[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

By-Type Chart: Date & Time:Fields

CLDR Version 35 Index
Core Data: Alphabetic Information | Main Exemplars | Punctuation Exemplars | Index Exemplars | Numbering Systems
Locale Display Names: Locale Name Patterns | Languages (A-D) | Languages (E-J) | Languages (K-N) | Languages (O-S) | Languages (T-Z) | Scripts | Geographic Regions | Territories (North America) | Territories (South America) | Territories (Africa) | Territories (Europe) | Territories (Asia) | Territories (Oceania) | Locale Variants | Keys
Date & Time: Fields | Gregorian | Generic | Buddhist | Chinese | Coptic | Dangi | Ethiopic | Ethiopic-Amete-Alem | Hebrew | Indian | Islamic | Japanese | Persian | Minguo
Timezones: Timezone Display Patterns | North America | South America | Africa | Europe | Russia | Western Asia | Central Asia | Eastern Asia | Southern Asia | Southeast Asia | Australasia | Antarctica | Oceania | Unknown Region | Overrides
Numbers: Symbols | Minimal Pairs | Number Formatting Patterns | Compact Decimal Formatting
Currencies: North America (C) | South America (C) | Northern/Western Europe | Southern/Eastern Europe | Northern Africa | Western Africa | Middle Africa | Eastern Africa | Southern Africa | Western Asia (C) | Central Asia (C) | Eastern Asia (C) | Southern Asia (C) | Southeast Asia (C) | Oceania (C) | Unknown Region (C)
Units: Measurement Systems | Duration | Length | Area | Volume | Speed and Acceleration | Mass and Weight | Energy and Power | Electrical and Frequency | Weather | Digital | Coordinates | Other Units | Compound Units
Characters: Category | Smileys | People | Animals & Nature | Food & Drink | Travel & Places | Activities | Objects | Symbols2 | Flags | Component | Typography
Miscellaneous: Displaying Lists | Linguistic Elements
Date Fields
eraEnglish: ‹era›
Abǒg ·ewo·
æra ·da· ·kl·
Agba ·ig·
Ähra ·ksh·
áigodat ·se_FI·
aikakausi ·fi·
ajastu ·et·
Amajira ·bez·
amzervezh ·br·
Ära ·nds·
aroa ·eu·
Bere ·ak·
Byámɛɛn ·ksf·
çağ ·tr·
doba ·hsb· ·sl·
Ebiro ·guz·
Edhi ·asa·
Emulembe ·xog·
enzi ·sw·
Enzi ·teo·
epoca ·rm·
Epoča ·wae·
Epoch ·lb·
epocha ·dsb·
Epoche ·de· ·gsw· ·vo·
era ·af· ·ast· ·bs· ·ca· ·en· ·es· ·gl· ·hr· ·ia· ·id· ·it· ·jv· ·lt· ·ms· ·pl· ·pt· ·sr_Latn· ·sv· ·tk· ·uz·
Era ·es_DO· ·all·others·
eră ·ro·
éra ·hu· ·se·
ēra ·lv· ·prg·
erao ·eo·
ere ·fur·
erë ·sq·
ère ·fr·
Ɛnkátá ·mas·
Gua̱a̱th Ruëc ·nus·
Ibinta ·kln·
Ìgbà ·yo·
Igihe ·rn·
Ĩgita ·mer·
Inkulo ·bem·
Isikhathi ·zu·
Ivinda ·ebu·
Ĩvinda ·kam·
Jamaanu ·ff·
Jamanay ·dyo·
jamono ·wo·
Kacha ·jmc· ·rof· ·rwk· ·vun·
kal’lai ·mgh·
kèk ·bas·
Kĩhinda ·ki·
kipéŋén ·yav·
kɨtîgh ·agq·
kuonga ·to·
Kùotângo ·sg·
Lepok ·mfe·
letopočet ·cs· ·sk·
linn ·gd·
Mahiku ·kde·
Mishi ·ksb·
Mpɨɨndɨ ·lag·
Mukore ·sn·
Mulembe ·lg·
ndalo ·luo·
Ngelo ·dav·
Ntángo ·ln·
Nyamata ·saq·
ŋɔli ·ee·
Obunaku ·cgg· ·nyn·
oes ·cy·
panahon ·fil·
Pīl/Lahlɛ̄ ·nmg·
póndá ·dua·
·ga·
Rimenya ·luy·
serdem ·ku·
Syii ma tãa ·mua·
Tallit ·kab· ·tzm·
tasut ·shi_Latn·
thời đại ·vi·
tíðarrokning ·fo·
tidsalder ·nb· ·nn·
Tiidsrin ·fy·
tijdperk ·nl·
tile ·bm·
tímabil ·is·
Tshipungu ·lu·
tsɔ́ fʉ̀ʼ ·nnh·
Uluhaavi lwa ·sbp·
·mi·
Wakati ·sw_CD·
Zaman ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
Zamani ·ha·
ǁAeǃgâs ·naq·
περίοδος ·el·
вѣ́къ ·cu·
дәуір ·kk·
Дуг ·os·
ера ·bg· ·bs_Cyrl· ·mk· ·sr· ·uk·
заман ·ky·
мабдаи таърих ·tg·
мур ·ce·
эра ·be· ·ru· ·tt·
Эра ·uz_Cyrl·
эрин ·mn·
Ээрэ ·sah·
ეპოქა ·ka·
թվարկություն ·hy·
תקופה ·he·
תקופֿה ·yi·
العصر ·ar·
پېر ·ps·
تقویم ·mzn·
دور ·ks· ·sd· ·ur_IN·
دوره ·fa·
سأرۉ ·lrc·
عہد ·ur·
مىلادىيە ·ug·
ⵜⴰⵙⵓⵜ ·shi· ·zgh·
ዘመን ·am· ·ti·
काल ·ne·
जौथाय ·brx·
युग ·hi· ·mr·
शक ·kok·
যুগ ·as· ·bn·
ਸੰਮਤ ·pa·
યુગ ·gu·
ଯୁଗ ·or·
காலம் ·ta·
యుగం ·te·
ಯುಗ ·kn·
കാലഘട്ടം ·ml·
යුගය ·si·
สมัย ·th·
ສະໄໝ ·lo·
དུས་བསྐལ ·dz·
ལོ་རིམ། ·bo·
ခေတ် ·my·
𑄡𑄪𑄇𑄴 ·ccp·
សករាជ ·km·
ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ·chr·
연호 ·ko·
ꃅꋊ ·ii·
年代 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
時代 ·ja·
纪元 ·zh·
era-shortEnglish: ‹era›
æra ·da·
áig. ·se_FI·
aikakausi ·fi·
ajastu ·et·
aroa ·eu·
çağ ·tr·
doba ·sl·
enzi ·sw·
Epoche ·de·
era ·af· ·bs· ·ca· ·en· ·es· ·gl· ·hr· ·ia· ·id· ·it· ·lt· ·ms· ·pl· ·pt· ·sr_Latn· ·sv· ·tk· ·uz·
Era ·az· ·mt· ·qu·
eră ·ro·
éra ·hu·
ēra ·lv·
erë ·sq·
ère ·fr·
Isikhathi ·zu·
kuonga ·to·
letop. ·cs· ·sk·
linn ·gd·
oes ·cy·
panahon ·fil·
·ga·
Tallit ·kab·
thời đại ·vi·
tíðarrokning ·fo·
tidsalder ·nb· ·nn·
tijdperk ·nl·
tímabil ·is·
περ. ·el·
дәуір ·kk·
е. ·uk·
ера ·bg· ·mk· ·sr·
заман ·ky·
эра ·be· ·ru·
эрин ·mn·
ეპოქა ·ka·
թ․ ·hy·
תקופה ·he·
العصر ·ar·
پېر ·ps·
دور ·sd·
دوره ·fa·
عہد ·ur·
ዘመን ·am· ·ti·
काल ·ne·
युग ·hi· ·mr·
शक ·kok·
যুগ ·as· ·bn·
ਸੰਮਤ ·pa·
યુગ ·gu·
ଯୁଗ ·or·
காலம் ·ta·
యుగం ·te·
ಯುಗ ·kn·
കാലഘട്ടം ·ml·
යුගය ·si·
สมัย ·th·
ສະໄໝ ·lo·
ခေတ် ·my·
សករាជ ·km·
ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ·chr·
연호 ·ko·
年代 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
時代 ·ja·
纪元 ·zh·
era-narrowEnglish: ‹era›
æra ·da·
áig. ·se_FI·
aikakausi ·fi·
ajastu ·et·
aroa ·eu·
çağ ·tr·
doba ·sl·
E ·de·
e. ·ia·
enzi ·sw·
Epoche ·de_CH·
era ·af· ·bs· ·ca· ·es· ·gl· ·hr· ·id· ·it· ·lt· ·ms· ·pl· ·pt· ·sr_Latn· ·sv· ·tk· ·uz·
Era ·az· ·mt· ·qu·
eră ·ro·
éra ·hu·
ēra ·lv·
erë ·sq·
ère ·fr·
Isikhathi ·zu·
kuonga ·to·
let. ·cs·
letop. ·sk·
li. ·gd·
oes ·cy·
panahon ·fil·
·ga·
Tallit ·kab·
thời đại ·vi·
tíðarrokning ·fo·
tidsalder ·nb· ·nn·
tijdperk ·nl·
tímabil ·is·
περ. ·el·
дәуір ·kk·
е ·uk·
ера ·bg· ·mk· ·sr·
заман ·ky·
эра ·be· ·ru·
эрин ·mn·
ეპოქა ·ka·
թ․ ·hy·
תקופה ·he·
العصر ·ar·
پېر ·ps·
دور ·sd·
دوره ·fa·
عہد ·ur·
ዘመን ·am· ·ti·
काल ·ne·
युग ·hi· ·mr·
शक ·kok·
যুগ ·as· ·bn·
ਸੰਮਤ ·pa·
યુગ ·gu·
ଯୁଗ ·or·
காலம் ·ta·
యుగం ·te·
ಯುಗ ·kn·
കാലഘട്ടം ·ml·
යුගය ·si·
สมัย ·th·
ສະໄໝ ·lo·
ခေတ် ·my·
សករាជ ·km·
ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ·chr·
연호 ·ko·
年代 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
時代 ·ja·
纪元 ·zh·
yearEnglish: ‹year›
aasta ·et·
Afe ·ak·
Afọ ·ig·
an ·fur· ·ro·
année ·fr·
anno ·ia· ·it·
ano ·gl· ·pt·
año ·es·
Año ·es_DO·
Anu ·kea·
añu ·ast·
any ·ca·
ár ·fo· ·is·
år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
Aseggas ·kab·
asggʷas ·shi_Latn·
Asseggas ·tzm·
at ·wo·
Bǝk ·ksf·
Bledhen ·kw·
bliadhna ·gd·
Bliain ·ga·
bloaz ·br·
blwyddyn ·cy·
Chaka ·seh·
Ekan ·teo·
Emit ·dyo·
év ·hu·
fituʼ ·mgo·
ƒe ·ee·
gads ·lv·
godina ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Gore ·sn·
higa ·luo·
Hitaande ·ff·
İl ·az·
jaar ·af· ·nl·
Jaar ·gsw·
jahki ·se_FI·
jáhki ·se·
Jahr ·de·
Jár ·wae·
jaro ·eo·
Jier ·fy·
Jiiri ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
Joer ·lb·
Johr ·ksh· ·nds·
Kenyit ·kln·
kɨnûm ·agq·
Kurib ·naq·
Lane ·mfe·
Lari ·saq·
leto ·sl·
lěto ·dsb· ·hsb·
Maka ·jmc· ·rwk· ·vun·
mbú ·dua·
M̀bú ·ewo·
Mbvu ·nmg·
metai ·lt·
mettan ·prg·
Mobú ·ln·
Muaka ·rof·
Muhiga ·luy·
Mwaáka ·lag·
Mwaha ·bez·
mwaka ·sw·
Mwaka ·asa· ·dav· ·ebu· ·kam· ·kde· ·ki· ·lg· ·mer·
Mwakha ·sbp·
Năm ·vi·
Ng’waka ·ksb·
Ngû ·sg·
ngùʼ ·nnh·
ŋwìi ·bas·
Ọdún ·yo·
Ómakȟa ·lkt·
Omwaka ·cgg· ·guz· ·nyn· ·xog·
onn ·rm·
Ɔdún ·yo_BJ·
Ɔlárì ·mas·
rok ·cs· ·pl· ·sk·
Ruɔ̱n ·nus·
sal ·ku·
san ·bm·
saŋ ·vai_Latn·
Sena ·mt·
Shekara ·ha·
Syii ·mua·
tahun ·id· ·ms·
taʻu ·to·
taon ·fil·
Taona ·mg·
tau ·mi·
taun ·jv·
Tshidimu ·lu·
ukioq ·kl·
Umnyaka ·nd·
Umwaka ·bem· ·rn·
Unyaka ·zu·
urtea ·eu·
vit ·sq·
vuosi ·fi·
yaka ·mgh·
year ·en·
Year ·all·others·
yel ·vo·
yil ·uz·
yıl ·tr·
yɔɔŋ ·yav·
ýyl ·tk·
έτος ·el·
Аз ·os·
год ·be· ·ru·
година ·bg· ·bs_Cyrl· ·mk· ·sr·
ел ·tt·
жил ·mn·
жыл ·kk· ·ky·
Йил ·uz_Cyrl·
лѣ́то ·cu·
рік ·uk·
сол ·tg·
Сыл ·sah·
шо ·ce·
წელი ·ka·
տարի ·hy·
יאָר ·yi·
שנה ·he·
ؤری ·ks·
السنة ·ar·
سال ·fa· ·lrc· ·mzn· ·sd· ·ur·
ساڵ ·ckb·
کال ·ps·
ورھا ·pa_Arab·
يىل ·ug·
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ·shi· ·zgh·
ዓመት ·am· ·ti·
बोसोर ·brx·
वर्ष ·hi· ·mr· ·ne·
वर्स ·kok·
বছর ·bn·
বছৰ ·as·
ਸਾਲ ·pa·
વર્ષ ·gu·
ବର୍ଷ ·or·
ஆண்டு ·ta·
సంవత్సరం ·te·
ವರ್ಷ ·kn·
വർഷം ·ml·
වර්ෂය ·si·
ปี ·th·
ປີ ·lo·
ལོ ·dz·
ལོ། ·bo·
နှစ် ·my·
𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ ·km·
ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ ·chr·
ꕢꘋ ·vai·
·ko·
·ii·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
year-shortEnglish: ‹yr.›
a ·es· ·et· ·fr_CA·
an ·fr· ·ro·
an. ·ia·
anno ·it·
ano ·gl· ·pt·
anu ·kea·
añu ·ast·
any ·ca·
ár ·fo· ·is·
år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
at. ·wo·
bl. ·br· ·cy· ·ga·
blia. ·gd·
év ·hu·
ƒe ·ee·
g. ·hr· ·lv·
god. ·bs· ·sr_Latn·
il ·az·
j. ·af· ·se_FI·
J. ·ksh· ·lb· ·nds·
Jahr ·de·
jr ·nl·
l. ·dsb· ·hsb·
leto ·sl·
m. ·lt· ·prg·
mwaka ·sw·
Năm ·vi·
r. ·cs· ·pl· ·sk·
sal ·ku·
Sanadkii ·so·
Sena ·mt·
sgs. ·kab·
t ·mi·
taʻu ·to·
taon ·fil·
taun ·jv·
thn ·ms·
thn. ·id·
Unyaka ·zu·
urtea ·eu·
v ·fi·
vit ·sq·
ý. ·tk·
Year ·qu·
yil ·uz·
yıl ·tr·
yr ·en_001·
yr. ·en· ·en_CA·
έτ. ·el·
г. ·be· ·bg· ·ru·
год. ·mk· ·sr·
ел ·tt·
ж. ·kk· ·ky·
жил ·mn·
л. ·cu·
р. ·uk·
с. ·tg·
ш. ·ce·
წ. ·ka·
տ ·hy·
יאָר ·yi·
שנ׳ ·he·
السنة ·ar·
سال ·fa· ·lrc· ·mzn· ·sd· ·ur·
کال ·ps·
ዓመት ·am· ·ti·
वर्ष ·hi· ·mr· ·ne·
वर्स ·kok·
বছর ·bn·
বছৰ ·as·
ਸਾਲ ·pa·
વ. ·gu·
ବ. ·or·
ஆண்டு ·ta·
సం. ·te·
ವರ್ಷ ·kn·
വ. ·ml·
වර්. ·si·
ปี ·th·
ປີ ·lo·
နှစ် ·my·
𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ ·km·
ᎤᏕ. ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
year-narrowEnglish: ‹yr.›
a ·es· ·et· ·fr·
a. ·ia·
an ·ro·
anno ·it·
ano ·gl· ·pt·
anu ·kea·
añu ·ast·
any ·ca·
ár ·fo· ·is·
år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
at. ·wo·
bl. ·br· ·cy· ·ga· ·gd·
év ·hu·
ƒe ·ee·
g. ·bs· ·hr· ·lv· ·sr_Latn·
il ·az·
J ·de·
j. ·af· ·se_FI·
J. ·ksh· ·lb· ·nds·
jr ·nl·
l. ·dsb· ·hsb·
leto ·sl·
m. ·lt· ·prg·
mwaka ·sw·
Năm ·vi·
r. ·cs· ·pl· ·sk·
Sannad-dhuuban ·so·
Sena ·mt·
sgs. ·kab·
sl ·ku·
t ·mi·
taʻu ·to·
taon ·fil·
taun ·jv·
thn ·ms·
thn. ·id·
Unyaka ·zu·
urtea ·eu·
v ·fi·
vit ·sq·
ý. ·tk·
Year ·qu·
yil ·uz·
yıl ·tr·
yr. ·en_CA·
έτ. ·el·
г. ·be· ·bg· ·ru· ·sr·
год. ·mk·
ел ·tt·
ж. ·kk· ·ky·
жил ·mn·
л. ·cu·
р ·uk·
с. ·tg·
ш. ·ce·
წ. ·ka·
տ ·hy·
יאָר ·yi·
שנ׳ ·he·
السنة ·ar·
سال ·fa· ·lrc· ·mzn· ·sd· ·ur·
کال ·ps·
ዓመት ·am· ·ti·
वर्ष ·hi· ·mr· ·ne·
वर्स ·kok·
বছর ·bn·
বছৰ ·as·
ਸਾਲ ·pa·
વ. ·gu·
ବ. ·or·
ஆ. ·ta·
సం. ·te·
ವರ್ಷ ·kn·
വ. ·ml·
වර්. ·si·
ปี ·th·
ປີ ·lo·
နှစ် ·my·
𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ ·km·
ᎤᏕ. ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
quarterEnglish: ‹quarter›
akraḍyur ·kab·
ársfjórðingur ·fo·
ársfjórðungur ·is·
cairteal ·gd·
çarêk ·ku·
çärýek ·tk·
četrtletje ·sl·
ceturksnis ·lv·
çeyrek ·tr·
chorak ·uz·
chwarter ·cy·
čtvrtletí ·cs·
Fearnsjier ·fy·
hauwhā ·mi·
hiruhilekoa ·eu·
Ikota ·zu·
ketvirtis ·lt·
ketwirts ·prg·
kɔta ·ee·
kuartal ·id·
kuata ·to·
kvaronjaro ·eo·
kvartal ·bs· ·da· ·et· ·hr· ·nb· ·nn· ·sr_Latn· ·sv·
kwart ·mt·
kwartaal ·af· ·nl·
kwartal ·dsb· ·hsb·
kwartał ·pl·
ñeenti-weer ·wo·
negyedév ·hu·
neljännesvuosi ·fi·
njealjádasjahki ·se_FI·
Quartaal ·nds·
Quartal ·de· ·lb·
quarter ·en·
Quarter ·all·others·
Quattahl ·ksh·
Quý ·vi·
Ráithe ·ga·
robo ·sw·
Rüb ·az·
štvrťrok ·sk·
suku tahun ·ms·
tremujor ·sq·
trimestre ·ast· ·ca· ·es· ·fr· ·gl· ·ia· ·it· ·pt·
Trimestre ·es_DO·
Trimestri ·kea·
trimestru ·ro·
trimiziad ·br·
triwulan ·jv·
τρίμηνο ·el·
квартал ·be· ·os· ·ru· ·sr· ·tt· ·uk·
Квартал ·ce·
тримесечие ·bg·
тромесечје ·mk·
улирал ·mn·
чейрек ·ky·
че́тверть ·cu·
Чиэппэр ·sah·
чоряк ·tg·
ширек ·kk·
კვარტალი ·ka·
եռամսյակ ·hy·
רבעון ·he·
ٽي ماهي ·sd·
چارأک ·lrc·
ربع ·mzn·
ربع السنة ·ar·
سه‌ماهه ·fa·
سہ ماہی ·ur·
ሩብ ·am·
ርብዒ ·ti·
तिमाही ·hi· ·mr·
त्रैमासीक ·kok·
सत्र ·ne·
তিনি মাহ ·as·
ত্রৈমাসিক ·bn·
ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
ત્રિમાસિક ·gu·
ତ୍ରୟମାସ ·or·
காலாண்டு ·ta·
త్రైమాసికం ·te·
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
പാദം ·ml·
කාර්තුව ·si·
ไตรมาส ·th·
ໄຕຣມາດ ·lo·
သုံးလပတ် ·my·
𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ត្រីមាស ·km·
ᎩᏄᏙᏗ ·chr·
분기 ·ko·
四半期 ·ja·
·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
季度 ·zh·
quarter-shortEnglish: ‹qtr.›
ársfj. ·fo·
ársfjórð. ·is·
cairt. ·gd·
çär. ·tk·
cet. ·lv·
četrtl. ·sl·
ch ·uz·
chwarter ·cy·
çrk. ·ku·
çyr. ·tr·
fearnsjier ·fy·
hiruhil. ·eu·
hw ·mi·
Ikota ·zu·
ketv. ·lt·
ketw. ·prg·
kɔta ·ee·
krtl. ·id·
kuata ·to·
kv ·et·
kv. ·bs· ·hr· ·nb· ·nn· ·sr_Latn· ·sv·
kvt. ·da·
kw. ·af· ·pl·
kwart. ·dsb· ·hsb·
kwartaal ·nl·
kwrt. ·mt·
kyr. ·kab·
n.év ·hu·
neljännes ·fi·
njealj.j. ·se_FI·
ñw. ·wo·
Q ·cs· ·sk·
Q. ·ksh· ·lb·
qtr ·en_001·
qtr. ·en· ·en_CA· ·fil·
Quart. ·de· ·nds·
Quarter ·ps· ·qu·
Quý ·vi·
ráithe ·ga·
robo ·sw·
rüb ·az·
Rubuc-gaaban ·so·
suku ·ms·
tremujor ·sq·
tri. ·ast·
trim. ·br· ·ca· ·es· ·fr· ·gl· ·ia· ·it· ·kea· ·pt· ·ro·
triwulan ·jv·
τρίμ. ·el·
кв. ·be· ·ce· ·os· ·ru· ·sr· ·tt· ·uk·
трим. ·bg·
тромес. ·mk·
улирал ·mn·
чеⷡ҇ ·cu·
чейр. ·ky·
чпр. ·sah·
чр. ·tg·
ш. ·kk·
კვარტ. ·ka·
եռմս ·hy·
רבע׳ ·he·
ٽي ماهي ·sd·
چارأک ·lrc·
ربع ·mzn·
ربع السنة ·ar·
سه‌ماهه ·fa·
سہ ماہی ·ur·
ሩብ ·am·
ርብዒ ·ti·
तिमाही ·hi· ·mr·
त्रैमासीक ·kok·
सत्र ·ne·
তিনি মাহ ·as·
ত্রৈমাসিক ·bn·
ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
ત્રિમાસ. ·gu·
ତ୍ରୟ. ·or·
காலா. ·ta·
త్రై. ·te·
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
പാദം ·ml·
කාර්. ·si·
ไตรมาส ·th·
ຕມ. ·lo·
သုံးလပတ် ·my·
𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ត្រីមាស ·km·
ᎩᏄᏘ. ·chr·
분기 ·ko·
四半期 ·ja·
·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
quarter-narrowEnglish: ‹qtr.›
ársfj. ·fo· ·is·
c. ·gd·
çär. ·tk·
cet. ·lv·
četr. ·sl·
ch ·uz·
chw. ·cy·
çrk. ·ku·
çyr. ·tr·
fearnsjier ·fy·
hiruhil. ·eu·
hw ·mi·
Ikota ·zu·
jahkenjealjádas ·se_FI·
ketv. ·lt·
ketw. ·prg·
kɔta ·ee·
krtl. ·id·
kuata ·to·
kv ·et·
kv. ·bs· ·hr· ·nb· ·nn· ·sr_Latn· ·sv·
kvt. ·da·
kw. ·af· ·dsb· ·hsb· ·pl·
kwartaal ·nl·
kyr. ·kab·
l-ewwel kwart tas-sena, it-tieni kwart tas-sena, it-tielet kwart tas-sena, ir-raba’ kwart tas-sena ·mt·
n.év ·hu·
nelj. ·fi·
ñw. ·wo·
Q ·cs· ·de· ·sk·
Q. ·ksh· ·lb· ·nds·
qtr ·en_001·
qtr. ·en_CA· ·fil·
Quarter ·ps· ·qu·
Quý ·vi·
ráithe ·ga·
robo ·sw·
rüb ·az·
Rubuc-dhuuban ·so·
suku ·ms·
t. ·ia·
tremujor ·sq·
tri. ·ast·
trim. ·br· ·ca· ·es· ·fr· ·gl· ·it· ·kea· ·pt· ·ro·
triwulan ·jv·
τρίμ. ·el·
кв. ·be· ·ce· ·os· ·ru· ·sr· ·tt· ·uk·
трим. ·bg·
тромес. ·mk·
улирал ·mn·
чеⷡ҇ ·cu·
чейр. ·ky·
чпр. ·sah·
чр. ·tg·
ш. ·kk·
კვარტ. ·ka·
եռմս ·hy·
רבע׳ ·he·
ٽي ماهي ·sd·
چارأک ·lrc·
ربع ·mzn·
ربع السنة ·ar·
سه‌ماهه ·fa·
سہ ماہی ·ur·
ሩብ ·am·
ርብዒ ·ti·
तिमाही ·hi· ·mr·
त्रैमासीक ·kok·
सत्र ·ne·
তিনি মাহ ·as·
ত্রৈমাসিক ·bn·
ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
ત્રિમાસ. ·gu·
ତ୍ରୟ. ·or·
கா. ·ta·
త్రై. ·te·
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
പാദം ·ml·
කාර්. ·si·
ไตรมาส ·th·
ຕມ. ·lo·
သုံးလပတ် ·my·
𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ត្រីមាស ·km·
ᎩᏄᏘ. ·chr·
분기 ·ko·
四半期 ·ja·
·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
monthEnglish: ‹month›
Aggur ·kab·
Arawet ·kln·
ay ·tr·
Ay ·az·
·tk·
Ayur ·tzm·
ayyur ·shi_Latn·
Bosome ·ak·
bulan ·id· ·ms·
buwan ·fil·
dwe ·luo·
Elap ·teo·
Fĩi ·mua·
Fuleeŋ ·dyo·
ɣleti ·ee·
Handu ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
hilabetea ·eu·
hónap ·hu·
iməg ·mgo·
Inyanga ·zu·
Inyangacale ·nd·
kalo ·bm· ·vai_Latn·
kuu ·et·
kuukausi ·fi·
Lapa ·saq·
Lewru ·ff·
lună ·ro·
maand ·af· ·nl·
Maand ·nds·
māhina ·to·
mais ·rm·
månad ·nn· ·sv·
mánaður ·fo·
måned ·da· ·nb·
Mánet ·wae·
mánnu ·se·
mánuður ·is·
marama ·mi·
meh ·ku·
mēnesis ·lv·
mense ·ia·
mėnuo ·lt·
mes ·ast· ·ca· ·es· ·gl·
Mes ·es_DO· ·kea·
mês ·fur· ·pt·
měsac ·hsb·
mese ·it·
mesec ·sl· ·sr_Latn·
mesiac ·sk·
měsíc ·cs·
·ga·
miesiąc ·pl·
mīnss ·prg·
mìos ·gd·
mis ·cy·
Mis ·kw·
miz ·br·
mjasec ·dsb·
mjesec ·bs· ·hr·
Moanne ·fy·
Mohnd ·ksh·
mois ·fr·
Monat ·de·
monato ·eo·
Monet ·gsw·
month ·en·
Month ·all·others·
Mori ·dav· ·jmc· ·rwk· ·vun·
Mount ·lb·
mɔ́di ·dua·
muaj ·sq·
mul ·vo·
Mwa ·mfe·
Mwai ·kam·
Mwedi ·kde·
Mwedzi ·bez· ·sn·
Mweéri ·lag·
Mweji ·asa·
mweri ·mgh·
Mweri ·ebu· ·ki· ·luy· ·mer· ·rof·
Mwesi ·sbp·
mwezi ·sw·
Mwezi ·lg· ·seh·
ndzɔŋ ·agq·
Ng’ezi ·ksb·
Ngondo ·lu·
Ngɔn ·ewo·
Ngwɛn ·nmg·
Nze ·sg·
Ŋwíí ·ksf·
Omotienyi ·guz·
Omwezi ·cgg· ·nyn· ·xog·
Ọnwa ·ig·
oóli ·yav·
Osù ·yo·
oy ·uz·
Ɔlápà ·mas·
Pay ·nus·
qaammat ·kl·
Sánzá ·ln·
sasi ·jv·
soŋ ·bas·
Tháng ·vi·
Ukwezi ·rn·
Umweshi ·bem·
Volana ·mg·
Wata ·ha·
weer ·wo·
·lkt·
xahar ·mt·
ǁKhâb ·naq·
μήνας ·el·
ай ·kk· ·ky· ·tt·
бутт ·ce·
Мӕй ·os·
месец ·bg· ·bs_Cyrl· ·mk· ·sr·
месяц ·be· ·ru·
місяць ·uk·
моҳ ·tg·
мѣ́сѧцъ ·cu·
Ой ·uz_Cyrl·
сар ·mn·
Ый ·sah·
თვე ·ka·
ամիս ·hy·
חודש ·he·
מאנאַט ·yi·
ئاي ·ug·
الشهر ·ar·
رٮ۪تھ ·ks·
ما ·lrc·
مانگ ·ckb·
ماه ·fa· ·mzn·
مهينو ·sd·
مہينا ·pa_Arab·
مہینہ ·ur·
مياشت ·ps·
ⴰⵢⵢⵓⵔ ·shi· ·zgh·
ወር ·am·
ወርሒ ·ti·
दान ·brx·
महिना ·mr· ·ne·
माह ·hi·
म्हयनो ·kok·
মাস ·bn·
মাহ ·as·
ਮਹੀਨਾ ·pa·
મહિનો ·gu·
ମାସ ·or·
மாதம் ·ta·
నెల ·te·
ತಿಂಗಳು ·kn·
മാസം ·ml·
මාසය ·si·
เดือน ·th·
ເດືອນ ·lo·
ཟླ་བ་ ·bo·
ཟླ་ཝ་ ·dz·
·my·
𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ ·km·
ᎧᎸᎢ ·chr·
ꕪꖃ ·vai·
·ko·
·ii·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
month-shortEnglish: ‹mo.›
ay ·az· ·tr·
·tk·
Bil-gaaban ·so·
bln ·ms·
bln. ·id·
buwan ·fil·
ɣleti ·ee·
hil. ·eu·
hónap ·hu·
Inyanga ·zu·
k ·et·
kk ·fi·
lună ·ro·
m ·es· ·mi· ·sv·
m. ·fr· ·ku· ·se_FI·
M. ·lb· ·nds·
māhina ·to·
mán. ·is·
md. ·af· ·da·
mėn. ·lt·
mēn. ·lv·
mes ·ast· ·ca· ·gl· ·kea·
mês ·pt·
mes. ·sk· ·sl· ·sr_Latn·
měs. ·cs· ·hsb·
mese ·it·
·ga·
mī. ·prg·
mies. ·pl·
mìos ·gd·
mis ·cy·
miz ·br·
mj. ·bs· ·hr·
mjas. ·dsb·
mnd ·nl·
mnd. ·nb· ·nn·
mnð. ·fo·
mns. ·ia·
mo ·en_001·
mo. ·en· ·en_AU· ·en_CA·
Mohnd ·ksh·
Monat ·de·
Month ·qu·
mth ·en_SG·
muaj ·sq·
mwezi ·sw·
oy ·uz·
sasi ·jv·
Tháng ·vi·
we. ·wo·
Xahar ·mt·
yr. ·kab·
μήν. ·el·
ай ·kk· ·ky· ·tt·
бут. ·ce·
м. ·tg·
мес. ·be· ·bg· ·mk· ·ru· ·sr·
міс. ·uk·
мцⷭ҇ъ ·cu·
сар ·mn·
თვე ·ka·
ամս ·hy·
חו׳ ·he·
מאנאַט ·yi·
الشهر ·ar·
ما ·lrc·
ماه ·fa· ·mzn·
ماہ ·ur·
مهينو ·sd·
مہینہ ·ur_IN·
مياشت ·ps·
ወር ·am·
ወርሒ ·ti·
महिना ·mr· ·ne·
माह ·hi·
म्हयनो ·kok·
মাস ·bn·
মাহ ·as·
ਮਹੀਨਾ ·pa·
મ. ·gu·
ମା. ·or·
மாத. ·ta·
నెల ·te·
ತಿಂಗಳು ·kn·
മാ. ·ml·
මාස. ·si·
เดือน ·th·
ດ. ·lo·
·my·
𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ ·km·
ᎧᎸ. ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
month-narrowEnglish: ‹mo.›
ay ·az· ·tr·
·tk·
Bil-gaaban ·so·
bln ·ms·
bln. ·id·
buwan ·fil·
ɣleti ·ee·
hil. ·eu·
hónap ·hu·
Inyanga ·zu·
k ·et·
kk ·fi·
lună ·ro·
m ·es· ·mi·
M ·de·
m. ·fr· ·hr· ·ia· ·ku· ·se_FI· ·sr_Latn·
M. ·ksh· ·lb· ·nds·
māhina ·to·
mån ·sv·
mán. ·is·
mc ·pl·
md. ·af· ·da· ·nb· ·nn·
mėn. ·lt·
mēn. ·lv·
mes ·ast· ·ca· ·gl· ·kea·
mês ·pt·
mes. ·sk· ·sl·
měs. ·cs· ·hsb·
mese ·it·
·ga·
mì. ·gd·
mī. ·prg·
mis ·cy·
miz ·br·
mj. ·bs·
mjas. ·dsb·
mnd ·nl·
mnð. ·fo·
mo ·en_001·
mo. ·en_AU· ·en_CA·
Month ·qu·
muaj ·sq·
mwezi ·sw·
oy ·uz·
sasi ·jv·
Tháng ·vi·
we. ·wo·
Xahar ·mt·
yr. ·kab·
μήν. ·el·
ай ·kk· ·ky· ·tt·
бут. ·ce·
м ·uk·
м. ·sr· ·tg·
мес. ·be· ·bg· ·mk· ·ru·
мцⷭ҇ъ ·cu·
сар ·mn·
თვე ·ka·
ամս ·hy·
חו׳ ·he·
מאנאַט ·yi·
الشهر ·ar·
ما ·lrc·
ماه ·fa· ·mzn·
ماہ ·ur·
مهينو ·sd·
مہینہ ·ur_IN·
مياشت ·ps·
ወር ·am·
ወርሒ ·ti·
महिना ·mr· ·ne·
माह ·hi·
म्हयनो ·kok·
মাস ·bn·
মাহ ·as·
ਮਹੀਨਾ ·pa·
મ. ·gu·
ମା. ·or·
மா. ·ta·
నె ·te·
ತಿಂಗಳು ·kn·
മാ. ·ml·
මාස. ·si·
เดือน ·th·
ດ. ·lo·
·my·
𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ ·km·
ᎧᎸ. ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
weekEnglish: ‹week›
astea ·eu·
ayu-bis ·wo·
Dapɛn ·ak·
Ddurt ·kab·
Dimâsi ·sg·
disama ·dua·
dɔgɔkun ·bm·
emna ·rm·
Esabiiti ·xog·
Esande ·cgg· ·nyn·
Ewiki ·teo·
Ewíkî ·mas·
ewɨn ·agq·
ġimgħa ·mt·
hafta ·tr· ·uz·
Hebu ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
hefte ·ku·
hepde ·tk·
Herinandro ·mg·
hét ·hu·
Həftə ·az·
Ilijuma ·sbp·
imalass ·shi_Latn·
Imalass ·tzm·
Indwi, Iyinga ·rn·
Iviki ·nd· ·zu·
Iwiki ·rof·
iwiki mocha ·mgh·
Izu ·ig·
javë ·sq·
Jiɔk ·nus·
juma ·luo·
Juma ·dav· ·sw_CD·
Kiumia ·ebu· ·ki· ·mer·
kɔsiɖa ɖeka ·ee·
Kyumwa ·kam·
Lijuma ·kde·
linggo ·fil·
Lóokuŋ ·dyo·
Lubingu ·lu·
Luma ·mua·
Mako ·ha·
minggu ·id· ·ms·
Mlungu gumamfu ·bez·
nädal ·et·
Ndisha ·asa·
nedēļa ·lv·
nedelja ·sr_Latn·
Niki ·ksb·
nkap ·mgo·
Okó ·lkt·
Omokubio ·guz·
Ọ̀sè ·yo·
Ɔ̀sè ·yo_BJ·
pekan ·jv·
Pɔ́sɔ ·ln·
Risiza ·luy·
Sabbiiti ·lg·
Saipa napo ·saq·
sapaatip-akunnera ·kl·
săptămână ·ro·
savaitė ·lt·
sawaīti ·prg·
seachdain ·gd·
Seachtain ·ga·
sedmica ·bs·
selmana ·ast·
semaine ·fr·
semajno ·eo·
semana ·es· ·gl· ·pt·
Semana ·es_DO·
Semenn ·mfe·
septimana ·ia·
setemane ·fur·
setmana ·ca·
settimana ·it·
Seythun ·kw·
Simana ·kea·
sizhun ·br·
Sɔ́ndǝ ·ksf·
sɔndɛ̂ ·bas·
sɔ́ndiɛ ·yav·
Sɔ́ndɔ ·ewo· ·nmg·
teden ·sl·
tjedan ·hr·
Tuần ·vi·
týden ·cs·
tydźeń ·hsb·
tydzień ·pl·
týždeň ·sk·
tyźeń ·dsb·
uge ·da·
uike ·to·
uke ·nb·
Umulungu ·bem·
vahkku ·se_FI·
váhkku ·se·
vecka ·sv·
veke ·nn·
Vhiki ·sn·
vig ·vo·
viikko ·fi·
vika ·fo· ·is·
week ·af· ·en· ·nl·
Week ·nds· ·all·others·
Wekheb ·naq·
Wíiki ·lag·
Wiikyi ·jmc· ·rwk· ·vun·
Wike ·fy·
wiki ·mi· ·sw· ·vai_Latn·
Wikit ·kln·
Woch ·ksh· ·lb·
Woche ·de·
Wuča ·wae·
Wuche ·gsw·
wythnos ·cy·
Yontere ·ff·
εβδομάδα ·el·
апта ·kk· ·ky·
атна ·tt·
долоо хоног ·mn·
Къуыри ·os·
кӀира ·ce·
неделя ·ru·
недеља ·bs_Cyrl· ·sr·
Нэдиэлэ ·sah·
седмица ·bg· ·mk·
седми́ца ·cu·
тиждень ·uk·
тыд ·be·
ҳафта ·tg·
Ҳафта ·uz_Cyrl·
კვირა ·ka·
շաբաթ ·hy·
וואך ·yi·
שבוע ·he·
الأسبوع ·ar·
اونۍ ·ps·
هفته ·fa· ·mzn·
هفتو ·sd·
ھأفتە ·lrc·
ھەپتە ·ug·
ھەفتە ·ckb·
ہفتہ ·pa_Arab· ·ur·
ہفتہٕ ·ks·
ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ·shi· ·zgh·
ሰሙን ·ti·
ሳምንት ·am·
आठवडा ·mr·
सप्तक ·kok·
सप्ताह ·hi·
सबथा/हबथा ·brx·
हप्ता ·ne·
সপ্তাহ ·as· ·bn·
ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
અઠવાડિયું ·gu·
ସପ୍ତାହ ·or·
வாரம் ·ta·
వారము ·te·
ವಾರ ·kn·
ആഴ്ച ·ml·
සතිය ·si·
สัปดาห์ ·th·
ອາທິດ ·lo·
གཟའ་འཁོར། ·bo·
བདུན་ཕྲག ·dz·
ပတ် ·my·
𑄥𑄛𑄴𑄖 ·ccp·
សប្ដាហ៍ ·km·
ᏒᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ·chr·
ꔨꔤꕃ ·vai·
·ko·
ꑭꆏ ·ii·
·yue_Hans· ·zh·
星期 ·zh_Hant_HK·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
week-shortEnglish: ‹wk.›
7 хоног ·mn·
ast. ·eu·
ayu-b. ·wo·
Ddurt ·kab·
Ġimgħa ·mt·
hafta ·uz·
hep. ·tk·
hét ·hu·
həftə ·az·
hf. ·ku· ·tr·
Iviki ·zu·
javë ·sq·
linggo ·fil·
mgg. ·id·
mgu ·ms·
näd ·et·
ned. ·lv· ·sr_Latn·
pekan ·jv·
săpt. ·ro·
sav. ·lt·
saw. ·prg·
scht. ·ga·
seachd. ·gd·
sed. ·bs·
sel. ·ast·
sem. ·es· ·fr· ·gl· ·pt·
sept. ·ia·
setm. ·ca·
sett. ·it·
sim. ·kea·
ted. ·sl·
tj. ·hr·
Tuần ·vi·
týd. ·cs·
tydz. ·pl·
tydź. ·hsb·
tyź. ·dsb·
týž. ·sk·
uge ·da·
uike ·to·
uke ·nb·
Usbuuc-gaaban ·so·
v ·sv·
v(k) ·se_FI·
veke ·nn·
vi. ·fo·
vika ·is·
vk ·fi·
w ·mi·
W. ·ksh· ·lb·
Week ·qu·
wiki ·sw·
wk ·en_001· ·nl·
wk. ·af· ·en· ·en_CA·
Wk. ·nds·
Woche ·de·
wythnos ·cy·
εβδ. ·el·
ап. ·kk·
апт ·ky·
атна ·tt·
кӀир. ·ce·
нед. ·ru· ·sr·
сеⷣ ·cu·
сед. ·mk·
седм. ·bg·
тиж. ·uk·
тыд ·be·
ҳ. ·tg·
კვ. ·ka·
շաբ ·hy·
וואך ·yi·
שב׳ ·he·
الأسبوع ·ar·
اونۍ ·ps·
هفته ·fa· ·mzn·
هفتو ·sd·
ھأفتە ·lrc·
ہفتہ ·ur·
ሰሙን ·ti·
ሳምንት ·am·
आठवडा ·mr·
सप्तक ·kok·
सप्ताह ·hi·
हप्ता ·ne·
সপ্তাহ ·as· ·bn·
ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
અઠ. ·gu·
ସ. ·or·
வாரம் ·ta·
వా ·te·
ವಾರ ·kn·
ആ. ·ml·
සති. ·si·
สัปดาห์ ·th·
ອ. ·lo·
ပတ် ·my·
𑄥𑄛𑄴𑄖 ·ccp·
សប្ដាហ៍ ·km·
ᏒᎾ. ·chr·
·ko·
·yue_Hans· ·zh·
星期 ·zh_Hant_HK·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
week-narrowEnglish: ‹wk.›
7 хоног ·mn·
ast. ·eu·
ayu-b. ·wo·
Ddurt ·kab·
Ġimgħa ·mt·
hafta ·uz·
hep. ·tk·
hét ·hu·
həftə ·az·
hf. ·ku· ·tr·
Iviki ·zu·
javë ·sq·
linggo ·fil·
mgg. ·id·
mgu ·ms·
n. ·sr_Latn·
näd ·et·
ned. ·lv·
pekan ·jv·
s. ·ia·
săpt. ·ro·
sav. ·lt·
saw. ·prg·
scht. ·ga·
sed. ·bs·
sel. ·ast·
sem. ·es· ·fr· ·gl· ·pt·
setm. ·ca·
sett. ·it·
sim. ·kea·
sn. ·gd·
ted. ·sl·
tj. ·hr·
Tuần ·vi·
týd. ·cs·
tydz. ·pl·
tydź. ·hsb·
tyź. ·dsb·
týž. ·sk·
u. ·nb·
uge ·da·
uike ·to·
Usbuuc-dhuuban ·so·
v ·sv·
v. ·fo· ·is· ·nn·
v(k) ·se_FI·
vk ·fi·
w ·mi·
W ·de·
W. ·ksh· ·lb·
Week ·qu·
wiki ·sw·
wk ·en_001· ·nl·
wk. ·af· ·en_CA·
Wk. ·nds·
wythnos ·cy·
εβδ. ·el·
ап. ·kk·
апт ·ky·
атна ·tt·
кӀир. ·ce·
н. ·sr·
нед. ·ru·
сеⷣ ·cu·
сед. ·mk·
седм. ·bg·
т ·uk·
тыд ·be·
ҳ. ·tg·
კვ. ·ka·
շաբ ·hy·
וואך ·yi·
שב׳ ·he·
الأسبوع ·ar·
اونۍ ·ps·
هفته ·fa· ·mzn·
هفتو ·sd·
ھأفتە ·lrc·
ہفتہ ·ur·
ሰሙን ·ti·
ሳምንት ·am·
आठवडा ·mr·
सप्तक ·kok·
सप्ताह ·hi·
हप्ता ·ne·
সপ্তাহ ·as· ·bn·
ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
અઠ. ·gu·
ସ. ·or·
வா. ·ta·
వా ·te·
ವಾರ ·kn·
ആ. ·ml·
සති. ·si·
สัปดาห์ ·th·
ອ. ·lo·
ပတ် ·my·
𑄥𑄛𑄴𑄖 ·ccp·
សប្ដាហ៍ ·km·
ᏒᎾ. ·chr·
·ko·
·yue_Hans· ·zh·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
weekOfMonthEnglish: ‹week of month›
Amalas n wayyur ·kab·
ayın haftası ·tr·
Ayın həftəsi ·az·
aýyň hepdesi ·tk·
ġimgħa tax-xahar ·mt·
hileko #. astea ·eu·
hónap hete ·hu·
Iviki leNyanga ·zu·
javë e muajit ·sq·
kuu nädal ·et·
kuukauden viikko ·fi·
linggo ng buwan ·fil·
mánu vahkku ·se_FI·
mēneša nedēļa ·lv·
mėnesio savaitė ·lt·
minggu ·id·
nedelja u mesecu ·sr_Latn·
oyning haftasi ·uz·
rhif wythnos yn y mis ·cy·
săptămâna din lună ·ro·
seachdain dhen mhìos ·gd·
Seachtain den mhí ·ga·
sedmica u mjesecu ·bs·
semaine (mois) ·fr·
semaine du mois ·fr_CA·
semana del mes ·es·
semana do mes ·gl·
semana do mês ·pt·
septimana del mense ·ia·
setmana del mes ·ca·
settimana del mese ·it·
teden meseca ·sl·
tjedan u mjesecu ·hr·
tuần trong tháng ·vi·
týden v měsíci ·cs·
tydzień miesiąca ·pl·
týždeň mesiaca ·sk·
uge i måneden ·da·
uike ʻo e māhina ·to·
uke i måneden ·nb·
vecka i månaden ·sv·
veke i månaden ·nn·
vika í mánaðinum ·fo·
vika í mánuði ·is·
week of month ·en·
Week Of Month ·all·others·
week van de maand ·nl·
week van maand ·af·
wiki ya mwezi ·sw·
Woche des Monats ·de·
Woche im Monat ·de_CH·
εβδομάδα μήνα ·el·
айдағы апта ·kk·
айдын жумасы ·ky·
беттан кӀира ·ce·
неделя месяца ·ru·
недеља у месецу ·sr·
сарын долоо хоног ·mn·
седмица од месецот ·mk·
седмица от месеца ·bg·
тиждень місяця ·uk·
тыдзень месяца ·be·
თვის კვირა ·ka·
ամսվա շաբաթ ·hy·
השבוע בחודש ·he·
الأسبوع من الشهر ·ar·
د مياشتې اونۍ ·ps·
مهيني جي هفتي ·sd·
مہینے کا ہفتہ ·ur·
هفتهٔ ماه ·fa·
ሰን ናይ ወርሒ ·ti·
የወሩ ሳምንት ·am·
महिनाको हप्ता ·ne·
महिन्याचा आठवडा ·mr·
माह का सप्ताह ·hi·
म्हयन्यातलो सप्तक ·kok·
মাসের সপ্তাহ ·bn·
মাহৰ সপ্তাহ ·as·
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
મહિનાનું અઠવાડિયું ·gu·
ମାସର ସପ୍ତାହ ·or·
மாதத்தின் வாரம் ·ta·
నెలలో వారం ·te·
ತಿಂಗಳ ವಾರ ·kn·
മാസത്തിലെ ആഴ്‌ച ·ml·
මාසයේ සතිය ·si·
สัปดาห์ของเดือน ·th·
ອາທິດຂອງເດືອນ ·lo·
တစ်လအတွင်းရှိသီတင်းပတ် ·my·
សប្ដាហ៍នៃខែ ·km·
ᏒᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎧᎸᎢ ·chr·
월의 주 ·ko·
月の週番号 ·ja·
月中周 ·zh·
月周 ·yue_Hans·
月週 ·yue·
·zh_Hant·
weekOfMonth-shortEnglish: ‹wk. of mo.›
7n den mhí ·ga·
ay hft. ·az·
ayın haftası ·tr·
ġimgħa tax-xahar ·mt·
hep./aý ·tk·
hileko #. astea ·eu·
hónap hete ·hu·
Iviki leNyanga ·zu·
javë e muajit ·sq·
kuu näd ·et·
kuukauden vk ·fi·
linggo ng buwan ·fil·
m. v(k) ·se_FI·
mēneša ned. ·lv·
mėnesio savaitė ·lt·
mgg. ·id·
mls. n yyr. ·kab·
ned. u mes. ·sr_Latn·
oyning haftasi ·uz·
săpt. din lună ·ro·
seachd. mìos ·gd·
sed. u mj. ·bs·
sem. (m.) ·fr·
sem. (mois) ·fr_CA·
sem. de m ·es_MX· ·es_US·
sem. de mes ·es·
sem. del mes ·es_419·
sem. do mes ·gl·
sem. do mês ·pt·
sept. del mns. ·ia·
setm. del mes ·ca·
sett. mese ·it·
ted. v mes. ·sl·
tj. u mj. ·hr·
tuần trong tháng ·vi·
týd. v m. ·cs·
tydz. mies. ·pl·
týž. mes. ·sk·
uge i md. ·da·
uike ʻoe māhina ·to·
uke i mnd. ·nb·
veke i mnd. ·nn·
vi. í mnð. ·fo·
vika í mánuði ·is·
vk. i mån. ·sv·
W/M ·de·
Week Of Month ·ms· ·qu·
wiki ya mwezi ·sw·
wk of mo ·en_001·
wk of mo. ·en_AU·
wk van de mnd ·nl·
wk. of mo. ·en·
wk. v. md. ·af·
Wo. i. M. ·de_CH·
wythnos y mis ·cy·
εβδ. μήνα ·el·
айдағы апта ·kk·
айдын жумасы ·ky·
беттан кӀира ·ce·
нед. месяца ·ru·
нед. у мес. ·sr·
сарын 7 хоног ·mn·
седмица од месецот ·mk·
седмица от месеца ·bg·
тиж. місяця ·uk·
тыдзень месяца ·be·
თვ. კვირა ·ka·
ամսվա շաբ ·hy·
השבוע בחודש ·he·
أسبوع من شهر ·ar·
د مياشتې اونۍ ·ps·
مهيني جي هفتي ·sd·
مہینے کا ہفتہ ·ur·
هفتهٔ ماه ·fa·
ሰሙ. ናይ ወር. ·ti·
የወሩ ሳምንት ·am·
महिनाको हप्ता ·ne·
महिन्याचा आठ. ·mr·
माह का सप्ताह ·hi·
म्हयन्यातलो सप्तक ·kok·
মাসের সপ্তাহ ·bn·
মাহৰ সপ্তাহ ·as·
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
મહિનાનું અઠવાડિયું ·gu·
ମା. ର ସ. ·or·
மாத. வாரம் ·ta·
నెలలో వారం ·te·
