پیاده‌روی می‌کند
| راه رفتن | راه‌پیمایی | پیاده گشتن | پیاده‌روی‬
🚶‍♀*woman walking
| hike | walk | woman
*grua që ecën
| ecje | grua | ngjitje
*քայլող կին
| զբոսանք | կին | քայլող
*γυναίκα περπατά
| γυναίκα | περπάτημα
‫*ښځه ولاړ‫*زن پیاده‌روی می‌کند
| راه رفتن | راه‌پیمایی | پیاده گشتن | پیاده‌روی‬
🏃*person running
| marathon | running
*vrapues
| maratonë | vrapim
*վազող
| մարաթոն | վազք
*άτομο τρέχει
| μαραθώνιος | τρέξιμο
‫*شخص چلوي‫*دونده
| استقامت | دو | دویدن | ماراتن‬
🏃‍♂*man running
| man | marathon | racing | running
*burrë që vrapon
| burrë | garë | maratonë | vrapim
*վազող տղամարդ
| մարաթոն | վազք | տղամարդ
*άντρας τρέχει
| άντρας | τρέξιμο
‫*سړی چلول‫*مرد دونده
| دونده مرد | دویدن | ماراتن | مرد می‌دود | مسابقه دو‬
🏃‍♀*woman running
| marathon | racing | running | woman
*grua që vrapon
| garë | grua | maratonë | vrapim
*վազող կին
| կին | մարաթոն | վազք
*γυναίκα τρέχει
| γυναίκα | τρέξιμο
‫*ښځه چلول‫*زن دونده
| دونده زن | دویدن | زن می‌دود | ماراتن | مسابقه دو‬
💃*woman dancing
| dancing | woman
*grua që kërcen
| grua | kërcim
*պարուհի
| կին | պարող
*χορεύτρια
| γυναίκα | χορός
‫*ښځه نڅا‫*رقاص
| رقصیدن‬
🕺*man dancing
| dance | man
*burrë që kërcen
| burrë | kërcim
*պարող տղամարդ
| պար | տղամարդ
*χορευτής
| άντρας | χορός
‫*سړی نڅا‫*مرد درحال رقص
| رقص | شیک | مرد‬
👯*people with bunny ears
| bunny ear | dancer | partying
*gra duke festuar
| grua | kërcimtare | lepur | vajzë | vesh
*պարող կանայք
| ականջ | աղջիկ | կին | ճագար | պարող
*άτομα με λαγουδένια αυτιά
| αυτί | γυναίκα | κορίτσι | κουνελάκι | χορεύτρια
‫*خلک د سويه غوږونو سره‫*رقص
| بانی | خرگوش | دختر | رقاص | زن | گوش‬
👯‍♂*men with bunny ears
| bunny ear | dancer | men | partying
*burra që festojnë
| burra | festë | kërcim | vesh lepuri
*զվարճացող տղամարդիկ
| զվարճանք | նապաստակի ականջներ | պարող | տղամարդ
*άντρες με λαγουδένια αυτιά
| άντρες | πάρτυ | χορός
‫*سړی د سويه غوږونو سره‫*مردان در پارتی
| مهمانی دادن | مهمانی رفتن | پارتی | پارتی دادن‬
👯‍♀*women with bunny ears
| bunny ear | dancer | partying | women
*gra që festojnë
| festë | gra | kërcim | vesh lepuri
*զվարճացող կանայք
| զվարճանք | կին | նապաստակի ականջներ | պարող
*γυναίκες με λαγουδένια αυτιά
| γυναίκες | πάρτυ | χορός
‫*ښځه د سويه غوږونو سره‫*زنان در پارتی
| مهمانی دادن | مهمانی رفتن | پارتی | پارتی دادن‬
🧖*person in steamy room
| sauna | steam room
*person në dhomë me avull
| dhomë me avull | saunë
*մարդ բաղնիքում
| բաղնիք | սաունա
*άτομο σε σάουνα
| σάουνα
‫*شخص په ګردجن خونه کې‫*فردی در حمام بخار
| اتاق بخار | حمام بخار | سونا‬
🧖‍♀*woman in steamy room
| sauna | steam room
*grua në dhomë me avull
| dhomë me avull | saunë
*կին բաղնիքում
| բաղնիք | սաունա
*γυναίκα σε σάουνα
| σάουνα
‫*ښځه په ګردجن خونه کې‫*زن در حمام بخار
| اتاق بخار | حمام بخار | سونا‬
🧖‍♂*man in steamy room
| sauna | steam room
*burrë në dhomë me avull
| dhomë me avull | saunë
*տղամարդ բաղնիքում
| բաղնիք | սաունա
*άντρας σε σάουνα
| σάουνα
‫*سړی په ګردجن خونه کې‫*مرد در حمام بخار
| اتاق بخار | حمام بخار | سونا‬
🧗*person climbing
| climber
*person që ngjitet
| alpinist
*մագլցող մարդ
| մագլցող
*άτομο που αναρριχείται
| ορειβάτης
‫*شخص هسکېدل‫*فردی کوه‌نوردی می‌کند
| کوه‌نورد | کوه‌پیما‬
🧗‍♀*woman climbing
| climber
*grua që ngjitet
| alpinist
*մագլցող կին
| մագլցող
*γυναίκα ορειβάτης
| ορειβάτισσα
‫*ښځه هسکېدل‫*زن کوه‌نوردی می‌کند
| زن کوه‌نورد | زن کوه‌پیما‬
🧗‍♂*man climbing
| climber
*burrë që ngjitet
| alpinist
*մագլցող տղամարդ
| մագլցող
*άντρας ορειβάτης
| ορειβάτης
‫*سړی هسکېدل‫*مرد کوه‌نوردی می‌کند
| مرد کوه‌نورد | مرد کوه‌پیما‬
🧘*person in lotus position
| meditation | yoga
*person në pozicion ëndërrues
| jogë | meditim
*լոտոսի դիրքով նստած մարդ
| մեդիտացիա | յոգա
*άτομο σε θέση λωτού
| γιόγκα | διαλογισμός
‫*شخص په لوتوس مقام‫*فرد در حالت خلسه
| خلسه | مکاشفه | یوگا‬
🧘‍♀*woman in lotus position
| meditation | yoga
*grua në pozicion ëndërrues
| jogë | meditim
*լոտոսի դիրքով նստած կին
| մեդիտացիա | յոգա
*γυναίκα σε θέση λωτού
| γιόγκα | διαλογισμός
‫*ښځه په لوتوس مقام‫*زن در حالت خلسه
| خلسه | مکاشفه | یوگا‬
🧘‍♂*man in lotus position
| meditation | yoga
*burrë në pozicion ëndërrues
| jogë | meditim
*լոտոսի դիրքով նստած տղամարդ
| մեդիտացիա | յոգա
*άντρας σε θέση λωτού
| γιόγκα | διαλογισμός
‫*سړی په لوتوس مقام‫*مرد در حالت خلسه
| خلسه | مکاشفه | یوگا‬
🛀*person taking bath
| bath | bathtub
*njeri që lahet
| banjë | larje | vaskë
*լոգանք ընդունող մարդ
| լոգասենյակ | լոգարան
*άνθρωπος που κάνει μπάνιο
| μπάνιο | μπανιέρα
‫*شخص غسل کوي‫*فرد در وان
| حمام | وان حمام‬
🛌*person in bed
| hotel | sleep
*njeri në krevat
| fle | gjumë | hotel
*մահճակալին պառկած մարդ
| հյուրանոց | քնել
*άνθρωπος σε κρεβάτι
| ξενοδοχείο | ύπνος
‫*شخص په بستره کې‫*فرد در تختخواب
| خوابیدن | هتل‬
🕴*man in suit levitating
| business | man | suit
*burrë me kostum që ngrihet
| biznes | burrë | kostum
*տեղում ճախրող գործնական կոստյումով մարդ
| բիզնես | կոստյում | մարդ
*κοστουμαρισμένος άντρας που αιωρείται
| επιχειρηματίας | κουστούμι
‫*سړي په مناسبه توګه د ویستلو وړ‫*پرواز مرد با لباس رسمی
| شغل آزاد | لباس رسمی | مرد | کت و شلوار | کسب‌وکار‬
🗣*speaking head
| face | head | silhouette | speak | speaking
en_GB: *speaking head
| face | head | silhouette | speak | speaking | talk | talking | talking head
*kokë që flet
| flas | fytyrë | kokë | që flet | siluetë
*խոսացող գլուխ
| գլուխ | դեմք | խոսալ | խոսացող | ուրվագիծ
*κεφάλι που μιλάει
| κεφάλι | μιλώ | ομιλία | πρόσωπο | φιγούρα
‫*د خبرو سر‫*درحال صحبت کردن
| سایه | سایه‌نما | سر | سیاه‌نما | صحبت | صحبت کردن | صورت‬
👤*bust in silhouette
| bust | silhouette
*bust siluetë
| bust | siluetë
*ուրվագծված կիսանդրի
| կիսանդրի | ուրվագիծ
*περίγραμμα προτομής
| προτομή | φιγούρα
‫*په سلولو کې بوټه‫*تندیس سایه‌نما
| تندیس | سایه‌نما | سیاه‌نما | سیلوئت | نیم‌چهره‌نما‬
👥*busts in silhouette
| bust | silhouette
*buste siluetë
| bust | siluetë
*ուրվագծված կիսանդրիներ
| կիսանդրի | ուրվագիծ
*περίγραμμα προτομών
| προτομή | φιγούρα
‫*په سلولو کې بوټونه‫*تندیس‌های سایه‌نما
| تندیس | سایه‌نما | سیاه‌نما | سیلوئت | نیم‌چهره‌نما‬
🤺*person fencing
| fencer | fencing | sword
*skermist
| mbrojtës | person | shpatë | sport
*սուսերամարտիկ
| մարդ | սուսերամարտ | սուր | սպորտ
*ξιφομάχος
| άτομο | ξίφος | ξιφομαχία | σπορ
‫*شخص جنګېدل‫*شمشیربازی
| رزمی | ورزش‬
🏇*horse racing
| horse | jockey | racehorse | racing
*gara me kuaj
| garim | garë | kalorës | kalë
*ձիավազք
| ժոկեյ | ձի | մրցարշավ | մրցարշավային ձի
*ιππόδρομος
| άλογο | άλογο αγώνων | αγώνες | καπέλο τζόκεϊ
‫*گهوټ ریس‫*مسابقه اسب‌سواری
| اسب | اسب‌سواری | مسابقه‬
*skier
| ski | snow
*skiator
| borë | ski
*դահուկորդ
| դահուկ | ձյուն
*σκιέρ
| σκι | χιόνι
‫*سکیر‫*اسکی‌سوار
| اسکی | برف‬
🏂*snowboarder
| ski | snow | snowboard
*sërfist në borë
| borë | ski | sërf në borë
*սնոուբորդիստ
| դահուկ | ձյուն | սնոուբորդ
*σνόουμπορντ
| σκι | χιόνι
‫*واوره تخته‫*اسنوبرد
| اسکی | برف‬
🏌*person golfing
| ball | golf
*lojtar golfi
| golf | top
*գոլֆ խաղացող
| գնդակ | գոլֆ
*γκόλφερ
| γκολφ | μπάλα
‫*شخص ګالفینګ‫*گلف‌باز
| توپ | گلف‬
🏌‍♂*man golfing
| golf | man
*burrë që luan golf
| burrë | golf
*գոլֆ խաղացող տղամարդ
| գոլֆ | տղամարդ
*άντρας παίζει γκολφ
| άντρας | γκολφ
‫*سړی ګالفینګ‫*گلف‌باز مرد
| بازی گلف | گلف | گلف‌بازی | گلف‌بازی کردن‬
🏌‍♀*woman golfing
| golf | woman
*grua që luan golf
| golf | grua
*գոլֆ խաղացող կին
| գոլֆ | կին
*γυναίκα παίζει γκολφ
| γκολφ | γυναίκα
‫*ښځه ګالفینګ‫*گلف‌باز زن
| بازی گلف | گلف | گلف‌بازی | گلف‌بازی کردن‬
🏄*person surfing
| surfing
*sërfist
| sërf
*սերֆեր
| սերֆինգ
*σέρφερ
| σέρφινγκ
‫*د شخص سرفنگ‫*موج‌سوار
| موج‌سواری‬
🏄‍♂*man surfing
| man | surfing
*burrë që bën sërf
| burrë | sërf
*սերֆինգով զբաղվող տղամարդ
| մարդ | սերֆինգ | տղամարդ
*άντρας σε σανίδα σερφ
| άντρας | σερφ
‫*سړي سرففنگ‫*موج‌سوار مرد
| موج | موج‌سواری | موج‌سواری کردن‬
🏄‍♀*woman surfing
| surfing | woman
*grua që bën sërf
| grua | sërf
*սերֆինգով զբաղվող կին
| կին | սերֆինգ
*γυναίκα σε σανίδα σερφ
| γυναίκα | σερφ
‫*ښځه سرفنگ‫*موج‌سوار زن
| موج | موج‌سواری | موج‌سواری کردن‬
🚣*person rowing boat
| boat | rowboat
en_GB: *person rowing boat
| boat | rowboat | rowing boat
*varkë me rrema
| mjet | varkë
*թիանավակ
| նավակ | փոխադրամիջոց
*κωπηλάτης
| βάρκα | όχημα
‫*شخص د کشتۍ قطار‫*قایق پارویی
| قایق | وسیله نقلیه‬
🚣‍♂*man rowing boat
| boat | man | rowboat
en_GB: *man rowing boat
| boat | man | rowboat | rowing boat
*burrë që vozit barkë
| barkë | burrë | vozitje
*թիավարող տղամարդ
| թիանավակ | մակույկ | նավակ | տղամարդ
*άντρας κωπηλάτης
| άντρας | βάρκα | κωπηλασία
‫*سړي د کشتۍ قطار‫*پاروزن مرد
| مرد پاروزن | پارو | پارو زدن | پاروزنی‬
🚣‍♀*woman rowing boat
| boat | rowboat | woman
en_GB: *woman rowing boat
| boat | rowboat | rowing boat | woman
*grua që vozit barkë
| barkë | grua | vozitje
*թիավարող կին
| թիանավակ | կին | մակույկ | նավակ
*γυναίκα κωπηλάτης
| βάρκα | γυναίκα | κωπηλασία
‫*ښځه د کشتۍ قطار‫*پاروزن زن
| زن پاروزن | پارو | پارو زدن | پاروزنی‬
🏊*person swimming
| swim
*notar
| not | notoj
*լողորդ
| լողալ
*κολυμβητής
| κολύμπι
‫*شخص د لامبو‫*شناگر
| شنا‬
🏊‍♂*man swimming
| man | swim
*burrë që noton
| burrë | not
*տղամարդ լողորդ
| լող | լողորդ | տղամարդ
*άντρας κολυμβητής
| άντρας | κολύμβηση
‫*سړي د لامبو‫*شناگر مرد
| آب‌تنی | شنا | شنا کردن | شناگر‬
🏊‍♀*woman swimming
| swim | woman
*grua që noton
| grua | not
*լողորդուհի
| լող | լողորդ | կին
*κολυμβήτρια
| γυναίκα | κολύμβηση
‫*ښځه د لامبو‫*شناگر زن
| آب‌تنی | شنا | شنا کردن | شناگر‬
*person bouncing ball
| ball
*njeri me top
| top
*գնդակով մարդ
| գնդակ
*άτομο με μπάλα
| μπάλα
‫*شخص لاس لوړول بال‫*شخص با توپ
| توپ‬
⛹‍♂*man bouncing ball
| ball | man
*burrë që luan me top
| burrë | top
*գնդակով տղամարդ
| գնդակ | մարդ | տղամարդ
*άντρας παίζει μπάσκετ
| άντρας | μπάλα | μπάσκετ
‫*سړي لاس لوړول بال‫*مرد و توپ
| بسکتبال | توپ | توپ‌بازی | توپ‌بازی کردن‬
⛹‍♀*woman bouncing ball
| ball | woman
*grua që luan me top
| grua | top
*գնդակով կին
| գնդակ | կին
*γυναίκα παίζει μπάσκετ
| γυναίκα | μπάλα | μπάσκετ
‫*ښځه لاس لوړول بال‫*زن و توپ
| بسکتبال | توپ | توپ‌بازی | توپ‌بازی کردن‬
🏋*person lifting weights
| lifter | weight
en_GB: *person lifting weights
| weight | weightlifter
*peshëngritës
| peshë
*ծանրորդ
| ծանրություն
*αρσιβαρίστας
| βάρος
‫*شخص د وزن پورته کول‫*وزنه‌بردار
| بلند کردن | وزنه‬
🏋‍♂*man lifting weights
| man | weight lifter
en_CA, en_GB: *man lifting weights
| man | weightlifter
*burrë që bën peshëngritje
| burrë | peshëngritje
*տղամարդ ծանրորդ
| ծանրաձող | մարդ | տղամարդ
*άντρας αρσιβαρίστας
| άντρας | άρση | βάρη
‫*سړي د وزن پورته کول‫*وزنه‌بردار مرد
| بلند کردن | وزنه | وزنه‌برداری‬
🏋‍♀*woman lifting weights
| weight lifter | woman
en_CA, en_GB: *woman lifting weights
| weightlifter | woman
*grua që bën peshëngritje
| grua | peshëngritje
*ծանրորդուհի
| ծանրաձող | ծանրություն | կին
*αρσιβαρίστρια
| άρση | βάρη | γυναίκα
‫*ښځه د وزن پورته کول‫*وزنه‌بردار زن
| بلند کردن | وزنه | وزنه‌برداری‬
🚴*person biking
| bicycle | biking | cyclist
en_001: *person cycling
| bicycle | biking | cyclist
*çiklist
| biçikletë
*հեծանվորդ
| հեծանիվ
*ποδηλάτης
| ποδήλατο
‫*شخص بايک چلول‫*دوچرخه‌سوار
| دوچرخه‬
🚴🏿*person biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | person biking | dark skin tone
en_001: *person cycling: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | person cycling | dark skin tone
*çiklist: nuancë lëkure e errët
| biçikletë | çiklist | nuancë lëkure e errët
*հեծանվորդ՝ մաշկի տիպ-6
| հեծանիվ | հեծանվորդ | մաշկի տիպ-6
*ποδηλάτης: σκούρος τόνος δέρματος
| ποδήλατο | ποδηλάτης | σκούρος τόνος δέρματος
‫*شخص بايک چلول: تور پوستکۍ
| شخص بايک چلول | تور پوستکۍ‬
‫*دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار | پوست آبنوسی‬
🚴‍♂*man biking
| bicycle | biking | cyclist | man
en_001: *man cycling
| bicycle | biking | cyclist | man
*burrë që nget biçikletë
| biçikletë | burrë | ngas
*տղամարդ հեծանվորդ
| հեծանիվ | մարդ | տղամարդ
*άντρας ποδηλάτης
| άντρας | ποδηλασία
‫*سړي بايک چلول‫*دوچرخه‌سوار مرد
| دوچرخه | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن‬
🚴🏿‍♂️*man biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | man | man biking | dark skin tone
en_001: *man cycling: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | man | man cycling | dark skin tone
*burrë që nget biçikletë: nuancë lëkure e errët
| biçikletë | burrë | burrë që nget biçikletë | ngas | nuancë lëkure e errët
*տղամարդ հեծանվորդ՝ մաշկի տիպ-6
| հեծանիվ | մարդ | տղամարդ | տղամարդ հեծանվորդ | մաշկի տիպ-6
*άντρας ποδηλάτης: σκούρος τόνος δέρματος
| άντρας | άντρας ποδηλάτης | ποδηλασία | σκούρος τόνος δέρματος
‫*سړي بايک چلول: تور پوستکۍ
| سړي بايک چلول | تور پوستکۍ‬
‫*دوچرخه‌سوار مرد: پوست آبنوسی
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار مرد | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن | پوست آبنوسی‬
🚴‍♀*woman biking
| bicycle | biking | cyclist | woman
en_001: *woman cycling
| bicycle | biking | cyclist | woman
*grua që nget biçikletë
| biçikletë | grua | ngas
*հեծանվորդուհի
| կին | հեծանիվ
*ποδηλάτισσα
| γυναίκα | ποδηλασία
‫*ښځه بايک چلول‫*دوچرخه‌سوار زن
| دوچرخه | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن‬
🚴🏿‍♀️*woman biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | woman | woman biking | dark skin tone
en_001: *woman cycling: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | woman | woman cycling | dark skin tone
*grua që nget biçikletë: nuancë lëkure e errët
| biçikletë | grua | grua që nget biçikletë | ngas | nuancë lëkure e errët
*հեծանվորդուհի՝ մաշկի տիպ-6
| կին | հեծանիվ | հեծանվորդուհի | մաշկի տիպ-6
*ποδηλάτισσα: σκούρος τόνος δέρματος
| γυναίκα | ποδηλάτισσα | ποδηλασία | σκούρος τόνος δέρματος
‫*ښځه بايک چلول: تور پوستکۍ
| ښځه بايک چلول | تور پوستکۍ‬
‫*دوچرخه‌سوار زن: پوست آبنوسی
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار زن | دوچرخه‌سواری | رکاب زدن | پوست آبنوسی‬
🚵*person mountain biking
| bicycle | bicyclist | bike | cyclist | mountain
*çiklist në mal
| biçikletë | mal | çiklist
*լեռնահեծանվորդ
| լեռ | հեծանիվ | հեծանվորդ
*ορεινή ποδηλασία
| βουνό | ποδήλατο | ποδηλάτης
‫*شخص د غرونو چلولو‫*دوچرخه کوهستان
| دوچرخه | دوچرخه‌سوار | کوهستان‬
🚵‍♂*man mountain biking
| bicycle | bike | cyclist | man | mountain
*burrë që bën çiklizëm malor
| biçikletë | burrë | mal | çiklist
*տղամարդ լեռնահեծանվորդ
| լեռնային | հեծանիվ | տղամարդ
*ορεινός ποδηλάτης
| άντρας | βουνό | ποδηλασία
‫*سړي د غرونو چلولو‫*مرد و دوچرخه‌سواری کوهستان
| دوچرخه‌سوار کوهستان | دوچرخه‌سواری مردان | کوهستان‬
🚵‍♀*woman mountain biking
| bicycle | bike | biking | cyclist | mountain | woman
*grua që bën çiklizëm malor
| biçikletë | grua | mal | çiklist
*լեռնահեծանվորդուհի
| լեռնային | կին | հեծանիվ
*ορεινή ποδηλάτισσα
| βουνό | γυναίκα | ποδηλασία
‫*ښځه د غرونو چلولو‫*زن و دوچرخه‌سواری کوهستان
| دوچرخه‌سوار کوهستان | دوچرخه‌سواری زنان | کوهستان‬
🏎*racing car
| car | racing
en_GB: *racing car
| car | motor racing | racing
*makinë garash
| garim | garë | makinë
*մրցարշավային մեքենա
| մեքենա | մրցարշավ
*αγωνιστικό όχημα
| αγωνιστικό | αυτοκίνητο
‫*ریسنگ موټر‫*ماشین مسابقه
| خودرو | مسابقه‬
🏍*motorcycle
| racing
en_GB: *motorcycle
| motorbike | racing
*motoçikletë
| garim | garë
*մոտոցիկլետ
| մրցարշավ
*μοτοσικλέτα
| αγωνιστικό
‫*موټرسیکل‫*موتورسیکلت
| مسابقه‬
🤸*person cartwheeling
| cartwheel | gymnastics
*kapërdimje
| gjimnastikë | person | sport
*ակրոբատիկ հնարքներ
| մարդ | մարմնամարզություն | սպորտ
*άτομο κάνει ρόδα
| άτομο | ακροβατικά | ροντάτ | σπορ
‫*شخص د موټر ډک کول‫*حرکت چرخ و فلک
| ورزش | چرخ و فلک | ژیمناستیک | کله ملق‬
🤸‍♂*man cartwheeling
| cartwheel | gymnastics | man
*burrë që bën kapërdimje
| burrë | gjimnastikë | kapërdimje | sport
*տղամարդ ակրոբատ
| ակրոբատ | մարմնամարզություն | սպորտ | տղամարդ
*άντρας κάνει ρόδα
| άντρας | γυμναστική | ρόδα
‫*سړي د موټر ډک کول‫*مرد حرکت چرخ‌وفلک می‌زند
| حرکت چرخ‌وفلک مردان | چرخ‌وفلک | کله معلق‬
🤸‍♀*woman cartwheeling
| cartwheel | gymnastics | woman
*grua që bën kapërdimje
| gjimnastikë | grua | kapërdimje | sport
*կին ակրոբատ
| ակրոբատ | կին | մարմնամարզություն | սպորտ
*γυναίκα κάνει ρόδα
| γυμναστική | γυναίκα | ρόδα
‫*ښځه د موټر ډک کول‫*زن حرکت چرخ‌وفلک می‌زند
| حرکت چرخ‌وفلک زنان | چرخ‌وفلک | کله معلق‬
🤼*people wrestling
| wrestle | wrestler
*mundës
| mundje | person | sport
*ըմբշամարտիկներ
| ըմբշամարտ | ըմբշամարտիկ | մարդ | սպորտ
*πάλη
| άτομο | παλαιστής | σπορ
‫*خلک د هپلوانۍ‫*کُشتی‌گیران
| رقابت | مبارزه | ورزش | کشتی | کُشتی | کُشتی‌گیر‬
🤼‍♂*men wrestling
| men | wrestle
*burra që bëjnë mundje
| burrë | mundje | sport
*տղամարդ ըմբշամարտիկներ
| ըմբշամարտ | ըմբշամարտիկ | սպորտ | տղամարդ
*παλαιστές
| άθλημα | άντρες | πάλη
‫*سړي د هپلوانۍ‫*کُشتی‌گیر مرد
| زورآزمایی | کشتی | کشتی‌گیر | کُشتی | کُشتی گرفتن‬
🤼‍♀*women wrestling
| women | wrestle
*gra që bëjnë mundje
| grua | mundje | sport
*կին ըմբշամարտիկներ
| ըմբշամարտ | ըմբշամարտիկ | տղամարդ
*παλαίστριες
| άθλημα | γυναίκες | πάλη
‫*ښځه د هپلوانۍ‫*کُشتی‌گیر زن
| زورآزمایی | کشتی | کشتی‌گیر | کُشتی | کُشتی گرفتن‬
🤽*person playing water polo
| polo | water
*vaterpolo
| person | sport
*ջրային պոլո
| մարդ | պոլո | ջուր | սպորտ
*πόλο
| άτομο | νερό | σπορ
‫*شخص د اوبو پولو لوبه کوي‫*واترپلو
| ورزش | ورزش آبی‬
🤽‍♂*man playing water polo
| man | water polo
*burra që luajnë vaterpolo
| burrë | sport | vaterpolo
*ջրային պոլո խաղացող տղամարդ
| պոլո | ջուր | սպորտ | տղամարդ
*πολίστας
| άντρας | νερό | πόλο
‫*سړي د اوبو پولو لوبه کوي‫*واترپلو مردان
| واترپلو | واترپلو بازی کردن | ورزش آبی‬
🤽‍♀*woman playing water polo
| water polo | woman
*gra që luajnë vaterpolo
| grua | sport | vaterpolo
*ջրային պոլո խաղացող կին
| կին | պոլո | ջուր | սպորտ
*πολίστρια
| γυναίκα | νερό | πόλο
‫*ښځه د اوبو پولو لوبه کوي‫*واترپلو زنان
| واترپلو | واترپلو بازی کردن | ورزش آبی‬
🤾*person playing handball
| ball | handball
*hendboll
| person | sport | top
*ձեռնագնդակ
| գնդակ | մարդ | սպորտ
*χάντμπολ
| άτομο | μπάλα | σπορ
‫*شخص د هندبال لوبه کوي‫*هندبال
| مسابقه | ورزش | ورزش تیمی‬
🤾‍♂*man playing handball
| handball | man
*burra që luajnë hendboll
| burrë | hendboll | sport
*ձեռնագնդակ խաղացող տղամարդ
| ձեռնագնդակ | սպորտ | տղամարդ
*άντρας παίζει χάντμπολ
| άθλημα | άντρας | χάντμπολ | χειροσφέριση
‫*سړي د هندبال لوبه کوي‫*هندبالیست مرد
| هندبال | هندبال بازی کردن | هندبالیست‬
🤾‍♀*woman playing handball
| handball | woman
*gra që luajnë hendboll
| grua | hendboll | sport
*ձեռնագնդակ խաղացող կին
| կին | ձեռնագնդակ | սպորտ
*γυναίκα παίζει χάντμπολ
| άθλημα | γυναίκα | χάντμπολ | χειροσφέριση
‫*ښځه د هندبال لوبه کوي‫*هندبالیست زن
| هندبال | هندبال بازی کردن | هندبالیست‬
🤹*person juggling
| balance | juggle | multitask | skill
en_AU: *person juggling
| balance | juggle | multi-task | skill
*zhongler
| aftësi | baraspeshim | shkathtësi | zhonglim
*ձեռնածու
| աճպարար | հավասարակշռություն
*ζογκλέρ
| δεξιότητα | ισορροπία
‫*شخص جاو کول‫*ژانگولربازی
| بالانس | تمرکز | حرکت نمایشی | سرگرمی | ژانگولر | ژانگوله | ژانگوله بازی‬
🤹‍♂*man juggling
| juggling | man | multitask
en_AU: *man juggling
| juggling | man | multi-task
*burrë që zhonglon
| burrë | sport | zhonglim
*տղամարդ ձեռնածու
| աճպարար | հավասարակշռություն | ձեռնածու | տղամարդ
*άντρας ζογκλέρ
| άντρας | ζογκλέρ | κόλπα
‫*سړي جاو کول‫*مرد ژانگولربازی می‌کند
| تردست مرد | تردستی | شعبده‌بازی | ژانگولر‬
🤹‍♀*woman juggling
| juggling | multitask | woman
en_AU: *woman juggling
| juggling | multi-task | woman
*grua që zhonglon
| grua | sport | zhonglim
*կին ձեռնածու
| աճպարար | կին | հավասարակշռություն | ձեռնածու
*γυναίκα ζογκλέρ
| γυναίκα | ζογκλέρ | κόλπα
‫*ښځه جاو کول‫*زن ژانگولربازی می‌کند
| تردست زن | تردستی | شعبده‌بازی | ژانگولر‬
👫*man and woman holding hands
| couple | hand | hold | man | woman
*burrë dhe grua që kapin duart
| burrë | dorë | grua | mbaj | çift
*իրար ձեռք բռնած մարդ և կին
| բռնել | զույգ | կին | ձեռք | տղամարդ
*άντρας και γυναίκα πιασμένοι χέρι-χέρι
| άνδρας | γυναίκα | ζευγάρι | κρατώ | χέρι
‫*سړي او ښځه لاسونه لري‫*زن و مرد دست در‌ دست
| دست | دست در دست | زن | زوج | مرد‬
👬*two men holding hands
| Gemini | couple | hand | hold | man | twins | zodiac
*dy burra të kapur për duarsh
| binjakë | binjakët | burrë | dorë | mbaj | zodiak | çift
*իրար ձեռք բռնած երկու տղամարդ
| բռնել | երկվորյակ | զույգ | կենդանակերպ | ձեռք | տղամարդ
*δύο άντρες πιασμένοι χέρι-χέρι
| άνδρας | δίδυμοι | δίδυμος | ζευγάρι | ζώδιο | κρατώ | χέρι
‫*دوه سړي لاسونه ترسره‫*دو مرد دست در دست
| برج فلکی | دست | دست در دست | دو پیکر | زوج | زودیاک | مرد | همجنس‌گرا‬
👭*two women holding hands
| couple | hand | hold | woman
*dy gra të kapura për duarsh
| dorë | grua | mbaj | çift
*իրար ձեռք բռնած երկու կին
| բռնել | զույգ | կին | ձեռք
*δύο γυναίκες πιασμένες χέρι -χέρι
| γυναίκα | ζευγάρι | κρατώ | χέρι
‫*دوه ښځو لاسونه ترسره‫*دو زن دست در دست
| دست | دست در دست | زن | زوج | همجنس‌گرا‬
💏*kiss
| couple
*puthje
| romancë | çift
*համբույր
| զույգ | սիրավեպ
*φιλί
| έρωτας | ζευγάρι
‫*مچې‫*بوسه
| داستان عاشقانه | زوج | عشق‬
👩‍❤️‍💋‍👩*kiss: woman, woman
| couple | kiss | woman
*puthje: grua e grua
| puthje | romancë | çift | grua
*համբույր՝ կին և կին
| զույգ | համբույր | սիրավեպ | կին
*φιλί: γυναίκα, γυναίκα
| έρωτας | ζευγάρι | φιλί | γυναίκα
‫*مچې: ښځه او ښځه
| مچې | ښځه‬
‫*بوسه: زن،‏ زن
| بوسه | داستان عاشقانه | زوج | عشق | زن‬
💑*couple with heart
| couple | love
*çift me zemër
| dashuri | romancë | zemër | çift
*սրտիկով զույգ
| զույգ | սեր | սիրավեպ | սիրտ
*ζευγάρι με καρδιά
| έρωτας | αγάπη | ζευγάρι | καρδιά
‫*د زړه سره جوړه‫*زوج عاشق
| داستان عاشقانه | زوج | عشق | قلب‬
👩‍❤️‍👩*couple with heart: woman, woman
| couple | couple with heart | love | woman
*çift me zemër: grua e grua
| dashuri | romancë | zemër | çift | çift me zemër | grua
*սրտիկով զույգ՝ կին և կին
| զույգ | սեր | սիրավեպ | սիրտ | սրտիկով զույգ | կին
*ζευγάρι με καρδιά: γυναίκα, γυναίκα
| έρωτας | αγάπη | ζευγάρι | ζευγάρι με καρδιά | καρδιά | γυναίκα
‫*د زړه سره جوړه: ښځه او ښځه
| د زړه سره جوړه | ښځه‬
‫*زوج عاشق: زن،‏ زن
| داستان عاشقانه | زوج | زوج عاشق | عشق | قلب | زن‬
👪*family*familje
| baba | fëmijë | mama | nënë
*ընտանիք
| երեխա | հայր | մայր
*οικογένεια
| μητέρα | παιδί | πατέρας
‫*کورنۍ‫*خانواده
| خانه‌وار | عائله | فامیل‬
👩‍👩‍👧*family: woman, woman, girl
| family | woman | girl
*familje: grua e grua e vajzë
| baba | familje | fëmijë | mama | nënë | grua | vajzë
*ընտանիք՝ կին և կին և աղջիկ
| երեխա | ընտանիք | հայր | մայր | կին | աղջիկ
*οικογένεια: γυναίκα, γυναίκα, κορίτσι
| μητέρα | οικογένεια | παιδί | πατέρας | γυναίκα | κορίτσι
‫*کورنۍ: ښځه او ښځه او نجلۍ
| کورنۍ | ښځه | نجلۍ‬
‫*خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر
| خانه‌وار | خانواده | عائله | فامیل | زن | دختر‬
🤳*selfie
| camera | phone
*foto vetjake
| kamerë | sellfi | telefon | vetjake
*սելֆի
| լուսանկար | հեռախոս
*selfie
| τηλέφωνο | φωτογραφική μηχανή
‫*سيلفي‫*خودگرفت
| سلفی | عکس از خود‬
💪*flexed biceps
| biceps | comic | flex | muscle
en_CA: *flexed bicep
| bicep | comic | flex | muscle
*muskuli dykrerësh i mbledhur
| i mbledhur | muskul | muskul dykrerësh | trup | vizatim komik
*ձգված բիցեպս
| բիցեպս | կոմիքս | ձգել | մարմին | մկան
*σφιχτός δικέφαλος
| δικέφαλος | επίδειξη | κόμικ | μυς | σώμα
‫*انعطافی مټې
| مټې l مسخره l انعطاف l انعطافی مټې l عضلي‬
‫*عضله بازو
| بدن | ماهیچه | مصور | ورزیده‬
👈*backhand index pointing left
| backhand | finger | hand | index | point
*gishti tregues që tregon majtas
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | tregon | tregues | trup
*դեպի ձախ ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | ցուցամատ
*δείκτης χεριού προς τα αριστερά
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | σώμα | χέρι | χτύπημα
‫*په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول
| د لاس شا l په چپ لاس په شهادت ګوته اشاره کول l ګوته l لاس l شهادت ګوته l اشاره‬
‫*اشاره به چپ
| اشاره | انگشت | انگشت اشاره | بدن | دست | پشت دست‬
👉*backhand index pointing right
| backhand | finger | hand | index | point
*gisht tregues i drejtuar djathtas
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | tregoj | tregues | trup
*դեպի աջ ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | ցուցամատ
*δείκτης χεριού προς τα δεξιά
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | σώμα | χέρι | χτύπημα
‫*په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول
| د لاس شا l په ښي لاس په شهادت ګوته اشاره کول l ګوته l لاس l شهادت ګوته l اشاره‬
‫*اشاره به راست
| اشاره | انگشت | انگشت اشاره | بدن | دست | پشت دست‬
*index pointing up
| finger | hand | index | point | up
*gisht tregues që tregon lart
| dorë | gisht | lart | tregoj | tregues | trup
*դեպի վեր ուղղված ցուցամատ ձեռքի ափի կողմից
| ձեռք | ձեռքի ափ | մատ | մարմին | ուղղված | վեր | ցուցամատ
*δείκτης χεριού προς τα επάνω
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | επάνω | σώμα | χέρι
‫*Vote شهادت ګوته پورته نیول
| ګوته l لاس l شهادت ګوته l شهادت ګوته پورته نیول l پورته‬
‫*اشاره به بالا
| اشاره | انگشت | بالا | بدن | دست‬
👆*backhand index pointing up
| backhand | finger | hand | index | point | up
*gisht tregues i drejtuar lart
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | lart | tregoj | tregues | trup
*դեպի վեր ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | վեր | ցուցամատ
*δείκτης χεριού προς τα επάνω ανάποδα
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | επάνω | σώμα | χέρι | χτύπημα
‫*شهادت ګوته لاس شاخوا پورته نیول
| ګوته l لاس l شهادت ګوته l شهادت ګوته پورته نیول l پورته‬
‫*اشاره به بالا با پشت دست
| اشاره | انگشت | بالا | بدن | دست | پشت دست‬
🖕*middle finger
| finger | hand
*gishti i mesit
| dorë | gisht | trup
*մեջտեղի մատ
| ձեռք | մատ | մարմին
*μεσαίο δάχτυλο
| δάχτυλο | σώμα | χέρι
‫*منځنې ګوته
| ګوته l لاس l منځنې ګوته‬
‫*انگشت میانه
| انگشت | بدن | دست | ناسزا‬
👇*backhand index pointing down
| backhand | down | finger | hand | index | point
*gisht tregues i drejtuar poshtë
| dorë | gisht | kurrizi i dorës | poshtë | tregoj | tregues | trup
*դեպի վար ուղղված ցուցամատ
| ձեռք | մատ | մարմին | ուղղված | վար | ցուցամատ
*δείκτης χεριού προς τα κάτω ανάποδα
| δάχτυλο | δείκτης | δείχνω | κάτω | σώμα | χέρι | χτύπημα
‫*په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول
| لاس شاخوا l په شهادت ګوته لاس شاخوا لاندي اشاره کول l لاندي l ګوته l لاس l شهادت ګوته l اشاره‬
‫*اشاره به پایین
| اشاره | انگشت | انگشت اشاره | بدن | دست | پایین | پشت دست‬
*victory hand
| hand | v | victory
en_GB: *victory hand
| hand | peace hand | peace sign | v | v sign | victory
*dora e fitores
| dorë | fitore | trup | v
*հաղթական ձեռք
| v | հաղթանակ | ձեռք | մարմին
*σήμα της νίκης
| v | νίκη | σώμα | χέρι
‫*د بریا نښه
| لاس l v l بریا l د بریا نښه‬
‫*علامت پیروزی
| بدن | دست | وی | پیروزی‬
🤞*crossed fingers
| cross | finger | hand | luck
*gishta të kryqëzuar
| dorë | fat | gisht | kryqëzim
*խաչած մատներ
| խաչել | հաջողություն | ձեռք | մատ
*καλή τύχη
| δάχτυλα | σταυρώνω | τύχη | χέρι
‫*متقاطع ګوتي
| متقاطع l متقاطع ګوتي l ګوتي l لاس l بخت‬
‫*انگشتان گره خورده
| انگشت | بخت | دست | شانس | پنجه | گره‬
🖖*vulcan salute
| finger | hand | spock | vulcan
en_AU: *Vulcan salute
| finger | hand | spock | vulcan
*përshëndetja e vulkanit
| dorë | gisht | spock | trup | vulkan
*վուլկանցիների ողջույն
| ձեռք | մատ | մարմին | վուլկան
*χαιρετισμός σποκ
| vulcan | δάχτυλο | σποκ | σώμα | χέρι
‫*ښه راغلاست
| ګوتي l لاس l ټوپ l ښه l ښه راغلاست‬
‫*سلام ولکان
| اسپاک | انگشت | دست | سلام | ولکان | پیشتازان فضا‬
🤘*sign of the horns
| finger | hand | horns | rock-on
en_CA, en_GB: *sign of the horns
| finger | hand | horns | rock on
*shenja e brirëve
| brirë | dorë | gisht | rok | trup
*եղջյուրների նշան
| եղջյուրներ | ձեռք | մատ | մարմին
*χειρονομία ροκ
| δάχτυλο | κέρατα | ροκάρω | σώμα | χέρι
‫*دوشاخه
| ګوتي l لاس l دوشاخ l مست l دوشاخه‬
‫*شاخ شیطان
| انگشت | دست | راک | شاخ | شیطان | نماد شاخ‬
🤙*call me hand
| call | hand
en_GB: *call-me hand
| call | hand
*dorë me shenjën “më telefono”
| dorë | telefono
*զանգիր ինձ
| զանգել | ձեռք
*τηλεφώνησέ μου
| κλήση | χέρι
‫*زنګ وهلو اشاره
| زنګ l زنګ وهلو اشاره l لاس‬
‫*دست به شکل تلفن
| تلفن | دست | زنگ‬
🖐*hand with fingers splayed
| finger | hand | splayed
*dorë e ngritur me gishtat të hapur
| dorë | e hapur | gisht | i hapur | trup
*բացված մատներով բարձրացված ձեռք
| բացված | ձեռք | մատ | մարմին
*μούντζα
| ανοιχτά δάχτυλα | δάχτυλο | σώμα | χέρι
‫*پنجه
| ګوته l لاس l پنجه l پنجه‬
‫*بزن قدش
| انگشت | دست‬
*raised hand
| hand
*dorë e ngritur
| dorë | trup
*բարձրացված ձեռք
| ձեռք | մարմին
*σηκωμένο χέρι
| σώμα | χέρι
‫*اوچت لاس
| لاس l اوچت لاس‬
‫*دست بالابرده
| احترام | دست | سلام‬
👌*OK hand
| OK | hand
*«ok» me dorë
| dorë | në rregull | ok | trup
*ok ցույց տվող ձեռք
| ok | ձեռք | մարմին
*χειρονομία οκ
| OK | σώμα | χέρι
‫*اوکی لاس
| لاس l اوکی l اوکی لاس‬
‫*علامت اوکی
| اوکی | باشه | بله | تأیید | دست | قبول‬
👍*thumbs up
| +1 | hand | thumb | up
*gishti i madh lart
| +1 | dorë | gisht i madh | lart | trup
*բութ մատը վեր
| +1 | բութ | ձեռք | մարմին | վեր
*σηκωμένος αντίχειρας
| +1 | αντίχειρας | επάνω | σώμα | χέρι
‫*ډیر ښه
| +1 l لاس l غټه ګوته l ډیر ښه l پورته‬
‫*پسندیدن
| 1+ | بالا | دست | شست‬
👎*thumbs down
| -1 | down | hand | thumb
*gishti i madh poshtë
| -1 | dorë | gisht i madh | poshtë | trup
*բութ մատը ներքև
| -1 | բութ մատ | ձեռք | մարմին | ներքև
*κατεβασμένος αντίχειρας
| -1 | αντίχειρας | κάτω | σώμα | χέρι
‫*ډیر بد
| +1 l لاس l غټه ګوته l ډیر بد‬
‫*نپسندیدن
| 1- | دست | شست | پایین‬
*raised fist
| clenched | fist | hand | punch
*grusht i ngritur
| dorë | grusht | grushtoj | i mbledhur | trup
*բարձրացված բռունցք
| բռունցք | հարված | ձեռք | մարմին | սեղմված
*σηκωμένη γροθιά
| γροθιά | μπουνιά | σφιγμένο | χέρι
‫*موټۍ پورته نیول
| موټي l سوک l لاس l سوک l موټۍ پورته نیول‬
‫*مشت کردن
| بدن | مشت | کوبیدن | گره‬
👊*oncoming fist
| clenched | fist | hand | punch
*grusht që vjen
| dorë | grusht | grushtoj | i mbledhur | trup
*հանդիպակաց բռունցք
| բռունցք | հարված | ձեռք | մարմին | սեղմված
*γροθιά
| μπουνιά | σφιγμένο | χέρι
‫*مخامخ موټۍ
| موټۍ l سوک l لاس l مخامخ موټۍ l سوک‬
‫*با مشت کوبیدن
| بدن | مشت | مشت کردن | کوبیدن | گره‬
🤛*left-facing fist
| fist | leftwards
en_CA: *left-facing fist
| fist | leftward
*grusht i majtë në anën e përparme
| grusht | i majtë
*բռունցքը ձախ
| բռունցք | ձախ
*αριστερή γροθιά
