Verify Time Zones: Khmer

Index

MetazoneRegion: TZIDVVVV
generic
location
other
vvvv
generic
non-location
long
v
generic
non-location
short
zzzz
standard
non-location
long
z
standard
non-location
short
zzzz
daylight
non-location
long
z
daylight
non-location
short
View
Africa
GMT-01:00
MZ: Cape_Verde
Cape Verde: Atlantic/​Cape_Verdeម៉ោង​នៅ​ កាប់វែរម៉ោង​នៅ​កាប់វែរម៉ោង​នៅ​ កាប់វែរម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​កាប់វែរម៉ោង​សកល -01:00n/an/aview
Africa
GMT+00:00
MZ: Africa_FarWestern
Western Sahara: Africa/​El_Aaiunម៉ោង​នៅ​ សាហារ៉ាខាងលិចម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (អែល​អ៊ុយញៀន)ម៉ោង​នៅ​ សាហារ៉ាខាងលិចម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (អែល​អ៊ុយញៀន)ម៉ោង​សកល +00:00ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចនារដូវ​ក្ដៅ​ (អែល​អ៊ុយញៀន)ម៉ោង​សកល +01:00
Africa
GMT+00:00
MZ: Liberia
Liberia: Africa/​Monroviaម៉ោង​នៅ​ លីបេរីយ៉ាម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ម៉ុងរ៉ូវីយ៉ា)ម៉ោង​នៅ​ លីបេរីយ៉ាម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ម៉ុងរ៉ូវីយ៉ា)n/an/a
Africa
GMT+01:00
MZ: Africa_Western
Nigeria: Africa/​Lagosម៉ោង​នៅ​ នីហ្សេរីយ៉ាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិចម៉ោង​នៅ​ នីហ្សេរីយ៉ាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិចម៉ោង​សកល +01:00view
Angola: Africa/​Luandaម៉ោង​នៅ​ អង់ហ្គោឡាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (អង់ហ្គោឡា)ម៉ោង​នៅ​ អង់ហ្គោឡាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (អង់ហ្គោឡា)ម៉ោង​សកល +01:00view
Benin: Africa/​Porto-Novoម៉ោង​នៅ​ បេណាំងម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (បេណាំង)ម៉ោង​នៅ​ បេណាំងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (បេណាំង)view
Cameroon: Africa/​Doualaម៉ោង​នៅ​ កាមេរូនម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (កាមេរូន)ម៉ោង​នៅ​ កាមេរូនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (កាមេរូន)view
Central African Republic: Africa/​Banguiម៉ោង​នៅ​ សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល)ម៉ោង​នៅ​ សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល)view
Chad: Africa/​Ndjamenaម៉ោង​នៅ​ ឆាដម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (ឆាដ)ម៉ោង​នៅ​ ឆាដម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (ឆាដ)view
Congo - Brazzaville: Africa/​Brazzavilleម៉ោង​នៅ​ កុងហ្គោ - ប្រាហ្សាវីលម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (កុងហ្គោ - ប្រាហ្សាវីល)ម៉ោង​នៅ​ កុងហ្គោ - ប្រាហ្សាវីលម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (កុងហ្គោ - ប្រាហ្សាវីល)view
Congo - Kinshasa: Africa/​Kinshasaម៉ោង​នៅ​ គីនស្ហាសាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (កុងហ្គោ- គីនស្ហាសា)ម៉ោង​នៅ​ គីនស្ហាសាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (កុងហ្គោ- គីនស្ហាសា)view
Equatorial Guinea: Africa/​Malaboម៉ោង​នៅ​ ហ្គីណេអេក្វាទ័រម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (ហ្គីណេអេក្វាទ័រ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គីណេអេក្វាទ័រម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (ហ្គីណេអេក្វាទ័រ)view
Gabon: Africa/​Librevilleម៉ោង​នៅ​ ហ្គាបុងម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (ហ្គាបុង)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គាបុងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (ហ្គាបុង)view
Niger: Africa/​Niameyម៉ោង​នៅ​ នីហ្សេម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (នីហ្សេ)ម៉ោង​នៅ​ នីហ្សេម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (នីហ្សេ)view
São Tomé & Príncipe: Africa/​Sao_Tomeម៉ោង​នៅ​ សៅតូម៉េ និង ប្រាំងស៊ីបម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (សៅតូម៉េ)ម៉ោង​នៅ​ សៅតូម៉េ និង ប្រាំងស៊ីបម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​លិច (សៅតូម៉េ)view
Africa
GMT+02:00
MZ: Africa_Central
Mozambique: Africa/​Maputoម៉ោង​នៅ​ ម៉ាពុយតូម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាលម៉ោង​នៅ​ ម៉ាពុយតូម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាលម៉ោង​សកល +02:00view
Botswana: Africa/​Gaboroneម៉ោង​នៅ​ បុតស្វាណាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (បុតស្វាណា)ម៉ោង​នៅ​ បុតស្វាណាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (បុតស្វាណា)ម៉ោង​សកល +02:00view
Burundi: Africa/​Bujumburaម៉ោង​នៅ​ ប៊ូរុនឌីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ប៊ូរុនឌី)ម៉ោង​នៅ​ ប៊ូរុនឌីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ប៊ូរុនឌី)view
Congo - Kinshasa: Africa/​Lubumbashiម៉ោង​នៅ​ លូប៊ុមបាស៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (កុងហ្គោ- គីនស្ហាសា)ម៉ោង​នៅ​ លូប៊ុមបាស៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (កុងហ្គោ- គីនស្ហាសា)view