ತಿಂಗಳ ವಾರ ·kn·
മാസ. ആഴ്‌ച ·ml·
මාසයේ සතිය ·si·
สัปดาห์ของเดือน ·th·
ອທ ຂອງ ດ ·lo·
တစ်လအတွင်းရှိသီတင်းပတ် ·my·
សប្ដាហ៍នៃខែ ·km·
ᎡᎾ. ᎧᎸ. ·chr·
월의 주 ·ko·
月の週番号 ·ja·
月中周 ·zh·
月周 ·yue_Hans·
月週 ·yue·
·zh_Hant·
weekOfMonth-narrowEnglish: ‹wk. of mo.›
7n den mhí ·ga·
ay hft. ·az·
ayın haftası ·tr·
ġimgħa tax-xahar ·mt·
hep./aý ·tk·
hileko #. astea ·eu·
hónap hete ·hu·
Iviki leNyanga ·zu·
javë e muajit ·sq·
kuu näd ·et·
kuukauden vk ·fi·
linggo ng buwan ·fil·
m. v(k) ·se_FI·
mēneša ned. ·lv·
mėnesio savaitė ·lt·
mgg. ·id·
mls. n yyr. ·kab·
ned. u mes. ·sr_Latn·
oyning haftasi ·uz·
s. u mj. ·bs·
s.d.m. ·ia·
săpt. din lună ·ro·
seachd. mìos ·gd·
sem. (m.) ·fr·
sem. (mois) ·fr_CA·
sem. de m ·es_MX· ·es_US·
sem. de mes ·es·
sem. del mes ·es_419·
sem. do mes ·gl·
sem. do mês ·pt·
setm. del mes ·ca·
sett. mese ·it·
teden meseca ·sl·
tj. u mjesecu ·hr·
tuần trong tháng ·vi·
týd. v m. ·cs·
tydz. mies. ·pl·
týž. mes. ·sk·
uge i md. ·da·
uk ʻoe mh ·to·
uke i md. ·nb·
veke i md. ·nn·
vi. í mnð. ·fo·
vika í mánuði ·is·
vk.i mån. ·sv·
W. i. Mon. ·de_CH·
Week Of Month ·ms· ·qu·
wiki ya mwezi ·sw·
wk of mo ·en_001·
wk v.d. mnd ·nl·
wk. v. md. ·af·
Wo. des Monats ·de·
wythnos y mis ·cy·
εβδ. μήνα ·el·
айдағы апта ·kk·
айдын жумасы ·ky·
беттан кӀира ·ce·
нед. мес. ·ru·
нед. у мес. ·sr·
сарын 7 хоног ·mn·
седмица од месецот ·mk·
седмица от месеца ·bg·
тиж. міс. ·uk·
тыдзень месяца ·be·
თვ. კვირა ·ka·
ամս շաբ ·hy·
השבוע בחודש ·he·
أسبوع/شهر ·ar·
د مياشتې اونۍ ·ps·
مهيني جي هفتي ·sd·
مہینے کا ہفتہ ·ur·
هفتهٔ ماه ·fa·
ሰሙ. ናይ ወር. ·ti·
የወሩ ሳምንት ·am·
महिनाको हप्ता ·ne·
महिन्याचा आठ. ·mr·
माह का सप्ताह ·hi·
म्हयन्यातलो सप्तक ·kok·
মাসের সপ্তাহ ·bn·
মাহৰ সপ্তাহ ·as·
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
મહિનાનું અઠવાડિયું ·gu·
ମା. ର ସ. ·or·
மாத. வாரம் ·ta·
నెలలో వారం ·te·
ತಿಂಗಳ ವಾರ ·kn·
മാസ. ആഴ്‌ച ·ml·
මාසයේ සතිය ·si·
สัปดาห์ของเดือน ·th·
ອທ ຂອງ ດ ·lo·
တစ်လအတွင်းရှိသီတင်းပတ် ·my·
សប្ដាហ៍នៃខែ ·km·
ᎡᎾ. ᎧᎸ. ·chr·
월의 주 ·ko·
月の週番号 ·ja·
月中周 ·zh·
月周 ·yue_Hans·
月週 ·yue·
·zh_Hant·
dayEnglish: ‹day›
Amǒs ·ewo·
Andro ·mg·
anəg ·mgo·
Aŋpétu ·lkt·
Aparan ·teo·
araw ·fil·
ass ·shi_Latn·
Ass ·kab· ·tzm·
beaivi ·se·
Betut ·kln·
búnyá ·dua·
Cäŋ ·nus·
chieng’ ·luo·
Da ·ak·
Daach ·ksh·
dag ·af· ·da· ·nb· ·nl· ·nn· ·sv·
Dag ·lb· ·nds·
dagur ·fo· ·is·
dan ·bs· ·hr· ·sl· ·sr_Latn·
day ·en·
Day ·all·others·
Dedh ·kw·
dei ·fy·
deinā ·prg·
deiz ·br·
den ·cs·
deň ·sk·
·fur·
dia ·ca· ·pt·
Dia ·kea·
día ·ast· ·es· ·gl·
Día ·es_DO·
die ·ia·
diena ·lt· ·lv·
dino ·jv·
ditë ·sq·
Dituku ·lu·
diwrnod ·cy·
don ·bm·
Duö ·nmg·
dźeń ·hsb·
dzień ·pl·
eguna ·eu·
Eizooba ·cgg· ·nyn·
Ɛnkɔlɔ́ŋ ·mas·
fan ·wo·
Funak ·dyo·
giorno ·it·
gün ·tk· ·tr·
Gün ·az·
hari ·id· ·ms·
ʻaho ·to·
Ilanga ·nd·
Ituku ·dav·
Jaari ·khq·
jour ·fr·
jum ·mt·
kɛl ·bas·
kun ·uz·
Kwana ·ha·
·ga·
·sg·
latha ·gd·
Lihiku ·kde·
Lunaku ·lg·
Lusiku ·sbp·
lyɛ̌ʼ ·nnh·
Mfiri ·jmc· ·rof· ·rwk· ·vun·
Mokɔlɔ ·ln·
Mpari ·saq·
Mũthenya ·ebu· ·kam· ·ki·
Ñalnde ·ff·
nap ·hu·
Ngày ·vi·
nihuku ·mgh·
Ntsiku ·seh·
Ntukũ ·mer·
ŋkeke ·ee·
Ŋwós ·ksf·
Ọjọ́ ·yo·
Olunaku ·xog·
Ɔjɔ́ ·yo_BJ·
päev ·et·
päivä ·fi·
puɔ́sɛ́ ·yav·
·mi·
Ridiku ·luy·
Rituko ·guz·
roj ·ku·
Sihu ·bez·
siku ·sw·
Siku ·ksb·
Sikʉ ·lag·
Tag ·de· ·gsw· ·rm· ·vo· ·wae·
tago ·eo·
tele ·vai_Latn·
Thiku ·asa·
Tsees ·naq·
Ụbọchị ·ig·
Ubushiku ·bem·
ulloq ·kl·
Umusi ·rn·
Usuku ·zu·
utsuʔ ·agq·
Zaari ·dje· ·ses· ·twq·
Zah’nane/ Comme ·mua·
źeń ·dsb·
zi ·ro·
Zour ·mfe·
Zuva ·sn·
ημέρα ·el·
Бон ·os·
дан ·bs_Cyrl· ·sr·
де ·ce·
ден ·bg· ·mk·
день ·ru· ·uk·
де́нь ·cu·
дзень ·be·
көн ·tt·
Кун ·uz_Cyrl·
күн ·kk· ·ky·
Күн ·sah·
өдөр ·mn·
рӯз ·tg·
დღე ·ka·
օր ·hy·
טאָג ·yi·
יום ·he·
دئن ·pa_Arab·
دن ·ur·
دۄہ ·ks·
ڏينهن ·sd·
روز ·fa· ·mzn·
روٙز ·lrc·
ڕۆژ ·ckb·
كۈن ·ug·
ورځ ·ps·
يوم ·ar·
ⴰⵙⵙ ·shi· ·zgh·
መዓልቲ ·ti·
ቀን ·am·
दिन ·hi·
दिवस ·mr·
दीस ·kok·
बार ·ne·
सान ·brx·
দিন ·as· ·bn·
ਦਿਨ ·pa·
દિવસ ·gu·
ଦିନ ·or·
நாள் ·ta·
దినం ·te·
ದಿನ ·kn·
ദിവസം ·ml·
දිනය ·si·
วัน ·th·
ມື້ ·lo·
ཉིན། ·bo·
ཚེས་ ·dz·
ရက် ·my·
𑄘𑄨𑄚𑄴 ·ccp·
ថ្ងៃ ·km·
ᎢᎦ ·chr·
ꔎꔒ ·vai·
·ko·
·ii·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
day-shortEnglish: ‹day›
araw ·fil·
Ass ·kab·
b. ·se_FI·
d ·br· ·es·
d. ·af· ·hr· ·lt· ·lv· ·prg· ·sk· ·sr_Latn·
D. ·ksh· ·lb·
da. ·fo·
dag ·da· ·nb· ·nl· ·nn· ·sv·
Dag ·nds·
dagur ·is·
dan ·bs· ·sl·
day ·en·
Day ·qu· ·so·
den ·cs·
dia ·ca· ·kea· ·pt·
día ·ast· ·gl·
die ·ia·
dino ·jv·
ditë ·sq·
diwrnod ·cy·
dźeń ·hsb·
dzień ·pl·
eg. ·eu·
fan ·wo·
g ·it·
gün ·tk· ·tr·
Gün ·az·
h ·id·
hari ·ms·
ʻaho ·to·
j ·fr·
jr. ·fr_HT·
Jum ·mt·
kun ·uz·
·ga·
·gd·
nap ·hu·
Ngày ·vi·
p ·et·
pv ·fi·
r. ·ku·
·mi·
siku ·sw·
Tag ·de·
Usuku ·zu·
źeń ·dsb·
zi ·ro·
ημ. ·el·
д ·bg·
д. ·sr· ·uk·
де ·ce·
ден ·mk·
деⷩ҇ ·cu·
дзень ·be·
дн. ·ru·
көн ·tt·
күн ·kk· ·ky·
өдөр ·mn·
рӯз ·tg·
დღე ·ka·
օր ·hy·
טאָג ·yi·
יום ·he·
دن ·ur·
ڏينهن ·sd·
روز ·fa· ·mzn·
روٙز ·lrc·
ورځ ·ps·
يوم ·ar·
መዓልቲ ·ti·
ቀን ·am·
दिन ·hi·
दिवस ·mr·
दीस ·kok·
बार ·ne·
দিন ·as· ·bn·
ਦਿਨ ·pa·
દિવસ ·gu·
ଦିନ ·or·
நாள் ·ta·
దినం ·te·
ದಿನ ·kn·
ദിവസം ·ml·
දිනය ·si·
วัน ·th·
ມື້ ·lo·
ရက် ·my·
𑄘𑄨𑄚𑄴 ·ccp·
ថ្ងៃ ·km·
ᎢᎦ ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
day-narrowEnglish: ‹day›
araw ·fil·
Ass ·kab·
b. ·se_FI·
d ·br· ·es· ·hsb·
d. ·af· ·fo· ·hr· ·ia· ·lt· ·lv· ·nb· ·nn· ·prg· ·sk· ·sr_Latn·
D. ·ksh· ·lb· ·nds·
dag ·da· ·nl· ·sv·
dagur ·is·
dan ·bs· ·sl·
Day ·qu·
den ·cs·
dia ·ca· ·kea· ·pt·
día ·ast· ·gl·
dino ·jv·
ditë ·sq·
diwrnod ·cy·
dzień ·pl·
eg. ·eu·
fan ·wo·
g ·it·
gün ·tk· ·tr·
Gün ·az·
h ·id·
hari ·ms·
ʻaho ·to·
j ·fr·
jr. ·fr_HT·
Jum ·mt·
kun ·uz·
·ga·
·gd·
Maalin-dhuuban ·so·
nap ·hu·
Ngày ·vi·
p ·et·
pv ·fi·
r. ·ku·
·mi·
siku ·sw·
Tag ·de·
Usuku ·zu·
ź ·dsb·
zi ·ro·
ημ. ·el·
д ·bg· ·uk·
д. ·be· ·sr·
де ·ce·
ден ·mk·
деⷩ҇ ·cu·
дн. ·ru·
көн ·tt·
күн ·kk· ·ky·
өдөр ·mn·
рӯз ·tg·
დღე ·ka·
օր ·hy·
טאָג ·yi·
יום ·he·
دن ·ur·
ڏينهن ·sd·
روز ·fa· ·mzn·
روٙز ·lrc·
ورځ ·ps·
يوم ·ar·
መዓልቲ ·ti·
ቀን ·am·
दिन ·hi·
दिवस ·mr·
दीस ·kok·
बार ·ne·
দিন ·as· ·bn·
ਦਿਨ ·pa·
દિવસ ·gu·
ଦିନ ·or·
நா. ·ta·
రోజు ·te·
ದಿನ ·kn·
ദിവസം ·ml·
දිනය ·si·
วัน ·th·
ມື້ ·lo·
ရက် ·my·
𑄘𑄨𑄚𑄴 ·ccp·
ថ្ងៃ ·km·
ᎢᎦ ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
dayOfYearEnglish: ‹day of year›
aasta päev ·et·
araw ng taon ·fil·
ass n useggas ·kab·
dag i året ·da· ·nb· ·nn·
dag under året ·sv·
dag van het jaar ·nl·
dag van jaar ·af·
dagur í ári ·is·
dagur í árinum ·fo·
dan leta ·sl·
dan u godini ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
day of year ·en·
Day Of Year ·all·others·
deň roka ·sk·
den v roce ·cs·
dia de l’any ·ca·
día del año ·es·
dia do ano ·pt·
día do ano ·gl·
die del anno ·ia·
ditë e vitit ·sq·
dzień roku ·pl·
év napja ·hu·
gada diena ·lv·
giorno dell’anno ·it·
Hari dalam Setahun ·id·
ʻaho ʻo e taʻu ·to·
ilin günü ·az·
jagi beaivi ·se_FI·
jour (année) ·fr·
jour de l’année ·fr_CA·
jum tas-sena ·mt·
Lá den bhliain ·ga·
là dhen bhliadhna ·gd·
metų diena ·lt·
ngày trong năm ·vi·
rhif y dydd yn y flwyddyn ·cy·
siku ya mwaka ·sw·
Tag des Jahres ·de·
urteko #. eguna ·eu·
vuodenpäivä ·fi·
yilning kuni ·uz·
yılın günü ·tr·
ýylyň güni ·tk·
ziua din an ·ro·
ημέρα έτους ·el·
дан у години ·sr·
ден од годината ·mk·
ден от годината ·bg·
день года ·ru·
день року ·uk·
дзень года ·be·
жилийн хоног ·mn·
жылдағы күн ·kk·
жылдын күнү ·ky·
шеран де ·ce·
წლის დღე ·ka·
տարվա օր ·hy·
יום בשנה ·he·
د کال ورځ ·ps·
روز سال ·fa·
سال جو ڏينهن ·sd·
يوم من السنة ·ar·
یوم سال ·ur·
መዓልቲ ናይ ዓመት ·ti·
የዓመቱ ቀን ·am·
वर्ष का दिन ·hi·
वर्षको बार ·ne·
वर्षातील दिवस ·mr·
वर्साचो दीस ·kok·
বছরের দিন ·bn·
বছৰৰ দিন ·as·
ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
વર્ષનો દિવસ ·gu·
ବର୍ଷର ଦିନ ·or·
வருடத்தின் நாள் ·ta·
సంవత్సరంలో దినం ·te·
ವರ್ಷದ ದಿನ ·kn·
വർഷത്തിലെ ദിവസം ·ml·
වසරේ දිනය ·si·
วันของปี ·th·
ມື້ຂອງປີ ·lo·
တစ်နှစ်အတွင်း ရက်ရေတွက်ပုံ ·my·
ថ្ងៃនៃឆ្នាំ ·km·
ᎢᎦ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ ·chr·
년의 일 ·ko·
年の通日 ·ja·
年中日 ·zh·
年天 ·zh_Hant·
年日 ·yue· ·yue_Hans·
dayOfYear-shortEnglish: ‹day of yr.›
aasta p ·et·
araw ng taon ·fil·
ass n sgs. ·kab·
dag i året ·da· ·nb· ·nn·
dag under året ·sv·
dag van het jr ·nl·
dag van j. ·af·
dagur í ár. ·fo·
dagur í ári ·is·
dan leta ·sl·
dan u god. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Day Of Year ·ms· ·qu·
day of yr ·en_001·
day of yr. ·en·
deň r. ·sk·
den v r. ·cs·
dia de l’any ·ca·
día del a ·es· ·es_MX· ·es_US·
día del año ·es_419·
dia do ano ·pt·
día do ano ·gl·
die del an. ·ia·
ditë e vitit ·sq·
dz. roku ·pl·
év napja ·hu·
gada diena ·lv·
giorno anno ·it·
Hari dalam Setahun ·id·
ʻaho ʻoe taʻu ·to·
ilin günü ·az·
j (an) ·fr·
j de l’année ·fr_CA·
j. beaivi ·se_FI·
jum tas-sena ·mt·
là blia. ·gd·
lá den bhl. ·ga·
metų diena ·lt·
ngày trong năm ·vi·
rhif y dydd yn y fl. ·cy·
siku ya mwaka ·sw·
Tag d. J. ·de_CH·
Tag des Jahres ·de·
urteko #. eguna ·eu·
usuku lonyaka ·zu·
vuodenpv ·fi·
ý. güni ·tk·
yilning kuni ·uz·
yılın günü ·tr·
ziua din an ·ro·
ημ. έτους ·el·
д. року ·uk·
дан у год. ·sr·
ден од год. ·mk·
ден от г. ·bg·
дзень года ·be·
дн. года ·ru·
жилийн хоног ·mn·
жылдағы күн ·kk·
жылдын күнү ·ky·
шеран де ·ce·
წლ. დღე ·ka·
տարվա օր ·hy·
יום בשנה ·he·
د کال ورځ ·ps·
روز سال ·fa·
سال جو ڏينهن ·sd·
يوم من سنة ·ar·
یوم سال ·ur·
መዓልቲ ናይ ዓ. ·ti·
የዓመቱ ቀን ·am·
वर्ष का दिन ·hi·
वर्षको बार ·ne·
वर्षातील दिवस ·mr·
वर्साचो दीस ·kok·
বছরের দিন ·bn·
বছৰৰ দিন ·as·
ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
વર્ષનો દિવસ ·gu·
ବ. ର ଦିନ ·or·
வருட. நாள் ·ta·
సంవత్సరంలో దినం ·te·
ವರ್ಷದ ದಿನ ·kn·
വർഷ. ദിവസം ·ml·
වසරේ දිනය ·si·
วันของปี ·th·
ມື້ຂອງປີ ·lo·
တစ်နှစ်အတွင်း ရက်ရေတွက်ပုံ ·my·
ថ្ងៃនៃឆ្នាំ ·km·
ᎢᎦ ᎤᏕ. ·chr·
년의 일 ·ko·
年の通日 ·ja·
年中日 ·zh·
年天 ·zh_Hant·
年日 ·yue· ·yue_Hans·
dayOfYear-narrowEnglish: ‹day of yr.›
aasta p ·et·
araw ng taon ·fil·
ass n sgs. ·kab·
d. i året ·nb· ·nn·
d. v r. ·cs·
d.d.a. ·ia·
dag i året ·da·
dag under året ·sv·
dag v.h. jr ·nl·
dag van j. ·af·
dagur í ár. ·fo·
dagur í ári ·is·
dan leta ·sl·
dan u g. ·bs· ·hr·
dan u god. ·sr_Latn·
Day Of Year ·ms· ·qu·
day of yr ·en_001·
deň r. ·sk·
dia de l’any ·ca·
día del a ·es· ·es_MX· ·es_US·
día del año ·es_419·
dia do ano ·pt·
día do ano ·gl·
ditë e vitit ·sq·
dydd y fl. ·cy·
dz. r. ·pl·
év napja ·hu·
gada diena ·lv·
giorno anno ·it·
Hari dalam Setahun ·id·
ʻaho ʻoe taʻu ·to·
ilin günü ·az·
j (an) ·fr·
j. beaivi ·se_FI·
jum tas-sena ·mt·
là bl. ·gd·
lá den bhl. ·ga·
metų diena ·lt·
ngày trong năm ·vi·
siku ya mwaka ·sw·
T/J ·de·
urteko #. eguna ·eu·
usuku lonyaka ·zu·
vuodenpv ·fi·
ý. güni ·tk·
yilning kuni ·uz·
yılın günü ·tr·
ziua din an ·ro·
ημ. έτους ·el·
дан у год. ·sr·
ден од год. ·mk·
ден от г. ·bg·
день року ·uk·
дзень года ·be·
дн. года ·ru·
жилийн хоног ·mn·
жылдағы күн ·kk·
жылдын күнү ·ky·
шеран де ·ce·
წლ. დღე ·ka·
տարվա օր ·hy·
יום בשנה ·he·
د کال ورځ ·ps·
روز سال ·fa·
سال جو ڏينهن ·sd·
يوم/سنة ·ar·
یوم سال ·ur·
መዓልቲ ናይ ዓ. ·ti·
የዓመቱ ቀን ·am·
वर्ष का दिन ·hi·
वर्षको बार ·ne·
वर्षातील दिवस ·mr·
वर्साचो दीस ·kok·
বছরের দিন ·bn·
বছৰৰ দিন ·as·
ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
વર્ષનો દિવસ ·gu·
ବ. ର ଦିନ ·or·
வருட. நாள் ·ta·
సంవత్సరంలో దినం ·te·
ವರ್ಷದ ದಿನ ·kn·
വർഷ. ദിവസം ·ml·
වසරේ දිනය ·si·
วันของปี ·th·
ມື້ຂອງປີ ·lo·
တစ်နှစ်အတွင်း ရက်ရေတွက်ပုံ ·my·
ថ្ងៃនៃឆ្នាំ ·km·
ᎢᎦ ᎤᏕ. ·chr·
년의 일 ·ko·
年中日 ·zh·
年天 ·zh_Hant·
年日 ·yue· ·yue_Hans·
通日 ·ja·
weekdayEnglish: ‹day of the week›
Amǒs yá sɔ́ndɔ ·ewo·
anəg agu nkap ·mgo·
araw ng linggo ·fil·
ass g imalass ·shi_Latn·
Ass n Imalass ·tzm·
asteguna ·eu·
Betutab wikit ·kln·
Bïkua ·sg·
bisu ayu-bis ·wo·
dag van de week ·nl·
dag van die week ·af·
dan u nedelji ·sr_Latn·
dan u sedmici ·bs·
dan u tjednu ·hr·
dan v tednu ·sl·
Dapɛn mu da ·ak·
day of the week ·en·
Day of the Week ·all·others·
Dedh an seythun ·kw·
dei van de wike ·fy·
deiz ar sizhun ·br·
deň týždňa ·sk·
den v týdnu ·cs·
di da l’emna ·rm·
dì de setemane ·fur·
dia da semana ·pt·
día da semana ·gl·
día de la selmana ·ast·
día de la semana ·es·
Día de la semana ·es_DO·
dia de la setmana ·ca·
Dia di simana ·kea·
die del septimana ·ia·
dino sepekan ·jv·
Disiku dya lijuma ·kde·
ditë e javës ·sq·
Dituku dia lubingu ·lu·
diwrnod o’r wythnos ·cy·
dźeń tydźenja ·hsb·
dzień tygodnia ·pl·
Eizooba ry’okukora ·cgg· ·nyn·
Ɛnkɔ́lɔŋ ewíkî ·mas·
giorno della settimana ·it·
hafta kuni ·uz·
haftanın günü ·tr·
Hari dalam Minggu ·ms·
hari dalam seminggu ·id·
hepdäniň güni ·tk·
hét napja ·hu·
Həftənin Günü ·az·
hìlɔ hi sɔndɛ̂ ·bas·
ʻaho ʻo e uike ·to·
Ilanga leviki ·nd·
Iminsi y’iyinga ·rn·
jour de la semaine ·fr·
jum tal-ġimgħa ·mt·
Kǝsyil luma ·mua·
kɔsiɖa me ŋkeke ·ee·
Kyumwanĩ ·kam·
Lá na seachtaine ·ga·
latha na seachdaine ·gd·
Lunaku lw’omu sabbiiti ·lg·
metúk mɔ́sɔ́ndiɛ ·yav·
Mǝrú mǝ sɔ́ndǝ ·ksf·
Mfiri a iwiki ·rof·
mínyá má disama ·dua·
Mokɔlɔ ya pɔ́sɔ ·ln·
Mrisiza ·luy·
Mũthenya kiumia-inĩ ·ebu· ·ki·
Mwesiku za wiki ·ksb·
nädalapäev ·et·
Ñalɗi yontere ·ff·
ndalo mar juma ·luo·
nedēļas diena ·lv·
ngàba láʼ ·nnh·
ngày trong tuần ·vi·
nihuku no mwisho wa wiki ·mgh·
Ni̱n jokä ·nus·
Ntukũ ya ngũgĩ ·mer·
Ọjọ́ Ọ̀sẹ̀ ·yo·
Okó-aŋpétu ·lkt·
Olunaka lwa sabiiti ·xog·
Ɔjɔ́ Ɔ̀sɛ̀ ·yo_BJ·
rā o te wiki ·mi·
Rana ·ha·
Rituko r’ewiki ·guz·
sapaatip akunnerata ullui ·kl·
savaitės diena ·lt·
sawaītis deinā ·prg·
Sihudza kasi ·bez·
Siku ya juma ·sw_CD·
siku ya wiki ·sw·
Sikʉ ya júma ·lag·
tago de la semajno ·eo·
Thiku ya ndisha ·asa·
tsuʔu mɨ̀ èwɨ̄n ·agq·
Ụbọchị izu ·ig·
ugedag ·da·
ukedag ·nb·
Ulusiku lwa Lijuma ·sbp·
Ussan n ddurt ·kab·
Usuku evikini ·zu·
vahkkobeaivi ·se_FI·
váhkkubeaivi ·se·
veckodag ·sv·
vekedag ·nn·
viikonpäivä ·fi·
vikudagur ·fo· ·is·
vodabel ·vo·
Wekendag ·nds·
Wekheb tsees ·naq·
wikiyɛma tele ·vai_Latn·
Wochedaach ·ksh·
Wochendag ·lb·
Wochentag ·de·
Wučetag ·wae·
Wuchetag ·gsw·
źeń tyźenja ·dsb·
ziua din săptămână ·ro·
Zour lasemenn ·mfe·
Zuva revhiki ·sn·
καθημερινή ·el·
апта күні ·kk·
аптанын күнү ·ky·
атна көне ·tt·
гараг ·mn·
дан у недељи ·bs_Cyrl· ·sr·
ден од неделата ·mk·
ден от седмицата ·bg·
день недели ·ru·
де́нь седми́цы ·cu·
день тижня ·uk·
дзень тыдня ·be·
Къуырийы бон ·os·
кӀиранан де ·ce·
Нэдиэлэ күнэ ·sah·
рӯзи ҳафта ·tg·
Ҳафта куни ·uz_Cyrl·
კვირის დღე ·ka·
շաբաթվա օր ·hy·
טאָג אין דער וואך ·yi·
יום בשבוע ·he·
اليوم ·ar·
د اونۍ ورځ ·ps·
روز هفته ·fa·
روٙز ھأفتە ·lrc·
ڕۆژی ھەفتە ·ckb·
هفته‌ی ِروز ·mzn·
هفتي جو ڏينهن ·sd·
ھەپتە كۈنلىرى ·ug·
ہفتُک دۄہ ·ks·
ہفتے دا دن ·pa_Arab·
ہفتے کا دن ·ur·
ⴰⵙⵙ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ·shi· ·zgh·
መዓልቲ ናይ ሰሙን ·ti·
አዘቦት ·am·
आठवड्याचा दिवस ·mr·
सप्तकाचो दीस ·kok·
सप्ताह का दिन ·hi·
सप्ताह के दिन ·brx·
हप्ताको बार ·ne·
সপ্তাহৰ দিন ·as·
সপ্তাহের দিন ·bn·
ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
અઠવાડિયાનો દિવસ ·gu·
ସ. ର ଦିନ ·or·
வாரத்தின் நாள் ·ta·
వారంలో రోజు ·te·
ವಾರದ ದಿನ ·kn·
ആഴ്ചയിലെ ദിവസം ·ml·
සතියේ දිනය ·si·
วันของสัปดาห์ ·th·
ມື້ຂອງອາທິດ ·lo·
གཟའ་འཁོར་གཅིག ·bo·
བདུན་ཕྲག་གི་ཉིམ ·dz·
နေ့ ·my·
𑄥𑄛𑄴𑄖𑄢𑄴 𑄘𑄨𑄚𑄴 ·ccp·
ថ្ងៃ​នៃ​សប្ដាហ៍ ·km·
ᎢᎦ ᏕᎨᏌᏗᏒ ·chr·
ꔨꕃꕮ ꔎꔒ ·vai·
요일 ·ko·
ꆏꑍ ·ii·
周天 ·yue_Hans·
工作日 ·zh·
星期幾 ·zh_Hant_HK·
曜日 ·ja·
週天 ·yue· ·zh_Hant·
weekday-shortEnglish: ‹day of wk.›
araw ng linggo ·fil·
ass n mls. ·kab·
asteguna ·eu·
dag van de wk ·nl·
dag van wk. ·af·
dan u nedelji ·sr_Latn·
dan u sed. ·bs·
dan u tjed. ·hr·
dan v tednu ·sl·
Day of the Week ·qu·
day of wk ·en_001·
day of wk. ·en·
deň týž. ·sk·
den v týd. ·cs·
dia da sem. ·pt·
día da sem. ·gl·
dia da semana ·pt_PT·
dia de la setm. ·ca·
día de sem. ·es·
die del sept. ·ia·
ditë e javës ·sq·
diwrnod o’r wythnos ·cy·
dzień tyg. ·pl·
giorno settimana ·it·
hafta kuni ·uz·
haftanın günü ·tr·
Hari dalam Minggu ·ms·
hari dlm seminggu ·id·
hep. güni ·tk·
hét napja ·hu·
hft. günü ·az·
ʻaho ʻoe uike ·to·
j (sem.) ·fr·
j de la semaine ·fr_CA·
jum tal-ġimgħa ·mt·
lá den t7n ·ga·
là seachd. ·gd·
nädalap. ·et·
nedēļas diena ·lv·
ngày trong tuần ·vi·
savaitės diena ·lt·
siku ya wiki ·sw·
ugedag ·da·
ukedag ·nb·
Usuku evikini ·zu·
v(k) beaivi ·se_FI·
veckodag ·sv·
vekedag ·nn·
viikonpäivä ·fi·
vikud. ·is·
vikudagur ·fo·
Wochentag ·de·
ziua din săpt. ·ro·
καθημερ. ·el·
апта күні ·kk·
аптанын күнү ·ky·
гараг ·mn·
д. тижня ·uk·
дан у недељи ·sr·
ден во неделата ·mk·
ден от седм. ·bg·
дзень тыдня ·be·
дн. недели ·ru·
кӀиранан де ·ce·
კვ. დღე ·ka·
շաբաթվա օր ·hy·
יום בשבוע ·he·
اليوم ·ar·
د اونۍ ورځ ·ps·
روز هفته ·fa·
هفتي جو ڏينهن ·sd·
ہفتے کا دن ·ur·
መዓልቲ ናይ ሰሙን ·ti·
አዘቦት ·am·
आठवड्याचा दिवस ·mr·
सप्तकाचो दीस ·kok·
सप्ताह का दिन ·hi·
हप्ताको बार ·ne·
সপ্তাহৰ দিন ·as·
সপ্তাহের দিন ·bn·
ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
અઠવાડિયાનો દિવસ ·gu·
ସ. ର ଦିନ ·or·
வார. நாள் ·ta·
వారంలో రోజు ·te·
ವಾರದ ದಿನ ·kn·
ആഴ്‌ച. ദിവസം ·ml·
සතියේ දිනය ·si·
วันของสัปดาห์ ·th·
ມື້ຂອງອາທິດ ·lo·
နေ့ ·my·
ថ្ងៃ​នៃ​សប្ដាហ៍ ·km·
ᎢᎦ ᏕᎨ. ·chr·
요일 ·ko·
周天 ·yue_Hans·
工作日 ·zh·
星期幾 ·zh_Hant_HK·
曜日 ·ja·
週天 ·yue· ·zh_Hant·
weekday-narrowEnglish: ‹day of wk.›
araw ng linggo ·fil·
ass n mls. ·kab·
asteguna ·eu·
d. v týd. ·cs·
d.d.s. ·ia·
dag v.d. wk ·nl·
dag van wk. ·af·
dan u nedelji ·sr_Latn·
dan u sed. ·bs·
dan u tj. ·hr·
dan v tednu ·sl·
Day of the Week ·qu·
day of wk ·en_001·
deň týž. ·sk·
dia da sem. ·pt·
día da sem. ·gl·
dia da semana ·pt_PT·
dia de la setm. ·ca·
día de sem. ·es·
ditë e javës ·sq·
diwrnod o’r wythnos ·cy·
dzień tyg. ·pl·
giorno sett. ·it·
hafta kuni ·uz·
haftanın günü ·tr·
Hari dalam Minggu ·ms·
hari dlm seminggu ·id·
hep. güni ·tk·
hét napja ·hu·
hft. günü ·az·
ʻaho ʻoe uike ·to·
j (sem.) ·fr·
jum tal-ġimgħa ·mt·
lá den t7n ·ga·
là sn. ·gd·
nädalap. ·et·
nedēļas diena ·lv·
ngày trong tuần ·vi·
savaitės diena ·lt·
siku ya wiki ·sw·
ugedag ·da·
uked. ·nb·
Usuku evikini ·zu·
v(k) beaivi ·se_FI·
veckodag ·sv·
veked. ·nn·
viikonpäivä ·fi·
vikud. ·is·
vikudagur ·fo·
Wochent. ·de·
Wochentag ·de_CH·
ziua din săpt. ·ro·
καθημερ. ·el·
апта күні ·kk·
аптанын күнү ·ky·
гараг ·mn·
д тижня ·uk·
дан у недељи ·sr·
ден во неделата ·mk·
ден от седм. ·bg·
дзень тыдня ·be·
дн. нед. ·ru·
кӀиранан де ·ce·
კვ. დღე ·ka·
շաբաթվա օր ·hy·
יום בשבוע ·he·
اليوم ·ar·
د اونۍ ورځ ·ps·
روز هفته ·fa·
هفتي جو ڏينهن ·sd·
ہفتے کا دن ·ur·
መዓልቲ ናይ ሰ. ·ti·
አዘቦት ·am·
आठवड्याचा दिवस ·mr·
सप्तकाचो दीस ·kok·
सप्ताह का दिन ·hi·
हप्ताको बार ·ne·
সপ্তাহৰ দিন ·as·
সপ্তাহের দিন ·bn·
ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
અઠવાડિયાનો દિવસ ·gu·
ସ. ର ଦିନ ·or·
வார. நாள் ·ta·
వారంలో రోజు ·te·
ವಾರದ ದಿನ ·kn·
ആഴ്‌ച. ദിവസം ·ml·
සතියේ දිනය ·si·
วันของสัปดาห์ ·th·
ມື້ຂອງອາທິດ ·lo·
နေ့ ·my·
ថ្ងៃ​នៃ​សប្ដាហ៍ ·km·
ᎢᎦ ᏕᎨ. ·chr·
요일 ·ko·
周天 ·yue_Hans·
工作日 ·zh·
星期幾 ·zh_Hant_HK·
曜日 ·ja·
週天 ·yue· ·zh_Hant·
weekdayOfMonthEnglish: ‹weekday of the month›
Ass n umalas n wayyur ·kab·
aýda hepdäň güni ·tk·
ayın günü ·tr·
ayın həftə günü ·az·
dan meseca ·sl·
dan u mesecu ·sr_Latn·
dan u mjesecu ·bs·
den týdne v měsíci ·cs·
deň týždňa v mesiaci ·sk·
dia da semana do mês ·pt·
día de la semana del mes ·es· ·es_US·
dia de la setmana del mes ·ca·
día hábil del mes ·es_419·
die de septimana del mense ·ia·
ditë pune e muajit ·sq·
diwrnod yn y mis ·cy·
dzień miesiąca ·pl·
giorno del mese ·it·
hari kerja ·id·
hileko #. asteguna ·eu·
hónap hétköznapja ·hu·
ʻaho ʻo e mahina ·to·
jour (mois) ·fr·
jour du mois ·fr_CA·
jum tax-xahar ·mt·
karaniwang araw ng buwan ·fil·
kuu nädalapäev ·et·
kuukauden viikonpäivä ·fi·
là na seachdaine dhen mhìos ·gd·
Lá oibre den mhí ·ga·
mánu vahkkobeaivi ·se_FI·
mēneša nedēļas diena ·lv·
mėnesio šiokiadienis ·lt·
ngày thường trong tháng ·vi·
oyning hafta kuni ·uz·
radni dan u mjesecu ·hr·
semana do mes ·gl·
siku ya mwezi ·sw·
ugedag i måneden ·da·
ukedag i måneden ·nb·
usuku lwenyanga ·zu·
veckodag i månad ·sv·
vekedag i månaden ·nn·
vikudagur í mánaðinum ·fo·
vikudagur í mánuði ·is·
weekdag van de maand ·nl·
weekdag van die jaar ·af·
Weekday Of Month ·all·others·
weekday of the month ·en·
Wochentag ·de·
Wochentag im Monat ·de_CH·
ziua săptămânii din lună ·ro·
καθημερινή μήνα ·el·
ажлын өдөр ·mn·
айдағы апта күні ·kk·
айдын жумуш күнү ·ky·
дан у месецу ·sr·
ден од месецот ·mk·
день місяця ·uk·
день недели в месяце ·ru·
дзень месяца ·be·
кӀиранан де ·ce·
работен ден от месеца ·bg·
კვირის დღე თვეში ·ka·
ամսվա օր ·hy·
יום חול בחודש ·he·
د مياشتې اونۍ ورځ ·ps·
روز کاری ماه ·fa·
مهيني جي موڪل جو ڏينهن ·sd·
مہینے کا یوم ہفتہ ·ur·
يوم عمل من الشهر ·ar·
መዓልታት ስራሕ ናይ ወርሒ ·ti·
የወሩ የሳምንት ቀን ·am·
महिनाको हप्तादिन ·ne·
महिन्यातील साप्ताहिक दिवस ·mr·
माह के कार्यदिवस ·hi·
म्हयन्यातलो सप्तकीय दीस ·kok·
মাসের কার্য দিবস ·bn·
মাহৰ সপ্তাহৰ দিন ·as·
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
મહિનાના અઠવાડિયાનો દિવસ ·gu·
ସାପ୍ତାହିକ ଦିନର ମାସ ·or·
மாதத்தின் வாரநாள் ·ta·
నెలలో పనిదినం ·te·
ತಿಂಗಳ ವಾರದ ದಿನ ·kn·
മാസത്തിലെ പ്രവർത്തിദിനം ·ml·
මාසයේ සතියේ දිනය ·si·
วันของเดือน ·th·
ມື້ເຮັດວຽກຂອງເດືອນ ·lo·
တစ်လအတွင်းရှိအလုပ်ရက် ·my·
ថ្ងៃសប្ដាហ៍នៃខែ ·km·
ᏒᎾᏙᏓᏆᏍᏗ ᎢᎦ ᎧᎸᎢ ·chr·
월의 평일 ·ko·
月の曜日番号 ·ja·
月中日 ·zh·
月平日 ·yue· ·yue_Hans·
每月平日 ·zh_Hant·
weekdayOfMonth-shortEnglish: ‹wkday. of mo.›
ass. mls. n yr. ·kab·
ay hft. günü ·az·
aýda hep. güni ·tk·
ayın günü ·tr·
d.  týž. v mes. ·sk·
dan meseca ·sl·
dan u mesecu ·sr_Latn·
dan u mj. ·bs·
den týd. v měs. ·cs·
dia da sem. do mês ·pt·
dia de la setm. del mes ·ca·
día de sem. de mes ·es· ·es_US·
día hábil del mes ·es_419·
die de sept. del mns. ·ia·
ditë pune e muajit ·sq·
diwrnod yn y mis ·cy·
dzień mies. ·pl·
giorno mese ·it·
hileko #. asteguna ·eu·
hónap hétköznapja ·hu·
hr kerja ·id·
ʻaho ʻo e mahina ·to·
j du mois ·fr_CA·
jour (mois) ·fr·
jum tax-xahar ·mt·
karaniwang araw ng buwan ·fil·
kuu nädalap. ·et·
kuukauden vk päivä ·fi·
lá oib. den mhí ·ga·
là seachd. mìos ·gd·
m. v(k)b. ·se_FI·
mēneša ned. diena ·lv·
mėnesio šiokiadienis ·lt·
ngày thường trong tháng ·vi·
oyning hafta kuni ·uz·
radni dan u mj. ·hr·
sem. do mes ·gl·
siku ya mwezi ·sw·
ugedag i md. ·da·
uked. i mnd. ·nb·
usuku lwenyanga ·zu·
veckodag i mån. ·sv·
veked. i mnd. ·nn·
vikud. í mán. ·is·
vikudagur í mnð. ·fo·
Weekday Of Month ·ms· ·qu·
wk.-dag van md. ·af·
wkdag van de mnd ·nl·
wkday of mo ·en_001·
wkday of mo. ·en_AU·
wkday. of mo. ·en·
Wochent. i. Mo. ·de_CH·
Wochentag ·de·
ziua săpt. din lună ·ro·
καθημερ. μήνα ·el·
ажлын өдөр ·mn·
айдағы ап. күні ·kk·
айдын жумуш күнү ·ky·
д. місяця ·uk·
дан у месецу ·sr·
ден од мес. ·mk·
дзень месяца ·be·
дн. нед. в месяце ·ru·
кӀиранан де ·ce·
раб. ден от мес. ·bg·
კვ. დღე თვეში ·ka·
ամսվա օր ·hy·
יום בחודש ·he·
د مياشتې اونۍ ورځ ·ps·
روز کاری ماه ·fa·
مهيني جي موڪل جو ڏينهن ·sd·
مہینے کا یوم ہفتہ ·ur·
يوم عمل من شهر ·ar·
መዓልታት ስራሕ ናይ ወርሒ ·ti·
የወሩ የሳምንት ቀን ·am·
महिनाको हप्तादिन ·ne·
महिन्यातील साप्ता. दिवस ·mr·
माह के कार्यदिवस ·hi·
म्हयन्यातलो सप्तकीय दीस ·kok·
মাসের কার্য দিবস ·bn·
মাহৰ সপ্তাহৰ দিন ·as·
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
મહિનાના અઠવાડિયાનો દિવસ ·gu·
ସା. ଦିନର ମା. ·or·
மாத. வாரநாள் ·ta·
నెలలో పనిదినం ·te·
ತಿಂಗಳ ವಾರದ ದಿನ ·kn·
മാസ. പ്രവർത്തിദിനം ·ml·
මාසයේ සතියේ දිනය ·si·
วันของเดือน ·th·
ມຮວ ຂອງ ດ ·lo·
တစ်လအတွင်းရှိအလုပ်ရက် ·my·
ថ្ងៃសប្ដាហ៍នៃខែ ·km·
ᏒᎾ. ᎢᎦ ᎧᎸ. ·chr·
월의 평일 ·ko·
月の曜日番号 ·ja·
月中日 ·zh·
月平日 ·yue· ·yue_Hans·
每月平日 ·zh_Hant·
weekdayOfMonth-narrowEnglish: ‹wkday. of mo.›
ass. mls. n yr. ·kab·
ay hft. günü ·az·
aýda hep. güni ·tk·
ayın günü ·tr·
d.  týž. v mes. ·sk·
d. týd. v měs. ·cs·
d. u mj. ·bs·
d.d.s.d.m. ·ia·
dan u mesecu ·sr_Latn·
dan v mes. ·sl·
dia da sem. do mês ·pt·
dia de la setm. del mes ·ca·
día de sem. de mes ·es· ·es_US·
día hábil del mes ·es_419·
ditë pune e muajit ·sq·
diwrnod yn y mis ·cy·
dzień mies. ·pl·
giorno mese ·it·
hileko #. asteguna ·eu·
hónap hétköznapja ·hu·
hr kerja ·id·
ʻaho ʻo e mahina ·to·
j (mois) ·fr_CA·
jour (mois) ·fr·
karaniwang araw ng buwan ·fil·
kuu nädalap. ·et·
kuukauden vk päivä ·fi·
lá oib. den mhí ·ga·
là sn. mìos ·gd·
m. v(k)b. ·se_FI·
mēneša ned. diena ·lv·
mėnesio šiokiadienis ·lt·
ngày thường trong tháng ·vi·
oyning hafta kuni ·uz·
r. dan u mj. ·hr·
sem. do mes ·gl·
siku ya mwezi ·sw·
ugedag i md. ·da·
uked. i md. ·nb·
usuku lwenyanga ·zu·
veckodag i mån. ·sv·
veked. i md. ·nn·
vikud. í mán. ·is·
vikudagur í mnð. ·fo·
Weekday Of Month ·ms· ·mt· ·qu·
wk.-dag van md. ·af·
wkdag v.d. mnd ·nl·
wkday of mo ·en_001·
Wochent. i. Mon. ·de_CH·
WT ·de·
ziua săpt. din lună ·ro·
καθημερ. μήνα ·el·
ажлын өдөр ·mn·
айдағы ап. күні ·kk·
айдын жумуш күнү ·ky·
д місяця ·uk·
дан у месецу ·sr·
ден од мес. ·mk·
дзень месяца ·be·
дн. нед. в мес. ·ru·
раб. ден от мес. ·bg·
კვ. დღე თვეში ·ka·
ամս օր ·hy·
יום בחודש ·he·
د مياشتې اونۍ ورځ ·ps·
روز کاری ماه ·fa·
مهيني جي موڪل جو ڏينهن ·sd·
مہینے کا یوم ہفتہ ·ur·
يوم عمل/شهر ·ar·
መ.ስራሕ ናይ ወርሒ ·ti·
የወሩ የሳምንት ቀን ·am·
महिनाको हप्तादिन ·ne·
महिन्यातील साप्ता. दिवस ·mr·
माह के कार्यदिवस ·hi·
म्हयन्यातलो सप्तकीय दीस ·kok·
মাসের কার্য দিবস ·bn·
মাহৰ সপ্তাহৰ দিন ·as·
ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ·pa·
મહિનાના અઠવાડિયાનો દિવસ ·gu·
ସା. ଦିନର ମା. ·or·
மாத. வாரநாள் ·ta·
నెలలో పనిదినం ·te·
ತಿಂಗಳ ವಾರದ ದಿನ ·kn·
മാസ. പ്രവർത്തിദിനം ·ml·
මාසයේ සතියේ දිනය ·si·
วันของเดือน ·th·
ມຮວ ຂອງ ດ ·lo·
တစ်လအတွင်းရှိအလုပ်ရက် ·my·
ថ្ងៃសប្ដាហ៍នៃខែ ·km·
ᏒᎾ. ᎢᎦ ᎧᎸ. ·chr·
월의 평일 ·ko·
月の曜日番号 ·ja·
月中日 ·zh·
月平日 ·yue· ·yue_Hans·
每月平日 ·zh_Hant·
dayperiodEnglish: ‹AM/PM›
[म.पू./म.उ.] ·mr·
â tsɨ̀ ·agq·
a. m./p. m. ·ca· ·es· ·es_AR· ·es_BO· ·es_CL· ·es_CO· ·es_CR· ·es_DO· ·es_EC· ·es_GT· ·es_MX· ·es_SV· ·es_US·
a.m./p.m. ·en_CA· ·es_419· ·ga· ·gl· ·nb· ·nl·
a.m/p.m. ·ro·
Àárọ̀/ọ̀sán ·yo·
Àárɔ̀/ɔ̀sán ·yo_BJ·
Adduha wala Aluula ·khq· ·ses·
Akasuba ·bem·
AM/GM ·br·
am/pm ·en_001· ·kea· ·pt_PT·
AM/PM ·az· ·be· ·bn· ·ccp· ·cy· ·da· ·en· ·en_IN· ·eu· ·fil· ·fo· ·fy· ·gu· ·hr· ·ia· ·id· ·it· ·kn· ·kw· ·lg· ·mg· ·mi· ·ml· ·mt· ·pt· ·ru· ·sk· ·sw· ·te· ·to· ·tt· ·wae· ·zu·
ankstāinan / pa pussideinan ·prg·
atm/ptm ·eo·
BE/KE ·kln·
beaivi ráidodássi ·se·
Bujom / Kalíim ·dyo·
cadran ·fr·
část dne ·cs·
Da bere ·ak·
Daachteil ·ksh·
Dageshallschent ·lb·
Dayperiod ·all·others·
delalaf ·vo·
dop/pop ·sl·
Eleko ya mokɔlɔ ·ln·
enne/pärast lõunat ·et·
epasi a búnyá ·dua·
Ɛnkakɛnyá/Ɛndámâ ·mas·
f.h./e.h. ·is·
f.m./e.m. ·nn·
fm/em ·sv·
günortadan öň/günortadan soň ·tk·
Halvdag ·nds·
ib/eb ·se_FI·
iki pietų / po pietų ·lt·
isuk/wengi ·jv·
Ĩyakwakya/Ĩyawĩoo ·kam·
KE/PE ·dav·
kiɛmɛ́ɛm,kisɛ́ndɛ ·yav·
Kírí / Ngəgógəle ·ewo·
Lwamelau ·bez·
M.s/N.s ·rn·
m/f ·gd·
Mambia gose Morogoba ·guz·
Máná, Muó, Kugú, Bvul ·nmg·
Marango athiku ·asa·
mesadad dal di ·rm·
Mfiri o siku ·jmc· ·rwk· ·vun·
Mpɨɨndɨ ja sikʉ ·lag·
Muda wa siku ·sw_CD·
Muhi/Chilo ·kde·
munkyo/Eigulo ·xog·
Mutantshi wa diba ·lu·
Mũthenya ·mer·
n tufat / n tmeddit ·kab·
N’ụtụtụ/N’anyasị ·ig·
Na lâ ·sg·
Namshii ·ksb·
napszak ·hu·
njǎmùha ·bas·
Nkwaya ·rof·
Nyomushana/nyekiro ·cgg· ·nyn·
ŋkekea me ·ee·
odieochieng’/otieno ·luo·
ÖÖ/ÖS ·tr·
paradite/pasdite ·sq·
periodu del día ·ast·
Peryod dan lazourne ·mfe·
PG/PTG ·ms·
piffissaq ulloq ·kl·
połojca dnja ·dsb· ·hsb·
pre podne/po podne ·sr_Latn·
priekšpusdienā/pēcpusdienā ·lv·
prijepodne/poslijepodne ·bs·
rano / po południu / wieczorem ·pl·
SA/CH ·vi·
Sahnga ·ff·
Sárúwá / Cɛɛ́nko ·ksf·
sɔgɔma/tile/wula/su ·bm·
Sub/Ngo ·wo·
Subbaahi/Zaarikay banda ·dje· ·twq·
TA/EB ·teo·
Tageshälfte ·de·
Tageshälfti ·gsw·
tizi g wass: tifawt / tadggʷat ·shi_Latn·
TO/TK ·uz·
toc dal dì ·fur·
TS/TP ·saq·
Uluhaavi lwa lusiku ·sbp·
vm./nm. ·af·
Vuche/Vwira ·luy·
vuorokaudenaika ·fi·
Yini ·ha·
Zdat azal/Deffir azal ·tzm·
ǁgoas/ǃuis ·naq·
π.μ./μ.μ. ·el·
АМ/РМ ·kk·
Боны период ·os·
делкъал тӀехьа ·ce·
дп/пп ·uk·
ДП/ПП ·cu·
Кун вақти ·uz_Cyrl·
пе. чо./па. чо. ·tg·
пр.об./сл.об. ·bg·
пре подне/по подне ·sr·
пре подне/поподне ·bs_Cyrl·
претпладне/попладне ·mk·
ТЧ/ТК ·ky·
ү.ө./ү.х. ·mn·
ЭИ/ЭК ·sah·
დღის ნახევარი ·ka·
ԿԱ/ԿՀ ·hy·
לפנה״צ/אחה״צ ·he·
چۈشتىن بۇرۇن/چۈشتىن كېيىن ·ug·
ص/م ·ar·
صبح/رات ·ks·
صبح/شام ·sd·
صواحی/ظُر ·mzn·
قبل دوپہر/بعد دوپہر ·ur·
قبل/بعدازظهر ·fa·
گات روٙز ·lrc·
ورځ شېبه ·ps·
ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ: ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ/ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ·shi· ·zgh·
ክፍለ መዓልቲ ·ti·
ጥዋት/ከሰዓት ·am·
दिसाचोकालावधी ·kok·
पूर्वाह्न / अपराह्न ·ne·
पूर्वाह्न/अपराह्न ·hi·
फुं/बेलासे ·brx·
পূৰ্বাহ্ন/অপৰাহ্ন ·as·
ਪੂ.ਦੁ./ਬਾ.ਦੁ. ·pa·
ପୂର୍ବାହ୍ନ/ଅପରାହ୍ନ ·or·
முற்பகல்/பிற்பகல் ·ta·
පෙ.ව/ප.ව ·si·
ช่วงวัน ·th·
ກ່ອນທ່ຽງ/ຫຼັງທ່ຽງ ·lo·
སྔ་ཆ/ཕྱི་ཆ་ ·dz·
སྔ་དྲོ། ཕྱི་དྲོ། ·bo·
နံနက်/ညနေ ·my·
ព្រឹក/ល្ងាច ·km·
ᏌᎾᎴ/ᏒᎯᏱ ·chr·
오전/오후 ·ko·
ꎸꄑ/ꁯꋒ ·ii·
上午/下午 ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
午前/午後 ·ja·
dayperiod-variantEnglish: ‹am/pm›