| γροθιά | στα αριστερά
‫*چپ موټۍ
| موټۍ l چپ موټۍ l چپ خوا‬
‫*مشت به چپ
| به چپ | مشت | چپ‬
🤜*right-facing fist
| fist | rightwards
en_CA: *right-facing fist
| fist | rightward
*grusht i djathtë në anën e përparme
| grusht | i djathtë
*բռունցքը աջ
| աջ | բռունցք
*δεξιά γροθιά
| γροθιά | στα δεξιά
‫*ښۍ موټۍ
| موټۍ l ښۍ موټۍ l ښۍ خوا‬
‫*مشت به راست
| به راست | راست | مشت‬
🤚*raised back of hand
| backhand | raised
*dorë e ngritur nga ana e kurrizit
| i ngritur | kurriz dore
*ձեռքի ափ
| բարձրացրած
*ανάποδη
| ανάστροφη
‫*لاس شاخوا اچوتول
| لاس شاخوا l اوچت l لاس شاخوا اچوتول‬
‫*پشت دست
| دست | دست باز‬
👋*waving hand
| hand | wave | waving
*dorë që tundet
| dorë | që tundet | trup | tund
*թափահարող ձեռք
| թափահարել | թափահարող | ձեռք | մարմին
*χέρι που χαιρετά
| νεύμα | σώμα | χέρι | χαιρετώ
‫*لاس خورول
| لاس l خورول l خوځول l لاس خورول‬
‫*تکان دادن دست
| بدن | تکان دادن | دست | موج‬
🤟*love-you gesture
| ILY | hand
*gjesti "të dua"
| "Të dua" | dorë
*« սիրում եմ քեզ» նշան
| ձեռք | սեռ
*κίνηση σε αγαπώ
| ILY | χέρι
‫*د مینې اشاره
| لاس l ILY l د مینې اشاره‬
‫*علامت دوستت دارم
| دست | دوست دارم | دوستت دارم‬
*writing hand
| hand | write
*dorë që shkruan
| dorë | shkruaj | trup
*գրող ձեռք
| գրել | ձեռք | մարմին
*χέρι που γράφει
| γράφω | σώμα | χέρι
‫*لیکونکې لاس
| لاس l لیکل l لیکونکې لاس‬
‫*نوشتن با دست
| دست | نوشتن‬
👏*clapping hands
| clap | hand
*duar që duartrokasin
| dorë | duartrokas | trup
*ծափահարող ձեռքեր
| ծափահարել | ձեռք | մարմին
*παλαμάκια
| σώμα | χέρι | χειροκροτώ
‫*لاسونه پړکول
| پړکول l لاسونه پړکول l لاس‬
‫*دست زدن
| بدن | دست‬
👐*open hands
| hand | open
*duar të hapura
| dorë | e hapur | hap | trup
*բաց ձեռքեր
| բաց | ձեռք | մարմին
*ανοικτά χέρια
| ανοιχτό | σώμα | χέρι
‫*خلاص لاسونه
| لاس l خلاص l خلاص لاسونه‬
‫*دست‌های باز
| باز | بدن | دست‬
🙌*raising hands
| celebration | gesture | hand | hooray | raised
en_GB: *raising hands
| celebration | gesture | hand | hooray | raised | woo hoo | yay
*njeri që ngre duart
| dorë | e ngritur | festim | festë | gjest | trup | urra
*ձեռքերը բարձրացնող անձ
| բարձրացված | ժեստ | ձեռք | մարմին | ուռա | տոն
*χέρια ψηλά
| γιορτή | ζήτω | κίνηση | σηκωμένο | σώμα | χέρι
‫*لاسونه اوچتول
| لمانځل l اشاره l لاس l هوری l اوچت l لاسونه اوچول‬
‫*تمجید
| بالابرده | تحسین | جشن | دست | هورا | ژست‬
🤲*palms up together
| prayer
*pëllëmbë të bashkuara
| besimtar | falje | lutje
*ձեռքերի ափերը վեր
| աղոթք
*παλάμες μαζί
| προσευχή
‫*لپه لاسونه
| لپه لاسونه l عبادت‬
‫*دست دعا
| دعا | راز و نیاز | عبادت | نماز‬
🙏*folded hands
| ask | bow | folded | gesture | hand | please | pray | thanks
*duar të mbledhura
| dorë | faleminderit | gjest | kërkoj | lutem | lutje | përkulem | trup | të mbledhura
*ձեռքերի ափերը միացված
| աղոթել | ժեստ | խնդրել | խնդրում եմ | խոնարհվել | ձեռք | մարմին | միացված | շնորհակալություն
*χέρια ενωμένα
| ενωμένα | ευχαριστώ | ζητώ | κίνηση | παρακαλώ | προσευχή | σώμα | υπόκλιση | χέρι
‫*مننې لاسونه
| پوښتنه l غوښتل l بند l مننې لاسونه l اشاره l لاس l مهربانی l عبادت l مننه‬
‫*خواهش می‌کنم | دعا
| تشکر | تعظیم | خواهش می‌کنم | خواهش کردن | درخواست | دست | دعا | سپاس | لطفاً | ممنونم‬
🤝*handshake
| agreement | hand | meeting | shake
*shtrëngim duarsh
| dorë | marrëveshje | takim | tundje
*ձեռքսեղմում
| համաձայնություն | հանդիպում | ձեռք | սեղմել
*χειραψία
| συμφωνία | συνάντηση | σφίγγω | χέρι
‫*ستړې مشي
| موافقه l لاس l ستړې مشي l ملاقات l خوځول‬
‫*دست دادن
| دست | قرار | قرار کاری | قول | ملاقات | موافق‬
💅*nail polish
| care | cosmetics | manicure | nail | polish
*manikyr
| kozmetikë | kujdes | lyej | thua | trup
*եղունգների լաքապատում
| եղունգ | խնամք | կոսմետիկա | հղկել | մատնահարդարում | մարմին
*βάψιμο νυχιών
| βερνίκι | καλλυντικά | μανικιούρ | νύχι | σώμα | φροντίδα
‫*نوکانو رنګ
| پاملرنه l کاسمټکیس l مانیکیور l نوک l نوکانو رنګ l رنګ‬
‫*لاک زدن
| آرایش | بدن | توجه | رسیدگی | زیبایی | لاک | مانیکور | ناخن‬
👂*ear
| body
*vesh
| trup
*ականջ
| մարմին
*αυτί
| σώμα
‫*غوږ
| بدن l غوږ‬
‫*گوش
| بدن‬
👃*nose
| body
*hundë
| trup
*քիթ
| մարմին
*μύτη
| σώμα
‫*پوزه
| بدن l پوزه‬
‫*بینی
| بدن‬
👣*footprints
| clothing | footprint | print
*gjurmë këmbësh
| gjurmë | gjurmë këmbe | trup | veshje
*ոտնահետքեր
| հագուստ | հետք | մարմին | ոտնահետք
*πατημασιές
| ίχνος | πατημασιά | ρουχισμός | σώμα
‫*پښو نښي
| لباس l پښو نښه l پښو نښي l نښه‬
‫*رد پا
| اثر | بدن | جای پا | پوشاک‬
👀*eyes
| eye | face
*sytë
| fytyrë | sy | trup
*աչքեր
| աչք | դեմք | մարմին
*μάτια
| μάτι | πρόσωπο | σώμα
‫*سترګي
| سرتګه l سترګي l مخ‬
‫*دو چشم
| صورت | چشم‬
👁*eye
| body
*sy
| trup
*աչք
| մարմին
*μάτι
| σώμα
‫*سترګه
| بدن l سترګه‬
‫*چشم
| بدن‬
👁‍🗨*eye in speech bubble
| eye | speech bubble | witness
*sy në flluskën e të folurit
| dëshmitar | flluskë e të folurit | sy
*ականատեսի նշան
| ականատես | ամպիկ | աչք | վկա
*μάτι σε συννεφάκι ομιλίας
| μάτι | συννεφάκι | συνομιλία
‫*غږ پوقاڼه کې سترګه
| سترګه l غږ پوقاڼه کې سترګه l غږ پوقاڼه l شاهد‬
‫*چشم در حباب گفتار
| حباب گفتار | من شاهدم | کمپین منع قلدری | گفتگو‬
🧠*brain
| intelligent
*tru
| i zgjuar | inteligjent
*ուղեղ
| խելացի
*μυαλό
| έξυπνος
‫*مغز
| مغز l ذکاوت‬
‫*مغز
| باهوش | خردمند | زیرک | عاقل‬
👅*tongue
| body
*gjuhë
| trup
*լեզու
| մարմին
*γλώσσα
| σώμα
‫*ژبه
| بدن l ژبه‬
‫*زبان
| بدن‬
👄*mouth
| lips
*gojë
| buzë | trup
*բերան
| մարմին | շուրթեր
*στόμα
| σώμα | χείλη
‫*خوله
| شونډي l خوله‬
‫*لب
| بدن | دهان‬
💋*kiss mark
| kiss | lips
*shenja e puthjes
| buzë | puthje | romancë | shenjë | zemër
*համբույրի հետք
| համբույր | հետք | շուրթեր | սիրավեպ | սիրտ
*σημάδι από φιλί
| έρωτας | καρδιά | σημάδι | φιλί | χείλη
‫*مچو نښه
| مچو l مچو نښه l شونډي‬
‫*بوسه ماتیکی
| بوسه | عاشقانه | علامت | قلب | لب‬
💘*heart with arrow
| arrow | cupid
*zemër me shigjetë
| eros | romancë | shigjetë | zemër
*նետահարված սիրտ
| կուպիդոն | նետ | սիրավեպ | սիրտ
*καρδιά με βέλος
| έρωτας | βέλος | καρδιά | ρομάντζο
‫*تیر وهلۍ زړه
| تیر l کاپي l تیر وهلی زړه‬
‫*قلب تیرخورده
| الهه عشق | تیر | عاشقانه | قلب | کوپید‬
*red heart
| heart
*zemër e kuqe
| zemër
*կարմիր սիրտ
| սիրտ
*κόκκινη καρδιά
| καρδιά
‫*سور زړه
| زړه l سور زړه‬
‫*قلب قرمز
| قلب‬
💓*beating heart
| beating | heartbeat | pulsating
*zemër që rreh
| pulsim | rrahje | rrahje zemre | zemër
*բաբախող սիրտ
| բաբախյուն | պուլսացիա | սիրտ | սրտխփոց
*καρδιά που χτυπά
| καρδιά | καρδιοχτύπι | πάλλεται | χτυπά
‫*ضربان زړه
| ضربان l ضربان زړه l زړه ضربان l ځړولی‬
‫*قلب تپنده
| تپش | تپش قلب | تپیدن | قلب‬
💔*broken heart
| break | broken
*zemër e thyer
| e thyer | i thyer | thyej | zemër
*կոտրված սիրտ
| կոտրել | կոտրված | սիրտ
*ραγισμένη καρδιά
| καρδιά | σπάω | σπασμένος
‫*مات زړه
| مات l مات شوی l مات زړه‬
‫*قلب شکسته
| شکستن | شکسته | قلب‬
💕*two hearts
| love
*dy zemra
| dashuri | zemër
*երկու սրտեր
| սեր | սիրտ
*δύο καρδιές
| αγάπη | καρδιά
‫*دوه زړونه
| مینه l دوه زړونه‬
‫*دو قلب
| عشق | قلب‬
💖*sparkling heart
| excited | sparkle
*zemër që shkëlqen
| i emocionuar | shkëlqej | zemër
*շողշողացող սիրտ
| կայծ | ոգևորված | սիրտ
*καρδιά που αστράφτει
| αστράφτω | ενθουσιασμένος | καρδιά
‫*ځلاداره زړه
| زړه پوری l ځلاداره l ځلاداره زړه‬
‫*قلب درخشان
| درخشش | قلب | هیجان‌زده‬
💗*growing heart
| excited | growing | nervous | pulse
*zemër që rritet
| i emocionuar | nervoz | puls | që rritet | zemër
*աճող սիրտ
| աճող | նյարդային | ոգևորված | սիրտ | սրտի զարկ
*καρδιά που μεγαλώνει
| αυξανόμενος | ενθουσιασμένος | καρδιά | νευρικός | παλμός καρδιάς
‫*غټیدونکې زړه
| زړه پوری l غټیدونکې l غټیدونکې زړه l وارخطا l ضربان‬
‫*قلب هیجان‌زده
| تپش | عصبی | قلب | هیجان‌زده‬
💙*blue heart
| blue
*zemër blu
| blu | zemër
*կապույտ սիրտ
| կապույտ | սիրտ
*μπλε καρδιά
| καρδιά | μπλε
‫*اسماني زړه
| اسماني l اسماني زړه‬
‫*قلب آبی
| آبی | قلب‬
💚*green heart
| green
*zemër jeshile
| jeshile | zemër
*կանաչ սիրտ
| կանաչ | սիրտ
*πράσινη καρδιά
| καρδιά | πράσινη
‫*شین زړه
| شین l شین زړه‬
‫*قلب سبز
| سبز | قلب‬
💛*yellow heart
| yellow
*zemër e verdhë
| e verdhë | zemër
*դեղին սիրտ
| դեղին | սիրտ
*κίτρινη καρδιά
| κίτρινη | καρδιά
‫*ژیړ زړه
| ژیړ l ژیړ زړه‬
‫*قلب زرد
| زرد | قلب‬
🧡*orange heart
| orange
*zemër ngjyrë portokalli
| portokalli
*նարնջագույն սիրտ
| նարնջագույն | սիրտ
*πορτοκαλί καρδιά
| ποστοκάλι
‫*نارنجی زړه
| نارنجی l نارنجی زړه‬
‫*قلب نارنجی
| قلب | نارنجی‬
💜*purple heart
| purple
*zemër ngjyrë vjollcë
| e purpurt | vjollcë | zemër
*մանուշակագույն սիրտ
| մանուշակագույն | սիրտ
*μoβ καρδιά
| καρδιά | μωβ
‫*بنفش زړه
| بنفش l بنفش زړه‬
‫*قلب بنفش
| بنفش | قلب‬
🖤*black heart
| black | evil | wicked
*zemër e zezë
| e zezë | i keq | ligësi | zemër
*սև սիրտ
| չար | սիրտ | սև
*μαύρη καρδιά
| κακός | καρδιά | μαγεμένος | μαύρο
‫*تور زړه
| تور l تور زړه l شر l بد‬
‫*قلب سیاه
| تار | تاریک | تیره | دل | سنگ‌دل | سیاه | سیاه‌دل | شیطانی | قلب‬
💝*heart with ribbon
| ribbon | valentine
*zemër me fjongo
| e dashur | fjongo | i dashur | zemër
*ժապավենով սիրտ
| ժապավեն | սիրտ | վալենտին
*καρδιά με κορδέλα
| βαλεντίνος | καρδιά | κορδέλα
‫*تړلۍ زړه
| تړلۍ زړه l تړلۍ l عاشقانو ورځ‬
‫*قلب با روبان
| روبان | قلب | ولنتاین‬
💞*revolving hearts
| revolving
*zemra që rrotullohen
| që rrotullohen | rrotulluese | zemër
*պտտվող սրտեր
| պտտվող | սիրտ
*καρδιές που γυρίζουν
| καρδιά | περιστρεφόμενη
‫*تړلۍ زړونه
| تړلۍ l تړلۍ زړونه‬
‫*قلب چرخان
| قلب | چرخان‬
💟*heart decoration
| heart
*dekorim me zemër
| zemër
*սրտաձև նախշ
| սիրտ
*καρδιά σε πλαίσιο
| καρδιά
‫*سینګار زړه
| زړه l سینګار زړه‬
‫*قلب تزئینی
| تزئین | قلب | قلب تپنده | قلب درخشان‬
*heavy heart exclamation
| exclamation | mark | punctuation
*zbukurim i trashë me pikëçuditje me zemër
| pikësim | pikëçuditje | shenjë | zemër
*բացականչական նշանի տեսքով սիրտ
| բացականչություն | կետադրական | նշան | սիրտ
*καρδιά θαυμαστικό
| θαυμαστικό | καρδιά | σημείο | στίξη
‫*‌حیران زړه
| حیران l حیران زړه l نښه l علامه‬
‫*علامت تعجب قلبی
| سجاوندی | علامت | علامت تعجب | قلب | نشانه‌گذاری‬
💌*love letter
| heart | letter | love | mail
*letër dashurie
| dashuri | letër | postë | romancë | zemër
*սիրային նամակ
| նամակ | սեր | սիրավեպ | սիրտ | փոստ
*ερωτικό γράμμα
| έρωτας | αγάπη | γράμμα | καρδιά
‫*د مینې لیک
| زړه l لیک l مینه l د مینې لیک l لیک‬
‫*نامه عاشقانه
| ایمیل | عاشقانه | عشق | قلب | نامه‬
💤*zzz
| comic | sleep
en_GB: *zzz
| comic | sleep | sleeping | sleepy
*zzz
| fle | gjumë | vizatim komik
*խռռռ
| կոմիքս | քնել
*ζζζ
| κόμικ | ύπνος
‫*zzz
| مسخره l خوب l zzz‬
‫*خروپف
| خواب | مصور | کمیک‬
💢*anger symbol
| angry | comic | mad
*simboli i zemërimit
| e inatosur | e zemëruar | i inatosur | i zemëruar | vizatim komik
*զայրույթի նշան
| զայրացած | խենք | կոմիքս
*σύμβολο θυμού
| θυμωμένος | κόμικ | οργισμένος
‫*د قهر نښه
| د قهر نښه l قهر l مسخره l لیونۍ‬
‫*نماد عصبانیت
| دیوانه | عصبانی | مصور | کمیک‬
💣*bomb
| comic
*bombë
| vizatim komik
*ռումբ
| կոմիքս
*βόμβα
| κόμικ
‫*بم
| بم l مسخره‬
‫*بمب
| مصور | کمیک‬
💥*collision
| boom | comic
*përplasje
| bum | vizatim komik
*բախում
| բում | կոմիքս
*σύγκρουση
| κόμικ
‫*تکړ
| بوم l ټکر l مسخر‬
‫*برخورد
| بوم | صدای انفجار | مصور | کمیک‬
💦*sweat droplets
| comic | splashing | sweat
*pika djerse
| djersë | spërkatje | vizatim komik
*քրտինքի կաթիլներ
| կոմիքս | ցայտող | քրտինք
*σταγόνες ιδρώτα
| ιδρώτας | κόμικ | πιτσιλιές
‫*خولو څاڅکی
| مسخره l لري کول l خوله l خولو څاڅکی‬
‫*قطره‌های عرق
| تراوش | عرق | مصور | کمیک‬
💨*dashing away
| comic | dash | running
*i vrullshëm
| vizatim komik | vrapim
*սրընթաց
| ընթանալ | կոմիքս | սլանալ
*τρέξιμο
| κόμικ | ορμή
‫*لري کول
| مسخره l لري l لري کول l منډه وهل‬
‫*به سرعت باد
| دوان | سریع | مصور | کمیک | گرد پا‬
💫*dizzy
| comic | star
en_GB: *dizzy
| comic | spinning | spinning stars | star
*i trullosur
| vizatim komik | yll
*գլխապտույտ
| աստղ | կոմիքս
*αστεράκι
| αστέρι | κόμικ
‫*چټک
| مسخره l چټک l ستورۍ‬
‫*سرگیجه
| ستاره | مصور | کمیک‬
💬*speech balloon
| balloon | bubble | comic | dialog | speech
en_AU, en_CA, en_GB: *speech balloon
| balloon | bubble | comic | dialogue | speech
*flluskë e të folurit
| balonë | dialog | flluskë | të folurit | vizatim komik
*խոսքի ամպիկ
| երկխոսություն | խոսք | կոմիքս | պղպջակ | փուչիկ
*συννεφάκι ομιλίας
| διάλογος | κόμικ | μπαλόνι | ομιλία | συννεφάκι
‫*بیان پوګاڼه
| پوګاڼه l پوګاڼه l مسخره l خبري l بیان l بیان پوګاڼه‬
‫*بالن گفتار
| بالن | حباب | دیالوگ | مصور | کمیک | گفتگو‬
🗨*left speech bubble
| dialog | speech
en_AU, en_CA, en_GB: *left speech bubble
| dialogue | speech
*flluskë e të folurit majtas
| dialog | të folurit
*խոսքի ձախակողմյա ամպիկ
| երկխոսություն | խոսք
*αριστερό συννεφάκι ομιλίας
| διάλογος | συνομιλία
‫*د بیان چپه پوګاڼه
| خبري l د بیان چپه پوګاڼه l بیان‬
‫*حباب گفتار چپ
| دیالوگ | گفتگو‬
🗯*right anger bubble
| angry | balloon | bubble | mad
*flluskë zemërimi djathtas
| balonë | flluskë | i inatosur | i zemëruar
*զայրույթի աջակողմյա ամպիկ
| զայրացած | խենք | պղպջակ | փուչիկ
*δεξί συννεφάκι θυμού
| θυμωμένος | θυμός | μπαλόνι | συννεφάκι
‫*ښې خوا قهر پوګاڼه
| قهر l پوګاڼه l پوقانه l لیونۍ l ښې خوا قهر پوقاڼه‬
‫*حباب خشم راست
| بالن | جنون | حباب | دیوانه | عصبانی‬
💭*thought balloon
| balloon | bubble | comic | thought
en_GB: *thought bubble
| balloon | bubble | comic | thought
*flluskë mendimi
| balonë | flluskë | mendim | vizatim komik
*մտքի ամպիկ
| կոմիքս | միտք | պղպջակ | փուչիկ
*συννεφάκι σκέψης
| κόμικ | μπαλόνι | σκέψη | συννεφάκι
‫*د خبرو پوقانه
| پوقانه l پوقانه l مسخره l خبري l د خبرو پوقانه‬
‫*بالن افکار
| بالن | حباب | فکر | مصور | کمیک‬
🕳*hole*vrimë*փոս*τρύπα
| μαύρη
‫*سورۍ‫*چاله
| سوراخ‬
👓*glasses
| clothing | eye | eyeglasses | eyewear
en_GB: *glasses
| clothing | eye | eyeglasses | eyewear | specs | spectacles
*syze
| sy | veshje
*ակնոց
| աչք | հագուստ
*γυαλιά
| ένδυμα | μάτι
‫*عینکې
| کالی l سترګې l سترګو عینکې l عینکې l عینکې‬
‫*عینک طبی
| عینک | پوشاک | چشم‬
🕶*sunglasses
| dark | eye | eyewear | glasses
*syze dielli
| i errët | sy | syze
*արևային ակնոց
| ակնոց | աչք | մուգ
*γυαλιά ηλίου
| γυαλιά | μάτι | οπτικά | σκοτεινός
‫*لمر عینکې
| تیاره l سترګه l عینکې l عینکې l لمر عینکې‬
‫*عینک آفتابی
| تیره | چشم‬
👔*necktie
| clothing
en_GB: *necktie
| clothing | tie
*kravatë
| veshje
*փողկապ
| հագուստ
*γραβάτα
| ρούχο
‫*نیکټائي
| لباس l نیکټائي‬
‫*کراوات
| پوشاک‬
👕*t-shirt
| clothing | shirt | tshirt
en_GB: *T-shirt
| clothing | shirt | tshirt
*bluzë
| këmishë | veshje
*սպորտային վերնաշապիկ
| հագուստ | սպորտային | վերնաշապիկ
*μπλουζάκι
| μπλούζα | πουκάμισο | ρούχο
‫*ټی شرټ
| لباس l شرټ l ټی شرټ l ټیشرټ‬
‫*تی‌شرت
| بلوز | پوشاک‬
👖*jeans
| clothing | pants | trousers
en_GB: *jeans
| clothing | trousers
*xhinse
| pantallona | veshje
*ջինս
| հագուստ | շալվար | տաբատ
*τζιν παντελόνι
| παντελόνι | ρούχο
‫*کاوبای پتلون
| لباس l کاوبای پتلون l پتلون l پتلون‬
‫*شلوار جین
| جین | شلوار | پوشاک‬
🧣*scarf
| neck
*shall
| qafë
*վզկապ
| պարանոց
*κασκόλ
| λαιμός
‫*غاړې دسمال
| غاړه l غاړې دسمال‬
‫*روسری
| گردن‬
🧤*gloves
| hand
*dorashka
| dorë
*ձեռնոցներ
| ձեռք
*γάντια
| χέρι
‫*دستکشی
| دستکشی l لاس‬
‫*دستکش
| دست‬
🧥*coat
| jacket
*pallto
| xhaketë
*վերարկու
| բաճկոն
*παλτό
| μπουφάν
‫*جامپر
| جامپر l جاکټ‬
‫*پالتو
| کت‬
🧦*socks
| stocking
*çorape
| çorapë
*գուլպաներ
| զուգագուլպա
*κάλτσες
| καλσόν
‫*جرابي
| جرابي l اوږدي جرابي‬
‫*جوراب
| جوراب ساق بلند‬
👗*dress
| clothing
*fustan
| veshje
*զգեստ
| հագուստ
*φόρεμα
| ρούχο
‫*کمیس
| لباس l کمیس‬
‫*پیراهن زنانه
| زنانه | مجلسی | پوشاک‬
👘*kimono
| clothing
*kimono
| veshje
*կիմոնո
| հագուստ
*κιμονό
| ρούχο
‫*کیمینو
| لباس l کیمینو‬
‫*کیمونو
| پوشاک | ژاپنی‬
👙*bikini
| clothing | swim
*bikini
| not | rroba banje | veshje
*բիկինի
| լողալ | հագուստ
*μπικίνι
| κολύμβηση | ρούχο
‫*بکینی
| بکینی l لباس l لامبل‬
‫*بیکینی
| شنا | مایو | پوشاک‬
👚*woman’s clothes
| clothing | woman
*rroba femrash
| femër | veshje
*կնոջ հագուստ
| կին | հագուստ
*γυναικεία ρούχα
| γυναίκα | ρούχο
‫*ښځینه لباس
| لباس l ښځه l ښځینه لباس‬
‫*لباس زنانه
| زنانه | پوشاک‬
👛*purse
| clothing | coin
*kuletë
| monedhë | veshje
*դրամապանակ
| հագուստ | մետաղադրամ
*πορτοφόλι
| ένδυμα | κέρμα
‫*پرس
| لباس l کاین l پرس‬
‫*کیف دستی
| سکه | پوشاک | کیف‬
👜*handbag
| bag | clothing | purse
*çantë dore
| veshje | çantë
*ձեռքի պայուսակ
| հագուստ | պայուսակ
*τσάντα χειρός
| ένδυμα | τσάντα
‫*دسکول
| بکس l لباس l دسکول l پرس‬
‫*کیف دوشی
| پوشاک | کیف‬
👝*clutch bag
| bag | clothing | pouch
*çantë
| veshje
*պայուսակ
| հագուստ
*κασετίνα
| ένδυμα | τσάντα
‫*کڅوړي بکسه
| بکس l لباس l کڅوړي بکسه l بټوه‬
‫*کیف بدون تسمه زنانه
| پوشاک | کیسه کوچک | کیف | کیف پول‬
🛍*shopping bags
| bag | hotel | shopping
*qese dyqani
| blerje | dyqan | hotel | qese
*գնումների պայուսակ
| գնումներ | հյուրանոց | պայուսակ
*τσάντες για ψώνια
| ξενοδοχείο | τσάντα | ψώνια
‫*خریدارۍ بکسه
| بکس l هوټل l خریداری l خریدارۍ بکسه‬
‫*کیف خرید
| خرید | هتل | کیف‬
🎒*school backpack
| bag | satchel | school
en_GB: *school bag
| bag | rucksack | satchel | school
*çantë shkolle
| shkollë | çantë | çantë shpine
*դպրոցական պայուսակ
| դպրոց | ուսապարկ | պայուսակ
*σχολική σάκα
| σχολείο | σχολική τσάντα | τσάντα
‫*د مکتب بکسه
| بکس l د مکتب بکسه l مکتب l د مکتب بکسه‬
‫*کوله‌پشتی
| مدرسه | کولی | کیف‬
👞*man’s shoe
| clothing | man | shoe
*këpucë burrash
| burrë | këpucë | veshje
*տղամարդու կոշիկ
| կոշիկ | հագուստ | տղամարդ
*ανδρικό παπούτσι
| άνδρας | παπούτσι | ρουχισμός
‫*نارینه بوټان
| لباس l نارینه l نارینه بوټان l بوټان l‬
‫*کفش مردانه
| مردانه | پوشاک | کفش‬
👟*running shoe
| athletic | clothing | shoe | sneaker
en_GB: *running shoe
| athletic | clothing | shoe | trainer
*atlete
| atletike | këpucë | veshje
*սպորտային կոշիկ
| կեդեր | կոշիկ | հագուստ | մարզական
*αθλητικό παπούτσι
| αθλητικά | παπούτσι | ρουχισμός
‫*د منډي بوټان
| ورزشي l لباس l د منډي بوټان l بوټان l نخی بوټان‬
‫*کفش دویدن
| اسنیکر | ورزشی | پوشاک | کفش‬
👠*high-heeled shoe
| clothing | heel | shoe | woman
en_GB: *high-heeled shoe
| clothing | heel | shoe | stiletto | woman
*këpucë me takë të lartë
| grua | këpucë | takë | veshje
*բարձրակրունկ կոշիկ
| կին | կոշիկ | կրունկ | հագուստ
*ψηλοτάκουνο παπούτσι
| γυναίκα | παπούτσι | ρουχισμός | τακούνι
‫*کوری-بلند بوټان
| لباس l کورۍ l کوری-بلند بوټان l بوټان l ښځه‬
‫*کفش پاشنه بلند
| زن | پاشنه | پوشاک | کفش‬
👡*woman’s sandal
| clothing | sandal | shoe | woman
*sandale femrash
| femër | këpucë | sandale | veshje
*կնոջ սանդալ
| կին | կոշիկ | հագուստ | սանդալ
*γυναικείο σανδάλι
| γυναίκα | παπούτσι | ρουχισμός | σανδάλι
‫*ښځینه سینډل
| لباس l سینډل l بوټان l ښځه l ښځینه سینډل‬
‫*صندل زنانه
| زن | صندل | پوشاک | کفش‬
👢*woman’s boot
| boot | clothing | shoe | woman
*çizme femrash
| femër | këpucë | veshje | çizme
*կնոջ երկարաճիթք կոշիկ
| երկարաճիթք կոշիկ | կին | կոշիկ | հագուստ
*γυναικεία μπότα
| γυναίκα | μπότα | παπούτσι | ρουχισμός
‫*ښځینه موزي
| موزي l لباس l بوټان l ښځه l ښځینه موزي‬
‫*پوتین زنانه
| بوت | زن | پوتین | پوشاک | چکمه | کفش‬
👑*crown
| clothing | king | queen
*kurorë
| mbret | mbretëreshë | veshje
*թագ
| արքա | թագուհի | հագուստ
*στέμμα
| βασίλισσα | βασιλιάς | ρουχισμός
‫*تاج
| لباس l تاج l پاچا l ملکه‬
‫*تاج
| شاه | ملکه | پوشاک‬
👒*woman’s hat
| clothing | hat | woman
*kapelë femrash
| femër | kapelë | veshje
*կնոջ գլխարկ
| գլխարկ | կին | հագուստ
*γυναικείο καπέλο
| γυναίκα | καπέλο | ρουχισμός
‫*ښځینه خولۍ
| لباس l خولۍ l ښځه l ښځینه خولۍ‬
‫*کلاه زنانه
| زن | پوشاک | کلاه‬
🎩*top hat
| clothing | hat | top | tophat
*kapelë cilindrike
| cilindër | kapelë | lart | veshje
*ցիլինդր
| գլխարկ | հագուստ
*ημίψηλο καπέλο
| καπέλο | ρουχισμός | ψηλό καπέλο
‫*تندی خولۍ
| لباس l خولۍ l تندۍ l تندی خولۍ l تندی خولۍ‬
‫*کلاه مردانه استوانه‌ای
| بالا | تاپ‌هت | پوشاک | کلاه‬
🎓*graduation cap
| cap | celebration | clothing | graduation | hat
en_GB: *graduation cap
| cap | celebration | clothing | graduation | hat | mortarboard
*kapelë diplomimi
| diplomim | festim | festë | kapelë | kapë | veshje
*շրջանավարտի գլխարկ
| ավարտական | գլխարկ | հագուստ | տոն
*καπέλο αποφοίτησης
| αποφοίτηση | γιορτή | καπέλο | ρουχισμός
‫*فراغت خولۍ
| خولۍ l لمانځل l لباس l فراغت l فراغت خولۍ l خولۍ‬
‫*کلاه فارغ‌التحصیلی
| جشن | فارغ‌التحصیلی | پوشاک | کلاه‬
🧢*billed cap
| baseball cap
*kapelë "sqep"
| kapelë bejsbolli
*բեյսբոլի գլխարկ
| բեյսբոլ | գլխարկ
*καπελάκι
| καπέλο του μπέιζμπολ
‫*پيکداره خولۍ
| بیسبال خولۍ l پيکداره خولۍ‬
‫*کلاه لبه‌دار
| نقاب | کلاه | کلاه بیسبال‬
*rescue worker’s helmet
| aid | cross | face | hat | helmet
*helmetë me kryq të bardhë
| fytyrë | helmetë | kapelë | kryq | ndihmë
*սպիտակ խաչով սաղավարտ
| գլխարկ | դեմք | խաչ | սաղավարտ | օգնություն
*κράνος με λευκό σταυρό
| βοήθεια | καπέλο | κράνος | πρόσωπο | σταυρός
‫*د ژغورنې کارمندانو هیلمټ
| مرسته l غلط نښه l مخ l خولۍ l هیلمټ l د ژغورنې کارمندانو هیلمټ‬
‫*کلاه صلیب سرخ
| ایمنی | صلیب | صورت | کلاه | کلاه ایمنی‬
📿*prayer beads
| beads | clothing | necklace | prayer | religion
*rruzare
| fe | lutje | rruaza | varëse | veshje
*տերողորմյա
| աղոթք | կրոն | հագուստ | ուլունքներ | վզնոց
*κομπολόι
| θρησκεία | κολιέ | προσευχή | ρουχισμός | χάντρες
‫*تسبیح
| تسبیح l لباس l غاړه کۍ l لمونز l تسبیح l دین‬
‫*تسبیح
| دعا | مذهب | مهره | پوشاک | گردن‌بند‬
💄*lipstick
| cosmetics | makeup
*buzëkuq
| kozmetikë | makijazh
*շրթներկ
| դիմահարդարում | կոսմետիա
*κραγιόν
| καλλυντικά | μακιγιάζ
‫*لب شیرین
| کاسمټیکس l لب شیرین l میک اپ‬
‫*رژلب
| آرایش | لوازم آرایش‬
💍*ring
| diamond
*unazë
| diamant | romancë
*մատանի
| ադամանդ | սիրավեպ
*δαχτυλίδι
| έρωτας | διαμάντι
‫*ګوتې
| الماس l ګوتې‬
‫*حلقه
| الماس | عاشقانه‬
💎*gem stone
| diamond | gem | jewel
*gur i çmuar
| diamant | gur | i çmuar | romancë
*թանկարժեք քար
| ադամանդ | ակն | գոհար | սիրավեպ
*διαμάντι
| έρωτας | κόσμημα | πετράδι
‫*قیمتي ډبره
| الماس l ډبره l قیمتي ډبره l ګاڼه‬
‫*جواهر
| الماس | جواهرآلات | عاشقانه‬
🐵*monkey face
| face | monkey
*fytyrë majmuni
| fytyrë | majmun
*կապիկի դեմք
| դեմք | կապիկ
*πρόσωπο μαϊμούς
| μαϊμού | πρόσωπο
‫*د بندر مخ‫*صورت میمون
| صورت | میمون‬
🐒*monkey*majmun*կապիկ*μαϊμού‫*بندر‫*میمون
🦍*gorilla*gorillë
| kafshë
*գորիլա
| կենդանի
*γορίλας
| ζώο
‫*گوریلا‫*گوریل
| جانور | حیوان‬
🐶*dog face
| dog | face | pet
*fytyrë qeni
| fytyrë | kafshëz | qen
*շան դեմք
| դեմք | ընտանի կենդանի | շուն
*πρόσωπο σκύλου
| κατοικίδιο | πρόσωπο | σκύλος
‫*سپی مخ‫*صورت سگ
| حیوان خانگی | سگ | صورت‬
🐕*dog
| pet
*qen
| kafshëz
*շուն
| ընտանի կենդանի
*σκύλος
| κατοικίδιο
‫*سپي‫*سگ
| حیوان خانگی‬
🐩*poodle
| dog
*pudël
| qen
*պուդել
| շուն
*κανίς
| σκύλος
‫*پوډل‫*پودل
| سگ‬
🐺*wolf face
| face | wolf
*fytyrë ujku
| fytyrë | ujk
*գայլի դեմք
| գայլ | դեմք
*πρόσωπο λύκου
| λύκος | πρόσωπο
‫*لېوه مخ‫*صورت گرگ
| صورت | گرگ‬
🦊*fox face
| face | fox
*fytyrë dhelpre
| dhelpër | fytyrë | kafshë
*աղվես
| կենդանի
*αλεπού
| ζώο | πρόσωπο
‫*ګيدړې مخ‫*صورت روباه
| حیله | حیله‌گر | روباه | مکار | مکر‬
🐱*cat face
| cat | face | pet
*fytyrë maceje
| fytyrë | kafshë shtëpiake | mace
*կատվի դեմք
| դեմք | ընտանի կենդանի | կատու
*πρόσωπο γάτας
| γάτα | κατοικίδιο | πρόσωπο
‫*پيشو مخ‫*صورت گربه
| حیوان خانگی | صورت | گربه‬
🐈*cat
| pet
*mace
| kafshë shtëpiake
*կատու
| ընտանի կենդանի
*γάτα
| κατοικίδιο
‫*پيشو‫*گربه
| حیوان خانگی‬
🦁*lion face
| Leo | face | lion | zodiac
*fytyrë luani
| fytyrë | luan | luani | zodiak
*առյուծի դեմք
| առյուծ | դեմք | կենդանակերպ | կորյուն
*πρόσωπο λιονταριού
| ζώδιο | λέων | λιοντάρι | πρόσωπο
‫*د شیر مخ‫*صورت شیر
| برج فلکی | زودیاک | شیر | شیر جنگل | صورت‬
🐯*tiger face
| face | tiger
*fytyrë tigri
| fytyrë | tigër
*վագրի դեմք
| դեմք | վագր
*πρόσωπο τίγρης
| πρόσωπο | τίγρης
‫*پړانګ مخ‫*صورت ببر
| ببر | صورت‬
🐅*tiger*tigër*վագր*τίγρη
| τίγρης
‫*پړانګ‫*ببر
🐆*leopard*leopard*ընձառյուծ*λεοπάρδαλη‫*چيته‫*پلنگ
🐴*horse face
| face | horse
*fytyrë kali
| fytyrë | kalë
*ձիու դեմք
| դեմք | ձի
*πρόσωπο αλόγου
| άλογο | πρόσωπο
‫*د آس مخ‫*صورت اسب
| اسب | صورت‬
🐎*horse
| equestrian | racehorse | racing
*kalë
| garim | garë
*ձի
| մրցավազք | մրցավազքային ձի
*άλογο
| άλογο κούρσας | αγώνας
‫*آس‫*اسب
| اسب‌سواری | مسابقه‬
🦄*unicorn face
| face | unicorn
*fytyrë njëbrirëshi
| fytyrë | njëbrirësh
*միաեղջյուրի դեմք
| դեմք | միաեղջյուր
*πρόσωπο μονόκερου
| μονόκερος | πρόσωπο
‫*يو ښکو لرونکی مخ‫*صورت تک‌شاخ
| تک‌شاخ | صورت‬
🦓*zebra
| stripe
*zebër
| rripa | shirita
*զեբր
| բիծ
*ζέβρα
| ρίγα
‫*زبرا‫*گورخر
| حیوان راه‌راه | راه‌راه | گور‬
🦌*deer*dre
| kafshë
*եղնիկ
| եղջերու | կենդանի
*ελάφι
| ζώο
‫*هوسۍ‫*گوزن
| حیوان‬
🐮*cow face
| cow | face
*fytyrë lope
| fytyrë | lopë
*կովի դեմք
| դեմք | կով
*πρόσωπο αγελάδας
| αγελάδα | πρόσωπο
‫*غوا مخ‫*صورت گاو
| صورت | گاو‬
🐂*ox
| Taurus | bull | zodiac
*dem
| demi | zodiak
*ցուլիկ
| կենդանակերպ | ցուլ
*βόδι
| ζώδιο | ταύρος
‫*غوایی‫*گاو نر
| برج ثور | برج فلکی | زودیاک‬
🐃*water buffalo
| buffalo | water
*buall indian
| buall | ujë
*ջրագոմեշ
| ջուր
*νεροβούβαλος
| νερό
‫*ميښ‫*بوفالوی آبی
| آب | بوفالو‬
🐄*cow*lopë*կով*αγελάδα‫*غوا‫*گاو ماده
| گاو‬
🐷*pig face
| face | pig
*fytyrë derri
| derr | fytyrë
*խոզի դեմք
| դեմք | խոզ
*πρόσωπο γουρουνιού
| γουρούνι | πρόσωπο
‫*د سور مخ‫*صورت خوک
| خوک | صورت‬
🐖*pig
| sow
*derr
| dosë
*խոզ
| էգ խոզ
*γουρούνι‫*سور‫*خوک
| ماده خوک‬
🐗*boar
| pig
*derr i egër
| derr
*վարազ
| խոզ
*αγριογούρουνο
| γουρούνι
‫*بور‫*گراز نر
| خوک نر‬
🐽*pig nose
| face | nose | pig
en_GB: *pig nose
| face | nose | pig | pig snout | snout
*hundë derri
| derr | fytyrë | hundë
*խոզի քիթ
| դեմք | խոզ | քիթ
*μύτη γουρουνιού
| γουρούνι | μύτη | πρόσωπο
‫*سور پوزه‫*دماغ خوک
| خوک | دماغ | صورت‬
🐏*ram
| Aries | male | sheep | zodiac
*dash
| dashi | dele | zodiak
*արու ոչխար
| խոյ | կենդանակերպ | ոչխար
*κριάρι
| ζώδιο | κριός
‫*پسه‫*قوچ
| برج حمل | برج فلکی | زودیاک | گوسفند‬
🐑*ewe
| female | sheep
*dele*ոչխար
| մաքի
*πρόβατο‫*مېږه‫*میش
| گوسفند‬
🐐*goat
| Capricorn | zodiac
*dhi
| bricjapi | zodiak
*այծ
| այծեղջյուր | կենդանակերպ
*κατσίκα
| αιγόκερως | ζώδιο
‫*وزه‫*بز
| برج جدی | برج فلکی | بزغاله | زودیاک‬
🐪*camel
| dromedary | hump
en_GB: *camel
| dromedary | hump | one hump | single hump
*gamile
| gungë
*ուղտ
| կուզ | միասապատ
*καμήλα
| καμπούρα
‫*اوښ‫*شتر
| قوز | کوهان‬
🐫*two-hump camel
| bactrian | camel | hump
en_CA: *two-hump camel
| Bactrian | camel | hump
en_GB: *two-hump camel
| bactrian | camel | hump | two humps
*gamile me dy gunga
| baktriane | gamile | gungë
*երկսապատավոր ուղտ
| երկսապատանի | կուզ | ուղտ
*βακτριανή καμήλα
| βακτριανή | καμήλα | καμπούρα
‫*دوه پوټکی اونۍ‫*شتر دو کوهان
| باختری | شتر | کوهان‬
🦒*giraffe
| spots
*gjirafë
| lara | njolla
*ընձուղտ
| պուտեր
*καμηλοπάρδαλη
| κηλίδες
‫*جراف‫*زرافه
| خال | خال‌خالی | لکه‌لکه | نقطه‌نقطه‬
🐘*elephant*elefant*փիղ*ελέφαντας‫*هاتي‫*فیل
🦏*rhinoceros*rinoqeront
| kafshë
*ռնգեղջյուր
| կենդանի
*ρινόκερος
| ζώο
‫*رینکوسرس‫*کرگدن
| حیوان‬
🐭*mouse face
| face | mouse
*fytyrë miu
| fytyrë | mi
*մկան դեմք
| դեմք | մուկ
*πρόσωπο ποντικιού
| ποντίκι | πρόσωπο
‫*موږک مخ‫*صورت موش
| صورت | موش‬
🐁*mouse*mi shtëpiak*մուկ*ποντίκι‫*موږک‫*موش
🐀*rat*mi*առնետ*αρουραίος‫*خاڼی‫*موش صحرایی
| خرموش | موش‬
🐹*hamster face
| face | hamster | pet
*fytyrë brejtësi
| brejtës | fytyrë | kafshëz
*գերմանամկան դեմք
| գերմանամուկ | դեմք | ընտանի կենդանի
*πρόσωπο χάμστερ
| κατοικίδιο | πρόσωπο | χάμστερ
‫*موش خرما مخ‫*صورت همستر
| حیوان خانگی | صورت | همستر‬
🐰*rabbit face
| bunny | face | pet | rabbit
*fytyrë lepuri
| fytyrë | kafshëz | lepur | lepurush
*ճագարի դեմք
| դեմք | ընտանի կենդանի | ճագար | նապաստակ
*πρόσωπο κουνελιού
| κατοικίδιο | κουνέλι | λαγός | πρόσωπο
‫*سويه مخ‫*صورت خرگوش
| بانی | حیوان خانگی | خرگوش | صورت‬
🐇*rabbit
| bunny | pet
*lepur
| kafshëz | lepurush
*ճագար
| ընտանի կենդանի | նապաստակ
*κουνέλι
| κατοικίδιο
‫*سويه‫*خرگوش
| بانی | حیوان خانگی‬
🐿*chipmunk
| squirrel
*ketër*շերտասկյուռ*σκιουράκι
| σκίουρος
‫*چپمنک‫*سنجاب راه‌راه
| سنجاب | سنجاب بلوچی | سنجاب راه‌راه بلوچی‬
🦔*hedgehog
| spiny
*iriq
| gjembaç
*ոզնի
| փշավոր
*σκαντζόχοιρος
| ακανθώδης
‫*هجګګ‫*جوجه‌تیغی
| تیغ‌دار | خارخاری | خاردار | خارپشت | پرخار‬
🦇*bat
| vampire
*lakuriq nate
| kafshë | vampir
*չղջիկ
| կենդանի
*νυχτερίδα
| βαμπίρ | ζώο
‫*بټ‫*خفاش
| حیوان | خوناشام | خون‌آشام‬
🐻*bear face
| bear | face
*fytyrë ariu
| ari | fytyrë
*արջի դեմք
| արջ | դեմք
*πρόσωπο αρκούδας
| αρκούδα | πρόσωπο
‫*خرس مخ‫*صورت خرس
| خرس | صورت‬
🐨*koala
| bear
*koalë
| ari
*կոալա
| արջ
*κοάλα
| αρκούδα
‫*کوالا‫*کوآلا
| کوالا‬
🐼*panda face
| face | panda
*fytyrë pande
| fytyrë | pandë
*պանդայի դեմք
| դեմք | պանդա
*πρόσωπο πάντα
| πάντα | πρόσωπο
‫*پانډا مخ‫*صورت پاندا
| صورت | پاندا‬
🐾*paw prints
| feet | paw | print
*gjurmë putrash
| gjurmë | këmbë | putër
*թաթերի հետքեր
| թաթ | հետք | ոտքեր
*ίχνη ζώου
| ίχνη | πατημασιές | πατούσες
‫*د ټوټې شاخصونه‫*رد پنجه
| اثر | رد | پا | پنجه‬
🦃*turkey
| bird
*gjel deti
| shpend
*հնդկահավ*γαλοπούλα‫*ترکیه‫*بوقلمون
| گوشت بوقلمون‬
🐔*chicken
| bird
*pulë
| shpend
*հավ*κότα
| κοτόπουλο
‫*چرګ‫*مرغ
| جوجه‬
🐓*rooster
| bird
en_GB: *cockerel
| bird | rooster
*gjel
| shpend
*աքաղաղ
| աքաղաք
*κόκκορας
| κόκορας
‫*څښکوری‫*خروس
🐣*hatching chick
| baby | bird | chick | hatching
*zog në çelje
| pulë | zog | çel | çelje
*ձվից դուրս եկող ճուտիկ
| ձագ | ձվից դուրս եկող | ճուտիկ
*εκκολαπτόμενο κοτοπουλάκι
| εκκολαπτόμενο | μωρό | πουλάκι
‫*راوتل چرګوړی‫*جوجه ازتخم‌بیرون‌آمده
| از تخم بیرون آمدن | تولد | جوجه | نوزاد‬
🐤*baby chick
| baby | bird | chick
*zog pule
| bebe | zog
*ճուտիկ
| ձագ
*κοτοπουλάκι
| μωρό
‫*ماشوم چرګوری‫*جوجه
| نوزاد‬
🐥*front-facing baby chick
| baby | bird | chick
*zog pule përballë
| pulë | zog
*դեմքով կանգնած ճուտիկ
| ձագ | ճուտիկ
*κοτοπουλάκι που κοιτά μπροστά
| μωρό | πουλάκι
‫*مخکینی مخ ماشوم چرګوری‫*جوجه از روبرو
| جوجه | نوزاد‬
🐦*bird*zog
| shpend
*թռչուն*πουλί‫*الوتونکی‫*پرنده
🐧*penguin
| bird
*pinguin
| shpend
*պինգվին*πιγκουίνος‫*پینگوین‫*پنگوئن
🕊*dove
| bird | fly | peace
*pëllumb
| fluturoj | paqe | zog
*աղավնի
| թռչել | թռչուն | խաղաղություն
*περιστέρι
| ειρήνη | πετώ | πουλί
‫*کوتره‫*کبوتر
| صلح | پرنده | پریدن‬
🦅*eagle
| bird
*shqiponjë
| shpend
*արծիվ
| թռչուն
*αετός
| πτηνό
‫*عقاب‫*عقاب
| پرنده‬
🦆*duck
| bird
*rosak
| zog
*բադ
| թռչուն
*πάπια
| πτηνό
‫*کږول‫*مرغابی
| پرنده‬
🦉*owl
| bird | wise
*buf
| urtësi | zog
*բու
| թռչուն | իմաստուն
*κουκουβάγια
| πτηνό | σοφός
‫*کونګ‫*جغد
| بیدار | خردمند | شب زنده دار | پرنده‬
🐸*frog face
| face | frog
*fytyrë bretkose
| bretkosë | fytyrë
*գորտի դեմք
| գորտ | դեմք
*πρόσωπο βάτραχου
| βάτραχος | πρόσωπο
‫*ځينګښ مخ‫*صورت قورباغه
| صورت | قورباغه‬
🐊*crocodile*krokodil*կոկորդիլոս*κροκόδειλος‫*نهنګ‫*تمساح
| سوسمار | کروکودیل‬
🐢*turtle