Malawi: Africa/​Blantyreម៉ោង​នៅ​ ម៉ាឡាវីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ម៉ាឡាវី)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាឡាវីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ម៉ាឡាវី)view
Namibia: Africa/​Windhoekម៉ោង​នៅ​ ណាមីប៊ីម៉ោង​នៅ​ ណាមីប៊ីម៉ោង​នៅ​ ណាមីប៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (វីនដុក)view
Rwanda: Africa/​Kigaliម៉ោង​នៅ​ រវ៉ាន់ដាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (រវ៉ាន់ដា)ម៉ោង​នៅ​ រវ៉ាន់ដាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (រវ៉ាន់ដា)view
Sudan: Africa/​Khartoumម៉ោង​នៅ​ ស៊ូដង់ម៉ោង​នៅ​ ស៊ូដង់ម៉ោង​នៅ​ ស៊ូដង់ម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ខាទុំ)view
Zambia: Africa/​Lusakaម៉ោង​នៅ​ សំប៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (សំប៊ី)ម៉ោង​នៅ​ សំប៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (សំប៊ី)view
Zimbabwe: Africa/​Harareម៉ោង​នៅ​ ស៊ីមបាវ៉េម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ស៊ីមបាវ៉េ)ម៉ោង​នៅ​ ស៊ីមបាវ៉េម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​កណ្ដាល (ស៊ីមបាវ៉េ)view
Africa
GMT+02:00
MZ: Africa_Southern
South Africa: Africa/​Johannesburgម៉ោង​នៅ​ អាហ្វ្រិកខាងត្បូងម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូងម៉ោង​នៅ​ អាហ្វ្រិកខាងត្បូងម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូងម៉ោង​សកល +02:00view
Lesotho: Africa/​Maseruម៉ោង​នៅ​ ឡេសូតូម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង (ឡេសូតូ)ម៉ោង​នៅ​ ឡេសូតូម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង (ឡេសូតូ)ម៉ោង​សកល +02:00view
Swaziland: Africa/​Mbabaneម៉ោង​នៅ​ ស្វាស៊ីឡង់ម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង (ស្វាស៊ីឡង់)ម៉ោង​នៅ​ ស្វាស៊ីឡង់ម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង (ស្វាស៊ីឡង់)view
Africa
GMT+03:00
MZ: Africa_Eastern
Kenya: Africa/​Nairobiម៉ោង​នៅ​ ណៃរ៉ូប៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ ណៃរ៉ូប៊ីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើតម៉ោង​សកល +03:00view
Comoros: Indian/​Comoroម៉ោង​នៅ​ កូម័រម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (កូម័រ)ម៉ោង​នៅ​ កូម័រម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (កូម័រ)ម៉ោង​សកល +03:00view
Djibouti: Africa/​Djiboutiម៉ោង​នៅ​ ជីប៊ូទីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ជីប៊ូទី)ម៉ោង​នៅ​ ជីប៊ូទីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ជីប៊ូទី)view
Eritrea: Africa/​Asmeraម៉ោង​នៅ​ អាស្មារ៉ាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (អេរីត្រេ)ម៉ោង​នៅ​ អាស្មារ៉ាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (អេរីត្រេ)view
Ethiopia: Africa/​Addis_Ababaម៉ោង​នៅ​ អេត្យូពីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (អេត្យូពី)ម៉ោង​នៅ​ អេត្យូពីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (អេត្យូពី)view
Madagascar: Indian/​Antananarivoម៉ោង​នៅ​ ម៉ាដាហ្គាស្កាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ម៉ាដាហ្គាស្កា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាដាហ្គាស្កាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ម៉ាដាហ្គាស្កា)view
Mayotte: Indian/​Mayotteម៉ោង​នៅ​ ម៉ាយុតម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ម៉ាយុត)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាយុតម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ម៉ាយុត)view
Somalia: Africa/​Mogadishuម៉ោង​នៅ​ សូម៉ាលីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (សូម៉ាលី)ម៉ោង​នៅ​ សូម៉ាលីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (សូម៉ាលី)view
South Sudan: Africa/​Jubaម៉ោង​នៅ​ ស៊ូដង់​ខាង​ត្បូងម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ជូបា)ម៉ោង​នៅ​ ស៊ូដង់​ខាង​ត្បូងម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (ជូបា)view
Tanzania: Africa/​Dar_es_Salaamម៉ោង​នៅ​ តង់សានីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (តង់សានី)ម៉ោង​នៅ​ តង់សានីម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (តង់សានី)view
Uganda: Africa/​Kampalaម៉ោង​នៅ​ អ៊ូហ្គង់ដាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (អ៊ូហ្គង់ដា)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ូហ្គង់ដាម៉ោង​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត (អ៊ូហ្គង់ដា)view
Africa
GMT+04:00
MZ: Mauritius
Mauritius: Indian/​Mauritiusម៉ោង​នៅ​ ម៉ូរីសម៉ោង​នៅ​ម៉ូរីសម៉ោង​នៅ​ ម៉ូរីសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ម៉ូរីសម៉ោង​សកល +04:00view
Africa
GMT+04:00
MZ: Reunion
Réunion: Indian/​Reunionម៉ោង​នៅ​ រេអុយញ៉ុងម៉ោងនៅរេអ៊ុយ៉ុងម៉ោង​នៅ​ រេអុយញ៉ុងម៉ោងនៅរេអ៊ុយ៉ុងview
Africa
GMT+04:00
MZ: Seychelles
Seychelles: Indian/​Maheម៉ោង​នៅ​ សីស្ហែលម៉ោង​នៅ​សីស្ហែលម៉ោង​នៅ​ សីស្ហែលម៉ោង​នៅ​សីស្ហែលview
Africa
GMT+05:00
MZ: French_Southern