am/pm ·en·
dayperiod-shortEnglish: ‹AM/PM›
[म.पू./म.उ.] ·mr·
a. m./p. m. ·ca· ·es· ·es_MX· ·es_US·
a.m./p.m. ·en_CA· ·es_419· ·ga· ·gl· ·nl·
a.m/p.m. ·ro·
AM/GM ·br·
am/pm ·en_001· ·nb· ·pt_PT·
AM/PM ·az· ·be· ·bn· ·cy· ·da· ·en· ·eu· ·fil· ·fo· ·gu· ·he· ·hr· ·ia· ·id· ·it· ·ml· ·mt· ·pt· ·ru· ·sk· ·sw· ·te· ·zu·
cadran ·fr·
část dne ·cs·
Dayperiod ·qu·
dop/pop ·sl·
enne/pärast lõunat ·et·
f.h./e.h. ·is·
f.m./e.m. ·nn·
fm/em ·sv·
GÖ/GS ·tk·
HH/EA ·to·
ib/eb ·se_FI·
iki pietų / po pietų ·lt·
m/f ·gd·
napszak ·hu·
ÖÖ/ÖS ·tr·
paradite/pasdite ·sq·
PG/PTG ·ms·
pre podne/po podne ·sr_Latn·
priekšpusd./pēcpusd. ·lv·
prijepodne/poslijepodne ·bs·
rano / po południu / wieczorem ·pl·
SA/CH ·vi·
Tageshälfte ·de·
TF/MD ·kab·
TO/TK ·uz·
vm./nm. ·af·
vuorokaudenaika ·fi·
πμ/μμ ·el·
АМ/РМ ·kk·
дп/пп ·uk·
пр.об./сл.об. ·bg·
пре подне/по подне ·sr·
претпладне/попладне ·mk·
тң/тк ·ky·
ү.ө./ү.х. ·mn·
დღ. ნახევარი ·ka·
ԿԱ/ԿՀ ·hy·
ص/م ·ar·
صبح، منجهند/منجهند، شام ·sd·
قبل دوپہر/بعد دوپہر ·ur·
قبل/بعدازظهر ·fa·
ورځ شېبه ·ps·
ክፍለ መዓልቲ ·ti·
ጥዋት/ከሰዓት ·am·
दिसाचोकालावधी ·kok·
पू/अ ·hi·
पूर्वाह्न / अपराह्न ·ne·
পূৰ্বাহ্ন/অপৰাহ্ন ·as·
ਪੂ.ਦੁ./ਬਾ.ਦੁ. ·pa·
ପୂର୍ବାହ୍ନ/ଅପରାହ୍ନ ·or·
முற்./பிற். ·ta·
ಪೂರ್ವಾಹ್ನ/ಅಪರಾಹ್ನ ·kn·
පෙ.ව/ප.ව ·si·
ช่วงวัน ·th·
ກ່ອນທ່ຽງ/ຫຼັງທ່ຽງ ·lo·
နံနက်/ညနေ ·my·
ព្រឹក/ល្ងាច ·km·
ᏌᎾᎴ/ᏒᎯᏱ ·chr·
오전/오후 ·ko·
上午/下午 ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
午前/午後 ·ja·
dayperiod-short-variantEnglish: ‹am/pm›
am/pm ·en·
dayperiod-narrowEnglish: ‹AM/PM›
[म.पू./म.उ.] ·mr·
a. m./p. m. ·ca· ·es· ·es_MX· ·es_US·
a.m./p.m. ·en_CA· ·es_419· ·ga· ·gl· ·nl·
a.m/p.m. ·ro·
AM/GM ·br·
am/pm ·en_001· ·nb· ·pt_PT·
AM/PM ·az· ·be· ·bn· ·cy· ·da· ·eu· ·fil· ·fo· ·gu· ·he· ·hr· ·ia· ·id· ·it· ·kn· ·ml· ·mt· ·pt· ·ru· ·sk· ·sw· ·te· ·zu·
cadran ·fr·
část d. ·cs·
Dayperiod ·qu·
dop/pop ·sl·
enne/pärast lõunat ·et·
f.h./e.h. ·is·
f.m./e.m. ·nn·
fm/em ·sv·
GÖ/GS ·tk·
HH/EA ·to·
iki pietų / po pietų ·lt·
m/f ·gd·
napszak ·hu·
ÖÖ/ÖS ·tr·
paradite/pasdite ·sq·
PG/PTG ·ms·
pre podne/po podne ·sr_Latn·
priekšpusd./pēcpusd. ·lv·
prijepodne/poslijepodne ·bs·
rano / po poł. / wiecz. ·pl·
SA/CH ·vi·
Tagesh. ·de·
TF/MD ·kab·
TO/TK ·uz·
vm./nm. ·af·
vuorokaudenaika ·fi·
πμ/μμ ·el·
АМ/РМ ·kk·
дп/пп ·uk·
пр.об./сл.об. ·bg·
пре подне/по подне ·sr·
претпладне/попладне ·mk·
тң/тк ·ky·
ү.ө./ү.х. ·mn·
დღ. ნახევარი ·ka·
ԿԱ/ԿՀ ·hy·
ص/م ·ar·
صبح، منجهند/منجهند، شام ·sd·
قبل دوپہر/بعد دوپہر ·ur·
قبل/بعدازظهر ·fa·
ورځ شېبه ·ps·
ክፍለ መዓልቲ ·ti·
ጥዋት/ከሰዓት ·am·
दिसाचोकालावधी ·kok·
पू/अ ·hi·
पूर्वाह्न / अपराह्न ·ne·
পূৰ্বাহ্ন/অপৰাহ্ন ·as·
ਪੂ.ਦੁ./ਬਾ.ਦੁ. ·pa·
ପୂର୍ବାହ୍ନ/ଅପରାହ୍ନ ·or·
முற்./பிற். ·ta·
පෙ.ව/ප.ව ·si·
ช่วงวัน ·th·
ກ່ອນທ່ຽງ/ຫຼັງທ່ຽງ ·lo·
နံနက်/ညနေ ·my·
ព្រឹក/ល្ងាច ·km·
ᏌᎾᎴ/ᏒᎯᏱ ·chr·
오전/오후 ·ko·
上午/下午 ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
午前/午後 ·ja·
zoneEnglish: ‹time zone›
Agogo ·ha·
áigeavádat ·se·
aikavyöhyke ·fi·
ajavöönd ·et·
akud n ugmmaḍ ·shi_Latn·
Amajira ga saa ·bez·
Aseglem asergan ·kab· ·tzm·
Bere apaamu ·ak·
brezi orar ·sq·
časové pásmo ·cs· ·sk·
časovni pas ·sl·
casowe pasmo ·dsb·
časowe pasmo ·hsb·
Chinse ‘chimo ·guz·
Crios Ama ·ga·
cylchfa amser ·cy·
Diiwaan waktu ·ff·
dɨŋò kɨ enɨ̀gha ·agq·
Eshaaha za ·nyn·
Essawa edha ·xog·
estaya horaria ·ast·
Ɛ́sáâ o inkuapí ·mas·
fus horari ·ca·
fus orar ·ro·
fuseau horaire ·fr·
fuso horari ·ia·
fuso horario ·gl·
fuso horário ·pt·
fuso orario ·it·
Gĩthaa ·ebu·
goxu waxtu ·wo·
Gũntũ kwa thaa ·mer·
Havundu ·luy·
horzono ·eo·
Ibi Àkókò Àgbáyé ·yo·
időzóna ·hu·
Isaha yo mukarere ·rn·
Isikhathi ·nd·
Isikhathi sendawo ·zu·
kar saa ·luo·
kerdaszōni ·prg·
kinúki kisikɛl ɔ́ pitɔŋ ·yav·
Kĩsio kya ĩsaa ·kam·
komboo i ŋgɛŋ ·bas·
laika josla ·lv·
laiko juosta ·lt·
Leerazuu ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
Majila ·ksb·
Majira Athaa ·asa·
Majira ya saa ·dav· ·saq· ·sw_CD· ·teo·
Mfiri o saa ·jmc· ·rof· ·rwk· ·vun·
Mpaghara oge ·ig·
Mpɨɨndɨ ja mɨɨtʉ ·lag·
Mũcooro wa mathaa ·ki·
Múi giờ ·vi·
nalunaaqutaqaqatigiissut ·kl·
Nguva ·sn·
Nkɛ̌l wulā ·nmg·
Nkɔŋ Awola ·ewo·
Npanda wa muda ·kde·
Ntáká ya ngonga ·ln·
nutomegaƒoƒo ·ee·
Nzeepu ·lu·
Ora lokal ·kea·
ordu-zona ·eu·
Peryod letan ·mfe·
rohe wā ·mi·
roinn-tìde ·gd·
saa za eneo ·sw·
saat dilimi ·tr·
Saat Qurşağı ·az·
sagat guşaklygy ·tk·
Saitab sonit ·kln·
sigikun tilena ·bm·
Ssaawa za: ·lg·
strefa czasowa ·pl·
taimi fakavahe ·to·
takad eur ·br·
tíðarøki ·fo·
tidssone ·nb· ·nn·
tidszon ·sv·
tidszone ·da·
Tietrebeet ·nds·
tijdzone ·nl·
tímabelti ·is·
time zone ·en· ·fil·
tydsone ·af·
Uluhaavi lwa lisaa ·sbp·
vaqt mintaqasi ·uz·
vremenska zona ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Wáas ·ksf·
Waŋ cok comme ·mua·
Zäitzon ·lb·
Zeitzone ·de·
Zickzohn ·ksh·
Zitzóna ·wae·
zon ·vo·
zon waktu ·ms·
zona d’urari ·rm·
zona horaria ·es·
żona tal-ħin ·mt·
zona waktu ·id·
zona wektu ·jv·
zone ·fur·
Zone ·all·others·
Zukangbonga ·sg·
ǁAeb ǀharib ·naq·
ζώνη ώρας ·el·
вакыт өлкәсе ·tt·
временска зона ·mk· ·sr·
зона ·bs_Cyrl·
Кэм балаһата ·sah·
Минтақа ·uz_Cyrl·
минтақаи вақт ·tg·
по́ѧсъ часовѡ́мъ ·cu·
Рӕстӕджы зонӕ ·os·
сахьтан аса ·ce·
уақыт белдеуі ·kk·
убакыт алкагы ·ky·
цагийн бүс ·mn·
часавы пояс ·be·
часова зона ·bg·
часовий пояс ·uk·
часовой пояс ·ru·
დროის სარტყელი ·ka·
ժամային գոտի ·hy·
אזור ·he·
צײַטזאנע ·yi·
التوقيت ·ar·
ٹپہ ·pa_Arab·
ٽائيم زون ·sd·
راساگە ·lrc·
زمونی منقطه ·mzn·
زون ·ks·
منطقهٔ زمانی ·fa·
منطقۂ وقت ·ur·
وخت سيمه ·ps·
ۋاقىت رايونى ·ug·
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ·shi· ·zgh·
ክልል ·ti·
የሰዓት ሰቅ ·am·
ओनसोल ·brx·
क्षेत्र ·ne·
झोन ·kok·
वेळ क्षेत्र ·mr·
समय क्षेत्र ·hi·
সময় অঞ্চল ·bn·
সময় ক্ষেত্ৰ ·as·
ਇਲਾਕਾਈ ਵੇਲਾ ·pa·
સમય ઝોન ·gu·
ସମୟ କ୍ଷେତ୍ର ·or·
நேர மண்டலம் ·ta·
సమయ మండలి ·te·
ಸಮಯ ವಲಯ ·kn·
സമയ മേഖല ·ml·
වේලා කලාපය ·si·
เขตเวลา ·th·
ເຂດເວລາ ·lo·
དུས་ཀུལ ·dz·
དུས་ཚོད། ·bo·
ဇုန် ·my·
𑄃𑄧𑄇𑄴𑄖𑄧𑄢𑄴 𑄎𑄉 ·ccp·
ល្វែងម៉ោង ·km·
ᏂᎬᎾᏛ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᏓᏟᎢᎵᏍᏒᎢ ·chr·
시간대 ·ko·
タイムゾーン ·ja·
ꃅꄷꄮꈉ ·ii·
时区 ·yue_Hans· ·zh·
時區 ·yue· ·zh_Hant·
zone-shortEnglish: ‹zone›
á.av. ·se_FI·
aikavyöhyke ·fi·
brezi orar ·sq·
čas. pásmo ·cs·
časovni pas ·sl·
crios ·ga·
cylchfa amser ·cy·
dilim ·tr·
eneo ·sw·
fus ·ro·
fus horari ·ca·
fuseau horaire ·fr·
fuso ·gl· ·ia· ·it· ·pt·
fuso horário ·pt_PT·
guşaklyk ·tk·
időzóna ·hu·
Isikhathi sendawo ·zu·
iẓdi ·kab·
laika josla ·lv·
laiko juosta ·lt·
Múi giờ ·vi·
ordu-zona ·eu·
pásmo ·sk·
qurşaq ·az·
roinn ·gd·
sone ·af·
str. czasowa ·pl·
taimi fakavahe ·to·
tíðarøki ·fo·
tidssone ·nb· ·nn·
tidszon ·sv·
tímab. ·is·
vaqt mintaqasi ·uz·
vöönd ·et·
vremenska zona ·sr_Latn·
Zeitzone ·de·
zon ·ms·
zona ·bs· ·es· ·hr·
żona ·mt·
zona wkt ·id·
zone ·da· ·en· ·fil· ·nl·
Zone ·qu·
ζώνη ·el·
временска зона ·sr·
зона ·mk·
уақ. белдеуі ·kk·
убакыт алкагы ·ky·
цагийн бүс ·mn·
час. зона ·bg·
час. пояс ·ru· ·uk·
часавы пояс ·be·
დროის სარტყ. ·ka·
ժամային գոտի ·hy·
אזור ·he·
توقيت ·ar·
ٽائيم زون ·sd·
منطقهٔ زمانی ·fa·
منطقۂ وقت ·ur·
وخت سيمه ·ps·
ክልል ·ti·
የሰዓት ሰቅ ·am·
क्षेत्र ·hi· ·mr·
झोन ·kok·
समय क्षेत्र ·ne·
অঞ্চল ·bn·
ক্ষেত্ৰ ·as·
ਇਲਾਕਾਈ ਵੇਲਾ ·pa·
સમય ઝોન ·gu·
କ୍ଷେତ୍ର ·or·
மண்டலம் ·ta·
సమయ మండలి ·te·
ವಲಯ ·kn·
സമയ മേഖല ·ml·
කලාපය ·si·
โซน ·th·
ເຂດເວລາ ·lo·
ဇုန် ·my·
ល្វែងម៉ោង ·km·
ᏂᎬᎾᏛ ᏧᏓᎴᏅᏓ ·chr·
시간대 ·ko·
タイムゾーン ·ja·
时区 ·yue_Hans· ·zh·
時區 ·yue· ·zh_Hant·
zone-narrowEnglish: ‹zone›
á.av. ·se_FI·
aikavyöhyke ·fi·
brezi orar ·sq·
časovni pas ·sl·
crios ·ga·
cylchfa ·cy·
dilim ·tr·
eneo ·sw·
fus ·ro·
fus horari ·ca·
fuseau horaire ·fr·
fuso ·gl· ·ia· ·it· ·pt·
fuso horário ·pt_PT·
guşaklyk ·tk·
időzóna ·hu·
Isikhathi sendawo ·zu·
Iẓdi ·kab·
laika josla ·lv·
laiko juosta ·lt·
Múi giờ ·vi·
ordu-zona ·eu·
pásmo ·cs· ·sk·
qurşaq ·az·
roinn ·gd·
sone ·af·
str. czas. ·pl·
taimi fakavahe ·to·
tíðarøki ·fo·
tidssone ·nb· ·nn·
tidszon ·sv·
tímab. ·is·
vaqt mintaqasi ·uz·
vöönd ·et·
vremenska zona ·sr_Latn·
Zeitz. ·de·
zon ·ms·
zona ·bs· ·es· ·hr·
żona ·mt·
zona wkt ·id·
zone ·da· ·fil· ·nl·
Zone ·qu·
ζώνη ·el·
временска зона ·sr·
зона ·mk·
уақ. белдеуі ·kk·
убакыт алкагы ·ky·
цагийн бүс ·mn·
час. зона ·bg·
час. п. ·uk·
час. пояс ·ru·
часавы пояс ·be·
დროის სარტყ. ·ka·
ժամային գոտի ·hy·
אזור ·he·
توقيت ·ar·
ٽائيم زون ·sd·
منطقهٔ زمانی ·fa·
منطقۂ وقت ·ur·
وخت سيمه ·ps·
ክልል ·ti·
የሰዓት ሰቅ ·am·
क्षेत्र ·hi· ·mr·
झोन ·kok·
समय क्षेत्र ·ne·
অঞ্চল ·bn·
ক্ষেত্ৰ ·as·
ਇਲਾਕਾਈ ਵੇਲਾ ·pa·
સમય ઝોન ·gu·
କ୍ଷେତ୍ର ·or·
மண்டலம் ·ta·
సమయ మండలి ·te·
ವಲಯ ·kn·
സമയ മേഖല ·ml·
කලාපය ·si·
เขตเวลา ·th·
ເຂດເວລາ ·lo·
ဇုန် ·my·
ល្វែងម៉ោង ·km·
ᏂᎬᎾᏛ ᏧᏓᎴᏅᏓ ·chr·
시간대 ·ko·
タイムゾーン ·ja·
时区 ·yue_Hans· ·zh·
時區 ·yue· ·zh_Hant·
hourEnglish: ‹hour›
Awa ·ha· ·sn·
Awola ·ewo·
awr ·cy·
Cámɛɛn ·ksf·
Cok comme ·mua·
Diba ·lu·
diibmu ·se·
Dɔnhwer ·ak·
düp ·vo·
Elekere ·ig·
Ensa ·guz·
Esaa ·teo·
Essawa ·xog·
eur ·br·
Eur ·kw·
Ɛ́sáâ ·mas·
fʉ̀ʼ nèm ·nnh·
gaƒoƒo ·ee·
Giờ ·vi·
godzina ·pl·
góźina ·dsb·
Guuru ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
hāora ·mi·
hawa ·vai_Latn·
heure ·fr·
hodina ·cs· ·sk·
hodźina ·hsb·
hora ·ast· ·ca· ·es· ·gl· ·ia· ·pt·
Hora ·seh·
horo ·eo·
houa ·to·
hour ·en·
Hour ·all·others·
Ihola ·nd·
Ihora ·zu·
Iiri ·naq·
Ilisala ·sbp·
Insa ·bem·
isaa ·mgh·
Isaa ·luy· ·rof·
Isaha ·rn·
Ithaa ·ebu· ·ki·
Ĩthaa ·mer·
jam ·jv· ·ms·
Jam ·id·
kisikɛl, ·yav·
klukkustund ·is·
Ler ·mfe·
lɛrɛ ·bm·
nalunaaquttap-akunnera ·kl·
Ngbonga ·sg·
Ngonga ·ln·
ŋgandɛ ·dua·
ŋgɛŋ ·bas·
oere ·fy·
ora ·it·
Ora ·kea· ·mg·
oră ·ro·
óra ·hu·
oras ·fil·
ordua ·eu·
ore ·fur·
orë ·sq·
Owápȟe ·lkt·
saa ·luo· ·sw·
Saa ·bez· ·dav· ·jmc· ·kam· ·kde· ·ksb· ·rwk· ·vun·
Sáa ·lag·
Saai ·saq·
saat ·tr·
Saat ·az·
Saawa ·lg·
saet ·ku·
sagat ·tk·
Sait ·kln·
sat ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Schtund ·gsw· ·ksh· ·wae·
Shaaha ·cgg· ·nyn·
siegħa ·mt·
soat ·uz·
Stonn ·lb·
stundas ·lv·
Stunde ·de·
stūndi ·prg·
Stünn ·nds·
tàm ·agq·
Tamert ·kab·
tasragt ·shi_Latn·
Tasragt ·tzm·
Thaa ·asa·
Thaak ·nus·
time ·da· ·nb· ·nn·
tími ·fo·
timme ·sv·
tund ·et·
tunti ·fi·
Uair ·ga·
uair a thìde ·gd·
ura ·rm· ·sl·
uur ·af· ·nl·
valanda ·lt·
wákàtí ·yo·
Waktu ·ff·
waxtu ·wo·
Wulā ·nmg·
ώρα ·el·
гадзіна ·be·
година ·uk·
саат ·ky·
сағат ·kk·
сат ·sr·
Сахат ·os·
сахьт ·ce·
сәгать ·tt·
соат ·tg·
Соат ·uz_Cyrl·
цаг ·mn·
Чаас ·sah·
час ·bg· ·bs_Cyrl· ·mk· ·ru·
ча́съ ·cu·
საათი ·ka·
ժամ ·hy·
שעה ·he· ·yi·
الساعات ·ar·
ساأت ·lrc·
سائەت ·ug·
ساعت ·fa· ·ps·
ساعِت ·mzn·
کاتژمێر ·ckb·
ڪلاڪ ·sd·
گٲنٛٹہٕ ·ks·
گھنٹا ·pa_Arab·
گھنٹہ ·ur·
ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ·shi· ·zgh·
ሰዓት ·am· ·ti·
घंटा ·hi·
घण्टा ·ne·
तास ·mr·
रिंगा ·brx·
वर ·kok·
ঘণ্টা ·as· ·bn·
ਘੰਟਾ ·pa·
કલાક ·gu·
ଘଣ୍ଟା ·or·
மணி ·ta·
గంట ·te·
ಗಂಟೆ ·kn·
മണിക്കൂർ ·ml·
පැය ·si·
ชั่วโมง ·th·
ຊົ່ວໂມງ ·lo·
ཆུ་ཚོད ·dz·
ཆུ་ཚོད་ ·bo·
နာရီ ·my·
𑄊𑄮𑄚𑄴𑄓 ·ccp·
ម៉ោង ·km·
ᏑᏟᎶᏓ ·chr·
ꕌꕎ ·vai·
·ko·
ꄮꈉ ·ii·
小时 ·yue_Hans· ·zh·
小時 ·yue· ·zh_Hant·
·ja·
hour-shortEnglish: ‹hr.›
awr ·cy·
č. ·sr_Latn·
dmu ·se_FI·
e ·br·
Giờ ·vi·
godz. ·pl·
góź. ·dsb·
h ·bs· ·ca· ·cs· ·en_AU· ·es· ·eu· ·fr· ·gl· ·hr· ·pt· ·ro· ·sk·
h. ·ast· ·it·
hodź. ·hsb·
houa ·to·
Hour ·qu·
hr ·en_001· ·fr_HT· ·mi·
hr. ·en· ·en_CA· ·ia·
Ihora ·zu·
jam ·id· ·jv· ·ms·
klst. ·is·
ora ·kea·
óra ·hu·
oras ·fil·
orë ·sq·
sa. ·tr·
saa ·sw·
Saacad-gaaban ·so·
saat ·az·
sag. ·tk·
siegħa ·mt·
soat ·uz·
sr. ·kab·
st. ·ku· ·lv· ·prg·
St. ·lb· ·nds·
Std. ·de· ·ksh·
t ·et· ·fi· ·nb· ·nn·
t. ·da· ·fo·
tim ·sv·
u. ·af·
uair ·ga· ·gd·
ura ·sl·
uur ·nl·
val. ·lt·
wákàtí ·yo·
wxt. ·wo·
ώ. ·el·
гадз ·be·
год. ·uk·
сағ ·kk·
сахь. ·ce·
сәг. ·tt·
ст ·ky·
ст. ·tg·
ц ·mn·
ч ·bg· ·ru·
ч. ·mk· ·sr·
чаⷭ҇ ·cu·
სთ. ·ka·
ժ ·hy·
שעה ·he· ·yi·
الساعات ·ar·
ساأت ·lrc·
ساعت ·fa· ·mzn· ·ps·
ڪلاڪ ·sd·
گھنٹہ ·ur·
ሰዓት ·am· ·ti·
घं॰ ·hi·
घण्टा ·ne·
तास ·mr·
वर ·kok·
ঘণ্টা ·as· ·bn·
ਘੰਟਾ ·pa·
ક. ·gu·
ଘ. ·or·
மணி. ·ta·
గం. ·te·
ಗಂಟೆ ·kn·
മ. ·ml·
පැය ·si·
ชม. ·th·
ຊມ. ·lo·
နာရီ ·my·
𑄊𑄮𑄚𑄴𑄓 ·ccp·
ម៉ោង ·km·
ᏑᏟ. ·chr·
·ko·
小时 ·yue_Hans· ·zh·
小時 ·yue· ·zh_Hant·
·ja·
hour-narrowEnglish: ‹hr.›
awr ·cy·
č. ·sr_Latn·
dmu ·se_FI·
e ·br·
g ·dsb·
g. ·pl·
Giờ ·vi·
h ·bs· ·ca· ·cs· ·en_AU· ·eo· ·es· ·eu· ·fr· ·gl· ·hr· ·hsb· ·it· ·kea· ·lt· ·lv· ·nds· ·pt· ·ro· ·sk· ·sl· ·sv·
h. ·ast· ·ia·
houa ·to·
Hour ·qu·
hr ·fr_HT· ·mi·
hr. ·en_CA·
Ihora ·zu·
j ·id·
jam ·jv· ·ms·
klst. ·is·
óra ·hu·
oras ·fil·
orë ·sq·
S. ·ksh·
sa. ·tr·
saa ·sw·
Saacad-gaaban ·so·
saat ·az·
sag. ·tk·
siegħa ·mt·
soat ·uz·
sr. ·kab·
st. ·ku· ·prg·
St. ·lb·
Std. ·de·
t ·et· ·fi· ·nb· ·nn·
t. ·da· ·fo·
u ·ga· ·gd·
u. ·af·
uur ·nl·
wákàtí ·yo·
wxt. ·wo·
ώ. ·el·
гадз ·be·
год ·uk·
сағ ·kk·
сахь. ·ce·
сәг. ·tt·
ст ·ky·
ст. ·tg·
ц ·mn·
ч ·bg· ·ru·
ч. ·mk· ·sr·
чаⷭ҇ ·cu·
სთ. ·ka·
ժ ·hy·
שע׳ ·he·
שעה ·yi·
الساعات ·ar·
ساأت ·lrc·
ساعت ·fa· ·mzn· ·ps·
ڪلاڪ ·sd·
گھنٹہ ·ur·
ሰዓት ·am· ·ti·
घं॰ ·hi·
घण्टा ·ne·
तास ·mr·
वर ·kok·
ঘণ্টা ·as· ·bn·
ਘੰ ·pa·
ક. ·gu·
ଘ. ·or·
ம. ·ta·
గం ·te·
ಗಂಟೆ ·kn·
മ. ·ml·
පැය ·si·
ชม. ·th·
ຊມ. ·lo·
နာရီ ·my·
𑄊𑄮𑄚𑄴𑄓 ·ccp·
ម៉ោង ·km·
ᏑᏟ. ·chr·
·ko·
小时 ·yue_Hans· ·zh·
小時 ·yue· ·zh_Hant·
·ja· ·zh_Hant_HK·
minuteEnglish: ‹minute›
aɖabaƒoƒo ·ee·
Cok comme ma laŋne ·mua·
Dakiika ·lg·
dakika ·luo· ·sw· ·tr·
Dakika ·asa· ·bez· ·dav· ·kde· ·ksb· ·rof·
Dakíka ·lag·
Dakyika ·jmc· ·rwk· ·vun·
daqiqa ·uz·
deqîqe ·ku·
Dəqiqə ·az·
Edakiika ·cgg· ·nyn· ·xog·
Edakika ·guz·
Enútɛn ·ewo·
Haib ·naq·
Hoƴom ·ff·
Idagika ·luy·
idakika ·mgh·
Idakika ·saq· ·sbp· ·teo·
Iminithi ·zu·
Ìsẹ́jú ·yo·
Ìsɛ́jú ·yo_BJ·
Kasunsu ·lu·
menè ·agq·
meneti ·mi·
menit ·id· ·jv·
Menutt ·ksh·
Mǝnít ·ksf·
Mineti ·bem· ·sn·
mini ·vai_Latn·
minit ·ms·
Minit ·mfe· ·nus·
minít ·yav·
miniti ·bm· ·to·
Miniti ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
Minitit ·kln·
Minitra ·mg·
Minti ·ha·
minuhtta ·se·
minut ·ca· ·da· ·et· ·ro· ·sr_Latn· ·sv· ·tk· ·vo·
Minút ·fy·
minût ·fur·
minuta ·bs· ·cs· ·dsb· ·hr· ·hsb· ·ia· ·mt· ·pl· ·rm· ·sl·
minúta ·sk·
mínúta ·is·
minute ·en· ·fr·
Minute ·all·others·
minutë ·sq·
minutė ·lt·
minūtes ·lv·
minūti ·prg·
minuto ·eo· ·es· ·fil· ·gl· ·it· ·pt·
Minuto ·es_DO· ·seh·
minutsi ·kl·
minutt ·nb· ·nn·
Minutt ·lb·
Mínütta ·wae·
minuttur ·fo·
minutu ·ast·
Minutu ·kea·
minutua ·eu·
minuut ·af· ·nl·
Minuut ·nds·
Minuute ·gsw·
minuutti ·fi·
mionaid ·gd·
Monúti ·ln·
Mpálâ ·nmg·
munud ·cy·
munut ·br·
Ndagika ·mer·
Ndagĩka ·ebu· ·ki·
Ndatĩka ·kam·
ndɔkɔ ·dua·
Ndurü ngbonga ·sg·
Nkeji ·ig·
Nóiméad ·ga·
ŋget ·bas·
Oldákikaè ·mas·
Owápȟe oȟʼáŋkȟo ·lkt·
perc ·hu·
Phút ·vi·
Sema ·ak·
simili ·wo·
Tamrect ·kab·
Tusdat ·tzm·
tusdidt ·shi_Latn·
Umunota ·rn·
Umuzuzu ·nd·
λεπτό ·el·
дақиқа ·tg·
Дақиқа ·uz_Cyrl·
минот ·ce·
минут ·bs_Cyrl· ·kk· ·mn· ·sr· ·tt·
Минут ·os·
минута ·bg· ·mk· ·ru·
минꙋ́та ·cu·
мүнөт ·ky·
Мүнүүтэ ·sah·
хвилина ·uk·
хвіліна ·be·
წუთი ·ka·
րոպե ·hy·
דקה ·he·
מינוט ·yi·
الدقائق ·ar·
خولەک ·ckb·
دئیقە ·lrc·
دقيقه ·ps·
دقیقه ·fa· ·mzn·
منٹ ·pa_Arab· ·ur·
مِنَٹ ·ks·
منٽ ·sd·
مىنۇت ·ug·
ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ·shi· ·zgh·
ደቂቃ ·am·
ደቒቕ ·ti·
मिनट ·hi·
मिनिट ·mr·
मिनिथ ·brx·
मिनीट ·kok·
मिनेट ·ne·
মিনিট ·as· ·bn·
ਮਿੰਟ ·pa·
મિનિટ ·gu·
ମିନିଟ୍ ·or·
நிமிடம் ·ta·
నిమిషము ·te·
ನಿಮಿಷ ·kn·
മിനിറ്റ് ·ml·
මිනිත්තුව ·si·
นาที ·th·
ນາທີ ·lo·
སྐར་མ ·dz·
སྐར་མ། ·bo·
မိနစ် ·my·
𑄟𑄨𑄚𑄨𑄖𑄴 ·ccp·
នាទី ·km·
ᎢᏯᏔᏬᏍᏔᏅ ·chr·
ꕆꕇ ·vai·
·ko·
·ii·
·ja·
分鐘 ·yue· ·zh_Hant·
分钟 ·yue_Hans· ·zh·
minute-shortEnglish: ‹min.›
d. ·ku·
dak ·sw·
daq. ·uz·
dəq. ·az·
dk. ·tr·
Iminithi ·zu·
men ·mi·
menit ·jv·
min ·br· ·ca· ·cs· ·en_001· ·es· ·et· ·eu· ·fi· ·fr· ·gl· ·hr· ·it· ·kea· ·ms· ·nb· ·nl· ·nn· ·pl· ·pt_PT· ·sk· ·sq· ·sv·
min. ·af· ·ast· ·bs· ·da· ·dsb· ·en· ·en_AU· ·en_CA· ·fil· ·fo· ·fr_HT· ·hsb· ·ia· ·ksh· ·lt· ·lv· ·mt· ·prg· ·pt· ·ro· ·se_FI· ·sl· ·sr_Latn· ·tk·
Min. ·de· ·lb· ·nds·
mín. ·is·
miniti ·to·
Minute ·qu· ·so·
mion. ·gd·
mnt. ·id·
mun. ·cy·
nóim. ·ga·
perc ·hu·
Phút ·vi·
sim. ·wo·
tsd. ·kab·
λεπ. ·el·
дақ. ·tg·
мин ·bg· ·kk· ·mn·
миⷩ҇ ·cu·
мин. ·ce· ·mk· ·ru· ·sr· ·tt·
мүн. ·ky·
хв ·be·
хв. ·uk·
წთ. ·ka·
ր ·hy·
דק׳ ·he·
מינוט ·yi·
الدقائق ·ar·
دئیقە ·lrc·
دَقه ·mzn·
دقيقه ·ps·
دقیقه ·fa·
منٹ ·ur·
منٽ ·sd·
ደቂቃ ·am·
ደቒቕ ·ti·
मि. ·mr·
मि॰ ·hi·
मिनीट ·kok·
मिनेट ·ne·
মিনিট ·as· ·bn·
ਮਿੰਟ ·pa·
મિ. ·gu·
ମି. ·or·
நிமி. ·ta·
నిమి. ·te·
ನಿಮಿಷ ·kn·
മി. ·ml·
මිනි. ·si·
น. ·th·
ນທ. ·lo·
မိနစ် ·my·
𑄟𑄨𑄚𑄨𑄖𑄴 ·ccp·
នាទី ·km·
ᎢᏯᏔ. ·chr·
·ko·
·ja· ·zh·
分鐘 ·yue· ·zh_Hant·
分钟 ·yue_Hans·
minute-narrowEnglish: ‹min.›
d. ·ku·
dak ·sw·
daq. ·uz·
Daqiiqad-dhuuban ·so·
dəq. ·az·
dk. ·tr·
Iminithi ·zu·
m ·dsb· ·eo· ·gd· ·hsb· ·id· ·kea· ·mt· ·nb· ·nn· ·ro· ·sv·
m. ·af· ·ast· ·fo· ·ia· ·ksh·
men ·mi·
menit ·jv·
min ·br· ·ca· ·cs· ·en_001· ·es· ·et· ·eu· ·fi· ·fr· ·gl· ·hr· ·it· ·lv· ·ms· ·nl· ·pl· ·pt_PT· ·sk· ·sl· ·sq·
min. ·bs· ·da· ·en_AU· ·en_CA· ·fil· ·fr_HT· ·lt· ·nds· ·prg· ·pt· ·se_FI· ·sr_Latn· ·tk·
Min. ·de· ·lb·
mín. ·is·
miniti ·to·
Minute ·qu·
mun. ·cy·
n ·ga·
perc ·hu·
Phút ·vi·
sim. ·wo·
tsd. ·kab·
λ. ·el·
дақ. ·tg·
м. ·ky·
мин ·bg· ·kk· ·mn· ·ru·
миⷩ҇ ·cu·
мин. ·ce· ·mk· ·sr· ·tt·
хв ·be· ·uk·
წთ. ·ka·
ր ·hy·
דק׳ ·he·
מינוט ·yi·
الدقائق ·ar·
دئیقە ·lrc·
دَقه ·mzn·
دقيقه ·ps·
دقیقه ·fa·
منٹ ·ur·
منٽ ·sd·
ደቂቃ ·am·
ደቒ. ·ti·
मि. ·mr·
मि॰ ·hi·
मिनीट ·kok·
मिनेट ·ne·
মিনিট ·as· ·bn·
ਮਿੰਟ ·pa·
મિ. ·gu·
ମି. ·or·
நிமி. ·ta·
ని ·te·
ನಿಮಿಷ ·kn·
മി. ·ml·
මිනි. ·si·
น. ·th·
ນທ. ·lo·
မိနစ် ·my·
𑄟𑄨𑄚𑄨𑄖𑄴 ·ccp·
នាទី ·km·
ᎢᏯᏔ. ·chr·
·ko·
·ja· ·zh· ·zh_Hant_HK·
分鐘 ·yue· ·zh_Hant·
分钟 ·yue_Hans·
secondEnglish: ‹second›
Akábəga ·ewo·
Cok comme ma laŋ tǝ biŋ ·mua·
Daƙiƙa ·ha·
detik ·id· ·jv·
diog ·gd·
eilenn ·br·
eiliad ·cy·
Esekendi ·guz·
Giây ·vi·
Háu ·ksf·
hēkona ·mi·
hìŋgeŋget ·bas·
Isegonda ·rn·
Ìsẹ́jú Ààyá ·yo·
Isekendi ·nd·
Isekhondi ·zu·
Isekonde ·teo·
Isekondi ·saq·
isekunde ·mgh·
Isekunde ·sbp·
Ìsɛ́jú Ààyá ·yo_BJ·
jaki-jaka ·vai_Latn·
Kasikonda ·lg·
Kasunsukusu ·lu·
Majaango ·ff·
másodperc ·hu·
Miti ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
Nkejinta ·ig·
Nyiɛl ·nmg·
nyiriri mar saa ·luo·
Nzîna ngbonga ·sg·
Obucweka/Esekendi ·cgg· ·nyn·
Obutikitiki ·xog·
Okpí ·lkt·
píndí ·dua·
saa ·wo·
saat ·ms·
saniye ·ku· ·tr·
Saniyə ·az·
second ·en·
Second ·all·others·
seconde ·fr· ·nl·
secondo ·it·
secont ·fur·
secunda ·ia· ·rm·
secundă ·ro·
segon ·ca·
Segondra ·mg·
Segonn ·mfe·
segundo ·es· ·fil· ·gl· ·pt·
Segundo ·es_DO· ·seh·
segundoa ·eu·
segundu ·ast·
sekend ·ee·
Sekond ·ksh·
sekonda ·mt·
sekonde ·af·
Sekonde ·fy·
sekondë ·sq·
sekondi ·bm· ·kam·
Sekondi ·bem· ·ebu· ·mer· ·sn·
Sekondit ·kln·
sekoni ·to·
Sekonn ·lb·
sekun ·vo·
sekund ·da· ·et· ·fo· ·nb· ·nn· ·sr_Latn· ·sv·
sekunda ·bs· ·cs· ·dsb· ·hr· ·hsb· ·pl· ·se· ·sk· ·sl·
Sekunda ·wae·
sekúnda ·is·
sekunde ·sw·
Sekunde ·bez· ·dav· ·de· ·gsw· ·jmc· ·kde· ·ki· ·ksb· ·luy· ·mas· ·rof· ·rwk· ·vun·
sekundė ·lt·
sekundes ·lv·
sekundi ·kl·
sekūndi ·prg·
sekundo ·eo·
Sekunn ·nds·
sekunt ·tk·
sekunti ·fi·
Sekúunde ·lag·
Sɛkɛnd ·ak·
sɛkɔ̀n ·agq·
Sɛkɔ́ndɛ ·ln·
Sigundu ·kea·
síkɛn ·yav·
Soicind ·ga·
soniya ·uz·
tasint ·shi_Latn·
Tasint ·kab·
Thekunde ·asa·
Thɛkɛni ·nus·
Tusnat ·tzm·
ǀGâub ·naq·
δευτερόλεπτο ·el·
секунд ·bs_Cyrl· ·ce· ·kk· ·ky· ·mn· ·sr· ·tt·
Секунд ·os·
секунда ·be· ·bg· ·mk· ·ru· ·uk·
секꙋ́нда ·cu·
сония ·tg·
Сония ·uz_Cyrl·
Сөкүүндэ ·sah·
წამი ·ka·
վայրկյան ·hy·
סעקונדע ·yi·
שנייה ·he·
الثواني ·ar·
ثانيه ·ps·
ثانیه ·fa· ·mzn·
ثانیە ·lrc·
چرکە ·ckb·
سٮ۪کَنڑ ·ks·
سيڪنڊ ·sd·
سیکنڈ ·ur·
سېكۇنت ·ug·
ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ·shi· ·zgh·
ሰከንድ ·am·
ካልኢት ·ti·
सेकंड ·hi·
सेकंद ·kok· ·mr·
सेकेन्ड ·ne·
सेखेन्द ·brx·
ছেকেণ্ড ·as·
সেকেন্ড ·bn·
ਸਕਿੰਟ ·pa·
સેકન્ડ ·gu·
ସେକେଣ୍ଡ୍ ·or·
விநாடி ·ta·
సెకను ·te·
ಸೆಕೆಂಡ್ ·kn·
സെക്കൻഡ് ·ml·
තත්පරය ·si·
วินาที ·th·
ວິນາທີ ·lo·
སྐར་ཆ། ·bo·
སྐར་ཆཱ་ ·dz·
စက္ကန့် ·my·
𑄥𑄬𑄉𑄬𑄚𑄴 ·ccp·
វិនាទី ·km·
ᎠᏎᏢ ·chr·
ꕧꕃꕧꕪ ·vai·
·ko·
·ii·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
second-shortEnglish: ‹sec.›
detik ·jv·
diog ·gd·
dtk. ·id·
eiliad ·cy·
Giây ·vi·
hēk ·mi·
Il-biriqsi-gaaban ·so·
Isekhondi ·zu·
másodperc ·hu·
s ·br· ·ca· ·cs· ·es· ·eu· ·fi· ·fr· ·gl· ·hr· ·it· ·pt_PT· ·sk·
s. ·af· ·ast· ·ku·
saa. ·wo·
saat ·ms·
san. ·az·
sec ·en_001· ·nl·
sec. ·en· ·en_AU· ·en_CA· ·ia· ·ro·
Second ·qu·
seg. ·es_AR· ·es_PY· ·fil· ·pt·
sek ·et· ·nb· ·nn· ·sq· ·sv· ·sw·
sek. ·bs· ·da· ·dsb· ·fo· ·hsb· ·is· ·ksh· ·lt· ·lv· ·mt· ·pl· ·prg· ·se_FI· ·sl· ·sr_Latn· ·tk·
Sek. ·de· ·lb· ·nds·
sekoni ·to·
sig ·kea·
sn. ·tr·
soic. ·ga·
son. ·uz·
Tasint ·kab·
δευτ. ·el·
с ·be· ·kk· ·uk·
с. ·tt·
сек ·bg· ·mn·
сеⷦ҇ ·cu·
сек. ·ce· ·ky· ·mk· ·ru· ·sr·
сон. ·tg·
წმ. ·ka·
վ ·hy·
סעקונדע ·yi·
שנ׳ ·he·
الثواني ·ar·
ثانيه ·ps·
ثانیه ·fa· ·mzn·
ثانیە ·lrc·
سيڪنڊ ·sd·
سیکنڈ ·ur·
ሰከንድ ·am·
ካልኢት ·ti·
से. ·mr·
से॰ ·hi·
सेकंद ·kok·
सेकेन्ड ·ne·
ছেকেণ্ড ·as·
সেকেন্ড ·bn·
ਸਕਿੰਟ ·pa·
સે. ·gu·
ସେକେଣ୍ଡ୍ ·or·
விநா. ·ta·
సెక. ·te·
ಸೆಕೆಂಡ್ ·kn·
സെ. ·ml·
තත්. ·si·
วิ ·th·
ວິ. ·lo·
စက္ကန့် ·my·
𑄥𑄬𑄉𑄬𑄚𑄴 ·ccp·
វិនាទី ·km·
ᎠᏎ. ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
second-narrowEnglish: ‹sec.›
d ·gd· ·id·
detik ·jv·
eiliad ·cy·
Giây ·vi·
hēk ·mi·
Il-biriqsi-dhuuban ·so·
Isekhondi ·zu·
másodperc ·hu·
s ·br· ·bs· ·ca· ·cs· ·da· ·dsb· ·eo· ·es· ·et· ·eu· ·fi· ·fr· ·ga· ·gl· ·hr· ·hsb· ·it· ·kea· ·lt· ·lv· ·mt· ·nb· ·nds· ·nl· ·nn· ·pl· ·pt_PT· ·ro· ·sk· ·sl· ·sv·
s. ·af· ·ast· ·fo· ·ia· ·ksh· ·ku· ·sr_Latn·
saa. ·wo·
saat ·ms·
san. ·az·
sec. ·en_AU· ·en_CA· ·fr_HT·
Second ·qu·
seg. ·es_AR· ·fil· ·pt·
sek ·sq· ·sw·
sek. ·is· ·prg· ·se_FI· ·tk·
Sek. ·de· ·lb·
sekoni ·to·
sn. ·tr·
son. ·uz·
tsn. ·kab·
δ. ·el·
с ·be· ·bg· ·kk· ·ru· ·uk·
с. ·sr· ·tt·
сек ·mn·
сеⷦ҇ ·cu·
сек. ·ce· ·ky· ·mk·
сон. ·tg·
წმ. ·ka·
վ ·hy·
סעקונדע ·yi·
שנ׳ ·he·
الثواني ·ar·
ثانيه ·ps·
ثانیه ·fa· ·mzn·
ثانیە ·lrc·
سيڪنڊ ·sd·
سیکنڈ ·ur·
ሰከንድ ·am·
ካልኢት ·ti·
से. ·mr·
से॰ ·hi·
सेकंद ·kok·
सेकेन्ड ·ne·
ছেকেণ্ড ·as·
সেকেন্ড ·bn·
ਸਕਿੰਟ ·pa·
સે. ·gu·
ସେ. ·or·
வி. ·ta·
సెక. ·te·
ಸೆಕೆಂಡ್ ·kn·
സെ. ·ml·
තත්. ·si·
วิ ·th·
ວິ. ·lo·
စက္ကန့် ·my·
𑄥𑄬𑄉𑄬𑄚𑄴 ·ccp·
វិនាទី ·km·
ᎠᏎ. ·chr·
·ko·
·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant·
Relative Year
-2
a-bhòn-uiridh ·gd·
-1English: ‹last year›
á síðasta ári ·is·
an-uiridh ·gd·
anno scorso ·it·
ano passado ·pt·
anu pasadu ·kea·
anul trecut ·ro·
anuraidh ·ga·
äyelo ·vo·
diibmá ·se_FI·
eelmine aasta ·et·
el año pasado ·es· ·es_MX· ·es_US·
előző év ·hu·
foarich jier ·fy·
ƒe si va yi ·ee·
geçen yıl ·tr·
geçen ýyl ·tk·
i fjol ·sv·
i fjor ·nb· ·nn·
í fjør ·fo·
iaz ·eu·
is-sena l-oħra ·mt·
keçən il ·az·
kingulleq ukioq ·kl·
l’année dernière ·fr·
l’añu pasáu ·ast·
l’any passat ·ca·
lani ·sl·
last year ·kab· ·all·others·
läz Johr ·ksh·
le anno passate ·ia·
lescht Joer ·lb·
letzte Jaar ·gsw·
letztes Jahr ·de·
llynedd ·cy·
loni ·hsb·
łoni ·dsb·
minulý rok ·cs· ·sk·
mwaka uliopita ·sw·
nakaraang taon ·fil·
năm ngoái ·vi·
o ano pasado ·gl·
o‘tgan yil ·uz·
Ómakȟa kʼuŋ héhaŋ ·lkt·
onyakeni odlule ·zu·
pagājušajā gadā ·lv·
panzdauman mettan ·prg·
par ·ku·
pasinta jaro ·eo·
praėjusiais metais ·lt·
prošle godine ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
qayna wata ·qu·
Sannadkii la soo dhaafay ·so·
sidste år ·da·
tahun lalu ·id· ·ms·
taʻu kuoʻosi ·to·
taun wingi ·jv·
verlede jaar ·af·
verleden Johr ·nds·
viime vuonna ·fi·
vjet ·sq·
vorig jaar ·nl·
w zeszłym roku ·pl·
warlene ·br·
πέρσι ·el·
былтыр ·ky·
былтырғы жыл ·kk·
Былырыын ·sah·
в прошлом году ·ru·
даханчу шарахь ·ce·
миналата година ·bg·
минатата година ·mk·
өнгөрсөн жил ·mn·
прошле године ·sr·
Прошле године ·bs_Cyrl·
торік ·uk·
у мінулым годзе ·be·
ўтган йил ·uz_Cyrl·
გასულ წელს ·ka·
նախորդ տարի ·hy·
השנה שעברה ·he·
פֿאַראַיאָר ·yi·
ئۆتكەن يىل ·ug·
السنة الماضية ·ar· ·ar_AE·
پارسال ·mzn·
پروسږکال ·ps·
پويون سال ·sd·
سال گذشته ·fa·
گزشتہ سال ·ur·
ዓሚ ·ti·
ያለፈው ዓመት ·am·
गत वर्ष ·ne·
पिछला वर्ष ·hi·
फाटलें वर्स ·kok·
मागील वर्ष ·mr·
গত বছর ·bn·
যোৱা বছৰ ·as·
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ·pa·
ગયા વર્ષે ·gu·
ଗତ ବର୍ଷ ·or·
கடந்த ஆண்டு ·ta·
గత సంవత్సరం ·te·
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ·kn·
കഴിഞ്ഞ വർഷം ·ml·
පසුගිය වසර ·si·
ปีที่แล้ว ·th·
ປີກາຍ ·lo·
ယမန်နှစ် ·my·
𑄉𑄬𑄣𑄳𑄠𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​មុន ·km·
ᎡᏘ ᏥᎨᏒ ·chr·
작년 ·ko·
上年 ·zh_Hant_HK·
去年 ·zh· ·zh_Hant·
旧年 ·yue_Hans·
昨年 ·ja·
舊年 ·yue·
0English: ‹this year›
á þessu ári ·is·
am bliadhna ·gd·
an bhliain seo ·ga·
anul acesta ·ro·
aurten ·eu·
ayelo ·vo·
bu il ·az·
bu yıl ·tr·
cette année ·fr·
dán jagi ·se_FI·
dëst Joer ·lb·
diese Jaar ·gsw·
dieses Jahr ·de·
din is-sena ·mt·
diß Johr ·ksh·
dit jaar ·nl·
dit jier ·fy·
dit Johr ·nds·
eleni ·cy·
enguany ·ca·
es anu li ·kea·
este ano ·gl· ·pt·
este año ·es· ·es_MX· ·es_US·
esti añu ·ast·
ez az év ·hu·
ƒe sia ·ee·
hevlene ·br·
hierdie jaar ·af·
i år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
í ár ·fo·
îsal ·ku·
iste anno ·ia·
käesolev aasta ·et·
kulo nyaka ·zu·
kunan wata ·qu·
Lé ómakȟa kiŋ ·lkt·
letos ·sl·
lětosa ·dsb·
lětsa ·hsb·
manna ukioq ·kl·
mwaka huu ·sw·
năm nay ·vi·
ngayong taon ·fil·
nuna jaro ·eo·
ove godine ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
quest’anno ·it·
šajā gadā ·lv·
Sannadkan ·so·
shu yil ·uz·
šiais metais ·lt·
sivjet ·sq·
şu ýyl ·tk·
tahun ini ·id· ·ms·
taʻú ni ·to·
tänä vuonna ·fi·
taun iki ·jv·
tento rok ·cs· ·sk·
this year ·kab· ·prg· ·all·others·
w tym roku ·pl·
φέτος ·el·
биылғы жыл ·kk·
бу йил ·uz_Cyrl·
быйыл ·ky· ·sah·
в этом году ·ru·
карарчу шарахь ·ce·
оваа година ·mk·
ове године ·sr·
Ове године ·bs_Cyrl·
тази година ·bg·
у гэтым годзе ·be·
цього року ·uk·
энэ жил ·mn·
ამ წელს ·ka·
այս տարի ·hy·
הײַ יאָר ·yi·
השנה ·he·
اس سال ·ur·
السنة الحالية ·ar·
امسال ·fa· ·mzn·
بۇ يىل ·ug·
پويون سال ·sd·
سږکال ·ps·
هذه السنة ·ar_AE·
ሎሚ ዓመት ·ti·
በዚህ ዓመት ·am·
इस वर्ष ·hi·
यो वर्ष ·ne·
हे वर्ष ·mr·
हें वर्स ·kok·
এই বছর ·bn·
এই বছৰ ·as·
ਇਹ ਸਾਲ ·pa·
આ વર્ષે ·gu·
ଏହି ବର୍ଷ ·or·
இந்த ஆண்டு ·ta·
ఈ సంవత్సరం ·te·
ಈ ವರ್ಷ ·kn·
ഈ വർ‌ഷം ·ml·
මෙම වසර ·si·
ปีนี้ ·th·
ປີນີ້ ·lo·
ယခုနှစ် ·my·
𑄃𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​នេះ ·km·
ᎯᎠ ᏧᏕᏘᏴᏒᏘ ·chr·
올해 ·ko·
今年 ·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh· ·zh_Hant· ·zh_Hant_HK·
1English: ‹next year›
á næsta ári ·is·
an ath-bhliadhna ·gd·
an bhliain seo chugainn ·ga·
anno prossimo ·it·
anul viitor ·ro·
ar bloaz a zeu ·br·
aseggas d-iteddun ·kab·
blwyddyn nesaf ·cy·
boahtte jagi ·se_FI·
budúci rok ·sk·
el año próximo ·es_MX· ·es_US·
el próximo año ·es·
ensi vuonna ·fi·
folgjend jier ·fy·
ƒe si gbɔ na ·ee·
gelecek yıl ·tr·
gələn il ·az·
hamuq wata ·qu·
hurrengo urtean ·eu·
indiki ýyl ·tk·
is-sena d-dieħla ·mt·
järgmine aasta ·et·
keyingi yil ·uz·
kitais metais ·lt·
klětu ·hsb·
következő év ·hu·
l’année prochaine ·fr·
l’añu viniente ·ast·
l’any que ve ·ca·
le anno proxime ·ia·
mot ·sq·
mwaka ujao ·sw·
nächst Joer ·lb·
nächste Jaar ·gsw·
nächstes Jahr ·de·
næsta ár ·fo·
næste år ·da·
nākamajā gadā ·lv·
nakamen Jahr ·nds·
năm sau ·vi·
naslednje leto ·sl·
nästa år ·sv·
näx Johr ·ksh·
neste år ·nb· ·nn·
next year ·prg· ·all·others·
o próximo ano ·gl·
oyelo ·vo·
příští rok ·cs·
prósimu anu ·kea·
próximo ano ·pt·
sala piştî ·ku·
Sannadka xiga ·so·
sledeće godine ·sr_Latn·
sljedeće godine ·bs· ·hr·
susunod na taon ·fil·
tahun depan ·id· ·ms·
taʻu kahaʻu ·to·
taun ngarep ·jv·
Tȟokáta ómakȟa kiŋháŋ ·lkt·
tulleq ukioq ·kl·
unyaka ozayo ·zu·
venonta jaro ·eo·
volgend jaar ·nl·
volgende jaar ·af·
w przyszłym roku ·pl·
znowa ·dsb·
επόμενο έτος ·el·
в следующем году ·ru·
ирэх жил ·mn·
кейинги йил ·uz_Cyrl·
келесі жыл ·kk·
наступного року ·uk·
рогӀерчу шарахь ·ce·
следващата година ·bg·
следеће године ·sr·
Следеће године ·bs_Cyrl·
следната година ·mk·
у наступным годзе ·be·
эмдиги жылы ·ky·
эһиил ·sah·
მომავალ წელს ·ka·
հաջորդ տարի ·hy·
איבער א יאָר ·yi·
השנה הבאה ·he·
اگلے سال ·ur·
السنة التالية ·ar_AE·
السنة القادمة ·ar·
بل کال ·ps·
پويون سال ·sd·
سال آینده ·fa·
سال دیگه ·mzn·
كېلەر يىل ·ug·
ንዓመታ ·ti·
የሚቀጥለው ዓመት ·am·
अगला वर्ष ·hi·
आगामी वर्ष ·ne·
पुढील वर्ष ·mr·
फुडलें वर्स ·kok·
অহা বছৰ ·as·
পরের বছর ·bn·
ਅਗਲਾ ਸਾਲ ·pa·
આવતા વર્ષે ·gu·
ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ·or·
அடுத்த ஆண்டு ·ta·
తదుపరి సంవత్సరం ·te·
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ·kn·
അടുത്തവർഷം ·ml·
ඊළඟ වසර ·si·
ปีหน้า ·th·
ປີໜ້າ ·lo·
လာမည့်နှစ် ·my·
𑄎𑄬𑄢𑄧 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​ក្រោយ ·km·
ᎡᏘᏴᎢ ·chr·
내년 ·ko·
下年 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
明年 ·zh· ·zh_Hant·
翌年 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} years›
en keinem Johr ·ksh·
pēc {0} gadiem ·lv·
ymhen {0} mlynedd ·cy·
خلال {0} سنة ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} year›