| terrapin | tortoise
*breshkë*կրիա*χελώνα‫*کچی‫*لاک‌پشت
| سنگ‌پشت | کاسه‌پشت | کاس‌پشت‬
🦎*lizard
| reptile
*hardhucë
| zvarranik
*մողես
| սողուն
*σαύρα
| ερπετό
‫*لټکه‫*مارمولک
| خزنده‬
🐍*snake
| Ophiuchus | bearer | serpent | zodiac
*gjarpër
| mbajtës | ofiuku | zodiak
*օձ
| կենդանակերպ
*φίδι
| ζώδιο | κομιστής | οφιούχος
‫*شيګړه‫*مار
| افعی | اهریمن | حامل | زودیاک | مارگیر‬
🐲*dragon face
| dragon | face | fairy tale
*fytyrë dragoi
| dragua | fytyrë | përrallë
*վիշապի դեմք
| դեմք | հեքիաթ | վիշապ
*πρόσωπο δράκου
| δράκος | παραμύθι | πρόσωπο
‫*اژدر مخ‫*صورت اژدها
| افسانه | اژدها | جن و پری | صورت‬
🐉*dragon
| fairy tale
*dragua
| përrallë
*վիշապ
| հեքիաթ
*δράκος
| παραμύθι
‫*اژدر‫*اژدها
| افسانه | جن و پری‬
🦕*sauropod
| brachiosaurus | brontosaurus | diplodocus
*sauropod
| brakiozaur | dinozaur me 4 këmbë
*զավրոպոդ
| բրախիոզավր | բրոնտոզավր | դիպլոդոկ
*σαυρόποδο
| βραχιόσαυρος | βροντόσαυρος | διπλόδοκος
‫*سوروپډ‫*سوسمار
| برانتوسور | برکیوسور | دایناسور دوپا‬
🦖*T-Rex
| Tyrannosaurus Rex
*tiranozaur-reks
| dinozaur me 2 këmbë
*տիրանոզավր ռեքս*τυραννόσαυρος‫*ټي-ریکس
| ټي-ریکس l ټایرانوساروس-ریکس‬
‫*تی‌رکس
| تیرانوسوروس | مارمولک ستمگر‬
🐳*spouting whale
| face | spouting | whale
*balenë që hedh ujë
| balenë | fytyrë | hedh ujë
*ջուր ցայտեցնող կետաձուկ
| դեմք | կետաձուկ | ցայտում
*φάλαινα που πετά νερό
| πετάω νερό | πρόσωπο | φάλαινα
‫*ګرداوی ويل‫*نهنگ در حال آب‌فشانی
| آب‌فشانی | صورت | نهنگ | وال‬
🐋*whale*balenë*կետ*φάλαινα‫*ويل‫*نهنگ
| وال‬
🐬*dolphin
| flipper
*delfin
| pendë notimi
*դելֆին*δελφίνι‫*دولفين‫*دلفین
🐟*fish
| Pisces | zodiac
*peshk
| peshqit | zodiak
*ձուկ
| կենդանակերպ | ձկներ
*ψάρι
| ζώδιο | ιχθείς
‫*کب‫*ماهی
| برج فلکی | حوت | زودیاک‬
🐠*tropical fish
| fish | tropical
*peshk tropikal
| peshk | tropikal
*արևադարձային ձուկ
| արևադարձային | ձուկ
*τροπικό ψάρι
| τροπικό | ψάρι
‫*ګرمسير کب‫*ماهی استوایی
| استوایی | ماهی‬
🐡*blowfish
| fish
*peshk tullumbace
| peshk
*փքաձուկ
| ձուկ
*νεφελόψαρο
| ψάρι
‫*بلوکب‫*ماهی بادکنکی
| ماهی‬
🦈*shark
| fish
*peshkaqen
| peshk
*շնաձուկ
| ձուկ
*καρχαρίας
| ψάρι
‫*شارک‫*کوسه
| ماهی‬
🐙*octopus*oktapod*ութոտնուկ*χταπόδι‫*اکتوپس‫*هشت‌پا
| اختاپوس‬
🐚*spiral shell
| shell | spiral
*guaskë spirale
| guaskë | spirale
*պարուրաձև խխունջախեցի
| խխունջ | պարույր
*σπειροειδές κοχύλι
| κοχύλι | σπειροειδές
‫*د سرپل شیل‫*صدف مارپیچی
| صدف | مارپیچ‬
🦀*crab
| Cancer | zodiac
*gaforre
| zodiak
*կրաբ
| խեցգետին | կենդանակերպ
*κάβουρας
| ζώδιο | καρκίνος
‫*د سرطان‫*خرچنگ
| برج فلکی | زودیاک | سرطان‬
🦐*shrimp
| food | shellfish | small
en_GB: *shrimp
| food | prawn | shellfish | small
*karkalec deti
| butak | i vogël | ushqim
*ծովախեցգետին
| մանրածովախեցգետին | ուտելիք
*γαρίδα
| μικρό | οστρακοειδές | τροφή
‫*چنګاښ‫*میگو
| جانور دریایی | ماهی‬
🦑*squid
| food | molusc
en_GB: *squid
| food | mollusc
*kallamar
| molusk | ushqim
*կաղամար
| կակղամորթ | ուտելիք
*καλαμάρι
| μαλάκιο | τροφή
‫*سکویډ‫*ماهی مرکب
| اختاپوس | جانور دریایی | هشت‌پا‬
🐌*snail*kërmill*խխունջ*σαλιγκάρι
| σαλίγκαρος
‫*شاپېټی‫*حلزون
| لیسک‬
🦋*butterfly
| insect | pretty
*flutur
| e bukur | insekt
*թիթեռ
| գեղեցիկ | միջատ
*πεταλούδα
| έντομο | όμορφος
‫*تیتلی‫*پروانه
| حشره | زیبا | عاشق‬
🐛*bug
| insect
*shumëkëmbësh
| insekt
*միջատ*σκουλήκι
| έντομο
‫*بگ‫*حشره
| باگ‬
🐜*ant
| insect
*milingonë
| insekt
*մրջյուն
| միջատ
*μυρμήγκι
| έντομο
‫*ميږی‫*مورچه
| حشره | ماهی‬
🐝*honeybee
| bee | insect
*bletë
| insekt
*մեղու
| միջատ
*μέλισσα
| έντομο
‫*د شاتو مچۍ‫*زنبور عسل
| حشره‬
🐞*lady beetle
| beetle | insect | ladybird | ladybug
en_GB: *ladybird
| beetle | insect | ladybeetle | ladybug
*mollëkuqe
| brumbull | insekt
*զատիկ
| բզեզ | միջատ
*πασχαλίτσα
| έντομο | σκαθάρι
‫*پالپونکه‫*کفشدوزک
| حشره | سوسک‬
🦗*cricket
| grasshopper
*karkalec
| bulkth | karkalec bari
*ծղրիդ
| մորեխ
*τριζόνι
| ακρίδα
‫*کرکټ‫*جیرجیرک
| زنجره | ملخ‬
🕷*spider
| insect
*merimangë
| insekt
*սարդ
| միջատ
*αράχνη
| έντομο
‫*غڼې‫*عنکبوت
| حشره‬
🕸*spider web
| spider | web
en_GB: *spider’s web
| spider | web
*rrjetë merimange
| merimangë | rrjetë
*սարդոստայն
| ոստայն | սարդ
*ιστός αράχνης
| αράχνη | ιστός
‫*د غڼې ويب‫*تار عنکبوت
| تار | عنکبوت‬
🦂*scorpion
| Scorpio | scorpio | zodiac
*akrep
| akrepi | zodiak
*շագանակագույն կարիճ
| կարիճ | կենդանակերպ
*σκορπιός
| ζώδιο
‫*شوبلکه‫*عقرب
| برج عقرب | برج فلکی | زودیاک | کژدم‬
💐*bouquet
| flower
*buqetë
| bimë | lule | romancë
*ծաղկեփունջ
| բույս | ծաղիկ | սիրավեպ
*μπουκέτο λουλούδια
| λουλούδι | ρομαντισμός | φυτό
‫*شخړه‫*دسته گل
| عاشقانه | گل | گیاه‬
🌸*cherry blossom
| blossom | cherry | flower
*lule qershie
| lule | lulëzim | pemë | qershi
*բալենու ծաղիկ
| բալ | բույս | ծաղիկ
*άνθος κερασιάς
| άνθος | κερασιά | λουλούδι | φυτό
‫*چيري غوزه‫*شکوفه گیلاس
| شکوفه | گل | گیاه | گیلاس‬
💮*white flower
| flower
*lule e bardhë
| lule
*սպիտակ ծաղիկ
| ծաղիկ
*λευκό λουλούδι
| λουλούδι
‫*سپين ګل‫*گل سفید
| گل‬
🏵*rosette
| plant
*rozetë
| bimë
*վարդանախշ
| բույս
*ροζέτα
| φυτό
‫*ستورى‫*گل رزت
| گل | گیاه‬
🌹*rose
| flower
*trëndafil
| bimë | lule
*վարդ
| բույս | ծաղիկ
*τριαντάφυλλο
| λουλούδι | φυτό
‫*ګلاب‫*رز
| گل | گیاه‬
🥀*wilted flower
| flower | wilted
*lule e vyshkur
| lule | vyshkje
*թառամած ծաղիկ
| թառամած | ծաղիկ
*μαραμένο λουλούδι
| λουλούδι | μαραμένος
‫*مړاوي ګل‫*گل پژمرده
| دل شکسته | غمگین | پژمرده | گل‬
🌺*hibiscus
| flower
*hibisk
| bimë | lule
*հիբիսկուս
| բույս | ծաղիկ
*ιβίσκος
| λουλούδι | φυτό
‫*هیبکوس‫*گل بامیه
| گل | گیاه‬
🌻*sunflower
| flower | sun
*luledielli
| bimë | diell | lule
*արևածաղիկ
| արև | բույս | ծաղիկ
*ηλιοτρόπιο
| λουλούδι | φυτό
‫*لمر ګلی‫*گل آفتابگردان
| خورشید | گل | گیاه‬
🌼*blossom
| flower
en_GB: *blossom
| daisy | flower
*lule
| bimë
*ծաղիկ
| բույս
*άνθος
| λουλούδι | φυτό
‫*غوزه‫*شکوفه
| گل | گیاه‬
🌷*tulip
| flower
*tulipan
| bimë | lule
*կակաչ
| բույս | ծաղիկ
*τουλίπα
| λουλούδι | φυτό
‫*ټیلپ‫*لاله
| گل | گیاه‬
🌱*seedling
| young
*filiz
| bimë | e re
*ծիլ
| բույս | մատղաշ
*φιντάνι
| νέο | φυτό
‫*تخم‫*جوانه
| جوان | گیاه‬
🌲*evergreen tree
| tree
*gjelbërim i përjetshëm
| bimë | pemë
*եղևնի
| բույս | ծառ
*αειθαλές δέντρο
| δέντρο | φυτό
‫*تل زرغون ونه‫*همیشه‌سبز
| درخت | گیاه‬
🌳*deciduous tree
| deciduous | shedding | tree
*pemë gjetherënëse
| bimë | gjetherënëse | pemë | rënie
*սաղարթավոր ծառ
| բույս | ծառ | սաղարթավոր
*φυλλοβόλο δέντρο
| δέντρο | ρίχνει τα φύλλα του | φυλλοβόλο | φυτό
‫*غورځونکي ونې‫*برگ‌ریز
| درخت | گیاه‬
🌴*palm tree
| palm | tree
*palmë
| bimë | pemë
*արմավենի
| բույս | ծառ
*φοίνικας
| δέντρο | φυτό
‫*د خجورې ونه‫*نخل
| درخت | گیاه‬
🌵*cactus
| plant
*kaktus
| bimë
*կակտուս
| բույս
*κάκτος
| φυτό
‫*کیکټس‫*کاکتوس
| گیاه‬
🌾*sheaf of rice
| ear | grain | rice
en_GB: *ear of rice
| grain | rice | sheaf
*kapule orizi
| bimë | kalli | oriz
*բրնձի հասկեր
| ականջ | բույս | բրինձ
*όρυζα
| ρύζι | φυτό
‫*د وريجو ګيډۍ‫*خوشه برنج
| برنج | خوشه | دسته | گیاه‬
🌿*herb
| leaf
*erëza
| bimë | gjethe
*խոտաբույս
| բույս | տերև
*βότανο
| φυτό | φύλλο
‫*بوټی‫*گیاه دارویی
| برگ | گیاه‬
*shamrock
| plant
*tërfil
| bimë
*երեքնուկ
| բույս
*τριφύλλι
| φυτό
‫*شرمک‫*برگ شبدر
| گیاه‬
🍀*four leaf clover
| 4 | clover | four | leaf
en_GB: *four-leaf clover
| 4 | clover | four | leaf
*tërfil me katër fletë
| 4 | bimë | gjethe | katër | tërfil
*քառատերև երեքնուկ
| 4 | բույս | երեքնուկ | չորս | տերև
*τετράφυλλο τριφύλλι
| 4 | τέσσερα | τριφύλλι | φυτό | φύλλο
‫*د پاڼی څلور پواسطه‫*شبدر چهاربرگ
| برگ | شبدر | چهار | گیاه | ۴‬
🍁*maple leaf
| falling | leaf | maple
*gjethe panje
| bimë | gjethe | panjë | që bie
*թխկու տերև
| բույս | ընկնող | թխկի | տերև
*φύλλο σφενδάμου
| πέφτει | σφένδαμος | φυτό | φύλλο
‫*میپل پاڼی‫*برگ افرا
| افتادن | افرا | برگ | برگ‌ریز | پاییز | گیاه‬
🍂*fallen leaf
| falling | leaf
*gjethe e rënë
| bimë | gjethe | që bie
*ընկած տերև
| բույս | ընկնող | տերև
*πεσμένα φύλλα
| πεσμένο | φυτό | φύλλο
‫*د پاڼی د رالوېدلې‫*برگ‌ریزان
| افتادن | برگ | پاییز | گیاه‬
🍃*leaf fluttering in wind
| blow | flutter | leaf | wind
*gjethe që fluturon në erë
| bimë | erë | fluturoj | fryj | gjethe
*ճախրող տերևներ
| բույս | թրթռալ | տերև | փչել | քամի
*φύλλα στον άνεμο
| άνεμος | αέρας | ανεμίζω | φυτό | φύλλο
‫*پاڼی په باد کی پاتی کیږی‫*رقص برگ در باد
| باد | برگ | حرکت در باد | وزیدن | گیاه‬
🍇*grapes
| fruit | grape
*rrush
| bimë | frutë
*խաղող
| բույս | պտուղ
*σταφύλι
| φρούτο | φυτό
‫*انګور‫*انگور
| میوه | گیاه‬
🍈*melon
| fruit
*pjepër
| bimë | frutë
*սեխ
| բույս | պտուղ
*πεπόνι
| φρούτο | φυτό
‫*خټكى‫*طالبی
| میوه | گیاه‬
🍉*watermelon
| fruit
*shalqi
| bimë | frutë
*ձմերուկ
| բույս | պտուղ
*καρπούζι
| φρούτο | φυτό
‫*هندواڼه‫*هندوانه
| میوه | گیاه‬
🍊*tangerine
| fruit | orange
en_AU: *mandarin
| fruit | orange
*mandarinë
| bimë | frutë | portokall
*մանդարին
| բույս | նարինջ | պտուղ
*μανταρίνι
| πορτοκάλι | φρούτο | φυτό
‫*سنتره‫*نارنگی
| میوه | نارنجی | گیاه‬
🍋*lemon
| citrus | fruit
*limon
| agrume | bimë | frutë
*կիտրոն
| բույս | պտուղ | ցիտրուս
*λεμόνι
| κίτρο | φρούτο | φυτό
‫*ليمو‫*لیمو ترش
| مرکبات | میوه | گیاه‬
🍌*banana
| fruit
*banane
| frutë | pemë
*բանան
| բույս | պտուղ
*μπανάνα
| φρούτο | φυτό
‫*كيله‫*موز
| میوه | گیاه‬
🍍*pineapple
| fruit
*ananas
| bimë | frutë
*արքայախնձոր
| բույս | պտուղ
*ανανάς
| φρούτο | φυτό
‫*انناس‫*آناناس
| میوه | گیاه‬
🍎*red apple
| apple | fruit | red
*mollë e kuqe
| bimë | e kuqe | frutë | mollë
*կարմիր խնձոր
| բույս | խնձոր | կարմիր | պտուղ
*κόκκινο μήλο
| κόκκινο | μήλο | φρούτο | φυτό
‫*سور مڼه‫*سیب سرخ
| سیب | قرمز | میوه | گیاه‬
🍏*green apple
| apple | fruit | green
*mollë jeshile
| bimë | frutë | jeshile | mollë
*կանաչ խնձոր
| բույս | խնձոր | կանաչ | պտուղ
*πράσινο μήλο
| μήλο | πράσινο | φρούτο | φυτό
‫*شنه مڼه‫*سیب سبز
| سبز | سیب | میوه | گیاه‬
🍐*pear
| fruit
*dardhë
| bimë | frutë
*տանձ
| բույս | պտուղ
*αχλάδι
| φρούτο | φυτό
‫*ناشپاټي‫*گلابی
| میوه | گیاه‬
🍑*peach
| fruit
*pjeshkë
| bimë | frutë
*դեղձ
| բույս | պտուղ
*ροδάκινο
| φρούτο | φυτό
‫*شفتالو‫*هلو
| میوه | گیاه‬
🍒*cherries
| berries | cherry | fruit | red
*qershi
| frutë | pemë
*բալ
| բույս | պտուղ
*κεράσια
| κεράσι | φρούτο | φυτό
‫*سرکۍ‫*گیلاس
| میوه | گیاه‬
🍓*strawberry
| berry | fruit
*luleshtrydhe
| bimë | frutë | kokërr
*ելակ
| բույս | հատապտուղ | պտուղ
*φράουλα
| φρούτο | φυτό
‫*ځمکنی توت‫*توت‌فرنگی
| توت | میوه | گیاه‬
🥝*kiwi fruit
| food | fruit | kiwi
*kivi
| frutë | ushqim
*կիվի
| միրգ | ուտելիք
*ακτινίδιο
| τροφή | φρούτο
‫*کیوی میوه‫*کیوی
| خوراکی | غذا | میوه‬
🍅*tomato
| fruit | vegetable
*domate
| bimë | perime
*լոլիկ
| բանջարեղեն | բույս
*ντομάτα
| λαχανικό | φυτό
‫*رومي‫*گوجه‌فرنگی
| سبزیجات | گیاه‬
🥥*coconut
| palm | piña colada
*arrë kokosi
| palmë | pina-koladë
*կոկոս
| արմավենի | պինյա կոլադա
*καρύδα
| πίνα κολάντα | φοίνικας
‫*كو پره‫*نارگیل
| نخل | پیناکولادا‬
🥑*avocado
| food | fruit
*avokado
| frutë | ushqim
*ավոկադո
| միրգ | ուտելիք
*αβοκάντο
| τροφή | φρούτο
‫*آیوکودا‫*آووکادو
| خوراکی | غذا | میوه‬
🍆*eggplant
| aubergine | vegetable
en_001: *aubergine
| vegetable
en_CA: *eggplant
*patëllxhan
| bimë | perime
*սմբուկ
| բանջարեղեն | բույս
*μελιτζάνα
| λαχανικό | φυτό
‫*توربانجان‫*بادمجان
| سبزیجات | گیاه‬
🥔*potato
| food | vegetable
*patate
| perime | ushqim
*կարտոֆիլ
| բանջարեղեն | ուտելիք
*πατάτα
| λαχανικό | τροφή
‫*راغونډول‫*سیب زمینی
| سبزیجات | سیب‌زمینی | غذا‬
🥕*carrot
| food | vegetable
*karotë
| perime | ushqim
*գազար
| բանջարեղեն | ուտելիք
*καρότο
| λαχανικό | τροφή
‫*گاجر‫*هویج
| سبزیجات | غذا‬
🌽*ear of corn
| corn | ear | maize | maze
*kalli misri
| bimë | kalli | misër
*եգիպտացորեն
| ականջ | բույս
*καλαμπόκι
| αραβόσιτος | φυτό
‫*د جوار وږی‫*بلال ذرت
| بلال | دانه ذرت | ذرت | گیاه‬
🌶*hot pepper
| hot | pepper
en_GB: *chilli
| hot | pepper
en_AU: *chilli
| pepper
*spec djegës
| bimë | djegës | spec
*կծու պղպեղ
| բույս | կծու | պղպեղ
*καυτερή πιπεριά
| καυτερή | πιπεριά | φυτό
‫*ګرم مرچ‫*فلفل قرمز
| تند | داغ | فلفل | گیاه‬
🥒*cucumber
| food | pickle | vegetable
*kastravec
| perime | turshi | ushqim
*վարունգ
| բանջարեղեն | ուտելիք
*αγγούρι
| λαχανικό | πίκλα | τροφή
‫*بادرنګ‫*خیار
| خیارشور | سبزیجات | غذا‬
🥦*broccoli
| wild cabbage
*brokoli
| lakër e egër
*բրոկկոլի
| վայրի կաղամբ
*μπρόκολο
| άγριο λάχανο
‫*بروکولي‫*بروکلی
| کلم‬
🍄*mushroom
| toadstool
*kërpudhë*սունկ
| բույս
*μανιτάρι
| φυτό
‫*خوندی‫*قارچ
| گیاه‬
🥜*peanuts
| food | nut | peanut | vegetable
en_GB: *peanuts
| food | monkey nut | nut | nuts | peanut
*kikirik
| perime | ushqim
*գետնանուշ
| ընդեղեն | ընկույզ | ուտելիք
*φιστίκια
| λαχανικό | ξηρός καρπός | τροφή | φιστίκι
‫*وړکتوب‫*بادام زمینی
| بادام | بادم زمینی | بادوم‬
🌰*chestnut
| plant
en_AU, en_CA: *chestnut
| nut
*lajthi
| pemë
*շագանակ
| բույս
*κάστανο
| φυτό
‫*ښوونه‫*فندق
| گیاه‬
🍞*bread
| loaf
*bukë
| copë | çyrek
*հաց
| բոքոն
*ψωμί
| φρατζόλα
‫*ډوډۍ‫*نان
| تکه | قرص | لقمه‬
🥐*croissant
| bread | crescent roll | food | french
en_CA: *croissant
| French | bread | crescent roll | food
*kroasant
| briosh | bukë | franceze | rulon në formë gjysmëhëne | simite | ushqim
*կրուասան
| խմորեղեն | հաց | ուտելիք | ֆրանսիական
*κρουασάν
| γαλλικός | τροφή | ψωμί
‫*کریسټینټ‫*کرواسان
| نان | نون | پیراشکی | کروسان‬
🥖*baguette bread
| baguette | bread | food | french
en_AU: *French stick
| baguette | bread | food | french
en_CA: *baguette bread
| French | baguette | bread | food
en_GB: *baguette
| bread | food | french
*bagetë
| bukë | franceze | ushqim
*բագետ
| հաց | ուտելիք | ֆրանսիական
*μπαγκέτα
| γαλλικός | τροφή | ψωμί
‫*بګیټ ډوډۍ‫*نان باگت
| باگت | نان | نون‬
🥨*pretzel
| twisted
*gjevrek
| brumë i përdredhur i pjekur | kulaç i përdredhur
*ոլորաբլիթ
| բոկեղ | ոլորած | սիմիթ
*πρέτσελ
| στριφτό
‫*تروه کلچه‫*چوب‌شور
| نان پیچانده‬
🥞*pancakes
| crêpe | food | hotcake | pancake
*petulla
| krepa | palapeta | ushqim
*ձիթաբլիթ
| բլիթ | կրեպ | ուտելիք
*τηγανίτες
| κέικ | κρέπα | τηγανίτα | τροφή
‫*پینکیکونه‫*پنکیک
| کیک | کیک تابه‌ای‬
🧀*cheese wedge
| cheese
*copë djathi
| djathë
*պանրի կտոր
| պանիր
*κομμάτι τυρί
| τυρί
‫*د پنیر پیښه‫*قاچ پنیر
| پنیر‬
🍖*meat on bone
| bone | meat
*mish me kockë
| kockë | mish
*ոսկորով միս
| միս | ոսկոր
*κότσι
| κρέας | κόκκαλο
‫*د غوښې پر هډوکو‫*گوشت با استخوان
| استخوان | گوشت‬
🍗*poultry leg
| bone | chicken | leg | poultry
en_GB: *poultry leg
| bone | chicken | drumstick | leg | poultry
*kofshë pule
| kockë | kofshë | këmbë | pulë | shpend
*հավի բուդ
| բուդ | թռչնամիս | հավ | ոսկոր
*πόδι πουλερικού
| κοτόπουλο | κόκκαλο | πουλερικό | πόδι
‫*د چرګانو پښه‫*ران ماکیان
| استخوان | ران | ماکیان | مرغ | پا‬
🥩*cut of meat
| chop | lambchop | porkchop | steak
*mish tul
| biftek | copë mishi | mish derri | mish qengji
*մսի կտոր
| կրծքամիս | ոսկրամիս | տավար | փափկամիս
*κομμάτι κρέας
| αρνίσιο παϊδάκι | μπριζόλα | παϊδάκι | χοιρινή μπριζόλα
‫*د غوښې ونې‫*برش گوشت
| استیک | کوشت با استخوان دنده | کوشت با استخوان گوسفند | گوشت با استخوان خوک‬
🥓*bacon
| food | meat
*pastërma
| mish | proshutë | ushqim
*բեկոն
| միս | ուտելիք
*μπέικον
| κρέας | τροφή
‫*وازګه‫*بیکن
| غذا | گوشت | گوشت خوک سوده‌شده | گوشت سوده‌شده‬
🍔*hamburger
| burger
en_GB: *beefburger
| burger | hamburger
*hamburger
| burger
*համբուրգեր
| բուրգեր
*χάμπουργκερ‫*هامبرګر‫*همبرگر
| برگر | چیزبرگر‬
🍟*french fries
| french | fries
en_CA: *French fries
en_GB: *chips
| french fries | fries
en_AU: *chips
| fries
*patate të skuqura
| patate | të skuqura
*տապակած կարտոֆիլ
| կարտոֆիլ | ֆրի
*τηγανητές πατάτες
| πατάτες | τηγανιτές
‫*چپس‫*سیب‌زمینی سرخ‌کرده
| سرخ‌کرده | سیب‌زمینی‬
🍕*pizza
| cheese | slice
*pica
| djathtë | fetë
*պիցցա
| կտոր | պանիր
*πίτσα
| κομμάτι | τυρί
‫*پیزا‫*پیتزا
| قاچ | پنیر‬
🌭*hot dog
| frankfurter | hotdog | sausage
en_CA: *hot dog
| frankfurter | sausage
*hot-dog
| salsiçe
*հոթդոգ
| նրբերշիկ | ֆրանկֆուրտեր
*χοτ ντογκ
| λουκάνικο | φρανκφούρτης
‫*هاټ ډاګ‫*هات داگ
| ساندویچ | سوسیس‬
🥪*sandwich
| bread
*sandviç
| bukë
*սենդվիչ
| հաց
*σάντουιτς
| ψωμί
‫*سانډویچ‫*ساندویچ
| نان‬
🌮*taco
| mexican
en_CA: *taco
| Mexican
*tako
| ushqim meksikan
*տակո
| մեքսիկական
*τάκο
| μεξικάνικο
‫*ټکو‫*تاکو
| غذا | مکزیکی‬
🌯*burrito
| mexican | wrap
en_CA: *burrito
| Mexican | wrap
*burrito
| ushqim meksikan i mbështjellë
*բուրիտո
| մեքսիկական
*μπουρίτο
| μεξικάνικο
‫*بريټو‫*بوریتو
| غذا | مکزیکی‬
🥙*stuffed flatbread
| falafel | flatbread | food | gyro | kebab | stuffed
*giro
| bukë e mbushur | palapetë e mbushur | ushqim
*լավաշով բրդուճ
| բրդուճ | գիրոս | լավաշ | շաուրմա
*γεμιστή λαγάνα
| γύρος | κεμπάπ | σάντουιτς | τροφή | φαλάφελ
‫*خړوب شوي ډک‫*لقمه
| جایرو | غذا | فلافل | نان پیتا | کباب | کباب ترکی‬
🥚*egg
| food
*vezë
| ushqim
*ձու
| ուտելիք
*αυγό
| τροφή
‫*هګۍ‫*تخم مرغ
| آبپز | غذا‬
🍳*cooking
| egg | frying | pan
*gatim
| skuqje | tigan | vezë
*թավայով ձվածեղ
| թավա | ձու | տապակել
*μαγείρεμα
| αυγό | τηγάνι | τηγανίζω
‫*پخلي‫*آشپزی
| تابه | تخم‌مرغ | سرخ کردن | نیمرو‬
🥘*shallow pan of food
| casserole | food | paella | pan | shallow
*tigan me ushqim
| enë | tavë gjelle | tigan | ushqim
*տապակա
| թավա | ուտելիք | տապակած | տափակ
*τηγάνι
| παέγια | ρηχός | τροφή | ψητό
‫*د خوړو د سطحی پژواک‫*ماهیتابه غذا
| دیگ | غذا | ماهی‌تابه | پلو اسپانیایی‬
🍲*pot of food
| pot | stew
*kupë me ushqime
| kupë | çomlek
*թասով ճաշ
| թաս | ճաշ
*κατσαρόλα με φαγητό
| κατσαρόλα | μαγειρευτό
‫*د خوړو لوښي‫*ظرف غذا
| خورش‬
🥣*bowl with spoon
| breakfast | cereal | congee
*tas me lugë
| drithëra | vakti i mëngjesit
*գդալով աման
| նախաճաշ | շիլա
*μπολ με κουτάλι
| δημητριακά | πρωινό
‫*کڅوړه د چمچ سره‫*کاسه و قاشق
| آش برنج | حلیم صبحانه | شله | صبحانه‬
🥗*green salad
| food | green | salad
en_AU: *garden salad
| food | garden | salad
*sallatë e gjelbër
| e gjelbër | perime | sallatë | ushqime
*աղցան
| բանջարեղեն | ուտելիք
*πράσινη σαλάτα
| σαλάτα | τροφή | χόρτα
‫*شنه سلاد‫*سالاد سبزیجات
| سالاد | سبزی | سبزیجات | غذا‬
🍿*popcorn*kokoshka*ադիբուդի*ποπ-κορν
| ποπ κορν
‫*د جوارونينې‫*ذرت بوداده
| بوداده | ذرت | پاپ کرن‬
🥫*canned food
| can
en_GB: *tinned food
| can | canned food | tin
*ushqim i konservuar
| kanaçe | kuti konserve
*պահածո*κονσέρβα φαγητού
| κονσέρβα
‫*ډک خوراک‫*غذای کنسروشده
| قوطی | کنسرو‬
🍱*bento box
| bento | box
*kuti bento
| bento | kuti
*բենտո արկղիկ
| արկղիկ | բենտո
*κουτί φαγητού
| κουτί
‫*د بینټو بکس‫*جعبه بنتو
| بنتو | جعبه | غذا | ژاپنی‬
🍘*rice cracker
| cracker | rice
*biskotë me oriz
| biskotë | oriz
*բրնձի կրեկեր
| բրինձ | կրեկեր
*κράκερ ρυζιού
| μπισκότο | ρύζι
‫*وريجی د خندا وړ‫*تردک برنجی
| برنج | تردک | کراکر‬
🍙*rice ball
| Japanese | ball | rice
*topth orizi
| japonez | oriz | top
*բրնձի գնդիկ
| բրինձ | գնդիկ | ճապոնական
*μπάλα ρυζιού
| ιαπωνικό | μπάλα | ρύζι
‫*د وريجو بال‫*کوفته برنجی
| برنج | توپ | ژاپنی | کوفته‬
🍚*cooked rice
| cooked | rice
*oriz i gatuar
| i gatuar | oriz
*եփած բրինձ
| բրինձ | եփած
*μαγειρεμένο ρύζι
| μαγειρεμένο | ρύζι
‫*پخلی شوی وريجی‫*برنج پخته
| برنج | پخته‬
🍛*curry rice
| curry | rice
*oriz me mish me erëza
| mish me erëza | oriz
*կարրիով բրինձ
| բրինձ | կարրի
*ρύζι με κάρυ
| κάρυ | ρύζι
‫*کري وریجی‫*برنج با کاری
| برنج | کاری‬
🍜*steaming bowl
| bowl | noodle | ramen | steaming
*kupë me avull
| kupë | makarona | me avull | ramen
*տաք ապուր
| թաս | լապշա | տաք
*μπολ με αχνιστό φαγητό
| αχνιστό | μπολ | νουντλ | σούπα
‫*د کڅوړې څښل‫*کاسه نودل
| بخار | داغ | رامن | رشته | نودل | کاسه‬
🍝*spaghetti
| pasta
*spageti
| makarona
*սպագետի
| մակարոնեղեն
*σπαγκέτι
| μακαρόνια
‫*سپگتي‫*اسپاگتی
| پاستا‬
🍠*roasted sweet potato
| potato | roasted | sweet
*patate e ëmbël e pjekur
| e pjekur | e ëmbël | patate
*կարմրացրած քաղցր կարտոֆիլ
| կարմրացրած | կարտոֆիլ | քաղցր
*ψητή γλυκοπατάτα
| γλυκιά | πατάτα | ψητή
‫*خوند شوی خواږه کچالو‫*سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده
| سیب زمینی شیرین | سیب‌زمینی | سیب‌زمینی شیرین | کبابی‬
🍢*oden
| kebab | seafood | skewer | stick
*oden
| fruta deti | hell | qebap | shkop
*օդեն
| ծովամթերք | շամփուր | փայտիկ | քյաբաբ
*όντεν
| θαλασσινά | καλαμάκι | κεμπάπ | σουβλάκι
‫*بڼ‫*اودن
| سیخ | غذای دریایی | کباب‬
🍣*sushi*sushi
| rulon orizi me filetë peshku
*սուշի*σούσι‫*سوشي‫*سوشی
| خوراک ژاپنی‬
🍤*fried shrimp
| fried | prawn | shrimp | tempura
en_AU, en_GB: *fried prawn
| fried | prawn | shrimp | tempura
*karkalec i skuqur
| i skuqur | karkalec | karkalec deti | tempura
*տապակած ծովախեցգետին
| ծովախեցգետին | տապակած
*τηγανητή γαρίδα
| γαρίδα | τεμπούρα | τηγανιτό
‫*پخه هګۍ چنګاښ‫*میگو سوخاری
| تمپورا | سرخ‌شده | شاه میگو | میگو‬
🍥*fish cake with swirl
| cake | fish | pastry | swirl
*kroketë me peshk me spirale
| brumë | kroketë | peshk | spirale
*ձկնային տորթ պտտանախշով
| խմորեղեն | ձուկ | պտտանախշ | տորթ
*καμαμπόκο
| ζύμη | κέικ | στρόβιλος | ψάρι
‫*مچھلی کیک‫*کیک ماهی
| شیرینی | ماهی | پیچ | کیک‬
🍡*dango
| Japanese | dessert | skewer | stick | sweet
*dango
| e ëmbël | hell | japoneze | shkop | ëmbëlsirë
*դանգո
| դեսերտ | ճապոնական | շամփուր | փայտիկ | քաղցր
*ντάνγκο
| γλυκό | επιδόρπιο | ιαπωνικό | καλαμάκι | σουβλάκι
‫*ډانګو‫*دانگو
| دسر | سیخ | شیرین | چوب | ژاپنی‬
🥟*dumpling
| empanada | gyōza | jiaozi | pierogi | potsticker
*top brumi i mbushur
| empanada | pieroxhi | xhajoza
*պելմենի
| խինկալի | մանտի
*ντάμπλινγκ
| empanada | gyōza | jiaozi | pierogi | potsticker
‫*غونډاری‫*کوفته
| امپاندا | جیائوزی | پیروگی | کوفته سرخ‌شده | گیوزا‬
🥠*fortune cookie
| prophecy
*biskotë fati
| profeci
*գուշակությունով բլիթ
| գուշակություն
*τυχερό μπισκότο
| προφητεία
‫*د خوشحاله کوکی‫*شیرینی شانس
| غیب‌گویی | پیشگویی‬
🥡*takeout box
| oyster pail
en_GB: *takeaway box
| oyster pail | takeout box
*kuti për ushqim me vete
| kuti kartoni për marrje ushqimi me vete
*ուտելիքը տուն տանելու տուփ
| ոստրեների տուփ
*συσκευασία πακέτου
| χάρτινο κουτάκι
‫*وباسل بکس‫*جعبه بردنی
| سطل صدف خوراکی | ظرف غذای ژاپنی | ظرف غذای گاغذی‬
🍦*soft ice cream
| cream | dessert | ice | icecream | soft | sweet
en_CA: *soft ice cream
| cream | dessert | ice | ice cream | soft | sweet
*akullore e butë
| akull | akullore | e butë | e ëmbël | krem | ëmbëlsirë
*լցնովի պաղպաղակ
| դեսերտ | լցնովի | կրեմ | պաղպաղակ | փափուկ | քաղցր
*παγωτό χωνάκι
| γλυκό | επιδόρπιο | κρέμα | μαλακό | παγωμένο | παγωτό
‫*نرم آيس کریم‫*بستنی قیفی
| بستنی | خامه | دسر | شیرین | قیف | نرم | کرم | یخ‬
🍧*shaved ice
| dessert | ice | shaved | sweet
en_AU: *granita
| dessert | ice | sweet
*akull i grirë
| akull | e ëmbël | i grirë | i ëmbël | ëmbëlsirë
*մանրացված սառույց
| դեսերտ | մանրացված | սառույց | քաղցր
*ξύσματα πάγου
| γλυκό | επιδόρπιο | με επικάλυψη | παγωτό
‫*کنګل‫*یخ در بهشت
| دسر | شیرین | یخ‬
🍨*ice cream
| cream | dessert | ice | sweet
*akullore
| akull | e ëmbël | krem | ëmbëlsirë
*պաղպաղակ
| դեսերտ | կրեմ | քաղցր
*παγωτό
| γλυκό | επιδόρπιο | κρέμα
‫*آیس کریم‫*بستنی
| دسر | شیرین | یخ‬
🍩*doughnut
| dessert | donut | sweet
*petull e ëmbël
| e ëmbël | petull | ëmbëlsirë
*դոնաթ
| դեսերտ | քաղցր
*ντόνατ
| γλυκό | επιδόρπιο
‫*ډونټ‫*دونات
| دسر | شیرین‬
🍪*cookie
| dessert | sweet
en_GB: *biscuit
| cookie | dessert | sweet
en_AU: *biscuit
| dessert | sweet
*biskotë
| e ëmbël | ëmbëlsirë
*թխվածքաբլիթ
| դեսերտ | քաղցր
*μπισκότο
| γλυκό | επιδόρπιο
‫*ککي‫*کلوچه
| دسر | شیرین | کوکی‬
🎂*birthday cake
| birthday | cake | celebration | dessert | pastry | sweet
*tortë ditëlindjeje
| ditëlindje | e ëmbël | festim | kek | tortë | ëmbëlsirë
*ծննդյան տորթ
| դեսերտ | խմորեղեն | տարեդարձ | տոն | տորթ | քաղցր
*τούρτα γενεθλίων
| γενεθλίων | γιορτή | γλυκό | επιδόρπιο | ζύμη | τούρτα
‫*د زېږېدنې کیک‫*کیک تولد
| تولد | جشن | دسر | شیرین | شیرینی | کیک‬
🍰*shortcake
| cake | dessert | pastry | slice | sweet
en_AU, en_GB: *cake
| dessert | pastry | slice | sweet
*kek i shkrifët
| brumë | e ëmbël | fetë | i ëmbël | kek | pastë | ëmbëlsirë
*տորթի կտոր
| դեսերտ | խմորեղեն | կտոր | տորթ | քաղցր
*κομμάτι τούρτας
| γλυκό | επιδόρπιο | ζύμη | κομμάτι | τούρτα
‫*لنډ کیک‫*شُرت‌کیک
| دسر | شیرین | شیرینی | قاچ | کیک‬
🥧*pie
| filling | pastry
en_GB: *pie
| filling | pastry | slice | tart
*byrek
| brumë | petë e mbushur
*կարկանդակ
| լցոնած | խմորեղեն
*πίτα
| αρτοσκευάσματα | γέμιση
‫*پائی‫*پای
| خمیر شیرینی | مواد روی کیک | کیک | کیک شیرینی‬
🍫*chocolate bar
| bar | chocolate | dessert | sweet
*çokollatë
| copë | e ëmbël | ëmbëlsirë
*շոկոլադե սալիկ
| դեսերտ | շոկոլադ | սալիկ | քաղցր
*σοκολάτα
| γλυκό | μπάρα | σοκολάτα επιδόρπιο
‫*د چاکلیټ بار‫*تخته شکلات
| تکه | دسر | شکلات | شیرین | کاکائو‬
🍬*candy
| dessert | sweet
en_GB: *sweets
| dessert | sweet
*ëmbëlsirë
| e ëmbël
*կոնֆետ
| դեսերտ | քաղցր
*καραμέλα
| γλυκό | επιδόρπιο
‫*پتاسه‫*آب‌نبات‌
| دسر | شیرین‬
🍭*lollipop
| candy | dessert | sweet
en_GB: *lollipop
| dessert | lolly | sweet
*lëpirëse
| e ëmbël | karamele | ëmbëlsirë
*սառնաշաքար
| դեսերտ | կոնֆետ | քաղցր
*γλειφιτζούρι
| γλυκό | γλύκισμα | επιδόρπιο
‫*لالیپپ‫*آب‌نبات‌چوبی
| آب‌نبات | خروس‌قندی | دسر | شیرین‬
🍮*custard
| dessert | pudding | sweet
en_GB: *egg custard
| dessert | pudding | sweet
*krem-karamel
| e ëmbël | puding | ëmbëlsirë
*պուդինգ
| դեսերտ | քաղցր
*κρέμα καραμελέ
| γλυκό | επιδόρπιο | πουτίγκα
‫*کسٹرڈ‫*کاستارد
| دسر | شیرین | پودینگ‬
🍯*honey pot
| honey | honeypot | pot | sweet
*vazo me mjaltë
| e ëmbël | i ëmbël | kupë | mjaltë
*մեղրի կճուճ
| կճուճ | մեղր | քաղցր
*βάζο με μέλι
| βάζο | γλυκό | μέλι
‫*شيريني واښه‫*ظرف عسل
| انگبین | شیرین | ظرف | ظرف عسلی | عسل | عسلی‬
🍼*baby bottle
| baby | bottle | drink | milk
en_GB: *baby bottle
| baby | baby’s bottle | bottle | drink | milk
*shishe për bebe
| bebe | pije | qumësht | shishe
*մանկական շիշ
| խմել | կաթ | մանկական | շիշ
*μπιμπερό
| γάλα | μπουκάλι | μωρό | πίνω
‫*د ماشوم بوتل‫*شیشه شیر
| بطری | بچه | شیر | نوزاد | نوشیدن‬
🥛*glass of milk
| drink | glass | milk
*gotë me qumësht
| gotë | pije | qumësht
*մի բաժակ կաթ
| բաժակ | ըմպելիք | կաթ
*ποτήρι γάλα
| γάλα | ποτήρι | ποτό
‫*د شیدو شیش‫*لیوان شیر
| شیر | لیوان | نوشیدن‬
*hot beverage
| beverage | coffee | drink | hot | steaming | tea
*pije e nxehtë
| e nxehtë | kafe | me avull | pi | pije | çaj
*տաք ըմպելիք
| ըմպելիք | թեյ | խմել | սուրճ | տաք
*ζεστό ρόφημα
| αχνιστό | ζεστό | καφές | πίνω | ρόφημα | τσάι
‫*ګرم څښاک‫*نوشیدنی گرم
| بخار | داغ | قهوه | نوشیدن | نوشیدنی | چای‬
🍵*teacup without handle
| beverage | cup | drink | tea | teacup
*filxhan çaji pa bisht
| filxhan | filxhan çaji | pi | pije | çaj
*թեյի բաժակ առանց բռնակի
| բաժակ | ըմպելիք | թեյ | թեյի բաժակ | խմել
*κούπα τσαγιού χωρίς χερούλι
| κούπα | κούπα τσαγιού | πίνω | ρόφημα | τσάι
‫*بې کفایته پرته‫*فنجان چای بدون دسته
| فنجان چای | لیوان | نوشیدن | نوشیدنی | چای‬
🍶*sake
| bar | beverage | bottle | cup | drink
en_GB: *sake
| bar | beverage | bottle | cup | drink | saké
*sake
| bar | filxhan | pi | pije | shishe
*սակե
| բաժակ | բար | ըմպելիք | խմել | շիշ
*σάκε
| κούπα | μπαρ | μπουκάλι | ποτό | ρόφημα
‫*سیک‫*ساکی
| بار | بطری | لیوان | میخانه | نوشیدن | نوشیدنی الکلی‬
🍾*bottle with popping cork
| bar | bottle | cork | drink | popping
en_GB: *bottle with popping cork
| bar | bottle | champagne | cork | drink | popping
*shishe me tapë që kërcet
| bar | kërcitje | pije | shishe | tapë
*թռչող խցանով շիշ
| բար | դուրս թռչել | խմել | խցան | շիշ
*μπουκάλι με φελλό που πετάγεται
| μπαρ | μπουκάλι | πετάγεται | ποτό | φελλός
‫*د پوپینګ کاروان سره بوتل‫*شامپاین جوشان
| بار | بطری | جوشان | لیوان | میخانه | نوشیدن | نوشیدنی الکلی‬
🍷*wine glass
| bar | beverage | drink | glass | wine
*gotë vere
| bar | gotë | pi | pije | verë
*գինու բաժակ
| բաժակ | բար | գինի | ըմպելիք | խմել
*ποτήρι κρασί
| κρασί | μπαρ | ποτήρι | ποτό | ρόφημα
‫*د شرابو ګلاس‫*جام شراب
| بار | شراب | میخانه | نوشیدن | نوشیدنی الکلی‬
🍸*cocktail glass
| bar | cocktail | drink | glass
*gotë kokteji
| bar | gotë | koktej | pije
*կոկտեյլի բաժակ
| բաժակ | բար | խմել | կոկտեյլ
*κοκτέιλ
| μπαρ | ποτήρι | ποτό
‫*د کاکټیل ګلاس‫*جام کوکتل
| بار | جام | میخانه | نوشیدن | کوکتل‬
🍹*tropical drink
| bar | drink | tropical
*pije tropikale
| bar | pi | pije | tropikale
*արևադարձային ընպելիք
| արևադարձային | բար | խմել
*τροπικό ποτό
| μπαρ | ποτό | τροπικό
‫*تود څښل‫*نوشیدنی استوایی
| استوایی | بار | میخانه | نوشیدن‬
🍺*beer mug
| bar | beer | drink | mug
en_GB: *beer mug
| bar | beer | beer stein | drink | mug | stein
*krikëll birre
| bar | birrë | krikëll | pije
*գարեջրի գավաթ
| բար | գավաթ | գարեջուր | խմել
*ποτήρι μπίρας
| μπαρ | μπύρα | ποτήρι μπύρας | ποτό
‫*بير پياله‫*لیوان آب‌جو
| آبجو | بار | لیوان | ماگ | میخانه | نوشیدن‬
🍻*clinking beer mugs
| bar | beer | clink | drink | mug
en_GB: *clinking beer mugs
| bar | beer | beer steins | clink | drink | mug | steins
*kriklla birre që trokiten
| bar | birrë | krikëll | pije | trokas
*զրնգացող գարեջրի գավաթներ
| բար | գավաթ | գարեջուր | զրնգալ | խմել
*ποτήρια μπίρας που τσουγκρίζουν
| μπαρ | μπύρα | ποτήρι μπύρας | ποτό | τσουγκρίζω
‫*بير پياله لور‫*لیوان‌های آبجو را به‌هم زدن
| آبجو | بار | به سلامتی | به هم زدن | ماگ | میخانه | نوشیدن‬
🥂*clinking glasses
| celebrate | clink | drink | glass
*trokitje gotash
| festë | gotë | pije | trokitje
*զնգացող բաժակներ
| բաժակ | զնգոց | ծլնգոց | նշել | տոնել
*ποτήρια που τσουγκρίζουν
| γιορτή | ποτήρι | ποτό | τσούγκρισμα
‫*لور ګلاس‫*صدای به‌هم خوردن پیاله‌ها
| به سلامتی | جشن | جلینگ | مشروب | نوشیدن | پیاله‬
🥃*tumbler glass
| glass | liquor | shot | tumbler | whisky
*gotë
| pije | uiski | ujë
*թեյի բաժակ
| բաժակ | գինի | կոնյակ | վիսկի | օղի
*ποτήρι ουίσκι
| αλκοολούχος | κυλινδρικός | ουίσκι | ποτήρι | σφηνάκι
‫*جام ګلاس‫*لیوان ته‌گنبدی
| بی‌دسته | جرعه | قُلُپ | لیوان | نوشابه الکلی | ویسکی‬
🥤*cup with straw
| juice | soda
en_GB: *cup with straw
| fizzy drink | juice | soft drink
*gotë me pipë
| lëng | pije freskuese
*ձողիկով բաժակ
| զովացուցիչ | ըմպելիք | կոլա | հյութ
*ποτήρι με καλαμάκι
| αναψυκτικό | χυμός
‫*کپ د بوس‫*فنجان با نی
| آب‌میوه | افشره | سودا | لیموناد | نوشابهٔ گازدار‬
🥢*chopsticks
| hashi
*shkopinj (për të ngrënë)
| gatim | ngrënie | shkopinj
*փայտիկներ
| հասի
*ξυλάκια
| χάσι
‫*چینی کاںٹا‫*چاپ‌استیک
| هاشی | چوب‌های غذا‬
🍽*fork and knife with plate
| cooking | fork | knife | plate
en_GB: *knife and fork with plate
| cooking | fork | knife | plate
*pirun dhe thikë me pjatë
| gatim | pirun | pjatë | thikë
*դանակ և պատառաքաղ ափսեի հետ
| ափսե | դանակ | խոհարարություն | պատառաքաղ
*μαχαιροπίρουνα με πιάτο
| μαγείρεμα | μαχαίρι | πιάτο | πιρούρι
‫*ګل او چاقو د پلیټ سره‫*بشقاب و کارد و چنگال
| آشپزی | بشقاب | چنگال | کارد‬
🍴*fork and knife
| cooking | fork | knife
en_GB: *knife and fork