French Southern Territories: Indian/​Kerguelenម៉ោង​នៅ​ ដែនដី​បារាំង​នៅ​ភាគខាងត្បូងម៉ោងនៅបារាំងខាងត្បូង និងនៅអង់តាំងទិកម៉ោង​នៅ​ ដែនដី​បារាំង​នៅ​ភាគខាងត្បូងម៉ោងនៅបារាំងខាងត្បូង និងនៅអង់តាំងទិកម៉ោង​សកល +05:00view
Africa
GMT+06:00
MZ: Indian_Ocean
British Indian Ocean Territory: Indian/​Chagosម៉ោង​នៅ​ ដែនដី​អង់គ្លេស​នៅ​មហា​សមុទ្រ​ឥណ្ឌាម៉ោង​នៅ​មហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌាម៉ោង​នៅ​ ដែនដី​អង់គ្លេស​នៅ​មហា​សមុទ្រ​ឥណ្ឌាម៉ោង​នៅ​មហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌាម៉ោង​សកល +06:00view
Europe
GMT-01:00
MZ: Azores
Portugal: Atlantic/​Azoresម៉ោង​នៅ​ អាសូរ៉េសម៉ោង​នៅ​អេហ្សសម៉ោង​នៅ​ អាសូរ៉េសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អេហ្សសម៉ោង​សកល -01:00ម៉ោង​​នៅ​អេហ្សសនារដូវ​ក្ដៅម៉ោង​សកល +00:00view
Europe
GMT+00:00
MZ: British
United Kingdom: Europe/​Londonម៉ោង​នៅ​ ចក្រភព​អង់គ្លេសម៉ោង​នៅ​ ចក្រភព​អង់គ្លេសម៉ោង​នៅ​ ចក្រភព​អង់គ្លេសម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ចក្រភព​អង់គ្លេស)ម៉ោង​សកល +00:00ម៉ោង​រដូវ​ក្ដៅ​​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេសម៉ោង​សកល +01:00
Europe
GMT+00:00
MZ: Europe_Western
Spain: Atlantic/​Canaryម៉ោង​នៅ​ កាណារីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចម៉ោង​នៅ​ កាណារីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចនារដូវ​ក្ដៅ​view
Faroe Islands: Atlantic/​Faeroeម៉ោង​នៅ​ ហ្វារ៉ូម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (កោះ​ហ្វារ៉ូ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្វារ៉ូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (កោះ​ហ្វារ៉ូ)ម៉ោង​សកល +00:00ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចនារដូវ​ក្ដៅ​ (កោះ​ហ្វារ៉ូ)ម៉ោង​សកល +01:00view
Morocco: Africa/​Casablancaម៉ោង​នៅ​ ម៉ារ៉ុកម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (កាសាប្លាំងកា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ារ៉ុកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (កាសាប្លាំងកា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចនារដូវ​ក្ដៅ​ (កាសាប្លាំងកា)view
Portugal: Atlantic/​Madeiraម៉ោង​នៅ​ ម៉ាដៀរ៉ាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (ម៉ាដៀរ៉ា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាដៀរ៉ាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (ម៉ាដៀរ៉ា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចនារដូវ​ក្ដៅ​ (ម៉ាដៀរ៉ា)view
Portugal: Europe/​Lisbonម៉ោង​នៅ​ ព័រទុយហ្គាល់ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (លីសបោន)ម៉ោង​នៅ​ ព័រទុយហ្គាល់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច (លីសបោន)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​ខាង​លិចនារដូវ​ក្ដៅ​ (លីសបោន)view
Europe
GMT+00:00
MZ: GMT
Iceland: Atlantic/​Reykjavikម៉ោង​នៅ​ រ៉ៃក្យាវិកម៉ោងនៅគ្រីនវិចម៉ោង​នៅ​ រ៉ៃក្យាវិកម៉ោងនៅគ្រីនវិចម៉ោង​សកល +00:00n/an/aview
Antarctica: Antarctica/​Trollម៉ោង​នៅ​ ត្រូលម៉ោង​នៅ​ ត្រូលម៉ោង​នៅ​ ត្រូលម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ត្រូល)ម៉ោង​សកល +00:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ ត្រូលម៉ោង​សកល +02:00view
Burkina Faso: Africa/​Ouagadougouម៉ោង​នៅ​ បួគីណាហ្វាសូម៉ោងនៅគ្រីនវិច (បួគីណាហ្វាសូ)ម៉ោង​នៅ​ បួគីណាហ្វាសូម៉ោងនៅគ្រីនវិច (បួគីណាហ្វាសូ)n/an/aview
Côte d’Ivoire: Africa/​Abidjanម៉ោង​នៅ​ អាប៊ីដ្យានម៉ោងនៅគ្រីនវិច (កូតឌីវ័រ)ម៉ោង​នៅ​ អាប៊ីដ្យានម៉ោងនៅគ្រីនវិច (កូតឌីវ័រ)view
Gambia: Africa/​Banjulម៉ោង​នៅ​ ហ្គំប៊ីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គំប៊ី)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គំប៊ីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គំប៊ី)view
Ghana: Africa/​Accraម៉ោង​នៅ​ ហ្គាណាម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គាណា)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គាណាម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គាណា)view
Greenland: America/​Danmarkshavnម៉ោង​នៅ​ ដានម៉ាកស្ហាវិនម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ដានម៉ាកស្ហាវិន)ម៉ោង​នៅ​ ដានម៉ាកស្ហាវិនម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ដានម៉ាកស្ហាវិន)view
Guernsey: Europe/​Guernseyម៉ោង​នៅ​ ហ្គេនស៊ីម៉ោង​នៅ​ ហ្គេនស៊ីម៉ោង​នៅ​ ហ្គេនស៊ីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គេនស៊ី)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ ហ្គេនស៊ីម៉ោង​សកល +01:00view
Guinea: Africa/​Conakryម៉ោង​នៅ​ ហ្គីណេម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គីណេ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គីណេម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ហ្គីណេ)n/an/aview
Guinea-Bissau: Africa/​Bissauម៉ោង​នៅ​ ហ្គីណេប៊ីស្សូម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ប៊ីស្សូ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គីណេប៊ីស្សូម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ប៊ីស្សូ)view
Isle of Man: Europe/​Isle_of_Manម៉ោង​នៅ​ អែលអុហ្វមែនម៉ោង​នៅ​ អែលអុហ្វមែនម៉ោង​នៅ​ អែលអុហ្វមែនម៉ោងនៅគ្រីនវិច (អែលអុហ្វម៉ែន)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ អែលអុហ្វមែនម៉ោង​សកល +01:00view