{0} aasta pärast ·et·
{0} év múlva ·hu·
{0} il ərzində ·az·
{0} jagi siste ·se_FI·
{0} jahki maŋŋilit ·se·
{0} urte barru ·eu·
{0} vuoden päästä ·fi·
{0} yildan keyin ·uz·
{0} yıl sonra ·tr·
{0} ýyldan ·tk·
{0} жилийн дараа ·mn·
{0} жылдан кейін ·kk·
{0} жылдан кийин ·ky·
{0} йилдан сўнг ·uz_Cyrl·
{0} шо даьлча ·ce·
{0} წელიწადში ·ka·
{0} տարուց ·hy·
{0} سال بعد ·fa·
{0} سال میں ·ur· ·ur_IN·
{0} سالن ۾ ·sd·
{0} يىلدىن كېيىن ·ug·
{0} वर्ष में ·hi·
{0} वर्षमा ·ne·
{0} বছরে ·bn·
{0} বছৰত ·as·
{0} ਸਾਲ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} વર્ષમાં ·gu·
{0} ବର୍ଷରେ ·or·
{0} ஆண்டில் ·ta·
{0} సంవత్సరంలో ·te·
{0} ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ·kn·
{0} വർഷത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄬 ·ccp·
+{0} y ·so·
a-benn {0} bloaz ·br·
an {0} Joer ·lb·
an ceann {0} bhliadhna ·gd·
baada ya mwaka {0} ·sw·
ca di {0} an ·fur·
čez {0} leto ·sl·
d’aquí a {0} any ·ca·
dans {0} an ·fr·
Dans {0} an ·fr_CA·
deg {0} n useggas ·kab·
dentro de {0} ano ·pt_PT·
dentro de {0} año ·es·
eftir {0} ár ·is·
em {0} ano ·pt·
en {0} ano ·gl·
en {0} añu ·ast·
en {0} Johr ·ksh·
fi żmien sena ·mt·
I {0} jár ·wae·
i gceann {0} bhliain ·ga·
in {0} annos ·ia·
in {0} Jahr ·de·
in {0} year ·en·
le ƒe {0} me ·ee·
Nǔu ŋguꞋ {0} ·jgo·
o {0} rok ·sk·
Oer {0} jier ·fy·
om {0} år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
om {0} ukioq ·kl·
onyakeni ongu-{0} ozayo ·zu·
oor {0} jaar ·af·
over {0} jaar ·nl·
pas {0} viti ·sq·
pēc {0} gada ·lv·
peste {0} an ·ro·
po {0} metų ·lt·
post {0} jaro ·eo·
sa {0} taon ·fil·
tra {0} anno ·it·
um {0} ár ·fo·
ymhen blwyddyn ·cy·
za {0} godinu ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} lěto ·dsb· ·hsb·
za {0} rok ·cs· ·pl·
σε {0} έτος ·el·
за {0} година ·mk·
за {0} годину ·bs_Cyrl· ·sr·
праз {0} год ·be·
след {0} година ·bg·
через {0} год ·ru·
через {0} рік ·uk·
איבער {0} יאָר ·yi·
בעוד שנה ·he·
په {0} کال کې ·ps·
خلال سنة واحدة ·ar·
በ{0} ዓመታት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ዓ ·ti·
येत्या {0} वर्षामध्ये ·mr·
වසර {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} years›
{0} jagi siste ·se_FI·
{0} jahkki maŋŋilit ·se·
a-benn {0} vloaz ·br·
an ceann {0} bhliadhna ·gd·
čez {0} leti ·sl·
i gceann {0} bhliain ·ga·
ymhen {0} flynedd ·cy·
za {0} lěće ·hsb·
za {0} lěśe ·dsb·
בעוד שנתיים ·he·
خلال سنتين ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} years›
a-benn {0} bloaz ·br·
an ceann {0} bliadhnaichean ·gd·
čez {0} leta ·sl·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
i gceann {0} bliana ·ga·
o {0} roky ·sk·
peste {0} ani ·ro·
po {0} metų ·lt·
ymhen {0} blynedd ·cy·
za {0} godine ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} lata ·pl·
za {0} lěta ·dsb· ·hsb·
za {0} roky ·cs·
за {0} године ·bs_Cyrl· ·sr·
праз {0} гады ·be·
через {0} года ·ru·
через {0} роки ·uk·
خلال {0} سنوات ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} years›
a-benn {0} a vloazioù ·br·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
i gceann {0} mbliana ·ga·
o {0} roka ·sk·
po {0} metų ·lt·
ymhen {0} blynedd ·cy·
za {0} lat ·pl·
za {0} roku ·cs·
праз {0} гадоў ·be·
через {0} лет ·ru·
через {0} років ·uk·
בעוד {0} שנה ·he·
خلال {0} سنة ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} years›
{0} aasta pärast ·et·
{0} év múlva ·hu·
{0} il ərzində ·az·
{0} jagi siste ·se_FI·
{0} jahkki maŋŋilit ·se·
{0} urte barru ·eu·
{0} vuoden päästä ·fi·
{0} yildan keyin ·uz·
{0} yıl sonra ·tr·
{0} ýyldan ·tk·
{0} жилийн дараа ·mn·
{0} жылдан кейін ·kk·
{0} жылдан кийин ·ky·
{0} йилдан сўнг ·uz_Cyrl·
{0} сылынан ·sah·
{0} шо даьлча ·ce·
{0} წელიწადში ·ka·
{0} տարուց ·hy·
{0} سال بعد ·fa·
{0} سال دله ·mzn·
{0} سال میں ·ur·
{0} سالن ۾ ·sd·
{0} سالوں میں ·ur_IN·
{0} يىلدىن كېيىن ·ug·
{0} वर्ष में ·hi·
{0} वर्षमा ·ne·
{0} वर्सांनीं ·kok·
{0} বছরে ·bn·
{0} বছৰত ·as·
{0} ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} વર્ષમાં ·gu·
{0} ବର୍ଷରେ ·or·
{0} ஆண்டுகளில் ·ta·
{0} సంవత్సరాల్లో ·te·
{0} ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} വർഷത്തിൽ ·ml·
{0} နှစ်အတွင်း ·my·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄬 ·ccp·
{0} ឆ្នាំទៀត ·km·
{0} 年后 ·yue_Hans·
{0} 年後 ·ja· ·yue· ·zh_Hant·
{0}년 후 ·ko·
{0}年后 ·zh·
+{0} y ·all·others·
a-benn {0} vloaz ·br·
a(n) {0} Joer ·lb·
an ceann {0} bliadhna ·gd·
baada ya miaka {0} ·sw·
ca di {0} agns ·fur·
čez {0} let ·sl·
d’aquí a {0} anys ·ca·
dalam {0} tahun ·id· ·ms·
dans {0} ans ·fr·
Dans {0} ans ·fr_CA·
deg {0} n iseggasen ·kab·
dentro de {0} anos ·pt_PT·
dentro de {0} años ·es·
di li {0} anu ·kea·
eftir {0} ár ·is·
em {0} anos ·pt·
eminyakeni engu-{0} ezayo ·zu·
en {0} anos ·gl·
en {0} años ·ast·
en {0} Johre ·ksh·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
ʻi he taʻu ʻe {0} ·to·
I {0} jár ·wae·
i gceann {0} bliain ·ga·
in {0} annos ·ia·
in {0} Jahren ·de·
in {0} years ·en·
le ƒe {0} me ·ee·
Letáŋhaŋ ómakȟa {0} kiŋháŋ ·lkt·
Nǔu ŋguꞋ {0} ·jgo·
o {0} rokov ·sk·
Oer {0} jier ·fy·
om {0} år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
om {0} ukioq ·kl·
oor {0} jaar ·af·
over {0} jaar ·nl·
pas {0} vjetësh ·sq·
pēc {0} gadiem ·lv·
peste {0} de ani ·ro·
po {0} metų ·lt·
post {0} jaroj ·eo·
sa {0} (na) taon ·fil·
sau {0} năm nữa ·vi·
tra {0} anni ·it·
um {0} ár ·fo·
ymhen {0} mlynedd ·cy·
za {0} godina ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} let ·cs·
za {0} lět ·dsb· ·hsb·
za {0} roku ·pl·
σε {0} έτη ·el·
за {0} година ·bs_Cyrl· ·sr·
за {0} години ·mk·
праз {0} года ·be·
след {0} години ·bg·
через {0} года ·ru·
через {0} року ·uk·
איבער {0} יאָר ·yi·
בעוד {0} שנים ·he·
په {0} کالونو کې ·ps·
خلال {0} سنة ·ar·
በ{0} ዓመታት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ዓ ·ti·
येत्या {0} वर्षांमध्ये ·mr·
වසර {0}කින් ·si·
ในอีก {0} ปี ·th·
ໃນອີກ {0} ປີ ·lo·
ལོ་འཁོར་ {0} ནང་ ·dz·
ᎾᎿ {0} ᎢᏧᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} years ago›
{0} o flynyddoedd yn ôl ·cy·
pirms {0} gadiem ·lv·
vör keijnem Johr ·ksh·
قبل {0} سنة ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} year ago›
-{0} y ·so·
{0} aasta eest ·et·
{0} an indaûr ·fur·
{0} anno fa ·it·
{0} annos retro ·ia·
{0} ár síðan ·fo·
{0} bhliadhna air ais ·gd·
{0} bhliain ó shin ·ga·
{0} bloaz zo ·br·
{0} évvel ezelőtt ·hu·
{0} il öncə ·az·
{0} jaar gelede ·af·
{0} jaar geleden ·nl·
{0} jahki árat ·se·
{0} jier lyn ·fy·
{0} n useggas aya ·kab·
{0} rok temu ·pl·
{0} taon ang nakalipas ·fil·
{0} unyaka odlule ·zu·
{0} vit më parë ·sq·
{0} vuosi sitten ·fi·
{0} year ago ·en·
{0} yil oldin ·uz·
{0} yıl önce ·tr·
{0} ýyl öň ·tk·
{0} год назад ·ru·
{0} год таму ·be·
{0} жилийн өмнө ·mn·
{0} жыл бұрын ·kk·
{0} жыл мурун ·ky·
{0} йил аввал ·uz_Cyrl·
{0} рік тому ·uk·
{0} шо хьалха ·ce·
{0} წლის წინ ·ka·
{0} տարի առաջ ·hy·
{0} سال پهرين ·sd·
{0} سال پہلے ·ur·
{0} سال پیش ·fa·
{0} کال مخکې ·ps·
{0} يىل ئىلگىرى ·ug·
{0} वर्ष अघि ·ne·
{0} वर्ष पहले ·hi·
{0} वर्षापूर्वी ·mr·
{0} বছর পূর্বে ·bn·
{0} বছৰৰ পূৰ্বে ·as·
{0} ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} વર્ષ પહેલાં ·gu·
{0} ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ·or·
{0} ஆண்டிற்கு முன் ·ta·
{0} సంవత్సరం క్రితం ·te·
{0} ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} വർഷം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ ᏥᎨᏒ ·chr·
acum {0} an ·ro·
antaŭ {0} jaro ·eo·
blwyddyn yn ôl ·cy·
diibmá ·se_FI·
Duela {0} urte ·eu·
Ɛ́gɛ́ mɔ́ ŋguꞋ {0} ·jgo·
fa {0} any ·ca·
för {0} år sedan ·sv·
for {0} år sidan ·nn·
for {0} år siden ·da· ·nb·
for {0} ukioq siden ·kl·
fyrir {0} ári ·is·
ƒe {0} si va yi ·ee·
há {0} ano ·pt·
hace {0} año ·es·
hai {0} ano ·gl·
hai {0} añu ·ast·
il y a {0} an ·fr·
Il y a {0} an ·fr_CA·
mwaka {0} uliopita ·sw·
pirms {0} gada ·lv·
pre {0} godine ·sr_Latn·
pred {0} letom ·sl·
před {0} lětom ·hsb·
před {0} rokem ·cs·
pred {0} rokom ·sk·
prieš {0} metus ·lt·
prije {0} godinu ·bs· ·hr·
pśed {0} lětom ·dsb·
sena ilu ·mt·
virun {0} Joer ·lb·
vor {0} Jahr ·de·
vor {0} jár ·wae·
vör {0} Johr ·ksh·
πριν από {0} έτος ·el·
пре {0} године ·sr·
пре {0} годину ·bs_Cyrl·
пред {0} година ·mk·
преди {0} година ·bg·
לפני שנה ·he·
פֿאַר {0} יאָר ·yi·
قبل سنة واحدة ·ar·
ቅድሚ {0} ዓ ·ti·
ከ{0} ዓመት በፊት ·am·
වසර {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} years ago›
{0} bhliadhna air ais ·gd·
{0} bhliain ó shin ·ga·
{0} flynedd yn ôl ·cy·
{0} jahkki árat ·se·
{0} vloaz zo ·br·
ovddet jagi ·se_FI·
pred {0} letoma ·sl·
před {0} lětomaj ·hsb·
pśed {0} lětoma ·dsb·
לפני שנתיים ·he·
قبل سنتين ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} years ago›
{0} bhliadhnaichean air ais ·gd·
{0} bliana ó shin ·ga·
{0} bloaz zo ·br·
{0} blynedd yn ôl ·cy·
{0} lata temu ·pl·
{0} snin ilu ·mt·
{0} гады таму ·be·
{0} года назад ·ru·
{0} роки тому ·uk·
acum {0} ani ·ro·
pre {0} godine ·sr_Latn·
před {0} lětami ·hsb·
pred {0} leti ·sl·
před {0} lety ·cs·
pred {0} rokmi ·sk·
prieš {0} metus ·lt·
prije {0} godine ·bs· ·hr·
pśed {0} lětami ·dsb·
пре {0} године ·bs_Cyrl· ·sr·
قبل {0} سنوات ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} years ago›
{0} a vloazioù zo ·br·
{0} blynedd yn ôl ·cy·
{0} lat temu ·pl·
{0} mbliana ó shin ·ga·
{0} snin ilu ·mt·
{0} гадоў таму ·be·
{0} лет назад ·ru·
{0} років тому ·uk·
pred {0} roka ·sk·
před {0} roku ·cs·
prieš {0} metų ·lt·
לפני {0} שנה ·he·
قبل {0} سنة ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} years ago›
-{0} y ·all·others·
{0} (na) taon ang nakalipas ·fil·
{0} aasta eest ·et·
{0} agns indaûr ·fur·
{0} anni fa ·it·
{0} annos retro ·ia·
{0} ár síðan ·fo·
{0} bliadhna air ais ·gd·
{0} bliain ó shin ·ga·
{0} évvel ezelőtt ·hu·
{0} il öncə ·az·
{0} iminyaka edlule ·zu·
{0} jaar gelede ·af·
{0} jaar geleden ·nl·
{0} jagi dás ovdal ·se_FI·
{0} jahkki árat ·se·
{0} jier lyn ·fy·
{0} n iseggasen aya ·kab·
{0} năm trước ·vi·
{0} o flynyddoedd yn ôl ·cy·
{0} roku temu ·pl·
{0} snin ilu ·mt·
{0} tahun lalu ·ms·
{0} tahun yang lalu ·id·
{0} vjet më parë ·sq·
{0} vloaz zo ·br·
{0} vuotta sitten ·fi·
{0} years ago ·en·
{0} yil oldin ·uz·
{0} yıl önce ·tr·
{0} ýyl öň ·tk·
{0} года назад ·ru·
{0} года таму ·be·
{0} жилийн өмнө ·mn·
{0} жыл бұрын ·kk·
{0} жыл мурун ·ky·
{0} йил аввал ·uz_Cyrl·
{0} року тому ·uk·
{0} сыл ынараа өттүгэр ·sah·
{0} шо хьалха ·ce·
{0} წლის წინ ·ka·
{0} տարի առաջ ·hy·
{0} سال پهرين ·sd·
{0} سال پہلے ·ur·
{0} سال پیش ·fa· ·mzn·
{0} کاله مخکې ·ps·
{0} يىل ئىلگىرى ·ug·
{0} वर्ष अघि ·ne·
{0} वर्ष पहले ·hi·
{0} वर्षांपूर्वी ·mr·
{0} वर्सां आदीं ·kok·
{0} বছর পূর্বে ·bn·
{0} বছৰৰ পূৰ্বে ·as·
{0} ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} વર્ષ પહેલાં ·gu·
{0} ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ·or·
{0} ஆண்டுகளுக்கு முன் ·ta·
{0} సంవత్సరాల క్రితం ·te·
{0} ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} വർഷം മുമ്പ് ·ml·
{0} ปีที่แล้ว ·th·
{0} ປີກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ឆ្នាំ​មុន ·km·
{0} ᎢᏧᏕᏘᏴᏌᏗᏒᎢ ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 年前 ·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
{0}년 전 ·ko·
{0}年前 ·zh·
a ten {0} anu ·kea·
acum {0} de ani ·ro·
antaŭ {0} jaroj ·eo·
cor {0} jár ·wae·
Duela {0} urte ·eu·
Ɛ́gɛ́ mɔ́ ŋguꞋ {0} ·jgo·
fa {0} anys ·ca·
för {0} år sedan ·sv·
for {0} år sidan ·nn·
for {0} år siden ·da· ·nb·
for {0} ukioq siden ·kl·
fyrir {0} árum ·is·
ƒe {0} si wo va yi ·ee·
há {0} anos ·pt·
hace {0} años ·es·
hai {0} anos ·gl·
hai {0} años ·ast·
Hékta ómakȟa {0} kʼuŋ héhaŋ ·lkt·
il y a {0} ans ·fr·
Il y a {0} ans ·fr_CA·
miaka {0} iliyopita ·sw·
pirms {0} gadiem ·lv·
pre {0} godina ·sr_Latn·
před {0} lětami ·hsb·
pred {0} leti ·sl·
před {0} lety ·cs·
pred {0} rokmi ·sk·
prieš {0} metų ·lt·
prije {0} godina ·bs· ·hr·
pśed {0} lětami ·dsb·
taʻu ʻe {0} kuoʻosi ·to·
viru(n) {0} Joer ·lb·
vor {0} Jahren ·de·
vör {0} Johre ·ksh·
πριν από {0} έτη ·el·
пре {0} година ·bs_Cyrl· ·sr·
пред {0} години ·mk·
преди {0} години ·bg·
לפני {0} שנים ·he·
פֿאַר {0} יאָר ·yi·
قبل {0} سنة ·ar·
ቅድሚ {0} ዓ ·ti·
ከ{0} ዓመታት በፊት ·am·
වසර {0}කට පෙර ·si·
ལོ་འཁོར་ {0} ཧེ་མ་ ·dz·
ပြီးခဲ့သည့် {0} နှစ် ·my·
Relative Year Short
-2
a-bhòn-uiridh ·gd·
-1English: ‹last yr.›
á síðasta ári ·is·
an-uiridh ·gd·
anno scorso ·it·
ano pasado ·gl·
ano passado ·pt·
anul trecut ·ro·
anuraidh ·ga·
aurreko urtea ·eu·
el año pasado ·es· ·es_419·
előző év ·hu·
geçen yıl ·tr·
i fjol ·sv·
i fjor ·nb·
l’année dernière ·fr·
l’añu pas. ·ast·
l’any passat ·ca·
lani ·sl·
last yr ·en_SG·
last yr. ·en·
letztes Jahr ·de·
minulý rok ·cs· ·sk·
nakaraang taon ·fil·
năm ngoái ·vi·
oʻtgan yil ·uz·
praėjusiais metais ·lt·
prošle god. ·hr· ·sr_Latn·
sidste år ·da·
taʻu kuoʻosi ·to·
thn lepas ·ms·
viime v ·fi·
vitin e kaluar ·sq·
vorig jaar ·nl·
w zeszłym roku ·pl·
warlene ·br·
πέρσι ·el·
былтыр ·ky·
в прошлом г. ·ru·
мин. г. ·bg·
минатата година ·mk·
прошле год. ·sr·
торік ·uk·
გასულ წელს ·ka·
השנה שעברה ·he·
پروسږکال ·ps·
سال گذشته ·fa·
گزشتہ سال ·ur·
ያለፈው ዓመት ·am·
मागील वर्ष ·mr·
গত বছর ·bn·
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ·pa·
ગયા વર્ષે ·gu·
கடந்த ஆண்டு ·ta·
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ·kn·
കഴിഞ്ഞ വർഷം ·ml·
පසුගිය වසර ·si·
ปีที่แล้ว ·th·
𑄉𑄬𑄣𑄳𑄠𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​មុន ·km·
上年 ·zh_Hant_HK·
去年 ·zh· ·zh_Hant·
昨年 ·ja·
0English: ‹this yr.›
á þessu ári ·is·
am bliadhna ·gd·
an bhl. seo ·ga·
anul acesta ·ro·
aurten ·eu·
bu yil ·uz·
bu yıl ·tr·
cette année ·fr·
dán jagi ·se_FI·
dieses Jahr ·de·
dit jaar ·nl·
enguany ·ca·
este ano ·gl· ·pt·
este año ·es· ·es_419·
esti añu ·ast·
ez az év ·hu·
hevlene ·br·
i år ·da· ·nb· ·sv·
këtë vit ·sq·
letos ·sl·
năm nay ·vi·
ngayong taon ·fil·
ove god. ·hr· ·sr_Latn·
quest’anno ·it·
šiais metais ·lt·
taʻú ni ·to·
tänä v ·fi·
tento rok ·cs· ·sk·
this yr ·en_SG·
this yr. ·en·
thn ini ·ms·
w tym roku ·pl·
φέτος ·el·
быйыл ·ky·
в этом г. ·ru·
оваа година ·mk·
ове год. ·sr·
т. г. ·bg·
цього року ·uk·
ამ წელს ·ka·
השנה ·he·
اس سال ·ur·
امسال ·fa·
سږکال ·ps·
በዚህ ዓመት ·am·
हे वर्ष ·mr·
এই বছর ·bn·
ਇਹ ਸਾਲ ·pa·
આ વર્ષે ·gu·
இந்த ஆண்டு ·ta·
ಈ ವರ್ಷ ·kn·
ഈ വർ‌ഷം ·ml·
මෙම වසර ·si·
ปีนี้ ·th·
𑄃𑄳𑄆𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​នេះ ·km·
今年 ·ja· ·zh· ·zh_Hant· ·zh_Hant_HK·
1English: ‹next yr.›
á næsta ári ·is·
an ath-bhliadhna ·gd·
an bhl. seo chugainn ·ga·
anno prossimo ·it·
anul viitor ·ro·
ar bl. a zeu ·br·
boahtte jagi ·se_FI·
budúci rok ·sk·
el próximo año ·es·
ensi v ·fi·
gelecek yıl ·tr·
hurrengo urtea ·eu·
keyingi yil ·uz·
kitais metais ·lt·
következő év ·hu·
l’année prochaine ·fr·
l’añu vin. ·ast·
l’any que ve ·ca·
nächstes Jahr ·de·
næste år ·da·
năm sau ·vi·
naslednje leto ·sl·
nästa år ·sv·
neste år ·nb·
next yr ·en_SG·
next yr. ·en·
příští rok ·cs·
próximo ano ·pt·
seguinte ano ·gl·
sledeće god. ·sr_Latn·
sljedeće god. ·hr·
susunod na taon ·fil·
taʻu kahaʻu ·to·
thn depan ·ms·
vitin e ardhshëm ·sq·
volgend jaar ·nl·
w przyszłym roku ·pl·
επόμενο έτος ·el·
в след. г. ·ru·
наступного року ·uk·
следв. г. ·bg·
следеће год. ·sr·
следната година ·mk·
эмдиги жылы ·ky·
მომავალ წელს ·ka·
השנה הבאה ·he·
اگلے سال ·ur·
بل کال ·ps·
سال آینده ·fa·
የሚቀጥለው ዓመት ·am·
पुढील वर्ष ·mr·
পরের বছর ·bn·
ਅਗਲਾ ਸਾਲ ·pa·
આવતા વર્ષે ·gu·
அடுத்த ஆண்டு ·ta·
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ·kn·
അടുത്തവർഷം ·ml·
ඊළඟ වසර ·si·
ปีหน้า ·th·
𑄛𑄧𑄢𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​ក្រោយ ·km·
下年 ·zh_Hant_HK·
明年 ·zh· ·zh_Hant·
翌年 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} years›
pēc {0} g. ·lv·
ymhen {0} mlynedd ·cy·
خلال {0} سنة ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} yr.›
{0} a pärast ·et·
{0} év múlva ·hu·
{0} il ərzində ·az·
{0} j. siste ·se_FI·
{0} urte barru ·eu·
{0} v päästä ·fi·
{0} ý-dan ·tk·
{0} yildan keyin ·uz·
{0} yıl sonra ·tr·
{0} ж. кейін ·kk·
{0} жилийн дараа ·mn·
{0} жыл. кийин ·ky·
{0} ш. даьлча ·ce·
{0} წელში ·ka·
{0} տարուց ·hy·
{0} سال بعد ·fa·
{0} سال میں ·ur· ·ur_IN·
{0} سالن ۾ ·sd·
{0} वर्ष में ·hi·
{0} वर्षमा ·ne·
{0} वर्षामध्ये ·mr·
{0} বছরে ·bn·
{0} বছৰত ·as·
{0} ਸਾਲ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} વર્ષમાં ·gu·
{0} ବ. ରେ ·or·
{0} ஆண்டில் ·ta·
{0} సం.లో ·te·
{0} ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ·kn·
{0} വർഷത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄬 ·ccp·
+{0} y ·so·
a-benn {0} bl. ·br·
an {0} bhlia. ·gd·
an {0} J. ·lb·
baada ya mwaka {0} ·sw·
čez {0} leto ·sl·
d’aquí a {0} any ·ca·
dans {0} a ·fr·
deg {0} sg. ·kab·
dentro de {0} a ·es·
dentro de {0} ano ·pt_PT·
eftir {0} ár ·is·
em {0} ano ·pt·
en {0} a ·es_MX·
en {0} ano ·gl·
en {0} añu ·ast·
fi żmien sena ·mt·
i gceann {0} bl. ·ga·
in {0} an. ·ia·
in {0} Jahr ·de·
in {0} yr ·en_001· ·en_AU·
in {0} yr. ·en· ·en_CA·
le ƒe {0} me ·ee·
o {0} r. ·sk·
om {0} år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
onyakeni ongu-{0} ozayo ·zu·
oor {0} j. ·af·
over {0} jaar ·nl·
pas {0} viti ·sq·
pēc {0} g. ·lv·
peste {0} an ·ro·
po {0} m. ·lt·
sa {0} taon ·fil·
tra {0} anno ·it·
um {0} ár ·fo·
ymhen blwyddyn ·cy·
za {0} g. ·hr·
za {0} god. ·bs· ·sr_Latn·
za {0} l. ·dsb· ·hsb·
za {0} r. ·cs·
za {0} rok ·pl·
σε {0} έτος ·el·
за {0} год. ·mk· ·sr·
праз {0} г. ·be·
след {0} г. ·bg·
через {0} г. ·ru·
через {0} р. ·uk·
איבער א יאָר ·yi·
בעוד שנה ·he·
په {0} کال کې ·ps·
خلال سنة واحدة ·ar·
በ{0} ዓመታት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ዓ ·ti·
වසර {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎤᏕ. ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} years›
{0} jagi siste ·se_FI·
a-benn {0} bl. ·br·
an {0} bhlia. ·gd·
čez {0} leti ·sl·
i gceann {0} bhl. ·ga·
ymhen {0} flynedd ·cy·
za {0} l. ·dsb· ·hsb·
בעוד שנתיים ·he·
خلال سنتين ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} years›
a-benn {0} bl. ·br·
an {0} blia. ·gd·
čez {0} leta ·sl·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
i gceann {0} bl. ·ga·
o {0} r. ·sk·
peste {0} ani ·ro·
po {0} m. ·lt·
ymhen {0} blynedd ·cy·
za {0} g. ·hr·
za {0} god. ·bs· ·sr_Latn·
za {0} l. ·dsb· ·hsb·
za {0} lata ·pl·
za {0} r. ·cs·
за {0} год. ·sr·
праз {0} г. ·be·
через {0} г. ·ru·
через {0} р. ·uk·
خلال {0} سنوات ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} years›
a-benn {0} bl. ·br·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
i gceann {0} mbl. ·ga·
o {0} r. ·sk·
po {0} m. ·lt·
ymhen {0} blynedd ·cy·
za {0} lat ·pl·
za {0} r. ·cs·
праз {0} г. ·be·
через {0} л. ·ru·
через {0} р. ·uk·
בעוד {0} שנה ·he·
خلال {0} سنة ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} yr.›
{0} a pärast ·et·
{0} év múlva ·hu·
{0} il ərzində ·az·
{0} j. siste ·se_FI·
{0} urte barru ·eu·
{0} v päästä ·fi·
{0} ý-dan ·tk·
{0} yildan keyin ·uz·
{0} yıl sonra ·tr·
{0} ж. кейін ·kk·
{0} жилийн дараа ·mn·
{0} жыл. кийин ·ky·
{0} ш. даьлча ·ce·
{0} წელში ·ka·
{0} տարուց ·hy·
{0} سال بعد ·fa·
{0} سال دله ·mzn·
{0} سال میں ·ur·
{0} سالن ۾ ·sd·
{0} سالوں میں ·ur_IN·
{0} वर्ष में ·hi·
{0} वर्षमा ·ne·
{0} वर्षांमध्ये ·mr·
{0} वर्सांनीं ·kok·
{0} বছরে ·bn·
{0} বছৰত ·as·
{0} ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} વર્ષમાં ·gu·
{0} ବ. ରେ ·or·
{0} ஆண்டுகளில் ·ta·
{0} సం.ల్లో ·te·
{0} ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} വർഷത്തിൽ ·ml·
{0} နှစ်အတွင်း ·my·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄬 ·ccp·
{0} ឆ្នាំទៀត ·km·
{0} 年后 ·yue_Hans·
{0} 年後 ·ja· ·yue· ·zh_Hant·
{0}년 후 ·ko·
{0}年后 ·zh·
+{0} y ·qu· ·so·
a-benn {0} bl. ·br·
a(n) {0} J. ·lb·
an {0} blia. ·gd·
baada ya miaka {0} ·sw·
čez {0} let ·sl·
d’aquí a {0} anys ·ca·
dalam {0} thn ·ms·
dans {0} a ·fr·
deg {0} sg. ·kab·
dentro de {0} a ·es·
dentro de {0} anos ·pt_PT·
di li {0} anu ·kea·
dlm {0} thn ·id·
eftir {0} ár ·is·
em {0} anos ·pt·
eminyakeni engu-{0} ezayo ·zu·
en {0} a ·es_MX·
en {0} anos ·gl·
en {0} años ·ast·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
ʻi he taʻu ʻe {0} ·to·
i gceann {0} bl. ·ga·
in {0} an. ·ia·
in {0} Jahren ·de·
in {0} yr ·en_001·
in {0} yr. ·en·
in {0} yrs ·en_AU·
in {0} yrs. ·en_CA·
le ƒe {0} me ·ee·
o {0} r. ·sk·
om {0} år ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
oor {0} j. ·af·
over {0} jaar ·nl·
pas {0} vjetësh ·sq·
pēc {0} g. ·lv·
peste {0} de ani ·ro·
po {0} m. ·lt·
sa {0} (na) taon ·fil·
sau {0} năm nữa ·vi·
tra {0} anni ·it·
um {0} ár ·fo·
ymhen {0} mlynedd ·cy·
za {0} g. ·hr·
za {0} god. ·bs· ·sr_Latn·
za {0} l. ·cs· ·dsb· ·hsb·
za {0} roku ·pl·
σε {0} έτη ·el·
за {0} год. ·mk· ·sr·
праз {0} г. ·be·
след {0} г. ·bg·
через {0} г. ·ru·
через {0} р. ·uk·
איבער {0} יאָר ·yi·
בעוד {0} שנים ·he·
په {0} کالونو کې ·ps·
خلال {0} سنة ·ar·
በ{0} ዓመታት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ዓ ·ti·
වසර {0}කින් ·si·
ใน {0} ปี ·th·
ໃນອີກ {0} ປີ ·lo·
ᎾᎿ {0} ᎤᏕ. ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} years ago›
{0} o flynyddoedd yn ôl ·cy·
pirms {0} g. ·lv·
قبل {0} سنة ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} yr. ago›
-{0} y ·so·
{0} a eest ·et·
{0} an. retro ·ia·
{0} anno fa ·it·
{0} ár síðan ·fo·
{0} bhl. ó shin ·ga·
{0} bl. zo ·br·
{0} évvel ezelőtt ·hu·
{0} il öncə ·az·
{0} j. gelede ·af·
{0} jaar geleden ·nl·
{0} rok temu ·pl·
{0} sg. aya ·kab·
{0} taon ang nakalipas ·fil·
{0} unyaka odlule ·zu·
{0} v sitten ·fi·
{0} vit më parë ·sq·
{0} ý. öň ·tk·
{0} yil oldin ·uz·
{0} yıl önce ·tr·
{0} yr ago ·en_001· ·en_AU·
{0} yr. ago ·en· ·en_CA·
{0} г. назад ·ru·
{0} г. таму ·be·
{0} ж. бұрын ·kk·
{0} жилийн өмнө ·mn·
{0} жыл мурун ·ky·
{0} р. тому ·uk·
{0} ш. хьалха ·ce·
{0} წლის წინ ·ka·
{0} տ առաջ ·hy·
{0} سال پهرين ·sd·
{0} سال پہلے ·ur· ·ur_IN·
{0} سال پیش ·fa·
{0} کال مخکې ·ps·
{0} वर्ष अघि ·ne·
{0} वर्ष पहले ·hi·
{0} वर्षापूर्वी ·mr·
{0} বছর পূর্বে ·bn·
{0} বছৰৰ পূৰ্বে ·as·
{0} ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} વર્ષ પહેલાં ·gu·
{0} ବ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} ஆண்டிற்கு முன் ·ta·
{0} సం. క్రితం ·te·
{0} ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} വർഷം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎤᏕ. ᏥᎨᏒ ·chr·
acum {0} an ·ro·
blwyddyn yn ôl ·cy·
diibmá ·se_FI·
Duela {0} urte ·eu·
fa {0} any ·ca·
för {0} år sen ·sv·
for {0} år sidan ·nn·
for {0} år siden ·da· ·nb·
fyrir {0} ári ·is·
há {0} ano ·pt·
hace {0} a ·es·
hai {0} ano ·gl·
hai {0} añu ·ast·
il y a {0} a ·fr·
le ƒe {0} si va yi me ·ee·
mwaka {0} uliopita ·sw·
o {0} bhlia. ·gd·
pirms {0} g. ·lv·
pre {0} god. ·sr_Latn·
před {0} l. ·hsb·
pred {0} letom ·sl·
pred {0} r. ·sk·
před {0} r. ·cs·
prieš {0} m. ·lt·
prije {0} g. ·hr·
prije {0} god. ·bs·
pśed {0} l. ·dsb·
sa sena ilu ·mt·
virun {0} J. ·lb·
vor {0} Jahr ·de·
πριν από {0} έτος ·el·
пре {0} год. ·sr·
пред {0} год. ·mk·
преди {0} г. ·bg·
לפני שנה ·he·
פֿאַר {0} יאָר ·yi·
قبل سنة واحدة ·ar·
ቅድሚ -{0} ዓ ·ti·
ከ{0} ዓመታት በፊት ·am·
වසර {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} years ago›
{0} bhl. ó shin ·ga·
{0} bl. zo ·br·
{0} flynedd yn ôl ·cy·
o {0} bhlia. ·gd·
ovddet jagi ·se_FI·
před {0} l. ·hsb·
pred {0} letoma ·sl·
pśed {0} l. ·dsb·
לפני שנתיים ·he·
قبل سنتين ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} years ago›
{0} bl. ó shin ·ga·
{0} bl. zo ·br·
{0} blynedd yn ôl ·cy·
{0} lata temu ·pl·
{0} snin ilu ·mt·
{0} г. назад ·ru·
{0} г. таму ·be·
{0} р. тому ·uk·
acum {0} ani ·ro·
o {0} blia. ·gd·
pre {0} god. ·sr_Latn·
před {0} l. ·hsb·
pred {0} leti ·sl·
pred {0} r. ·sk·
před {0} r. ·cs·
prieš {0} m. ·lt·
prije {0} g. ·hr·
prije {0} god. ·bs·
pśed {0} l. ·dsb·
пре {0} год. ·sr·
قبل {0} سنوات ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} years ago›
{0} bl. zo ·br·
{0} blynedd yn ôl ·cy·
{0} lat temu ·pl·
{0} mbl. ó shin ·ga·
{0} snin ilu ·mt·
{0} г. таму ·be·
{0} л. назад ·ru·
{0} р. тому ·uk·
pred {0} r. ·sk·
před {0} r. ·cs·
prieš {0} m. ·lt·
לפני {0} שנה ·he·
قبل {0} سنة ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} yr. ago›
-{0} y ·qu· ·so·
{0} (na) taon ang nakalipas ·fil·
{0} a eest ·et·
{0} an. retro ·ia·
{0} anni fa ·it·
{0} ár síðan ·fo·
{0} bl. ó shin ·ga·
{0} bl. zo ·br·
{0} évvel ezelőtt ·hu·
{0} il öncə ·az·
{0} j. dás ovdal ·se_FI·
{0} j. gelede ·af·
{0} jaar geleden ·nl·
{0} năm trước ·vi·
{0} o flynyddoedd yn ôl ·cy·
{0} roku temu ·pl·
{0} sg. aya ·kab·
{0} snin ilu ·mt·
{0} thn lalu ·id· ·ms·
{0} unyaka odlule ·zu·
{0} v sitten ·fi·
{0} vjet më parë ·sq·
{0} ý. öň ·tk·
{0} yil oldin ·uz·
{0} yıl önce ·tr·
{0} yr ago ·en_001·
{0} yr. ago ·en·
{0} yrs ago ·en_AU·
{0} yrs. ago ·en_CA·
{0} г. назад ·ru·
{0} г. таму ·be·
{0} ж. бұрын ·kk·
{0} жилийн өмнө ·mn·
{0} жыл мурун ·ky·
{0} р. тому ·uk·
{0} ш. хьалха ·ce·
{0} წლის წინ ·ka·
{0} տ առաջ ·hy·
{0} سال پهرين ·sd·
{0} سال پہلے ·ur·
{0} سال پیش ·fa· ·mzn·
{0} سالوں پہلے ·ur_IN·
{0} کاله مخکې ·ps·
{0} वर्ष अघि ·ne·
{0} वर्ष पहले ·hi·
{0} वर्षांपूर्वी ·mr·
{0} वर्स आदीं ·kok·
{0} বছর পূর্বে ·bn·
{0} বছৰৰ পূৰ্বে ·as·
{0} ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} વર્ષ પહેલાં ·gu·
{0} ବ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} ஆண்டுகளுக்கு முன் ·ta·
{0} సం. క్రితం ·te·
{0} ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} വർഷം മുമ്പ് ·ml·
{0} ปีที่แล้ว ·th·
{0} ປີກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ឆ្នាំ​មុន ·km·
{0} ᎤᏕ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 年前 ·ja· ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
{0}년 전 ·ko·
{0}年前 ·zh·
a ten {0} anu ·kea·
acum {0} de ani ·ro·
Duela {0} urte ·eu·
fa {0} anys ·ca·
för {0} år sen ·sv·
for {0} år sidan ·nn·
for {0} år siden ·da· ·nb·
fyrir {0} árum ·is·
há {0} anos ·pt·
hace {0} a ·es·
hai {0} anos ·gl·
hai {0} años ·ast·
il y a {0} a ·fr·
le ƒe {0} si va yi me ·ee·
miaka {0} iliyopita ·sw·
o {0} blia. ·gd·
pirms {0} g. ·lv·
pre {0} god. ·sr_Latn·
před {0} l. ·cs· ·hsb·
pred {0} leti ·sl·
pred {0} r. ·sk·
prieš {0} m. ·lt·
prije {0} g. ·hr·
prije {0} god. ·bs·
pśed {0} l. ·dsb·
taʻu ʻe {0} kuoʻosi ·to·
viru(n) {0} J. ·lb·
vor {0} Jahren ·de·
πριν από {0} έτη ·el·
пре {0} год. ·sr·
пред {0} год. ·mk·
преди {0} г. ·bg·
לפני {0} שנים ·he·
פֿאַר {0} יאָר ·yi·
قبل {0} سنة ·ar·
ቅድሚ {0} ዓ ·ti·
ከ{0} ዓመታት በፊት ·am·
වසර {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် {0} နှစ် ·my·
Relative Year Narrow
-2
a-bh-uir. ·gd·
-1English: ‹last yr.›
á síðasta ári ·is·
an-uir. ·gd·
anno scorso ·it·
ano pasado ·gl·
ano passado ·pt·
añu pas. ·ast·
anul trecut ·ro·
anuraidh ·ga·
aurreko urtea ·eu·
el año pasado ·es· ·es_419·
előző év ·hu·
geçen yıl ·tr·
i fjol ·sv·
i fjor ·nb·
l’année dernière ·fr·
l’any passat ·ca·
lani ·sl·
letztes Jahr ·de·
minulý rok ·cs· ·sk·
nakaraang taon ·fil·
năm ngoái ·vi·
oʻtgan yil ·uz·
praėjusiais metais ·lt·
prošle g. ·hr· ·sr_Latn·
sidste år ·da·
taʻu kuoʻosi ·to·
thn lepas ·ms·
viime v ·fi·
vitin e kaluar ·sq·
vorig jaar ·nl·
w zeszłym roku ·pl·
warlene ·br·
πέρσι ·el·
былтыр ·ky·
в пр. г. ·ru·
мин. г. ·bg·
минатата година ·mk·
прошле г. ·sr·
торік ·uk·
გასულ წელს ·ka·
השנה שעברה ·he·
پروسږکال ·ps·
سال گذشته ·fa·
گزشتہ سال ·ur·
ያለፈው ዓመት ·am·
मागील वर्ष ·mr·
গত বছর ·bn·
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ·pa·
ગયા વર્ષે ·gu·
கடந்த ஆண்டு ·ta·
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ·kn·
കഴിഞ്ഞ വർഷം ·ml·
පසුගිය වසර ·si·
ปีที่แล้ว ·th·
𑄉𑄬𑄣𑄳𑄠𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​មុន ·km·
上年 ·zh_Hant_HK·
去年 ·zh· ·zh_Hant·
昨年 ·ja·
0English: ‹this yr.›
á þessu ári ·is·
am bl. ·gd·
an bhl. seo ·ga·
anul acesta ·ro·
aurten ·eu·
bu yil ·uz·
bu yıl ·tr·
cette année ·fr·
dieses Jahr ·de·
dit jaar ·nl·
enguany ·ca·
este ano ·gl· ·pt·
este año ·es· ·es_419·
esti añu ·ast·
ez az év ·hu·
hevlene ·br·
i år ·da· ·nb· ·sv·
këtë vit ·sq·
letos ·sl·
năm nay ·vi·
ngayong taon ·fil·
ove g. ·hr· ·sr_Latn·
quest’anno ·it·
šiais metais ·lt·
taʻú ni ·to·
tänä v ·fi·
tento rok ·cs· ·sk·
thn ini ·ms·
w tym roku ·pl·
φέτος ·el·
быйыл ·ky·
в эт. г. ·ru·
оваа година ·mk·
ове г. ·sr·
т. г. ·bg·
цього року ·uk·
ამ წელს ·ka·
השנה ·he·
اس سال ·ur·
امسال ·fa·
سږکال ·ps·
በዚህ ዓመት ·am·
हे वर्ष ·mr·
এই বছর ·bn·
ਇਹ ਸਾਲ ·pa·
આ વર્ષે ·gu·
இந்த ஆண்டு ·ta·
ಈ ವರ್ಷ ·kn·
ഈ വർ‌ഷം ·ml·
මෙම වසර ·si·
ปีนี้ ·th·
𑄃𑄳𑄆𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​នេះ ·km·
今年 ·ja· ·zh· ·zh_Hant· ·zh_Hant_HK·
1English: ‹next yr.›
á næsta ári ·is·
an ath-bhl. ·gd·
an bhl. seo chugainn ·ga·
anno prossimo ·it·
añu vin. ·ast·
anul viitor ·ro·
ar bl. a zeu ·br·