| cooking | cutlery | fork | knife
*pirun dhe thikë
| gatim | pirun | thikë
*դանակ և պատառաքաղ
| դանակ | խոհարարություն | պատառաքաղ
*μαχαιροπίρουνα
| μαγείρεμα | μαχαίρι | πιρούνι
‫*ښاخۍ او چاقو‫*کارد و چنگال
| آشپزی | چنگال | کارد‬
🥄*spoon
| tableware
en_GB: *spoon
| cutlery | tableware
*lugë
| artikull kuzhine | takëm
*գդալ
| սպասք
*κουτάλι
| μαχαιροπίρουνα
‫*قاشقه‫*قاشق
| اسباب سفره | ظروف میز غذا | قاشق غذاخوری‬
🔪*kitchen knife
| cooking | hocho | knife | tool | weapon
en_GB: *kitchen knife
| cooking | cutlery | hocho | knife | tool | weapon
*thikë kuzhine
| armë | gatim | thikë | vegël
*խոհանոցային դանակ
| գործիք | դանակ | եփել | զենք | խոհարար
*κουζινομάχαιρο
| εργαλείο | μαγειρική | μαχαίρι | όπλο
‫*د پخلنځی چاقو‫*چاقوی آشپزخانه
| آشپزی | ابزار | اسلحه | ساطور | هوچو | چاقو‬
🏺*amphora
| Aquarius | cooking | drink | jug | tool | weapon | zodiac
en_GB: *amphora
| Aquarius | cooking | drink | jar | jug | tool | weapon | zodiac
*amforë
| armë | gatim | kanë | pije | ujori | vegël | zodiak
*սափոր
| գործիք | զենք | խմել | խոհարարություն | կենդանակերպ | ջրհոս
*αμφορέας
| εργαλείο | ζώδιο | κανάτα | μαγειρική | ποτό | υδροχόος | όπλο
‫*امفورا‫*سبو
| آشپزی | آمفورا | ابزار | اسلحه | برج فلکی | دلو | زودیاک | نوشیدنی | کوزه‬
🌍*globe showing Europe-Africa
| Africa | Europe | earth | globe | world
*globi që tregon Evropën dhe Afrikën
| Afrikë | Bota | Evropa | Globi | Toka
*եվրոպան և աֆրիկան պատկերող գլոբուս
| աշխարհ | աֆրիկա | գլոբուս | եվրոպա | երկիր
*υδρόγειος με ευρώπη και αφρική
| αφρική | γη | ευρώπη | κόσμος | υδρόγειος
‫*نړۍ ښيي اروپا-افریقا‫*نقشهٔ اروپا-افریقا روی کره
| اروپا | افریقا | جهان | دنیا | زمین | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
🌎*globe showing Americas
| Americas | earth | globe | world
*globi që tregon Amerikat
| Amerikat | Bota | Globi | Toka
*ամերիկաները պատկերող գլոբուս
| ամերիկաներ | աշխարհ | գլոբուս | երկիր
*υδρόγειος με βόρεια και νότια αμερική
| αμερική | γη | κόσμος | υδρόγειος
‫*نړۍ ښيي امریکا‫*نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره
| امریکای شمالی و جنوبی | جهان | دنیا | زمین | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
🌏*globe showing Asia-Australia
| Asia | Australia | earth | globe | world
*globi që tregon Azinë dhe Australinë
| Australi | Azi | Bota | Globi | Toka
*ասիան և ավստրալիան պատկերող գլոբուս
| աշխարհ | ասիա | ավստրալիա | գլոբուս | երկիր
*υδρόγειος με ασία και αυστραλία
| ασία | αυστραλία | γη | κόσμος | υδρόγειος
‫*نړۍ ښيي آسیا - آسټرالیا‫*نقشهٔ آسیا-اقیانوسیه روی کره
| آسیا | استرالیا | جهان | دنیا | زمین | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
🌐*globe with meridians
| earth | globe | meridians | world
*globi me meridianë
| Bota | Globi | Toka | meridianë
*միջօրեականներով գլոբուս
| աշխարհ | գլոբուս | երկիր | միջօրեականներ
*υδρόγειος με μεσημβρινούς
| γη | κόσμος | μεσημβρινοί | υδρόγειος
‫*نړی د میډیانو سره‫*کره با نصف‌النهارها
| جهان | دنیا | زمین | نصف‌النهار | نصف‌النهارها | کرهٔ جغرافیایی | کرهٔ زمین‬
🗺*world map
| map | world
*harta e botës
| botë | hartë
*աշխարհի քարտեզ
| աշխարհ | քարտեզ
*παγκόσμιος χάρτης
| κόσμος | χάρτης
‫*نړۍ په نقشه‫*نقشهٔ جهان
| دنیا | نقشه‬
🗾*map of Japan
| Japan | map
*harta e Japonisë
| hartë | japoni
*ճապոնիայի քարտեզը
| ճապոնիա | քարտեզ
*χάρτης της ιαπωνίας
| ιαπωνία | χάρτης
‫*د جاپان نقشه‫*نقشهٔ ژاپن
| نقشه | ژاپن‬
🏔*snow-capped mountain
| cold | mountain | snow
*mal i mbuluar me borë në majë
| borë | ftohtë | mal
*ձյունածածկ գագաթով լեռ
| լեռ | ձյուն | սառը
*χιονισμένο βουνό
| βουνό | κρύο | χιόνι
‫*د واورې تړل شوی غر‫*قلهٔ برفی
| برف | سرد | کوه‬
*mountain*mal*լեռ
| սար
*βουνό‫*غره‫*کوه
| کوهستان‬
🌋*volcano
| eruption | mountain
*vullkan
| mal | moti | shpërthim
*հրաբուխ
| եղանակ | ժայթքում | լեռ
*ηφαίστειο
| έκρηξη | βουνό
‫*احمق سړی‫*آتشفشان
| آب‌وهوا | فوران | کوه | کوهستان‬
🗻*mount fuji
| fuji | mountain
en_CA: *mount Fuji
en_AU: *mount Fuji
| Fuji | mountain
*mali i Fuxhit
| Fuxhi | mal
*ֆուջի լեռ
| լեռ | ֆուջի
*ηφαίστειο φούτζι
| βουνό | φούτζι
‫*فجی سوځی‫*کوه فوجی
| فوجی | کوه‬
🏕*camping*kamp*ճամբար*κατασκήνωση‫*کیمپنګ‫*چادرزنی
| اردو | چادر زدن | کمپینگ‬
🏖*beach with umbrella
| beach | umbrella
en_GB: *beach with umbrella
| beach | parasol | umbrella
*plazh me çadër
| plazh | çadër
*լողափ հովանոցով
| լողափ | հովանոց
*παραλία με ομπρέλα
| ομπρέλα | παραλία
‫*ساحل د چتری سره‫*ساحل و سایبان
| ساحل | سایه‌بان | چتر‬
🏜*desert*shkretëtirë*անապատ*έρημος‫*دښته‫*بیابان
| کویر‬
🏝*desert island
| desert | island
*ishull shkretëtirë
| ishull | shkretëtirë
*անմարդաբնակ կղզի
| անմարդաբնակ | կղզի
*ερημονήσι
| έρημο | νησί
‫*دښتې ټاپو‫*جزیرهٔ خالی از سکنه
| بدون سکنه | جزیره | متروکه‬
🏞*national park
| park
*park kombëtar
| park
*ազգային պարկ
| պարկ
*εθνικό πάρκο
| πάρκο
‫*ملي پارک‫*پارک ملی
| پارک‬
🏟*stadium*stadium*մարզադաշտ*στάδιο‫*لوبغالی‫*ورزشگاه
| استادیوم‬
🏛*classical building
| classical
*ndërtesë klasike
| klasik | klasike | ndërtesë
*հունահռոմեական շինություն
| հունահռոմեական | շինություն
*κλασικό κτίριο
| κλασικό
‫*کلاسیکي ودانۍ‫*ساختمان باستانی
| ساختمان | قدیمی | کلاسیک‬
🏗*building construction
| construction
*ndërtim ndërtese
| ndërtesë | ndërtim
*շենքի կառուցում
| շենք | շինարարություն
*κατασκευή κτιρίου
| κατασκευή | κτίριο
‫*د ودانولو ودانۍ‫*ساخت‌وساز ساختمانی
| احداث | بنا | ساختمان | ساخت‌وساز‬
🏘*houses*shtëpitë
| ndërtesë | shtëpi
*տան շինարարություն
| շենք | տուն
*σπίτια
| κτίριο | σπίτι
‫*کورونه‫*منازل
| ساختمان‌ها | ‌خانه‌ها‬
🏚*derelict house
| derelict | house
en_GB: *derelict house
| derelict | dilapidated | house
*shtëpi e braktisur
| e braktisur | ndërtesë | shtëpi
*լքված շինություն
| լքված | շենք | տուն
*εγκαταλελειμμένο σπίτι
| εγκαταλελειμμένο | κτίριο | σπίτι
‫*بې کوره کور‫*خانهٔ متروکه
| خانه | ساختمان | متروک‬
🏠*house
| home
*shtëpi
| ndërtesë
*բնակելի տուն
| բնակարան | շենք | տուն
*σπίτι
| κτίριο
‫*کور‫*خانه
| ساختمان | منزل‬
🏡*house with garden
| garden | home | house
*shtëpi me kopsht
| kopsht | ndërtesë | shtëpi
*այգիով տուն
| այգի | բնակարան | շենք | տուն
*σπίτι με κήπο
| κήπος | κτίριο | σπίτι
‫*کور د باغ سره‫*خانهٔ حیاط‌دار
| باغ | حیاط | خانه | ساختمان | منزل‬
🏢*office building
| building
*ndërtesë zyrash
| ndërtesë
*գրասենյակային շենք
| շենք
*κτίριο γραφείων
| κτίριο
‫*دفتری ودانی‫*ساختمان اداری
| ساختمان‬
🏣*Japanese post office
| Japanese | post
*zyrë postare japoneze
| japonez | japoneze | ndërtesë | postë
*ճապոնական փոստատուն
| ճապոնական | շենք | փոստատուն
*ιαπωνικό ταχυδρομείο
| ιαπωνικό | κτίριο | ταχυδρομείο
‫*د جاپان پوستي دفتر‫*پست‌خانهٔ ژاپنی
| ساختمان | پست | ژاپنی‬
🏤*post office
| European | post
*zyrë postare
| evropian | evropiane | ndërtesë | postë
*փոստատուն
| եվրոպական | շենք
*ταχυδρομείο
| ευρωπαϊκό | κτίριο
‫*پوستي دفتر‫*ادارهٔ پست | پست‌خانه
| ادارهٔ پست | اروپایی | ساختمان | پست | پست‌خانه‬
🏥*hospital
| doctor | medicine
*spital
| bar | doktor | ilaç | ndërtesë
*հիվանդանոց
| բժիշկ | բժշկություն | շենք
*νοσοκομείο
| γιατρός | κτίριο | φάρμακα
‫*روغتون‫*بیمارستان
| دارو | دکتر | ساختمان | پزشک‬
🏦*bank
| building
*bankë
| ndërtesë
*բանկ
| շենք
*τράπεζα
| κτίριο
‫*بانک‫*بانک
| ساختمان‬
🏨*hotel
| building
*hotel
| ndërtesë
*հյուրանոց
| շենք
*ξενοδοχείο
| κτίριο
‫*هوټل‫*هتل
| ساختمان‬
🏩*love hotel
| hotel | love
*hotel për dashuri
| dashuri | hotel | ndërtesë
*սիրային հյուրանոց
| հյուրանոց | շենք | սեր
*ξενοδοχείο ημιδιαμονής
| αγάπη | κτίριο | ξενοδοχείο
‫*مينه هوټل‫*هتل عشق‌ورزی
| ساختمان | عشق | عشق‌بازی | هتل‬
🏪*convenience store
| convenience | store
en_GB: *convenience store
| convenience | shop | store
*minimarket
| dyqan | i vogël | market | ndërtesë
*շուրջօրյա խանութ
| խանութ | շենք | շուրջօրյա
*παντοπωλείο
| εξυπηρέτηση | κατάστημα | κτίριο
‫*اسانتیا ساتل‫*بقالی
| ساختمان | فروشگاه‬
🏫*school
| building
*shkollë
| ndërtesë
*դպրոց
| շենք
*σχολείο
| κτίριο
‫*ښوونځي‫*مدرسه
| ساختمان‬
🏬*department store
| department | store
*dyqan me shumë njësi
| dyqan | ndërtesë | njësi
*հանրախանութ
| խանութ | շենք
*πολυκατάστημα
| κατάστημα | κτίριο | τομέας
‫*د څانګې پلورنځی‫*فروشگاه بزرگ
| بزرگ | ساختمان | فروشگاه‬
🏭*factory
| building
*fabrikë
| ndërtesë
*գործարան
| շենք
*εργοστάσιο
| κτίριο
‫*فابریکه‫*کارخانه
| ساختمان‬
🏯*Japanese castle
| Japanese | castle
*kështjellë japoneze
| japonez | japoneze | kështjellë | ndërtesë
*ճապոնական դղյակ
| դղյակ | ճապոնական | շենք
*ιαπωνικό κάστρο
| ιαπωνικό | κάστρο | κτίριο
‫*جاپاني منار‫*قلعهٔ ژاپنی
| ساختمان | قلعه | ژاپنی‬
🏰*castle
| European
*kështjellë
| evropian | evropiane | ndërtesë
*դղյակ
| եվրոպական | շենք
*κάστρο
| ευρωπαϊκό | κτίριο
‫*منار‫*قلعه
| اروپایی | دژ | قصر‬
💒*wedding
| chapel | romance
*dasmë
| kishëz | romancë
*հարսանիք
| մատուռ | սիրավեպ
*γάμος
| παρεκκλήσι | ρομάντζο
‫*واده‫*ازدواج
| عاشقانه | عروسی | کلیسا‬
🗼*Tokyo tower
| Tokyo | tower
en_CA: *Tokyo Tower
*kullë në Tokio
| Tokio | kullë
*տոկիոյի աշտարակը
| աշտարակ | տոկյո
*πύργος του τόκιο
| πύργος | τόκιο
‫*د توکیو ټاور‫*برج توکیو
| برج | توکیو | دکل‬
🗽*Statue of Liberty
| liberty | statue
en_CA: *Statue of Liberty
| Liberty | Statue
*Statuja e Lirisë
| liri | statujë
*ազատության արձանը
| ազատություն | արձան
*άγαλμα της ελευθερίας
| άγαλμα | ελευθερία
‫*د خپلواکۍ مجسمه‫*مجسمهٔ آزادی
| آزادی | مجسمه‬
*church
| Christian | cross | religion
*kishë
| e krishterë | fe | kryq | ndërtesë
*եկեղեցի
| խաչ | կրոն | շենք | քրիստոնեական
*εκκλησία
| κτίριο | σταυρός | χριστιανικό
‫*کلیسا‫*کلیسا
| دین | ساختمان | صلیب | مذهب | مسیحیت‬
🕌*mosque
| Muslim | islam | religion
en_CA: *mosque
| Islam | Muslim | religion
*xhami
| fe | islam | mysliman
*մզկիթ
| իսլամ | կրոն | մուսուլման
*τέμενος
| θρησκεία | ισλάμ | μουσουλμανικός
‫*جومات‫*مسجد
| اسلام | دین | مسلمان‬
🕍*synagogue
| Jew | Jewish | religion | temple
*sinagogë
| fe | hebraik | hebre | tempull
*սինագոգ
| կրոն | հրեա | հրեական | տաճար
*συναγωγή
| εβραίος | εβραϊκός | θρησκεία | ναός
‫*عبادت کونکي‫*کنیسه
| دین | مذهب | معبد | یهود | یهودی‬
*shinto shrine
| religion | shinto | shrine
en_CA: *Shinto shrine
*faltore shinto
| faltore | fe | shinto
*սինտոյական տաճար
| կրոն | սինտոյական | տաճար
*σιντοϊστικός ναός
| θρησκεία | ναός | σιντοϊστικός
‫*شینټو مزار‫*معبد شینتو
| شینتو | مذهب | معبد‬
🕋*kaaba
| Muslim | islam | religion
en_CA: *kaaba
| Islam | Muslim | religion
*qabeja
| fe | islam | mysliman
*կաաբա
| իսլամ | կրոն | մուսուլման
*καάμπα
| θρησκεία | ισλάμ | μουσουλμανικός
‫*کعبې‫*کعبه
| اسلام | حج | دین | مسلمان | مکه‬
*fountain*shatërvan*շատրվան*σιντριβάνι
| βουνό
‫*مورينه‫*فواره
| آب‌فشان | حوض و فواره | فشانه‬
*tent
| camping
*tendë
| kamp
*վրան
| ճամբար
*σκηνή
| κατασκήνωση
‫*خيمه‫*چادر
| خیمه | چادر زدن | چادرزنی | کمپینگ‬
🌁*foggy
| fog
*me mjegull
| mjegull | moti
*մառախլապատ
| եղանակ | մառախուղ
*ομιχλώδες τοπίο
| καιρός | ομίχλη
‫*خوپه‫*مه‌آلود
| آب‌وهوا | مه‬
🌃*night with stars
| night | star
*natë me yje
| moti | natë | yll
*աստղազարդ գիշեր
| աստղ | գիշեր | եղանակ
*έναστρη νύχτα
| αστέρι | καιρός | νύχτα
‫*شپه د ستورو سره‫*شب پرستاره
| آسمان شب | ستاره | شب‬
🏙*cityscape
| city
*panoramë qyteti
| ndërtesë | qytet
*քաղաքի համայնապատկեր
| շենք | քաղաք
*αστικό τοπίο | περίγραμμα πόλης
| αστικό τοπίο | κτίριο | περίγραμμα πόλης | πόλη
‫*ښارسیپټ‫*نمای شهر
| شهر | شهری | منظره | نما‬
🌄*sunrise over mountains
| morning | mountain | sun | sunrise
*lindja e diellit mbi male
| diell | lindje dielli | mal | moti | mëngjes
*արևածագը լեռներում
| առավոտ | արև | արևածագ | եղանակ | լեռ
*αυγή πίσω από βουνά
| ήλιος | αυγή | βουνό | καιρός | πρωί
‫*په غرونو کې لمر‫*طلوع در کوهستان
| آفتاب | بامداد | خورشید | صبح | صبح زود | طلوع | طلوع آفتاب | کوه | کوهستان‬
🌅*sunrise
| morning | sun
*lindja e diellit
| diell | moti | mëngjes
*արևածագ
| առավոտ | արև | եղանակ
*αυγή
| ήλιος | καιρός | πρωί
‫*لمرخاته‫*طلوع
| آفتاب | بامداد | خورشید | صبح | صبح زود‬
🌆*cityscape at dusk
| city | dusk | evening | landscape | sun | sunset
*panoramë qyteti në muzg
| diell | mbrëmje | moti | muzg | ndërtesë | panoramë | perëndim | qytet
*քաղաքի համայնապատկեր մթնշաղին
| արև | եղանակ | երեկո | լանդշաֆտ | մայրամուտ | մթնշաղ | շենք | քաղաք
*αστικό τοπίο το σούρουπο
| ήλιος | βράδυ | ηλιοβασίλεμα | καιρός | κτίριο | πόλη | σούρουπο | τοπίο
‫*ښارګوټی په دودو کې‫*نمای شهر هنگام غروب
| خورشید | شهر | عصر | غروب | غروب آفتاب | منظره | چشم‌انداز‬
🌇*sunset
| dusk | sun
*perëndim dielli
| diell | moti | muzg | ndërtesë
*մայրամուտ
| արև | եղանակ | մթնշաղ | շենք
*ηλιοβασίλεμα
| ήλιος | καιρός | κτίριο | σούρουπο
‫*لمر لوېده‫*غروب
| خورشید | غروب آفتاب | منظره | چشم‌انداز | گرگ‌ومیش‬
🌉*bridge at night
| bridge | night
*urë natën
| mot | natë | urë
*կամուրջը գիշերով
| գիշեր | եղանակ | կամուրջ
*γέφυρα τη νύχτα
| γέφυρα | καιρός | νύχτα
‫*په شپه کې پل‫*پل در شب
| روی پل | شب | پل‬
*hot springs
| hot | hotsprings | springs | steaming
en_CA: *hot springs
| hot | springs | steaming
*llixhë
| burim | i nxehtë | me avull
*տաք աղբյուրներ
| աղբյուրներ | հոսք | տաք
*θερμές πηγές
| βγάζει καπνούς | ζέστη | πηγές
‫*ګرمې چينې‫*چشمهٔ آب گرم
| بخار | داغ | چشمه | چشمه آب گرم | گرم‬
🌌*milky way
| space
en_CA: *Milky Way
en_AU: *Milky Way
| space
*rruga e qumështit
| hapësirë | moti
*ծիր կաթին
| եղանակ | տիեզերք
*γαλαξίας
| διάστημα | καιρός
‫*د شودو لار‫*راه شیری
| آسمان | سپهر | فضا‬
🎠*carousel horse
| carousel | horse
en_GB: *carousel horse
| carousel | horse | merry-go-round
en_AU: *merry-go-round | horse
| carousel | horse | merry-go-round
*kalë në karusel
| kalë | karusel
*կարուսելի ձի
| կարուսել | ձի
*αλογάκι καρουσέλ
| άλογο
‫*کارطوس آس‫*چرخ‌وفلک اسبی
| اسب | چرخ‌وفلک‬
🎡*ferris wheel
| amusement park | ferris | wheel
en_CA: *Ferris wheel
en_GB: *ferris wheel
| amusement park | ferris | theme park | wheel
*rrotullame
| park lojërash
*սատանայի անիվ
| անիվ | զվարճանքների այգի | սատանայի
*ρόδα λούνα-παρκ
| λούνα παρκ | ρόδα
‫*فیرس ګرارۍ‫*چرخ‌وفلک
| شهر بازی | چرخ | چرخ و فلک‬
🎢*roller coaster
| amusement park | coaster | roller
en_GB: *rollercoaster
| amusement park | coaster | roller | theme park
*tren lojërash me valëzim
| park lojërash | tren lojërash
*ամերիկյան բլուրներ
| ամերիկյան | բլուրներ | զվարճանքների այգի
*τρενάκι
| λούνα παρκ
‫*رولر کوستر‫*ترن هوایی
| رولر | شهر بازی‬
💈*barber pole
| barber | haircut | pole
en_GB: *barber’s pole
| barber | haircut | pole
*shenja e berberit
| berber | prerje flokësh | shenjë
*վարսավիրի ձող
| ձող | սանրվածք | վարսավիր
*σύμβολο κουρείου
| κοντάρι | κουρέας | κούρεμα
‫*نايي قطب‫*چراغ سلمانی
| آرایشگر | سلمانی | نماد | چراغ | کوتاه کردن مو‬
🎪*circus tent
| circus | tent
en_AU: *big top
| circus
*tendë cirku
| cirk | tendë
*կրկեսային վրան
| կրկես | վրան
*σκηνή τσίρκου
| σκηνή | τσίρκο
‫*د سرکس خیمه‫*چادر سیرک
| سیرک | چادر‬
🚂*locomotive
| engine | railway | steam | train
*lokomotivë
| avull | hekurudhë | mjet | motor | tren
*շոգեքարշ
| գնացք | գոլորշի | երկաթուղի | փոխադրամիջոց
*καρβουνιάρης
| ατμός | μηχανή | σιδηρόδρομος | τρένο | όχημα
‫*لوکوموتيو‫*لوکوموتیو
| بخار | ریل | قطار | موتور | وسیلهٔ نقلیه‬
🚃*railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolleybus
en_AU, en_CA: *railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolley bus
en_GB: *railway carriage
| car | electric | railway | train | tram | trolleybus
*vagon
| elektrik | filobus | hekurudhë | makinë | mjet | tramvaj | tren
*երկաթուղային վագոն
| գնացք | երկաթուղի | էլեկտրական | վագոն | տրամվայ | տրոլեյբուս | փոխադրամիջոց
*βαγόνι τρένου
| βαγόνι | ηλεκτρικός | σιδηρόδρομος | τρένο | τραμ | τρόλεϊ | όχημα
‫*د اورګاډي موټر‫*واگن ریلی
| الکتریکی | تراموا | خودرو | ریل | قطار | واگن | وسیله نقلیه‬
🚄*high-speed train
| railway | shinkansen | speed | train
en_CA: *high-speed train
| Shinkansen | railway | speed | train
en_GB: *high-speed train
| TGV | railway | shinkansen | speed | train
*tren me shpejtësi të madhe
| hekurudhë | mjet | shinkansen | shpejtësi | tren
*ճեպընթաց գնացք
| արագություն | գնացք | երկաթուղի | սինկանսեն | փոխադրամիջոց
*ταχεία
| σιδηρόδρομος | σινκανσέν | ταχύτητα | τρένο | όχημα
‫*زیات سرعت ريل‫*قطار سریع‌السیر
| ریل | سرعت | سریع‌السیر | شینکانسن | قطار | وسیلهٔ نقلیه‬
🚅*bullet train
| bullet | railway | shinkansen | speed | train
en_CA: *bullet train
| Shinkansen | bullet | railway | speed | train
*tren me shpejtësi të madhe me formë plumbi
| hekurudhë | mjet | plumb | shinkansen | shpejtësi | tren
*ճեպընթաց գնացք կլոր քթով
| արագություն | գնացք | երկաթուղի | կլոր քիթ | սինկանսեն | փոխադրամիջոց
*υπερταχεία
| αεροδυναμικός | σιδηρόδρομος | σινκανσέν | ταχύτητα | τρένο | όχημα
‫*بلت ريل‫*قطار تندرو
| ریل | سرعت | سریع‌السیر | شینکانسن | قطار | وسیلهٔ نقلیه | گلوله‬
🚆*train
| railway
*tren
| hekurudhë | mjet
*գնացք
| երկաթուղի | փոխադրամիջոց
*τρένο
| σιδηρόδρομος | όχημα
‫*ريل‫*قطار
| راه‌آهن | ریل | وسیلهٔ نقلیه‬
🚇*metro
| subway
en_GB: *metro
| subway | tube | underground
*metro
| tunel
*մետրո
| փոխադրամիջոց
*μετρό
| όχημα
‫*میترو‫*قطار شهری
| راه‌آهن زیرزمینی | مترو | وسیلهٔ نقلیه‬
🚈*light rail
| railway
*metro e lehtë
| hekurudhë | mjet
*վերգետնյա մետրո
| երկաթուղի | փոխադրամիջոց
*προαστιακός
| σιδηρόδρομος | όχημα
‫*د رڼا د ریل‫*قطار سبک شهری
| راه‌آهن | ریل | وسیلهٔ نقلیه‬
🚉*station
| railway | train
*stacion
| hekurudhë | mjet | tren
*կայարան
| գնացք | երկաթուղի | փոխադրամիջոց
*σταθμός
| σιδηρόδρομος | τρένο | όχημα
‫*سټیشن‫*ایستگاه قطار
| راه‌آهن | ریل | قطار | وسیلهٔ نقلیه‬
🚊*tram
| trolleybus
en_AU: *tram
| trolley
en_CA: *tram
| trolley bus
*tramvaj
| filobus | mjet
*տրամվայ
| տրոլեյբուս | փոխադրամիջոց
*τραμ
| τρόλεϊ | όχημα
‫*ټرام‫*تراموا
| اتوبوس برقی | وسیلهٔ نقلیه‬
🚝*monorail
| vehicle
*hekurudhë me një shinë
| mjet udhëtimi
*մոնոռելս
| փոխադրամիջոց
*τρένο μονής τροχιάς
| όχημα
‫*مونوریل‫*تک‌ریل
| راه‌آهن تک‌ریلی | مونوریل | وسیلهٔ نقلیه‬
🚞*mountain railway
| car | mountain | railway
*hekurudhë në mal
| hekurudhë | makinë | mal | mjet
*լեռնային երկաթուղի
| երկաթուղի | լեռ | վագոն | փոխադրամիջոց
*ορεινός σιδηρόδρομος
| βαγόνι | βουνό | σιδηρόδρομος | όχημα
‫*د غره د پټلۍ‫*ریل کوهستانی
| خودرو | راه‌آهن | ریل | وسیلهٔ نقلیه | کوه | کوهستان‬
🚋*tram car
| car | tram | trolleybus
en_AU: *tram car
| car | tram | trolley bus
en_CA: *tramcar
*vagon tramvaji
| filobus | makinë | mjet | tramvaj
*տրամվայի վագոն
| վագոն | տրամվայ | տրոլեյբուս | փոխադրամիջոց
*βαγόνι τραμ
| βαγόνι | τραμ | τρόλεϊ | όχημα
‫*ټرام موټر‫*قطار خیابانی
| تراموا | خودرو | واگن | وسیلهٔ نقلیه‬
🚌*bus
| vehicle
*autobus
| mjet udhëtimi
*ավտոբուս
| փոխադրամիջոց
*λεωφορείο
| όχημα
‫*بس‫*اتوبوس
| وسیلهٔ نقلیه‬
🚍*oncoming bus
| bus | oncoming
*autobus që vjen
| autobus | mjet | në ardhje | që vjen
*մոտեցող ավտոբուս
| ավտոբուս | մոտեցող | փոխադրամիջոց
*διερχόμενο λεωφορείο
| διερχόμενο | λεωφορείο | όχημα
‫*راتلونکی بس‫*اتوبوس روبه‌جلو
| اتوبوس | درحال آمدن | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه‬
🚎*trolleybus
| bus | tram | trolley
en_CA: *trolley bus
en_AU: *trolley bus
| bus | tram | trolley
*filobus
| autobus | mjet | tramvaj
*տրոլեյբուս
| ավտոբուս | տրամվայ | փոխադրամիջոց
*τρόλεϊ
| λεωφορείο | τραμ | όχημα
‫*د برېښنا موټر‫*اتوبوس برقی
| اتوبوس | برقی | تراموا | وسیلهٔ نقلیه‬
🚐*minibus
| bus
*autobus i vogël
| autobus | mjet
*միկրոավտոբուս
| ավտոբուս | փոխադրամիջոց
*μίνιμπας
| λεωφορείο | όχημα
‫*مینی بس‫*مینی‌بوس
| اتوبوس | وسیلهٔ نقلیه‬
🚑*ambulance
| vehicle
*ambulancë
| mjet udhëtimi
*շտապօգնության մեքենա
| փոխադրամիջոց
*ασθενοφόρο
| όχημα
‫*امبولانس‫*آمبولانس
| وسیلهٔ نقلیه‬
🚒*fire engine
| engine | fire | truck
*zjarrfikëse
| fikëse | kamion | mjet | motor | zjarr
*հրշեջ մեքենա
| բեռնատար | հրդեք | փոխադրամիջոց | քարշակ
*πυροσβεστικό
| φορτηγό | όχημα
‫*د اور وژونکی انجن‫*ماشین آتش‌نشانی
| آتش | موتور | وسیلهٔ نقلیه | کامیون‬
🚓*police car
| car | patrol | police
*makinë policie
| makinë | mjet | patrullë | polici
*ոստիկանական մեքենա
| ավտոմեքենա | ոստիկանություն | պարեկ | փոխադրամիջոց
*περιπολικό
| αστυνομία | αυτοκίνητο | περιπολία | όχημα
‫*دپولیس موټر‫*ماشین پلیس
| خودرو | وسیلهٔ نقلیه | پاترول | پلیس‬
🚔*oncoming police car
| car | oncoming | police
*makinë policie që vjen
| makinë | mjet | në ardhje | polici | që vjen
*մոտեցող ոստիկանական մեքենա
| ավտոմեքենա | մոտեցող | ոստիկանություն | փոխադրամիջոց
*διερχόμενο περιπολικό
| αστυνομία | αυτοκίνητο | διερχόμενο | όχημα
‫*راتلونکی پولیس موټر‫*ماشین پلیسی که نزدیک می‌شود
| خودرو | درحال آمدن | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه | پلیسس‬
🚕*taxi
| vehicle
en_GB: *taxi
| cab | vehicle
*taksi
| mjet udhëtimi
*տաքսի
| փոխադրամիջոց
*ταξί
| όχημα
‫*ټیکسي‫*تاکسی
| وسیلهٔ نقلیه‬
🚖*oncoming taxi
| oncoming | taxi
en_GB: *oncoming taxi
| cab | oncoming | taxi
*taksi që vjen
| mjet | në ardhje | që vjen | taksi
*մոտեցող տաքսի
| մոտեցող | տաքսի | փոխադրամիջոց
*διερχόμενο ταξί
| διερχόμενο | ταξί | όχημα
‫*راتلونکی ټیکسي‫*تاکسی‌ای که نزدیک می‌شود
| تاکسی | درحال آمدن | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه‬
🚗*automobile
| car
en_GB: *car
*automobil
| makinë | mjet udhëtimi
*ավտոմեքենա
| փոխադրամիջոց
*αυτοκίνητο
| όχημα
‫*ګاډي‫*خودرو
| خودروی سواری | ماشین | وسیلهٔ نقلیه‬
🚘*oncoming automobile
| automobile | car | oncoming
en_GB: *oncoming car
| automobile | car | oncoming
*automobil që vjen
| automobil | makinë | mjet | në ardhje | që vjen
*մոտեցող ավտոմեքենա
| ավտոմեքենա | մեքենա | մոտեցող | փոխադրամիջոց
*διερχόμενο αυτοκίνητο
| αυτοκίνητο | αυτοκινούμενο | διερχόμενο | όχημα
‫*راتلونکی ګاډي‫*خودرویی که نزدیک می‌شود
| اتوموبیل | خودرو | درحال آمدن | ماشین | نزدیک‌شونده | وسیلهٔ نقلیه‬
🚙*sport utility vehicle
| recreational | sport utility
en_GB: *sport utility vehicle
| RV | camper van | motorhome | recreational | sport utility
*makinë sportive për kamp
| kamp | makinë sportive | piknik
*ավտոֆուրգոն
| փոխադրամիջոց
*όχημα αναψυχής
| αναψυχής | όχημα
‫*د سپورټ کاروان موټر‫*خودروی شاسی‌بلند
| اس‌یووی | تفریحی | خودروی بیابان | خودروی خانواده | شاسی‌بلند | وسیله تفریحی‬
🚚*delivery truck
| delivery | truck
en_GB: *delivery van
| delivery | truck
*kamion transporti
| kamion | mjet udhëtimi | transport
*բեռնատար
| առաքում | փոխադրամիջոց
*φορτηγό
| διανομή | όχημα
‫*د وړاندې کولو لارۍ‫*کامیون پخش
| تحویل | حمل‌ونقل | وسیلهٔ نقلیه | کامیون‬
🚛*articulated lorry
| lorry | semi | truck
*kamion me rimorkio
| gjysmë | kamion | mjet udhëtimi | rimorkio
*կցորդով բեռնատար
| բեռնատար | կցորդ | փոխադրամիջոց
*τριαξονικό
| φορτηγό | όχημα
‫*دوه سرويسه‫*کامیون مفصلی
| ماشین باری | ماشین سنگین | مفصل | مفصلی | کامیون باری | کامیون دوتکه‬
🚜*tractor
| vehicle
*traktor
| mjet udhëtimi
*տրակտոր
| փոխադրամիջոց
*τρακτέρ
| όχημα
‫*ټراکټور‫*تراکتور
| وسیلهٔ نقلیه | یدک‌کش‬
🚲*bicycle
| bike
*biçikletë
| mjet udhëtimi
*հեծանիվ
| փոխադրամիջոց
*ποδήλατο
| όχημα
‫*بايسکل‫*دوچرخه
| وسیلهٔ نقلیه‬
🛴*kick scooter
| kick | scooter
*ballëz dyrrotëshe
| shtyrje me këmbë
*ինքնագլոր
| սամոկատ
*πατίνι
| ποδοκίνητος
‫*کک سکوټر‫*چرخ پایی
| اسباب‌بازی | اسکوتر | بازی | روروک‬
🛵*motor scooter
| motor | scooter
*skuter
| motor | motoçikletë
*սկուտեր
| մոպեդ
*σκουτεράκι
| ηλεκτροκίνητος | σκούτερ
‫*موټور سکوټر‫*چرخ پایی برقی
| اسکوتر | اسکوتر موتوری | روروک | روروک موتوری | موتور‬
🚏*bus stop
| bus | busstop | stop
en_CA: *bus stop
| bus | stop
*stacion autobusi
| autobus | stacion
*ավտոբուսի կանգառ
| ավտոբուս | կանգառ
*στάση λεωφορείου
| λεωφορείο | στάση
‫*د بس تم ځای‫*ایستگاه اتوبوس
| اتوبوس | ایستگاه | توقف‬
🛣*motorway
| highway | road
en_AU: *freeway
| highway | road
*autostradë
| rrugë
*ավտոմայրուղի
| ճանապարհ | մայրուղի
*αυτοκινητόδρομος
| δρόμος
‫*لوی سړک‫*بزرگراه
| اتوبان | جاده | شاهراه‬
🛤*railway track
| railway | train
*shina
| hekurudhë | tren
*երկաթուղի
| գնացք
*σιδηρόδρομος
| τρένο
‫*د اورګاډي پټلۍ‫*ریل قطار
| راه‌آهن | ریل | قطار‬
🛢*oil drum
| drum | oil
*fuçi karburanti
| fuçi | naftë
*նավթի տակառ
| նավթ | տակառ
*βαρέλι πετρελαίου
| βαρέλι | πετρέλαιο
‫*د تیلو ډرم‫*بشکه نفت
| بشکه | نفت‬
*fuel pump
| fuel | fuelpump | gas | pump | station
en_GB: *fuel pump
| diesel | fuel | fuelpump | gas | petrol | pump | station
en_AU: *fuel pump
| fuel | fuelpump | petrol | pump | station
en_CA: *fuel pump
| fuel | gas | pump | station
*pompë karburanti
| benzinë | karburant | pikë | pompë | stacion
*բենզալցակայանի պոմպ
| բենզալցակայան | բենզին | կայան | պոմպ | վառելիք
*αντλία βενζίνης
| αντλία | βενζίνη | καύσιμο | σταθμός
‫*د سونګ پمپ‫*پمپ بنزین
| ایستگاه | بنزین | سوخت | پمپ | گاز | گازوئیل‬
🚨*police car light
| beacon | car | light | police | revolving
*dritat sinjalizuese të policisë
| dritë | makinë | mjet | rrotullues | rrotulluese | sinjal
*ոստիկանական մեքենայի փարոս
| ավտոմեքենա | լույս | ոստիկանություն | պտտվող | փարոս | փոխադրամիջոց
*σειρήνα περιπολικού
| αστυνομία | αυτοκίνητο | λυχνία | περιστρεφόμενος | σειρήνα | όχημα
‫*د پولیسو موټر رڼا‫*چراغ ماشین پلیس
| آژیر | خودرو | وسیلهٔ نقلیه | پلیس | چراغ‬
🚥*horizontal traffic light
| light | signal | traffic
*semafor horizontal
| dritë | semafor | sinjal | trafik
*հորիզոնական լուսակիր
| ազդանշան | երթևեկություն | լույս
*οριζόντιο φανάρι
| κίνηση | λυχνία | φανάρι
‫*افقی ټرافيکي رڼا‫*چراغ راهنمایی افقی
| ترافیک | علامت | چراغ‬
🚦*vertical traffic light
| light | signal | traffic
*semafor vertikal
| dritë | sinjal | trafik
*ուղղահայաց լուսակիր
| ազդանշան | երթևեկություն | լույս
*κάθετο φανάρι
| κίνηση | λυχνία | φανάρι
‫*عمودی ټرافيکي رڼا‫*چراغ راهنمایی عمودی
| ترافیک | علامت | چراغ‬
🛑*stop sign
| octagonal | sign | stop
*shenja “ndalo”
| ndalo | shenjë | tetëkëndor
*ստոպ նշան
| նշան | ստոպ
*σύμβολο στοπ
| οκτάγωνο | στοπ | σύμβολο
‫*تم ځای نښانې‫*علامت ایست
| ایست | توقف | علامت | هشت ضلعی | هشت‌ضلعی | هشت‌وجهی‬
🚧*construction
| barrier
*ndërtim
| barrierë
*շինարարություն
| արգելապատնեշ
*κατασκευές
| φράγμα
‫*د جوړولو‫*ساخت‌وساز
| راه‌بند | مانع‬
*anchor
| ship | tool
*spirancë
| anije | vegël
*խարիսխ
| գործիք | նավ
*άγκυρα
| εργαλείο | πλοίο
‫*د لنګر‫*لنگر
| ابزار | کشتی‬
*sailboat
| boat | resort | sea | yacht
en_GB: *sailing boat
| boat | resort | sailboat | sailing | sea | yacht
*varkë me vela
| det | jaht | mjet | turistike | varkë
*առագաստանավ
| զբոսանավ | ծով | հանգստավայր | նավակ | փոխադրամիջոց
*ιστιοφόρο
| βάρκα | θάλασσα | θέρετρο | όχημα
‫*سیلبوټ‫*قایق بادبانی
| تفریح | تفریحی | دریا | قایق | کشتی شخصی‬
🛶*canoe
| boat
*kaike
| kanoe | lundër | varkë
*կանոէ
| մակույկ | նավակ
*κανό
| βάρκα
‫*وړه بېړۍ‫*بلم
| زورق | قایق | قایقرانی | پارو | کانو‬
🚤*speedboat
| boat
*motobarkë e shpejtë
| barkë | mjet lundrimi | varkë
*արագընթաց մոտորանավակ
| նավակ | փոխադրամիջոց
*ταχύπλοο
| όχημα
‫*چټک کښتۍ‫*قایق تندرو
| قایق | قایق سرعتی‬
🛳*passenger ship
| passenger | ship
en_GB: *passenger ship
| cruise | liner | passenger | ship
*anije udhëtarësh
| anije | mjet lundrimi | udhëtar
*ուղևորատար նավ
| նավ | ուղևոր | փոխադրամիջոց
*επιβατηγό πλοίο
| επιβάτης | πλοίο | όχημα
‫*مسافر آبګوټ‫*کشتی مسافربری
| مسافر | مسافربری | مسافرتی | کشتی | کشتی مسافرتی‬
*ferry
| boat | passenger
*traget
| udhëtar | varkë
*լաստանավ
| նավակ
*φεριμπότ
| βάρκα
‫*بېړۍ‫*فرابر
| سرنشین | قایق | مسافر‬
🛥*motor boat
| boat | motorboat
*motobarkë
| barkë | mjet lundrimi | varkë
*մոտորանավ
| նավակ | փոխադրամիջոց
*μηχανοκίνητο σκάφος
| βάρκα | όχημα
‫*موټور کشتۍ‫*قایق موتوری
| قایق | قایق‌موتوری | لتکا‬
🚢*ship
| boat | passenger
*anije
| udhëtar | varkë
*նավ
| փոխադրամիջոց
*πλοίο
| όχημα
‫*آبګوټ‫*کشتی
| سرنشین | قایق | مسافر | وسیهٔ نقلیه‬
*airplane
| aeroplane
en_001: *aeroplane
| airplane
en_CA: *airplane
*aeroplan
| fluturake | mjet fluturimi
*ինքնաթիռ
| փոխադրամիջոց
*αεροπλάνο
| όχημα
‫*هوایی الوتکه‫*هواپیما
| طیاره | وسیلهٔ نقلیه‬
🛩*small airplane
| aeroplane | airplane
en_001: *small aeroplane
| aeroplane | airplane
en_CA: *small airplane
*aeroplan i vogël
| aeroplan | mjet fluturimi
*փոքր ինքնաթիռ
| ինքնաթիռ | փոխադրամիջոց
*μικρό αεροπλάνο
| αεροπλάνο | όχημα
‫*کوچنی هوایی الوتکه‫*هواپیمای کوچک
| طیاره | هواپیما | وسیلهٔ نقلیه‬
🛫*airplane departure
| aeroplane | airplane | check-in | departure | departures
en_001: *aeroplane departure
| aeroplane | airplane | check-in | departure | departures
en_CA: *airplane departure
en_GB: *airplane departure
| aeroplane | aeroplane departure | airplane | check-in | departure | departures | take-off
*nisje aeroplani
| aeroplan | mjet fluturimi | nisje | regjistrim
*օդանավի մեկնում
| գրանցում | ինքնաթիռ | մեկնում | փոխադրամիջոց
*αναχώρηση αεροπλάνου
| check-in | αεροπλάνο | αναχωρήσεις | αναχώρηση | όχημα
‫*هوایی الوتکه روان و‫*زمان حرکت هواپیما
| اعلام ورود | حرکت | خروج | زمان حرکت | هواپیما‬
🛬*airplane arrival
| aeroplane | airplane | arrivals | arriving | landing
en_001: *aeroplane arrival
| aeroplane | airplane | arrivals | arriving | landing
en_CA: *airplane arrival
*mbërritje aeroplani
| aeroplan | mbërritje | mjet fluturimi | në mbërritje | në ulje
*օդանավի ժամանում
| ժամանող | ժամանում | վայրէջք | փոխադրամիջոց | օդանավ
*άφιξη αεροπλάνου
| αεροπλάνο | αφίξεις | προσγείωση | φτάνει | όχημα
‫*هوایی الوتکه راتګ‫*زمان ورود هواپیما
| به‌زمین نشستن | رسیدن | زمان ورود | فرود | نشستن | هواپیما | ورود‬
💺*seat
| chair
*ndenjëse
| karrige
*նստատեղ
| բազկաթոռ
*κάθισμα
| καρέκλα
‫*څوکۍ‫*صندلی
| جا | جای | نشستن‬
🚁*helicopter
| vehicle
en_GB: *helicopter
| chopper | vehicle
*helikopter
| mjet udhëtimi
*ուղղաթիռ
| փոխադրամիջոց
*ελικόπτερο
| όχημα
‫*چورلکه‫*هلیکوپتر
| وسیلهٔ نقلیه‬
🚟*suspension railway
| railway | suspension
*hekurudhë me varje
| hekurudhë | mjet udhëtimi | varje
*կախովի երկաթուղի
| երկաթուղի | կախովի | փոխադրամիջոց
*κρεμαστός σιδηρόδρομος
| κρεμαστός | σιδηρόδρομος | όχημα
‫*تعلیق پټلۍ‫*قطار معلق
| ریل | قطار هوایی | معلق | وسیلهٔ نقلیه‬
🚠*mountain cableway
| cable | gondola | mountain
en_001: *mountain cable car
| cable | gondola | mountain
*teleferik në mal
| kabllo | mal | mjet udhëtimi | teleferik
*լեռնային ճոպանուղի
| գոնդոլա | լեռ | ճոպան | փոխադրամիջոց
*τελεφερίκ
| βουνό | γόνδολα | όχημα
‫*د غرونو کیبل وي‫*تله‌کابین کوهستانی
| تله‌اسکی | وسیلهٔ نقلیه | کابل | کابین | کوهستان‬
🚡*aerial tramway
| aerial | cable | car | gondola | tramway
en_AU: *cable car
| aerial | cable | car | gondola | tramway
en_001: *gondola
| aerial | cable | car | tramway
*teleferik
| ajror | gondolë | kabllo | makinë | mjet udhëtimi | tramvaj
*օդային տրամվայ
| գոնդոլա | ճոպան | ճոպանուղի | վագոն | տրամվայ | փոխադրամիջոց | օդային