Jersey: Europe/​Jerseyម៉ោង​នៅ​ ជឺស៊ីម៉ោង​នៅ​ ជឺស៊ីម៉ោង​នៅ​ ជឺស៊ីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ជេស៊ី)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ ជឺស៊ីview
Mali: Africa/​Bamakoម៉ោង​នៅ​ ម៉ាលីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ម៉ាលី)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាលីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ម៉ាលី)n/an/aview
Mauritania: Africa/​Nouakchottម៉ោង​នៅ​ ម៉ូរីតានីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ម៉ូរីតានី)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ូរីតានីម៉ោងនៅគ្រីនវិច (ម៉ូរីតានី)view
Senegal: Africa/​Dakarម៉ោង​នៅ​ សេណេហ្គាល់ម៉ោងនៅគ្រីនវិច (សេណេហ្គាល់)ម៉ោង​នៅ​ សេណេហ្គាល់ម៉ោងនៅគ្រីនវិច (សេណេហ្គាល់)view
Sierra Leone: Africa/​Freetownម៉ោង​នៅ​ សៀរ៉ាឡេអូនម៉ោងនៅគ្រីនវិច (សៀរ៉ាឡេអូន)ម៉ោង​នៅ​ សៀរ៉ាឡេអូនម៉ោងនៅគ្រីនវិច (សៀរ៉ាឡេអូន)view
St. Helena: Atlantic/​St_Helenaម៉ោង​នៅ​ សង់​ហេឡេណាម៉ោងនៅគ្រីនវិច (សង់​ហេឡេណា)ម៉ោង​នៅ​ សង់​ហេឡេណាម៉ោងនៅគ្រីនវិច (សង់​ហេឡេណា)view
Togo: Africa/​Lomeម៉ោង​នៅ​ តូហ្គោម៉ោងនៅគ្រីនវិច (តូហ្គោ)ម៉ោង​នៅ​ តូហ្គោម៉ោងនៅគ្រីនវិច (តូហ្គោ)view
Europe
GMT+00:00
MZ: Irish
Ireland: Europe/​Dublinម៉ោង​នៅ​ ឌុយប្លាំងម៉ោង​នៅ​ ឌុយប្លាំងម៉ោង​នៅ​ ឌុយប្លាំងម៉ោងនៅគ្រីនវិច (អៀរឡង់)ម៉ោង​សកល +00:00ម៉ោង​រដូវ​ក្ដៅ​នៅ​អៀរឡង់​ម៉ោង​សកល +01:00
Europe
GMT+01:00
MZ: Europe_Central
France: Europe/​Parisម៉ោង​នៅ​ ប៉ារីសម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលម៉ោង​នៅ​ ប៉ារីសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលម៉ោង​សកល +01:00ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅម៉ោង​សកល +02:00view
Albania: Europe/​Tiraneម៉ោង​នៅ​ អាល់បានីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អាល់បានី)ម៉ោង​នៅ​ អាល់បានីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អាល់បានី)ម៉ោង​សកល +01:00ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (អាល់បានី)ម៉ោង​សកល +02:00view
Algeria: Africa/​Algiersម៉ោង​នៅ​ អាល់ហ្សេរីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អាល់ហ្សេ)ម៉ោង​នៅ​ អាល់ហ្សេរីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អាល់ហ្សេ)n/an/aview
Andorra: Europe/​Andorraម៉ោង​នៅ​ អង់ដូរ៉ាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អង់ដូរ៉ា)ម៉ោង​នៅ​ អង់ដូរ៉ាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អង់ដូរ៉ា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (អង់ដូរ៉ា)ម៉ោង​សកល +02:00view
Austria: Europe/​Viennaម៉ោង​នៅ​ អូទ្រីសម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អូទ្រីស)ម៉ោង​នៅ​ អូទ្រីសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អូទ្រីស)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (អូទ្រីស)view
Belgium: Europe/​Brusselsម៉ោង​នៅ​ បែលហ្ស៊ិកម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (បែលហ្ស៊ិក)ម៉ោង​នៅ​ បែលហ្ស៊ិកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (បែលហ្ស៊ិក)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (បែលហ្ស៊ិក)view
Bosnia & Herzegovina: Europe/​Sarajevoម៉ោង​នៅ​ បូស្នី និងហឺហ្សីហ្គូវីណាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (បូស្នី និងហឺហ្សីហ្គូវីណា)ម៉ោង​នៅ​ បូស្នី និងហឺហ្សីហ្គូវីណាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (បូស្នី និងហឺហ្សីហ្គូវីណា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (បូស្នី និងហឺហ្សីហ្គូវីណា)view
Croatia: Europe/​Zagrebម៉ោង​នៅ​ ក្រូអាស៊ីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ក្រូអាស៊ី)ម៉ោង​នៅ​ ក្រូអាស៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ក្រូអាស៊ី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ក្រូអាស៊ី)view
Czechia: Europe/​Pragueម៉ោង​នៅ​ ឆែគាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ឆែគា)ម៉ោង​នៅ​ ឆែគាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ឆែគា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ឆែគា)view
Denmark: Europe/​Copenhagenម៉ោង​នៅ​ ដាណឺម៉ាកម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ដាណឺម៉ាក)ម៉ោង​នៅ​ ដាណឺម៉ាកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ដាណឺម៉ាក)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ដាណឺម៉ាក)view
Germany: Europe/​Berlinម៉ោង​នៅ​ បែរឡាំងម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អាល្លឺម៉ង់)ម៉ោង​នៅ​ បែរឡាំងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អាល្លឺម៉ង់)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (អាល្លឺម៉ង់)view
Germany: Europe/​Busingenម៉ោង​នៅ​ ប៊ូស៊ីងហ្គែនម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ប៊ូស៊ីងហ្គែន)ម៉ោង​នៅ​ ប៊ូស៊ីងហ្គែនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ប៊ូស៊ីងហ្គែន)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ប៊ូស៊ីងហ្គែន)view