budúci rok ·sk·
el próximo año ·es·
ensi v ·fi·
gelecek yıl ·tr·
hurrengo urtea ·eu·
keyingi yil ·uz·
kitais metais ·lt·
következő év ·hu·
l’année prochaine ·fr·
l’any que ve ·ca·
nächstes Jahr ·de·
næste år ·da·
năm sau ·vi·
naslednje leto ·sl·
nästa år ·sv·
neste år ·nb·
příští rok ·cs·
próximo ano ·pt·
seguinte ano ·gl·
sledeće g. ·sr_Latn·
sljedeće g. ·hr·
susunod na taon ·fil·
taʻu kahaʻu ·to·
thn depan ·ms·
vitin e ardhshëm ·sq·
volgend jaar ·nl·
w przyszłym roku ·pl·
επόμενο έτος ·el·
в сл. г. ·ru·
наступного року ·uk·
сл. г. ·bg·
следеће г. ·sr·
следната година ·mk·
эмдиги жылы ·ky·
მომავალ წელს ·ka·
השנה הבאה ·he·
اگلے سال ·ur·
بل کال ·ps·
سال آینده ·fa·
የሚቀጥለው ዓመት ·am·
पुढील वर्ष ·mr·
পরের বছর ·bn·
ਅਗਲਾ ਸਾਲ ·pa·
આવતા વર્ષે ·gu·
அடுத்த ஆண்டு ·ta·
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ·kn·
അടുത്തവർഷം ·ml·
ඊළඟ වසර ·si·
ปีหน้า ·th·
𑄛𑄧𑄢𑄬 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ឆ្នាំ​ក្រោយ ·km·
下年 ·zh_Hant_HK·
明年 ·zh· ·zh_Hant·
翌年 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} years›
pēc {0} g. ·lv·
ymhen {0} mlynedd ·cy·
خلال {0} سنة ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} yr.›
{0} a pärast ·et·
{0} év múlva ·hu·
{0} il ərzində ·az·
{0} jagi siste ·se_FI·
{0} urte barru ·eu·
{0} v päästä ·fi·
{0} ý-dan ·tk·
{0} yildan keyin ·uz·
{0} yıl sonra ·tr·
{0} ж. кейін ·kk·
{0} жилийн дараа ·mn·
{0} жыл. кийин ·ky·
{0} ш. даьлча ·ce·
{0} წელში ·ka·
{0} տարուց ·hy·
{0} سال بعد ·fa·
{0} سال میں ·ur·
{0} سالن ۾ ·sd·
{0} वर्ष में ·hi·
{0} वर्षमा ·ne·
{0} বছরে ·bn·
{0} বছৰত ·as·
{0} ਸਾਲ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} વર્ષમાં ·gu·
{0} ବ. ରେ ·or·
{0} ஆ. ·ta·
{0} సం.లో ·te·
{0} ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ·kn·
{0} വർഷത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄬 ·ccp·
+{0} a ·fr·
+{0} an ·ro·
+{0} ano ·pt_PT·
+{0} år ·nb· ·sv·
+{0} bhl. ·ga· ·gd·
+{0} bl. ·br·
+{0} J. ·lb·
+{0} y ·so·
+{0} г. ·ru·
baada ya mwaka {0} ·sw·
čez {0} leto ·sl·
d’aquí a {0} any ·ca·
deg {0} sg. ·kab·
dentro de {0} a ·es·
eftir {0} ár ·is·
em {0} ano ·pt·
en {0} a ·es_MX·
en {0} a. ·ast·
en {0} ano ·gl·
fi żmien sena ·mt·
in {0} an. ·ia·
in {0} Jahr ·de·
in {0} yr ·en_001· ·en_AU·
in {0} yr. ·en_CA·
le ƒe {0} si gbɔna me ·ee·
o {0} r. ·sk·
om {0} år ·da· ·nn·
onyakeni ongu-{0} ozayo ·zu·
oor {0} j. ·af·
over {0} jaar ·nl·
pas {0} viti ·sq·
pēc {0} g. ·lv·
po {0} m. ·lt·
sa {0} taon ·fil·
tra {0} anno ·it·
um {0} ár ·fo·
ymhen blwyddyn ·cy·
za {0} g. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} l. ·dsb· ·hsb·
za {0} r. ·cs·
za {0} rok ·pl·
σε {0} έτος ·el·
за {0} г. ·sr·
за {0} год. ·mk·
за {0} р. ·uk·
праз {0} г. ·be·
сл. {0} г. ·bg·
איבער {0} יאָר ·yi·
בעוד שנה ·he·
په {0} کال کې ·ps·
خلال سنة واحدة ·ar·
በ{0} ዓመታት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ዓ ·ti·
येत्या {0} वर्षामध्ये ·mr·
වසර {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎤᏕ. ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} years›
{0} jagi siste ·se_FI·
+{0} bhl. ·ga· ·gd·
+{0} bl. ·br·
čez {0} leti ·sl·
ymhen {0} flynedd ·cy·
za {0} l. ·dsb· ·hsb·
בעוד שנתיים ·he·
خلال سنتين ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} years›
+{0} ani ·ro·
+{0} bl. ·br· ·ga· ·gd·
+{0} г. ·ru·
čez {0} leta ·sl·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
o {0} r. ·sk·
po {0} m. ·lt·
ymhen {0} blynedd ·cy·
za {0} g. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} l. ·dsb· ·hsb·
za {0} lata ·pl·
za {0} r. ·cs·
за {0} г. ·sr·
за {0} р. ·uk·
праз {0} г. ·be·
خلال {0} سنوات ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} years›
+{0} bl. ·br·
+{0} mbl. ·ga·
+{0} л. ·ru·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
o {0} r. ·sk·
po {0} m. ·lt·
ymhen {0} blynedd ·cy·
za {0} lat ·pl·
za {0} r. ·cs·
за {0} р. ·uk·
праз {0} г. ·be·
בעוד {0} שנה ·he·
خلال {0} سنة ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} yr.›
{0} a pärast ·et·
{0} év múlva ·hu·
{0} il ərzində ·az·
{0} jagi siste ·se_FI·
{0} urte barru ·eu·
{0} v päästä ·fi·
{0} ý-dan ·tk·
{0} yildan keyin ·uz·
{0} yıl sonra ·tr·
{0} ж. кейін ·kk·
{0} жилийн дараа ·mn·
{0} жыл. кийин ·ky·
{0} ш. даьлча ·ce·
{0} წელში ·ka·
{0} տարուց ·hy·
{0} سال بعد ·fa·
{0} سال دله ·mzn·
{0} سال میں ·ur·
{0} سالن ۾ ·sd·
{0} वर्ष में ·hi·
{0} वर्षमा ·ne·
{0} वर्सांनीं ·kok·
{0} বছরে ·bn·
{0} বছৰত ·as·
{0} ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} વર્ષમાં ·gu·
{0} ବ. ରେ ·or·
{0} ஆ. ·ta·
{0} సం.ల్లో ·te·
{0} ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} വർഷത്തിൽ ·ml·
{0} နှစ်အတွင်း ·my·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄬 ·ccp·
{0} ឆ្នាំទៀត ·km·
{0} 年后 ·yue_Hans·
{0} 年後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}년 후 ·ko·
{0}年后 ·zh·
{0}年後 ·ja· ·zh_Hant_HK·
+{0} a ·fr·
+{0} ani ·ro·
+{0} anos ·pt_PT·
+{0} år ·nb· ·sv·
+{0} bl. ·br· ·ga· ·gd·
+{0} J. ·lb·
+{0} y ·qu· ·so·
+{0} г. ·ru·
baada ya miaka {0} ·sw·
čez {0} let ·sl·
d’aquí a {0} anys ·ca·
dalam {0} thn ·ms·
deg {0} sg. ·kab·
dentro de {0} a ·es·
di li {0} anu ·kea·
dlm {0} thn ·id·
eftir {0} ár ·is·
em {0} anos ·pt·
eminyakeni engu-{0} ezayo ·zu·
en {0} a ·es_MX·
en {0} a. ·ast·
en {0} anos ·gl·
fi żmien {0} snin oħra ·mt·
ʻi he taʻu ʻe {0} ·to·
in {0} an. ·ia·
in {0} Jahren ·de·
in {0} yr ·en_001·
in {0} yrs ·en_AU·
in {0} yrs. ·en_CA·
le ƒe {0} si gbɔna me ·ee·
o {0} r. ·sk·
om {0} år ·da· ·nn·
oor {0} j. ·af·
over {0} jaar ·nl·
pas {0} vjetësh ·sq·
pēc {0} g. ·lv·
po {0} m. ·lt·
sa {0} (na) taon ·fil·
sau {0} năm nữa ·vi·
tra {0} anni ·it·
um {0} ár ·fo·
ymhen {0} mlynedd ·cy·
za {0} g. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} l. ·cs· ·dsb· ·hsb·
za {0} roku ·pl·
σε {0} έτη ·el·
за {0} г. ·sr·
за {0} год. ·mk·
за {0} р. ·uk·
праз {0} г. ·be·
сл. {0} г. ·bg·
איבער {0} יאָר ·yi·
בעוד {0} שנים ·he·
په {0} کالونو کې ·ps·
خلال {0} سنة ·ar·
በ{0} ዓመታት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ዓ ·ti·
येत्या {0} वर्षांमध्ये ·mr·
වසර {0}කින් ·si·
ใน {0} ปี ·th·
ໃນອີກ {0} ປີ ·lo·
ᎾᎿ {0} ᎤᏕ. ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} years ago›
{0} o flynyddoedd yn ôl ·cy·
pirms {0} g. ·lv·
قبل {0} سنة ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} yr. ago›
-{0} a ·es_MX· ·fr·
-{0} an ·ro·
-{0} ano ·pt_PT·
-{0} bhl. ·ga· ·gd·
-{0} bl. ·br·
-{0} J. ·lb·
-{0} y ·so·
-{0} г. ·ru·
–{0} år ·nb·
{0} a eest ·et·
{0} an. retro ·ia·
{0} anno fa ·it·
{0} ár síðan ·fo·
{0} évvel ezelőtt ·hu·
{0} il öncə ·az·
{0} j. dás ovdal ·se_FI·
{0} j. gelede ·af·
{0} jaar geleden ·nl·
{0} rok temu ·pl·
{0} sg. aya ·kab·
{0} taon ang nakalipas ·fil·
{0} unyaka odlule ·zu·
{0} v sitten ·fi·
{0} vit më parë ·sq·
{0} ý. öň ·tk·
{0} yil oldin ·uz·
{0} yıl önce ·tr·
{0} yr ago ·en_001· ·en_AU·
{0} yr. ago ·en_CA·
{0} έτος πριν ·el·
{0} г. таму ·be·
{0} ж. бұрын ·kk·
{0} жилийн өмнө ·mn·
{0} жыл мурун ·ky·
{0} р. тому ·uk·
{0} ш. хьалха ·ce·
{0} წლის წინ ·ka·
{0} տ առաջ ·hy·
{0} سال پهرين ·sd·
{0} سال پہلے ·ur·
{0} سال پیش ·fa·
{0} کال مخکې ·ps·
{0} वर्ष अघि ·ne·
{0} वर्ष पहले ·hi·
{0} वर्षापूर्वी ·mr·
{0} বছর পূর্বে ·bn·
{0} বছৰৰ পূৰ্বে ·as·
{0} ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} વર્ષ પહેલાં ·gu·
{0} ବ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} ஆ. முன் ·ta·
{0} సం. క్రితం ·te·
{0} ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} വർഷം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎤᏕ. ᏥᎨᏒ ·chr·
−{0} år ·sv·
blwyddyn yn ôl ·cy·
Duela {0} urte ·eu·
fa {0} any ·ca·
for {0} år sidan ·nn·
for {0} år siden ·da·
fyrir {0} árum ·is·
ƒe {0} si va yi me ·ee·
há {0} ano ·pt·
hace {0} a ·es·
hai {0} a. ·ast·
hai {0} ano ·gl·
mwaka {0} uliopita ·sw·
pirms {0} g. ·lv·
pre {0} g. ·sr_Latn·
před {0} l. ·hsb·
pred {0} letom ·sl·
pred {0} r. ·sk·
před {0} r. ·cs·
prieš {0} m. ·lt·
prije {0} g. ·bs· ·hr·
pśed {0} l. ·dsb·
sena ilu ·mt·
vor {0} Jahr ·de·
пр. {0} г. ·bg·
пре {0} г. ·sr·
пред {0} год. ·mk·
לפני שנה ·he·
פֿאַר {0} יאָר ·yi·
قبل سنة واحدة ·ar·
ቅድሚ {0} ዓ ·ti·
ከ{0} ዓመታት በፊት ·am·
වසර {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} years ago›
-{0} bhl. ·ga· ·gd·
-{0} bl. ·br·
{0} flynedd yn ôl ·cy·
{0} jagi dás ovdal ·se_FI·
před {0} l. ·hsb·
pred {0} letoma ·sl·
pśed {0} l. ·dsb·
לפני שנתיים ·he·
قبل سنتين ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} years ago›
-{0} ani ·ro·
-{0} bl. ·br· ·ga· ·gd·
-{0} г. ·ru·
{0} blynedd yn ôl ·cy·
{0} lata temu ·pl·
{0} snin ilu ·mt·
{0} г. таму ·be·
{0} р. тому ·uk·
pre {0} g. ·sr_Latn·
před {0} l. ·hsb·
pred {0} leti ·sl·
pred {0} r. ·sk·
před {0} r. ·cs·
prieš {0} m. ·lt·
prije {0} g. ·bs· ·hr·
pśed {0} l. ·dsb·
пре {0} г. ·sr·
قبل {0} سنوات ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} years ago›
-{0} bl. ·br·
-{0} mbl. ·ga·
-{0} л. ·ru·
{0} blynedd yn ôl ·cy·
{0} lat temu ·pl·
{0} snin ilu ·mt·
{0} г. таму ·be·
{0} р. тому ·uk·
pred {0} r. ·sk·
před {0} r. ·cs·
prieš {0} m. ·lt·
לפני {0} שנה ·he·
قبل {0} سنة ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} yr. ago›
-{0} a ·es_MX· ·fr·
-{0} ani ·ro·
-{0} anos ·pt_PT·
-{0} bl. ·br· ·ga· ·gd·
-{0} J. ·lb·
-{0} y ·qu· ·so·
-{0} г. ·ru·
–{0} år ·nb·
{0} (na) taon ang nakalipas ·fil·
{0} a eest ·et·
{0} an. retro ·ia·
{0} anni fa ·it·
{0} anos atrás ·pt·
{0} ár síðan ·fo·
{0} évvel ezelőtt ·hu·
{0} il öncə ·az·
{0} j. dás ovdal ·se_FI·
{0} j. gelede ·af·
{0} jaar geleden ·nl·
{0} năm trước ·vi·
{0} o flynyddoedd yn ôl ·cy·
{0} roku temu ·pl·
{0} sg. aya ·kab·
{0} snin ilu ·mt·
{0} thn lalu ·id· ·ms·
{0} unyaka odlule ·zu·
{0} v sitten ·fi·
{0} vjet më parë ·sq·
{0} ý. öň ·tk·
{0} yil oldin ·uz·
{0} yıl önce ·tr·
{0} yr ago ·en_001·
{0} yrs ago ·en_AU·
{0} yrs. ago ·en_CA·
{0} έτη πριν ·el·
{0} г. таму ·be·
{0} ж. бұрын ·kk·
{0} жилийн өмнө ·mn·
{0} жыл мурун ·ky·
{0} р. тому ·uk·
{0} ш. хьалха ·ce·
{0} წლის წინ ·ka·
{0} տ առաջ ·hy·
{0} سال پهرين ·sd·
{0} سال پہلے ·ur·
{0} سال پیش ·fa· ·mzn·
{0} کاله مخکې ·ps·
{0} वर्ष अघि ·ne·
{0} वर्ष पहले ·hi·
{0} वर्षांपूर्वी ·mr·
{0} वर्स आदीं ·kok·
{0} বছর পূর্বে ·bn·
{0} বছৰৰ পূৰ্বে ·as·
{0} ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} વર્ષ પહેલાં ·gu·
{0} ବ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} ஆ. முன் ·ta·
{0} సం. క్రితం ·te·
{0} ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} വർഷം മുമ്പ് ·ml·
{0} ปีที่แล้ว ·th·
{0} ປີກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄝𑄧𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ឆ្នាំ​មុន ·km·
{0} ᎤᏕ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 年前 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
{0}년 전 ·ko·
{0}年前 ·ja· ·zh· ·zh_Hant_HK·
−{0} år ·sv·
a ten {0} anu ·kea·
Duela {0} urte ·eu·
fa {0} anys ·ca·
for {0} år sidan ·nn·
for {0} år siden ·da·
fyrir {0} árum ·is·
ƒe {0} si va yi me ·ee·
hace {0} a ·es·
hai {0} a. ·ast·
hai {0} anos ·gl·
miaka {0} iliyopita ·sw·
pirms {0} g. ·lv·
pre {0} g. ·sr_Latn·
před {0} l. ·cs· ·hsb·
pred {0} leti ·sl·
pred {0} r. ·sk·
prieš {0} m. ·lt·
prije {0} g. ·bs· ·hr·
pśed {0} l. ·dsb·
taʻu ʻe {0} kuoʻosi ·to·
vor {0} Jahren ·de·
пр. {0} г. ·bg·
пре {0} г. ·sr·
пред {0} год. ·mk·
לפני {0} שנים ·he·
פֿאַר {0} יאָר ·yi·
قبل {0} سنة ·ar·
ቅድሚ {0} ዓ ·ti·
ከ{0} ዓመታት በፊት ·am·
වසර {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် {0} နှစ် ·my·
Relative Quarter
-1English: ‹last quarter›
akraḍyur izrin ·kab·
an cairteal seo chaidh ·gd·
an ráithe seo caite ·ga·
an trimiziad diaraok ·br·
aurreko hiruhilekoa ·eu·
chwarter olaf ·cy·
eelmine kvartal ·et·
el trimestre pasado ·es·
el trimestre passat ·ca·
előző negyedév ·hu·
foarich fearnsjier ·fy·
förra kvartalet ·sv·
førre kvartal ·nn·
forrige kvartal ·nb·
geçen çärýek ·tk·
geçen çeyrek ·tr·
ikota edlule ·zu·
il-kwart ta’ sena li għadda ·mt·
keçən rüb ·az·
Kuartal lalu ·id·
kuata kuoʻosi ·to·
last quarter ·all·others·
le trimestre dernier ·fr· ·fr_CA·
le trimestre passate ·ia·
letztes Quartal ·de·
mannan njealjádasjagi ·se_FI·
minulé čtvrtletí ·cs·
minulý štvrťrok ·sk·
nakaraang quarter ·fil·
o trimestre pasado ·gl·
o‘tgan chorak ·uz·
pēdējais ceturksnis ·lv·
posljednji kvartal ·bs·
praėjęs ketvirtis ·lt·
prošli kvartal ·hr·
prošlog kvartala ·sr_Latn·
qayna kimsa killa ·qu·
quý trước ·vi·
robo ya mwaka iliyopita ·sw·
seinasta ársfjórðing ·fo·
síðasti ársfjórðungur ·is·
sidste kvartal ·da·
suku tahun lalu ·ms·
tremujorin e kaluar ·sq·
trimestre anterior ·ast·
trimestre passado ·pt_PT·
trimestre scorso ·it·
trimestrul trecut ·ro·
último trimestre ·pt·
verlede kwartaal ·af·
viime neljännesvuonna ·fi·
vorig kwartaal ·nl·
w zeszłym kwartale ·pl·
zadnje četrtletje ·sl·
προηγούμενο τρίμηνο ·el·
ааспыт кыбаартал ·sah·
акыркы чейрек ·ky·
в прошлом квартале ·ru·
минулого кварталу ·uk·
өнгөрсөн улирал ·mn·
өткен тоқсан ·kk·
последното тромесечје ·mk·
предходно тримесечие ·bg·
прошлог квартала ·sr·
у мінулым квартале ·be·
გასულ კვარტალში ·ka·
նախորդ եռամսյակ ·hy·
הרבעון הקודם ·he·
الربع الأخير ·ar·
پوئين ٽي ماهي ·sd·
سه‌ماههٔ گذشته ·fa·
گزشتہ سہ ماہی ·ur·
ዝሓለፈ ርብዒ ·ti·
የመጨረሻው ሩብ ·am·
अघिल्लो सत्र ·ne·
अंतिम तिमाही ·hi·
फाटलो त्रैमासीक ·kok·
मागील तिमाही ·mr·
গত ত্রৈমাসিক ·bn·
যোৱা তিনি মাহ ·as·
ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
છેલ્લું ત્રિમાસિક ·gu·
ଗତ ତ୍ରୟମାସ ·or·
கடந்த காலாண்டு ·ta·
గత త్రైమాసికం ·te·
ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
കഴിഞ്ഞ പാദം ·ml·
පසුගිය කාර්තුව ·si·
ไตรมาสที่แล้ว ·th·
ໄຕຣມາດກ່ອນໜ້າ ·lo·
ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ် ·my·
𑄉𑄬𑄣𑄳𑄠𑄬 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ត្រីមាស​មុន ·km·
ᎩᏄᏙᏗ ᏥᎨᏒ ·chr·
지난 분기 ·ko·
上一季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant· ·zh_Hant_HK·
上季度 ·zh·
前四半期 ·ja·
0English: ‹this quarter›
akraḍyur-agi ·kab·
an cairteal seo ·gd·
an ráithe seo ·ga·
an trimiziad-mañ ·br·
aquest trimestre ·ca·
bu çeyrek ·tr·
bu rüb ·az·
ce trimestre ·fr·
ce trimestre-ci ·fr_CA·
chwarter hwn ·cy·
dán njealjádasjagi ·se_FI·
detta kvartal ·sv·
dette kvartal ·da·
dette kvartalet ·nb· ·nn·
dieses Quartal ·de·
dit fearnsjier ·fy·
dit kwartaal ·nl·
este trimestre ·es· ·gl· ·pt· ·pt_PT·
esti trimestre ·ast·
ez a negyedév ·hu·
hendan ársfjórðingin ·fo·
hierdie kwartaal ·af·
hiruhileko hau ·eu·
il-kwart ta’ sena li qegħdin fih ·mt·
iste trimestre ·ia·
käesolev kvartal ·et·
këtë tremujor ·sq·
kuartal ini ·id·
kuata koʻeni ·to·
kunan kimsa killa ·qu·
le kota ·zu·
ngayong quarter ·fil·
ovaj kvartal ·bs· ·hr·
ovog kvartala ·sr_Latn·
questo trimestre ·it·
quý này ·vi·
robo hii ya mwaka ·sw·
shu chorak ·uz·
šis ceturksnis ·lv·
šis ketvirtis ·lt·
şu çärýek ·tk·
suku tahun ini ·ms·
tänä neljännesvuonna ·fi·
tento štvrťrok ·sk·
this quarter ·all·others·
to četrtletje ·sl·
toto čtvrtletí ·cs·
trimestrul acesta ·ro·
w tym kwartale ·pl·
þessi ársfjórðungur ·is·
τρέχον τρίμηνο ·el·
бу кыбаартал ·sah·
бул чейрек ·ky·
в текущем квартале ·ru·
ова тромесечје ·mk·
овог квартала ·sr·
осы тоқсан ·kk·
това тримесечие ·bg·
у гэтым квартале ·be·
цього кварталу ·uk·
энэ улирал ·mn·
ამ კვარტალში ·ka·
այս եռամսյակ ·hy·
רבעון זה ·he·
اس سہ ماہی ·ur·
سه‌ماههٔ کنونی ·fa·
هذا الربع ·ar·
هن ٽي ماهي ·sd·
ህሉው ርብዒ ·ti·
ይህ ሩብ ·am·
इस तिमाही ·hi·
यो सत्र ·ne·
ही तिमाही ·mr·
हो त्रैमासीक ·kok·
এই তিনি মাহ ·as·
এই ত্রৈমাসিক ·bn·
ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
આ ત્રિમાસિક ·gu·
ଗତ ତ୍ରୟମାସ ·or·
இந்த காலாண்டு ·ta·
ఈ త్రైమాసికం ·te·
ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
ഈ പാദം ·ml·
මෙම කාර්තුව ·si·
ไตรมาสนี้ ·th·
ໄຕຣມາດນີ້ ·lo·
ယခု သုံးလပတ် ·my·
𑄃𑄳𑄆𑄬 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ត្រីមាស​នេះ ·km·
ᎯᎠ ᎩᏄᏙᏗ ·chr·
이번 분기 ·ko·
今四半期 ·ja·
今季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
本季度 ·zh·
這一季 ·zh_Hant·
1English: ‹next quarter›
akraḍyur d-iteddun ·kab·
an ath-chairteal ·gd·
an ráithe seo chugainn ·ga·
an trimiziad a zeu ·br·
boahtte njealjádasjagi ·se_FI·
budúci štvrťrok ·sk·
chwarter nesaf ·cy·
el próximo trimestre ·es·
el trimestre que ve ·ca·
ensi neljännesvuonna ·fi·
folgjend fearnsjier ·fy·
gelecek çeyrek ·tr·
gələn rüb ·az·
hamuq kimsa killa ·qu·
hurrengo hiruhilekoa ·eu·
ikota ezayo ·zu·
il-kwart li jmiss tas-sena ·mt·
indiki çärýek ·tk·
järgmine kvartal ·et·
keyingi chorak ·uz·
kitas ketvirtis ·lt·
következő negyedév ·hu·
kuartal berikutnya ·id·
kuata hoko ·to·
le trimestre prochain ·fr· ·fr_CA·
le trimestre proxime ·ia·
nächstes Quartal ·de·
næsta ársfjórðing ·fo·
næste kvartal ·da·
næsti ársfjórðungur ·is·
nākamais ceturksnis ·lv·
naslednje četrtletje ·sl·
nästa kvartal ·sv·
neste kvartal ·nb· ·nn·
next quarter ·all·others·
o próximo trimestre ·gl·
příští čtvrtletí ·cs·
próximo trimestre ·pt· ·pt_PT·
quý sau ·vi·
robo ya mwaka inayofuata ·sw·
sledećeg kvartala ·sr_Latn·
sljedeći kvartal ·bs· ·hr·
suku tahun seterusnya ·ms·
susunod na quarter ·fil·
tremujorin e ardhshëm ·sq·
trimestre prossimo ·it·
trimestre viniente ·ast·
trimestrul viitor ·ro·
volgend kwartaal ·nl·
volgende kwartaal ·af·
w przyszłym kwartale ·pl·
επόμενο τρίμηνο ·el·
в следующем квартале ·ru·
дараагийн улирал ·mn·
келесі тоқсан ·kk·
кийинки чейрек ·ky·
кэлэр кыбаартал ·sah·
наступного кварталу ·uk·
следващо тримесечие ·bg·
следећег квартала ·sr·
следното тромесечје ·mk·
у наступным квартале ·be·
შემდეგ კვარტალში ·ka·
հաջորդ եռամսյակ ·hy·
הרבעון הבא ·he·
اگلے سہ ماہی ·ur·
اڳين ٽي ماهي ·sd·
الربع القادم ·ar·
سه‌ماههٔ آینده ·fa·
ዝመጽእ ርብዒ ·ti·
የሚቀጥለው ሩብ ·am·
अगली तिमाही ·hi·
अर्को सत्र ·ne·
पुढील तिमाही ·mr·
फुडलो त्रैमासीक ·kok·
অহা তিনি মাহ ·as·
পরের ত্রৈমাসিক ·bn·
ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
પછીનું ત્રિમાસિક ·gu·
ଆଗାମୀ ତ୍ରୟମାସ ·or·
அடுத்த காலாண்டு ·ta·
తదుపరి త్రైమాసికం ·te·
ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
അടുത്ത പാദം ·ml·
ඊළඟ කාර්තුව ·si·
ไตรมาสหน้า ·th·
ໄຕຣມາດໜ້າ ·lo·
လာမည့် သုံးလပတ် ·my·
𑄛𑄧𑄢𑄬 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 ·ccp·
ត្រីមាស​ក្រោយ ·km·
ᏔᎵᏁ ᎩᏄᏙᏗ ·chr·
다음 분기 ·ko·
下一季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant· ·zh_Hant_HK·
下季度 ·zh·
翌四半期 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} quarters›
pēc {0} ceturkšņiem ·lv·
ymhen {0} chwarter ·cy·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} quarter›
{0} çärýekden ·tk·
{0} çeyrek sonra ·tr·
{0} chorakdan keyin ·uz·
{0} hiruhileko barru ·eu·
{0} kvartali pärast ·et·
{0} negyedév múlva ·hu·
{0} neljännesvuoden päästä ·fi·
{0} rüb ərzində ·az·
{0} квартал яьлча ·ce·
{0} тоқсаннан кейін ·kk·
{0} улирлын дараа ·mn·
{0} чейректен кийин ·ky·
{0} კვარტალში ·ka·
{0} եռամսյակից ·hy·
{0} ٽي ماهي ۾ ·sd·
{0} سه‌ماههٔ بعد ·fa·
{0} سہ ماہی میں ·ur·
{0} तिमाही में ·hi·
{0} तिमाहीमध्ये ·mr·
{0} তিনি মাহত ·as·
{0} ত্রৈমাসিকে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} ત્રિમાસિકમાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟମାସରେ ·or·
{0} త్రైమాసికంలో ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ·kn·
{0} പാദത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
+{0} Q ·ps· ·so·
+{0} ሩብ ·am·
+{0} सत्रमा ·ne·
+{0} காலாண்டில் ·ta·
a-benn {0} trimiziad ·br·
an {0} Quartal ·lb·
an ceann {0} chairteil ·gd·
baada ya robo {0} ·sw·
čez {0} četrtletje ·sl·
čuovvovaš {0} njealjádasjagi ·se_FI·
d’aquí a {0} trimestre ·ca·
dans {0} trimestre ·fr·
deg {0} n ukraḍyur ·kab·
dentro de {0} trimestre ·es· ·pt_PT·
dentro de {0} trimetre ·es_MX·
eftir {0} ársfjórðung ·is·
em {0} trimestre ·pt·
en {0} trimestre ·ast· ·gl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
i gceann {0} ráithe ·ga·
in {0} Quartal ·de·
in {0} quarter ·en·
in {0} trimestres ·ia·
kwikota engu-{0} ezayo ·zu·
le kɔta {0} si gbɔ na me ·ee·
o {0} štvrťrok ·sk·
oer {0} fearnsjier ·fy·
om {0} kvartal ·da· ·nb· ·nn· ·sv·
oor {0} kwartaal ·af·
over {0} kwartaal ·nl·
pas {0} tremujori ·sq·
pēc {0} ceturkšņa ·lv·
peste {0} trimestru ·ro·
po {0} ketvirčio ·lt·
post {0} kvaronjaro ·eo·
sa {0} quarter ·fil·
tra {0} trimestre ·it·
um {0} ársfjórðing ·fo·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} čtvrtletí ·cs·
za {0} kvartal ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kwartal ·dsb· ·hsb·
za {0} kwartał ·pl·
σε {0} τρίμηνο ·el·
за {0} квартал ·sr·
за {0} тромесечје ·mk·
праз {0} квартал ·be·
след {0} тримесечие ·bg·
через {0} квартал ·ru· ·uk·
ברבעון הבא ·he·
خلال ربع سنة واحد ·ar·
ኣብ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්තු {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏙᏗ ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} quarters›
a-benn {0} drimiziad ·br·
an ceann {0} chairteil ·gd·
čez {0} četrtletji ·sl·
čuovvovaš {0} njealjádasjagi ·se_FI·
i gceann {0} ráithe ·ga·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kwartala ·dsb·
za {0} kwartalej ·hsb·
בעוד שני רבעונים ·he·
خلال ربعي سنة ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} quarters›
a-benn {0} zrimiziad ·br·
an ceann {0} cairtealan ·gd·
čez {0} četrtletja ·sl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
i gceann {0} ráithe ·ga·
o {0} štvrťroky ·sk·
peste {0} trimestre ·ro·
po {0} ketvirčių ·lt·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} čtvrtletí ·cs·
za {0} kvartala ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kwartale ·dsb· ·hsb·
za {0} kwartały ·pl·
за {0} квартала ·sr·
праз {0} кварталы ·be·
через {0} квартала ·ru·
через {0} квартали ·uk·
خلال {0} أرباع سنة ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} quarters›
a-benn {0} a drimiziadoù ·br·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
i gceann {0} ráithe ·ga·
o {0} štvrťroka ·sk·
po {0} ketvirčio ·lt·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} čtvrtletí ·cs·
za {0} kwartałów ·pl·
праз {0} кварталаў ·be·
через {0} кварталів ·uk·
через {0} кварталов ·ru·
בעוד {0} רבעונים ·he·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} quarters›
{0} çärýekden ·tk·
{0} çeyrek sonra ·tr·
{0} chorakdan keyin ·uz·
{0} hiruhileko barru ·eu·
{0} kvartali pärast ·et·
{0} negyedév múlva ·hu·
{0} neljännesvuoden päästä ·fi·
{0} rüb ərzində ·az·
{0} квартал яьлча ·ce·
{0} кыбаарталынан ·sah·
{0} тоқсаннан кейін ·kk·
{0} улирлын дараа ·mn·
{0} чейректен кийин ·ky·
{0} კვარტალში ·ka·
{0} եռամսյակից ·hy·
{0} ٽي ماهي ۾ ·sd·
{0} ربع دله ·mzn·
{0} سه‌ماههٔ بعد ·fa·
{0} سہ ماہی میں ·ur·
{0} तिमाहियों में ·hi·
{0} तिमाहींमध्ये ·mr·
{0} त्रैमासीकांत ·kok·
{0} তিনি মাহত ·as·
{0} ত্রৈমাসিকে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} ત્રિમાસિકમાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟମାସରେ ·or·
{0} காலாண்டுகளில் ·ta·
{0} త్రైమాసికాల్లో ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} പാദത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0} ត្រីមាសទៀត ·km·
{0} 四半期後 ·ja·
{0} 季后 ·yue_Hans·
{0} 季後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}सत्रमा ·ne·
{0}분기 후 ·ko·
{0}个季度后 ·zh·
+{0} Q ·all·others·
+{0} ሩብ ·am·
a-benn {0} trimiziad ·br·
a(n) {0} Quartaler ·lb·
an ceann {0} cairteil ·gd·
baada ya robo {0} ·sw·
čez {0} četrtletij ·sl·
čuovvovaš {0} njealjádasjagi ·se_FI·
d’aquí a {0} trimestres ·ca·
dalam {0} kuartal ·id·
dalam {0} suku tahun ·ms·
dans {0} trimestres ·fr·
deg {0} n ikraḍyuren ·kab·
dentro de {0} trimestres ·es· ·pt_PT·
dentro de {0} trimetres ·es_MX·
di li {0} trimestri ·kea·
eftir {0} ársfjórðunga ·is·
em {0} trimestres ·pt·
en {0} trimestres ·ast· ·gl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
ʻi he kuata ʻe {0} ·to·
i gceann {0} ráithe ·ga·
in {0} Quartalen ·de·
in {0} quarters ·en·
in {0} trimestres ·ia·
kumakota angu-{0} ezayo ·zu·
le kɔta {0} si gbɔ na me ·ee·
o {0} štvrťrokov ·sk·
oer {0} fearnsjier ·fy·
om {0} kvartal ·nn· ·sv·
om {0} kvartaler ·da· ·nb·
oor {0} kwartale ·af·
over {0} kwartalen ·nl·
pas {0} tremujorësh ·sq·
pēc {0} ceturkšņiem ·lv·
peste {0} de trimestre ·ro·
po {0} ketvirčių ·lt·
post {0} kvaronjaroj ·eo·
sa {0} (na) quarter ·fil·
sau {0} quý nữa ·vi·
tra {0} trimestri ·it·
um {0} ársfjórðingar ·fo·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} čtvrtletí ·cs·
za {0} kvartala ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kwartalow ·dsb· ·hsb·
za {0} kwartału ·pl·
σε {0} τρίμηνα ·el·
за {0} квартала ·sr·
за {0} тромесечја ·mk·
праз {0} квартала ·be·
след {0} тримесечия ·bg·
через {0} квартала ·ru·
через {0} кварталу ·uk·
בעוד {0} רבעונים ·he·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
ኣብ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්තු {0}කින් ·si·
ในอีก {0} ไตรมาส ·th·
ໃນອີກ {0} ໄຕຣມາດ ·lo·
သုံးလပတ်ကာလ {0} အတွင်း ·my·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏙᏗ ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} quarters ago›
{0} o chwarteri yn ôl ·cy·
pirms {0} ceturkšņiem ·lv·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} quarter ago›
-{0} njealjádasjagi dás ovdal ·se_FI·
-{0} Q ·ps· ·so·
{0} ársfjórðing síðan ·fo·
{0} çärýek öň ·tk·
{0} çeyrek önce ·tr·
{0} chorak oldin ·uz·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} fearnsjier lyn ·fy·
{0} ikota edlule ·zu·
{0} kvartali eest ·et·
{0} kwartaal gelede ·af·
{0} kwartaal geleden ·nl·
{0} kwartał temu ·pl·
{0} n ukraḍyur aya ·kab·
{0} negyedévvel ezelőtt ·hu·
{0} neljännesvuosi sitten ·fi·
{0} quarter ago ·en·
{0} quarter ang nakalipas ·fil·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} rüb öncə ·az·
{0} tremujor më parë ·sq·
{0} trimestre fa ·it·
{0} trimiziad zo ·br·
{0} квартал назад ·ru·
{0} квартал таму ·be·
{0} квартал тому ·uk·
{0} квартал хьалха ·ce·
{0} тоқсан бұрын ·kk·
{0} улирлын өмнө ·mn·
{0} чейрек мурун ·ky·
{0} კვარტალის წინ ·ka·
{0} եռամսյակ առաջ ·hy·
{0} ٽي ماهي پهرين ·sd·
{0} سه‌ماههٔ پیش ·fa·
{0} سہ ماہی پہلے ·ur·
{0} ሩብ በፊት ·am·
{0} तिमाही पहले ·hi·
{0} तिमाहीपूर्वी ·mr·
{0} তিনি মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ত্রৈমাসিক আগে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} ત્રિમાસિક પહેલાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟମାସ ପୂର୍ବେ ·or·
{0} காலாண்டுக்கு முன் ·ta·
{0} త్రైమాసికం క్రితం ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} പാദം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0}सत्र अघि ·ne·
acum {0} trimestru ·ro·
antaŭ {0} kvaronjaro ·eo·
Duela {0} hiruhileko ·eu·
fa {0} trimestre ·ca·
för {0} kvartal sedan ·sv·
for {0} kvartal sidan ·nn·
for {0} kvartal siden ·da· ·nb·
fyrir {0} ársfjórðungi ·is·
há {0} trimestre ·pt·
hace {0} trimestre ·es·
hai {0} trimestre ·ast· ·gl·
il y a {0} trimestre ·fr·
il-kwart ta’ sena li għadda ·mt·
in {0} trimestres ·ia·
kɔta {0} si va yi me ·ee·
o chionn {0} chairteil ·gd·
pirms {0} ceturkšņa ·lv·
pre {0} kvartala ·sr_Latn·
pred {0} četrtletjem ·sl·
před {0} čtvrtletím ·cs·
před {0} kwartalom ·hsb·
pred {0} štvrťrokom ·sk·
prieš {0} ketvirtį ·lt·
prije {0} kvartal ·bs· ·hr·
pśed {0} kwartalom ·dsb·
robo {0} iliyopita ·sw·
virun {0} Quartal ·lb·
vor {0} Quartal ·de·
πριν από {0} τρίμηνο ·el·
пре {0} квартала ·sr·
пред {0} тромесечје ·mk·
преди {0} тримесечие ·bg·
ברבעון הקודם ·he·
قبل ربع سنة واحد ·ar·
ቅድሚ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්තු {0}කට පෙර ·si·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏙᏗ ᏥᎨᏒ ·chr·
past-twoEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} njealjádasjagi dás ovdal ·se_FI·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} drimiziad zo ·br·
{0} ráithe ó shin ·ga·
o chionn {0} chairteil ·gd·
pred {0} četrtletjema ·sl·
před {0} kwartalomaj ·hsb·
pśed {0} kwartaloma ·dsb·
לפני שני רבעונים ·he·
قبل ربعي سنة ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} quarters ago›
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} kwartały temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena li għaddew ·mt·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} zrimiziad zo ·br·
{0} квартала назад ·ru·
{0} квартали тому ·uk·
{0} кварталы таму ·be·
acum {0} trimestre ·ro·
o chionn {0} cairtealan ·gd·
pre {0} kvartala ·sr_Latn·
pred {0} četrtletji ·sl·
před {0} čtvrtletími ·cs·
před {0} kwartalemi ·hsb·
pred {0} štvrťrokmi ·sk·
prieš {0} ketvirčius ·lt·
prije {0} kvartala ·bs· ·hr·
pśed {0} kwartalami ·dsb·
пре {0} квартала ·sr·
قبل {0} أرباع سنة ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} quarters ago›
{0} a zrimiziadoù zo ·br·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} kwartałów temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena li għaddew ·mt·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} кварталаў таму ·be·