*εναέριος καλωδιοκίνητος σιδηρόδρομος
| βαγόνι | γραμμές του τραμ όχημα | γόνδολα | εναέριος | σχοινοκίνητος | τελεφερίκ
‫*هوایی تورام‫*تراموای هوایی
| تراموا | تله‌کابین | طناب نقاله | هوایی | وسیلهٔ نقلیه | کابل‬
🛰*satellite
| space
*satelit
| hapësirë | mjet komunikimi
*արբանյակ
| տիեզերք | փոխադրամիջոց
*δορυφόρος
| διάστημα | όχημα
‫*سپوږمکۍ‫*ماهواره
| فضا | وسیلهٔ فضایی‬
🚀*rocket
| space
*raketë
| hapësirë | mjet komunikimi
*հրթիռ
| տիեզերք | փոխադրամիջոց
*πύραυλος
| διάστημα | όχημα
‫*راکټ‫*موشک
| فضا | موشک فضایی | وسیلهٔ فضایی‬
🛸*flying saucer
| UFO
*disk fluturues
| UFO | objekt i paidentifikuar fluturues
*թռչող ափսե
| այլմոլորակային
*ιπτάμενος δίσκος
| ΑΤΙΑ
‫*د الوتکو پرواز‫*بشقاب‌پرنده
| شیء پرندهٔ ناشناس | یو اف او | یواف‌اُ‬
🛎*bellhop bell
| bell | bellhop | hotel
en_001: *hotel call bell
| bell | bellhop | hotel
*zile shërbimi
| hotel | zile
*հյուրանոցային զանգ
| զանգ | հյուրանոց
*κουδούνι αχθοφόρου
| κουδούνι | ξενοδοχείο
‫*د غوټۍ غوټه‫*زنگ میز پذیرش
| زنگ | لابی | هتل | پذیرش‬
*hourglass done
| sand | timer
en_AU: *hourglass done
| hourglass | sand | timer
*orë me rërë
| kohëmatës | rërë
*ավազի ժամացույց
| ավազ | ժամաչափ
*κλεψύδρα
| άμμος
‫*ريګي کړۍ ترسره‫*ساعت شنی
| تایمر | زمان‌سنج | شن‬
*hourglass not done
| hourglass | sand | timer
*orë me rërë që rrjedh
| kohëmatës | orë | rërë
*ավազի ժամացույց հոսող ավազով
| ավազ | ավազի ժամացույց | ժամաչափ
*κλεψύδρα με άμμο που ρέει
| άμμος | κλεψύδρα | χρονομετρητής
‫*ريګي کړۍ ندی ترسره‫*ساعت شنی با شن روان
| تایمر | زمان‌سنج | ساعت شنی | شن‬
*watch
| clock
*orë*ժամացույց*ρολόι‫*ګړۍ‫*ساعت مچی
| ساعت‬
*alarm clock
| alarm | clock
*orë me zile
| alarm | orë
*զարթուցիչ
| ժամացույց
*ξυπνητήρι
| ρολόι
‫*زنګ وهونکې ګړۍ‫*ساعت رومیزی
| زنگ ساعت | ساعت | ساعت زنگ‌دار‬
*stopwatch
| clock
*kronometër
| orë
*վայրկյանաչափ
| ժամացույց
*χρονόμετρο
| ρολόι
‫*سپورټي ګړۍ‫*کرنومتر
| زمان‌سنج | ساعت | ساعت وقت‌نگه‌دار‬
*timer clock
| clock | timer
en_AU: *timer
| clock
*kohëmatës
| orë
*ժամաչափ
| ժամացույց
*χρονομετρητής
| ρολόι | χρονόμετρο
‫*ټايمر ساعته‫*تایمر
| زمان‌سنج | ساعت‬
🕰*mantelpiece clock
| clock
en_AU: *clock
*orë oxhaku
| orë
*բուխարու ժամացույց
| ժամացույց
*διακοσμητικό ρολόι
| ρολόι
‫*الیس ساعته‫*ساعت طاقچه‌ای
| ساعت‬
🕛*twelve o’clock
| 00 | 12 | 12:00 | clock | o’clock | twelve
*ora dymbëdhjetë
| 00 | 12 | 12:00 | dymbëdhjetë | ora | orë
*ժամը տասներկուսը
| 00 | 12 | 12:00 | ժամ | ժամացույց | տասներկու
*δώδεκα η ώρα
| 00 | 12 | 12:00 | ακριβώς | δώδεκα | η ώρα
‫*دولس بجې‫*ساعت دوازده
| دوازده | ساعت | ۰۰ | ۱۲ | ۱۲:۰۰‬
🕧*twelve-thirty
| 12 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve
en_GB: *half past twelve
| 12 | 12.30 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve | twelve-thirty
*dymbëdhjetë e gjysmë
| 12 | 12:30 | 30 | dymbëdhjetë | gjysmë | orë | tridhjetë
*տասներկուսն անց կես
| 12 | 12:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | տասներկու
*δώδεκα και μισή
| 12 | 12:30 | 30 | ακριβώς | δώδεκα | και μισή
‫*دولس دیرش بجې‫*ساعت دوازده و نیم
| دوازده | ساعت | نیم | ۱۲ | ۱۲:۳۰ | ۳۰‬
🕐*one o’clock
| 00 | 1 | 1:00 | clock | one | o’clock
*ora një
| 00 | 1 | 1:00 | një | ora | orë
*ժամը մեկը
| 00 | 1 | 1:00 | ժամ | ժամացույց | մեկ
*μία η ώρα
| 00 | 1 | 1:00 | ακριβώς | η ώρα | μία
‫*یوه بجې‫*ساعت یک
| ساعت | یک | ۰۰ | ۱ | ۱:۰۰‬
🕜*one-thirty
| 1 | 1:30 | 30 | clock | one | thirty
en_GB: *half past one
| 1 | 1.30 | 1:30 | 30 | clock | one | one-thirty | thirty
*një e gjysmë
| 1 | 1:30 | 30 | gjysmë | një | orë | tridhjetë
*մեկն անց կես
| 1 | 1:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | մեկ
*μία και μισή
| 1 | 1:30 | 30 | ακριβώς | και μισή | μία
‫*یو دیرش بجې‫*ساعت یک و نیم
| ساعت | نیم | یک | ۱ | ۱:۳۰ | ۳۰‬
🕑*two o’clock
| 00 | 2 | 2:00 | clock | o’clock | two
*ora dy
| 00 | 2 | 2:00 | dy | ora | orë
*ժամը երկուսը
| 00 | 2 | 2:00 | երկու | ժամ | ժամացույց
*δύο η ώρα
| 00 | 2 | 2:00 | ακριβώς | δύο | η ώρα
‫*دوه بجې‫*ساعت دو
| دو | ساعت | ۰۰ | ۲ | ۲:۰۰‬
🕝*two-thirty
| 2 | 2:30 | 30 | clock | thirty | two
en_GB: *half past two
| 2 | 2.30 | 2:30 | 30 | clock | thirty | two | two-thirty
*dy e gjysmë
| 2 | 2:30 | 30 | dy | gjysmë | orë | tridhjetë
*երկուսն անց կես
| 2 | 2:30 | 30 | երեսուն | երկու | ժամացույց
*δύο και μισή
| 2 | 2:30 | 30 | ακριβώς | δύο | και μισή
‫*دوه دیرش بجې‫*ساعت دو و نیم
| دو | ساعت | نیم | ۲ | ۲:۳۰ | ۳۰‬
🕒*three o’clock
| 00 | 3 | 3:00 | clock | o’clock | three
*ora tre
| 00 | 3 | 3:00 | ora | orë | tre
*ժամը երեքը
| 00 | 3 | 3:00 | երեք | ժամ | ժամացույց
*τρεις η ώρα
| 00 | 3 | 3:00 | ακριβώς | η ώρα | τρεις
‫*درې بجې‫*ساعت سه
| ساعت | سه | ۰۰ | ۳ | ۳:۰۰‬
🕞*three-thirty
| 3 | 30 | 3:30 | clock | thirty | three
en_GB: *half past three
| 3 | 3.30 | 30 | 3:30 | clock | thirty | three | three-thirty
*tre e gjysmë
| 3 | 30 | 3:30 | gjysmë | orë | tre | tridhjetë
*երեքն անց կես
| 3 | 30 | 3:30 | երեսուն | երեք | ժամացույց
*τρεις και μισή
| 3 | 30 | 3:30 | ακριβώς | και μισή | τρεις
‫*درې دیرش بجې‫*ساعت سه و نیم
| ساعت | سه | نیم | ۳ | ۳:۳۰ | ۳۰‬
🕓*four o’clock
| 00 | 4 | 4:00 | clock | four | o’clock
*ora katër
| 00 | 4 | 4:00 | katër | ora | orë
*ժամը չորսը
| 00 | 4 | 4:00 | ժամ | ժամացույց | չորս
*τέσσερις η ώρα
| 00 | 4 | 4:00 | ακριβώς | η ώρα | τέσσερις
‫*څلور بجې‫*ساعت چهار
| ساعت | چهار | ۰۰ | ۴ | ۴:۰۰‬
🕟*four-thirty
| 30 | 4 | 4:30 | clock | four | thirty
en_GB: *half past four
| 30 | 4 | 4.30 | 4:30 | clock | four | four-thirty | thirty
*katër e gjysmë
| 30 | 4 | 4:30 | gjysmë | katër | orë | tridhjetë
*չորսն անց կես
| 30 | 4 | 4:30 | երեսուն | ժամացույց | չորս
*τέσσερις και μισή
| 30 | 4 | 4:30 | ακριβώς | και μισή | τέσσερις
‫*څلور دیرش بجې‫*ساعت چهار و نیم
| ساعت | نیم | چهار | ۳۰ | ۴ | ۴:۳۰‬
🕔*five o’clock
| 00 | 5 | 5:00 | clock | five | o’clock
*ora pesë
| 00 | 5 | 5:00 | ora | orë | pesë
*ժամը հինգը
| 00 | 5 | 5:00 | ժամ | ժամացույց | հինգ
*πέντε η ώρα
| 00 | 5 | 5:00 | ακριβώς | η ώρα
‫*پنځه بجې‫*ساعت پنج
| ساعت | پنج | ۰۰ | ۵ | ۵:۰۰‬
🕠*five-thirty
| 30 | 5 | 5:30 | clock | five | thirty
en_GB: *half past five
| 30 | 5 | 5.30 | 5:30 | clock | five | five-thirty | thirty
*pesë e gjysmë
| 30 | 5 | 5:30 | gjysmë | orë | pesë | tridhjetë
*հինգն անց կես
| 30 | 5 | 5:30 | երեսուն | ժամացույց | հինգ
*πέντε και μισή
| 30 | 5 | 5:30 | ακριβώς | και μισή | πέντε
‫*پنځه دیرش بجې‫*ساعت پنج و نیم
| ساعت | نیم | پنج | ۳۰ | ۵ | ۵:۳۰‬
🕕*six o’clock
| 00 | 6 | 6:00 | clock | o’clock | six
*ora gjashtë
| 00 | 6 | 6:00 | gjashtë | ora | orë
*ժամը վեցը
| 00 | 6 | 6:00 | ժամ | ժամացույց | վեց
*έξι η ώρα
| 00 | 6 | 6:00 | έξι | ακριβώς | η ώρα
‫*شپږ بجې‫*ساعت شش
| ساعت | شش | ۰۰ | ۶ | ۶:۰۰‬
🕡*six-thirty
| 30 | 6 | 6:30 | clock | six | thirty
en_GB: *half past six
| 30 | 6 | 6.30 | 6:30 | clock | six | six-thirty | thirty
*gjashtë e gjysmë
| 30 | 6 | 6:30 | gjashtë | gjysmë | orë | tridhjetë
*վեցն անց կես
| 30 | 6 | 6:30 | երեսուն | ժամացույց | վեց
*έξι και μισή
| 30 | 6 | 6:30 | έξι | ακριβώς | και μισή
‫*شپږ دیرش بجې‫*ساعت شش و نیم
| ساعت | شش | نیم | ۳۰ | ۶ | ۶:۳۰‬
🕖*seven o’clock
| 00 | 7 | 7:00 | clock | o’clock | seven
*ora shtatë
| 00 | 7 | 7:00 | ora | orë | shtatë
*ժամը յոթը
| 00 | 7 | 7:00 | ժամ | ժամացույց | յոթ
*επτά η ώρα
| 00 | 7 | 7:00 | ακριβώς | επτά | η ώρα
‫*اووه بجې‫*ساعت هفت
| ساعت | هفت | ۰۰ | ۷ | ۷:۰۰‬
🕢*seven-thirty
| 30 | 7 | 7:30 | clock | seven | thirty
en_GB: *half past seven
| 30 | 7 | 7.30 | 7:30 | clock | seven | seven-thirty | thirty
*shtatë e gjysmë
| 30 | 7 | 7:30 | gjysmë | orë | shtatë | tridhjetë
*յոթն անց կես
| 30 | 7 | 7:30 | երեսուն | ժամացույց | յոթ
*επτά και μισή
| 30 | 7 | 7:30 | ακριβώς | επτά | και μισή
‫*اوه دیرش بجې‫*ساعت هفت و نیم
| ساعت | نیم | هفت | ۳۰ | ۷ | ۷:۳۰‬
🕗*eight o’clock
| 00 | 8 | 8:00 | clock | eight | o’clock
*ora tetë
| 00 | 8 | 8:00 | ora | orë | tetë
*ժամը ութը
| 00 | 8 | 8:00 | ժամ | ժամացույց | ութ
*οκτώ η ώρα
| 00 | 8 | 8:00 | ακριβώς | η ώρα | οκτώ
‫*اته بجې‫*ساعت هشت
| ساعت | هشت | ۰۰ | ۸ | ۸:۰۰‬
🕣*eight-thirty
| 30 | 8 | 8:30 | clock | eight | thirty
en_GB: *half past eight
| 30 | 8 | 8.30 | 8:30 | clock | eight | eight-thirty | thirty
*tetë e gjysmë
| 30 | 8 | 8:30 | gjysmë | ora | orë | tetë | tridhjetë
*ութն անց կես
| 30 | 8 | 8:30 | երեսուն | ժամացույց | ութ
*οκτώ και μισή
| 30 | 8 | 8:30 | ακριβώς | και μισή | οκτώ
‫*اته دیرش بجې‫*ساعت هشت و نیم
| ساعت | نیم | هشت | ۳۰ | ۸ | ۸:۰۰‬
🕘*nine o’clock
| 00 | 9 | 9:00 | clock | nine | o’clock
*ora nëntë
| 00 | 9 | 9:00 | nëntë | ora | orë
*ժամը ինը
| 00 | 9 | 9:00 | ժամ | ժամացույց | ինը
*εννέα η ώρα
| 00 | 9 | 9:00 | ακριβώς | εννιά | η ώρα
‫*نهه بجې‫*ساعت نه
| ساعت | نه | ۰۰ | ۹ | ۹:۰۰‬
🕤*nine-thirty
| 30 | 9 | 9:30 | clock | nine | thirty
en_GB: *half past nine
| 30 | 9 | 9.30 | 9:30 | clock | nine | nine-thirty | thirty
*nëntë e gjysmë
| 30 | 9 | 9:30 | gjysmë | nëntë | orë | tridhjetë
*ինն անց կես
| 30 | 9 | 9:30 | երեսուն | ժամացույց | ինը
*εννέα και μισή
| 30 | 9 | 9:30 | ακριβώς | εννιά | και μισή
‫*نهه دیرش بجې‫*ساعت نه و نیم
| ساعت | نه | نیم | ۳۰ | ۹ | ۹:۳۰‬
🕙*ten o’clock
| 00 | 10 | 10:00 | clock | o’clock | ten
*ora dhjetë
| 00 | 10 | 10:00 | dhjetë | ora | orë
*ժամը տասը
| 00 | 10 | 10:00 | ժամ | ժամացույց | տասը
*δέκα η ώρα
| 00 | 10 | 10:00 | ακριβώς | δέκα | η ώρα
‫*لس بجې‫*ساعت ده
| ده | ساعت | ۰۰ | ۱۰ | ۱۰:۰۰‬
🕥*ten-thirty
| 10 | 10:30 | 30 | clock | ten | thirty
en_GB: *half past ten
| 10 | 10.30 | 10:30 | 30 | clock | ten | ten-thirty | thirty
*dhjetë e gjysmë
| 10 | 10:30 | 30 | dhjetë | gjysmë | orë | tridhjetë
*տասն անց կես
| 10 | 10:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | տասը
*δέκα και μισή
| 10 | 10:30 | 30 | ακριβώς | δέκα | και μισή
‫*لس دیرش بجې‫*ساعت ده و نیم
| ده | ساعت | نیم | ۱۰ | ۱۰:۳۰ | ۳۰‬
🕚*eleven o’clock
| 00 | 11 | 11:00 | clock | eleven | o’clock
*ora njëmbëdhjetë
| 00 | 11 | 11:00 | njëmbëdhjetë | ora | orë
*ժամը տասնմեկը
| 00 | 11 | 11:00 | ժամ | ժամացույց | տասնմեկ
*έντεκα η ώρα
| 00 | 11 | 11:00 | έντεκα | ακριβώς | η ώρα
‫*یولس بجې‫*ساعت یازده
| ساعت | یازده | ۰۰ | ۱۱ | ۱۱:۰۰‬
🕦*eleven-thirty
| 11 | 11:30 | 30 | clock | eleven | thirty
en_GB: *half past eleven
| 11 | 11.30 | 11:30 | 30 | clock | eleven | eleven-thirty | thirty
*njëmbëdhjetë e gjysmë
| 11 | 11:30 | 30 | gjysmë | njëmbëdhjetë | ora | orë | tridhjetë
*տասնմեկն անց կես
| 11 | 11:30 | 30 | երեսուն | ժամացույց | տասնմեկ
*έντεκα και μισή
| 11 | 11:30 | 30 | έντεκα | ακριβώς | και μισή
‫*یولس-دیرش بجې‫*ساعت یازده و نیم
| ساعت | نیم | یازده | ۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۳۰‬
🌑*new moon
| dark | moon
*hëna e re
| e errët | hapësirë | hënë | moti
*նորալուսին
| եղանակ | լուսին | մութ | տիեզերք
*νέα σελήνη
| διάστημα | καιρός | σκοτάδι | φεγγάρι
‫*نوی چاند‫*ماه نو
| آب‌وهوا | تاریک | فضا | ماه‬
🌒*waxing crescent moon
| crescent | moon | waxing
*hënë e re më pak se gjysma
| e re | hapësirë | hënë | moti | më pak se gjysma
*աճող մահիկ
| աճող | եղանակ | լուսին | մահիկ | տիեզերք
*αύξων μηνίσκος
| αύξων | διάστημα | καιρός | μηνίσκος | φεγγάρι
‫*زرغونېدل هاله چاند‫*هلال فزاینده ماه
| آب‌وهوا | رو به بدر | سوی ماه تمام | فضا | ماه | هلال‬
🌓*first quarter moon
| moon | quarter
*hëna e çerekut të parë
| hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինն առաջին քառորդում
| եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
*πρώτο τέταρτο
| διάστημα | καιρός | τέταρτο | φεγγάρι
‫*په لومړۍ ربع چاند‫*یک‌چهارم نخست
| آب‌وهوا | اول | تربیع | تربیع اول | فضا | نخست | یک‌چهارم‬
🌔*waxing gibbous moon
| gibbous | moon | waxing
*hënë e re më shumë se gjysma
| e re | hapësirë | hënë | moti | më shumë se gjysma
*աճող ուռուցիկ լուսին
| աճող | եղանակ | լուսին | ուռուցիկ | տիեզերք
*αύξων αμφίκυρτος
| αμφίκυρτος | αύξων | διάστημα | καιρός | φεγγάρι
‫*د سپوږمۍ ویاړ‫*کوژماه افزاینده
| آب‌وهوا | بدر | تحدب | تحدب به‌سوی بدر | رو به بدر رفتن | رو به زمین | فضا | ماه | محدب افزاینده‬
🌕*full moon
| full | moon
*hënë e plotë
| e plotë | hapësirë | hënë | moti
*լիալուսին
| եղանակ | լուսին | տիեզերք
*πανσέληνος
| γεμάτο | διάστημα | καιρός | φεγγάρι
‫*بشپړ چاند‫*ماه کامل
| آب‌وهوا | بدر | فضا | ماه | ماه تمام‬
🌖*waning gibbous moon
| gibbous | moon | waning
*hënë e ngrënë më shumë se gjysma
| e ngrënë | hapësirë | hënë | moti | më shumë se gjysma
*նվազող ուռուցիկ լուսին
| եղանակ | լուսին | նվազող | ուռուցիկ | տիեզերք
*φθίνων αμφίκυρτος
| αμφίκυρτος | διάστημα | καιρός | φεγγάρι | φθίνων
‫*د سپوږمۍ غول‫*کوژماه کاهنده
| آب‌وهوا | افول | تحدب | تحدب به‌سوی محاق | رو به محاق رفتن | رو به کاهش | فضا | ماه | محاق | محدب کاهنده‬
🌗*last quarter moon
| moon | quarter
*hëna e çerekut të fundit
| hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինը երկրորդ քառորդում
| եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
*τρίτο τέταρτο
| διάστημα | καιρός | τέταρτο | φεγγάρι
‫*په تیر ربع کې سپوږمۍ‫*یک‌چهارم پایان
| آب‌وهوا | آخر | انتها | تربیع | تربیع آخر | فضا | یک‌چهارم آخر‬
🌘*waning crescent moon
| crescent | moon | waning
*hënë e ngrënë më pak se gjysma
| e ngrënë | hapësirë | hënë | moti | më pak se gjysma
*նվազող մահիկ
| եղանակ | լուսին | մահիկ | նվազող | տիեզերք
*φθίνων μηνίσκος
| διάστημα | καιρός | μηνίσκος | φεγγάρι | φθίνων
‫*نړېدا هاله چاند‫*هلال کاهنده ماه
| آب‌وهوا | داس ماه | فضا | ماه | مه‌داس | هلال‬
🌙*crescent moon
| crescent | moon
*hënë e ngrënë
| e ngrënë | hapësirë | hënë | moti
*մահիկ
| եղանակ | լուսին | տիեզերք
*ημισέληνος
| διάστημα | καιρός | μηνίσκος | πανσέληνος | φεγγάρι
‫*هاله چاند‫*هلال ماه
| آب‌وهوا | داس ماه | فضا | ماه | مه‌داس | هلال‬
🌚*new moon face
| face | moon
*fytyra e hënës së re
| fytyrë | hapësirë | hënë | moti
*դեմքով նորալուսին
| դեմք | եղանակ | լուսին | տիեզերք
*νέα σελήνη με πρόσωπο
| διάστημα | καιρός | πρόσωπο | φεγγάρι
‫*نوې سپوږمۍ مخ‫*صورت ماه نو
| آب‌وهوا | صورت | فضا | ماه‬
🌛*first quarter moon face
| face | moon | quarter
*hëna e çerekut të parë me fytyrë
| fytyrë | hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինն առաջին քառորդում դեմքով
| դեմք | եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
*πρώτο τέταρτο σελήνης με πρόσωπο
| διάστημα | καιρός | πρόσωπο | τέταρτο | φεγγάρι
‫*په لومړۍ ربع سپوږمۍ مخ‫*صورت یک‌چهارم اول
| آب‌وهوا | اول | تربیع | تربیع اول | صورت | فضا | نخست | یک‌چهارم‬
🌜*last quarter moon face
| face | moon | quarter
*hëna e çerekut të fundit me fytyrë
| fytyrë | hapësirë | hënë | moti | çerek
*լուսինը երկրորդ քառորդում դեմքով
| դեմք | եղանակ | լուսին | տիեզերք | քառորդ
*τελευταίο τέταρτο σελήνης με πρόσωπο
| διάστημα | καιρός | πρόσωπο | τέταρτο | φεγγάρι
‫*په تیر ربع کې سپوږمۍ مخ‫*صورت یک‌چهارم آخر
| آب‌وهوا | آفتابی | اشعه | روشن | فضا | پرنور‬
🌡*thermometer
| weather
*termometër
| mot
*ջերմաչափ
| եղանակ
*θερμόμετρο
| καιρός
‫*ترمامیتر‫*دماسنج
| آب‌وهوا | دما | هوا‬
*sun
| bright | rays | sunny
*diell
| hapësirë | i ndritshëm | me diell | moti | rreze
*արև
| արևոտ | եղանակ | ճառագայթներ | պայծառ | տիեզերք
*ήλιος
| ακτίνες | διάστημα | ηλιόλουστος | καιρός | φωτεινός
‫*لمر‫*خورشید
| آب‌وهوا | آفتابی | اشعه | روشن | فضا | پرنور‬
🌝*full moon face
| bright | face | full | moon
en_CA: *full-moon face
*hënë e plotë me fytyrë
| e ndritshme | e plotë | fytyrë | hapësirë | hënë | moti
*դեմքով լիալուսին
| դեմք | եղանակ | լիալուսին | լուսին | պայծառ | տիեզերք
*πανσέληνος με πρόσωπο
| γεμάτο | διάστημα | καιρός | πανσέληνος | πρόσωπο | φεγγάρι | φωτεινό
‫*بشپړ چاند مخ‫*صورت ماه کامل
| آب‌وهوا | تمام | روشن | صورت | فضا | ماه‬
🌞*sun with face
| bright | face | sun
*diell me fytyrë
| diell | fytyrë | hapësirë | i ndritshëm | moti
*դեմքով արև
| արև | դեմք | եղանակ | պայծառ | տիեզերք
*ήλιος με πρόσωπο
| ήλιος | διάστημα | καιρός | πρόσωπο | φωτεινός
‫*لمر د مخ سره‫*صورت خورشید
| آب‌وهوا | خورشید | روشن | صورت | فضا‬
*star
en_GB: *star
| yellow medium star
en_CA: *yellow medium star
| star
*yll mesatar i bardhë
| yll
*սպիտակավուն աստղ
| աստղ
*λευκό μεσαίο αστέρι
| αστέρι
‫*سپینه منځنۍ ستوري‫*ستاره سفید
| ستاره‬
🌟*glowing star
| glittery | glow | shining | sparkle | star
*yll që shkëlqen
| i ndritshëm | shkëlqej | shkëlqim | xixëllimë | yll
*փայլող աստղ
| աստղ | կայծ | փայլող
*λαμπερό αστέρι
| αστέρι | αστραφτερό | γυαλιστερό | λάμψη | λαμπερό
‫*چټک ستوري‫*ستاره درخشان
| جرقه | درخشان | ستاره | فروزان‬
🌠*shooting star
| falling | shooting | star
*yll që bie
| hapësirë | që bie | që këputet | yll
*ընկնող աստղ
| աստղ | ընկնող | տիեզերք
*αστέρι που πέφτει
| αστέρι | διάστημα | που πέφτει
‫*د ډزو ستوري‫*ستاره ثاقب
| افتادن | دنباله‌دار | ستاره | سریع | فضا‬
*cloud
| weather
*re
| moti
*ամպ
| եղանակ
*σύννεφο
| καιρός
‫*بادل‫*ابر
| آب‌وهوا‬
*sun behind cloud
| cloud | sun
*diell pas reve
| diell | moti | re
*արև ամպի հետևում
| ամպ | արև | եղանակ
*ήλιος πίσω από σύννεφο
| ήλιος | καιρός | σύννεφο
‫*لمر د بادار تر شا‫*خورشید پشت ابر
| آب‌وهوا | ابر | خورشید‬
*cloud with lightning and rain
| cloud | rain | thunder
*re me vetëtimë dhe shi
| bubullimë | moti | re | shi
*կայծակով և անձրևով ամպ
| ամպ | ամպրոպ | անձրև | եղանակ
*σύννεφο με αστραπή και βροχή
| αστραπή | βροχή | καιρός | σύννεφο
‫*باد او باران سره بادل‫*ابر با رعدوبرق و باران
| آب‌وهوا | ابر | باران | رعدوبرق‬
🌤*sun behind small cloud
| cloud | sun
*diell pas reve të vogla
| diell | moti | re
*արև փոքր ամպի հետևում
| ամպ | արև | եղանակ
*ήλιος πίσω από μικρό σύννεφο
| ήλιος | καιρός | σύννεφο
‫*لمر د وړو بادار تر شا‫*خورشید پشت ابر کوچک
| آب‌وهوا | ابر | خورشید‬
🌥*sun behind large cloud
| cloud | sun
*diell pas reve të mëdha
| diell | moti | re
*արև մեծ ամպի հետևում
| ամպ | արև | եղանակ
*ήλιος πίσω από μεγάλο σύννεφο
| ήλιος | καιρός | σύννεφο
‫*لمر د لوی بادار تر شا‫*خورشید پشت ابر بزرگ
| آب‌وهوا | ابر | خورشید‬
🌦*sun behind rain cloud
| cloud | rain | sun
*diell pas reve me shi
| diell | moti | re | shi
*արև անձրևով ամպի հետևում
| ամպ | անձրև | արև | եղանակ
*ήλιος πίσω από σύννεφο με βροχή
| ήλιος | βροχή | καιρός | σύννεφο
‫*لمر د لوی باران تر شا‫*خورشید پشت ابر بارانی
| آب‌وهوا | ابر | باران | خورشید‬
🌧*cloud with rain
| cloud | rain
*re me shi
| moti | re | shi
*անձրևով ամպ
| ամպ | անձրև | եղանակ
*σύννεφο με βροχή
| βροχή | καιρός | σύννεφο
‫*ورېځ سره باران‫*ابر بارانی
| آب‌وهوا | ابر | باران‬
🌨*cloud with snow
| cloud | cold | snow
*re me borë
| borë | ftohtë | moti | re
*ձյունով ամպ
| ամպ | եղանակ | ձյուն | սառը
*σύννεφο με χιόνι
| καιρός | κρύο | σύννεφο | χιόνι
‫*ورېځ سره واوره‫*ابر برفی
| آب‌وهوا | ابر | برف | سرما‬
🌩*cloud with lightning
| cloud | lightning
*re me vetëtimë
| moti | re | vetëtimë
*կայծակով ամպ
| ամպ | եղանակ | կայծակ
*σύννεφο με αστραπή
| αστραπή | καιρός | σύννεφο
‫*بادار سره بادل‫*ابر با برق
| آب‌وهوا | ابر | رعدوبرق‬
🌪*tornado
| cloud | whirlwind
en_GB: *tornado
| cloud | twister | whirlwind
*tornado
| mot | re | vorbull ere
*պտտահողմ
| ամպ | եղանակ
*ανεμοστρόβιλος
| καιρός | σύννεφο
‫*بړبوکۍ‫*گردباد
| آب‌وهوا | ابر | تورنادو | چرخ‌باد‬
🌫*fog
| cloud
*mjegull
| moti | re
*մառախուղ
| ամպ | եղանակ
*ομίχλη
| καιρός | σύννεφο
‫*خوپڼه‫*مه
| آب‌وهوا | ابر‬
🌬*wind face
| blow | cloud | face | wind
*fytyrë në erë
| erë | fryj | fytyrë | moti | re
*քամու երես
| ամպ | դեմք | եղանակ | փչել | քամի
*πρόσωπο ανέμου
| άνεμος | αέρας | καιρός | πρόσωπο | σύννεφο
‫*د باد مخ‫*صورت باد
| آب‌وهوا | ابر | باد | صورت | وزیدن‬
🌀*cyclone
| dizzy | twister | typhoon
en_GB: *cyclone
| dizzy | hurricane | typhoon
*ciklon
| marramendës | moti | tajfun | tornado
*ցիկլոն
| եղանակ | թայֆուն | պտտվող
*κυκλώνας
| ζαλισμένος | καιρός | τυφώνας
‫*سایکلون‫*چرخند
| آب‌وهوا | طوفان موسمی | پیچند | چرخ‌باد‬
🌈*rainbow
| rain
en_GB: *rainbow
| pride | rain
*ylber
| moti | shi
*ծիածան
| անձրև | եղանակ
*ουράνιο τόξο
| βροχή | καιρός
‫*شنه زرغونه‫*رنگین کمان
| آب‌وهوا | باران‬
🌂*closed umbrella
| clothing | rain | umbrella
*çadër e mbyllur
| moti | shi | veshje | çadër
*փակ անձրևանոց
| անձրև | անձրևանոց | եղանակ | հագուստ
*κλειστή ομπρέλα
| βροχή | ενδυμασία | καιρός | ομπρέλα
‫*تړل شوي چترۍ‫*چتر بسته
| آب‌وهوا | باران | پوشاک | چتر‬
*umbrella
| clothing | rain
*çadër
| moti | shi | veshje
*անձրևանոց
| անձրև | եղանակ | հագուստ
*ομπρέλα
| βροχή | ενδυμασία | καιρός
‫*چترۍ‫*چتر
| آب‌وهوا | باران | پوشاک‬
*umbrella with rain drops
| clothing | drop | rain | umbrella
*çadër me pika shiu
| moti | pikë | shi | veshje | çadër
*անձրևանոց անձրևի կաթիլներով
| անձրև | անձրևանոց | եղանակ | կաթիլ | հագուստ
*ομπρέλα με σταγόνες βροχής
| βροχή | ενδυμασία | καιρός | ομπρέλα | σταγόνα
‫*چترۍ سره د باران څاڅکي‫*چتر خیس
| آب‌وهوا | باران | قطره باران | پوشاک | چتر‬
*umbrella on ground
| rain | sun | umbrella
en_AU: *beach umbrella
| beach | sand | sun | umbrella
*çadër në tokë
| diell | moti | shi | çadër
*անձրևանոց գետնի վրա
| անձրև | անձրևանոց | արև | եղանակ
*ομπρέλα θαλάσσης
| ήλιος | βροχή | καιρός | ομπρέλα
‫*چترۍ پر ځمکه‫*چتر روی زمین
| آب‌وهوا | باران | خورشید | چتر‬
*high voltage
| danger | electric | electricity | lightning | voltage | zap
*tension i lartë
| elektricitet | elektrik | rrezik | tension | vetëtimë | voltazh
*բարձր լարում
| էլեկտրական | էլեկտրականություն | լարում | կայծակ | վտանգ
*υψηλή τάση
| αστραπή | ηλεκτρικό | ηλεκτρισμός | κίνδυνος | τάση | χτύπημα
‫*لوړ ولټاژ‫*ولتاژ بالا
| الکتریسیته | الکتریکی | برق | بنگ | خطر | ولتاژ‬
*snowflake
| cold | snow
*flokë bore
| borë | ftohtë | moti
*ձյան փաթիլ
| եղանակ | ձյուն | սառը
*χιονονιφάδα
| καιρός | κρύο | χιόνι
‫*سنوفليک‫*برف‌دانه
| آب‌وهوا | برف | سرما‬
*snowman
| cold | snow
*njeri prej bore
| borë | ftohtë | moti
*ձնեմարդ
| եղանակ | ձյուն | սառը
*χιονάνθρωπος
| καιρός | κρύο | χιόνι
‫*واوره سړی‫*آدم برفی
| آب‌وهوا | برف | سرما‬
*snowman without snow
| cold | snow | snowman
*njeri prej bore pa borë
| borë | ftohtë | moti | njeri bore
*ձնեմարդ առանց ձյան
| եղանակ | ձյուն | ձնեմարդ | սառը
*χιονάνθρωπος χωρίς χιόνι
| καιρός | κρύο | χιονάνθρωπος | χιόνι
‫*واورې سړي پرته له واورې پرته‫*آدم برفی بدون برف
| آب‌وهوا | آدم برفی | برف | سرما‬
*comet
| space
*kometë
| hapësirë
*գիսաստղ
| տիեզերք
*κομήτης
| διάστημα
‫*لکۍ دار ستوری‫*ستاره دنباله‌دار
| فضا‬
🔥*fire
| flame | tool
*zjarr
| flakë | vegël
*կրակ
| բոց | գործիք
*φωτιά
| εργαλείο | φλόγα
‫*اور‫*آتش
| ابزار | شعله‬
💧*droplet
| cold | comic | drop | sweat
en_GB: *droplet
| cold | drop | sweat
*pikëz
| djersë | ftohtë | moti | pikë | vizatim komik
*կաթիլ
| եղանակ | կոմիքս | սառը | քրտինք
*σταγόνα
| ιδρώτας | καιρός | κρύο | κόμικ
‫*د څاڅکو په‫*قطره
| آب‌وهوا | سرما | عرق | مصور | کمیک‬
🌊*water wave
| ocean | water | wave
en_GB: *water wave
| ocean | sea | swell | water | wave
*dallgë uji
| dallgë | moti | oqean | ujë
*ծովի ալիք
| ալիք | եղանակ | ջուր | օվկիանոս
*θαλάσσιο κύμα
| καιρός | κύμα | ωκεανός
‫*د اوبو څپې‫*موج آب
| آب | آب‌وهوا | اقیانوس | موج‬
🎃*jack-o-lantern
| celebration | halloween | jack | lantern
en_CA: *jack-o-lantern
| Halloween | celebration | jack | lantern
en_GB: *jack-o’-lantern
| celebration | halloween | jack | lantern | pumpkin
*kungulli i Halloween
| fener | festim | festë | halloween | kungull
*ջեքի լապտեր
| լապտեր | հելոուին | ջեք | տոն
*φανάρι από κολοκύθα
| απόκριες | γιορτή | κολοκύθα | φανάρι
‫*د فانوس رڼا‫*فانوس کدو تنبل
| جشن | فانوس | هالووین‬
🎄*Christmas tree
| Christmas | celebration | tree
*pemë krishtlindjeje
| festim | festë | krishtlindje | pemë
*տոնածառ
| ծառ | սուրբ ծնունդ | տոն
*χριστουγεννιάτικο δέντρο
| γιορτή | δέντρο | χριστούγεννα
‫*د کریسمس ونې‫*درخت کریسمس
| جشن | درخت | کریسمس‬
🎆*fireworks
| celebration
*fishekzjarrë
| festim | festë
*հրավառություն
| տոնակատարություն
*βεγγαλικά
| γιορτή
‫*اورلوبې‫*آتش‌بازی
| بزرگداشت | جشن | عید‬
🎇*sparkler
| celebration | fireworks | sparkle
*xixëllimë
| festim | festë | fishekzjarrë
*բենգալյան կրակ
| կայծ | հրավառություն | տոնակատարություն
*αστράκι
| γιορτή | λάμψη | πυροτεχνήματα
‫*سپرکر‫*فشفشه
| آتش‌بازی | بزرگداشت | جشن | عید‬
*sparkles
| sparkle | star
*xixëllima
| xixëllimë | yll
*կայծեր
| աստղ | կայծ
*αστράκια
| αστέρι | λάμψη
‫*سپرکونه‫*درخشش
| ستاره‬
🎈*balloon
| celebration
*tullumbace
| festim | festë
*փուչիկ
| տոն
*μπαλόνι
| γιορτή
‫*بالون‫*بادکنک
| بزرگداشت | جشن | عید‬
🎉*party popper
| celebration | party | popper | tada
*fishek feste
| festim | festë | fishek
*ճայթուկ
| երեկույթ | տոն
*χαρτοπόλεμος
| popper | γιορτή | πάρτι
‫*ګوند پاپر‫*بمب کاغذ رنگی
| بزرگداشت | جشن | عید | مهمانی | کاغذ رنگی‬
🎊*confetti ball
| ball | celebration | confetti
*top me konfetë
| festim | festë | konfeti | top
*կոնֆետի
| գունդ | տոն
*κομφετί
| γιορτή | μπάλα
‫*کنفټی بال‫*توپ پولکی
| توپ | جشن | پولک‬
🎋*tanabata tree
| Japanese | banner | celebration | tree
en_CA: *Tanabata tree
en_GB: *tanabata tree
| Japanese | banner | celebration | star festival | tanabata | tree
*pemë tanabata
| banderolë | festim | festë | japonez | japoneze | pemë
*տանաբատա
| դրոշակ | ծառ | ճապոնական | տոն
*δέντρο ταναμπάτα
| γιορτής ιαπωνικό | δέντρο | μπάνερ
‫*د تناباتا ونې‫*درخت تاناباتا
| بنر | جشن | جشنواره | درخت | ژاپنی‬
🎍*pine decoration
| Japanese | bamboo | celebration | pine
en_AU: *bamboo decoration
| Japanese | bamboo | celebration | decoration
*dekorim pishe
| bambu | bimë | festim | festë | japonez | japoneze | pishë
*բամբուկից դեկորացիա
| բամբուկ | բույս | դեկորացիա | ճապոնական | տոն
*διακοσμητικό πεύκο
| γιορτή | ιαπωνικό | μπαμπού | πεύκο | φυτό
‫*پائن سجاې‫*تزئین کاج
| بامبو | جشن | جشنواره | ژاپنی | کاج | گیاه‬
🎎*Japanese dolls
| Japanese | celebration | doll | festival
*kukulla japoneze
| festim | festival | festë | japonez | japoneze | kukull
*ճապոնական տիկնիկներ
| ճապոնական | տիկնիկ | տոն | փառատոն
*ιαπωνικές κούκλες
| γιορτή | ιαπωνικό | κούκλα | φεστιβάλ
‫*جاپاني ګوډاګی‫*عروسک‌های ژاپنی
| جشن | جشنواره | عروسک | فستیوال | ژاپنی‬
🎏*carp streamer
| carp | celebration | streamer
en_GB: *carp streamer
| Japanese wind socks | carp | carp wind sock | carp wind socks | celebration | koinobori | streamer
*koinobori
| festim | flamur | krap
*կարպերի տեսքով նավադրոշ
| կարպ | նավադրոշ | տոն
*διακοσμητικοί κυπρίνοι
| γιορτή | διακοσμητικός | κυπρίνος
‫*کارپ سټریمر‫*پرچم‌های ماهی در باد
| بادنمای ماهی‌شکل | جشن | ماهی | پرچم‬
🎐*wind chime
| bell | celebration | chime | wind
*zile ere
| erë | festim | festë | zile
*քամու զանգակ
| զանգ | տոն | քամի
*μελωδός
| άνεμος | γιορτή | κουδούνι
‫*د باد زنګ‫*باد سِنج
| باد | بادزنگ | توپ | جشن | جشنواره‬
🎑*moon viewing ceremony
| celebration | ceremony | moon
en_GB: *moon viewing ceremony
| celebration | ceremony | jugoya | moon | moon-viewing ceremony | otsukimi | tsukimi
*ceremoni për hënën
| ceremoni | festim | festë | hënë
*լուսնի ծես
| լուսին | ծես | տոն
*τελετή θέασης της σελήνης
| γιορτή | τελετή | φεγγάρι
‫*د سپوږمۍ لیدنې مراسم‫*آئین مشاهدهٔ ماه کامل
| جشن | جشن رؤیت ماه | جشن رؤیت ماه کامل | جشنواره | رؤیت | ماه کامل | مراسم رؤیت ماه‬
🎀*ribbon
| celebration
*fjongo
| festim | festë
*ժապավեն
| տոն | տոնակատարություն
*κορδέλα
| γιορτή
‫*پټۍ‫*روبان
| بزرگداشت | جشن | عید‬
🎁*wrapped gift
| box | celebration | gift | present | wrapped
en_AU: *gift
| box | celebration | present | wrapped
*dhuratë e mbështjellë
| dhuratë | e mbështjellë | festim | festë | kuti
*փաթեթավորված նվեր
| արկղ | նվեր | տոն | փաթեթավորված
*τυλιγμένο δώρο
| γιορτή | δώρο | κουτί | τυλιγμένο
‫*بسته بندي شوې ډالۍ‫*هدیهٔ کادوشده
| جشن | جعبه | جعبه هدیه | هدیه | پیچیده | کادو | کادوشده | کاغذ کادو‬
🎗*reminder ribbon
| celebration | reminder | ribbon
en_GB: *reminder ribbon
| awareness ribbon | celebration | reminder | ribbon
*fjongo kujtese
| festim | festë | fjongo | kujtesë
*հուշաժապավեն
| ժապավեն | հուշ | տոն
*κορδέλα τιμής
| γιορτή | κορδέλα | υπενθύμιση
‫*د یادونې پټۍ‫*روبان یادآوری
| جشن | روبان | یادآوری‬
🎟*admission tickets
| admission | ticket
en_AU: *admission tickets
| admission | entry | ticket
*biletat e hyrjes
| biletë | hyrje
*մուտքի տոմս
| մուտք | տոմս
*κάρτες εισόδου
| είσοδος | εισιτήριο
‫*د داخلې ټکټونه‫*بلیت ورود
| بلیت | بلیط | ورود | ورودی | ورودیه‬
🎫*ticket
| admission
*biletë
| hyrje
*տոմս
| մուտք
*εισιτήριο
| είσοδος
‫*ټکټ‫*بلیت
| جواز | حواله | رسید‬
🎖*military medal
| celebration | medal | military
*medalje ushtarake
| festim | festë | medalje | ushtarake
*ռազմական մեդալ
| մեդալ | ռազմական | տոն
*στρατιωτικό παράσημο
| γιορτή | παράσημο | στρατιωτικό
‫*پوځي مډال‫*مدال ارتشی
| جشن | مدال | نظامی‬
🏆*trophy
| prize
en_AU: *trophy
| celebration | prize
*trofe
| çmim
*գավաթ
| մրցանակ
*τρόπαιο
| βραβείο
‫*ټرافي‫*جام ورزشی
| جایزه | جایزه ورزشی‬
🏅*sports medal
| medal
en_AU: *sports medal
| celebration | medal | sports
*medalje sportive
| medalje
*սպորտային մեդալ
| մեդալ
*μετάλλιο
| έπαθλο | μετάλιο
‫*سپورتي مډال‫*مدال ورزشی
| مدال‬
🥇*1st place medal
| first | gold | medal
*medalje e vendit të parë
| ar | i parë | medalje
*ոսկե մեդալ
| առաջին | մեդալ | ոսկի
*μετάλλιο 1ης θέσης
| μετάλλιο | πρώτος | χρυσός
‫*د لومړي مقام مډال‫*مدال طلا
| اول | جایگاه اول | سکوی اول | طلا | مدال | نخست | نفر اول‬
🥈*2nd place medal
| medal | second | silver
*medalje e vendit të dytë
| argjend | i dytë | medalje
*արծաթե մեդալ
| արծաթ | երկրորդ | մեդալ
*μετάλλιο 2ης θέσης
| αργυρός | δεύτερος | μετάλλιο
‫*د دوهم مقام مډال‫*مدال نقره
| جایگاه دوم | دوم | مدال | نفر دوم‬
🥉*3rd place medal
| bronze | medal | third
*medalje e vendit të tretë
| bronz | i tretë | medalje
*բրոնզե մեդալ
| բրոնզ | երրորդ | մեդալ
*μετάλλιο 3ης θέσης
| μετάλλιο | τρίτος | χάλκινος
‫*د دریم مقام مډال‫*مدال برنز
| برنز | جایگاه سوم | سوم | سکوی سوم | مدال | نفر سوم‬
*soccer ball
| ball | football | soccer
en_001: *football
| ball | soccer
*top futbolli
| futboll | top
*ֆուտբոլի գնդակ
| գնդակ | ֆուտբոլ
*μπάλα ποδοσφαίρου
| μπάλα | ποδόσφαιρο
‫*د فوټبال توپ‫*توپ فوتبال
| توپ | فوتبال‬
*baseball
| ball
*bejsboll
| top
*բեյսբոլի գնդակ
| գնդակ
*μπάλα μπέιζμπολ
| μπάλα
‫*بیسبال‫*بیسبال
| توپ‬
🏀*basketball
| ball | hoop
*basketboll
| kosh | top
*բասկետբոլի գնդակ
| բասկետբոլ | գնդակ
*μπάλα μπάσκετ
| μπάλα | στεφάνη
‫*باسکیټبال‫*بسکتبال
| توپ‬
🏐*volleyball
| ball | game
*volejboll
| lojë | top
*վոլեյբոլի գնդակ
| գնդակ | խաղ
*μπάλα βόλεϊ
| αγώνας | μπάλα
‫*والیبال‫*والیبال
| بازی | توپ‬
🏈*american football
| american | ball | football
*futboll amerikan
| amerikan | futboll | top
*ամերիկյան ֆուտբոլի գնդակ
| ամերիկյան | գնդակ | ֆուտբոլ
*μπάλα αμερικάνικου ποδοσφαίρου
| αμερικανικό | μπάλα | ποδόσφαιρο
‫*امریکايي فوټبال‫*فوتبال امریکایی
| امریکایی | توپ | فوتبال‬