Gibraltar: Europe/​Gibraltarម៉ោង​នៅ​ ហ្ស៊ីប្រាល់តាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ហ្ស៊ីប្រាល់តា)ម៉ោង​នៅ​ ហ្ស៊ីប្រាល់តាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ហ្ស៊ីប្រាល់តា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ហ្ស៊ីប្រាល់តា)view
Hungary: Europe/​Budapestម៉ោង​នៅ​ ហុងគ្រីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ហុងគ្រី)ម៉ោង​នៅ​ ហុងគ្រីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ហុងគ្រី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ហុងគ្រី)view
Italy: Europe/​Romeម៉ោង​នៅ​ អ៊ីតាលីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អ៊ីតាលី)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ីតាលីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អ៊ីតាលី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (អ៊ីតាលី)view
Liechtenstein: Europe/​Vaduzម៉ោង​នៅ​ លិចតិនស្ដាញម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (លិចតិនស្ដាញ)ម៉ោង​នៅ​ លិចតិនស្ដាញម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (លិចតិនស្ដាញ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (លិចតិនស្ដាញ)view
Luxembourg: Europe/​Luxembourgម៉ោង​នៅ​ លុចសំបួម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (លុចសំបួ)ម៉ោង​នៅ​ លុចសំបួម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (លុចសំបួ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (លុចសំបួ)view
Macedonia: Europe/​Skopjeម៉ោង​នៅ​ ម៉ាសេដ្វានម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ាសេដ្វាន)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាសេដ្វានម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ាសេដ្វាន)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ម៉ាសេដ្វាន)view
Malta: Europe/​Maltaម៉ោង​នៅ​ ម៉ាល់ត៍ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ាល់ត៍)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាល់ត៍ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ាល់ត៍)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ម៉ាល់ត៍)view
Monaco: Europe/​Monacoម៉ោង​នៅ​ ម៉ូណាកូម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ូណាកូ)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ូណាកូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ូណាកូ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ម៉ូណាកូ)view
Montenegro: Europe/​Podgoricaម៉ោង​នៅ​ ម៉ុងតេណេហ្គ្រោម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ុងតេណេហ្គ្រោម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ)view
Netherlands: Europe/​Amsterdamម៉ោង​នៅ​ ហូឡង់ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ហូឡង់)ម៉ោង​នៅ​ ហូឡង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ហូឡង់)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ហូឡង់)view
Norway: Europe/​Osloម៉ោង​នៅ​ អូស្លូម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ន័រវែស)ម៉ោង​នៅ​ អូស្លូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ន័រវែស)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ន័រវែស)view
Poland: Europe/​Warsawម៉ោង​នៅ​ វ៉ាសូវីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ប៉ូឡូញ)ម៉ោង​នៅ​ វ៉ាសូវីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ប៉ូឡូញ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ប៉ូឡូញ)view
San Marino: Europe/​San_Marinoម៉ោង​នៅ​ សាន​ម៉ារីណូម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (សាន​ម៉ារីណូ)ម៉ោង​នៅ​ សាន​ម៉ារីណូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (សាន​ម៉ារីណូ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (សាន​ម៉ារីណូ)view
Serbia: Europe/​Belgradeម៉ោង​នៅ​ សែប៊ីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (សែប៊ី)ម៉ោង​នៅ​ សែប៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (សែប៊ី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (សែប៊ី)view
Slovakia: Europe/​Bratislavaម៉ោង​នៅ​ ស្លូវ៉ាគីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស្លូវ៉ាគី)ម៉ោង​នៅ​ ស្លូវ៉ាគីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស្លូវ៉ាគី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ស្លូវ៉ាគី)view
Slovenia: Europe/​Ljubljanaម៉ោង​នៅ​ ស្លូវេនីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស្លូវេនី)ម៉ោង​នៅ​ ស្លូវេនីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស្លូវេនី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ស្លូវេនី)view
Spain: Africa/​Ceutaម៉ោង​នៅ​ ឈៀតាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ឈៀតា)ម៉ោង​នៅ​ ឈៀតាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ឈៀតា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ឈៀតា)view
Spain: Europe/​Madridម៉ោង​នៅ​ អេស្ប៉ាញម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អេស្ប៉ាញ)ម៉ោង​នៅ​ អេស្ប៉ាញម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (អេស្ប៉ាញ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (អេស្ប៉ាញ)view