{0} кварталів тому ·uk·
{0} кварталов назад ·ru·
před {0} čtvrtletí ·cs·
pred {0} štvrťroka ·sk·
prieš {0} ketvirčio ·lt·
לפני {0} רבעונים ·he·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} njealjádasjagi dás ovdal ·se_FI·
-{0} Q ·all·others·
{0} (na) quarter ang nakalipas ·fil·
{0} amakota adlule ·zu·
{0} ársfjórðingar síðan ·fo·
{0} çärýek öň ·tk·
{0} çeyrek önce ·tr·
{0} chorak oldin ·uz·
{0} fearnsjier lyn ·fy·
{0} kuartal yang lalu ·id·
{0} kvartali eest ·et·
{0} kwartale gelede ·af·
{0} kwartalen geleden ·nl·
{0} kwartału temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena li għaddew ·mt·
{0} n ikradyuren aya ·kab·
{0} negyedévvel ezelőtt ·hu·
{0} neljännesvuotta sitten ·fi·
{0} o chwarteri yn ôl ·cy·
{0} quarters ago ·en·
{0} quý trước ·vi·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} rüb öncə ·az·
{0} suku tahun lalu ·ms·
{0} tremujorë më parë ·sq·
{0} trimestri fa ·it·
{0} trimiziad zo ·br·
{0} квартал хьалха ·ce·
{0} квартала назад ·ru·
{0} квартала таму ·be·
{0} кварталу тому ·uk·
{0} кыбаартал анараа өттүгэр ·sah·
{0} тоқсан бұрын ·kk·
{0} улирлын өмнө ·mn·
{0} чейрек мурун ·ky·
{0} კვარტალის წინ ·ka·
{0} եռամսյակ առաջ ·hy·
{0} ٽي ماهي پهرين ·sd·
{0} ربع پیش ·mzn·
{0} سه‌ماههٔ پیش ·fa·
{0} سہ ماہی پہلے ·ur·
{0} ሩብ በፊት ·am·
{0} तिमाही पहले ·hi·
{0} तिमाहींपूर्वी ·mr·
{0} त्रैमासीकां आदीं ·kok·
{0} তিনি মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ত্রৈমাসিক আগে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} ત્રિમાસિક પહેલાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟମାସ ପୂର୍ବେ ·or·
{0} காலாண்டுகளுக்கு முன் ·ta·
{0} త్రైమాసికాల క్రితం ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} പാദം മുമ്പ് ·ml·
{0} ไตรมาสที่แล้ว ·th·
{0} ໄຕຣມາດກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ត្រីមាស​មុន ·km·
{0} ᎩᏄᏙᏗ ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 四半期前 ·ja·
{0} 季前 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
{0}सत्र अघि ·ne·
{0}분기 전 ·ko·
{0}个季度前 ·zh·
a ten {0} trimestri ·kea·
acum {0} de trimestre ·ro·
antaŭ {0} kvaronjaroj ·eo·
Duela {0} hiruhileko ·eu·
fa {0} trimestres ·ca·
för {0} kvartal sedan ·sv·
for {0} kvartal sidan ·nn·
for {0} kvartaler siden ·da· ·nb·
fyrir {0} ársfjórðungum ·is·
há {0} trimestres ·pt·
hace {0} trimestres ·es·
hai {0} trimestres ·ast· ·gl·
il y a {0} trimestres ·fr·
in {0} trimestres ·ia·
kɔta {0} si va yi me ·ee·
kuata ʻe {0} kuoʻosi ·to·
o chionn {0} cairteil ·gd·
pirms {0} ceturkšņiem ·lv·
pre {0} kvartala ·sr_Latn·
pred {0} četrtletji ·sl·
před {0} čtvrtletími ·cs·
před {0} kwartalemi ·hsb·
pred {0} štvrťrokmi ·sk·
prieš {0} ketvirčių ·lt·
prije {0} kvartala ·bs· ·hr·
pśed {0} kwartalami ·dsb·
robo {0} zilizopita ·sw·
viru(n) {0} Quartaler ·lb·
vor {0} Quartalen ·de·
πριν από {0} τρίμηνα ·el·
пре {0} квартала ·sr·
пред {0} тромесечја ·mk·
преди {0} тримесечия ·bg·
לפני {0} רבעונים ·he·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
ቅድሚ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්තු {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ်ကာလ {0} ခုအတွင်း ·my·
Relative Quarter Short
-1English: ‹last qtr.›
an cairt. sa chaidh ·gd·
an ráithe seo caite ·ga·
an trim. diaraok ·br·
eelmine kv ·et·
el trim. passat ·ca·
előző negyedév ·hu·
foarich fearnsjier ·fy·
förra kv. ·sv·
forrige kv. ·nb·
il-kwart ta’ sena li għadda ·mt·
keçən rüb ·az·
kuata kuoʻosi ·to·
last qtr ·en_SG·
last qtr. ·en·
le trim. dern. ·fr·
minulé čtvrtletí ·cs·
minulý štvrťr. ·sk·
nakaraang quarter ·fil·
prošli kv. ·hr·
prošlog kvartala ·sr_Latn·
quý trước ·vi·
síðasti ársfj. ·is·
sidste kvt. ·da·
suku lepas ·ms·
tremujorin e kaluar ·sq·
trim. ant. ·ast·
trim. dernier ·fr_CA·
trim. pasado ·gl·
trim. passado ·pt_PT·
trim. scorso ·it·
trim. trecut ·ro·
último trimestre ·pt·
viime neljänneksenä ·fi·
vorig kwartaal ·nl·
w zeszłym kwartale ·pl·
zadnje četrtletje ·sl·
προηγ. τρίμ. ·el·
акыркы чейр. ·ky·
мин. трим. ·bg·
минулого кв. ·uk·
последний кв. ·ru·
последното тромесечје ·mk·
прошлог квартала ·sr·
הרבעון הקודם ·he·
الربع الأخير ·ar·
سه‌ماههٔ گذشته ·fa·
የመጨረሻው ሩብ ·am·
अंतिम तिमाही ·hi·
मागील तिमाही ·mr·
ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
இறுதி காலாண்டு ·ta·
ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
കഴിഞ്ഞ പാദം ·ml·
පසුගිය කාර්. ·si·
ไตรมาสที่แล้ว ·th·
ပြီးခဲ့သောသုံးလပတ် ·my·
ត្រីមាស​មុន ·km·
上一季 ·zh_Hant·
上季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
上季度 ·zh·
前四半期 ·ja·
0English: ‹this qtr.›
an cairt. seo ·gd·
an ráithe seo ·ga·
an trim.-mañ ·br·
aquest trim. ·ca·
bu rüb ·az·
ce trim. ·fr· ·fr_CA·
detta kv. ·sv·
dette kv. ·nb·
dette kvt. ·da·
dit fearnsjier ·fy·
dit kwartaal ·nl·
este trim. ·gl· ·pt_PT·
este trimestre ·pt·
esti trim. ·ast·
ez a negyedév ·hu·
il-kwart ta’ sena li qegħdin fih ·mt·
käesolev kv ·et·
këtë tremujor ·sq·
kuata koʻeni ·to·
ngayong quarter ·fil·
ovaj kv. ·hr·
ovog kvartala ·sr_Latn·
questo trim. ·it·
quý này ·vi·
suku ini ·ms·
tänä neljänneksenä ·fi·
tento štvrťr. ·sk·
this qtr ·en_SG·
this qtr. ·en·
to četrtletje ·sl·
toto čtvrtletí ·cs·
trim. acesta ·ro·
w tym kwartale ·pl·
þessi ársfj. ·is·
τρέχον τρίμ. ·el·
бул чейр. ·ky·
ова тромесечје ·mk·
овог квартала ·sr·
текущий кв. ·ru·
това трим. ·bg·
цього кв. ·uk·
רבעון זה ·he·
سه‌ماههٔ کنونی ·fa·
هذا الربع ·ar·
ይህ ሩብ ·am·
इस तिमाही ·hi·
ही तिमाही ·mr·
ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
இந்த காலாண்டு ·ta·
ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
ഈ പാദം ·ml·
මෙම කාර්. ·si·
ไตรมาสนี้ ·th·
ယခုသုံးလပတ် ·my·
ត្រីមាស​នេះ ·km·
今四半期 ·ja·
今季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
本季度 ·zh·
這一季 ·zh_Hant·
1English: ‹next qtr.›
an ath-chairt. ·gd·
an ráithe seo chugainn ·ga·
an trim. a zeu ·br·
budúci štvrťr. ·sk·
el trim. que ve ·ca·
ensi neljänneksenä ·fi·
folgjend fearnsjier ·fy·
gələn rüb ·az·
il-kwart li jmiss tas-sena ·mt·
järgmine kv ·et·
következő negyedév ·hu·
kuata hoko ·to·
le trim. proch. ·fr·
næste kvt. ·da·
næsti ársfj. ·is·
naslednje četrtletje ·sl·
nästa kv. ·sv·
neste kv. ·nb·
next qtr ·en_SG·
next qtr. ·en·
příští čtvrtletí ·cs·
próximo trim. ·pt_PT·
próximo trimestre ·pt·
quý sau ·vi·
sledećeg kvartala ·sr_Latn·
sljedeći kv. ·hr·
suku seterusnya ·ms·
susunod na quarter ·fil·
tremujorin e ardhshëm ·sq·
trim. prochain ·fr_CA·
trim. prossimo ·it·
trim. seguinte ·gl·
trim. viitor ·ro·
trim. vin. ·ast·
volgend kwartaal ·nl·
w przyszłym kwartale ·pl·
επόμ. τρίμ. ·el·
кийинки чейр. ·ky·
наступного кв. ·uk·
следв. трим. ·bg·
следећег квартала ·sr·
следното тромесечје ·mk·
следующий кв. ·ru·
הרבעון הבא ·he·
الربع القادم ·ar·
سه‌ماههٔ آینده ·fa·
የሚቀጥለው ሩብ ·am·
अगली तिमाही ·hi·
पुढील तिमाही ·mr·
ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
அடுத்த காலாண்டு ·ta·
ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
അടുത്ത പാദം ·ml·
ඊළඟ කාර්. ·si·
ไตรมาสหน้า ·th·
နောက်လာမည့်သုံးလပတ် ·my·
ត្រីមាស​ក្រោយ ·km·
下一季 ·zh_Hant·
下季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
下季度 ·zh·
翌四半期 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} quarters›
pēc {0} cet. ·lv·
ymhen {0} chwarter ·cy·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} qtr.›
{0} çär-den ·tk·
{0} chorakdan keyin ·uz·
{0} çyr. sonra ·tr·
{0} hiruhileko barru ·eu·
{0} kv pärast ·et·
{0} negyedév múlva ·hu·
{0} neljänneksen päästä ·fi·
{0} rüb ərzində ·az·
{0} кв. яьлча ·ce·
{0} тқс. кейін ·kk·
{0} улирлын дараа ·mn·
{0} чейректен кийин ·ky·
{0} კვარტალში ·ka·
{0} եռմս-ից ·hy·
{0} ٽي ماهي ۾ ·sd·
{0} سه‌ماههٔ بعد ·fa·
{0} سہ ماہی میں ·ur·
{0} तिमाही में ·hi·
{0} তিনি মাহত ·as·
{0} ত্রৈমাসিকে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} ત્રિમાસિકમાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ରେ ·or·
{0} காலா. ·ta·
{0} త్రైమా.లో ·te·
{0} ತ್ರೈ.ಮಾ.ದಲ್ಲಿ ·kn·
{0} പാദത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0}सत्रमा ·ne·
+{0} Q ·cs· ·ps· ·so·
+{0} ሩብ ·am·
a-benn {0} trim. ·br·
an {0} chairt. ·gd·
an {0} Q. ·lb·
baada ya robo {0} ·sw·
boahtte {0} njealj.j. ·se_FI·
čez {0} četrtl. ·sl·
d’aquí a {0} trim. ·ca·
dans {0} trim. ·fr·
deg {0} kyr. ·kab·
dentro de {0} trim. ·es· ·pt_PT·
eftir {0} ársfj. ·is·
em {0} trim. ·pt·
en {0} trim. ·ast· ·es_MX· ·gl·
fil-kwart tas-sena li ġej ·mt·
i gceann {0} ráithe ·ga·
in {0} qtr ·en_001· ·en_AU· ·en_SG·
in {0} qtr. ·en· ·en_CA·
in {0} Quart. ·de·
in {0} trim. ·ia·
kwikota engu-{0} ezayo ·zu·
le kɔta {0} si gbɔ na me ·ee·
o {0} štvrťr. ·sk·
oer {0} fearnsjier ·fy·
om {0} kv. ·nb· ·nn· ·sv·
om {0} kvt. ·da·
oor {0} kw. ·af·
over {0} kwartaal ·nl·
pas {0} tremujori ·sq·
pēc {0} cet. ·lv·
peste {0} trim. ·ro·
po {0} ketv. ·lt·
sa {0} (na) quarter ·fil·
tra {0} trim. ·it·
um {0} ársfj. ·fo·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kv. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kw. ·pl·
za {0} kwart. ·dsb· ·hsb·
σε {0} τρίμ. ·el·
за {0} кв. ·sr·
за {0} тромес. ·mk·
праз {0} кв. ·be·
след {0} трим. ·bg·
через {0} кв. ·ru· ·uk·
ברבע׳ הבא ·he·
خلال ربع سنة واحد ·ar·
ኣብ {0} ርብዒ ·ti·
येत्या {0} तिमाहीमध्ये ·mr·
කාර්. {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏘ. ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} quarters›
a-benn {0} trim. ·br·
an {0} chairt. ·gd·
boahtte {0} njealjádasjagi ·se_FI·
čez {0} četrtl. ·sl·
i gceann {0} ráithe ·ga·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kwart. ·dsb· ·hsb·
בעוד שני רבע׳ ·he·
خلال ربعي سنة ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} quarters›
+{0} Q ·cs·
a-benn {0} trim. ·br·
an {0} cairt. ·gd·
čez {0} četrtl. ·sl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
i gceann {0} ráithe ·ga·
o {0} štvrťr. ·sk·
peste {0} trim. ·ro·
po {0} ketv. ·lt·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kv. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kw. ·pl·
za {0} kwart. ·dsb· ·hsb·
за {0} кв. ·sr·
праз {0} кв. ·be·
через {0} кв. ·ru· ·uk·
خلال {0} أرباع سنة ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} quarters›
+{0} Q ·cs·
a-benn {0} trim. ·br·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
i gceann {0} ráithe ·ga·
o {0} štvrťr. ·sk·
po {0} ketv. ·lt·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kw. ·pl·
праз {0} кв. ·be·
через {0} кв. ·ru· ·uk·
בעוד {0} רבע׳ ·he·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} qtrs.›
{0} çär-den ·tk·
{0} chorakdan keyin ·uz·
{0} çyr. sonra ·tr·
{0} hiruhileko barru ·eu·
{0} kv pärast ·et·
{0} negyedév múlva ·hu·
{0} neljänneksen päästä ·fi·
{0} rüb ərzində ·az·
{0} кв. яьлча ·ce·
{0} кыбаарталынан ·sah·
{0} тқс. кейін ·kk·
{0} улирлын дараа ·mn·
{0} чейректен кийин ·ky·
{0} კვარტალში ·ka·
{0} եռմս-ից ·hy·
{0} ٽي ماهي ۾ ·sd·
{0} ربع دله ·mzn·
{0} سه‌ماههٔ بعد ·fa·
{0} سہ ماہی میں ·ur·
{0} तिमाहियों में ·hi·
{0} त्रैमासीकांत ·kok·
{0} তিনি মাহত ·as·
{0} ত্রৈমাসিকে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} ત્રિમાસિકમાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ରେ ·or·
{0} காலா. ·ta·
{0} త్రైమా.ల్లో ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} പാദത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0} ត្រីមាសទៀត ·km·
{0} 四半期後 ·ja·
{0} 季后 ·yue_Hans·
{0} 季後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}सत्रमा ·ne·
{0}분기 후 ·ko·
{0}个季度后 ·zh·
+{0} Q ·cs· ·ps· ·qu· ·so·
+{0} ሩብ ·am·
a-benn {0} trim. ·br·
a(n) {0} Q. ·lb·
an {0} cairt. ·gd·
baada ya robo {0} ·sw·
boahtte {0} njealj.j. ·se_FI·
čez {0} četrtl. ·sl·
d’aquí a {0} trim. ·ca·
dans {0} trim. ·fr·
deg {0} kyrn. ·kab·
dentro de {0} trim. ·es· ·pt_PT·
di li {0} trim. ·kea·
dlm {0} krtl. ·id·
dlm {0} suku thn ·ms·
eftir {0} ársfj. ·is·
em {0} trim. ·pt·
en {0} trim ·es_MX·
en {0} trim. ·ast· ·gl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
ʻi he kuata ʻe {0} ·to·
i gceann {0} ráithe ·ga·
in {0} qtr ·en_001·
in {0} qtrs ·en_AU· ·en_SG·
in {0} qtrs. ·en· ·en_CA·
in {0} Quart. ·de·
in {0} trim. ·ia·
kumakota angu-{0} ezayo ·zu·
le kɔta {0} si gbɔ na me ·ee·
o {0} štvrťr. ·sk·
oer {0} fearnsjier ·fy·
om {0} kv. ·nb· ·nn· ·sv·
om {0} kvt. ·da·
oor {0} kw. ·af·
over {0} kwartalen ·nl·
pas {0} tremujorësh ·sq·
pēc {0} cet. ·lv·
peste {0} trim. ·ro·
po {0} ketv. ·lt·
sa {0} (na) quarter ·fil·
sau {0} quý nữa ·vi·
tra {0} trim. ·it·
um {0} ársfj. ·fo·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kv. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kw. ·pl·
za {0} kwart. ·dsb· ·hsb·
σε {0} τρίμ. ·el·
за {0} кв. ·sr·
за {0} тромес. ·mk·
праз {0} кв. ·be·
след {0} трим. ·bg·
через {0} кв. ·ru· ·uk·
בעוד {0} רבע׳ ·he·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
ኣብ {0} ርብዒ ·ti·
येत्या {0} तिमाहींमध्ये ·mr·
කාර්. {0}කින් ·si·
ใน {0} ไตรมาส ·th·
ໃນ {0} ຕມ. ·lo·
သုံးလပတ်ကာလ {0} ခုအတွင်း ·my·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏘ. ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} quarters ago›
{0} o chwarteri yn ôl ·cy·
pirms {0} cet. ·lv·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} qtr. ago›
-{0} Q ·cs· ·ps· ·so·
{0} amakota adlule ·zu·
{0} ársfj. síðan ·fo·
{0} çär. öň ·tk·
{0} chorak oldin ·uz·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} çyr. önce ·tr·
{0} fearnsjier lyn ·fy·
{0} kv eest ·et·
{0} kw. gelede ·af·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwartaal geleden ·nl·
{0} kyr. aya ·kab·
{0} negyedévvel ezelőtt ·hu·
{0} neljännes sitten ·fi·
{0} njealj.j. dás ovdal ·se_FI·
{0} qtr ago ·en_001· ·en_AU· ·en_SG·
{0} qtr. ago ·en· ·en_CA·
{0} quarter ang nakalipas ·fil·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} rüb öncə ·az·
{0} tremujor më parë ·sq·
{0} trim. fa ·it·
{0} trim. retro ·ia·
{0} trim. zo ·br·
{0} кв. назад ·ru·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
{0} кв. хьалха ·ce·
{0} тқс. бұрын ·kk·
{0} улирлын өмнө ·mn·
{0} чейр. мурун ·ky·
{0} კვარტ. წინ ·ka·
{0} եռմս առաջ ·hy·
{0} ٽي ماهي پهرين ·sd·
{0} سه‌ماههٔ پیش ·fa·
{0} سہ ماہی قبل ·ur·
{0} ሩብ በፊት ·am·
{0} तिमाही पहले ·hi·
{0} तिमाहीपूर्वी ·mr·
{0} তিনি মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ত্রৈমাসিক আগে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} ત્રિમાસિક પહેલાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} காலா. முன் ·ta·
{0} త్రైమా. క్రితం ·te·
{0} ತ್ರೈ.ಮಾ. ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} പാദം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎩᏄᏘ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0}सत्र अघि ·ne·
acum {0} trim. ·ro·
Duela {0} hiruhileko ·eu·
fa {0} trim. ·ca·
fil-kwart tas-sena li għadda ·mt·
för {0} kv. sen ·sv·
for {0} kv. sidan ·nn·
for {0} kv. siden ·nb·
for {0} kvt. siden ·da·
fyrir {0} ársfj. ·is·
há {0} trim. ·pt· ·pt_PT·
hace {0} trim. ·es·
hai {0} trim. ·ast· ·gl·
il y a {0} trim. ·fr·
kɔta {0} si va yi me ·ee·
o {0} chairt. ·gd·
pirms {0} cet. ·lv·
pre {0} kv. ·sr_Latn·
pred {0} četrtl. ·sl·
před {0} kwart. ·hsb·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
prije {0} kv. ·bs· ·hr·
pśed {0} kwart. ·dsb·
robo {0} iliyopita ·sw·
virun {0} Q. ·lb·
vor {0} Quart. ·de·
πριν από {0} τρίμ. ·el·
пре {0} кв. ·sr·
пред {0} тромес. ·mk·
преди {0} трим. ·bg·
ברבע׳ הקודם ·he·
قبل ربع سنة واحد ·ar·
ቅድሚ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්. {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} quarters ago›
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} njealjádasjagi dás ovdal ·se_FI·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} trim. zo ·br·
o {0} chairt. ·gd·
pred {0} četrtl. ·sl·
před {0} kwart. ·hsb·
pśed {0} kwart. ·dsb·
לפני שני רבע׳ ·he·
قبل ربعي سنة ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} Q ·cs·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena ilu ·mt·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} trim. zo ·br·
{0} кв. назад ·ru·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
acum {0} trim. ·ro·
o {0} cairt. ·gd·
pre {0} kv. ·sr_Latn·
pred {0} četrtl. ·sl·
před {0} kwart. ·hsb·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
prije {0} kv. ·bs· ·hr·
pśed {0} kwart. ·dsb·
пре {0} кв. ·sr·
قبل {0} أرباع سنة ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} Q ·cs·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena ilu ·mt·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} trim. zo ·br·
{0} кв. назад ·ru·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
לפני {0} רבע׳ ·he·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} qtrs. ago›
-{0} Q ·cs· ·ps· ·qu· ·so·
{0} (na) quarter ang nakalipas ·fil·
{0} amakota edlule ·zu·
{0} ársfj. síðan ·fo·
{0} çär. öň ·tk·
{0} chorak oldin ·uz·
{0} çyr. önce ·tr·
{0} fearnsjier lyn ·fy·
{0} krtl. lalu ·id·
{0} kv eest ·et·
{0} kw. gelede ·af·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwartalen geleden ·nl·
{0} kwarti ta’ sena ilu ·mt·
{0} kyrn. aya ·kab·
{0} negyedévvel ezelőtt ·hu·
{0} neljännestä sitten ·fi·
{0} njealj.j. dás ovdal ·se_FI·
{0} o chwarteri yn ôl ·cy·
{0} qtr ago ·en_001·
{0} qtrs ago ·en_AU· ·en_SG·
{0} qtrs. ago ·en· ·en_CA·
{0} quý trước ·vi·
{0} ráithe ó shin ·ga·
{0} rüb öncə ·az·
{0} suku thn lalu ·ms·
{0} tremujorë më parë ·sq·
{0} trim. atrás ·pt·
{0} trim. fa ·it·
{0} trim. retro ·ia·
{0} trim. zo ·br·
{0} кв. назад ·ru·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
{0} кв. хьалха ·ce·
{0} кыб. анараа өттүгэр ·sah·
{0} тқс. бұрын ·kk·
{0} улирлын өмнө ·mn·
{0} чейр. мурун ·ky·
{0} კვარტ. წინ ·ka·
{0} եռմս առաջ ·hy·
{0} ٽي ماهي پهرين ·sd·
{0} ربع پیش ·mzn·
{0} سه‌ماههٔ پیش ·fa·
{0} سہ ماہی قبل ·ur·
{0} ሩብ በፊት ·am·
{0} तिमाहियों पहले ·hi·
{0} तिमाहींपूर्वी ·mr·
{0} त्रैमासीकां आदीं ·kok·
{0} তিনি মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ত্রৈমাসিক আগে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} ત્રિમાસિક પહેલાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} காலா. முன் ·ta·
{0} త్రైమా. క్రితం ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} പാദം മുമ്പ് ·ml·
{0} ไตรมาสที่แล้ว ·th·
{0} ຕມ. ກ່ອນ ·lo·
{0} ត្រីមាស​មុន ·km·
{0} ᎩᏄᏘ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 四半期前 ·ja·
{0} 季前 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
{0}सत्र अघि ·ne·
{0}𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0}분기 전 ·ko·
{0}个季度前 ·zh·
a ten {0} trim. ·kea·
acum {0} trim. ·ro·
Duela {0} hiruhileko ·eu·
fa {0} trim. ·ca·
för {0} kv. sen ·sv·
for {0} kv. sidan ·nn·
for {0} kv. siden ·nb·
for {0} kvt. siden ·da·
fyrir {0} ársfj. ·is·
há {0} trim. ·pt_PT·
hace {0} trim. ·es·
hai {0} trim. ·ast· ·gl·
il y a {0} trim. ·fr·
kɔta {0} si va yi me ·ee·
kuata ʻe {0} kuoʻosi ·to·
o {0} cairt. ·gd·
pirms {0} cet. ·lv·
pre {0} kv. ·sr_Latn·
pred {0} četrtl. ·sl·
před {0} kwart. ·hsb·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
prije {0} kv. ·bs· ·hr·
pśed {0} kwart. ·dsb·
robo {0} zilizopita ·sw·
viru(n) {0} Q. ·lb·
vor {0} Quart. ·de·
πριν από {0} τρίμ. ·el·
пре {0} кв. ·sr·
пред {0} тромес. ·mk·
преди {0} трим. ·bg·
לפני {0} רבע׳ ·he·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
ቅድሚ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්. {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ်ကာလ {0} ခုအတွင်း ·my·
Relative Quarter Narrow
-1English: ‹last qtr.›
an ráithe seo caite ·ga·
an trim. diaraok ·br·
c. ch. ·gd·
eelmine kv ·et·
előző negyedév ·hu·
foarich fearnsjier ·fy·
förra kv. ·sv·
forrige kv. ·nb·
il-kwart ta’ sena li għadda ·mt·
keçən rüb ·az·
kuata kuoʻosi ·to·
letztes Quartal ·de·
minulé čtvrtletí ·cs·
minulý štvrťr. ·sk·
nakaraang quarter ·fil·
prošli kv. ·hr·
prošlog kvartala ·sr_Latn·
quý trước ·vi·
síðasti ársfj. ·is·
sidste kvt. ·da·
suku lepas ·ms·
tremujorin e kaluar ·sq·
trim. ant. ·ast·
trim. dern. ·fr·
trim. dernier ·fr_CA·
trim. pasado ·gl·
trim. passado ·pt_PT·
trim. passat ·ca·
trim. scorso ·it·
trim. trecut ·ro·
último trimestre ·pt·
viime nelj. ·fi·
vorig kwartaal ·nl·
w zeszłym kwartale ·pl·
zadnje četrtletje ·sl·
προηγ. τρίμ. ·el·
акыркы чейр. ·ky·
мин. трим. ·bg·
минулого кв. ·uk·
посл. кв. ·ru·
последното тромесечје ·mk·
прошлог квартала ·sr·
הרבעון הקודם ·he·
الربع الأخير ·ar·
سه‌ماههٔ گذشته ·fa·
የመጨረሻው ሩብ ·am·
अंतिम तिमाही ·hi·
मागील तिमाही ·mr·
ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
இறுதி காலாண்டு ·ta·
ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
കഴിഞ്ഞ പാദം ·ml·
පසුගිය කාර්. ·si·
ไตรมาสที่แล้ว ·th·
ပြီးခဲ့သောသုံးလပတ် ·my·
ត្រីមាស​មុន ·km·
上一季 ·zh_Hant·
上季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
上季度 ·zh·
前四半期 ·ja·
0English: ‹this qtr.›
an c. seo ·gd·
an ráithe seo ·ga·
an trim.-mañ ·br·
aquest trim. ·ca·
bu rüb ·az·
ce trim. ·fr· ·fr_CA·
detta kv. ·sv·
dette kv. ·nb·
dette kvt. ·da·
dieses Quartal ·de·
dit fearnsjier ·fy·
dit kwartaal ·nl·
este trim. ·gl· ·pt_PT·
este trimestre ·pt·
esti trim. ·ast·
ez a negyedév ·hu·
il-kwart ta’ sena li qegħdin fih ·mt·
käesolev kv ·et·
këtë tremujor ·sq·
kuata koʻeni ·to·
ngayong quarter ·fil·
ovaj kv. ·hr·
ovog kvartala ·sr_Latn·
questo trim. ·it·
quý này ·vi·
suku ini ·ms·
tänä nelj. ·fi·
tento štvrťr. ·sk·
to četrtletje ·sl·
toto čtvrtletí ·cs·
trim. acesta ·ro·
w tym kwartale ·pl·
þessi ársfj. ·is·
τρέχον τρίμ. ·el·
бул чейр. ·ky·
ова тромесечје ·mk·
овог квартала ·sr·
тек. кв. ·ru·
това трим. ·bg·
цього кв. ·uk·
רבעון זה ·he·
سه‌ماههٔ کنونی ·fa·
هذا الربع ·ar·
ይህ ሩብ ·am·
इस तिमाही ·hi·
ही तिमाही ·mr·
ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
இந்த காலாண்டு ·ta·
ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
ഈ പാദം ·ml·
මෙම කාර්. ·si·
ไตรมาสนี้ ·th·
ယခုသုံးလပတ် ·my·
ត្រីមាស​នេះ ·km·
今四半期 ·ja·
今季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
本季度 ·zh·
這一季 ·zh_Hant·
1English: ‹next qtr.›
an ráithe seo chugainn ·ga·
an trim. a zeu ·br·
ath-ch. ·gd·
budúci štvrťr. ·sk·
ensi nelj. ·fi·
folgjend fearnsjier ·fy·
gələn rüb ·az·
il-kwart li jmiss tas-sena ·mt·
järgmine kv ·et·
következő negyedév ·hu·
kuata hoko ·to·
nächstes Quartal ·de·
næste kvt. ·da·
næsti ársfj. ·is·
naslednje četrtletje ·sl·
nästa kv. ·sv·
neste kv. ·nb·
příští čtvrtletí ·cs·
próximo trim. ·pt_PT·
próximo trimestre ·pt·
quý sau ·vi·
sledećeg kvartala ·sr_Latn·
sljedeći kv. ·hr·
suku seterusnya ·ms·
susunod na quarter ·fil·
tremujorin e ardhshëm ·sq·
trim. proch. ·fr·
trim. prossimo ·it·
trim. seguinte ·gl·
trim. viitor ·ro·
trim. vin. ·ast·
trim. vinent ·ca·
trim.prochain ·fr_CA·
volgend kwartaal ·nl·
w przyszłym kwartale ·pl·
επόμ. τρίμ. ·el·
кийинки чейр. ·ky·
наступного кв. ·uk·
след. кв. ·ru·
следв. трим. ·bg·
следећег квартала ·sr·
следното тромесечје ·mk·
הרבעון הבא ·he·
الربع القادم ·ar·
سه‌ماههٔ آینده ·fa·
የሚቀጥለው ሩብ ·am·
अगली तिमाही ·hi·
पुढील तिमाही ·mr·
ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ·pa·
அடுத்த காலாண்டு ·ta·
ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ·kn·
അടുത്ത പാദം ·ml·
ඊළඟ කාර්. ·si·
ไตรมาสหน้า ·th·
နောက်လာမည့်သုံးလပတ် ·my·
ត្រីមាស​ក្រោយ ·km·
下一季 ·zh_Hant·
下季 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
下季度 ·zh·
翌四半期 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} quarters›
pēc {0} cet. ·lv·
ymhen {0} chwarter ·cy·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} qtr.›
{0} ç-den ·tk·
{0} chorakdan keyin ·uz·
{0} çyr. sonra ·tr·
{0} hiruhileko barru ·eu·
{0} kv pärast ·et·
{0} n.év múlva ·hu·
{0} nelj. päästä ·fi·
{0} rüb ərzində ·az·
{0} кв. яьлча ·ce·
{0} тқс. кейін ·kk·
{0} улирлын дараа ·mn·
{0} чейр. кийин ·ky·
{0} კვარტალში ·ka·
{0} եռմս-ից ·hy·
{0} ٽي ماهي ۾ ·sd·
{0} سه‌ماههٔ بعد ·fa·
{0} سہ ماہی میں ·ur·
{0} ति॰ में ·hi·
{0} तिमाहीमध्ये ·mr·
{0} তিনি মাহত ·as·
{0} ত্রৈমাসিকে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} ત્રિમાસિકમાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ରେ ·or·
{0} கா. ·ta·
{0} త్రైమాసికంలో ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} പാദത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0}सत्रमा ·ne·
+{0} c. ·gd·
+{0} kv. ·nb· ·nn· ·sv·
+{0} Q ·cs· ·ps· ·so·
+{0} Q. ·lb·
+{0} R ·ga·
+{0} T ·es_MX·
+{0} trim. ·br· ·fr· ·pt_PT· ·ro·
+{0} кв. ·ru·
+{0} ሩብ ·am·
baada ya robo {0} ·sw·
boahtte {0} njealj.j. ·se_FI·
čez {0} četr. ·sl·
d’aquí a {0} trim. ·ca·
deg {0} kyr. ·kab·
dentro de {0} trim. ·es·
eftir {0} ársfj. ·is·
em {0} trim. ·pt·
en {0} tr. ·ast·
en {0} trim. ·gl·
fi kwart ta’ sena ieħor ·mt·
in {0} Q ·de·
in {0} qtr ·en_001· ·en_AU·
in {0} qtr. ·en_CA·
in {0} trim. ·ia·
kumakota angu-{0} ·zu·
le kɔta {0} si gbɔna me ·ee·
o {0} štvrťr. ·sk·
oer {0} fearnsjier ·fy·
om {0} kvt. ·da·
oor {0} kw. ·af·
over {0} kw. ·nl·
pas {0} tremujori ·sq·
pēc {0} cet. ·lv·
po {0} ketv. ·lt·
sa {0} quarter ·fil·
tra {0} trim. ·it·
um {0} ársfj. ·fo·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kv. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kw. ·dsb· ·hsb· ·pl·
σε {0} τρίμ. ·el·
за {0} кв. ·sr· ·uk·
за {0} тромес. ·mk·
праз {0} кв. ·be·
сл. {0} трим. ·bg·
ברבע׳ הבא ·he·
خلال ربع سنة واحد ·ar·
ኣብ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්. {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏘ. ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} quarters›
+{0} c. ·gd·
+{0} R ·ga·
+{0} trim. ·br·
boahtte {0} njealjádasjagi ·se_FI·
čez {0} četr. ·sl·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kw. ·dsb· ·hsb·
בעוד שני רבע׳ ·he·
خلال ربعي سنة ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} quarters›
+{0} c. ·gd·
+{0} Q ·cs·
+{0} R ·ga·
+{0} trim. ·br· ·ro·
+{0} кв. ·ru·
čez {0} četr. ·sl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
o {0} štvrťr. ·sk·
po {0} ketv. ·lt·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kv. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kw. ·dsb· ·hsb· ·pl·
за {0} кв. ·sr· ·uk·
праз {0} кв. ·be·
خلال {0} أرباع سنة ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} quarters›
+{0} Q ·cs·
+{0} R ·ga·
+{0} trim. ·br·
+{0} кв. ·ru·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
o {0} štvrťr. ·sk·
po {0} ketv. ·lt·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kw. ·pl·
за {0} кв. ·uk·
праз {0} кв. ·be·
בעוד {0} רבע׳ ·he·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} qtrs.›
{0} ç-den ·tk·
{0} chorakdan keyin ·uz·
{0} çyr. sonra ·tr·
{0} hiruhileko barru ·eu·
{0} kv pärast ·et·
{0} n.év múlva ·hu·
{0} nelj. päästä ·fi·
{0} rüb ərzində ·az·
{0} кв. яьлча ·ce·
{0} кыбаарталынан ·sah·
{0} тқс. кейін ·kk·
{0} улирлын дараа ·mn·
{0} чейр. кийин ·ky·
{0} კვარტალში ·ka·
{0} եռմս-ից ·hy·
{0} ٽي ماهي ۾ ·sd·
{0} ربع دله ·mzn·
{0} سه‌ماههٔ بعد ·fa·
{0} سہ ماہی میں ·ur·
{0} ति॰ में ·hi·
{0} तिमाहींमध्ये ·mr·
{0} त्रैमासीकांत ·kok·
{0} তিনি মাহত ·as·
{0} ত্রৈমাসিকে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} ત્રિમાસિકમાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ରେ ·or·
{0} கா. ·ta·
{0} త్రైమాసికాల్లో ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} പാദത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0} ត្រីមាសទៀត ·km·
{0} 季后 ·yue_Hans·
{0} 季後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}सत्रमा ·ne·
{0}분기 후 ·ko·
{0}个季度后 ·zh·
{0}四半期後 ·ja·
+{0} c. ·gd·
+{0} kv. ·nb· ·nn· ·sv·
+{0} Q ·cs· ·ps· ·qu· ·so·
+{0} Q. ·lb·
+{0} R ·ga·
+{0} T ·es_MX·
+{0} trim. ·br· ·fr· ·pt_PT· ·ro·
+{0} кв. ·ru·
+{0} ሩብ ·am·
+{0}Q ·zh_Hant_HK·
baada ya robo {0} ·sw·
boahtte {0} njealj.j. ·se_FI·
čez {0} četr. ·sl·
d’aquí a {0} trim. ·ca·
deg {0} kyrn. ·kab·
dentro de {0} trim. ·es·
di li {0} trim. ·kea·
dlm {0} krtl. ·id·
dlm {0} suku thn ·ms·
eftir {0} ársfj. ·is·
em {0} trim. ·pt·
en {0} tr. ·ast·
en {0} trim. ·gl·
f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn ·mt·
ʻi he kuata ʻe {0} ·to·
in {0} Q ·de·
in {0} qtr ·en_001·
in {0} qtrs ·en_AU·
in {0} qtrs. ·en_CA·
in {0} trim. ·ia·
kumakota angu-{0} ·zu·
le kɔta {0} si gbɔ na me ·ee·
o {0} štvrťr. ·sk·
oer {0} fearnsjier ·fy·
om {0} kvt. ·da·
oor {0} kw. ·af·
over {0} kwartalen ·nl·
pas {0} tremujorësh ·sq·
pēc {0} cet. ·lv·
po {0} ketv. ·lt·
sa {0} (na) quarter ·fil·
sau {0} quý nữa ·vi·
tra {0} trim. ·it·
um {0} ársfj. ·fo·
ymhen {0} chwarter ·cy·
za {0} kv. ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
za {0} kw. ·dsb· ·hsb· ·pl·
σε {0} τρίμ. ·el·
за {0} кв. ·sr· ·uk·
за {0} тромес. ·mk·
праз {0} кв. ·be·
сл. {0} трим. ·bg·
בעוד {0} רבע׳ ·he·
خلال {0} ربع سنة ·ar·
ኣብ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්. {0}කින් ·si·