🏉*rugby football
| ball | football | rugby
en_001: *rugby ball
| ball | football | rugby
en_CA: *rugby
*regbi
| futboll | top
*ռեգբիի գնդակ
| գնդակ | ռեգբի | ֆուտբոլ
*μπάλα ράγκμπι
| μπάλα | ποδόσφαιρο | ράγκμπι
‫*د رګبي فوټبال‫*راگبی
| توپ | فوتبال‬
🎾*tennis
| ball | racquet
en_GB: *tennis
| ball | racket | racquet | tennis ball | tennis racket
*tenis
| raketë | top
*թենիսի գնդակ
| գնդակ | թենիս | մեծ
*μπάλα τένις
| μπάλα | ρακέτα
‫*ټنیس‫*تنیس
| توپ | راکت‬
🎳*bowling
| ball | game
en_GB: *bowling
| ball | bowling ball | bowling pins | game | pins
*bouling
| lojë | top
*բոուլինգ
| գնդակ | խաղ
*μπόουλινγκ
| μπάλα | παιχνίδι
‫*بالنګ‫*بولینگ
| بازی | توپ‬
🏏*cricket game
| ball | bat | game
en_GB: *cricket game
| ball | bat | cricket ball | cricket bat | game
en_AU: *cricket game
| ball | bat | cricket | game
*kriket
| lojë | shkop | top
*կրիկետ
| բիտա | գնդակ | խաղ
*κρίκετ
| αγώνας | μπάλα | ρόπαλο
‫*د کرکټ لوبه‫*کریکت
| بازی | توپ | دسته | چوگان‬
🏑*field hockey
| ball | field | game | hockey | stick
*hokej në fushë
| fushë | hokej | lojë | shkop | top
*խոտի հոկեյ
| գնդակ | դաշտ | խաղ | հոկեյ | մական
*χόκεϊ επί χόρτου
| αγώνας | γήπεδο | μπάλα | μπαστούνι | χόκεϊ
‫*د میدان هاکي‫*هاکی روی چمن
| بازی | توپ | دسته | هاکی | چمن‬
🏒*ice hockey
| game | hockey | ice | puck | stick
*shkopi dhe disku i hokejit në akull
| akull | disk | hokej | lojë | shkop
*մական և տափօղակ
| խաղ | հոկեյ | մական | սառույց | տափօղակ
*χόκεϊ επί πάγου
| αγώνας | δίσκος | μπαστούνι | πάγος | χόκεϊ
‫*د یخ هاکي‫*هاکی روی یخ
| بازی | دسته | هاکی | یخ‬
🏓*ping pong
| ball | bat | game | paddle | table tennis
en_001: *table tennis
| ball | bat | game | paddle | ping pong
*pingpong
| lojë | raketë | tavolinë | top
*սեղանի թենիս
| բիտա | գնդակ | խաղ | ձեռնաթիակ | ռակետ
*πινγκ πονγκ
| μπάλα | μπαστούνι | παιχνίδι | ρακέτα
‫*پنګ پونګ‫*پینگ‌پونگ
| تنیس | توپ | دسته | راکت | میز‬
🏸*badminton
| birdie | game | racquet | shuttlecock
*badminton
| lojë | pupël | raketë | zog i vogël
*բադմինտոն
| խաղ | ձեռնաթիակ | ռակետ | վոլան | փետրագնդակ
*μπάντμιντον
| birdie | αγώνας | μπαλάκι του μπάντμιντον | ρακέτα
‫*بیډمنټن‫*بدمینتون
| بازی | راکت | پرتاب عالی | گوی پردار‬
🥊*boxing glove
| boxing | glove
*dorezë boksi
| boks | dorezë | sport
*բռնցքամարտի ձեռնոց
| բոքս | բռնցքամարտ | սպորտ
*γάντι του μποξ
| γάντι | μποξ | σπορ
‫*د سوک وهلو دستکشه‫*دست‌کش بوکس
| بوکس | دستکش‬
🥋*martial arts uniform
| judo | karate | martial arts | taekwondo | uniform
*uniformë artesh ushtarake
| arte ushtarake | karate | sport | taekuondo | uniformë | xhudo
*մարտարվեստի համազգեստ
| այկիդո | կարատե | կիմոնո | համազգեստ | մարտարվեստ | սպորտ
*στολή πολεμικών τεχνών
| καράτε | πολεμικές τέχνες | σπορ | στολή | τάε κβο ντο | τζούντο
‫*رزمي یونیفورم‫*لباس هنرهای رزمی
| تکواندو | جودو | رزمی | هنرهای رزمی | کاراته | یونیفورم‬
🥅*goal net
| goal | net
*rrjetë golash
| gol | rrjet | sport
*ֆուտբոլի դարպաս
| գոլ | նպատակ | սպորտ
*τέρμα
| γκολ | δίχτυ | σπορ
‫*د ګول وهلو جال‫*دروازه
| گل‬
*flag in hole
| golf | hole
en_AU: *flag in hole
| flag | golf | hole
*flamur në vrimë
| golf | vrimë
*գոլֆի դրոշակ
| անցք | գոլֆ
*σημαία σε οπή
| γκολφ | τρύπα
‫*په سوري کې بیرغ‫*پرچم در سوراخ
| سوراخ | گلف‬
*ice skate
| ice | skate
en_AU: *ice skate
| ice | iceskating | skate
*patina akulli
| akull | patinë
*չմուշկ
| սառույց
*πατινάζ στον πάγο
| πάγος | πατινάζ
‫*آیس سکیټ‫*اسکی روی یخ
| اسکی | یخ‬
🎣*fishing pole
| fish | pole
en_AU: *fishing pole
| fish | fishing | pole | rod
*grep
| peshk | shkop
*կարթաձող
| կարթ | ձուկ
*καλάμι ψαρέματος
| καλάμι | ψάρι
‫*د کب نیوني خاده‫*چوب ماهیگیری
| ماهی | چوب‬
🎽*running shirt
| athletics | running | sash | shirt
*bluzë vrapimi
| bluzë | brez | vrapim
*պտտվող շապիկ
| ժապավեն | շապիկ | պտտվող
*μπλουζάκι δρομέα
| δρομέας | τρέξιμο | φανέλα
‫*د منډې وهلو کمیس‫*لباس دو
| تی‌شرت | دویدن | ورزشی‬
🎿*skis
| ski | snow
en_AU: *skis
| ski | skiing | snow
*ski
| borë
*դահուկներ
| դահուկ | ձյուն
*σκι
| χιόνι
‫*سکي‫*چوب اسکی
| اسکی | برف‬
🛷*sled
| sledge | sleigh
en_GB: *sledge
| sleigh
*sajë
| slitë
*սահնակ*έλκηθρο‫*ځغلول‫*سورتمه
| سورتمه اسبی | سورتمه بزرگ‬
🥌*curling stone
| game | rock
en_AU: *curling stone
| curling | game | rock | stone
*gur kurlingu
| gur | lojë | shkëmb
*քյորլինգի քար
| խաղ | քար
*πέτρα κέρλινγκ
| πέτρα | παιχνίδι
‫*د کورلینګ ډبره‫*سنگ کرلینگ
| بازی | سنگ | سنگ خارا | شطرنج یخی‬
🎯*direct hit
| bull | bullseye | dart | eye | game | hit | target
en_GB: *bullseye
| bull | dart | eye | game | hit | target
*goditje e drejtpërdrejtë
| goditje | lojë | në qendër | objektiv | qendër | shigjetë | sy
*դիպուկ հարված
| դարթ | թիրախ | խաղ | կենտրոն | հարվածել | նշանակետ
*βελάκια
| βελάκι | διάνα | κέντρο | παιχνίδι | στόχος | ταμπλό | χτύπημα
‫*مستقیم ویشتنه‫*پیکان در قلب هدف
| بازی | برخورد | دارت | ضربه مستقیم | قلب هدف | مرکز | مرکز صفحه | هدف | پرتاب | چشم‬
🎱*pool 8 ball
| 8 | 8 ball | ball | billiard | eight | game
*bilardo
| 8 | 8 gurë | gurë | lojë | tetë
*բիլիարդ
| 8 | 8 գնդակ | գնդակ | խաղ | ութ
*μπάλα 8 μπιλιάρδου
| 8 | μπάλα | μπάλα με το 8 | μπιλιάρδο | οκτώ | παιχνίδι
‫*د بیلیارد ۸ توپونه‫*بیلیارد
| بازی | بال | هشت | ۸ | ۸ توپ‬
🔮*crystal ball
| ball | crystal | fairy tale | fantasy | fortune | tool
*top kristali
| fantazi | fat | kristal | përrallë | top | vegël
*բյուրեղյա գունդ
| բախտ | բյուրեղ | գործիք | գունդ | հեքիաթ | ֆանտազիա
*κρυστάλλινη σφαίρα
| εργαλείο | κρυστάλλινη | παραμύθι | σφαίρα | τύχη | φαντασία
‫*کرسټال بال‫*گوی
| ابزار | بخت | توپ | جن و پری | طالع‌بینی | فانتزی | کریستال‬
🎮*video game
| controller | game
*videolojë
| kontrollues | lojë
*տեսախաղ
| խաղ | վահանակ
*βιντεοπαιχνίδι
| παιχνίδι | χειριστήριο
‫*ویډیو لوبې‫*بازی ویدیویی
| بازی | دسته | کنترل‌کننده‬
🕹*joystick
| game | video game
*levë
| lojë | videolojë
*ջոյսթիք
| խաղ | տեսախաղ
*joystick
| βιντεοπαιχνίδι | παιχνίδι
‫*جوی سټیک‫*دسته بازی
| بازی | بازی ویدیویی‬
🎰*slot machine
| game | slot
en_AU: *pokie
| game | pokies
en_GB: *slot machine
| fruit machine | game | one-armed bandit | slot
*lojë me monedha
| lojë | monedhë
*խաղային ավտոմատ
| ավտոմատ | խաղ
*κουλοχέρης
| παιχνίδι
‫*سلاټ مشین‫*ماشین پولی
| اسلات | اسلات ماشین | بازی | قمار | ماشین | کازینو‬
🎲*game die
| dice | die | game
en_GB: *game dice
| dice | die | game
*zar loje
| lojë | zar | zarë
*զառ
| խաղ
*ζάρι
| παιχνίδι
‫*مرګ لوبه‫*تاس بازی
| بازی | تاس‬
*spade suit
| card | game
*figurë maç
| figurë | letër | lojë | maç
*ղառ
| թղթախաղ | խաղ
*μπαστούνι
| παιχνίδι | χαρτιά | χρώμα
‫*سپیډ سوټ‫*خال پیک
| بازی | خال | پیک | کارت‬
*heart suit
| card | game
*figurë kupë
| figurë | kupë | letër | lojë
*սիրտ
| թղթախաղ | խաղ | սրտեր
*κούπα
| καρδιά | καρδιές | παιχνίδι | χαρτιά | χρώμα
‫*د زړه سوټ‫*خال دل
| بازی | خال | دل | کارت‬
*diamond suit
| card | game
en_AU: *diamond suit
| card | diamonds | game
*figurë karo
| figurë | karo | letër | lojë
*քյափ
| թղթախաղ | խաղ
*καρό
| παιχνίδι | χαρτιά | χρώμα
‫*د الماسو سوټ‫*خال خشت
| بازی | خال | خشت | کارت‬
*club suit
| card | game
en_AU: *club suit
| card | clubs | game
*figura spathi
| figurë | letër | lojë | spathi
*խաչ
| թղթախաղ | խաղ
*σπαθί
| παιχνίδι | σπαθιά | χαρτιά | χρώμα
‫*د کلب سوټ‫*خال گشنیز
| بازی | خال | کارت | گشنیز‬
🃏*joker
| card | game | wildcard
*xholi
| letër | lojë | luaj
*ջոկեր
| թղթախաղ | խաղ | խաղալ
*τζόκερ
| παίζω | παιχνίδι | χαρτιά
‫*جوکر‫*جوکر
| بازی | شیطان | کارت‬
🀄*mahjong red dragon
| game | mahjong | red
en_CA: *Mahjong red dragon
*dragua i kuq mahjong
| i kuq | lojë | mahjong
*մաջոնգի կարմիր վիշապ
| խաղ | կարմիր | մաջոնգ
*πλακίδιο mahjong κόκκινος δράκος
| δράκος μαγιόνγκ | κόκκινος | παιχνίδι
‫*د ماهجونګ سور خامار‫*ماژونگ اژدهای قرمز
| بازی | قرمز | ماژونگ‬
🎴*flower playing cards
| Japanese | card | flower | game | playing
en_GB: *flower playing cards
| Japanese | card | flower | game | hanafuda | playing
*letra me lule
| japonez | japoneze | letër | lojë | luaj | lule
*ծաղկի խաղաթղթեր
| թղթախաղ | խաղ | խաղալ | ծաղիկ | ճապոնական
*τραπουλόχαρτα χαναφούντα
| ιαπωνικό | κάρτα | λουλούδι | παίζω | παιχνίδι
‫*د ګل قطعې‫*کارت بازی گل‌دار
| بازی | بازی کردن | ژاپنی | کارت | گل‬
🎭*performing arts
| art | mask | performing | theater | theatre
*arte interpretimi
| art | interpretim | maskë | teatër
*կատարողական արվեստ
| արվեստ | դիմակ | թատրոն | ներկայացում
*θέατρο
| ηθοποιία | μάσκα | τέχνη
‫*هنرونه ترسره کول‫*هنرهای نمایشی
| تئاتر | سالن تئاتر | صورتک | ماسک نقاب | نمایش | نمایشی | هنر‬
🖼*framed picture
| art | frame | museum | painting | picture
*kornizë me pikturë
| art | imazh | kornizë | muze | pikturë
*շրջանակ նկարով
| արվեստ | թանգարան | նկար | նկարչություն | շրջանակ
*εικόνα σε κορνίζα
| εικόνα | κάδρο | μουσείο | πίνακας | τέχνη
‫*انځور شوی انځور‫*عکس در قاب
| تصویر | قاب | قاب عکس | قاب کردن | موزه | نقاشی | هنر‬
🎨*artist palette
| art | museum | painting | palette
*paleta e artistit
| art | muze | paletë | pikturë
*ներկապնակ
| արվեստ | թանգարան | նկարչություն
*παλέτα ζωγράφου
| μουσείο | πίνακας | παλέτα | τέχνη
‫*فنکار تخته‫*پالت نقاشی
| شستی نقاشی | موزه | نقاشی | هنر | پالت‬
🔇*muted speaker
| mute | quiet | silent | speaker
*altoparlant joaktiv
| altoparlant | i heshtur | i qetë | pa zë | volum
*բարձրախոսն անջատված է
| անջատել ձայնը | բարձրախոս | լուռ | հանգիստ | ձայն
*ηχείο σε σίγαση
| ένταση | ησυχία | ηχείο | σίγαση | σιωπή
‫*ګونګ شوی سپیکر‫*بلندگوی خاموش
| آرام | بلندگو | بی‌صدا | ساکت | میزان صدا‬
🔈*speaker low volume
| soft
en_AU: *speaker low volume
| low | quiet | soft | speaker | volume
*altoparlant me zë të ulët
| altoparlant | volum i ulët | zë i butë
*բարձրախոս
| ձայն | ձայնի ուժգնություն
*ηχείο σε χαμηλή ένταση
| ένταση ήχου
‫*د سپیکر ټیټ غږ‫*بلندگو با صدای کم
| صدای کم | کم‬
🔉*speaker medium volume
| medium
*altoparlant me zë mesatar
| altoparlant | i ulët | valë | volum
*բարձրախոսը միացված է
| ալիք | բարձրախոս | ձայն | ցածր
*ηχείο σε μέτρια ένταση
| ένταση | ηχείο | κύμα | χαμηλή
‫*د سپیکر منځنی غږ‫*بلندگو با صدای متعادل
| بلندگو | صدا | موج | میانه | نه کم نه زیاد‬
🔊*speaker high volume
| loud
*altoparlant me zë të lartë
| altoparlant | altoparlant me 3 vija | volum i lartë | zë i fortë
*բարձրախոսի ձայնը բարձր է
| 3 | բարձր | բարձրախոս | բարձրաձայն | երեք | ձայն
*ηχείο σε υψηλή ένταση
| 3 | ένταση | δυνατά | ηχείο | τρία | υψηλή
‫*د سپیکر لوړ غږ‫*بلندگو با صدای بلند
| بالا | بلند | بلندگو | زیاد | صدا | موج‬
📢*loudspeaker
| loud | public address
en_GB: *loudhailer
| loud | public address
*altoparlant me zë
| e folur publike | me zë të lartë
*մեծ բարձրախոս
| բարձրաձայն | հասարակական
*ντουντούκα
| απευθύνομαι στο κοινό | δυνατός
‫*لاوډسپیکر‫*بلندگو
| بلند | خطابه عمومی | سخنرانی | عمومی‬
📣*megaphone
| cheering
*megafon
| brohoritje
*մեգաֆոն
| ոգևորում
*μεγάφωνο
| ζητωκραυγές
‫*میګافون‫*بلندگوی دستی
| بلند | بلندگو | تشویق | هلهله‬
📯*postal horn
| horn | post | postal
*briri i postës
| bori | bri | postar | postë
*փոստային եղջյուր
| եղջյուր | փոստ | փոստային
*ταχυδρομική κόρνα
| κόρνα | ταχυδρομείο | ταχυδρομικός
‫*پستي هارن‫*شیپور پست
| شیپور | پست | پستی‬
🔔*bell*zile*զանգ*κουδούνι‫*زنګ‫*زنگ
| زنگ زنگوله | زنگوله | ناقوس‬
🔕*bell with slash
| bell | forbidden | mute | no | not | prohibited | quiet | silent
*zile me vizë të pjerrët
| e heshtur | e ndaluar | i qetë | jo | mos | nuk lejohet | pa zë | zile
*զանգակ շեղ գծիկով
| անջատել ձայնը | արգելված | զանգակ | լուռ | հանգիստ | ոչ
*κουδούνι με κόκκινη γραμμή
| ήσυχος | απαγορευμένο | δεν | επιτρέπεται | ησυχία | κουδούνι | σίγαση | όχι
‫*سلش لرونکی زنګ‫*خط قرمز روی زنگوله
| آرام | بی‌صدا | خیر | زنگوله | ساکت | ممنوع | نه‬
🎼*musical score
| music | score
*pentagram
| muzikë
*սոլի բանալի
| երաժշտություն
*παρτιτούρα
| μουσική | πεντάγραμμο
‫*د موسیقۍ نمرې‫*پارتیتور
| خط حامل | موسیقی | نت | کلید سل‬
🎵*musical note
| music | note
*notë muzikore
| muzikë | notë
*նոտա
| երաժշտություն
*νότα μουσικής
| μουσική | νότα
‫*د موسیقۍ یادښت‫*نت موسیقی
| موسیقی | نت | چنگ‬
🎶*musical notes
| music | note | notes
*nota muzikore
| muzikë | nota | notë
*նոտաներ
| երաժշտություն | նոտա
*νότες μουσικής
| μουσική | νότα | νότες
‫*د موسیقۍ یادښتونه‫*نت‌های موسیقی
| موسیقی | نت | چنگ‬
🎙*studio microphone
| mic | microphone | music | studio
*mikrofon studioje
| mikrofon | muzikë | studio
*ստուդիայի խոսափող
| երաժշտություն | խոսափող | ստուդիա
*μικρόφωνο στούντιο
| μικρόφωνο | μουσική | στούντιο
‫*د سټوډیو مایکروفون‫*میکروفون استودیویی
| استودیو | موسیقی | میکروفون‬
🎚*level slider
| level | music | slider
*rrëshqitësi i nivelit
| muzikë | nivel | rrëshqitës
*ձայնի բարձրության սահոց
| երաժշտություն | մակարդակ | սահոց
*ρυθμιστικό έντασης
| επίπεδο | μουσική | ρυθμιστικό
‫*لیول سلایډر‫*درجهٔ تنظیم‌کننده
| لغزنده | موسیقی | میزان‬
🎛*control knobs
| control | knobs | music
*çelësat e kontrollit
| kontroll | muzikë | çelësa
*կառավարման կոճակներ
| երաժշտություն | կառավարել | կոճակներ
*κουμπιά ελέγχου
| ελέγχου | κουμπιά | μουσική
‫*د کنټرول غوټې‫*دسته‌های کنترل
| دسته | موسیقی | کنترل‬
🎤*microphone
| karaoke | mic
*mikrofon
| karaoke
*խոսափող
| կարաոկե
*μικρόφωνο
| καραόκε
‫*میکروفون‫*میکروفون
| کارائوکه‬
🎧*headphone
| earbud
en_GB: *headphones
| headphone
*kufje
| vesh
*ականջակալ*ακουστικό‫*غوږۍ‫*هدفون
| دوگوشی | گوشی‬
📻*radio
| video
en_AU: *radio
| AM | FM | wireless
*radio
| video
*ռադիո
| վիդեո
*ραδιόφωνο
| βίντεο
‫*راډیو‫*رادیو
| رادیویی | ویدئو | ویدیو‬
🎷*saxophone
| instrument | music | sax
*saksofon
| instrument | muzikë
*սաքսոֆոն
| գործիք | երաժշտություն
*σαξόφωνο
| μουσική | όργανο
‫*ساکسفون‫*ساکسیفون
| بادی برنجی | ساز | موسیقی‬
🎸*guitar
| instrument | music
*kitarë
| instrument | muzikë
*կիթառ
| գործիք | երաժշտություն
*κιθάρα
| μουσική | όργανο
‫*ګیتار‫*گیتار
| الکتریک | راک | ساز | موسیقی‬
🎹*musical keyboard
| instrument | keyboard | music | piano
en_AU: *musical keyboard
| instrument | keyboard | music | organ | piano
*tastierë muzikore
| instrument | muzikë | piano | tastierë
*երաժշտական ստեղնաշար
| գործիք | դաշնամուր | երաժշտություն | ստեղնաշար
*μουσικό πληκτρολόγιο
| μουσική | πιάνο | πλήκτρα | όργανο
‫*د موسیقي کیبورډ‫*کیبورد موسیقی
| ساز | موسیقی | پیانو | کیبورد‬
🎺*trumpet
| instrument | music
*trombë
| instrument | muzikë
*շեփոր
| գործիք | երաժշտություն
*τρομπέτα
| μουσική | όργανο
‫*شپيلۍ‫*ترومپت
| بادی برنجی | ساز | ساکسیفون | موسیقی‬
🎻*violin
| instrument | music
*violinë
| instrument | muzikë
*ջութակ
| գործիք | երաժշտություն
*βιολί
| μουσική | όργανο
‫*ويلون‫*ویولن
| ساز | موسیقی‬
🥁*drum
| drumsticks | music
en_AU: *drum
| drum kit | drumsticks | instrument | music
*daulle
| muzikë | shkopinj daulleje
*թմբուկ
| երաժշտություն
*τύμπανο
| μουσική | μπαγκέτες
‫*ډول‫*طبل
| درام | ساز | موسیقی | کوبه‌ای‬
📱*mobile phone
| cell | mobile | phone | telephone
*celular
| i lëvizshëm | telefon
*բջջային հեռախոս
| բջջային | հեռախոս | շարժական
*κινητό τηλέφωνο
| κινητό | τηλέφωνο
‫*ګرځنده ټېلیفون‫*تلفن همراه
| تلفن | موبایل | همراه | گوشی‬
📲*mobile phone with arrow
| arrow | call | cell | mobile | phone | receive | telephone
*celular me shigjetë
| celular | marr | shigjetë | telefon | telefonatë | telefonoj
*բջջային հեռախոս սլաքով
| բջջային | զանգել | հեռախոս | շարժական | սլաք
*κινητό τηλέφωνο με βέλος
| βέλος | κινητό | κλήση | λήψη | τηλέφωνο
‫*تیرلرونکی ګرځنده ټېلیفون‫*تلفن همراه با پیکان
| تلفن همراه | دریافت | پیکان | گوشی‬
*telephone
| phone
en_AU: *telephone
| land line | phone
*telefon*հեռախոս*τηλέφωνο‫*ټیلیفون‫*تلفن
| تلفن زدن | تلفن کردن | دورگو | گوشی‬
📞*telephone receiver
| phone | receiver | telephone
*receptor telefoni
| receptor | telefon
*հեռախոսի լսափող
| լսափող | հեռախոս
*ακουστικό τηλεφώνου
| δέκτης | τηλέφωνο
‫*د ټیلیفون رسیدونکی‫*گوشی تلفن
| تلفن | گوشی | گیرنده‬
📟*pager*biper*փեյջեր*βομβητής‫*پیجر‫*پیجر
| پیج کردن | پی‌جو‬
📠*fax machine
| fax
en_GB: *fax machine
| facsimile | fax
*faks*ֆաքսի մեքենա
| ֆաքս
*συσκευή φαξ
| φαξ
‫*د فکس ماشین‫*دستگاه نمابر
| دستگاه فاکس | دورنگار | فاکس | نمابر‬
🔋*battery*bateri*մարտկոց*μπαταρία‫*بیټري‫*باتری
| باطری | شارژ | شارژ کردن‬
🔌*electric plug
| electric | electricity | plug
*spinë elektrike
| elektricitet | elektrike | spinë
*էլեկտրական խրոց
| էլեկտրական | էլեկտրականություն | խրոց
*ηλεκτρικό βύσμα
| βύσμα | ηλεκτρικό | ρεύμα
‫*برقي پلګ‫*دوشاخه
| الکتریسیته | الکتریکی | برق‬
💻*laptop computer
| computer | pc | personal
en_AU: *laptop computer
| PC | computer | laptop | personal
en_GB: *laptop computer
| computer | laptop | pc | personal
*laptop
| kompjuter | kompjuter personal | personal
*նոթբուք
| անձնական | համակարգիչ
*φορητός υπολογιστής
| pc | προσωπικός | υπολογιστής
‫*لپټاپ کمپیوټر‫*رایانهٔ کیفی
| رایانه | شخصی | پی‌سی‬
🖥*desktop computer
| computer | desktop
*kompjuter desktop
| desktop | kompjuter
*համակարգիչ*επιτραπέζιος υπολογιστής
| επιτραπέζιος | υπολογιστής
‫*ډیسکټاپ کمپیوټر‫*رایانهٔ میزی
| رایانه | رومیزی‬
🖨*printer
| computer
*printer
| kompjuter
*տպիչ
| համակարգիչ
*εκτυπωτής
| υπολογιστής
‫*پرنټر‫*چاپگر
| رایانه‬
*keyboard
| computer
*tastierë
| kompjuter
*ստեղնաշար
| համակարգիչ
*πληκτρολόγιο
| υπολογιστής
‫*کیبورډ‫*صفحه‌کلید
| رایانه‬
🖱*computer mouse
| computer
*miu i kompjuterit
| kompjuter
*համակարգչի մկնիկ
| 3 | երեք | կոճակ | համակարգիչ | մկնիկ
*ποντίκι υπολογιστή
| 3 | κουμπί | ποντίκι | τρία | υπολογιστής
‫*د کمپیوټر موږک‫*موشواره
| دکمه | رایانه | سه | ۳‬
🖲*trackball
| computer
*sfera rrotulluese
| kompjuter
*թրեքբոլ
| համակարգիչ
*ιχνόσφαιρα
| υπολογιστής
‫*ټریکبال‫*توپک
| رایانه‬
💽*computer disk
| computer | disk | minidisk | optical
*disk i vogël
| disk | kompjuter | minidisk | optik
*մինի սկավառակ
| համակարգիչ | սկավառակ | օպտիկական
*δίσκος υπολογιστή
| minidisk | δίσκος | οπτικός | υπολογιστής
‫*د کمپیوټر ډیسک‫*مینی دیسک
| دیسک | رایانه | نوری‬
💾*floppy disk
| computer | disk | floppy
*disketë
| disk | kompjuter
*ֆլոպի սկավառակ
| համակարգիչ | սկավառակ | ֆլոպի
*δισκέτα
| δίσκος | υπολογιστής
‫*فلاپي ډیسک‫*فلاپی دیسک
| دیسک | رایانه | فلاپی‬
💿*optical disk
| cd | computer | disk | optical
*disk optik
| cd | disk | kompjuter | optik
*օպտիկական սկավառակ
| blu-ray | cd | dvd | համակարգիչ | սկավառակ | օպտիկական
*οπτικός δίσκος
| blu-ray | cd | dvd | δίσκος | οπτικός | υπολογιστής
‫*اپټیکل ډیسک‫*سی‌دی
| بلوری | دیسک | دی‌وی‌دی | رایانه | لوح فشرده | نوری‬
📀*dvd
| blu-ray | computer | disk | optical
en_AU: *DVD
| blu-ray | computer | disk | dvd | optical
*dvd
| blu-ray | disk | kompjuter | optik
*DVD
| blu-ray | cd | համակարգիչ | սկավառակ | օպտիկական
*dvd
| blu-ray | cd | δίσκος | οπτικός | υπολογιστής
‫*ډي وي ډي‫*دی‌وی‌دی
| بلوری | دیسک | رایانه | سی‌دی | نوری‬
🎥*movie camera
| camera | cinema | movie
en_AU: *film camera
| camera | cinema | film
en_GB: *film camera
| camera | cinema | film | movie | movie camera
*kamerë filmi
| film | kamerë | kinema
*ժապավենային տեսախցիկ
| կինո | տեսախցիկ | ֆիլմ
*κινηματογραφική κάμερα
| βιντεοκάμερα | κινηματογράφος | ταινία
‫*د فلم کامره‫*دوربین سینمایی
| دوربین | سینما | فیلم‬
🎞*film frames
| cinema | film | frames | movie
*kuadro filmi
| film | kinema | kuadro | video
*տեսաժապավեն
| ժապավեն | կադր | կինո | ֆիլմ
*καρέ φιλμ
| καρέ | κινηματογράφος | ταινία | φιλμ
‫*د فلم چوکاټ‫*حلقهٔ فیلم
| سینما | فریم | فیلم‬
📽*film projector
| cinema | film | movie | projector | video
*projektor filmi
| film | kinema | projektor | video
*ժապավենային պրոյեկտոր
| ժապավեն | կինո | պրոյեկտոր | վիդեո | ֆիլմ
*προβολέας ταινιών
| βίντεο | κινηματογράφος | προβολέας | ταινία | φιλμ
‫*د فلم پروجیکټر‫*پروژکتور
| سینما | فیلم | ویدیو‬
🎬*clapper board
| clapper | movie
en_AU: *clapper board
| clapper | film
en_GB: *clapperboard
| clapper | movie
*tabelë dublimi e skenës
| film | tabelë dublimi
*կինոդուբլների համարացույց
| կինոդուբլ | ֆիլմ
*κλακέτα φιλμ
| κλακέτα | ταινία
‫*د کلیپر تخته‫*کلاکت
| تخته‌نشان | فیلم‬
📺*television
| tv | video
en_GB: *television
| tele | telly | tv | video
*televizor
| tv | video
*հեռուստացույց
| tv | վիդեո
*τηλεόραση
| βίντεο
‫*تلویزیون‫*تلویزیون
| ویدیو‬
📷*camera
| video
*kamerë
| video
*ֆոտոապարատ
| վիդեո
*φωτογραφική μηχανή
| βίντεο
‫*کامره‫*دوربین
| ویدیو‬
📸*camera with flash
| camera | flash | video
*kamerë me blic
| blic | kamerë | video
*ֆոտոապարատ լուսաթարթիչով
| լուսաթարթիչ | վիդեո | ֆոտոապարատ
*φωτογραφική μηχανή με φλας
| βίντεο | βιντεοκάμερα | φλας
‫*فلش لرونکې کامره‫*دوربین با فلاش
| دوربین | فلاش | ویدیو‬
📹*video camera
| camera | video
en_GB: *video camera
| camcorder | camera | video
*videokamerë
| kamerë | video
*տեսախցիկ
| վիդեո
*βιντεοκάμερα
| βίντεο
‫*ویډیو کامره‫*دوربین فیلم‌برداری
| دوربین | ویدیو‬
📼*videocassette
| tape | vhs | video
*videokasetë
| shirit | vhs | video
*տեսաերիզ
| vhs | երիզ | վիդեո
*βιντεοκασέτα
| vhs | βίντεο | κασέτα
‫*ویډیو کیسټ‫*کاست ویدیویی
| نوار | ویدیو | وی‌اچ‌اس‬
🔍*magnifying glass tilted left
| glass | magnifying | search | tool
*lupë zmadhuese që tregon majtas
| kërko | lupë | vegël | xham | zmadhues
*ձախ ուղղված խոշորացույց
| ապակի | գործիք | խոշորացնող | որոնել
*αριστερός μεγεθυντικός φακός
| αναζήτηση | εργαλείο | μεγεθυντικός | φακός
‫*چپ لور ته ذره بین لرونکې ښیښه‫*ذره‌بین روبه‌چپ
| ابزار | جستجو | ذره‌بین | شیشه‬
🔎*magnifying glass tilted right
| glass | magnifying | search | tool
*lupë zmadhuese e drejtuar djathtas
| kërko | lupë | vegël | xham | zmadhuese
*աջ ուղղված խոշորացույց
| ապակի | գործիք | խոշորացնող | որոնել
*δεξιός μεγεθυντικός φακός
| αναζήτηση | εργαλείο | μεγεθυντικός | φακός
‫*ښي لور ته ذره بین لرونکې ښیښه‫*ذره‌بین روبه‌راست
| ابزار | جستجو | ذره‌بین | شیشه‬
🕯*candle
| light
*qiri
| dritë
*մոմ
| լույս
*κερί
| φως
‫*شمع‫*شمع
| رمانتیک | شعله | نور‬
💡*light bulb
| bulb | comic | electric | idea | light
*llambë
| dritë | elektrik | ide | llambushkë | vizatim komik
*էլեկտրական լամպ
| գաղափար | էլեկտրական | լամպ | լույս | կոմիքս
*λαμπτήρας
| ηλεκτρικό | ιδέα | κόμικ | φως
‫*د رڼا ګروپ‫*لامپ
| الکتریسیته | ایده | برق | حباب | نور‬
🔦*flashlight
| electric | light | tool | torch
en_GB: *torch
| electric | light | tool
*elektrik dore
| dritë | elektrik | fener | vegël
*գրպանի լապտեր
| գործիք | էլեկտրական | լապտեր | լույս
*φακός
| εργαλείο | ηλεκτρικό | φως
‫*لاسي څراغ‫*چراغ‌قوه
| ابزار | الکتریسیته | نور‬
🏮*red paper lantern
| bar | lantern | light | red
*fener me letër të kuqe
| bar | dritë | e kuqe | fener | i kuq | japonez | japoneze
*թղթե կարմիր լապտեր
| բար | լապտեր | լույս | կարմիր | ճապոնական
*κόκκινο χάρτινο φανάρι
| ιαπωνικό | κόκκινο | μπάρα | φανάρι | φως
‫*د سور کاغذ لاټين‫*فانوس کاغذی قرمز
| فانوس | قرمز | میخانه | می‌فروشی | نور | ژاپنی‬
📔*notebook with decorative cover
| book | cover | decorated | notebook
*bllok shënimesh me kapak dekorativ
| bllok shënimesh | dekorativ | kapak | libër
*ձևավոր կազմով տետր
| գիրք | կազմ | ձևավորված | նոթատետր
*σημειωματάριο με διακοσμητικό εξώφυλλο
| βιβλίο | διακοσμημένο | εξώφυλλο | σημειωματάριο
‫*سانتا کلاز‫*دفتر با جلد سخت
| تزئینی | جلد | دفتر | سخت | وزیری | کتاب | یادداشت‬
📕*closed book
| book | closed
*libër i mbyllur
| i mbyllur | libër
*փակված գիրք
| գիրք | փակված
*κλειστό βιβλίο
| βιβλίο | κλειστό
‫*د تړلو کتاب‫*کتاب بسته
| بسته | کتاب‬
📖*open book
| book | open
*libër i hapur
| hap | i hapur | libër
*բացված գիրք
| բացված | գիրք
*ανοικτό βιβλίο
| ανοιχτό | βιβλίο
‫*خلاص کتاب‫*کتاب باز
| باز | کتاب‬
📗*green book
| book | green
*libër jeshil
| jeshil | libër
*կանաչ գիրք
| գիրք | կանաչ
*πράσινο βιβλίο
| βιβλίο | πράσινο
‫*شنه کتاب‫*کتاب سبز
| سبز | کتاب‬
📘*blue book
| blue | book
*libër blu
| blu | libër
*կապույտ գիրք
| գիրք | կապույտ
*μπλε βιβλίο
| βιβλίο | μπλε
‫*نیلي کتاب‫*کتاب آبی
| آبی | کتاب‬
📙*orange book
| book | orange
*libër portokalli
| libër | portokalli
*նարնջագույն գիրք
| գիրք | նարնջագույն
*πορτοκαλί βιβλίο
| βιβλίο | πορτοκαλί
‫*نارنجي کتاب‫*کتاب نارنجی
| نارنجی | کتاب‬
📚*books
| book
*libra
| libër
*գրքեր
| գիրք
*βιβλία
| βιβλίο
‫*کتابونه‫*چند کتاب
| کتاب‬
📓*notebook*bllok shënimesh*տետր*σημειωματάριο‫*نوټ بوک‫*دفتر یادداشت
| دفتر | دفتر کتابچه | دفترچه | کتابچه‬
📒*ledger
| notebook
*libër llogarish
| bllok shënimesh
*հաշվապահական մատյան
| նոթատետր
*λογιστικό βιβλίο
| σημειωματάριο
‫*ليجر‫*دفتر سیمی
| دفتر‬
📃*page with curl
| curl | document | page
*faqe e përthyer
| dokument | faqe | përthyej
*կլորացած էջ
| էջ | կլորացած | փաստաթուղթ
*κυρτωμένη σελίδα
| έγγραφο | κυρτός | σελίδα
‫*پاڼه د کرول سره‫*صفحهٔ تاشده
| تا | جمع‌شده | سند | صفحه‬
📜*scroll
| paper
*dorëshkrim i mbledhur rrotull
| letër
*գալարաթուղթ
| թուղթ
*περγαμηνή
| χαρτί
‫*اڼه اړول‫*طومار
| ورق | کاغذ‬
📄*page facing up
| document | page
*faqe e drejtuar lart
| dokument | faqe
*էջ
| փաստաթութղ
*όρθια σελίδα
| έγγραφο | σελίδα
‫*پاڼه سره مخ کړي‫*صفحهٔ روبه‌بالا
| سند | صفحه‬
📰*newspaper
| news | paper
*gazetë
| lajme | letër
*լրագիր
| թերթ | նորություններ
*εφημερίδα
| ειδήσεις | σελίδα
‫*ورځپاڼې‫*روزنامه
| اخبار | صفحه‬
🗞*rolled-up newspaper
| news | newspaper | paper | rolled
*gazetë e mbledhur rrotull
| gazetë | lajme | letër | rrotull
*կլորացրած լրագիր
| թերթ | լրագիր | կլորացրած | նորություններ
*τυλιγμένη εφημερίδα
| ειδήσεις | εφημερίδα | τυλιγμένο | χαρτί
‫*تړل شوی ورځپاڼې‫*رول روزنامه | روزنامهٔ لوله‌شده
| اخبار | رل | روزنامه | روزنامهٔ لوله‌شده | رول روزنامه | کاغذ‬
📑*bookmark tabs
| bookmark | mark | marker | tabs
*skedat e faqeshënuesve
| faqeshënues | shenjë | shënues | skeda
*էջանիշ ներդիրներ
| էջանիշ | ներդիր | նշել | նշիչ
*καρτέλες σελιδοδεικτών
| ένδειξη | δείκτης | καρτέλες | σελιδοδείκτης
‫*د نښه کولو ټبونه‫*برچسب‌های نشانه‌گذاری
| زبانه | علامت | علامت‌گذار | نشانه‬
🔖*bookmark
| mark
*faqeshënues
| shenjë
*էջանիշ
| նշել
*σελιδοδείκτης
| δείκτης
‫*په نخښه کول‫*نشان‌گذار کتاب
| چوب‌الف | چوق‌الف‬
🏷*label
en_GB: *label
| tag
*etiketë*պիտակ*ετικέτα‫*لیبل‫*برچسب
| اتیکت | اتیکت زدن | برچسب زدن | علامت‬
💰*money bag
| bag | dollar | money | moneybag
*qese parash
| dollar | para | qese | çantë
*փողի պարկ
| դոլար | պարկ | փող
*σάκος με λεφτά
| δολάριο | σάκος | χρήματα
‫*د پيسو کڅوړه‫*کیسهٔ پول
| دلار | پول | کیف‬
💴*yen banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | yen
*kartëmonedhë jeni
| bankë | faturë | jen | kartëmonedhë | monedhë | shënim | valutë
*իեն թղթադրամ
| բանկ | թղթադրամ | իեն | տարադրամ | փող
*χαρτονόμισμα γιέν
| γιεν | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
‫*ین بنک نوت‫*اسکناس ین
| ارز | اسکناس | بانک | پول | ین‬
💵*dollar banknote
| bank | banknote | bill | currency | dollar | money | note
*kartëmonedhë dollari
| bankë | dollar | faturë | kartëmonedhë | monedhë | para | shënim
*դոլար թղթադրամ
| բանկ | դոլար | թղթադրամ | տարադրամ | փող
*χαρτονόμισμα δολαρίου
| δολάριο | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
‫*ډالر بنک نوت‫*اسکناس دلار
| ارز | اسکناس | بانک | دلار | پول‬
💶*euro banknote
| bank | banknote | bill | currency | euro | money | note
*kartëmonedhë euroje
| bankë | euro | faturë | kartëmonedhë | monedhë | para | shënim
*եվրո թղթադրամ
| բանկ | եվրո | թղթադրամ | տարադրամ | փող
*χαρτονόμισμα ευρώ
| ευρώ | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
‫*یورو بنک نوت‫*اسکناس یورو
| ارز | اسکناس | بانک | پول | یورو‬
💷*pound banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | pound
en_GB: *pound banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | pound | sterling
*kartëmonedhë paundi
| bankë | faturë | kartëmonedhë | monedhë | para | paund | shënim | valutë
*ֆունտ թղթադրամ
| բանկ | թղթադրամ | տարադրամ | փող | ֆունտ
*χαρτονόμισμα λίρας
| αγγλική λίρα | λογαριασμός | νόμισμα | τράπεζα | χαρτονόμισμα | χρήματα
‫*پونډه بنک نوت‫*اسکناس پوند
| ارز | اسکناس | بانک | پول | پوند‬
💸*money with wings
| bank | banknote | bill | dollar | fly | money | note | wings
*para me krahë
| bankë | dollar | faturë | fluturoj | kartëmonedhë | krahë | para | shënim
*փող թևերով
| բանկ | դոլար | թղթադրամ | թռչել | թևեր | փող
*λεφτά με φτερά
| δολάριο | λογαριασμός | πετώ | τράπεζα | φτερά | χαρτονόμισμα | χρήματα
‫*پیسې د وزرونو‫*اسکناس بال‌دار
| ارز | اسکناس | بال | بانک | پول‬
💳*credit card
| bank | card | credit | money
*kartë krediti
| bankë | kartë | kredit | para
*պլաստիկ քարտ
| բանկ | վարկ | փող | քարտ
*πιστωτική κάρτα
| κάρτα | πιστωτική | τράπεζα | χρήματα
‫*کریډیټ کارت‫*کارت اعتباری
| اعتبار | بانک | پول | کارت‬
💹*chart increasing with yen
| bank | chart | currency | graph | growth | market | money | rise | trend | upward | yen
*grafik rritës me jenë
| bankë | grafik | jen | lart | monedhë | para | rritje | tendencë | treg | valutë
*աճող դիագրամ իենով
| աճ | բանկ | բարձրանալ | գրաֆիկ | դիագրամ | իեն | միտում | շուկա | վերև | տարրադրամ | փող
*ανοδικό γράφημα με γιέν
| άνοδος | αγορά | ανοδική | αύξηση | γιεν | γράφημα | διάγραμμα | νόμισμα | τάση | τράπεζα | χρήματα
‫*چارټ د یین سره زیاتیږي‫*نمودار صعودی با ین
| ارز | بازار | بانک | رشد | روند | صعود | صعودی | نمودار | پول | گراف | گرایش | ین‬
💱*currency exchange
| bank | currency | exchange | money
*këmbimi i valutës
| bankë | këmbim | monedhë | para | valutë
*տարադրամի փոխանակում
| բանկ | տարադրամ | փոխանակում | փող
*συνάλλαγμα
| νόμισμα | τράπεζα | χρήματα
‫*د اسعارو د تبادلې‫*تبدیل ارز
| ارز | بانک | پول‬
💲*heavy dollar sign
| currency | dollar | money
*shenjë dollari e trashur
| dollar | monedhë | para
*դոլարի թավ նշան
| դոլար | տարադրամ | փող
*έντονο σύμβολο δολαρίου
| δολάριο | νόμισμα | χρήματα
‫*درنې ډالر ساین‫*نماد دلار
| ارز | دلار | پول‬
*envelope
| email | letter
*zarf
| email | letër | postë elektronike
*ծրար
| էլփոտ | նամակ
*φάκελος
| e-mail | email
‫*لفافه‫*پاکت نامه
| ایمیل‬
📧*e-mail
| email | letter | mail
en_AU, en_GB: *email
| letter | mail
*email
| letër | postë
*էլեկտրոնային նամակ
| էլփոստ | նամակ | փոստ
*email
| γράμμα | επιστολή
‫*ای میل‫*ایمیل
| میل | نامه‬
📨*incoming envelope
| e-mail | email | envelope | incoming | letter | mail | receive
*zarf në ardhje
| email | hyrëse | letër | marr | në ardhje | postë elektronike | zarf
*ստացվող ծրար
| էլփոստ | ծրար | նամակ | ստանալ | ստացվող | փոստ
*φάκελος εισερχομένων
| e-mail | email | γράμμα | εισερχόμενο | επιστολή | λαμβάνω | φάκελος
‫*راتلونکی لفافه‫*پاکت نامهٔ ورودی
| ایمیل | دریافت | نامه | ورودی | پاکت نامه | پست‬
📩*envelope with arrow
| arrow | down | e-mail | email | envelope | letter | mail | outgoing | sent
*zarf me shigjetë
| dalëse | e dërguar | email | letër | poshtë | postë | postë elektronike | shigjetë | zarf