Svalbard & Jan Mayen: Arctic/​Longyearbyenម៉ោង​នៅ​ ស្វាលបាដ និង ហ្សង់ម៉ាយេនម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ឡុង​យ៉ា​ប៊ីយេន)ម៉ោង​នៅ​ ស្វាលបាដ និង ហ្សង់ម៉ាយេនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ឡុង​យ៉ា​ប៊ីយេន)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ឡុង​យ៉ា​ប៊ីយេន)view
Sweden: Europe/​Stockholmម៉ោង​នៅ​ ស៊ុយអែតម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស៊ុយអែត)ម៉ោង​នៅ​ ស៊ុយអែតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស៊ុយអែត)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ស៊ុយអែត)view
Switzerland: Europe/​Zurichម៉ោង​នៅ​ ស្វីសម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស្វីស)ម៉ោង​នៅ​ ស្វីសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ស្វីស)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (ស្វីស)view
Tunisia: Africa/​Tunisម៉ោង​នៅ​ ទុយនីស៊ីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ទុយនីស៊ី)ម៉ោង​នៅ​ ទុយនីស៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (ទុយនីស៊ី)n/an/aview
Vatican City: Europe/​Vaticanម៉ោង​នៅ​ បុរី​វ៉ាទីកង់ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (បុរី​វ៉ាទីកង់)ម៉ោង​នៅ​ បុរី​វ៉ាទីកង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាល (បុរី​វ៉ាទីកង់)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​កណ្ដាលនា​រដូវ​ក្ដៅ (បុរី​វ៉ាទីកង់)ម៉ោង​សកល +02:00view
Europe
GMT+02:00
MZ: Europe_Eastern
Romania: Europe/​Bucharestម៉ោង​នៅ​ រូម៉ានីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ម៉ោង​នៅ​ រូម៉ានីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ម៉ោង​សកល +02:00ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅម៉ោង​សកល +03:00view
Bulgaria: Europe/​Sofiaម៉ោង​នៅ​ ប៊ុលហ្គារីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ប៊ុលហ្គារី)ម៉ោង​នៅ​ ប៊ុលហ្គារីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ប៊ុលហ្គារី)ម៉ោង​សកល +02:00ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ប៊ុលហ្គារី)ម៉ោង​សកល +03:00view
Cyprus: Asia/​Nicosiaម៉ោង​នៅ​ នីកូស៊ីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ស៊ីប)ម៉ោង​នៅ​ នីកូស៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ស៊ីប)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ស៊ីប)view
Egypt: Africa/​Cairoម៉ោង​នៅ​ គែរម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (អេហ្ស៊ីប)ម៉ោង​នៅ​ គែរម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (អេហ្ស៊ីប)n/an/aview
Estonia: Europe/​Tallinnម៉ោង​នៅ​ អេស្តូនីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (តាលិន)ម៉ោង​នៅ​ អេស្តូនីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (តាលិន)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (តាលិន)ម៉ោង​សកល +03:00view
Finland: Europe/​Helsinkiម៉ោង​នៅ​ ហ្វាំងឡង់ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហ្វាំងឡង់)ម៉ោង​នៅ​ ហ្វាំងឡង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហ្វាំងឡង់)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ហ្វាំងឡង់)view
Greece: Europe/​Athensម៉ោង​នៅ​ ក្រិកម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ក្រិក)ម៉ោង​នៅ​ ក្រិកម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ក្រិក)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ក្រិក)view
Jordan: Asia/​Ammanម៉ោង​នៅ​ ហ៊្សកដានីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហ៊្សកដានី)ម៉ោង​នៅ​ ហ៊្សកដានីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហ៊្សកដានី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ហ៊្សកដានី)view
Latvia: Europe/​Rigaម៉ោង​នៅ​ ឡេតូនីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (រីហ្គា)ម៉ោង​នៅ​ ឡេតូនីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (រីហ្គា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (រីហ្គា)view
Lebanon: Asia/​Beirutម៉ោង​នៅ​ លីបង់ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (លីបង់)ម៉ោង​នៅ​ លីបង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (លីបង់)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (លីបង់)view
Libya: Africa/​Tripoliម៉ោង​នៅ​ ទ្រីប៉ូលីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ទ្រីប៉ូលី)ម៉ោង​នៅ​ ទ្រីប៉ូលីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ទ្រីប៉ូលី)n/an/aview
Lithuania: Europe/​Vilniusម៉ោង​នៅ​ លីទុយអានីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (វីលនីញូស)ម៉ោង​នៅ​ លីទុយអានីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (វីលនីញូស)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (វីលនីញូស)ម៉ោង​សកល +03:00view
Moldova: Europe/​Chisinauម៉ោង​នៅ​ ជីស៊ីណូម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ជីស៊ីណូ)ម៉ោង​នៅ​ ជីស៊ីណូម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ជីស៊ីណូ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ជីស៊ីណូ)view