ใน {0} ไตรมาส ·th·
ໃນ {0} ຕມ. ·lo·
သုံးလပတ်ကာလ {0} ခုအတွင်း ·my·
ᎾᎿ {0} ᎩᏄᏘ. ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} quarters ago›
{0} o chwarteri yn ôl ·cy·
pirms {0} cet. ·lv·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} qtr. ago›
-{0} c. ·gd·
-{0} Q ·cs· ·ps· ·so·
-{0} Q. ·lb·
-{0} R ·ga·
-{0} T ·es_MX·
-{0} trim. ·br· ·fr· ·pt_PT· ·ro·
-{0} кв. ·ru·
–{0} kv. ·nb· ·nn·
{0} amakota adlule ·zu·
{0} ársfj. síðan ·fo·
{0} ç. öň ·tk·
{0} chorak oldin ·uz·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} çyr. önce ·tr·
{0} fearnsjier lyn ·fy·
{0} kv eest ·et·
{0} kw. gelede ·af·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwartaal geleden ·nl·
{0} kyr. aya ·kab·
{0} negyedévvel ezelőtt ·hu·
{0} nelj. sitten ·fi·
{0} njealj.j. dás ovdal ·se_FI·
{0} qtr ago ·en_001·
{0} qtr. ago ·en_CA·
{0} quarter ang nakalipas ·fil·
{0} rüb öncə ·az·
{0} tremujor më parë ·sq·
{0} trim. fa ·it·
{0} trim. retro ·ia·
{0} τρίμ. πριν ·el·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
{0} кв. хьалха ·ce·
{0} тқс. бұрын ·kk·
{0} улирлын өмнө ·mn·
{0} чейр. мурун ·ky·
{0} კვარტ. წინ ·ka·
{0} եռմս առաջ ·hy·
{0} ٽي ماهي پهرين ·sd·
{0} سه‌ماههٔ پیش ·fa·
{0} سہ ماہی پہلے ·ur·
{0} ሩብ በፊት ·am·
{0} ति॰ पहले ·hi·
{0} तिमाहीपूर्वी ·mr·
{0} তিনি মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ত্রৈমাসিক আগে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} ત્રિમાસિક પહેલાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} கா. முன் ·ta·
{0} త్రైమా. క్రితం ·te·
{0} ತ್ರೈ.ಮಾ. ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} പാദം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎩᏄᏘ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0}सत्र अघि ·ne·
−{0} kv ·sv·
Duela {0} hiruhileko ·eu·
fa {0} trim. ·ca·
fil-kwart tas-sena li għadda ·mt·
for {0} kvt. siden ·da·
fyrir {0} ársfj. ·is·
há {0} trim. ·pt·
hace {0} trim. ·es·
hai {0} tr. ·ast·
hai {0} trim. ·gl·
in {0} qtr ago ·en_AU·
kɔta {0} si va yi me ·ee·
pirms {0} cet. ·lv·
pre {0} kv. ·sr_Latn·
pred {0} četr. ·sl·
před {0} kw. ·hsb·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
prije {0} kv. ·bs· ·hr·
pśed {0} kw. ·dsb·
robo {0} iliyopita ·sw·
vor {0} Q ·de·
пр. {0} трим. ·bg·
пре {0} кв. ·sr·
пред {0} тромес. ·mk·
ברבע׳ הקודם ·he·
قبل ربع سنة واحد ·ar·
ቅድሚ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්. {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} c. ·gd·
-{0} njealjádasjagi dás ovdal ·se_FI·
-{0} R ·ga·
-{0} trim. ·br·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
pred {0} četr. ·sl·
před {0} kw. ·hsb·
pśed {0} kw. ·dsb·
לפני שני רבע׳ ·he·
قبل ربعي سنة ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} c. ·gd·
-{0} Q ·cs·
-{0} R ·ga·
-{0} trim. ·br· ·ro·
-{0} кв. ·ru·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena ilu ·mt·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
pre {0} kv. ·sr_Latn·
pred {0} četr. ·sl·
před {0} kw. ·hsb·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
prije {0} kv. ·bs· ·hr·
pśed {0} kw. ·dsb·
пре {0} кв. ·sr·
قبل {0} أرباع سنة ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} quarters ago›
-{0} Q ·cs·
-{0} R ·ga·
-{0} trim. ·br·
-{0} кв. ·ru·
{0} chwarter yn ôl ·cy·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwarti ta’ sena ilu ·mt·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
לפני {0} רבע׳ ·he·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} qtrs. ago›
-{0} c. ·gd·
-{0} Q ·cs· ·ps· ·qu· ·so·
-{0} Q. ·lb·
-{0} R ·ga·
-{0} T ·es_MX·
-{0} trim. ·br· ·fr· ·pt_PT· ·ro·
-{0} кв. ·ru·
-{0}Q ·zh_Hant_HK·
–{0} kv. ·nb· ·nn·
{0} (na) quarter ang nakalipas ·fil·
{0} amakota edlule ·zu·
{0} ársfj. síðan ·fo·
{0} ç. öň ·tk·
{0} chorak oldin ·uz·
{0} çyr. önce ·tr·
{0} fearnsjier lyn ·fy·
{0} krtl. lalu ·id·
{0} kv eest ·et·
{0} kw. gelede ·af·
{0} kw. temu ·pl·
{0} kwartalen geleden ·nl·
{0} kwarti ta’ sena ilu ·mt·
{0} kyrn. aya ·kab·
{0} negyedévvel ezelőtt ·hu·
{0} nelj. sitten ·fi·
{0} njealj.j. dás ovdal ·se_FI·
{0} o chwarteri yn ôl ·cy·
{0} qtr ago ·en_001·
{0} qtrs ago ·en_AU·
{0} qtrs. ago ·en_CA·
{0} quý trước ·vi·
{0} rüb öncə ·az·
{0} suku thn lalu ·ms·
{0} tremujorë më parë ·sq·
{0} trim. fa ·it·
{0} trim. retro ·ia·
{0} τρίμ. πριν ·el·
{0} кв. таму ·be·
{0} кв. тому ·uk·
{0} кв. хьалха ·ce·
{0} кыб. анараа өттүгэр ·sah·
{0} тқс. бұрын ·kk·
{0} улирлын өмнө ·mn·
{0} чейр. мурун ·ky·
{0} კვარტ. წინ ·ka·
{0} եռմս առաջ ·hy·
{0} ٽي ماهي پهرين ·sd·
{0} ربع پیش ·mzn·
{0} سه‌ماههٔ پیش ·fa·
{0} سہ ماہی پہلے ·ur·
{0} ሩብ በፊት ·am·
{0} ति॰ पहले ·hi·
{0} तिमाहींपूर्वी ·mr·
{0} त्रैमासीकां आदीं ·kok·
{0} তিনি মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ত্রৈমাসিক আগে ·bn·
{0} ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} ત્રિમાસિક પહેલાં ·gu·
{0} ତ୍ରୟ. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} கா. முன் ·ta·
{0} త్రైమా. క్రితం ·te·
{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} പാദം മുമ്പ് ·ml·
{0} ไตรมาสที่แล้ว ·th·
{0} ຕມ. ກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄖𑄨𑄚𑄴𑄟𑄏𑄧𑄢𑄴 𑄃𑄬𑄉 ·ccp·
{0} ត្រីមាស​មុន ·km·
{0} ᎩᏄᏘ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 季前 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant·
{0}सत्र अघि ·ne·
{0}분기 전 ·ko·
{0}个季度前 ·zh·
{0}四半期前 ·ja·
−{0} kv ·sv·
a ten {0} trim. ·kea·
Duela {0} hiruhileko ·eu·
fa {0} trim. ·ca·
for {0} kvt. siden ·da·
fyrir {0} ársfj. ·is·
há {0} trim. ·pt·
hace {0} trim. ·es·
hai {0} tr. ·ast·
hai {0} trim. ·gl·
kɔta {0} si va yi me ·ee·
kuata ʻe {0} kuoʻosi ·to·
pirms {0} cet. ·lv·
pre {0} kv. ·sr_Latn·
pred {0} četr. ·sl·
před {0} kw. ·hsb·
pred {0} štvrťr. ·sk·
prieš {0} ketv. ·lt·
prije {0} kv. ·bs· ·hr·
pśed {0} kw. ·dsb·
robo {0} zilizopita ·sw·
vor {0} Q ·de·
пр. {0} трим. ·bg·
пре {0} кв. ·sr·
пред {0} тромес. ·mk·
לפני {0} רבע׳ ·he·
قبل {0} ربع سنة ·ar·
ቅድሚ {0} ርብዒ ·ti·
කාර්. {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ်ကာလ {0} ခုအတွင်း ·my·
Relative Month
-1English: ‹last month›
am mìos seo chaidh ·gd·
ämulo ·vo·
an mhí seo caite ·ga·
ar miz diaraok ·br·
aurreko hilabetean ·eu·
ayyur izrin ·kab·
Bishii la soo dhaafay ·so·
bulan lalu ·id· ·ms·
eelmine kuu ·et·
el mes pasado ·es· ·es_MX· ·es_US·
el mes pasáu ·ast·
el mes passat ·ca·
előző hónap ·hu·
foarige moanne ·fy·
förra månaden ·sv·
førre månad ·nn·
forrige måned ·nb·
geçen ay ·tr·
geçen aý ·tk·
ɣleti si va yi ·ee·
í síðasta mánuði ·is·
inyanga edlule ·zu·
Ix-xahar li għadda ·mt·
keçən ay ·az·
kingulleq qaammat ·kl·
last month ·all·others·
lätzde Mohnd ·ksh·
le mense passate ·ia·
le mois dernier ·fr·
leschte Mount ·lb·
letzte Monet ·gsw·
letzten Monat ·de·
luna trecută ·ro·
māhina kuoʻosi ·to·
mannan mánu ·se_FI·
mes pasadu ·kea·
mês passado ·pt·
mese scorso ·it·
minulý mesiac ·sk·
minulý měsíc ·cs·
mis diwethaf ·cy·
muajin e kaluar ·sq·
mwezi uliopita ·sw·
nakaraang buwan ·fil·
o mes pasado ·gl·
o‘tgan oy ·uz·
pagājušajā mēnesī ·lv·
pasinta monato ·eo·
praėjusį mėnesį ·lt·
prejšnji mesec ·sl·
prošli mjesec ·bs· ·hr·
prošlog meseca ·sr_Latn·
qayna killa ·qu·
sasi wingi ·jv·
seinasta mánað ·fo·
sidste måned ·da·
slědny mjasec ·dsb·
tháng trước ·vi·
verlede maand ·af·
verleden Maand ·nds·
viime kuussa ·fi·
vorige maand ·nl·
w zeszłym miesiącu ·pl·
Wí kʼuŋ héhaŋ ·lkt·
zašły měsac ·hsb·
προηγούμενος μήνας ·el·
ааспыт ый ·sah·
баханчу баттахь ·ce·
в прошлом месяце ·ru·
минатиот месец ·mk·
минулого місяця ·uk·
өнгөрсөн сар ·mn·
өткен ай ·kk·
өткөн айда ·ky·
предходен месец ·bg·
прошлог месеца ·sr·
Прошлог месеца ·bs_Cyrl·
у мінулым месяцы ·be·
ўтган ой ·uz_Cyrl·
გასულ თვეს ·ka·
նախորդ ամիս ·hy·
החודש שעבר ·he·
פֿאַרגאנגענעם חודש ·yi·
ئۆتكەن ئاي ·ug·
الشهر الماضي ·ar·
پچھلا مہینہ ·ur·
پوئين مهيني ·sd·
گزشتہ ماہ ·ur_IN·
ماه قبل ·mzn·
ماه گذشته ·fa·
ያለፈው ወር ·am·
गत महिना ·ne·
पिछला माह ·hi·
फाटलो म्हयनो ·kok·
मागील महिना ·mr·
গত মাস ·bn·
যোৱা মাহ ·as·
ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ·pa·
ગયા મહિને ·gu·
ଗତ ମାସ ·or·
கடந்த மாதம் ·ta·
గత నెల ·te·
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ·kn·
കഴിഞ്ഞ മാസം ·ml·
පසුගිය මාසය ·si·
เดือนที่แล้ว ·th·
ເດືອນແລ້ວ ·lo·
ပြီးခဲ့သည့်လ ·my·
𑄉𑄬𑄣𑄧𑄘𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​មុន ·km·
ᎧᎸᎢ ᏥᎨᏒ ·chr·
지난달 ·ko·
上个月 ·yue_Hans· ·zh·
上個月 ·yue· ·zh_Hant·
先月 ·ja·
0English: ‹this month›
am mìos seo ·gd·
amulo ·vo·
an mhí seo ·ga·
aquest mes ·ca·
ar miz-mañ ·br·
ayyur-agi ·kab·
Bishan ·so·
bu ay ·az· ·tr·
bulan ini ·id· ·ms·
ce mois-ci ·fr·
Dan ix-xahar ·mt·
dán mánu ·se_FI·
denna månad ·sv·
denne månaden ·nn·
denne måned ·da·
denne måneden ·nb·
dëse Mount ·lb·
deze maand ·nl·
diese Mohnd ·ksh·
diese Monet ·gsw·
diesen Monat ·de·
disse Maand ·nds·
dizze moanne ·fy·
es mes li ·kea·
este mes ·es· ·es_MX· ·es_US· ·gl·
este mês ·pt·
esti mes ·ast·
ez a hónap ·hu·
ɣleti sia ·ee·
henda mánaðin ·fo·
hilabete honetan ·eu·
í þessum mánuði ·is·
iste mense ·ia·
käesolev kuu ·et·
këtë muaj ·sq·
kunan killa ·qu·
le nyanga ·zu·
Lé wí kiŋ ·lkt·
luna aceasta ·ro·
māhiná ni ·to·
manna qaammat ·kl·
mwezi huu ·sw·
ngayong buwan ·fil·
nuna monato ·eo·
ovaj mjesec ·bs· ·hr·
ovog meseca ·sr_Latn·
questo mese ·it·
šajā mēnesī ·lv·
sasi iki ·jv·
shu oy ·uz·
šį mėnesį ·lt·
şu aý ·tk·
ta mesec ·sl·
tässä kuussa ·fi·
ten mjasec ·dsb·
tento mesiac ·sk·
tento měsíc ·cs·
tháng này ·vi·
this month ·all·others·
tutón měsac ·hsb·
vandeesmaand ·af·
w tym miesiącu ·pl·
y mis hwn ·cy·
τρέχων μήνας ·el·
бу ой ·uz_Cyrl·
бу ый ·sah·
бул айда ·ky·
в этом месяце ·ru·
карарчу баттахь ·ce·
овог месеца ·sr·
Овог месеца ·bs_Cyrl·
овој месец ·mk·
осы ай ·kk·
този месец ·bg·
у гэтым месяцы ·be·
цього місяця ·uk·
энэ сар ·mn·
ამ თვეში ·ka·
այս ամիս ·hy·
דעם חודש ·yi·
החודש ·he·
اس ماہ ·ur_IN·
اس مہینہ ·ur·
این ماه ·fa· ·mzn·
بۇ ئاي ·ug·
هذا الشهر ·ar·
هن مهيني ·sd·
ህሉው ወርሒ ·ti·
በዚህ ወር ·am·
इस माह ·hi·
यो महिना ·ne·
हा महिना ·mr·
हो म्हयनो ·kok·
এই মাস ·bn·
এই মাহ ·as·
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ·pa·
આ મહિને ·gu·
ଏହି ମାସ ·or·
இந்த மாதம் ·ta·
ఈ నెల ·te·
ಈ ತಿಂಗಳು ·kn·
ഈ മാസം ·ml·
මෙම මාසය ·si·
เดือนนี้ ·th·
ເດືອນນີ້ ·lo·
ယခုလ ·my·
𑄃𑄳𑄆𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​នេះ ·km·
ᎯᎠ ᎧᎸᎢ ·chr·
이번 달 ·ko·
今个月 ·yue_Hans·
今個月 ·yue·
今月 ·ja·
本月 ·zh· ·zh_Hant·
1English: ‹next month›
an ath-mhìos ·gd·
an mhí seo chugainn ·ga·
ar miz a zeu ·br·
ayyur d-iteddun ·kab·
Bisha xigta ·so·
boahtte mánu ·se_FI·
budúci mesiac ·sk·
bulan berikutnya ·id·
bulan depan ·ms·
el mes próximo ·es_MX· ·es_US·
el mes que ve ·ca·
el mes viniente ·ast·
el próximo mes ·es·
ensi kuussa ·fi·
folgjende moanne ·fy·
gelecek ay ·tr·
gələn ay ·az·
ɣleti si gbɔ na ·ee·
hamuq killa ·qu·
hurrengo hilabetean ·eu·
í næsta mánuði ·is·
indiki aý ·tk·
inyanga ezayo ·zu·
Ix-xahar id-dieħel ·mt·
järgmine kuu ·et·
keyingi oy ·uz·
kitą mėnesį ·lt·
következő hónap ·hu·
le mense proxime ·ia·
le mois prochain ·fr·
luna viitoare ·ro·
māhina kahaʻu ·to·
mese prossimo ·it·
mis nesaf ·cy·
muajin e ardhshëm ·sq·
mwezi ujao ·sw·
nächste Mohnd ·ksh·
nächste Monet ·gsw·
nächste Mount ·lb·
nächsten Monat ·de·
næsta mánað ·fo·
næste måned ·da·
nākamajā mēnesī ·lv·
nakamen Maand ·nds·
naslednji mesec ·sl·
nästa månad ·sv·
neste månad ·nn·
neste måned ·nb·
next month ·all·others·
o próximo mes ·gl·
omulo ·vo·
přichodny měsac ·hsb·
příští měsíc ·cs·
prósimu mes ·kea·
próximo mês ·pt·
pśiducy mjasec ·dsb·
sasi ngarep ·jv·
sledećeg meseca ·sr_Latn·
sljedeći mjesec ·bs· ·hr·
susunod na buwan ·fil·
tháng sau ·vi·
Tȟokáta wí kiŋháŋ ·lkt·
tulleq qaammat ·kl·
venonta monato ·eo·
volgende maand ·af· ·nl·
w przyszłym miesiącu ·pl·
επόμενος μήνας ·el·
аныгыскы ый ·sah·
в следующем месяце ·ru·
ирэх сар ·mn·
кейинги ой ·uz_Cyrl·
келесі ай ·kk·
наступного місяця ·uk·
рогӀерчу баттахь ·ce·
следващ месец ·bg·
следећег месеца ·sr·
Следећег месеца ·bs_Cyrl·
следниот месец ·mk·
у наступным месяцы ·be·
эмдиги айда ·ky·
მომავალ თვეს ·ka·
հաջորդ ամիս ·hy·
החודש הבא ·he·
קומענדיקן חודש ·yi·
اگلا مہینہ ·ur·
اگلے ماہ ·ur_IN·
اڳين مهيني ·sd·
الشهر القادم ·ar·
كېلەر ئاي ·ug·
ماه آینده ·fa·
ماه ِبعد ·mzn·
ዝመጽእ ወርሒ ·ti·
የሚቀጥለው ወር ·am·
अगला माह ·hi·
अर्को महिना ·ne·
पुढील महिना ·mr·
फुडलो म्हयनो ·kok·
অহা মাহ ·as·
পরের মাস ·bn·
ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ·pa·
આવતા મહિને ·gu·
ଆଗାମୀ ମାସ ·or·
அடுத்த மாதம் ·ta·
తదుపరి నెల ·te·
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ·kn·
അടുത്ത മാസം ·ml·
ඊළඟ මාසය ·si·
เดือนหน้า ·th·
ເດືອນໜ້າ ·lo·
လာမည့်လ ·my·
𑄛𑄧𑄢𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​ក្រោយ ·km·
ᏔᎵᏁ ᎧᎸᎢ ·chr·
다음 달 ·ko·
下个月 ·yue_Hans· ·zh·
下個月 ·yue· ·zh_Hant·
翌月 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} months›
pēc {0} mēnešiem ·lv·
ymhen {0} mis ·cy·
خلال {0} شهر ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} month›
{0} ay ərzində ·az·
{0} ay sonra ·tr·
{0} aýdan ·tk·
{0} hilabete barru ·eu·
{0} hónap múlva ·hu·
{0} kuu pärast ·et·
{0} kuukauden päästä ·fi·
{0} mánotbadji maŋŋilit ·se·
{0} mánu siste ·se_FI·
{0} oydan keyin ·uz·
{0} айдан кейін ·kk·
{0} айдан кийин ·ky·
{0} бутт баьлча ·ce·
{0} ойдан сўнг ·uz_Cyrl·
{0} сарын дараа ·mn·
{0} თვეში ·ka·
{0} ամսից ·hy·
{0} ئايدىن كېيىن ·ug·
{0} ماه بعد ·fa·
{0} ماہ میں ·ur_IN·
{0} مهينن ۾ ·sd·
{0} مہینہ میں ·ur·
{0} महिनामा ·ne·
{0} माह में ·hi·
{0} মাসে ·bn·
{0} মাহত ·as·
{0} ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} મહિનામાં ·gu·
{0} ମାସରେ ·or·
{0} மாதத்தில் ·ta·
{0} నెలలో ·te·
{0} ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} മാസത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
+{0} m ·mgo· ·ps· ·so·
a-benn {0} miz ·br·
an {0} Mount ·lb·
an ceann {0} mhìosa ·gd·
baada ya mwezi {0} ·sw·
ca di {0} mês ·fur·
čez {0} mesec ·sl·
d’aquí a {0} mes ·ca·
dans {0} mois ·fr·
deg {0} n wayyur ·kab·
dentro de {0} mes ·es·
dentro de {0} mês ·pt_PT·
eftir {0} mánuð ·is·
em {0} mês ·pt·
en {0} mes ·ast· ·es_MX· ·gl·
enyangeni engu-{0} ·zu·
I {0} mánet ·wae·
i gceann {0} mhí ·ga·
in {0} menses ·ia·
in {0} Monat ·de·
in {0} month ·en·
le ɣleti {0} me ·ee·
Nǔu {0} saŋ ·jgo·
o {0} mesiac ·sk·
Oer {0} moanne ·fy·
om {0} månad ·nn· ·sv·
om {0} måned ·da· ·nb·
om {0} qaammat ·kl·
oor {0} maand ·af·
over {0} maand ·nl·
pas {0} muaji ·sq·
pēc {0} mēneša ·lv·
peste {0} lună ·ro·
po {0} mėnesio ·lt·
post {0} monato ·eo·
sa {0} buwan ·fil·
sa xahar ieħor ·mt·
tra {0} mese ·it·
um {0} mánað ·fo·
ymhen mis ·cy·
za {0} měsac ·hsb·
za {0} mesec ·sr_Latn·
za {0} měsíc ·cs·
za {0} miesiąc ·pl·
za {0} mjasec ·dsb·
za {0} mjesec ·bs· ·hr·
σε {0} μήνα ·el·
за {0} месец ·bs_Cyrl· ·mk· ·sr·
праз {0} месяц ·be·
след {0} месец ·bg·
через {0} месяц ·ru·
через {0} місяць ·uk·
איבער {0} חודש ·yi·
בעוד חודש ·he·
خلال شهر واحد ·ar·
በ{0} ወር ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ወርሒ ·ti·
येत्या {0} महिन्यामध्ये ·mr·
මාස {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎧᎸᎢ ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} months›
{0} mánotbadji maŋŋilit ·se·
{0} mánu siste ·se_FI·
a-benn {0} viz ·br·
an ceann {0} mhìosa ·gd·
čez {0} meseca ·sl·
i gceann {0} mhí ·ga·
ymhen deufis ·cy·
za {0} měsacaj ·hsb·
za {0} mjaseca ·dsb·
בעוד חודשיים ·he·
خلال شهرين ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} months›
a-benn {0} miz ·br·
an ceann {0} mìosan ·gd·
čez {0} mesece ·sl·
fi {0} xhur oħra ·mt·
i gceann {0} mhí ·ga·
o {0} mesiace ·sk·
peste {0} luni ·ro·
po {0} mėnesių ·lt·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} měsacy ·hsb·
za {0} meseca ·sr_Latn·
za {0} měsíce ·cs·
za {0} miesiące ·pl·
za {0} mjasecy ·dsb·
za {0} mjeseca ·bs· ·hr·
за {0} месеца ·bs_Cyrl· ·sr·
праз {0} месяцы ·be·
через {0} месяца ·ru·
через {0} місяці ·uk·
خلال {0} أشهر ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} months›
a-benn {0} a vizioù ·br·
fi {0} xhur oħra ·mt·
i gceann {0} mí ·ga·
o {0} mesiaca ·sk·
po {0} mėnesio ·lt·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} měsíce ·cs·
za {0} miesięcy ·pl·
праз {0} месяцаў ·be·
через {0} месяцев ·ru·
через {0} місяців ·uk·
בעוד {0} חודשים ·he·
خلال {0} شهرًا ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} months›
{0} ay ərzində ·az·
{0} ay sonra ·tr·
{0} aýdan ·tk·
{0} hilabete barru ·eu·
{0} hónap múlva ·hu·
{0} kuu pärast ·et·
{0} kuukauden päästä ·fi·
{0} mánotbadji maŋŋilit ·se·
{0} mánu siste ·se_FI·
{0} oydan keyin ·uz·
{0} айдан кейін ·kk·
{0} айдан кийин ·ky·
{0} бутт баьлча ·ce·
{0} ойдан сўнг ·uz_Cyrl·
{0} сарын дараа ·mn·
{0} ыйынан ·sah·
{0} თვეში ·ka·
{0} ամսից ·hy·
{0} ئايدىن كېيىن ·ug·
{0} ماه بعد ·fa·
{0} ماه دله ·mzn·
{0} ماہ میں ·ur_IN·
{0} مهينن ۾ ·sd·
{0} مہینے میں ·ur·
{0} महिनामा ·ne·
{0} माह में ·hi·
{0} म्हयन्यानीं ·kok·
{0} মাসে ·bn·
{0} মাহত ·as·
{0} ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} મહિનામાં ·gu·
{0} ମାସରେ ·or·
{0} மாதங்களில் ·ta·
{0} నెలల్లో ·te·
{0} ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} മാസത്തിൽ ·ml·
{0} လအတွင်း ·my·
{0} 𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0} ខែទៀត ·km·
{0} か月後 ·ja·
{0} 个月后 ·yue_Hans·
{0} 個月後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}개월 후 ·ko·
{0}个月后 ·zh·
+{0} m ·all·others·
a-benn {0} miz ·br·
a(n) {0} Méint ·lb·
an ceann {0} mìosa ·gd·
baada ya miezi {0} ·sw·
ca di {0} mês ·fur·
čez {0} mesecev ·sl·
d’aquí a {0} mesos ·ca·
dalam {0} bulan ·id· ·ms·
dans {0} mois ·fr·
deg {0} n wayyuren ·kab·
dentro de {0} meses ·es· ·pt_PT·
di li {0} mes ·kea·
eftir {0} mánuði ·is·
em {0} meses ·pt·
en {0} meses ·ast· ·es_MX· ·gl·
ezinyangeni ezingu-{0} ezizayo ·zu·
fi {0} xhur oħra ·mt·
ʻi he māhina ʻe {0} ·to·
I {0} mánet ·wae·
i gceann {0} mí ·ga·
in {0} menses ·ia·
in {0} Monaten ·de·
in {0} months ·en·
le ɣleti {0} wo me ·ee·
Letáŋhaŋ wíyawapi {0} kiŋháŋ ·lkt·
Nǔu {0} saŋ ·jgo·
o {0} mesiacov ·sk·
Oer {0} moannen ·fy·
om {0} månadar ·nn·
om {0} månader ·sv·
om {0} måneder ·da· ·nb·
om {0} qaammat ·kl·
oor {0} maande ·af·
over {0} maanden ·nl·
pas {0} muajsh ·sq·
pēc {0} mēnešiem ·lv·
peste {0} de luni ·ro·
po {0} mėnesių ·lt·
post {0} monatoj ·eo·
sa {0} (na) buwan ·fil·
sau {0} tháng nữa ·vi·
tra {0} mesi ·it·
um {0} mánaðir ·fo·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} měsacow ·hsb·
za {0} meseci ·sr_Latn·
za {0} měsíců ·cs·
za {0} miesiąca ·pl·
za {0} mjasecow ·dsb·
za {0} mjeseci ·bs· ·hr·
σε {0} μήνες ·el·
за {0} месеци ·bs_Cyrl· ·mk· ·sr·
праз {0} месяца ·be·
след {0} месеца ·bg·
через {0} месяца ·ru·
через {0} місяця ·uk·
איבער {0} חדשים ·yi·
בעוד {0} חודשים ·he·
خلال {0} شهر ·ar·
በ{0} ወራት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ወርሒ ·ti·
येत्या {0} महिन्यांमध्ये ·mr·
මාස {0}කින් ·si·
ในอีก {0} เดือน ·th·
ໃນອີກ {0} ເດືອນ ·lo·
ཟླཝ་ {0} ནང་ ·dz·
ᎾᎿ {0} ᏗᎧᎸᎢ ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} months ago›
{0} mis yn ôl ·cy·
pirms {0} mēnešiem ·lv·
قبل {0} شهر ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} month ago›
-{0} m ·mgo· ·ps· ·so·
{0} aý öň ·tk·
{0} ay önce ·tr·
{0} ay öncə ·az·
{0} buwan ang nakalipas ·fil·
{0} hónappal ezelőtt ·hu·
{0} inyanga edlule ·zu·
{0} kuu eest ·et·
{0} kuukausi sitten ·fi·
{0} maand gelede ·af·
{0} maand geleden ·nl·
{0} mánað síðan ·fo·
{0} mánnu dás ovdal ·se_FI·
{0} mánotbadji árat ·se·
{0} menses retro ·ia·
{0} mês indaûr ·fur·
{0} mese fa ·it·
{0} mhí ó shin ·ga·
{0} mhìos air ais ·gd·
{0} miesiąc temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} miz zo ·br·
{0} moanne lyn ·fy·
{0} month ago ·en·
{0} muaj më parë ·sq·
{0} n wayyur aya ·kab·
{0} oy oldin ·uz·
{0} ай бұрын ·kk·
{0} ай мурун ·ky·
{0} бутт хьалха ·ce·
{0} месяц назад ·ru·
{0} месяц таму ·be·
{0} місяць тому ·uk·
{0} ой аввал ·uz_Cyrl·
{0} сарын өмнө ·mn·
{0} თვის წინ ·ka·
{0} ամիս առաջ ·hy·
{0} ئاي ئىلگىرى ·ug·
{0} ماه پیش ·fa·
{0} ماہ قبل ·ur_IN·
{0} مهينا پهرين ·sd·
{0} مہینہ پہلے ·ur·
{0} महिना पहिले ·ne·
{0} महिन्यापूर्वी ·mr·
{0} माह पहले ·hi·
{0} মাস আগে ·bn·
{0} মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} મહિના પહેલાં ·gu·
{0} ମାସ ପୂର୍ବେ ·or·
{0} மாதத்துக்கு முன் ·ta·
{0} నెల క్రితం ·te·
{0} ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} മാസം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄟𑄏𑄧 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎧᎸᎢ ᏥᎨᏒ ·chr·
acum {0} lună ·ro·
antaŭ {0} monato ·eo·
Duela {0} hilabete ·eu·
ɛ́ gɛ́ mɔ́ pɛsaŋ {0} ·jgo·
fa {0} mes ·ca·
för {0} månad sedan ·sv·
for {0} månad sidan ·nn·
for {0} måned siden ·da· ·nb·
for {0} qaammat siden ·kl·
fyrir {0} mánuði ·is·
ɣleti {0} si va yi ·ee·
há {0} mês ·pt·
hace {0} mes ·es·
hai {0} mes ·ast· ·gl·
il y a {0} mois ·fr·
mwezi {0} uliopita ·sw·
pirms {0} mēneša ·lv·
pre {0} meseca ·sr_Latn·
před {0} měsacom ·hsb·
pred {0} mesecem ·sl·
pred {0} mesiacom ·sk·
před {0} měsícem ·cs·
prieš {0} mėnesį ·lt·
prije {0} mjesec ·bs· ·hr·
pśed {0} mjasecom ·dsb·
virun {0} Mount ·lb·
vor {0} mánet ·wae·
vor {0} Monat ·de·
xahar ilu ·mt·
πριν από {0} μήνα ·el·
пре {0} месец ·bs_Cyrl·
пре {0} месеца ·sr·
пред {0} месец ·mk·
преди {0} месец ·bg·
לפני חודש ·he·
פֿאַר {0} חודש ·yi·
قبل شهر واحد ·ar·
ቅድሚ {0} ወርሒ ·ti·
ከ{0} ወር በፊት ·am·
මාස {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} months ago›
{0} fis yn ôl ·cy·
{0} mánotbadji árat ·se·
{0} mánu dás ovdal ·se_FI·
{0} mhí ó shin ·ga·
{0} mhìos air ais ·gd·
{0} viz zo ·br·
před {0} měsacomaj ·hsb·
pred {0} mesecema ·sl·
pśed {0} mjasecoma ·dsb·
לפני חודשיים ·he·
قبل شهرين ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} months ago›
{0} mhí ó shin ·ga·
{0} miesiące temu ·pl·
{0} mìosan air ais ·gd·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} miz zo ·br·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} месяца назад ·ru·
{0} месяцы таму ·be·
{0} місяці тому ·uk·
acum {0} luni ·ro·
pre {0} meseca ·sr_Latn·
před {0} měsacami ·hsb·
pred {0} meseci ·sl·
pred {0} mesiacmi ·sk·
před {0} měsíci ·cs·
prieš {0} mėnesius ·lt·
prije {0} mjeseca ·bs· ·hr·
pśed {0} mjasecami ·dsb·
пре {0} месеца ·bs_Cyrl· ·sr·
قبل {0} أشهر ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} months ago›
{0} a vizioù zo ·br·
{0} mí ó shin ·ga·
{0} miesięcy temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} месяцаў таму ·be·
{0} месяцев назад ·ru·
{0} місяців тому ·uk·
pred {0} mesiaca ·sk·
před {0} měsíce ·cs·
prieš {0} mėnesio ·lt·
לפני {0} חודשים ·he·
قبل {0} شهرًا ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} months ago›
-{0} m ·all·others·
{0} (na) buwan ang nakalipas ·fil·
{0} aý öň ·tk·
{0} ay önce ·tr·
{0} ay öncə ·az·
{0} bulan lalu ·ms·
{0} bulan yang lalu ·id·
{0} hónappal ezelőtt ·hu·
{0} izinyanga ezedlule ·zu·
{0} kuu eest ·et·
{0} kuukautta sitten ·fi·
{0} maande gelede ·af·
{0} maanden geleden ·nl·
{0} mánaðir síðan ·fo·
{0} mánotbadji árat ·se·
{0} mánu dás ovdal ·se_FI·
{0} menses retro ·ia·
{0} mês indaûr ·fur·
{0} mesi fa ·it·
{0} mí ó shin ·ga·
{0} miesiąca temu ·pl·
{0} mìos air ais ·gd·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} miz zo ·br·
{0} moannen lyn ·fy·
{0} months ago ·en·
{0} muaj më parë ·sq·
{0} n wayyuren aya ·kab·
{0} oy oldin ·uz·
{0} tháng trước ·vi·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} ай бұрын ·kk·
{0} ай мурун ·ky·
{0} бутт хьалха ·ce·
{0} месяца назад ·ru·
{0} месяца таму ·be·
{0} місяця тому ·uk·
{0} ой аввал ·uz_Cyrl·
{0} сарын өмнө ·mn·
{0} ый ынараа өттүгэр ·sah·
{0} თვის წინ ·ka·
{0} ամիս առաջ ·hy·
{0} ئاي ئىلگىرى ·ug·
{0} ماه پیش ·fa· ·mzn·
{0} ماہ قبل ·ur_IN·
{0} مهينا پهرين ·sd·
{0} مہینے پہلے ·ur·
{0} महिना पहिले ·ne·
{0} महिन्यांपूर्वी ·mr·
{0} माह पहले ·hi·
{0} म्हयन्यां आदीं ·kok·
{0} মাস আগে ·bn·
{0} মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} મહિના પહેલાં ·gu·
{0} ମାସ ପୂର୍ବେ ·or·
{0} மாதங்களுக்கு முன் ·ta·
{0} నెలల క్రితం ·te·
{0} ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} മാസം മുമ്പ് ·ml·
{0} เดือนที่ผ่านมา ·th·
{0} ເດືອນກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄟𑄏𑄧 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ខែមុន ·km·
{0} ᏗᎧᎸᎢ ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} か月前 ·ja·
{0} 个月前 ·yue_Hans·
{0} 個月前 ·yue· ·zh_Hant·
{0}개월 전 ·ko·
{0}个月前 ·zh·
a ten {0} mes ·kea·
acum {0} de luni ·ro·
antaŭ {0} monatoj ·eo·
Duela {0} hilabete ·eu·
ɛ́ gɛ́ mɔ́ pɛsaŋ {0} ·jgo·
fa {0} mesos ·ca·
for {0} månadar sidan ·nn·
för {0} månader sedan ·sv·
for {0} måneder siden ·da· ·nb·
for {0} qaammat siden ·kl·
fyrir {0} mánuðum ·is·
ɣleti {0} si wo va yi ·ee·
há {0} meses ·pt·
hace {0} meses ·es·
hai {0} meses ·ast· ·gl·
Hékta wíyawapi {0} kʼuŋ héhaŋ ·lkt·
il y a {0} mois ·fr·
māhina ʻe {0} kuoʻosi ·to·
miezi {0} iliyopita ·sw·
pirms {0} mēnešiem ·lv·
pre {0} meseci ·sr_Latn·
před {0} měsacami ·hsb·
pred {0} meseci ·sl·
pred {0} mesiacmi ·sk·
před {0} měsíci ·cs·
prieš {0} mėnesių ·lt·
prije {0} mjeseci ·bs· ·hr·
pśed {0} mjasecami ·dsb·
viru(n) {0} Méint ·lb·
vor {0} mánet ·wae·
vor {0} Monaten ·de·
πριν από {0} μήνες ·el·
пре {0} месеци ·bs_Cyrl· ·sr·
пред {0} месеци ·mk·
преди {0} месеца ·bg·
לפני {0} חודשים ·he·
פֿאַר {0} חדשים ·yi·
قبل {0} شهر ·ar·
ቅድሚ {0} ወርሒ ·ti·
ከ{0} ወራት በፊት ·am·
මාස {0}කට පෙර ·si·
ཟླཝ་ {0} ཧེ་མ་ ·dz·
ပြီးခဲ့သည့် {0} လ ·my·
Relative Month Short
-1English: ‹last mo.›
am mìos sa chaidh ·gd·
an mhí seo caite ·ga·
ar miz diaraok ·br·
bln lalu ·ms·
el mes pasado ·es·
el mes passat ·ca·
előző hónap ·hu·
förra mån. ·sv·
forrige md. ·nb·
geçen ay ·tr·
í síðasta mán. ·is·
last mo. ·en·
last mth ·en_SG·
le mois dernier ·fr·
letzten Monat ·de·
luna trecută ·ro·
m. pasado ·gl·
māhina kuoʻosi ·to·
mes pas. ·ast·
mês passado ·pt·
mese scorso ·it·
minulý mes. ·sk·
minulý měs. ·cs·
muajin e kaluar ·sq·
nakaraang buwan ·fil·
praėjusį mėnesį ·lt·
prejšnji mesec ·sl·
prošli mj. ·hr·
prošlog mes. ·sr_Latn·
sidste md. ·da·
tháng trước ·vi·
viime kk ·fi·
vorige maand ·nl·
w zeszłym miesiącu ·pl·
в прошлом мес. ·ru·
мин. мес. ·bg·
минатиот месец ·mk·
минулого місяця ·uk·
өткен ай ·kk·
өткөн айда ·ky·
прошлог мес. ·sr·
გასულ თვეს ·ka·
անցյալ ամիս ·hy·
החודש שעבר ·he·
پچھلے مہینہ ·ur·
ماه پیش ·fa·
ያለፈው ወር ·am·
मागील महिना ·mr·
গত মাস ·bn·
ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ·pa·
ગયા મહિને ·gu·
கடந்த மாதம் ·ta·
గత నెల ·te·
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ·kn·
കഴിഞ്ഞ മാസം ·ml·
පසුගිය මාස. ·si·
เดือนที่แล้ว ·th·
𑄉𑄬𑄣𑄧𑄉𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​មុន ·km·
上个月 ·zh·
上個月 ·zh_Hant·
先月 ·ja·
0English: ‹this mo.›
am mìos seo ·gd·
an mhí seo ·ga·
aquest mes ·ca·
ar miz-mañ ·br·
bln ini ·ms·
bu ay ·tr·
ce mois-ci ·fr·
denna mån. ·sv·
denne md. ·da· ·nb·
deze maand ·nl·
diesen Monat ·de·
este m. ·gl·
este mes ·es·
este mês ·pt·
esti mes ·ast·
ez a hónap ·hu·
í þessum mán. ·is·
këtë muaj ·sq·
luna aceasta ·ro·
māhiná ni ·to·
ngayong buwan ·fil·
ovaj mj. ·hr·
ovog mes. ·sr_Latn·
questo mese ·it·
šį mėnesį ·lt·
ta mesec ·sl·
tässä kk ·fi·
tento mes. ·sk·
tento měs. ·cs·
tháng này ·vi·
this mo. ·en·
this mth ·en_SG·
w tym miesiącu ·pl·
бул айда ·ky·
в этом мес. ·ru·
овог мес. ·sr·
овој месец ·mk·
осы ай ·kk·
този мес. ·bg·
цього місяця ·uk·
ამ თვეში ·ka·
այս ամիս ·hy·
החודש ·he·
اس مہینہ ·ur·
این ماه ·fa·
በዚህ ወር ·am·
हा महिना ·mr·
এই মাস ·bn·
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ·pa·
આ મહિને ·gu·
இந்த மாதம் ·ta·
ఈ నెల ·te·
ಈ ತಿಂಗಳು ·kn·
ഈ മാസം ·ml·
මෙම මාස. ·si·
เดือนนี้ ·th·
𑄃𑄳𑄆𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​នេះ ·km·
今月 ·ja·
本月 ·zh· ·zh_Hant·
1English: ‹next mo.›
an ath-mhìos ·gd·
an mhí seo chugainn ·ga·
ar miz a zeu ·br·
bln depan ·ms·
budúci mes. ·sk·
el mes que ve ·ca·
el próximo mes ·es·
ensi kk ·fi·
gelecek ay ·tr·
í næsta mán. ·is·
kitą mėnesį ·lt·
következő hónap ·hu·
le mois prochain ·fr·
luna viitoare ·ro·
m. seguinte ·gl·
māhina kahaʻu ·to·
mes vin. ·ast·
mese prossimo ·it·
muajin e ardhshëm ·sq·
nächsten Monat ·de·
næste md. ·da·
naslednji mesec ·sl·
nästa mån. ·sv·
neste md. ·nb·
next mo. ·en·
next mth ·en_SG·
příští měs. ·cs·
próximo mês ·pt·
sledećeg mes. ·sr_Latn·
sljedeći mj. ·hr·
susunod na buwan ·fil·
tháng sau ·vi·
volgende maand ·nl·
w przyszłym miesiącu ·pl·
в следующем мес. ·ru·
келесі ай ·kk·
наступного місяця ·uk·
следв. мес. ·bg·
следећег мес. ·sr·
следниот месец ·mk·
эмдиги айда ·ky·
მომავალ თვეს ·ka·
հաջորդ ամիս ·hy·
החודש הבא ·he·
اگلے مہینہ ·ur·
ماه آینده ·fa·
የሚቀጥለው ወር ·am·
पुढील महिना ·mr·