*ծրար սլաքով
| էլփոստ | ծրար | նամակ | ներքև | ուղարկված | ուղարկվող | սլաք | փոստ
*φάκελος με βέλος
| e-mail | email | απεσταλμένο | βέλος | γράμμα | εξερχόμενο | επιστολή | κάτω | φάκελος
‫*لفافه د تیر سره‫*پاکت نامه با پیکان
| ارسال | ایمیل | خروجی | نامه | پاکت نامه | پایین | پست | پیکان‬
📤*outbox tray
| box | letter | mail | outbox | sent | tray
en_AU: *out tray
| box | letter | mail | outbox | sent | tray
*kutia postare në dalje
| dërguar | kuti | kuti dalëse | letër | postë | sirtar
*ելքի արկղ
| արկղ | դարակ | նամակ | ուղարկված | փոստ
*δίσκος εξερχομένων
| γράμμα | δίσκος | εξερχόμενο | επιστολή | κουτί | λαμβάνω
‫*آیوتبوکس تری‫*صندوق خروجی
| ارسال | ایمیل | سینی | صندوق | نامه | پست‬
📥*inbox tray
| box | inbox | letter | mail | receive | tray
en_AU: *in tray
| box | inbox | letter | mail | receive | tray
*sirtari i kutisë postare
| hyrëse | kuti | letër | marr | postë | sirtar
*մուտքի արկղ
| արկղ | դարակ | նամակ | ստանալ | փոստ
*δίσκος εισερχομένων
| γράμμα | δίσκος | εισερχόμενο | επιστολή | κουτί | λαμβάνω
‫*انبکس تری‫*صندوق ورودی
| دریافت | سینی | صندوق | نامه | ورودی | پست‬
📦*package
| box | parcel
*pako
| kuti
*ծանրոց
| արկղ
*πακέτο
| κουτί
‫*بنډل‫*بسته
| بستهٔ پستی | صندوق‬
📫*closed mailbox with raised flag
| closed | mail | mailbox | postbox
en_AU: *closed letterbox with raised flag
| closed | mail | mailbox | postbox
en_GB: *closed mailbox with raised flag
| closed | closed postbox with raised flag | letterbox | mail | mailbox | post | post box | postbox
*kuti postare e mbyllur me flamurin lart
| e mbyllur | kuti postare | kuti poste | postë
*փակ փոստարկղ բարձրացված դրոշակով
| փակ | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
*κλειστό γραμματοκιβώτιο με σηκωμένη σημαία
| γραμματοκιβώτιο | επιστολή | κλειστό
‫*تړل شوی میل باکس‫*صندوق پستی بسته با پرچم بالا
| بسته | صندوق پست | صندوق پستی | پست‬
📪*closed mailbox with lowered flag
| closed | lowered | mail | mailbox | postbox
en_AU: *closed letterbox with lowered flag
| closed | lowered | mail | mailbox | postbox
en_GB: *closed mailbox with lowered flag
| closed | closed postbox with lowered flag | letterbox | lowered | mail | mailbox | post | post box | postbox
*kuti postare e mbyllur me flamurin poshtë
| e mbyllur | e ulur | kuti postare | kuti poste | postë
*փակ փոստարկղ իջեցված դրոշակով
| իջեցված | փակ | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
*κλειστό γραμματοκιβώτιο με χαμηλωμένη σημαία
| γραμματοκιβώτιο | επιστολή | κλειστό | χαμηλωμένη σημαία
‫*سره راښکته بيرغ د تړلو له ليارې‫*صندوق پستی بسته با پرچم پایین
| بسته | صندوق پست | صندوق پستی | پایین آمده | پست‬
📬*open mailbox with raised flag
| mail | mailbox | open | postbox
en_AU: *open letterbox with raised flag
| mail | mailbox | open | postbox
en_GB: *open mailbox with raised flag
| mail | mailbox | open | open postbox with raised flag | post | post box | postbox
*kuti postare e hapur me flamurin lart
| e hapur | hap | kuti postare | postë
*բաց փոստարկղ բարձրացված դրոշակով
| բաց | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
*ανοικτό γραμματοκιβώτιο με σηκωμένη σημαία
| ανοιχτό | γραμματοκιβώτιο | επιστολή
‫*سره راپورته بيرغ د تړلو له ليارې‫*صندوق پستی باز با پرچم بالا
| باز | صندوق پست | صندوق پستی | پست‬
📭*open mailbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | postbox
en_AU: *open letterbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | postbox
en_GB: *open mailbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | open postbox with lowered flag | post | post box | postbox
*kuti postare e hapur me flamurin poshtë
| e hapur | e ulur | hap | kuti postare | poshtë | postë
*բաց փոստարկղ իջեցված դրոշակով
| բաց | իջեցված | փոստ | փոստատուփ | փոստարկղ
*ανοικτό γραμματοκιβώτιο με χαμηλωμένη σημαία
| ανοιχτό | γραμματοκιβώτιο | επιστολή | χαμηλωμένη σημαία
‫*خلاص میل باکس د کم پرچم سره‫*صندوق پستی باز با پرچم پایین
| باز | صندوق پست | صندوق پستی | پایین آمده | پست‬
📮*postbox
| mail | mailbox
en_CA: *mailbox
*kuti postare
| postë
*փոստատուփ
| փոստ | փոստարկղ
*γραμματοκιβώτιο ταχυδρομείου
| γραμματοκιβώτιο | επιστολή
‫*ډاګ خونه‫*صندوق پست
| صندوق پستی | پست‬
🗳*ballot box with ballot
| ballot | box
*kuti votimi me votë
| kuti | votim | votë
*քվեատուփ քվեաթերթիկով
| տուփ | քվեաթերթիկ
*κάλπη με ψηφοδέλτιο
| κάλπη | ψηφοδέλτιο
‫*سره د رايو د صندوقونو‫*صندوق رأی
| انتخابات | رأی | رأی‌گیری | صندوق‬
*pencil*laps*մատիտ*μολύβι‫*پنسل‫*مداد
| با مداد نوشتن | مداد رنگی‬
*black nib
| nib | pen
*penë e zezë
| majë pene | penë
*սև գրչածայր
| գրիչ | գրչածայր
*μαύρη πένα
| πένα
‫*تور نب‫*قلم مشکی
| قلم | نوک‬
🖋*fountain pen
| fountain | pen
*stilograf
| penë
*ինքնահոս գրիչ
| գրիչ | ինքնահոս
*μελανοφόρος
| πένα
‫*د فوټین قلم‫*خودنویس
| با خودنویس نوشتن | قلم | قلم خودنویس‬
🖊*pen
| ballpoint
*stilolaps
| me sferë
*գրիչ
| գնդիկավոր գրիչ
*στιλό
| στυλό
‫*قلم‫*خودکار
| با خودکار نوشتن | قلم خودکار‬
🖌*paintbrush
| painting
*furçë piktori
| pikturë
*վրձին
| ներկել | նկարել
*πινέλο
| ζωγραφική
‫*زيږسړی‫*قلم‌مو
| با قلم‌مو کشیدن | قلم مو | قلم موی نقاشی‬
🖍*crayon*shkumës me ngjyrë*մոմամատիտ
| գունավոր մատիտ
*ξυλομπογιά
| κηρομπογιά | παστέλ
‫*کرون‫*مدادشمعی
| با مدادشمعی کشیدن | مداد رنگی مومی | مداد شمعی‬
📝*memo
| pencil
*shënime
| laps
*հուշաթերթ
| մատիտ
*σημείωμα
| μολύβι
‫*د يادداشتونو کتاب‫*یادداشت
| مداد‬
💼*briefcase*valixhe*պորտֆել*χαρτοφύλακας
| τσάντα
‫*پښتۍ‫*کیف اسناد
| سامسونت‬
📁*file folder
| file | folder
*dosje dokumentesh
| dokument | dosje | skedar
*թղթապանակ
| ֆայլ
*φάκελος αρχείων
| αρχείο | φάκελος
‫*دوتنې پوښۍ‫*پوشه
| فایل | پرونده‬
📂*open file folder
| file | folder | open
*dosje dokumentesh e hapur
| dokument | dosje | e hapur | hap | skedar
*բաց թղթապանակ
| բաց | թղթապանակ | ֆայլ
*ανοικτός φάκελος αρχείων
| ανοιχτός | αρχείο | φάκελος
‫*دوتنه پوښۍ خلاص‫*پوشهٔ باز
| باز | فایل | پوشه‬
🗂*card index dividers
| card | dividers | index
*ndarëse skedash
| indeks | letër | ndarëse | skedë
*քարտադարանի բաժանարարներ
| բաժանարար | ինդեքս | քարտ
*διαχωριστικά ευρετηρίου καρτών
| διαχωριστικά | ευρετήριο | κάρτα
‫*کارت جدول وېشونکي‫*جداکننده
| راهنما | کارت‬
📅*calendar
| date
*kalendar
| datë
*օրացույց
| ամսաթիվ
*ημερολόγιο
| ημερομηνία
‫*جنتري‫*تقویم
| تاریخ‬
📆*tear-off calendar
| calendar
*kalendar që griset
| kalendar
*պոկովի օրացույց
| օրացույց
*ημερολόγιο με αποσπώμενες σελίδες
| ημερολόγιο
‫*شليدو پړاو جنتري‫*تقویم رومیزی
| تقویم‬
🗒*spiral notepad
| note | pad | spiral
*bllok shënimesh me spirale
| bllok | shënim | spiral | spirale
*պարուրավոր նոթատետր
| գրքույկ | պարույր | տետր
*σπιράλ σημειωματάριο
| σημείωμα | σημειωματάριο | σπιράλ
‫*سپیرال نوپادا‫*دفترچهٔ یادداشت سیمی
| سیمی | صفحه | یادداشت‬
🗓*spiral calendar
| calendar | pad | spiral
*kalendar me spirale
| bllok | kalendar | spirale
*պարուրավոր օրացույց
| գրքույկ | պարույր | օրացույց
*σπιράλ ημερολόγιο
| ημερολόγιο | σημειωματάριο | σπιράλ
‫*سپیرال جنتري‫*تقویم سیمی
| تقویم | سیمی | صفحه‬
📇*card index
| card | index | rolodex
*katalog skedash
| indeks | katalog | letër | skedë
*քարտադարան
| ինդեքս | քարտ
*ευρετήριο καρτών
| ευρετήριο | κάρτα
‫*کارت جدول‫*کارت‌های راهنما
| راهنما | رولودکس | کارت‬
📈*chart increasing
| chart | graph | growth | trend | upward
*grafik rritës
| grafik | lart | rritje | tendencë
*աճող դիագրամ
| աճ | գրաֆիկ | դիագրամ | միտում | վեր
*ανοδικό γράφημα
| ανοδική | αύξηση | γράφημα | διάγραμμα | τάση
‫*چارټ زیاتوالی‫*نمودار صعودی
| رشد | صعودی | نمودار | گراف | گرایش‬
📉*chart decreasing
| chart | down | graph | trend
*grafik zbritës
| grafik | poshtë | tendencë
*նվազող դիագրամ
| գրաֆիկ | դիագրամ | միտում | ներքև
*καθοδικό γράφημα
| γράφημα | διάγραμμα | κάτω | τάση
‫*چارټ کمول‫*نمودار نزولی
| نمودار | پایین | گراف | گرایش‬
📊*bar chart
| bar | chart | graph
*grafik me shirita
| grafik | shirit
*գոտեձև գծապատկեր
| գոտի | գրաֆիկ | դիագրամ
*γράφημα ράβδων
| γράφημα | γραμμή | διάγραμμα
‫*بار چارټ‫*نمودار ستونی
| ستون | نمودار | گراف‬
📋*clipboard*mbajtëse letrash*սեղմակով տախտակ
| սեղմակ | տախտակ
*πρόχειρο
| σημειώσεις | χαρτιά
‫*کلیپ بورډ‫*تختهٔ گیره‌دار
| تخته رسم | تخته رسم گیره‌دار | تخته زیردستی‬
📌*pushpin
| pin
en_AU: *drawing-pin
| pin
*gjilpërë kapëse
| gjilpërë
*քորոց*πινέζα‫*ګل مېخ‫*سنجاق
| پونز | پین‬
📍*round pushpin
| pin | pushpin
en_AU: *round drawing-pin
| pin | pushpin
*gjilpërë kapëse e rrumbullakët
| gjilpërë | gjilpërë kapëse
*գնդասեղ
| քորոց
*στρογγυλοκέφαλη πινέζα
| πινέζα
‫*ګرځېدنه ګل مېخ‫*سنجاق ته‌گرد
| پین‬
📎*paperclip*kapëse letrash*ամրակ*συνδετήρας‫*کاغذ نيوونى‫*گیرهٔ کاغذ
| کلیپ | گیره | گیره کاغذ‬
🖇*linked paperclips
| link | paperclip
*kapëse teli të lidhura
| kapëse teli | lidhje
*միացված սկրեպներ
| միացնել | սկրեպ
*ενωμένοι συνδετήρες
| ενωμένος | συνδετήρας
‫*تړي کاغذ نيوونى‫*زنجیرهٔ گیره
| اتصال | حلقه | گیرهٔ کاغذ‬
📏*straight ruler
| ruler | straight edge
*vizore e drejtë
| anë e drejtë | vizore
*քանոն
| ուղղանկյուն
*ίσιος χάρακας
| ίσια άκρη | χάρακας
‫*خطکش‫*خط‌کش
| صاف‬
📐*triangular ruler
| ruler | set | triangle
en_GB: *set square
| ruler | set | triangle
*vizore trekëndëshe
| komplet | trekëndësh | trekëndëshe | vizore
*եռանկյունի քանոն
| եռանկյունի | քանոն
*τριγωνικός χάρακας
| σετ | τριγωνικός | χάρακας
‫*درې کنجه خطکش‫*گونیا
| خط‌کش‬
*scissors
| cutting | tool
*gërshërë
| prerje | vegël
*մկրատ
| գործիք
*ψαλίδι
| εργαλείο
‫*بياتي‫*قیچی
| ابزار | ابزار بریدن‬
🗃*card file box
| box | card | file
*kuti skedarësh
| kuti | letër | skedar
*քարտադարանի արկղ
| արկղ | քարտ | ֆայլ
*καρτελοθήκη
| αρχείο | κάρτα | κουτί
‫*کارت دوتنې بکس‫*جعبه نگه‌داری کارت
| جعبه | فایل | پرونده | کارت‬
🗄*file cabinet
| cabinet | file | filing
en_001: *filing cabinet
| cabinet | file | filing
*sirtar dokumentesh
| dokument | sirtar | skedar
*պահարան
| ֆայլ
*αρχειοθήκη
| αρχείο | συρτάρι
‫*د دوتنې د کابینې‫*کشوی پرونده
| فایل | پرونده | کابینت | کشو‬
🗑*wastebasket
en_GB: *wastepaper basket
| paper bin | wastebasket
*kosh basketbolli*աղբաման*καλάθι αχρήστων
| άχρηστα | καλάθι
‫*د ضایع ټوکر‫*سطل کاغذ باطله
| سطل زباله‬
🔒*locked
| closed
*kyç
| i mbyllur
*կողպեք
| փակ
*κλειδαριά
| κλειστό
‫*تړل شوی‫*قفل
| بسته‬
🔓*unlocked
| lock | open | unlock
*kyç i hapur
| hap | i hapur | i shkyçur | kyç | shkyç
*բաց կողպեք
| ապակողպել | բաց | կողպեք
*ανοικτή κλειδαριά
| ανοιχτή | κλειδαριά | ξεκλειδώνω
‫*خلاصول
| قفل l بند l خلاصول l خلاص شو‬
‫*قفل باز
| باز | قفل‬
🔏*locked with pen
| ink | lock | nib | pen | privacy
*kyç me penë
| bojë | kyç | majë pene | penë | privatësi
*կողպեք ինքնահոսով
| գաղտնիություն | գրիչ | գրչածայր | թանաք | կողպեք
*κλειδαριά με πένα
| απόρρητο | κλειδαριά | μελάνι | πένα | στυλό
‫*د قلم سره تړل شوی‫*قفل با قلم
| جوهر | حریم خصوصی | قفل | قلم‬
🔐*locked with key
| closed | key | lock | secure
*kyç i mbyllur me çelës
| i mbyllur | i sigurt | kyç | çelës
*փակ կողպեք բանալիով
| ապահով | բնալի | կողպեք | փակ
*κλειστή κλειδαριά με κλειδί
| ασφαλίζω | κλειδί | κλειδαριά | κλειστό
‫*د کیلي سره تړل شوی‫*قفل و کلید
| امن | بسته | قفل | کلید‬
🔑*key
| lock | password
*çelës
| fjalëkalim | kyç
*բանալի
| գաղտնաբառ | կողպեք
*κλειδί
| κλειδώνω | κωδικός πρόσβασης
‫*کیلي‫*کلید
| قفل | گذرواژه‬
🗝*old key
| clue | key | lock | old
*çelës i vjetër
| i vjetër | ide | kyç | çelës
*հին բանալի
| բանալի | կողպեք | հին
*παλιό κλειδί
| κλειδί | κλειδώνω | παλιό | στοιχείο
‫*زاړه کیلي‫*کلید قدیمی
| سرنخ | قدیمی | قفل | کلید‬
🔨*hammer
| tool
*çekiç
| vegël
*մուրճ
| գործիք
*σφυρί
| εργαλείο
‫*سوټک‫*چکش
| ابزار | پتک‬
*pick
| mining | tool
en_GB: *pick
| mining | pickaxe | tool
*kazmë
| minierë | vegël
*քլունգ
| գործիք | հանք
*αξίνα
| εξόρυξη | εργαλείο
‫*دوه سري کلنګ‫*کلنگ
| ابزار‬
*hammer and pick
| hammer | pick | tool
en_GB: *hammer and pick
| hammer | hammer and pickaxe | pick | tool
*çekiç dhe kazmë
| kazmë | vegël | çekiç
*մուրճեր
| գործիք | մուրճ
*σφυρί και αξίνα
| αξίνα | εργαλείο | σφυρί
‫*سوټک او دوه سري کلنګ‫*چکش و کلنگ
| ابزار | چکش | کلنگ‬
🛠*hammer and wrench
| hammer | spanner | tool | wrench
en_001: *hammer and spanner
| hammer | spanner | tool | wrench
en_CA: *hammer and wrench
*çekiç dhe çelës
| vegël | çekiç | çelës
*մուրճ և պտուտակաբանալի
| գործիք | մուրճ | պտուտակաբանալի
*σφυρί και γαλλικό κλειδί
| εργαλείο | κλειδί | σφυρί
‫*سوټک او رنچ‫*چکش و آچار
| آچار | ابزار | چکش‬
🗡*dagger
| knife | weapon
*kamë
| armë | thikë
*դաշույն
| դանակ | զենք
*μαχαίρι
| όπλο
‫*خنجر‫*خنجر
| اسلحه | چاقو‬
*crossed swords
| crossed | swords | weapon
*shpata të kryqëzuara
| armë | e kryqëzuar | shpata | të kryqëzuara
*խաչված սրեր
| զենք | խաչված | սրեր
*σταυρωτά σπαθιά
| σπαθιά | σταυρωτά | όπλο
‫*تېر شو توره‫*شمشیرهای ضرب‌دری
| اسلحه | شمشیر | صلیب | متقاطع‬
🔫*pistol
| gun | handgun | revolver | tool | weapon
*pistoletë
| armë | pushkë | revolver | vegël
*ատրճանակ
| գործիք | զենք
*πιστόλι
| εργαλείο | περίστροφο | όπλο
‫*پستول‫*تفنگ
| ابزار | اسلحه | رولور‬
🏹*bow and arrow
| Sagittarius | archer | archery | arrow | bow | tool | weapon | zodiac
*hark dhe shigjetë
| armë | hark | harkëtar | shigjetari | shigjetë | vegël | zodiak
*նետ ու աղեղ
| աղեղ | աղեղնավոր | գործիք | զենք | նետ
*τόξο και βέλος
| βέλος | εργαλείο | ζώδιο | τοξοβόλος | τοξότης | τόξο | όπλο
‫*ګنډه او تیر‫*تیر و کمان
| ابزار | اسلحه | برج فلکی | تیر | زودیاک | پیکان | کمان‬
🛡*shield
| weapon
*mburojë
| armë
*վահան
| զենք
*ασπίδα
| όπλο
‫*ډال‫*سپر
| اسلحه‬
🔧*wrench
| spanner | tool
en_001: *spanner
| tool | wrench
en_CA: *wrench
*çelës anglez
| vegël
*պտուտակաբանալի
| գործիք
*γαλλικό κλειδί
| εργαλείο
‫*رنچ‫*آچار
| ابزار‬
🔩*nut and bolt
| bolt | nut | tool
*bulon dhe dado
| bulon | dado | vegël
*մանեկ ու հեղույս
| գործիք | հեղույս | մանեկ
*βίδα και παξιμάδι
| βίδα | εργαλείο | παξιμάδι
‫*نټ او بولټ‫*پیچ و مهره
| ابزار | مهره | پیچ | پیچ‌مهره‬
*gear
| tool
en_GB: *gear
| cog | cogwheel | tool
*ingranazh
| vegël
*ատամնանիվ
| գործիք
*γρανάζι
| εργαλείο
‫*ګیر‫*چرخ‌دنده
| ابزار‬
🗜*clamp
| compress | tool | vice
*ngjeshje
| morsë | ngjeshëse | shtrënguese | vegël
*մամլակ
| մամլիչ
*πρέσα
| εργαλείο | σφίγγω
‫*رکاب‫*پرس
| ابزار | صحافی‬
*balance scale
| Libra | balance | justice | scales | tool | weight | zodiac
*peshore
| drejtësi | ekuilibër | peshë | vegël | zodiak
*նժարավոր կշեռք
| արդարություն | գործիք | ծանրություն | կենդանակերպ | կշեռք | հավասարակշռություն
*ζυγαριά
| δικαιοσύνη | εργαλείο | ζυγίζω | ζυγός | ζώδιο | ισορροπία
‫*توازن کچه‫*ترازو
| آزادی | ابزار | برج فلکی | زودیاک | عدالت | معیار | وزن‬
🔗*link*lidh
| zinxhir
*օղակ*κρίκος
| σύνδεσμος
‫*لنک‫*حلقهٔ زنجیر
| اتصال | حلقه | دانه زنجیر | دانهٔ زنجیر | پیوند‬
*chains
| chain
*zinxhirë
| zinxhir
*շղթաներ
| շղթա
*αλυσίδες
| αλυσίδα
‫*زنځيرونه‫*غل و زنجیر
| زنجیر | زنجیرها | غل | قیدوبند‬
*alembic
| chemistry | tool
*lambik
| aparat destilues | kimi
*թորիչ
| գործիք | քիմիա
*αποστακτήριο
| εργαλείο | χημεία
‫*اليمبک‫*انبیق
| ابزار | شیمی | صافی | پاکشگر | کیمیاگری‬
🔬*microscope
| science | tool
*mikroskop
| instrument | shkencë | vegël
*մանրադիտակ
| գործիք
*μικροσκόπιο
| εργαλείο
‫*مایکروسکوپ‫*میکروسکوپ
| آزمایشگاه | ابزار | علم‬
🔭*telescope
| science | tool
*teleskop
| instrument | shkencë | vegël
*հեռադիտակ
| գործիք
*τηλεσκόπιο
| εργαλείο
‫*ټیلي سکوپ‫*تلسکوپ
| ابزار | اخترشناسی | علم | نجوم‬
📡*satellite antenna
| antenna | dish | satellite
*antenë satelitore
| antenë | satelit | satelitore
*արբանյակային ալեհավաք
| ալեհավաք | արբանյակ | ափսե
*δορυφορική κεραία
| δορυφορικό | κεραία | πιάτο
‫*د سپوږمکۍ انتن‫*آنتن ماهواره
| آنتن | بشقاب | دیش | ماهواره‬
💉*syringe
| doctor | medicine | needle | shot | sick | tool
*shiringë
| bar | doktor | gjilpërë | i sëmurë | ilaç | injeksion | vegël
*ներարկիչ
| ասեղ | բժիշկ | բժշկություն | գործիք | հիվանդ
*σύριγγα
| άρρωστος | ένεση | βελόνα | γιατρός | εργαλείο | φάρμακο
‫*سرنج‫*سرنگ
| آمپول | ابزار | بیمار | دارو | دکتر | سوزن | شات | مریض | پزشک‬
💊*pill
| doctor | medicine | sick
en_GB: *pill
| capsule | doctor | medicine | sick | tablet
*pilulë
| bar | doktor | i sëmurë | ilaç
*դեղահաբ
| բժիշկ | բժշկություն | հիվանդ
*χάπι
| άρρωστος | γιατρός | φάρμακο
‫*ګولۍ‫*قرص
| بیمار | دارو | پزشک‬
🚪*door*derë*դուռ*πόρτα‫*دروازه‫*در
| درب | راهرو‬
🛏*bed
| hotel | sleep
*krevat
| gjumë | hotel
*մահճակալ
| հյուրանոց | քնել
*κρεβάτι
| ξενοδοχείο | ύπνος
‫*بستره‫*تختخواب
| خوابیدن | هتل‬
🛋*couch and lamp
| couch | hotel | lamp
en_GB: *sofa and lamp
| couch | hotel | lamp | sofa
*divan dhe llambë
| divan | hotel | llambë
*բազմոց և լամպ
| բազմոց | լամպ | հյուրանոց
*καναπές και φωτιστικό
| καναπές | ξενοδοχείο | φωτιστικό
‫*سوفی او چراغ‫*مبل راحتی و چراغ
| لامپ | مبل | هتل | چراغ | کاناپه‬
🚽*toilet
en_AU: *toilet
| WC | facilities | loo
en_GB: *toilet
| lavatory | loo
*tualet*զուգարանակոնք
| զուգարան
*τουαλέτα
| λεκάνη
‫*تشناب‫*توالت
| دستشویی | مستراح‬
🚿*shower
| water
*dush
| ujë
*լոգարանի ցնցուղ
| ջուր
*ντους
| νερό
‫*شاور‫*دوش
| آب | حمام‬
🛁*bathtub
| bath
en_GB: *bathtub
| bath | tub
*vaskë*լոգարան
| լոգասենյակ
*μπανιέρα‫*حمام تیوب‫*وان حمام
| حمام‬
🛒*shopping cart
| cart | shopping | trolley
en_CA: *shopping cart
en_001: *shopping trolley
| cart | shopping | trolley
*karrocë pazari
| blerje | karrocë | karrocë dore | pazar
*գնումների զամբյուղ
| գնումներ | զամբյուղ | սայլակ
*καρότσι αγορών
| αγορές | καλάθι | ψώνια
‫*د سودا لاس ګاډی‫*گاری خرید
| خرید | سبد | سبد خرید | چرخ دستی‬
🚬*cigarette
| smoking
*cigare
| pirje duhani
*ծխել*κάπνισμα‫*سګريټ‫*سیگار
| سیگار کشیدن‬
*coffin
| death
*arkivol
| vdekje
*դագաղ
| մահ
*φέρετρο
| θάνατος
‫*کافین‫*تابوت
| مرگ‬
*funeral urn
| ashes | death | funeral | urn
*urnë funerali
| funeral | urnë | vdekje
*աճյունասափոր
| հուղարկավորություն | մահ
*τεφροδόχος
| θάνατος | κηδεία
‫*جنازه صندوقچه‫*خاکستردان
| خاکستر | سوزاندن | مرگ‬
🗿*moai
| face | moyai | statue
*moai
| fytyrë | statujë
*մոաի
| արձան | դեմք | մոայի
*μοάι
| άγαλμα | πρόσωπο
‫*موي‫*سردیس موآی
| تندیس | صورت | موآی | پیکره | پیکره موآی | پیکرهٔ موآی‬
🏧*ATM sign
| atm | automated | bank | teller
en_GB: *ATM sign
| atm | automated | bank | cashpoint | teller
*shenja e bankomatit
| atm | bankomat | bankë | sportel
*բանկոմատի նշան
| atm | բանկ | բանկոմատ | գանձապահ
*σήμα ATM
| atm | αυτόματο | σήμα | τράπεζα
‫*د ATM نښه‫*نشان خودپرداز
| ای تی ام | بانک | خودپرداز | دستگاه | عابربانک‬
🚮*litter in bin sign
| litter | litter bin
en_GB: *litter in bin sign
| litter | litter bin | rubbish
*shenja e koshit të mbeturinave
| kosh | mbeturinë
*աղբամանի նշան
| աղբ | աղբարկղ
*σήμα κάδου απορριμμάτων
| σκουπίδια | σκουπιδοτενεκές
‫*بوس په بن نښه‫*علامت ریختن زباله در زباله‌دان
| آشغال | زباله | زباله‌دان | سطل آشغال‬
🚰*potable water
| drinking | potable | water
en_001: *drinking water
| drinking | potable | water
*ujë i pijshëm
| i pijshëm | pi | pije | ujë
*խմելու ջուր
| խմել | խմելու | ջուր
*πόσιμο νερό
| νερό | πίνω | πόσιμο
‫*څښاک اوبه‫*آب آشامیدنی
| آب شرب | آشامیدنی | قابل شرب | قابل نوشیدن | نوشیدن‬
*wheelchair symbol
| access
*karrocë me rrota
| qasje
*անվասայլակ
| մատչելիություն
*αναπηρικό καροτσάκι
| πρόσβαση
‫*د ویلچیر نښه‫*علامت صندلی چرخ‌دار
| دسترسی | معلول‬
🚹*men’s room
| lavatory | man | restroom | wc
en_AU, en_GB: *men’s toilet
| lavatory | man | restroom | wc
*banja e meshkujve
| banjë | burrë | tualet | wc
*տղամարդկանց զուգարան
| wc | զուգարան | տղամարդ
*τουαλέτα ανδρών
| wc | άνδρας | τουαλέτα
‫*د نارینه خونه‫*توالت مردان
| توالت | سرویس بهداشتی | مردان‬
🚺*women’s room
| lavatory | restroom | wc | woman
en_AU, en_GB: *women’s toilet
| lavatory | restroom | wc | woman
*banja e femrave
| banjë | femër | tualet | wc
*կանանց զուգարան
| wc | զուգարան | կին
*τουαλέτα γυναικών
| wc | γυναίκα | τουαλέτα
‫*د ښځو د کوټې‫*توالت زنان
| توالت | زنان | سرویس بهداشتی‬
🚻*restroom
| WC | lavatory
en_001: *lavatory
| WC | restroom
en_GB: *toilets
| WC | lavatory | restroom
en_CA: *washroom
*banja
| banjë | tualet | wc
*ընդհանուր զուգարան
| wc | զուգարան
*δημόσια τουαλέτα
| wc | τουαλέτα
‫*آرامۍ کوټه‫*توالت عمومی
| توالت | سرویس بهداشتی‬
🚼*baby symbol
| baby | changing
*simboli i bebes
| bebe | në ndryshim
*նորածնի նշան
| նորածին | փոխել
*σύμβολο μωρού
| αλλάζω | μωρό
‫*د ماشوم نښه‫*نماد نوزاد
| اتاق مادر و کودک | بچه | تعویض | پوشک‬
🚾*water closet
| closet | lavatory | restroom | water | wc
en_AU: *WC
| closet | lavatory | restroom | water | wc
*banjë
| tualet | ujë | wc
*զուգարան
| wc | ջուր
*WC
| wc | δωμάτιο | νερό | τουαλέτα
‫*خاک انداز‫*سرویس بهداشتی
| توالت‬
🛂*passport control
| control | passport
*kontrolli i pasaportave
| kontroll | pasaportë
*անձնագրային ստուգում
| անձնագիր | ստուգում
*έλεγχος διαβατηρίων
| έλεγχος | διαβατήριο
‫*د پاسپورت کنټرول‫*کنترل گذرنامه
| کنترل | گذرنامه‬
🛃*customs*doganë
| shenjë
*մաքսատուն
| մաքսային ծառայություն
*τελωνείο‫*دګمرک‫*گمرک
| اداره گمرک | دفتر گمرک | گمرکات‬
🛄*baggage claim
| baggage | claim
*marrje bagazhesh
| bagazh | marrje
*ուղեբեռի վերաբերյալ բողոք
| բողոք | ուղեբեռ
*παραλαβή αποσκευών
| αποσκευές | παραλαβή
‫*د سامانونو ادعا‫*دریافت بار
| بار | دریافت‬
🛅*left luggage
| baggage | locker | luggage
*bagazh i lënë
| bagazh | dollap | kyç
*ուղեբեռ պահախցում
| բեռ | ուղեբեռ | պահարան
*φύλαξη αποσκευών
| αποσκευές | βαλίτσες | ντουλάπι
‫*پاتې سامانونو‫*امانت بار
| امانت | بار | چمدان‬
*warning*kujdes
| shenjë
*զգուշացում*προειδοποίηση‫*خبرداری‫*هشدار
| اخطار | اعلام خطر | اعلام خطر کردن | تذکر‬
🚸*children crossing
| child | crossing | pedestrian | traffic
*kalim fëmijësh
| fëmijë | kalim | këmbësor | trafik
*ճանապարհը հատող երեխաներ
| երեխա | երթևեկություն | հատող | հետիոտն
*διάβαση παιδιών
| διάβαση | κίνηση | παιδί | πεζός
‫*ماشومان تېرېږي‫*عبور کودکان
| ترافیک | عابر پیاده | عبور | کودک‬
*no entry
| entry | forbidden | no | not | prohibited | traffic
*ndalohet hyrja
| hyrje | jo | ndalohet | nuk | trafik
*մուտք չկա
| արգելված | երթևեկություն | մուտք | ոչ
*απαγορεύεται η είσοδος
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | είσοδος | κίνηση | όχι
‫*نه د ننوتلو‫*ورود ممنوع
| ترافیک | خیر | ممنوع | نه | ورود‬
🚫*prohibited
| entry | forbidden | no | not
*ndalohet
| hyrje | jo | nuk
*արգելված է
| արգելված | մուտք | ոչ
*απαγορεύεται
| δεν | είσοδος | όχι
‫*منع شوی‫*ممنوع
| نه | ورود‬
🚳*no bicycles
| bicycle | bike | forbidden | no | not | prohibited
*ndalohen biçikletat
| biçikletë | jo | mjet | ndalohet | nuk
*հեծանիվների մուտքն արգելված է
| արգելված | հեծանիվ | ոչ | փոխադրամիջոց
*απαγορεύονται τα ποδήλατα
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | ποδήλατο | όχημα | όχι
‫*بایسکلانو ته اجازه نشته‫*دوچرخه ممنوع
| دوچرخه | ممنوع | نه | وسیله نقلیه‬
🚭*no smoking
| forbidden | no | not | prohibited | smoking
*ndalohet duhani
| duhan | jo | ndalohet | nuk
*չծխել
| արգելված | ծխել | ոչ
*απαγορεύεται το κάπνισμα
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | κάπνισμα | όχι
‫*سګرټ څکول منع دي‫*سیگار کشیدن ممنوع
| سیگار کشیدن | ممنوع | نه‬
🚯*no littering
| forbidden | litter | no | not | prohibited
*ndalohet hedhja e mbeturinave
| jo | mbeturina | ndalohet | nuk
*չաղտոտել
| աղբ | արգելված | ոչ
*απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | σκουπίδια | όχι
‫*بوس نه ده‫*ریختن زباله ممنوع
| زباله | ممنوع | نه‬
🚱*non-potable water
| non-drinking | non-potable | water
en_AU: *non-drinkable water
| non-drinking | non-potable | water
en_001: *non-drinking water
| non-drinking | non-potable | water
*ujë jo i pijshëm
| i pijshëm | jo | ndalohet | nuk | pi | pije | ujë
*խմելու ջուր չէ
| արգելված | խմել | խմելու | ոչ | ջուր
*μη πόσιμο νερό
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | νερό | πίνω | πόσιμο | όχι
‫*غیر د څښاک د اوبو د‫*آب غیرآشامیدنی
| آب | آشامیدنی | ممنوع | نه | نوشیدن‬
🚷*no pedestrians
| forbidden | no | not | pedestrian | prohibited
*ndalohen kalimtarët
| jo | këmbësor | ndalohet | nuk
*հետիոտնների մուտքն արգելված է
| արգելված | հետիոտն | ոչ
*απαγορεύεται η διάβαση πεζών
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | πεζός | όχι
‫*پیاده منع دي‫*عابر پیاده ممنوع
| عابر پیاده | ممنوع | نه‬
📵*no mobile phones
| cell | forbidden | mobile | no | not | phone | prohibited | telephone
*ndalohen celularët
| celular | jo | ndalohet | nuk | telefon
*բջջային հեռախոսներն արգելվում են
| արգելված | բջջային | հեռախոս | շարժական | ոչ
*απαγορεύονται τα κινητά
| απαγορευμένο | απαγορεύεται | δεν | κινητό | τηλέφωνο | όχι
‫*ګرځنده تیلیفونونه نه‫*تلفن همراه ممنوع
| تلفن | تلفن همراه | ممنوع | موبایل | نه | گوشی‬
🔞*no one under eighteen
| 18 | age restriction | eighteen | forbidden | no | not | prohibited | underage
*ndalohet nën moshën tetëmbëdhjetë
| 18 | jo | kufizim moshe | ndalohet | nuk | tetëmbëdhjetë
*տասնութից ցածր արգելվում է
| 18 | անչափահաս | արգելված | ոչ | տասնութ | տարիքային սահմանափակում
*μόνο άνω των 18
| 18 | απαγορεύεται | δεκαοκτώ | δεν | ηλικιακός περιορισμός | κάτω από το όριο ηλικίας | όχι
‫*هیڅوک له اتلس کالو نه کم دی‫*زیر ۱۸ سال ممنوع
| خیر | محدودیت سن | ممنوع | نه | هجده | هجده سال | کمتر از سن قانونی | ۱۸‬
*radioactive
| sign
*rrezik radioaktiv
| shenjë
*ռադիոակտիվ
| նշան
*ραδιενέργεια
| κίνδυνος
‫*وړانګې اچوونکی‫*رادیواکتیو
| اشعه‬
*biohazard
| sign
*rrezik biologjik
| shenjë
*կենսաբանական վտանգ
| կենսաբանական վտանգի նշան
*βιολογικός κίνδυνος‫*بایو خطر‫*خطر زیستی
| نماد خطر | نماد خطر زیستی‬
*up arrow
| arrow | cardinal | direction | north
*shigjeta lart
| drejtim | kryesore | shigjetë | veri
*վերև սլաք
| գլխավոր | հյուսիս | ուղղություն | սլաք
*πάνω βέλος
| απόλυτη | βέλος | βόρεια | κατεύθυνση
‫*پورته تير‫*پیکان بالا
| جهت اصلی | شمال | مسیر | پیکان‬
*up-right arrow
| arrow | direction | intercardinal | northeast
*shigjeta lart-djathtas
| drejtim | i ndërmjetëm | shigjetë | verilindje
*վերև աջ սլաք
| հյուսիս-արևելք | ուղղություն | սլաք
*πάνω δεξιό βέλος
| βέλος | βορειοανατολικά | ενδιάμεση | κατεύθυνση
‫*پورته ښي تير‫*پیکان بالا راست
| جهت فرعی | شمال شرقی | مسیر | پیکان‬
*right arrow
| arrow | cardinal | direction | east
*shigjetë djathtas
| drejtim | kryesore | lindje | shigjetë
*աջ սլաք
| արևելք | գլխավոր | ուղղություն | սլաք
*δεξιό βέλος
| ανατολικά | απόλυτη | βέλος | κατεύθυνση
‫*ښی تير‫*پیکان راست
| جهت اصلی | شرق | مسیر | پیکان‬
*down-right arrow
| arrow | direction | intercardinal | southeast
*shigjetë poshtë djathtas
| drejtim | i ndërmjetëm | juglindje | shigjetë
*ներքև աջ սլաք
| հարավ-արևելք | ուղղություն | սլաք
*κάτω δεξιό βέλος
| βέλος | ενδιάμεση | κατεύθυνση | νοτιοανατολικά
‫*ښکته ښي تير‫*پیکان پایین راست
| جنوب شرقی | جهت فرعی | مسیر | پیکان‬
*down arrow
| arrow | cardinal | direction | down | south
*shigjetë poshtë
| drejtim | jug | kryesore | poshtë | shigjetë
*ներքև սլաք
| գլխավոր | հարավ | ներքև | ուղղություն | սլաք
*κάτω βέλος
| απόλυτη | βέλος | κάτω | κατεύθυνση | νότια
‫*ښکته تير‫*پیکان پایین
| جنوب | جهت اصلی | مسیر | پایین | پیکان‬
*down-left arrow
| arrow | direction | intercardinal | southwest
*shigjetë poshtë majtas
| drejtim | i ndërmjetëm | jugperëndim | shigjetë
*ներքև ձախ սլաք
| հարավ-արևմուտք | ուղղություն | սլաք
*κάτω αριστερό βέλος
| βέλος | ενδιάμεση | κατεύθυνση | νοτιοδυτικά
‫*ښکته پاتې تير‫*پیکان پایین چپ
| جنوب غربی | جهت فرعی | مسیر | پیکان‬
*left arrow
| arrow | cardinal | direction | west
*shigjeta majtas
| drejtim | kryesor | kryesore | perëndim | shigjetë
*ձախ սլաք
| արևմուտք | գլխավոր | ուղղություն | սլաք
*αριστερό βέλος
| απόλυτη | βέλος | δυτικά | κατεύθυνση
‫*پاتې تير‫*پیکان چپ
| جهت اصلی | غرب | مسیر | پیکان‬
*up-left arrow
| arrow | direction | intercardinal | northwest
*shigjeta lart-majtas
| drejtim | i ndërmjetëm | shigjetë | veriperëndim
*վերև ձախ սլաք
| հյուսիս-արևմուտք | ուղղություն | սլաք
*πάνω αριστερό βέλος
| βέλος | βορειοδυτικά | ενδιάμεση | κατεύθυνση
‫*پورته-پاتې تير‫*پیکان بالا چپ
| جهت فرعی | شمال غربی | مسیر | پیکان‬
*up-down arrow
| arrow
*shigjeta lart-poshtë
| shigjetë
*վերև-ներքև սլաք
| սլաք
*πάνω κάτω βέλος
| βέλος
‫*پورته ښکته تير‫*پیکان بالا و پایین
| پیکان‬
*left-right arrow
| arrow
*shigjetë majtas-djathtas
| shigjetë
*աջ-ձախ սլաք
| սլաք
*αριστερό δεξιό βέλος
| βέλος
‫*پاتې-ښي تير‫*پیکان دوطرفه
| پیکان‬
*right arrow curving left
| arrow
*shigjetë djathtas e përkulur majtas
| shigjetë
*աջ շրջադարձի սլաք
| սլաք
*δεξιό βέλος που στρίβει αριστερά
| βέλος
‫*ښي تير کږول پاتې‫*پیکان خمیده راست
| پیکان‬
*left arrow curving right
| arrow
*shigjeta majtas me hark djathtas
| shigjetë
*ձախ շրջադարձի սլաք
| սլաք
*αριστερό βέλος που στρίβει δεξιά
| βέλος
‫*پاتې تير کږول ښي‫*پیکان خمیده چپ
| پیکان‬
*right arrow curving up
| arrow
*shigjetë djathtas e përkulur lart
| shigjetë
*ձախից վերև թեքվող սլաք
| սլաք
*δεξιό βέλος που στρίβει πάνω
| βέλος
‫*ښي تير کږول پورته‫*پیکان خمیده بالا راست
| پیکان‬
*right arrow curving down
| arrow | down
*shigjetë djathtas e përkulur poshtë
| poshtë | shigjetë
*ձախից ներքև թեքվող սլաք
| ներքև | սլաք
*δεξιό βέλος που στρίβει κάτω
| βέλος | κάτω
‫*ښي تير کږول ښکته‫*پیکان خمیده پایین راست
| پایین | پیکان‬
🔃*clockwise vertical arrows
| arrow | clockwise | reload
*shigjeta vertikale orare
| orar | orare | ringarko | shigjetë
*ժամասլաքի ուղղությամբ ուղղահայաց սլաքներ
| ժամասլաքի ուղղությամբ | սլաք | վերաբեռնել
*δεξιόστροφα κάθετα βέλη
| βέλος | δεξιόστροφο | επαναφόρτωση
‫*دقیقو عمودی تیرونه‫*جهت عقربه‌های ساعت
| تازه‌سازی | جهت حرکت عقربه‌های ساعت | پیکان‬
🔄*counterclockwise arrows button
| anticlockwise | arrow | counterclockwise | withershins
en_001: *anticlockwise arrows button
| anticlockwise | arrow | counterclockwise | withershins
en_CA: *counterclockwise arrows button
*butoni me shigjetat antiorare
| antiorar | kundër drejtimit të orës | kundërorar | shigjetë
*ժամասլաքին հակառակ ուղղությամբ սլաքներով կոճակ
| ժամասլաքին հակառակ ուղղությամբ | հակառակ ուղղությամբ | սլաք
*κουμπί αριστερόστροφων βελών
| αντίστροφα | αριστερόστροφο | βέλος
‫*مقابل دقیقو عمودی تیرونه‫*خلاف جهت عقربه‌های ساعت
| خلاف حرکت عقربه‌های ساعت | پیکان‬
🔙*BACK arrow
| arrow | back
*shigjetë prapa
| prapa | shigjetë
*հետ գրությամբ սլաք
| հետ | սլաք
*βέλος BACK
| βέλος | πίσω
‫*شاته تير‫*پیکان عقب
| برگشت | پیکان‬
🔚*END arrow
| arrow | end
*shigjeta e fundit
| fund | shigjetë
*վերջ գրությամբ սլաք
| սլաք | վերջ
*βέλος END
| βέλος | τέλος
‫*د پای تیر‫*پیکان پایان
| پایان | پیکان‬
🔛*ON! arrow
| arrow | mark | on
*shigjeta aktive!
| aktiv | aktive | shenjë | shigjetë
*միացված է գրությամբ սլաք
| միացված է | նշան | սլաք
*βέλος ON!