Palestinian Territories: Asia/​Gazaម៉ោង​នៅ​ កាសាម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កាសា)ម៉ោង​នៅ​ កាសាម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កាសា)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (កាសា)view
Palestinian Territories: Asia/​Hebronម៉ោង​នៅ​ ហេបរុនម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហេបរុន)ម៉ោង​នៅ​ ហេបរុនម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហេបរុន)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ហេបរុន)view
Russia: Europe/​Kaliningradម៉ោង​នៅ​ កាលីនីងហ្រ្គាដម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កាលីនីងហ្រ្គាដ)ម៉ោង​នៅ​ កាលីនីងហ្រ្គាដម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កាលីនីងហ្រ្គាដ)n/an/aview
Syria: Asia/​Damascusម៉ោង​នៅ​ ស៊ីរីម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ស៊ីរី)ម៉ោង​នៅ​ ស៊ីរីម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ស៊ីរី)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ស៊ីរី)ម៉ោង​សកល +03:00view
Ukraine: Europe/​Kievម៉ោង​នៅ​ កៀវម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កៀវ)ម៉ោង​នៅ​ កៀវម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កៀវ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (កៀវ)view
Ukraine: Europe/​Uzhgorodម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយហ្គោរ៉ូដម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (អ៊ុយហ្គោរ៉ូដ)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយហ្គោរ៉ូដម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (អ៊ុយហ្គោរ៉ូដ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (អ៊ុយហ្គោរ៉ូដ)view
Ukraine: Europe/​Zaporozhyeម៉ោង​នៅ​ ហ្សាប៉ូរ៉ូហ្ស៊ីយ៉េម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហ្សាប៉ូរ៉ូហ្ស៊ីយ៉េ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្សាប៉ូរ៉ូហ្ស៊ីយ៉េម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (ហ្សាប៉ូរ៉ូហ្ស៊ីយ៉េ)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (ហ្សាប៉ូរ៉ូហ្ស៊ីយ៉េ)view
Åland Islands: Europe/​Mariehamnម៉ោង​នៅ​ កោះ​អាឡង់ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កោះ​អាឡង់)ម៉ោង​នៅ​ កោះ​អាឡង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​ (កោះ​អាឡង់)ម៉ោង​នៅ​អឺរ៉ុប​​ខាង​កើត​នា​រដូវ​ក្ដៅ (កោះ​អាឡង់)view
Europe
GMT+03:00
MZ: Europe_Further_Eastern
Belarus: Europe/​Minskម៉ោង​នៅ​ បេឡារុសម៉ោង​នៅ​មូស្គូ (មីនស្កិ៍)ម៉ោង​នៅ​ បេឡារុសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​មូស្គូ (មីនស្កិ៍)ម៉ោង​សកល +03:00n/an/aview
Oceania
GMT-11:00
MZ: Niue
Niue: Pacific/​Niueម៉ោង​នៅ​ ណៀម៉ោងនៅ​នីវ៉េម៉ោង​នៅ​ ណៀម៉ោងនៅ​នីវ៉េម៉ោង​សកល -11:00view
Oceania
GMT-11:00
MZ: Samoa
American Samoa: Pacific/​Pago_Pagoម៉ោង​នៅ​ ប៉ាហ្គោ ប៉ាហ្គោម៉ោង​នៅ​សាម័រម៉ោង​នៅ​ ប៉ាហ្គោ ប៉ាហ្គោម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​សាម័រview
U.S. Outlying Islands: Pacific/​Midwayម៉ោង​នៅ​ មីតវ៉េម៉ោង​នៅ​សាម័រ (មីតវ៉េ)ម៉ោង​នៅ​ មីតវ៉េម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​សាម័រ (មីតវ៉េ)ម៉ោង​សកល -11:00view
Oceania
GMT-10:00
MZ: Cook
Cook Islands: Pacific/​Rarotongaម៉ោង​នៅ​ កោះ​ខូកម៉ោង​នៅប្រជុំ​កោះ​ខូកម៉ោង​នៅ​ កោះ​ខូកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រជុំកោះ​ខូកម៉ោង​សកល -10:00view
Oceania
GMT-10:00
MZ: Tahiti
French Polynesia: Pacific/​Tahitiម៉ោង​នៅ​ ប៉ូលី​ណេស៊ី​បារាំងម៉ោង​នៅ​តាហិទីម៉ោង​នៅ​ ប៉ូលី​ណេស៊ី​បារាំងម៉ោង​នៅ​តាហិទីview
Oceania
GMT-09:30
MZ: Marquesas
French Polynesia: Pacific/​Marquesasម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្គីសាសម៉ោង​នៅ​កោះ​ម៉ាគឺសាស់ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្គីសាសម៉ោង​នៅ​កោះ​ម៉ាគឺសាស់ម៉ោង​សកល -09:30view
Oceania
GMT-09:00
MZ: Gambier
French Polynesia: Pacific/​Gambierម៉ោង​នៅ​ ហ្គាំបៀម៉ោង​នៅ​កាំបៀម៉ោង​នៅ​ ហ្គាំបៀម៉ោង​នៅ​កាំបៀម៉ោង​សកល -09:00view
Oceania
GMT-08:00
MZ: Pitcairn
Pitcairn Islands: Pacific/​Pitcairnម៉ោង​នៅ​ កោះ​ភីតកានម៉ោង​នៅ​ភីឃឺនម៉ោង​នៅ​ កោះ​ភីតកានម៉ោង​នៅ​ភីឃឺនម៉ោង​សកល -08:00view
Oceania
GMT+09:00
MZ: Palau
Palau: Pacific/​Palauម៉ោង​នៅ​ ផៅឡូម៉ោង​នៅ​ផាឡៅម៉ោង​នៅ​ ផៅឡូម៉ោង​នៅ​ផាឡៅម៉ោង​សកល +09:00view
Oceania
GMT+10:00
MZ: Chamorro
Northern Mariana Islands: Pacific/​Saipanម៉ោង​នៅ​ កោះ​ម៉ារីណា​ខាង​ជើងម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ចាំម៉ូរ៉ូម៉ោង​នៅ​ កោះ​ម៉ារីណា​ខាង​ជើងម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ចាំម៉ូរ៉ូម៉ោង​សកល +10:00view
Oceania
GMT+10:00
MZ: Guam
Guam: Pacific/​Guamម៉ោង​នៅ​ ហ្គាំម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ចាំម៉ូរ៉ូ (ហ្គាំ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គាំម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ចាំម៉ូរ៉ូ (ហ្គាំ)
Oceania
GMT+10:00
MZ: North_Mariana