পরের মাস ·bn·
ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ·pa·
આવતા મહિને ·gu·
அடுத்த மாதம் ·ta·
తదుపరి నెల ·te·
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ·kn·
അടുത്ത മാസം ·ml·
ඊළඟ මාස. ·si·
เดือนหน้า ·th·
𑄛𑄧𑄢𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​ក្រោយ ·km·
下个月 ·zh·
下個月 ·zh_Hant·
翌月 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} months›
pēc {0} mēn. ·lv·
ymhen {0} mis ·cy·
خلال {0} شهر ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} mo.›
{0} ay ərzində ·az·
{0} ay sonra ·tr·
{0} aýdan ·tk·
{0} hilabete barru ·eu·
{0} hónap múlva ·hu·
{0} kk päästä ·fi·
{0} kuu pärast ·et·
{0} mánu siste ·se_FI·
{0} oydan keyin ·uz·
{0} айд. кийин ·ky·
{0} айдан кейін ·kk·
{0} б. баьлча ·ce·
{0} сарын дараа ·mn·
{0} თვეში ·ka·
{0} ամսից ·hy·
{0} ماه بعد ·fa·
{0} ماہ میں ·ur·
{0} مهينن ۾ ·sd·
{0} महिनामा ·ne·
{0} महिन्यामध्ये ·mr·
{0} माह में ·hi·
{0} মাসে ·bn·
{0} মাহত ·as·
{0} ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} મહિનામાં ·gu·
{0} ମା. ରେ ·or·
{0} மாத. ·ta·
{0} నెలలో ·te·
{0} ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} മാസത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
+{0} m ·ps· ·so·
a-benn {0} miz ·br·
an {0} M. ·lb·
an {0} mhìos. ·gd·
baada ya mwezi {0} ·sw·
čez {0} mes. ·sl·
d’aquí a {0} mes ·ca·
dans {0} m. ·fr·
deg {0} yr. ·kab·
dentro de {0} m ·es·
dentro de {0} mês ·pt_PT·
eftir {0} mán. ·is·
em {0} mês ·pt·
en {0} m ·es_MX·
en {0} mes ·ast· ·gl·
ezinyangeni ezingu-{0} ezizayo ·zu·
i gceann {0} mhí ·ga·
in {0} mns. ·ia·
in {0} mo ·en_001·
in {0} mo. ·en· ·en_AU· ·en_CA·
in {0} Monat ·de·
in {0} mth ·en_SG·
o {0} mes. ·sk·
om {0} mån. ·sv·
om {0} md. ·da· ·nb· ·nn·
oor {0} md. ·af·
over {0} maand ·nl·
pas {0} muaji ·sq·
pēc {0} mēn. ·lv·
peste {0} lună ·ro·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} buwan ·fil·
sa xahar ieħor ·mt·
tra {0} mese ·it·
um {0} mnð. ·fo·
ymhen mis ·cy·
za {0} mes. ·sr_Latn·
za {0} měs. ·cs· ·hsb·
za {0} mies. ·pl·
za {0} mj. ·bs· ·hr·
za {0} mjas. ·dsb·
σε {0} μήνα ·el·
за {0} мес. ·sr·
за {0} месец ·mk·
праз {0} мес. ·be·
след {0} м. ·bg·
через {0} мес. ·ru·
через {0} міс. ·uk·
איבער {0} חודש ·yi·
בעוד חודש ·he·
خلال شهر واحد ·ar·
በ{0} ወራት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ወርሒ ·ti·
මාස {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎧᎸ. ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} months›
{0} mánu siste ·se_FI·
a-benn {0} viz ·br·
an {0} mhìos. ·gd·
čez {0} mes. ·sl·
i gceann {0} mhí ·ga·
ymhen deufis ·cy·
za {0} měs. ·hsb·
za {0} mjas. ·dsb·
בעוד חודשיים ·he·
خلال شهرين ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} months›
a-benn {0} miz ·br·
an {0} mìos. ·gd·
čez {0} mes. ·sl·
i gceann {0} mhí ·ga·
o {0} mes. ·sk·
peste {0} luni ·ro·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} xhur oħra ·mt·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} mes. ·sr_Latn·
za {0} měs. ·cs· ·hsb·
za {0} mies. ·pl·
za {0} mj. ·bs· ·hr·
za {0} mjas. ·dsb·
за {0} мес. ·sr·
праз {0} мес. ·be·
через {0} мес. ·ru·
через {0} міс. ·uk·
خلال {0} أشهر ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} months›
a-benn {0} a vizioù ·br·
i gceann {0} mí ·ga·
o {0} mes. ·sk·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} xhur oħra ·mt·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} měs. ·cs·
za {0} mies. ·pl·
праз {0} мес. ·be·
через {0} мес. ·ru·
через {0} міс. ·uk·
בעוד {0} חודשים ·he·
خلال {0} شهرًا ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} mo.›
{0} ay ərzində ·az·
{0} ay sonra ·tr·
{0} aýdan ·tk·
{0} hilabete barru ·eu·
{0} hónap múlva ·hu·
{0} kk päästä ·fi·
{0} kuu pärast ·et·
{0} mánu siste ·se_FI·
{0} oydan keyin ·uz·
{0} айд. кийин ·ky·
{0} айдан кейін ·kk·
{0} б. баьлча ·ce·
{0} сарын дараа ·mn·
{0} თვეში ·ka·
{0} ամսից ·hy·
{0} ماه بعد ·fa·
{0} ماه دله ·mzn·
{0} ماہ میں ·ur·
{0} مهينن ۾ ·sd·
{0} महिनामा ·ne·
{0} महिन्यामध्ये ·mr·
{0} माह में ·hi·
{0} म्हयन्यानीं ·kok·
{0} মাসে ·bn·
{0} মাহত ·as·
{0} ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} મહિનામાં ·gu·
{0} ମା. ରେ ·or·
{0} மாத. ·ta·
{0} నెలల్లో ·te·
{0} ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} മാസത്തിൽ ·ml·
{0} လအတွင်း ·my·
{0} 𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0} ខែទៀត ·km·
{0} か月後 ·ja·
{0} 个月后 ·yue_Hans·
{0} 個月後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}개월 후 ·ko·
{0}个月后 ·zh·
+{0} m ·ps· ·qu· ·so·
a-benn {0} miz ·br·
a(n) {0} M. ·lb·
an {0} mìos. ·gd·
baada ya miezi {0} ·sw·
čez {0} mes. ·sl·
d’aquí a {0} mesos ·ca·
dans {0} m. ·fr·
deg {0} yr. ·kab·
dentro de {0} m ·es·
dentro de {0} meses ·pt_PT·
di li {0} mes ·kea·
dlm {0} bln ·id· ·ms·
eftir {0} mán. ·is·
em {0} meses ·pt·
en {0} m ·es_MX·
en {0} meses ·ast· ·gl·
ezinyangeni ezingu-{0} ezizayo ·zu·
ʻi he māhina ʻe {0} ·to·
i gceann {0} mí ·ga·
in {0} mns. ·ia·
in {0} mo ·en_001·
in {0} mo. ·en· ·en_AU·
in {0} Monaten ·de·
in {0} mos. ·en_CA·
in {0} mth ·en_SG·
o {0} mes. ·sk·
om {0} mån. ·sv·
om {0} md. ·nb· ·nn·
om {0} mdr. ·da·
oor {0} md. ·af·
over {0} maanden ·nl·
pas {0} muajsh ·sq·
pēc {0} mēn. ·lv·
peste {0} luni ·ro·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} (na) buwan ·fil·
sa {0} xhur oħra ·mt·
sau {0} tháng nữa ·vi·
tra {0} mesi ·it·
um {0} mnð. ·fo·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} mes. ·sr_Latn·
za {0} měs. ·cs· ·hsb·
za {0} mies. ·pl·
za {0} mj. ·bs· ·hr·
za {0} mjas. ·dsb·
σε {0} μήνες ·el·
за {0} мес. ·sr·
за {0} месеци ·mk·
праз {0} мес. ·be·
след {0} м. ·bg·
через {0} мес. ·ru·
через {0} міс. ·uk·
איבער {0} חדשים ·yi·
בעוד {0} חודשים ·he·
خلال {0} شهر ·ar·
በ{0} ወራት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ወርሒ ·ti·
මාස {0}කින් ·si·
ใน {0} เดือน ·th·
ໃນອີກ {0} ດ. ·lo·
ᎾᎿ {0} ᎧᎸ. ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} months ago›
{0} mis yn ôl ·cy·
pirms {0} mēn. ·lv·
قبل {0} شهر ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} mo. ago›
-{0} m ·ps· ·so·
{0} aý öň ·tk·
{0} ay önce ·tr·
{0} ay öncə ·az·
{0} buwan ang nakalipas ·fil·
{0} hónappal ezelőtt ·hu·
{0} izinyanga ezedlule ·zu·
{0} kk sitten ·fi·
{0} kuu eest ·et·
{0} maand geleden ·nl·
{0} mánnu dás ovdal ·se_FI·
{0} md. gelede ·af·
{0} mese fa ·it·
{0} mhí ó shin ·ga·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} miz zo ·br·
{0} mnð. síðan ·fo·
{0} mns. retro ·ia·
{0} mo ago ·en_001·
{0} mo. ago ·en· ·en_AU· ·en_CA·
{0} mth ago ·en_SG·
{0} muaj më parë ·sq·
{0} oy oldin ·uz·
{0} xahar ilu ·mt·
{0} yr. aya ·kab·
{0} ай бұрын ·kk·
{0} ай мурун ·ky·
{0} б. хьалха ·ce·
{0} мес. назад ·ru·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
{0} сарын өмнө ·mn·
{0} თვის წინ ·ka·
{0} ամիս առաջ ·hy·
{0} ماه پیش ·fa·
{0} ماہ قبل ·ur·
{0} مهينا پهرين ·sd·
{0} महिना पहिले ·ne·
{0} महिन्यापूर्वी ·mr·
{0} माह पहले ·hi·
{0} মাস আগে ·bn·
{0} মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} મહિના પહેલાં ·gu·
{0} ମା. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} மாத. முன் ·ta·
{0} నెల క్రితం ·te·
{0} ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} മാസം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄇𑄏𑄧 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎧᎸ. ᏥᎨᏒ ·chr·
acum {0} lună ·ro·
Duela {0} hilabete ·eu·
fa {0} mes ·ca·
för {0} mån. sen ·sv·
for {0} md. sidan ·nn·
for {0} md. siden ·da· ·nb·
fyrir {0} mán. ·is·
há {0} mês ·pt·
hace {0} m ·es·
hai {0} mes ·ast· ·gl·
il y a {0} m. ·fr·
mwezi {0} uliopita ·sw·
o {0} mhìos. ·gd·
pirms {0} mēn. ·lv·
pre {0} mes. ·sr_Latn·
pred {0} mes. ·sk· ·sl·
před {0} měs. ·cs· ·hsb·
prieš {0} mėn. ·lt·
prije {0} mj. ·bs· ·hr·
pśed {0} mjas. ·dsb·
virun {0} M. ·lb·
vor {0} Monat ·de·
πριν από {0} μήνα ·el·
пре {0} мес. ·sr·
пред {0} месец ·mk·
преди {0} м. ·bg·
לפני חודש ·he·
פֿאַר {0} חודש ·yi·
قبل شهر واحد ·ar·
ቅድሚ {0} ወርሒ ·ti·
ከ{0} ወራት በፊት ·am·
මාස {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} months ago›
{0} mánu dás ovdal ·se_FI·
{0} mhí ó shin ·ga·
{0} viz zo ·br·
deufis yn ôl ·cy·
o {0} mhìos. ·gd·
pred {0} mes. ·sl·
před {0} měs. ·hsb·
pśed {0} mjas. ·dsb·
לפני חודשיים ·he·
قبل شهرين ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} months ago›
{0} mhí ó shin ·ga·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} miz zo ·br·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} мес. назад ·ru·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
acum {0} luni ·ro·
o {0} mìos. ·gd·
pre {0} mes. ·sr_Latn·
pred {0} mes. ·sk· ·sl·
před {0} měs. ·cs· ·hsb·
prieš {0} mėn. ·lt·
prije {0} mj. ·bs· ·hr·
pśed {0} mjas. ·dsb·
пре {0} мес. ·sr·
خلال {0} أشهر ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} months ago›
{0} a vizioù zo ·br·
{0} mí ó shin ·ga·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} мес. назад ·ru·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
pred {0} mes. ·sk·
před {0} měs. ·cs·
prieš {0} mėn. ·lt·
לפני {0} חודשים ·he·
قبل {0} شهرًا ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} mo. ago›
-{0} m ·ps· ·qu· ·so·
{0} (na) buwan ang nakalipas ·fil·
{0} aý öň ·tk·
{0} ay önce ·tr·
{0} ay öncə ·az·
{0} bln lalu ·id· ·ms·
{0} hónappal ezelőtt ·hu·
{0} izinyanga ezedlule ·zu·
{0} kk sitten ·fi·
{0} kuu eest ·et·
{0} maanden geleden ·nl·
{0} mánu dás ovdal ·se_FI·
{0} md. gelede ·af·
{0} mesi fa ·it·
{0} mí ó shin ·ga·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} miz zo ·br·
{0} mnð. síðan ·fo·
{0} mns. retro ·ia·
{0} mo ago ·en_001·
{0} mo. ago ·en· ·en_AU·
{0} mos. ago ·en_CA·
{0} mth ago ·en_SG·
{0} muaj më parë ·sq·
{0} oy oldin ·uz·
{0} tháng trước ·vi·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} yr. aya ·kab·
{0} ай бұрын ·kk·
{0} ай мурун ·ky·
{0} б. хьалха ·ce·
{0} мес. назад ·ru·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
{0} сарын өмнө ·mn·
{0} თვის წინ ·ka·
{0} ամիս առաջ ·hy·
{0} ماه پیش ·fa· ·mzn·
{0} ماہ قبل ·ur·
{0} مهينا پهرين ·sd·
{0} महिना पहिले ·ne·
{0} महिन्यांपूर्वी ·mr·
{0} माह पहले ·hi·
{0} म्हयन्यां आदीं ·kok·
{0} মাস আগে ·bn·
{0} মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} મહિના પહેલાં ·gu·
{0} ମା. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} மாத. முன் ·ta·
{0} నెలల క్రితం ·te·
{0} ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} മാസം മുമ്പ് ·ml·
{0} เดือนที่แล้ว ·th·
{0} ດ. ກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄟𑄏𑄧 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ខែមុន ·km·
{0} ᎧᎸ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} か月前 ·ja·
{0} 个月前 ·yue_Hans·
{0} 個月前 ·yue· ·zh_Hant·
{0}개월 전 ·ko·
{0}个月前 ·zh·
a ten {0} mes ·kea·
acum {0} luni ·ro·
Duela {0} hilabete ·eu·
fa {0} mesos ·ca·
för {0} mån. sen ·sv·
for {0} md. sidan ·nn·
for {0} md. siden ·nb·
for {0} mdr. siden ·da·
fyrir {0} mán. ·is·
há {0} meses ·pt·
hace {0} m ·es·
hai {0} meses ·ast· ·gl·
il y a {0} m. ·fr·
māhina ʻe {0} kuoʻosi ·to·
miezi {0} iliyopita ·sw·
o {0} mìos. ·gd·
pirms {0} mēn. ·lv·
pre {0} mes. ·sr_Latn·
pred {0} mes. ·sk· ·sl·
před {0} měs. ·cs· ·hsb·
prieš {0} mėn. ·lt·
prije {0} mj. ·bs· ·hr·
pśed {0} mjas. ·dsb·
viru(n) {0} M. ·lb·
vor {0} Monaten ·de·
πριν από {0} μήνες ·el·
пре {0} мес. ·sr·
пред {0} месеци ·mk·
преди {0} м. ·bg·
לפני {0} חודשים ·he·
פֿאַר {0} חדשים ·yi·
قبل {0} شهر ·ar·
ቅድሚ {0} ወርሒ ·ti·
ከ{0} ወራት በፊት ·am·
මාස {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် {0} လ ·my·
Relative Month Narrow
-1English: ‹last mo.›
an mhí seo caite ·ga·
ar miz diaraok ·br·
bln lalu ·ms·
el mes pasado ·es·
előző hónap ·hu·
förra mån. ·sv·
forrige md. ·nb·
geçen ay ·tr·
í síðasta mán. ·is·
le mois dernier ·fr·
letzten Monat ·de·
luna trecută ·ro·
māhina kuoʻosi ·to·
mes pas. ·ast·
mês passado ·pt·
mes passat ·ca·
mese scorso ·it·
mì. ch. ·gd·
minulý měs. ·cs·
muajin e kaluar ·sq·
nakaraang buwan ·fil·
praėjusį mėnesį ·lt·
prejšnji mesec ·sl·
prošli mj. ·hr·
prošlog m. ·sr_Latn·
sidste md. ·da·
tháng trước ·vi·
viime kk ·fi·
vorige maand ·nl·
w zeszłym miesiącu ·pl·
в пр. мес. ·ru·
мин. м. ·bg·
минатиот месец ·mk·
минулого місяця ·uk·
өткен ай ·kk·
өткөн айда ·ky·
прошлог м. ·sr·
გასულ თვეს ·ka·
անցյալ ամիս ·hy·
החודש שעבר ·he·
ماه پیش ·fa·
ያለፈው ወር ·am·
मागील महिना ·mr·
গত মাস ·bn·
ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ·pa·
ગયા મહિને ·gu·
கடந்த மாதம் ·ta·
గత నెల ·te·
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ·kn·
കഴിഞ്ഞ മാസം ·ml·
පසුගිය මාස. ·si·
เดือนที่แล้ว ·th·
𑄉𑄬𑄣𑄧𑄘𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​មុន ·km·
上个月 ·zh·
上個月 ·zh_Hant·
先月 ·ja·
0English: ‹this mo.›
am mì. seo ·gd·
an mhí seo ·ga·
aquest mes ·ca·
ar miz-mañ ·br·
bln ini ·ms·
bu ay ·tr·
ce mois-ci ·fr·
denna mån. ·sv·
denne md. ·da· ·nb·
deze maand ·nl·
diesen Monat ·de·
este mes ·es·
este mês ·pt·
esti mes ·ast·
ez a hónap ·hu·
í þessum mán. ·is·
këtë muaj ·sq·
luna aceasta ·ro·
māhiná ni ·to·
ngayong buwan ·fil·
ovaj mj. ·hr·
ovog m. ·sr_Latn·
questo mese ·it·
šį mėnesį ·lt·
ta mesec ·sl·
tässä kk ·fi·
tento měs. ·cs·
tháng này ·vi·
w tym miesiącu ·pl·
бул айда ·ky·
в эт. мес. ·ru·
овог м. ·sr·
овој месец ·mk·
осы ай ·kk·
т. м. ·bg·
цього місяця ·uk·
ამ თვეში ·ka·
այս ամիս ·hy·
החודש ·he·
این ماه ·fa·
በዚህ ወር ·am·
हा महिना ·mr·
এই মাস ·bn·
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ·pa·
આ મહિને ·gu·
இந்த மாதம் ·ta·
ఈ నెల ·te·
ಈ ತಿಂಗಳು ·kn·
ഈ മാസം ·ml·
මෙම මාස. ·si·
เดือนนี้ ·th·
𑄃𑄳𑄆𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​នេះ ·km·
今月 ·ja·
本月 ·zh· ·zh_Hant·
1English: ‹next mo.›
an mhí seo chugainn ·ga·
ar miz a zeu ·br·
ath-mhì. ·gd·
bln depan ·ms·
el próximo mes ·es·
ensi kk ·fi·
gelecek ay ·tr·
í næsta mán. ·is·
kitą mėnesį ·lt·
következő hónap ·hu·
le mois prochain ·fr·
luna viitoare ·ro·
māhina kahaʻu ·to·
mes vin. ·ast·
mes vinent ·ca·
mese prossimo ·it·
muajin e ardhshëm ·sq·
nächsten Monat ·de·
næste md. ·da·
naslednji mesec ·sl·
nästa mån. ·sv·
neste md. ·nb·
příští měs. ·cs·
próximo mês ·pt·
sledećeg m. ·sr_Latn·
sljedeći mj. ·hr·
susunod na buwan ·fil·
tháng sau ·vi·
volgende maand ·nl·
w przyszłym miesiącu ·pl·
в след. мес. ·ru·
келесі ай ·kk·
наступного місяця ·uk·
сл. м. ·bg·
следећег м. ·sr·
следниот месец ·mk·
эмдиги айда ·ky·
მომავალ თვეს ·ka·
հաջորդ ամիս ·hy·
החודש הבא ·he·
ماه آینده ·fa·
የሚቀጥለው ወር ·am·
पुढील महिना ·mr·
পরের মাস ·bn·
ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ·pa·
આવતા મહિને ·gu·
அடுத்த மாதம் ·ta·
తదుపరి నెల ·te·
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ·kn·
അടുത്ത മാസം ·ml·
ඊළඟ මාස. ·si·
เดือนหน้า ·th·
𑄛𑄧𑄢𑄬 𑄟𑄏𑄴 ·ccp·
ខែ​ក្រោយ ·km·
下个月 ·zh·
下個月 ·zh_Hant·
翌月 ·ja·
future-zeroEnglish: ‹in {0} months›
pēc {0} mēn. ·lv·
ymhen {0} mis ·cy·
خلال {0} شهر ·ar·
future-oneEnglish: ‹in {0} mo.›
{0} ay ərzində ·az·
{0} ay sonra ·tr·
{0} aýdan ·tk·
{0} hilabete barru ·eu·
{0} hónap múlva ·hu·
{0} k pärast ·et·
{0} kk päästä ·fi·
{0} mánu geahčen ·se_FI·
{0} oydan keyin ·uz·
{0} айд. кийн ·ky·
{0} айдан кейін ·kk·
{0} б. баьлча ·ce·
{0} сарын дараа ·mn·
{0} თვეში ·ka·
{0} ամսից ·hy·
{0} ماه بعد ·fa·
{0} ماہ میں ·ur·
{0} مهينن ۾ ·sd·
{0} महिनामा ·ne·
{0} महिन्यामध्ये ·mr·
{0} माह में ·hi·
{0} মাসে ·bn·
{0} মাহত ·as·
{0} ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} મહિનામાં ·gu·
{0} ମା. ରେ ·or·
{0} மா. ·ta·
{0} నెలలో ·te·
{0} ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} മാസത്തിൽ ·ml·
{0} 𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
+{0} lună ·ro·
+{0} m ·es_MX· ·ps· ·so·
+{0} m. ·fr·
+{0} M. ·lb·
+{0} mån. ·sv·
+{0} md. ·nb· ·nn·
+{0} mês ·pt_PT·
+{0} mhí ·ga·
+{0} mhì. ·gd·
+{0} miz ·br·
+{0} мес. ·ru·
baada ya mwezi {0} ·sw·
čez {0} mes. ·sl·
d’aquí a {0} mes ·ca·
deg {0} yr. ·kab·
dentro de {0} m ·es·
eftir {0} mán. ·is·
em {0} mês ·pt·
en {0} m. ·ast·
en {0} mes ·gl·
enyangeni engu-{0} ezayo ·zu·
in {0} mns. ·ia·
in {0} mo ·en_001·
in {0} mo. ·en_AU· ·en_CA·
in {0} Monat ·de·
o {0} mes. ·sk·
om {0} md. ·da·
oor {0} md. ·af·
over {0} maand ·nl·
pas {0} muaji ·sq·
pēc {0} mēn. ·lv·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} buwan ·fil·
sa xahar ieħor ·mt·
tra {0} mese ·it·
um {0} mnð. ·fo·
ymhen mis ·cy·
za {0} m. ·sr_Latn·
za {0} měs. ·cs· ·hsb·
za {0} mies. ·pl·
za {0} mj. ·bs· ·hr·
za {0} mjas. ·dsb·
σε {0} μ. ·el·
за {0} м. ·sr·
за {0} месец ·mk·
за {0} міс. ·uk·
праз {0} мес. ·be·
сл. {0} м. ·bg·
איבער {0} חודש ·yi·
בעוד חו׳ ·he·
خلال شهر واحد ·ar·
በ{0} ወራት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ወርሒ ·ti·
මාස {0}කින් ·si·
ᎾᎿ {0} ᎧᎸ. ·chr·
future-twoEnglish: ‹in {0} months›
{0} mánu geahčen ·se_FI·
+{0} mhí ·ga·
+{0} mhì. ·gd·
+{0} miz ·br·
čez {0} mes. ·sl·
ymhen deufis ·cy·
za {0} měs. ·hsb·
za {0} mjas. ·dsb·
בעוד חודשיים ·he·
خلال شهرين ·ar·
future-fewEnglish: ‹in {0} months›
+{0} luni ·ro·
+{0} mhí ·ga·
+{0} mì. ·gd·
+{0} miz ·br·
+{0} мес. ·ru·
čez {0} mes. ·sl·
o {0} mes. ·sk·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} xhur oħra ·mt·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} m. ·sr_Latn·
za {0} měs. ·cs· ·hsb·
za {0} mies. ·pl·
za {0} mj. ·bs· ·hr·
za {0} mjas. ·dsb·
за {0} м. ·sr·
за {0} міс. ·uk·
праз {0} мес. ·be·
خلال {0} أشهر ·ar·
future-manyEnglish: ‹in {0} months›
+{0} mí ·ga·
+{0} miz ·br·
+{0} мес. ·ru·
o {0} mes. ·sk·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} xhur oħra ·mt·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} měs. ·cs·
za {0} mies. ·pl·
за {0} міс. ·uk·
праз {0} мес. ·be·
בעוד {0} חו׳ ·he·
خلال {0} شهرًا ·ar·
future-otherEnglish: ‹in {0} mo.›
{0} ay ərzində ·az·
{0} ay sonra ·tr·
{0} aýdan ·tk·
{0} hilabete barru ·eu·
{0} hónap múlva ·hu·
{0} k pärast ·et·
{0} kk päästä ·fi·
{0} mánu geahčen ·se_FI·
{0} oydan keyin ·uz·
{0} айд. кийн ·ky·
{0} айдан кейін ·kk·
{0} б. баьлча ·ce·
{0} сарын дараа ·mn·
{0} თვეში ·ka·
{0} ամսից ·hy·
{0} ماه بعد ·fa·
{0} ماه دله ·mzn·
{0} ماہ میں ·ur·
{0} مهينن ۾ ·sd·
{0} महिनामा ·ne·
{0} महिन्यांमध्ये ·mr·
{0} माह में ·hi·
{0} म्हयन्यानीं ·kok·
{0} মাসে ·bn·
{0} মাহত ·as·
{0} ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ·pa·
{0} મહિનામાં ·gu·
{0} ମା. ରେ ·or·
{0} மா. ·ta·
{0} నెలల్లో ·te·
{0} ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ·kn·
{0} മാസത്തിൽ ·ml·
{0} လအတွင်း ·my·
{0} 𑄟𑄏𑄬 ·ccp·
{0} ខែទៀត ·km·
{0} 个月后 ·yue_Hans·
{0} 個月後 ·yue· ·zh_Hant·
{0}개월 후 ·ko·
{0}か月後 ·ja·
{0}个月后 ·zh·
{0}個月後 ·zh_Hant_HK·
+{0} luni ·ro·
+{0} m ·es_MX· ·ps· ·qu· ·so·
+{0} m. ·fr·
+{0} M. ·lb·
+{0} mån. ·sv·
+{0} md. ·nb· ·nn·
+{0} meses ·pt_PT·
+{0} mí ·ga·
+{0} mì. ·gd·
+{0} miz ·br·
+{0} мес. ·ru·
baada ya miezi {0} ·sw·
čez {0} mes. ·sl·
d’aquí a {0} mesos ·ca·
deg {0} yr. ·kab·
dentro de {0} m ·es·
di li {0} mes ·kea·
dlm {0} bln ·id· ·ms·
eftir {0} mán. ·is·
em {0} meses ·pt·
en {0} m. ·ast·
en {0} meses ·gl·
enyangeni engu-{0} ezayo ·zu·
ʻi he māhina ʻe {0} ·to·
in {0} mns. ·ia·
in {0} mo ·en_001·
in {0} mo. ·en_AU·
in {0} Monaten ·de·
in {0} mos. ·en_CA·
o {0} mes. ·sk·
om {0} mdr. ·da·
oor {0} md. ·af·
over {0} maanden ·nl·
pas {0} muajsh ·sq·
pēc {0} mēn. ·lv·
po {0} mėn. ·lt·
sa {0} (na) buwan ·fil·
sa {0} xhur oħra ·mt·
sau {0} tháng nữa ·vi·
tra {0} mesi ·it·
um {0} mnð. ·fo·
ymhen {0} mis ·cy·
za {0} m. ·sr_Latn·
za {0} měs. ·cs· ·hsb·
za {0} mies. ·pl·
za {0} mj. ·bs· ·hr·
za {0} mjas. ·dsb·
σε {0} μ. ·el·
за {0} м. ·sr·
за {0} месеци ·mk·
за {0} міс. ·uk·
праз {0} мес. ·be·
сл. {0} м. ·bg·
איבער {0} חדשים ·yi·
בעוד {0} חו׳ ·he·
خلال {0} شهر ·ar·
በ{0} ወራት ውስጥ ·am·
ኣብ {0} ወርሒ ·ti·
මාස {0}කින් ·si·
ใน {0} เดือน ·th·
ໃນອີກ {0} ດ. ·lo·
ᎾᎿ {0} ᎧᎸ. ·chr·
past-zeroEnglish: ‹{0} months ago›
{0} mis yn ôl ·cy·
pirms {0} mēn. ·lv·
قبل {0} شهر ·ar·
past-oneEnglish: ‹{0} mo. ago›
-{0} lună ·ro·
-{0} m ·es_MX· ·ps· ·so·
-{0} m. ·fr·
-{0} M. ·lb·
-{0} md. ·nb·
-{0} mês ·pt_PT·
-{0} mhí ·ga·
-{0} mhì. ·gd·
-{0} miz ·br·
-{0} мес. ·ru·
–{0} md. ·nn·
{0} aý öň ·tk·
{0} ay önce ·tr·
{0} ay öncə ·az·
{0} buwan ang nakalipas ·fil·
{0} hónappal ezelőtt ·hu·
{0} izinyanga ezedlule ·zu·
{0} k eest ·et·
{0} kk sitten ·fi·
{0} maand geleden ·nl·
{0} mánnu dás ovdal ·se_FI·
{0} md. gelede ·af·
{0} mese fa ·it·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} mnð. síðan ·fo·
{0} mns. retro ·ia·
{0} mo ago ·en_001·
{0} mo. ago ·en_AU· ·en_CA·
{0} muaj më parë ·sq·
{0} oy oldin ·uz·
{0} yr. aya ·kab·
{0} μ. πριν ·el·
{0} ай бұрын ·kk·
{0} ай мурн ·ky·
{0} б. хьалха ·ce·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
{0} сарын өмнө ·mn·
{0} თვის წინ ·ka·
{0} ամիս առաջ ·hy·
{0} ماه پیش ·fa·
{0} ماہ پہلے ·ur·
{0} ماہ قبل ·ur_IN·
{0} مهينا پهرين ·sd·
{0} महिना पहिले ·ne·
{0} महिन्यापूर्वी ·mr·
{0} माह पहले ·hi·
{0} মাস আগে ·bn·
{0} মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} મહિના પહેલાં ·gu·
{0} ମା. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} மா. முன் ·ta·
{0} నెల క్రితం ·te·
{0} ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} മാസം മുമ്പ് ·ml·
{0} 𑄟𑄏𑄧 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ᎧᎸ. ᏥᎨᏒ ·chr·
−{0} mån ·sv·
Duela {0} hilabete ·eu·
fa {0} mes ·ca·
for {0} md. siden ·da·
fyrir {0} mán. ·is·
há {0} mês ·pt·
hace {0} m ·es·
hai {0} m. ·ast·
hai {0} mes ·gl·
mwezi {0} uliopita ·sw·
pirms {0} mēn. ·lv·
pre {0} m. ·sr_Latn·
pred {0} mes. ·sk· ·sl·
před {0} měs. ·cs· ·hsb·
prieš {0} mėn. ·lt·
prije {0} mj. ·bs· ·hr·
pśed {0} mjas. ·dsb·
vor {0} Monat ·de·
xahar ilu ·mt·
пр. {0} м. ·bg·
пре {0} м. ·sr·
пред {0} месец ·mk·
לפני חו׳ ·he·
פֿאַר {0} חודש ·yi·
قبل شهر واحد ·ar·
ቅድሚ {0} ወርሒ ·ti·
ከ{0} ወራት በፊት ·am·
මාස {0}කට පෙර ·si·
past-twoEnglish: ‹{0} months ago›
-{0} mhí ·ga·
-{0} mhì. ·gd·
-{0} miz ·br·
{0} fis yn ôl ·cy·
{0} mánu dás ovdal ·se_FI·
pred {0} mes. ·sl·
před {0} měs. ·hsb·
pśed {0} mjas. ·dsb·
לפני חודשיים ·he·
قبل شهرين ·ar·
past-fewEnglish: ‹{0} months ago›
-{0} luni ·ro·
-{0} mhí ·ga·
-{0} mì. ·gd·
-{0} miz ·br·
-{0} мес. ·ru·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
pre {0} m. ·sr_Latn·
pred {0} mes. ·sk· ·sl·
před {0} měs. ·cs· ·hsb·
prieš {0} mėn. ·lt·
prije {0} mj. ·bs· ·hr·
pśed {0} mjas. ·dsb·
пре {0} м. ·sr·
قبل {0} أشهر ·ar·
past-manyEnglish: ‹{0} months ago›
-{0} mí ·ga·
-{0} miz ·br·
-{0} мес. ·ru·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
pred {0} mes. ·sk·
před {0} měs. ·cs·
prieš {0} mėn. ·lt·
לפני {0} חו׳ ·he·
قبل {0} شهرًا ·ar·
past-otherEnglish: ‹{0} mo. ago›
-{0} luni ·ro·
-{0} m ·es_MX· ·ps· ·qu· ·so·
-{0} m. ·fr·
-{0} M. ·lb·
-{0} md. ·nb·
-{0} meses ·pt_PT·
-{0} mí ·ga·
-{0} mì. ·gd·
-{0} miz ·br·
-{0} мес. ·ru·
–{0} md. ·nn·
{0} (na) buwan ang nakalipas ·fil·
{0} aý öň ·tk·
{0} ay önce ·tr·
{0} ay öncə ·az·
{0} bln lalu ·id·
{0} bulan lalu ·ms·
{0} hónappal ezelőtt ·hu·
{0} izinyanga ezedlule ·zu·
{0} k eest ·et·
{0} kk sitten ·fi·
{0} maanden geleden ·nl·
{0} mánu dás ovdal ·se_FI·
{0} md. gelede ·af·
{0} mesi fa ·it·
{0} mies. temu ·pl·
{0} mis yn ôl ·cy·
{0} mnð. síðan ·fo·
{0} mns. retro ·ia·
{0} mo ago ·en_001·
{0} mo. ago ·en_AU·
{0} mos. ago ·en_CA·
{0} muaj më parë ·sq·
{0} oy oldin ·uz·
{0} tháng trước ·vi·
{0} xhur ilu ·mt·
{0} yr. aya ·kab·
{0} μ. πριν ·el·
{0} ай бұрын ·kk·
{0} ай мурн ·ky·
{0} б. хьалха ·ce·
{0} мес. таму ·be·
{0} міс. тому ·uk·
{0} сарын өмнө ·mn·
{0} თვის წინ ·ka·
{0} ամիս առաջ ·hy·
{0} ماه پیش ·fa· ·mzn·
{0} ماہ پہلے ·ur·
{0} ماہ قبل ·ur_IN·
{0} مهينا پهرين ·sd·
{0} महिना पहिले ·ne·
{0} महिन्यांपूर्वी ·mr·
{0} माह पहले ·hi·
{0} म्हयन्यां आदीं ·kok·
{0} মাস আগে ·bn·
{0} মাহ পূৰ্বে ·as·
{0} ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ·pa·
{0} મહિના પહેલાં ·gu·
{0} ମା. ପୂର୍ବେ ·or·
{0} மா. முன் ·ta·
{0} నెలల క్రితం ·te·
{0} ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ·kn·
{0} മാസം മുമ്പ് ·ml·
{0} เดือนที่แล้ว ·th·
{0} ດ. ກ່ອນ ·lo·
{0} 𑄟𑄏𑄧 𑄃𑄉𑄬 ·ccp·
{0} ខែមុន ·km·
{0} ᎧᎸ. ᏥᎨᏒ ·chr·
{0} 个月前 ·yue_Hans·
{0} 個月前 ·yue· ·zh_Hant·
{0}개월 전 ·ko·
{0}か月前 ·ja·
{0}个月前 ·zh·
{0}個月前 ·zh_Hant_HK·
−{0} mån ·sv·
a ten {0} mes ·kea·
Duela {0} hilabete ·eu·
fa {0} mesos ·ca·
for {0} mdr. siden ·da·
fyrir {0} mán. ·is·
há {0} meses ·pt·
hace {0} m ·es·
hai {0} m. ·ast·
hai {0} meses ·gl·
māhina ʻe {0} kuoʻosi ·to·
miezi {0} iliyopita ·sw·
pirms {0} mēn. ·lv·
pre {0} m. ·sr_Latn·
pred {0} mes. ·sk· ·sl·
před {0} měs. ·cs· ·hsb·
prieš {0} mėn. ·lt·
prije {0} mj. ·bs· ·hr·
pśed {0} mjas. ·dsb·
vor {0} Monaten ·de·
пр. {0} м. ·bg·
пре {0} м. ·sr·
пред {0} месеци ·mk·
לפני {0} חו׳ ·he·
פֿאַר {0} חדשים ·yi·
قبل {0} شهر ·ar·
ቅድሚ {0} ወርሒ ·ti·
ከ{0} ወራት በፊት ·am·
මාස {0}කට පෙර ·si·
ပြီးခဲ့သည့် {0} လ ·my·
Relative Week
-1English: ‹last week›
a semana pasada ·gl·
amalas izrin ·kab·
an t-seachdain seo chaidh ·gd·
an tseachtain seo caite ·ga·
ar sizhun diaraok ·br·
aurreko astean ·eu·
ävigo ·vo·
eelmine nädal ·et·
előző hét ·hu·
foarige wike ·fy·
förra veckan ·sv·
førre veke ·nn·
forrige uke ·nb·
geçen hafta ·tr·
geçen hepde ·tk·
í síðustu viku ·is·
il-ġimgħa li għaddiet ·mt·
iviki eledlule ·zu·
javën e kaluar ·sq·
keçən həftə ·az·
kingulleq sapaatip-akunnera ·kl·
kɔsiɖa si va yi ·ee·
la selmana pasada ·ast·
la semaine dernière ·fr·
la semana pasada ·es· ·es_MX· ·es_US·
la setmana passada ·ca·
last week ·all·others·
läz Woch ·ksh·
le septimana passate ·ia·
lescht Woch ·lb·
letzte Woche ·de·
letzte Wuche ·gsw·
mannan vahku ·se_FI·
minggu lalu ·id· ·ms·
minulý týden ·cs·
minulý týždeň ·sk·
nakalipas na linggo ·fil·
o‘tgan hafta ·uz·
Okó kʼuŋ héhaŋ ·lkt·
pagājušajā nedēļā ·lv·
pasinta semajno ·eo·
pekan wingi ·jv·
praėjusią savaitę ·lt·
prejšnji teden ·sl·
prošle nedelje ·sr_Latn·
prošle sedmice ·bs·
prošli tjedan ·hr·
qayna semana ·qu·
săptămâna trecută ·ro·
seinastu viku ·fo·
semana passada ·pt·
settimana scorsa ·it·
sidste uge ·da·
simana pasadu ·kea·
slědny tyźeń ·dsb·
tuần trước ·vi·
uike kuoʻosi ·to·
Usbuucii la soo dhaafay ·so·
verlede week ·af·
verleden Week ·nds·
viime viikolla ·fi·
vorige week ·nl·
w zeszłym tygodniu ·pl·
wiki iliyopita ·sw·
wythnos ddiwethaf ·cy·
zašły tydźeń ·hsb·
προηγούμενη εβδομάδα ·el·
ааспыт нэдиэлэ ·sah·
даханчу кӀирнахь ·ce·
минатата седмица ·mk·
минулого тижня ·uk·
на мінулым тыдні ·be·
на прошлой неделе ·ru·
өнгөрсөн долоо хоног ·mn·
өткен апта ·kk·
өткөн аптада ·ky·
предходната седмица ·bg·
прошле недеље ·sr·
Прошле недеље ·bs_Cyrl·
ўтган ҳафта ·uz_Cyrl·
გასულ კვირაში ·ka·
նախորդ շաբաթ ·hy·
השבוע שעבר ·he·
ئۆتكەن ھەپتە ·ug·
الأسبوع الماضي ·ar·
پچھلے ہفتہ ·ur·
پوئين هفتي ·sd·
قبلی هفته ·mzn·
گزشتہ ہفتہ ·ur_IN·
هفتهٔ گذشته ·fa·
ዝሓለፈ ሰሙን ·ti·
ያለፈው ሳምንት ·am·
गत हप्ता ·ne·
निमाणो सप्तक ·kok·
पिछला सप्ताह ·hi·
मागील आठवडा ·mr·
গত সপ্তাহ ·bn·
যোৱা সপ্তাহ ·as·
ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ·pa·
ગયા અઠવાડિયે ·gu·
ଗତ ସପ୍ତାହ ·or·
கடந்த வாரம் ·ta·
గత వారం ·te·
ಕಳೆದ ವಾರ ·kn·
കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ·ml·
පසුගිය සතිය ·si·
สัปดาห์ที่แล้ว ·th·
ອາທິດແລ້ວ ·lo·
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် ·my·
𑄉𑄬𑄣𑄧𑄘𑄬 𑄥𑄛𑄴𑄖 ·ccp·
សប្ដាហ៍​មុន ·km·
ᏥᏛᎵᏱᎵᏒᎢ ·chr·
지난주 ·ko·
上周 ·zh·
上星期 ·yue· ·yue_Hans· ·zh_Hant_HK·
上週 ·zh_Hant·
先週 ·ja·
0English: ‹this week›
an t-seachdain seo ·gd·
an tseachtain seo ·ga·
aquesta setmana ·ca·
ar sizhun-mañ ·br·
aste honetan ·eu·
avigo ·vo·
bu hafta ·tr·
bu həftə ·az·
cette semaine ·fr·
dán vahku ·se_FI·
denna vecka ·sv·
denne uge ·da·
denne uken ·nb·
denne veka ·nn·
dës Woch ·lb·
deze week ·nl·
di Woch ·ksh·
diese Woche ·de·
diese Wuche ·gsw·
din il-ġimgħa ·mt·
disse Week ·nds·
dizze wike ·fy·
es simana li ·kea·
esta selmana ·ast·
esta semana ·es· ·es_MX· ·es_US· ·gl· ·pt·
ez a hét ·hu·
hesu viku ·fo·
hierdie week ·af·
í þessari viku ·is·
iste septimana ·ia·
käesolev nädal ·et·
këtë javë ·sq·
kɔsiɖa sia ·ee·
kunan semana ·qu·
Lé okó kiŋ ·lkt·
leli viki ·zu·
manna sapaatip-akunnera ·kl·
minggu ini ·id· ·ms·
nuna semajno ·eo·
ovaj tjedan ·hr·
ove nedelje ·sr_Latn·
ove sedmice ·bs·
pekan iki ·jv·
questa settimana ·it·
sa linggong ito ·fil·
šajā nedēļā ·lv·
săptămâna aceasta ·ro·
shu hafta ·uz·
šią savaitę ·lt·
şu hepde ·tk·
ta teden ·sl·
tällä viikolla ·fi·
ten tyźeń ·dsb·
tento týden ·cs·
tento týždeň ·sk·
this week ·kab· ·all·others·
tuần này ·vi·
tutón tydźeń ·hsb·
uiké ni ·to·
Usbuucan ·so·
w tym tygodniu ·pl·
wiki hii ·sw·
yr wythnos hon ·cy·
τρέχουσα εβδομάδα ·el·
бу нэдиэлэ ·sah·
бу ҳафта ·uz_Cyrl·
карарчу кӀирнахь ·ce·
на гэтым тыдні ·be·
на этой неделе ·ru·
оваа седмица ·mk·
ове недеље ·sr·
Ове недеље ·bs_Cyrl·
осы апта ·kk·
тази седмица ·bg·