| βέλος | ενεργοποίηση | σήμα
‫*پر! تیر‫*پیکان روشن
| روشن | علامت | پیکان‬
🔜*SOON arrow
| arrow | soon
*shigjeta shpejt
| shigjetë | shpejt
*շուտով գրությամբ սլաք
| շուտով | սլաք
*βέλος SOON
| βέλος | σύντομα
‫*ژر تير‫*پیکان به‌زودی
| به‌زودی | پیکان‬
🔝*TOP arrow
| arrow | top | up
*shigjetë lart
| kreu | lart | shigjetë
*վերև գրությամբ սլաք
| սլաք | վեր | վերև
*βέλος TOP
| βέλος | επάνω | κορυφή
‫*لوړتير‫*پیکان رو
| بالا | برتر | پیکان‬
🛐*place of worship
| religion | worship
*vend kulti
| adhuroj | falem | fe
*աղոթատեղի
| կրոն | պաշտամունք
*τόπος λατρείας
| θρησκεία | λατρεία
‫*د عبادت ځای‫*محل عبادت
| عبادت | مذهب‬
*atom symbol
| atheist | atom
*simboli i atomit
| ateist | atom
*ատոմի նշան
| աթեիստ | ատոմ
*σύμβολο ατόμου
| άθεος | άτομο
‫*ذرې سمبول‫*نماد اتم
| اتم | بی‌دین‬
🕉*om
| Hindu | religion
en_GB: *om
| Hindu | aum | religion
*om
| fe | hindu
*օմ
| կրոն | հնդիկ
*σύμβολο ομ
| θρησκεία | ινδουιστικός
‫*اوم‫*اُم
| مذهب | هندو‬
*star of David
| David | Jew | Jewish | religion | star
*ylli i davidit
| david | fe | hebraik | hebre | yll
*դավթի աստղ
| աստղ | դավիթ | կրոն | հրեա | հրեական
*άστρο του Δαβίδ
| αστέρι | δαβίδ | εβραίος | εβραϊκό | θρησκεία
‫*د ډیویډ ستوری‫*ستارهٔ داود
| داود | ستاره | مذهب | یهود | یهودی‬
*wheel of dharma
| Buddhist | dharma | religion | wheel
en_GB: *wheel of dharma
| Buddhist | dharma | dharmachakra | religion | wheel
*rrota e darmës
| budist | darmë | fe | rrotë
*դհարմայի անիվ
| անիվ | բուդդիստ | դհարմա | կրոն
*τροχός ντάρμα
| βουδιστικός | θρησκεία | ντάρμα | τροχός
‫*دهرما دا ګرارۍ‫*چرخ دارما
| بودائی | دارما | مذهب | چرخ‬
*yin yang
| religion | tao | taoist | yang | yin
en_CA: *yin yang
| Tao | Taoist | religion | yang | yin
*jin jang
| fe | jang | jin | tao | taoist
*ին և յան
| դաո | դաոսիստ | կրոն | յան | յին
*γιν γιανγκ
| γιανγκ | γιν | θρησκεία | τάο | ταοϊστικός
‫*ین یانگ‫*یین و ینگ
| تائو | مذهب | یانگ | یین‬
*latin cross
| Christian | cross | religion
en_AU: *Christian cross
| Christian | cross | religion
en_CA: *Latin cross
*kryqi latin
| fe | i krishterë | kryq
*լատինական խաչ
| խաչ | կրոն | քրիստոնյա
*λατινικός σταυρός
| θρησκεία | σταυρός | χριστιανικός
‫*لاتیني صلیب‫*صلیب
| مذهب | مسیحیت‬
*orthodox cross
| Christian | cross | religion
en_CA: *Orthodox cross
| Christian | cross | orthodox cross | religion
*kryq ortodoks
| fe | i krishterë | kryq
*ուղղափառ խաչ
| խաչ | կրոն | քրիստոնյա
*ορθόδοξος σταυρός
| θρησκεία | σταυρός | χριστιανικός
‫*د ارتودکس صلیب‫*صلیب ارتدوکسی
| صلیب | مذهب | مسیحیت‬
*star and crescent
| Muslim | islam | religion
en_CA: *star and crescent
| Islam | Muslim | religion
*yll dhe gjysmëhënë
| fe | islam | mysliman
*աստղ և մահիկ
| իսլամ | կրոն | մուսուլման
*αστέρι και ημισέληνος
| θρησκεία | ισλάμ | μουσουλμανικός
‫*ستوري او سرې‫*هلال و ستاره
| اسلام | مذهب | مسلمان‬
*peace symbol
| peace
*simboli i paqes
| faqe
*խաղաղության նշան
| խաղաղություն
*σύμβολο ειρήνης
| ειρήνη
‫*د سولې سمبول‫*نماد صلح
| صلح‬
🕎*menorah
| candelabrum | candlestick | religion
*hanukia
| fe | shandan
*մենորա
| աշտանակ | կրոն | մոմակալ
*επτάφωτη λυχνία
| επτάφωτο | θρησκεία | λυχνία
‫*مینوره‫*منورا
| جای شمع | مذهب‬
🔯*dotted six-pointed star
| fortune | star
*yll me gjashtë cepa me pikë
| fat | yll
*կետիկով վեցթևանի աստղ
| աստղ | բախտ
*εξάλφα με σημάδι
| αστέρι | τύχη
‫*آبی شپږ پاپله ستوري‫*ستارهٔ شش‌پر
| اقبال | بخت | ستاره‬
*Aries
| ram | zodiac
*dashi
| zodiak
*խոյ
| կենդանակերպ
*Κριός
| ζώδιο
‫*مخدره ماده‫*برج حمل
| برج | حمل | فروردین‬
*Taurus
| bull | ox | zodiac
*demi
| buall | dem | zodiak
*ցուլ
| կենդանակերպ
*Ταύρος
| βόδι | ζώδιο
‫*تورس‫*برج ثور
| اردیبهشت | برج | ثور‬
*Gemini
| twins | zodiac
*binjakët
| binjakë | zodiak
*երկվորյակներ
| կենդանակերպ
*Δίδυμοι
| ζώδιο
‫*جمني‫*برج جوزا
| برج | جوزا | خرداد‬
*Cancer
| crab | zodiac
*gaforrja
| gaforre | zodiak
*խեցգետին
| կենդանակերպ
*Καρκίνος
| ζώδιο
‫*د سرطان ناروغي‫*برج سرطان
| برج | تیر | سرطان‬
*Leo
| lion | zodiac
*luani
| luan | zodiak
*առյուծ
| կենդանակերպ
*Λέων
| ζώδιο
‫*لیو‫*برج اسد
| اسد | برج | مرداد‬
*Virgo
| zodiac
*virgjëresha
| vajzë | virgjëreshë | zodiak
*կույս
| կենդանակերպ | օրիորդ
*Παρθένος
| ζώδιο
‫*کنيا‫*برج سنبله
| برج | سنبله | شهریور‬
*Libra
| balance | justice | scales | zodiac
*peshorja
| drejtësi | ekuilibër | peshore | zodiak
*կշեռք
| արդարադատություն | կենդանակերպ | հավասարակշռություն
*Ζυγός
| ζώδιο
‫*لبرا‫*برج میزان
| برج | مهر | میزان‬
*Scorpio
| scorpion | scorpius | zodiac
en_CA: *Scorpio
*akrepi
| akrep | zodiak
*կարիճ
| կենդանակերպ
*Σκορπιός (ζώδιο)
| ζώδιο | σκορπιός
‫*لړم‫*برج عقرب
| آبان | برج | عقرب‬
*Sagittarius
| archer | zodiac
*shigjetari
| harkëtar | zodiak
*աղեղնավոր
| կենդանակերպ
*Τοξότης
| ζώδιο
‫*نخښه ويشتونکی‫*برج قوس
| آذر | برج | قوس‬
*Capricorn
| goat | zodiac
*bricjapi
| dhi | zodiak
*այծեղջյուր
| այծ | կենդանակերպ
*Αιγόκερως
| ζώδιο
‫*مرغومی‫*برج جدی
| برج | جدی | دی‬
*Aquarius
| bearer | water | zodiac
*ujori
| mbajtës | ujë | zodiak
*ջրհոս
| կենդանակերպ | կրող | ջուր
*Υδροχόος
| ζώδιο | νερό
‫*سلواغه مياشت‫*برج دلو
| برج | بهمن | دلو‬
*Pisces
| fish | zodiac
*peshqit
| peshk | zodiak
*ձկներ
| կենդանակերպ | ձուկ
*Ιχθύς
| ζώδιο
‫*حوت‫*برج حوت
| اسفند | برج | حوت‬
*Ophiuchus
| bearer | serpent | snake | zodiac
*ofiuku
| gjarpër | mbajtës | zodiak
*օձակիր
| կենդանակերպ | կրող | օձ
*Οφιούχος
| ζώδιο | φίδι
‫*اوفیوچس‫*برج حوا
| برج فلکی | حامل | حوا | زودیاک | مار‬
🔀*shuffle tracks button
| arrow | crossed
*butoni i përzierjes së këngëve
| e kryqëzuar | shigjetë
*խառնել կատարումները կոճակ
| խաչված | սլաք
*κουμπί τυχαίας αναπαραγωγής
| βέλος | σταυρωτό
‫*شفل تريک بتن‫*دکمهٔ پخش تصادفی
| متقاطع | پیکان‬
🔁*repeat button
| arrow | clockwise | repeat
*butoni i përsëritjes
| orar | përsërit | shigjetë
*անընդհատ կրկնել կոճակ
| ժամասլաքի ուղղությամբ | կրկնել | սլաք
*κουμπί επανάληψης
| βέλος | δεξιόστροφο | επανάληψη
‫*تکرار تڼۍ‫*دکمهٔ تکرار
| تکرار | پیکان‬
🔂*repeat single button
| arrow | clockwise | once
*butoni i përsëritjes një herë
| një herë | orar | shigjetë
*կրկնել մեկ անգամ կոճակ
| ժամասլաքի ուղղությամբ | մեկ անգամ | սլաք
*κουμπί επανάληψης ενός
| βέλος | δεξιόστροφο | μία φορά
‫*تکرار واحد تڼی‫*دکمهٔ یک‌بار تکرار
| تکرار | پیکان | یک‌بار‬
*play button
| arrow | play | right | triangle
*butoni i luajtjes
| djathtas | luaj | shigjetë | trekëndësh
*նվագարկել կոճակ
| աջ | եռանկյուն | նվագարկել | սլաք
*κουμπί αναπαραγωγής
| αναπαραγωγή | βέλος | δεξιά | τρίγωνο
‫*لوبه تڼی‫*دکمهٔ پخش
| راست | مثلث | پخش | پیکان‬
*fast-forward button
| arrow | double | fast | forward
*butoni përpara shpejt
| e dyfishtë | e shpejtë | përpara | shigjetë
*արագ առաջ կոճակ
| առաջ | արագ | կրկնակի | սլաք
*κουμπί γρήγορης προώθησης
| βέλος | γρήγορα | διπλό | μεταφορά προς τα εμπρός
‫*چټک مخکی تڼۍ‫*دکمهٔ سریع به جلو
| جلو | دوگانه | سریع | پیکان‬
*next track button
| arrow | next scene | next track | triangle
*butoni i këngës tjetër
| kënga tjetër | shigjetë | skena tjetër | trekëndësh
*հաջորդ կատարումը կոճակ
| եռանկյուն | հաջորդ կատարումը | հաջորդ տեսարանը | սլաք
*κουμπί επόμενου κομματιού
| βέλος | επόμενη σκηνή | επόμενο κομμάτι | τρίγωνο
‫*بل تریک تڼۍ‫*دکمهٔ آهنگ بعدی
| آهنگ بعدی | بعدی | صحنه بعدی | مثلث | پیکان‬
*play or pause button
| arrow | pause | play | right | triangle
*butoni i luajtjes ose pauzës
| djathtas | luaj | ndërprerje | pauzë | shigjetë | trekëndësh
*նվագարկել կամ դադար կոճակ
| աջ | դադար | եռանկյուն | նվագարկել | սլաք
*κουμπί αναπαραγωγής ή παύσης
| αναπαραγωγή | βέλος | δεξιά | παύση | τρίγωνο
‫*لوبه وکړئ یا وقفه تڼۍ‫*دکمهٔ پخش یا مکث
| راست | مثلث | مکث | پخش | پیکان‬
*reverse button
| arrow | left | reverse | triangle
*butoni i kthimit prapa
| majtas | mbrapsht | prapa | shigjetë | trekëndësh
*հետադարձել կոճակ
| եռանկյուն | հետադարձել | ձախ | սլաք
*κουμπί επαναφοράς
| ανάποδα | αριστερά | βέλος | τρίγωνο
‫*بيرته تڼۍ‫*دکمهٔ برگرداندن
| برگرداندن | قبل | مثلث | پیکان | چپ‬
*fast reverse button
| arrow | double | rewind
*butoni i kthimit shpejt
| e dyfishtë | kthim prapa | shigjetë
*արագ հետադարձել կոճակ
| կրկնակի | հետադարձել | սլաք
*κουμπί γρήγορης επαναφοράς
| βέλος | διπλό | μεταφορά προς τα πίσω
‫*چټک بيرته تڼۍ‫*دکمهٔ سریع به عقب
| حرکت به عقب | دوتایی | پیکان‬
*last track button
| arrow | previous scene | previous track | triangle
*butoni i këngës së fundit
| kënga e mëparshme | shigjetë | skena e mëparshme | trekëndësh
*վերջին կատարումը կոճակ
| եռանկյուն | նախորդ կատարումը | նախորդ տեսարանը | սլաք
*κουμπί τελευταίου κομματιού
| βέλος | προηγούμενη σκηνή | προηγούμενο κομμάτι τρίγωνο
‫*وروستی تریک تڼۍ‫*دکمهٔ آهنگ قبلی
| آهنگ قبلی | صحنه قبلی | مثلث | پیکان‬
🔼*upwards button
| arrow | button | red
en_CA: *upward button
| arrow | button | red
*butoni lart
| buton | e kuqe | i kuq | shigjetë
*վերև կոճակ
| կարմիր | կոճակ | սլաք
*κουμπί πάνω
| βέλος | κουμπί | κόκκινο
‫*پورته تڼی‫*دکمهٔ بالا
| دکمه | قرمز | پیکان‬
*fast up button
| arrow | double
*butoni lart shpejt
| e dyfishtë | shigjetë
*արագ վերև կոճակ
| կրկնակի | սլաք
*κουμπί πάνω γρήγορα
| βέλος | διπλό
‫*چټک پورته تڼی‫*دکمهٔ سریع به بالا
| دوبل | دوتایی | پیکان‬
🔽*downwards button
| arrow | button | down | red
en_CA: *downward button
| arrow | button | down | red
*butoni poshtë
| buton | e kuqe | poshtë | shigjetë
*ներքև կոճակ
| կարմիր | կոճակ | ներքև | սլաք
*κουμπί κάτω
| βέλος | κάτω | κουμπί | κόκκινο
‫*ښکته تڼی‫*دکمهٔ پایین
| دکمه | قرمز | پایین | پیکان‬
*fast down button
| arrow | double | down
*butoni poshtë shpejt
| e dyfishtë | poshtë | shigjetë
*արագ ներքև կոճակ
| կրկնակի | ներքև | սլաք
*κουμπί κάτω γρήγορα
| βέλος | διπλό | κάτω
‫*چټک ښکته تڼی‫*دکمهٔ سریع به پایین
| دوبل | پایین | پیکان‬
*pause button
| bar | double | pause | vertical
*butoni i pauzës
| i dyfishtë | ndërprerje | pauzë | shirit | vertikal
*դադար կոճակ
| գծեր | դադար | կրկնակի | ուղղահայաց
*κουμπί παύσης
| γραμμή | διπλή | κάθετη | παύση
‫*وقفه تڼۍ‫*دکمهٔ مکث
| دوتایی | عمودی | مکث | نوار‬
*stop button
| square | stop
*butoni i ndalimit
| katror | ndaloj
*ստոպ կոճակ
| ստոպ | քառակուսի
*κουμπί διακοπής
| διακοπή | τετράγωνο
‫*ودروي تڼی‫*دکمهٔ توقف
| توقف | مربع‬
*record button
| circle | record
*butoni i regjistrimit
| regjistrim | rreth
*ձայնագրել կոճակ
| ձայնագրել | շրջան
*κουμπί εγγραφής
| εγγραφή | κύκλος
‫*ریکارډ تڼی‫*دکمهٔ ضبط
| دایره | ضبط‬
*eject button
| eject
*butoni i nxjerrjes
| nxirr
*դուրս հանել կոճակ
| դուրս հանել
*κουμπί εξαγωγής
| εξαγωγή
‫*ليرې کول تڼۍ‫*دکمهٔ خروج
| خروج‬
🎦*cinema
| camera | film | movie
*kinema
| film | kamerë | video
*կինոմատոգրաֆիա
| ժապավեն | տեսախցիկ | ֆիլմ
*κινηματογράφος
| κάμερα | ταινία | φιλμ
‫*سينما‫*سینما
| دوربین | فیلم‬
🔅*dim button
| brightness | dim | low
*butoni i zbehjes
| e ulët | i ulët | ndriçimi | zbehje
*մթեցնել կոճակ
| թույլ | մթեցնել | պայծառություն
*κουμπί μείωσης φωτισμού
| φωτεινότητα | φωτισμός | χαμηλός
‫*خفګان تڼی‫*دکمهٔ تار کردن صفحه
| تار کردن | روشنایی | پایین‬
🔆*bright button
| bright | brightness
*butoni i ndriçimit
| i ndritshëm | ndriçim
*պայծառեցնել կոճակ
| պայծառ | պայծառություն
*κουμπί αύξησης φωτισμού
| φωτεινός | φωτεινότητα
‫*روښانه تڼۍ‫*دکمهٔ روشن کردن صفحه
| روشن | روشنایی‬
📶*antenna bars
| antenna | bar | cell | mobile | phone | signal | telephone
*shiritat e antenës
| antenë | celular | shirit | sinjal | telefon | telefonik
*անտենայի գծիկներ
| ազդանշան | անտենա | բջջային | գծիկ | հեռախոս | շարժական
*γραμμές ισχύος σήματος
| γραμμή | κεραία | κινητό | σήμα | τηλέφωνο
‫*اینټینا بارونه‫*نوار سیگنال
| آنتن | تلفن | تلفن همراه | سیگنال | موبایل | نوار | گوشی‬
📳*vibration mode
| cell | mobile | mode | phone | telephone | vibration
*modaliteti i dridhjeve
| celular | dridhje | modalitet | telefon
*թրթռազանգի ռեժիմ
| բջջային | թրթռում | հեռախոս | շարժական | ռեժիմ
*λειτουργία δόνησης
| δόνηση | κινητό | λειτουργία | τηλέφωνο
‫*بېره تصدي‫*حالت لرزش
| تلفن همراه | لرزش | موبایل | ویبره | گوشی‬
📴*mobile phone off
| cell | mobile | off | phone | telephone
*fik celularin
| celular | i fikur | joaktiv | telefon
*բջջայինն անջատված է
| անջատված | բջջային | հեռախոս | շարժական
*κινητό απενεργοποιημένο
| απενεργοποιημένο | κινητό | τηλέφωνο
‫*د ګرځنده تلیفون بند‫*تلفن همراه خاموش
| تلفن | تلفن همراه | خاموش | موبایل | گوشی‬
*female sign
| woman
*shenja femër
| femër | grua
*կնոջ նշան
| կին
*θηλυκό
| γυναίκα
‫*ښځینه نښه‫*نشان ناهید
| نماد جنس ماده | نماد زن | نماد ونوس‬
*male sign
| man
*shenja mashkull
| burrë | mashkull
*տղամարդու նշան
| տղամարդ
*αρσενικό
| άντρας
‫*نارينه نښه‫*نشان مریخ
| نماد جنس نر | نماد مارس | نماد مرد‬
*medical symbol
| aesculapius | medicine | staff
*simboli mjekësor
| asklepiu | mjekësi | personel mjekësor
*բժշկության խորհրդանիշ
| բժիշկ | բժշկություն
*ιατρικό σύμβολο
| ιατρική | σύμβολο
‫*طبي سمبول‫*نماد پزشکی
| عصای آسکِلِپیوس | مار و عصا | نماد مار و عصا | چوبدست اسقلبیوس‬
*recycling symbol
| recycle
*simboli i riciklimit
| ricikloj
*վերամշակման նշան
| վերամշակել
*σύμβολο ανακύκλωσης
| ανακυκλώνω
‫*چپه کول سمبول‫*نماد بازیافت
| بازیافت‬
*fleur-de-lis*shpatore
| simbol
*թագավորական շուշան*έμβλημα με κρίνο
| έμβλημα | κρίνο | σύμβολο
‫*فليور دي لوس‫*نماد گل زنبق
| فلور دِ لی | فلور-د-لی‬
🔱*trident emblem
| anchor | emblem | ship | tool | trident
*emblemë e fuzhnjës tredhëmbëshe
| anije | emblemë | fuzhnjë tredhëmbëshe | vegël
*եռաժանի խորհրդանշան
| գործիք | եռաժանի | զինանշան | խարիսխ | նավ
*έμβλημα τρίαινας
| άγκυρα | έμβλημα | εργαλείο | πλοίο | τρίαινα
‫*تريدينت جوغه‫*نیزهٔ سه‌شاخه
| ابزار | سه‌شاخه | لنگر | نیزه | کشتی‬
📛*name badge
| badge | name
*etiketë emri
| emër | etiketë
*բեյջ
| անուն
*κάρτα με όνομα
| σήμα | όνομα
‫*نوم بیج‫*برچسب نام
| برچسب | نام‬
🔰*Japanese symbol for beginner
| Japanese | beginner | chevron | green | leaf | tool | yellow
*simboli japonez për fillestar
| V | fillestar | gjethe | i verdhë | japonez | jeshil | shirit | vegël
*սկսնակ լինելու ճապոնական նշան
| գործիք | դեղին | կանաչ | հեծանակ | ճապոնական | սկսնակ | տերև
*ιαπωνικό σύμβολο για αρχάριους
| αρχάριος | εργαλείο | ιαπωνικό | κίτρινο | πράσινο | σύμβολο v | φύλλο
‫*د ابتکار لپاره د جاپاني نښه‫*نماد ژاپنی سطح مبتدی
| ابتدایی | ابزار | برگ | درجه نظامی | زرد | سبز | مبتدی | ژاپنی‬
*heavy large circle
| circle | o
*rreth i madh i trashë
| o | rreth
*մեծ թավ շրջան
| շրջան | օ
*έντονος μεγάλος κύκλος
| κύκλος | ο
‫*دروند لوی دایره‫*دایرهٔ قرمز بزرگ
| o | حلقه | دایره‬
*white heavy check mark
| check | mark
en_GB: *white heavy tick
| check | mark
*shenja e zgjedhjes e bardhë e trashë
| shenjë | zgjedhje
*սպիտակ թավ ստուգանշան
| նշել | ստուգել
*λευκό σήμα επιλογής σε πλαίσιο
| επιλογή | σημάδι
‫*سپين درنو چک نښه‫*علامت تیک سبز
| علامت تأیید‬
*ballot box with check
| ballot | box | check
en_GB: *ballot box with tick
| ballot | box | check
*kutia e votimit me shenjën e zgjedhjes
| kuti | votim | votë | zgjedhje
*վանդակ ստուգանշանով
| նշել | տուփ | քվեաթերթիկ
*πλαίσιο επιλογής με σήμα επιλογής
| επιλογή | κάλπη | κουτί
‫*د راى پاڼې صندوق د چک سره‫*علامت تیک خاکستری
| علامت تأیید‬
*heavy check mark
| check | mark
en_GB: *heavy tick
| check | mark
*shenja e zgjedhjes e trashë
| shenjë | zgjedh | zgjedhje
*թավ ստուգանշան
| նշել | ստուգել
*έντονο σήμα επιλογής
| επιλογή | σημάδι
‫*درنو چک نښه‫*علامت تیک مشکی
| علامت تأیید‬
*heavy multiplication x
| cancel | multiplication | multiply | x
en_GB: *heavy multiplication x
| cancel | math | maths | multiplication | multiply | x
*shenja x e shumëzimit e trashë
| anulo | shumëzim | shumëzoj | x
*բազմապատկման թավ նշան
| x | բազմապատկել | բազմապատկում | չեղարկել
*έντονο σύμβολο x
| x | ακύρωση | πολλαπλασιάζω | πολλαπλασιασμός
‫*درنو ضرب x‫*علامت ضرب‌در مشکی
| x | ضرب | ضربدر | لغو‬
*cross mark
| cancel | mark | multiplication | multiply | x
*shenja e shumëzimit
| anulo | shenjë | shumëzim | shumëzoj | x
*խաչի նշան
| x | բազմապատկել | բազմապատկում | նշել | չեղարկել
*σημάδι x
| x | ακύρωση | πολλαπλασιάζω | πολλαπλασιασμός | σημάδι
‫*صلیب نښه‫*علامت ضرب‌در قرمز
| x | صربدر | ضرب | ضرب‌در | علامت | لغو‬
*cross mark button
| mark | square
*butoni me shenjën e shumëzimit
| katror | shenjë
*խաչի նշանով կոճակ
| նշել | քառակուսի
*κουμπί σημαδιού x
| σημάδι | τετράγωνο
‫*صلیب نښه تڼی‫*دکمه ایکس سبز
| علامت | مربع‬
*heavy plus sign
| math | plus
en_GB: *heavy plus sign
| math | maths | plus
*shenja plus e trashë
| matematikë | plus
*գումարման թավ նշան
| մաթեմատիկա | պլյուս
*έντονο σύμβολο πρόσθεσης
| μαθηματικά | συν
‫*درنې پلس نښه‫*بعلاوه
| به‌علاوه | جمع | جمع کردن | ریاضی | علامت بعلاوه | علامت به‌علاوه | علامت جمع‬
*heavy minus sign
| math | minus
en_GB: *heavy minus sign
| math | maths | minus
*shenja minus e trashë
| matematikë | minus
*հանման թավ նշան
| մաթեմատիկա | մինուս
*έντονο σύμβολο αφαίρεσης
| μαθηματικά | πλην
‫*درنو منفي نښه‫*منها
| تفریق | ریاضی | علامت تفریق | علامت منها | منها کردن‬
*heavy division sign
| division | math
en_GB: *heavy division sign
| division | math | maths
*shenja e pjesëtimit e trashë
| matematikë | ndarje
*բաժանման թավ նշան
| բաժանում | մաթեմատիկա
*έντονο σύμβολο διαίρεσης
| διαίρεση | μαθηματικά
‫*د درنې وېش نښه‫*تقسیم
| بخش | بخش کردن | بخش‌بر | تقسیم کردن | ریاضی | علامت تقسیم‬
*curly loop
| curl | loop
*lak i përdredhur
| lak | përdredhje
*ոլորուն հանգույց
| հանգույց | ոլորված
*βρόχος
| βρόγχος | μπούκλα
‫*جړ لوپ‫*حلقه مجعد
| حلقه | مجعد‬
*double curly loop
| curl | double | loop
*lak i përdredhur dy herë
| dy herë | i dyfishtë | lak | përdredhje
*կրկնակի ոլորուն հանգույց
| կրկնակի | հանգույց | ոլորված
*διπλός βρόχος
| βρόγχος | διπλός | μπούκλα
‫*دوه جړ لوپ‫*حلقه مجعد دوتایی
| حلقه | دوبل | دوگانه | مجعد‬
*part alternation mark
| mark | part
*shenja e ndryshimit të pjesës
| pjesë | shenjë
*իորիտեն
| մաս | նշել
*σύμβολο εναλλαγής μέρους
| σημάδι | τμήμα
‫*د برخې بدلولو نښه‫*علامت تناوب بخش
| بخش | علامت‬
*eight-spoked asterisk
| asterisk
*yllth me tetë cepa me majë
| yllth
*ութ թևանի աստղանիշ
| աստղանիշ
*οκτάκτινος αστερίσκος
| αστερίσκος
‫*اته پوړکی ستاره‫*ستاره هشت‌پره
| ستاره‬
*eight-pointed star
| star
*yll me tetë cepa
| yll
*աստղիկ
| աստղ
*τετράκτινο αστέρι
| αστέρι
‫*اته ټکی ستوري‫*ستاره هشت‌پر
| ستاره‬
*sparkle*xixëllim*կայծ*σπινθήρας
| λάμψη
‫*ځلېدل‫*جرقه
| برق | تلألو | جرقه زدن | درخشش‬
*double exclamation mark
| bangbang | exclamation | mark | punctuation
*dy pikëçuditje
| pikësim | pikëçuditje | shenjë
*կրկնակի բացականչական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | նշան
*διπλό θαυμαστικό
| θαυμαστικό | θόρυβος | σημείο | στίξη
‫*دوه چيغه نښه‫*دو علامت تعجب
| علامت تعجب | علامت‌گذاری‬
*exclamation question mark
| exclamation | interrobang | mark | punctuation | question
*shenja e pikëpyetjes dhe pikëçuditjes
| pikëpyetje | pikësim | pikëçuditje | pyetje | shenjë
*բացականչական հարցական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | հարց | նշան
*θαυμαστικό με ερωτηματικό
| ερωτηματικό | ερώτηση | θαυμαστικό | σημείο | στίξη
‫*چيغه پوښتنې نښه‫*علامت تعجب و سؤال
| علامت تعجب | علامت سؤال | علامت‌گذاری‬
*question mark
| mark | punctuation | question
*pikëpyetje
| pikësim | pyetje | shenjë
*հարցական նշան
| կետադրություն | հարց | նշան
*ερωτηματικό
| ερώτηση | σημείο | στίξη
‫*پوښتنې نښه‫*علامت سؤال قرمز
| سؤال | علامت | علامت‌گذاری‬
*white question mark
| mark | outlined | punctuation | question
*pikëpyetje e bardhë
| e konturuar | pikësim | pyetje | shenjë
*սպիտակ հարցական նշան
| կետադրություն | հարց | նշան | ուրվագծված
*λευκό ερωτηματικό
| αχνό | ερώτηση | σημείο | στίξη
‫*د سپینې پوښتنه نښه‫*علامت سؤال سفید
| سؤال | سجاوندی | سفید | علامت | علامت سؤال | علامت‌گذاری | نقطه‌گذاری‬
*white exclamation mark
| exclamation | mark | outlined | punctuation
*shenjë pikëçuditje e bardhë
| e konturuar | pikësim | pikëçuditje | shenjë
*սպիտակ բացականչական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | նշան | ուրվագծված
*λευκό θαυμαστικό
| αχνό | θαυμαστικό | σημείο | στίξη
‫*د سپینې چيغه نښه‫*علامت تعجب سفید
| تعجب | سجاوندی | سفید | علامت | علامت تعجب | علامت‌گذاری | نقطه‌گذاری‬
*exclamation mark
| exclamation | mark | punctuation
*shenja e pikëçuditjes
| pikësim | pikëçuditje | shenjë
*բացականչական նշան
| բացականչություն | կետադրություն | նշան
*θαυμαστικό
| σημείο | στίξη
‫*چيغه نښه‫*علامت تعجب قرمز
| تعجب | سجاوندی | علامت | علامت تعجب | علامت‌گذاری | قرمز | نقطه‌گذاری‬
*wavy dash
| dash | punctuation | wavy
*vijë e valëzuar
| e valëzuar | pikësim | vijë
*ալիքաձև գծիկ
| ալիքաձև | գծիկ | կետադրություն
*κυματιστή παύλα
| κυματιστό | παύλα | στίξη
‫*ویوی خطک‫*خط موج‌دار
| خط | علامت‌گذاری | موج‌دار‬
©*copyright*të drejtat e autorit*հեղինակային իրավունք*πνευματική ιδιοκτησία‫*چاپ حق‫*حق نشر
| حق تکثیر حق طبع و نشر | حق نسخه‌برداری | حق چاپ | کپی رایت‬
®*registered*i regjistruar*գրանցված*σήμα κατατεθέν
| αναγνωρισμένο | επώνυμο
‫*راجستر شوی‫*نشان تجاری ثبت‌شده
| ثبت‌شده | علامت تجاری ثبت‌شده‬
*trade mark
| mark | tm | trademark
en_CA: *trademark
en_GB: *trademark
| mark | tm
*markë tregtare
| shenjë
*ապրանքանիշ
| tm | նշան
*εμπορικό σήμα
| σήμα
‫*تجارتي نښان‫*نماد بازرگانی
| TM | tm | تی‌ام | علامت | علامت تجاری | نشان تجاری‬
#️⃣*keycap: #
| keycap
*tast: #
| tast
*ստեղն՝ #
| ստեղն
*πλήκτρο: #
| πλήκτρο
‫*کیکاپ: #
| کیکاپ‬
‫*جلد کلید: #
| جلد کلید‬
🔟*keycap: 10
| keycap
*tast: 10
| tast
*ստեղն՝ 10
| ստեղն
*πλήκτρο: 10
| πλήκτρο
‫*کیکاپ: 10
| کیکاپ‬
‫*جلد کلید: 10
| جلد کلید‬
💯*hundred points
| 100 | full | hundred | score
*njëqind pikë
| 100 | njëqind | plot | rezultat
*հարյուր միավոր
| 100 | ամբողջ | հարյուր | միավոր
*εκατό πόντοι
| 100 | βαθμολογία | εκατό | πλήρες
‫*سل ټکي‫*نمره صد
| امتیاز | تمام | صد | نمره | کامل | ۱۰۰‬
🔠*input latin uppercase
| ABCD | input | latin | letters | uppercase
en_CA: *input Latin uppercase
*fut shkronja latine kapitale
| ABCD | fut | kapitale | latin | shkronja
*լատինատառ մեծատառ ներածում
| լատինական | մեծատառ | մուտքագրել | տառեր
*κεφαλαία λατινικά
| γράμματα | εισαγωγή | κεφαλαία | λατινικά
‫*شاملتوب لاتینې لوړ الفبا‫*ورودی حروف بزرگ
| بزرگ | حروف | لاتین | ورودی‬
🔡*input latin lowercase
| abcd | input | latin | letters | lowercase
en_CA: *input Latin lowercase
*fut shkronja latine jokapitale
| abcd | fut | jokapitale | latin | shkronja
*լատինատառ փոքրատառ ներածում
| abcd | լատինական | մուտքագրել | տառեր | փոքրատառ
*πεζά λατινικά
| abcd | γράμματα | εισαγωγή | λατινικά | πεζά
‫*شاملتوب لاتینې ټيټه الفبا‫*ورودی حروف کوچک
| الفبا | حروف | لاتین | ورودی | کوچک‬
🔢*input numbers
| 1234 | input | numbers
*fut numra
| 1234 | fut | numra
*թվերի ներածում
| 1234 | թվեր | մուտքագրել
*αριθμοί
| 1234 | εισαγωγή
‫*شاملتوب شمیرې‫*ورودی عددی
| اعداد | ۱۲۳۴‬
🔣*input symbols
| input | 〒♪&%
*fut simbole
| fut | 〒♪&%
*նշանների ներածում
| մուտքագրել
*σύμβολα
| εισαγωγή
‫*شاملتوب سمبولونه‫*ورودی نماد
| ورودی‬
🔤*input latin letters
| abc | alphabet | input | latin | letters
en_CA: *input Latin letters
*fut shkronja latine
| abc | alfabet | fut | latin | shkronja
*լատինատառ ներածում
| abc | այբուբեն | լատինական | մուտքագրել | տառեր
*λατινικά γράμματα
| abc | αλφάβητος | γράμματα | εισαγωγή | λατινικά
‫*شاملتوب لاتینې الفبا‫*ورودی حروف لاتین
| الفبا | حروف | لاتین | ورودی‬
🅰*A button (blood type)
| a | blood type
*butoni «A»
| a | grup gjaku
*էյ կոճակ
| a | արյուն
*κουμπί Α (ομάδα αίματος)
| a | αίμα
‫*A تڼۍ (د وینې ډول)‫*دکمهٔ A (گروه خونی)
| a | گروه خونی‬
🆎*AB button (blood type)
| ab | blood type
*butoni «AB»
| ab | grup gjaku
*էյ-բի կոճակ
| ab | արյուն
*κουμπί ΑΒ (ομάδα αίματος)
| ab | αίμα
‫*AB تڼۍ (د وینې ډول)‫*دکمهٔ AB (گروه خونی)
| ab | گروه خونی‬
🅱*B button (blood type)
| b | blood type
*butoni «B»
| b | grup gjaku
*բի կոճակ
| b | արյուն
*κουμπί Β (ομάδα αίματος)
| b | αίμα
‫*B تڼۍ (د وینې ډول)‫*دکمهٔ B (گروه خونی)
| b | گروه خونی‬
🆑*CL button
| cl
*butoni «CL»
| butoni i pastrimit | cl
*սի-էլ
| cl
*κουμπί CL
| cl
‫*CL تڼۍ‫*دکمهٔ CL
| cl | پاک کردن‬
🆒*COOL button
| cool
*butoni «COOL»
| butoni i freskimit | butoni i freskimit «COOL» | cool | freski
*ԶԻԼ բառը ուղղանկյունի մեջ
| զիլ
*κουμπί COOL
| cool | τέλεια
‫*د COOL تڼۍ‫*دکمهٔ COOL
| ای ول | باحال | سرد | کول‬
🆓*FREE button
| free
*butoni «FREE»
| butoni i lirimit | butoni i lirimit «FREE» | free | liro
*ԱՆՎՃԱՐ բառը ուղղանկյունի մեջ
| ազատ
*κουμπί FREE
| free | δωρεάν
‫*FREE تڼۍ‫*دکمهٔ FREE
| آزاد | رایگان | فیری‬
*information
| i
*informacion
| i
*տեղեկատու
| i | տեղեկատվություն
*πληροφορίες
| i
‫*معلومات‫*اطلاعات
| i‬
🆔*ID button
| id | identity
*butoni «ID»
| ID | identitet
*այ-դի
| id | ինքնություն
*κουμπί ID
| id | ταυτότητα
‫*ID تڼۍ‫*دکمهٔ شناسایی
| id | شناسه | کارت شناسایی‬
*circled M
| circle | m
*«M» e rrethuar
| m | rreth
*էմ տառը շրջանակի մեջ
| m | շրջան
*M σε κύκλο
| m | κύκλος
‫*دايره M‫*حرف M در دایره
| m | حلقه‬
🆕*NEW button
| new
*butoni «NEW»
| buton | i ri | new
*ՆՈՐ բառը ուղղանկյունի մեջ
| նոր
*κουμπί NEW
| new | νέος
‫*نوی تڼۍ‫*دکمهٔ NEW
| جدید | نو‬
🆖*NG button
| ng
*butoni «NG»
| buton | jo mirë | ng
*էն-ջի
| ng
*κουμπί NG
| ng
‫*NG تڼۍ‫*دکمهٔ NG
| ng | خوب نیست‬
🅾*O button (blood type)
| blood type | o
*butoni «O»
| grup gjaku | o
*օ կոճակ
| o | արյուն
*κουμπί O (ομάδα αίματος)
| o | αίμα
‫*O تڼۍ (د وینې ډول)‫*دکمهٔ O (گروه خونی)
| o | گروه خونی‬
🆗*OK button
| OK
*butoni «OK»
| OK | buton | në rregull
*օքեյ
| ok
*κουμπί OK
| ok
‫*د Ok تڼۍ‫*دکمهٔ OK
| ok | باشه | تأیید‬
🅿*P button
| parking
*butoni «P»
| parkim
*փի կոճակ
| կայանատեղի
*κουμπί P
| πάρκινγκ
‫*P تڼۍ‫*دکمهٔ P
| p | پارکینگ‬
🆘*SOS button
| help | sos
*butoni «SOS»
| ndihmë | sos
*սոս
| sos | օգնել
*κουμπί SOS
| sos | βοήθεια
‫*SOS تڼۍ‫*دکمهٔ SOS
| sos | کمک‬
🆙*UP! button
| mark | up
*butoni «UP!»
| buton | lart | shenjë
*ափ կոճակ
| up | նշան | վեր
*κουμπί UP!
| up | επάνω | σήμανση
‫*UP! تڼۍ‫*دکمهٔ !UP
| up | بالا | علامت‬
🆚*VS button
| versus | vs
*butoni «VS»
| buton | kundrejt | kundër | përballë | vs
*վի-էս
| vs | ընդդեմ
*κουμπί VS
| vs | εναντίον
‫*VS تڼی‫*دکمهٔ VS
| vs | در برابر‬
🈁*Japanese “here” button
| Japanese | katakana | “here” | ココ
*butoni «këtu» në japonisht
| japonisht | katakana | «këtu» | ココ
*կատականա կոկո
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα εδώ σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*جاپاني "دلته" تڼۍ‫*دکمهٔ «اینجا» به ژاپنی
| اشاره | اینجا | ژاپنی‬
🈂*Japanese “service charge” button
| Japanese | katakana | “service charge” | サ
*butoni «tarifa e shërbimit» në japonisht
| japonisht | katakana | «tarifa e shërbimit» | サ
*կատականա սա
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα χρέωσης υπηρεσίας σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*د جاپاني "خدمت چارج" تڼۍ‫*دکمهٔ «هزینهٔ خدمات» به ژاپنی
| رایگان | ژاپنی‬
🈷*Japanese “monthly amount” button
| Japanese | ideograph | “monthly amount” | 月
*butoni «shuma mujore» në japonisht
| ideograf | japonisht | «shuma mujore» | 月
*լուսին գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα μηνιαίου ποσού σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*د جاپان د "میاشتنی پيسې" تڼیمقدار‫*دکمهٔ «مقدار ماهانه» به ژاپنی
| ماه | ژاپنی‬
🈶*Japanese “not free of charge” button
| Japanese | ideograph | “not free of charge” | 有
*butoni «jo falas» në japonisht
| ideograf | japonisht | «jo falas» | 有
*գոյ գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα επί πληρωμή σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*جاپاني "وړیا نه" تڼۍ‫*دکمهٔ غیرمجانی به ژاپنی
| موجود | ژاپنی‬
🈯*Japanese “reserved” button
| Japanese | ideograph | “reserved” | 指
*butoni «rezervuar» në japonisht
| ideograf | japonisht | «rezervuar» | 指
*մատ գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα κράτησης σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*جاپاني "د غونډېدو" تڼۍ‫*دکمۀ «رزروشده» به ژاپنی
| اشاره | ژاپنی‬
🉐*Japanese “bargain” button
| Japanese | ideograph | “bargain” | 得
*butoni «me leverdi» në japonisht
| ideograf | japonisht | «me leverdi» | 得
*առավելություն գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα προσφοράς σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*جاپاني "ارزانه رانيونه" تڼۍ‫*دکمهٔ «قیمت مناسب» به ژاپنی
| مقرون‌به‌صرفه | ژاپنی‬
🈹*Japanese “discount” button
| Japanese | ideograph | “discount” | 割
*butoni «ulje çmimi» në japonisht
| ideograf | japonisht | «ulje çmimi» | 割
*բաժանել գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα έκπτωσης σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*د جاپاني "رعایت" تڼۍ‫*دکمۀ «تخفیف» به ژاپنی
| تخفیف | حراج | ژاپنی‬
🈚*Japanese “free of charge” button
| Japanese | ideograph | “free of charge” | 無
*butoni «falas» në japonisht
| ideograf | japonisht | «falas» | 無
*ժխտում գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα δωρεάν σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*جاپاني "وړیا" تڼۍ‫*دکمۀ «رایگان» به ژاپنی
| تمام شده | در انبار نیست | ژاپنی‬
🈲*Japanese “prohibited” button
| Japanese | ideograph | “prohibited” | 禁
*butoni «ndaluar» në japonisht
| ideograf | japonisht | «ndaluar» | 禁
*արգելել գաղափարագիր
| ճապոնական | ճապոներեն
*ιδεόγραμμα απαγόρευσης σε τετράγωνο
| ιαπωνικό
‫*جاپاني "منع شوي" تڼۍ‫*دکمۀ «ممنوع» به ژاپنی
| ممنوع | ژاپنی‬
🉑*Japanese “acceptable” button
| Japanese | ideograph | “acceptable” | 可
*butoni «miratuar» në japonisht
| ideograf | japonisht | «miratuar» | 可
*ընդունել գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα αποδοχής σε κύκλο
| κινέζικο
‫*جاپاني "منلو وړ" تڼۍ‫*دکمۀ «قابل قبول» به ژاپنی
| قبول | پذیرش | پذیرفتن | ژاپنی‬
🈸*Japanese “application” button
| Japanese | ideograph | “application” | 申
*butoni «zbatim» në japonisht
| ideograf | japonisht | «zbatim» | 申
*կիրառել գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα εφαρμογής σε τετράγωνο
| κινέζικο
‫*د جاپاني "درخواست" تڼۍ‫*دکمۀ «برنامه» به ژاپنی
| درخواست | پرسیدن | ژاپنی‬
🈴*Japanese “passing grade” button
| Japanese | ideograph | “passing grade” | 合
*butoni «notë kaluese» në japonisht
| ideograf | japonisht | «notë kaluese» | 合
*միասին գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα βαθμού βάσης σε τετράγωνο
| κινέζικο
‫*د جاپاني "تیریدو درجه" تڼۍ‫*دکمۀ «نمرهٔ قبولی» به ژاپنی
| توافق | توافقنامه | ژاپنی‬
🈳*Japanese “vacancy” button
| Japanese | ideograph | “vacancy” | 空
*butoni «të lira» në japonisht
| ideograf | japonisht | «të lira» | 空
*դատարկ գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα μη πληρότητας σε τετράγωνο
| κινέζικο
‫*د جاپان د "د خالي ځايونو" تڼی‫*دکمۀ «جای خالی» به ژاپنی
| خالی | در دسترس | ژاپنی‬
*Japanese “congratulations” button
| Japanese | ideograph | “congratulations” | 祝
*butoni «urime» në japonisht
| ideograf | japonisht | «urime» | 祝
*շնորհավորել գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| գաղափարագիր | շնորհավորանք | չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα συγχαρητηρίων σε κύκλο
| ιδεόγραμμα | κινέζικο | συγχαρητήρια
‫*د جاپان د "مبارکۍ" تڼی‫*دکمهٔ «تبریک» به ژاپنی
| تبریک | شادباش | ژاپنی‬
*Japanese “secret” button
| Japanese | ideograph | “secret” | 秘
*butoni «sekret» në japonisht
| ideograf | japonisht | «sekret» | 秘
*գաղտնի գաղափարագիր շրջանակի մեջ
| գաղափարագիր | գաղտնիք | չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα μυστικού σε κύκλο
| ιδεόγραμμα | κινέζικο | μυστικό
‫*د جاپان د "پټ" تڼی‫*دکمهٔ «راز» به ژاپنی
| راز | ژاپنی‬
🈺*Japanese “open for business” button
| Japanese | ideograph | “open for business” | 営
*butoni «hapur për punë» në japonisht
| ideograf | japonisht | «hapur për punë» | 営
*աշխատում է գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα λειτουργίας σε τετράγωνο
| κινέζικο
‫*جاپاني "د سوداګرۍ لپاره پرانستې" تڼۍ‫*دکمۀ «آماده برای کسب‌وکار» به ژاپنی
| اقدام | ژاپنی | کار‬
🈵*Japanese “no vacancy” button
| Japanese | ideograph | “no vacancy” | 満
*butoni «jo të lira» në japonisht
| ideograf | japonisht | «jo të lira» | 満
*լիություն գաղափարագիր
| չինական | չինարեն
*ιδεόγραμμα πληρότητας σε τετράγωνο
| κινέζικο
‫*د جاپان د "نه د خالي ځايونو" تڼی‫*دکمهٔ «پُر» به ژاپنی
| غیرقابل دسترسی | ناموجود | پر | ژاپنی‬
*black small square
| geometric | square
*katror i vogël i zi
| gjeometri | katror
*սև փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μικρό μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*تور کوچنۍ مربع‫*مربع مشکی کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
*white small square
| geometric | square
*katror i vogël i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μικρό λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*سپینې کوچنۍ مربع‫*مربع سفید کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
*white medium square
| geometric | square
*katror mesatar i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ միջին չափի քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μεσαίο λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*سپين منځني مربع‫*مربع سفید متوسط
| شکل هندسی | مربع‬
*black medium square
| geometric | square
*katror mesatar i zi
| gjeometri | katror
*սև միջին չափի քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μεσαίο μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*تور منځني مربع‫*مربع مشکی متوسط
| شکل هندسی | مربع‬
*white medium-small square
| geometric | square
*katror mesatarisht i vogël i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ միջին-փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μικρομεσαίο λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*سپینې منځنۍ کوچنۍ مربع‫*مربع سفید نسبتاً کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
*black medium-small square
| geometric | square
*katror mesatarisht i vogël i zi
| gjeometri | katror
*սև միջին-փոքր քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μικρομεσαίο μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*تور منځنۍ کوچنۍ مربع‫*مربع مشکی نسبتاً کوچک
| شکل هندسی | مربع‬
*black large square
| geometric | square
*katror i madh i zi
| gjeometri | katror
*սև մեծ քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μεγάλο μαύρο τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*تور لوی مربع‫*مربع مشکی بزرگ
| شکل هندسی | مربع‬
*white large square
| geometric | square
*katror i madh i bardhë
| gjeometrik | katror
*սպիտակ մեծ քառակուսի
| երկրաչափական | քառակուսի
*μεγάλο λευκό τετράγωνο
| γεωμετρικό | τετράγωνο
‫*سپين لوی مربع‫*مربع سفید بزرگ
| شکل هندسی | مربع‬
🔶*large orange diamond
| diamond | geometric | orange
*diamant i madh portokalli
| diamant | gjeometrik | portokalli
*նարնջագույն մեծ շեղանկյուն
| երկրաչափական | նարնջագույն | շեղանկյուն
*μεγάλος πορτοκαλί ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | πορτοκαλί
‫*لوی نارنجي الماس‫*لوزی نارنجی بزرگ
| شکل هندسی | لوزی | نارنجی‬
🔷*large blue diamond
| blue | diamond | geometric
*diamant i madh blu
| blu | diamant | gjeometrik
*կապույտ մեծ շեղանկյուն
| երկրաչափական | կապույտ | շեղանկյուն
*μεγάλος μπλε ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | μπλε
‫*لوی نیلي الماس‫*لوزی آبی بزرگ
| آبی | شکل هندسی | لوزی‬
🔸*small orange diamond
| diamond | geometric | orange
*diamant i vogël portokalli
| diamant | gjeometrik | portokalli
*նարնջագույն փոքր շեղանկյուն
| երկրաչափական | նարնջագույն | շեղանկյուն
*μικρός πορτοκαλί ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | πορτοκαλί
‫*کوچنی نارنج الماس‫*لوزی نارنجی کوچک
| شکل هندسی | لوزی | نارنجی‬
🔹*small blue diamond
| blue | diamond | geometric
*diamant i vogël blu
| blu | diamant | gjeometrik
*կապույտ փոքր շեղանկյուն
| երկրաչափական | կապույտ | շեղանկյուն
*μικρός μπλε ρόμβος
| γεωμετρικό | διαμάντι | μπλε
‫*کوچنی نیلي الماس‫*لوزی آبی کوچک
| آبی | شکل هندسی | لوزی‬
🔺*red triangle pointed up
| geometric | red
*trekëndësh i kuq i drejtuar lart
| e kuqe | gjeometrik | i kuq
*կարմիր եռանկյունի ուղղված վերև
| երկրաչափական | կարմիր
*κόκκινο τρίγωνο πάνω
| γεωμετρικό | κόκκινο
‫*سور مثلث اشاره وکړه‫*مثلث با رأس بالا
| بالا | شکل هندسی | قرمز | مثلث‬
🔻*red triangle pointed down
| down | geometric | red
*trekëndësh i kuq i drejtuar poshtë
| e kuqe | gjeometrik | i kuq | poshtë
*կարմիր եռանկյունի ուղղված ներքև
| երկրաչափական | կարմիր | ներքև
*κόκκινο τρίγωνο κάτω
| γεωμετρικό | κάτω | κόκκινο
‫*سور مثلث اشاره ښکته‫*مثلث با رأس پایین
| شکل هندسی | قرمز | مثلث | پایین‬
💠*diamond with a dot
| comic | diamond | geometric | inside
*diamant me një pikë
| brenda | diamant | gjeometrik | vizatim komik
*կետով շեղանկյուն
| երկրաչափական | կոմիքս | ներսում | շեղանկյուն
*ρόμβος με τελεία
| γεωμετρικό | διαμάντι | κόμικ | μέσα
‫*د سرو زرو الماس‫*لوزی نقطه‌دار
| درون | شکل هندسی | لوزی | مصور | نقطه | کمیک‬
🔘*radio button
| button | geometric | radio
*buton radioje
| buton | gjeometrik | radio
*կետակոճակ
| երկրաչափական | կետ | կոճակ | ռադիո
*στρογγυλό κουμπί
| γεωμετρικό | κουμπί | ραδιόφωνο
‫*راډیو تڼۍ‫*دکمهٔ رادیویی
| دکمه | رادیو | شکل هندسی‬
🔲*black square button
| button | geometric | square
*buton katror i zi
| buton | gjeometri | katror
*սև քառակուսի կոճակ
| երկրաչափական | կոճակ | քառակուսի
*μαύρο τετράγωνο κουμπί
| γεωμετρικό | κουμπί | τετράγωνο
‫*تور مربع تڼۍ‫*دکمۀ مربع مشکی
| دکمه | شکل هندسی | مربع‬
🔳*white square button
| button | geometric | outlined | square
*buton katror i bardhë
| buton | gjeometrik | i konturuar | katror
*սպիտակ քառակուսի կոճակ
| երկրաչափական | կոճակ | ուրվագծված | քառակուսի
*λευκό τετράγωνο κουμπί
| γεωμετρικό | κουμπί | με περίγραμμα | τετράγωνο
‫*سپینه مربع تڼۍ‫*دکمۀ مربع سفید
| توپُر | دکمه | شکل هندسی | مربع‬
*white circle
| circle | geometric
*rreth i bardhë
| gjeometrik | rreth
*սպիտակ շրջանակ
| երկրաչափական | շրջան
*λευκός κύκλος
| γεωμετρικό | κύκλος
‫*سپينه دايره‫*دایره سفید
| دایره | شکل هندسی‬
*black circle
| circle | geometric
*rreth i zi
| gjeometri | rreth
*սև շրջանակ
| երկրաչափական | շրջան
*μαύρος κύκλος
| γεωμετρικό | κύκλος
‫*تور دايره‫*دایره مشکی
| دایره | شکل هندسی‬
🔴*red circle
| circle | geometric | red
*rreth i kuq
| gjeometrik | i kuq | rreth
*կարմիր շրջանակ
| երկրաչափական | կարմիր | շրջան
*κόκκινος κύκλος
| γεωμετρικό | κόκκινο | κύκλος
‫*سور دايره‫*دایره قرمز
| دایره | شکل هندسی | قرمز‬
🔵*blue circle
| blue | circle | geometric
*rreth blu
| blu | gjeometri | rreth
*կապույտ շրջանակ
| երկրաչափական | կապույտ | շրջան
*μπλε κύκλος
| γεωμετρικό | κύκλος | μπλε
‫*نیلي دايره‫*دایره آبی
| آبی | دایره | شکل هندسی‬
🏁*chequered flag
| checkered | chequered | racing
en_CA: *checkered flag
*flamur me katrorë
| garim | garë | me katrorë
*վանդակավոր դրոշ
| մրցարշավ | վանդակավոր
*καρό σημαία
| αγώνας | καρό | σημαία
‫*چارخانه بيراغ‫*پرچم شطرنجی
| شطرنجی | مسابقه‬
🚩*triangular flag
| post
*flamur trekëndësh
| postë
*եռանկյունի դրոշ
| փոստ
*τριγωνική σημαία
| αλληλογραφία
‫*درې کنجه بيراغ‫*پرچم مثلثی
| سه‌گوش | لچکی | پرچم‬
🎌*crossed flags
| Japanese | celebration | cross | crossed
*flamuj të kryqëzuar
| festim | festë | i kryqëzuar | japonez | kryq | të kryqëzuar
*խաչված դրոշակներ
| խաչ | խաչված | ճապոնական | տոն
*σταυρωτές σημαίες
| γιορτή | ιαπωνικό | σταυρωτές | σταυρός
‫*کراسد بیراغ‫*پرچم‌های ضرب‌دری
| جشن | صلیب | متقاطع | ژاپنی‬
🏴*black flag
| waving
*flamur i zi
| valëvitës
*ծածանվող սև դրոշ
| ծածանվող
*μαύρη σημαία
| κυματίζει
‫*تور بیراغ‫*پرچم سیاه
| اهتزاز | دراهتزاز | سیاه | مشکی | پرچم‬
🏳*white flag
| waving
*flamur i bardhë
| valëvitës
*ծածանվող սպիտակ դրոշ
| ծածանվող
*λευκή σημαία
| κυματίζει
‫*سپین بیراغ‫*پرچم سفید
| اهتزاز | دراهتزاز | سفید | پرچم‬
🏳‍🌈*rainbow flag
| rainbow
en_GB: *rainbow flag
| pride | rainbow
*flamur i ylbertë
| ylber
*ծիածանով դրոշ
| դրոշ | ծիածան
*σημαία ουράνιου τόξου
| ουράνιο τόξο | σημαία | χρώματα
‫*رنکه بیراغ‫*پرچم رنگین‌کمان
| پرچم دگرباشان‬
🇪🇺*European Union
| flag
*Bashkimi Europian
| flamur
*Եվրոպական Միություն
| դրոշ
*Ευρωπαϊκή Ένωση
| σημαία
‫*اروپايي اتحاديه
| بيرغ‬
‫*اتحادیهٔ اروپا
| پرچم‬

Access to Copyright and terms of use