Northern Mariana Islands: Pacific/​Saipanម៉ោង​នៅ​ កោះ​ម៉ារីណា​ខាង​ជើងម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ចាំម៉ូរ៉ូម៉ោង​នៅ​ កោះ​ម៉ារីណា​ខាង​ជើងម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ចាំម៉ូរ៉ូ
Oceania
GMT+10:00
MZ: Papua_New_Guinea
Papua New Guinea: Pacific/​Port_Moresbyម៉ោង​នៅ​ ព័រម៉ូរេសប៊ីម៉ោង​នៅប៉ាពូអាស៊ី នូវែលហ្គីណេម៉ោង​នៅ​ ព័រម៉ូរេសប៊ីម៉ោង​នៅប៉ាពូអាស៊ី នូវែលហ្គីណេview
Oceania
GMT+10:00
MZ: Truk
Micronesia: Pacific/​Trukម៉ោង​នៅ​ ឈូអុកម៉ោង​នៅ​ចូអុកម៉ោង​នៅ​ ឈូអុកម៉ោង​នៅ​ចូអុកview
Oceania
GMT+11:00
MZ: Kosrae
Micronesia: Pacific/​Kosraeម៉ោង​នៅ​ កូស្រែម៉ោង​នៅ​កូស្រៃម៉ោង​នៅ​ កូស្រែម៉ោង​នៅ​កូស្រៃម៉ោង​សកល +11:00view
Oceania
GMT+11:00
MZ: New_Caledonia
New Caledonia: Pacific/​Noumeaម៉ោង​នៅ​ នូវែល​កាឡេដូនីម៉ោង​នៅណូវ៉ែលកាឡេដូនៀម៉ោង​នៅ​ នូវែល​កាឡេដូនីម៉ោងស្តង់ដារ​នៅណូវ៉ែលកាឡេដូនៀview
Oceania
GMT+11:00
MZ: Ponape
Micronesia: Pacific/​Ponapeម៉ោង​នៅ​ ផុនប៉ីម៉ោង​នៅ​ប៉ូណាប់ម៉ោង​នៅ​ ផុនប៉ីម៉ោង​នៅ​ប៉ូណាប់view
Oceania
GMT+11:00
MZ: Solomon
Solomon Islands: Pacific/​Guadalcanalម៉ោង​នៅ​ ហ្គាដាល់ខាណាល់ម៉ោង​នៅ​កោះ​សូឡូម៉ុនម៉ោង​នៅ​ ហ្គាដាល់ខាណាល់ម៉ោង​នៅ​កោះ​សូឡូម៉ុនview
Oceania
GMT+11:00
MZ: Vanuatu
Vanuatu: Pacific/​Efateម៉ោង​នៅ​ វ៉ានូទូម៉ោង​នៅ​វ៉ានូទូម៉ោង​នៅ​ វ៉ានូទូម៉ោង​​ស្តង់ដារ​នៅ​វ៉ានូទូview
Oceania
GMT+12:00
MZ: Fiji
Fiji: Pacific/​Fijiម៉ោង​នៅ​ ហ្វីជីម៉ោង​នៅ​ហ្វីជីម៉ោង​នៅ​ ហ្វីជីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ហ្វីជីម៉ោង​សកល +12:00view
Oceania
GMT+12:00
MZ: Gilbert_Islands
Kiribati: Pacific/​Tarawaម៉ោង​នៅ​ តារ៉ាវ៉ាម៉ោង​នៅ​កោះ​កីប៊ឺតម៉ោង​នៅ​ តារ៉ាវ៉ាម៉ោង​នៅ​កោះ​កីប៊ឺតview
Oceania
GMT+12:00
MZ: Kwajalein
Marshall Islands: Pacific/​Kwajaleinម៉ោង​នៅ​ ក្វាហ្សាលៀនម៉ោង​នៅ​ម៉ាសាល (ក្វាហ្សាលៀន)ម៉ោង​នៅ​ ក្វាហ្សាលៀនម៉ោង​នៅ​ម៉ាសាល (ក្វាហ្សាលៀន)
Oceania
GMT+12:00
MZ: Marshall_Islands
Marshall Islands: Pacific/​Majuroម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្សូរ៉ូម៉ោង​នៅ​ម៉ាសាលម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្សូរ៉ូម៉ោង​នៅ​ម៉ាសាលview
Oceania
GMT+12:00
MZ: Nauru
Nauru: Pacific/​Nauruម៉ោង​នៅ​ ណូរូម៉ោង​នៅ​ណូរូម៉ោង​នៅ​ ណូរូម៉ោង​នៅ​ណូរូview
Oceania
GMT+12:00
MZ: Tuvalu
Tuvalu: Pacific/​Funafutiម៉ោង​នៅ​ ទូវ៉ាលូម៉ោង​នៅ​ទុយវ៉ាលូម៉ោង​នៅ​ ទូវ៉ាលូម៉ោង​នៅ​ទុយវ៉ាលូview
Oceania
GMT+12:00
MZ: Wake
U.S. Outlying Islands: Pacific/​Wakeម៉ោង​នៅ​ វ៉ាគីម៉ោង​នៅ​កោះវេកម៉ោង​នៅ​ វ៉ាគីម៉ោង​នៅ​កោះវេកview
Oceania
GMT+12:00
MZ: Wallis
Wallis & Futuna: Pacific/​Wallisម៉ោង​នៅ​ វ៉ាលីស និង​ហ្វូទូណាម៉ោង​នៅ​វ៉ាលីស និងហ្វ៊ុទូណាម៉ោង​នៅ​ វ៉ាលីស និង​ហ្វូទូណាម៉ោង​នៅ​វ៉ាលីស និងហ្វ៊ុទូណាview
Oceania
GMT+13:00
MZ: Apia
Samoa: Pacific/​Apiaម៉ោង​នៅ​ អាពីម៉ោង​នៅ​អាប្យាម៉ោង​នៅ​ អាពីម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​អាប្យាម៉ោង​សកល +13:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាប្យាម៉ោង​សកល +14:00view
Oceania
GMT+13:00
MZ: Phoenix_Islands
Kiribati: Pacific/​Enderburyម៉ោង​នៅ​ អ៊ីនដឺប៊ូរីម៉ោង​នៅ​កោះ​ផូនីកម៉ោង​នៅ​ អ៊ីនដឺប៊ូរីម៉ោង​នៅ​កោះ​ផូនីកn/an/aview
Oceania
GMT+13:00
MZ: Tokelau
Tokelau: Pacific/​Fakaofoម៉ោង​នៅ​ តូខេឡៅម៉ោង​នៅ​តូខេឡៅម៉ោង​នៅ​ តូខេឡៅម៉ោង​នៅ​តូខេឡៅview
Oceania
GMT+13:00
MZ: Tonga
Tonga: Pacific/​Tongatapuម៉ោង​នៅ​ តុងហ្គាម៉ោង​នៅ​តុងហ្គាម៉ោង​នៅ​ តុងហ្គាម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​តុងហ្គាview
Oceania
GMT+14:00
MZ: Line_Islands
Kiribati: Pacific/​Kiritimatiម៉ោង​នៅ​ គិរីទីម៉ាទិម៉ោង​នៅ​កោះ​ឡាញម៉ោង​នៅ​ គិរីទីម៉ាទិម៉ោង​នៅ​កោះ​ឡាញម៉ោង​សកល +14:00view
North America
GMT-10:00
MZ: Bering
United States: America/​Adakម៉ោង​នៅ​ អាដាកម៉ោង​​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិន (អាដាក)ម៉ោង​នៅ​ អាដាកម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិន (អាដាក)ម៉ោង​សកល -10:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិន (អាដាក)ម៉ោង​សកល -09:00
North America
GMT-10:00
MZ: Hawaii_Aleutian
United States: Pacific/​Honoluluម៉ោង​នៅ​ ហូណូលូលូម៉ោង​​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិនម៉ោង​នៅ​ ហូណូលូលូម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិនn/an/aview
U.S. Outlying Islands: Pacific/​Johnstonម៉ោង​នៅ​ ចនស្តុនម៉ោង​​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិន (ចនស្តុន)ម៉ោង​នៅ​ ចនស្តុនម៉ោង​ស្តង់ដារ​​នៅ​ហាវៃ-អាល់ដ្យូសិន (ចនស្តុន)ម៉ោង​សកល -10:00view
North America
GMT-09:00
MZ: Alaska
United States: America/​Juneauម៉ោង​នៅ​ ហ្យូនៀម៉ោង​នៅ​អាឡាស្កាម៉ោង​នៅ​ ហ្យូនៀម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាឡាស្កាម៉ោង​សកល -09:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​​អាឡាស្កាម៉ោង​សកល -08:00view
United States: America/​Metlakatlaម៉ោង​នៅ​ មេត្លា កាត្លាម៉ោង​នៅ​អាឡាស្កា (មេត្លា កាត្លា)ម៉ោង​នៅ​ មេត្លា កាត្លាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាឡាស្កា (មេត្លា កាត្លា)ម៉ោង​សកល -09:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​​អាឡាស្កា (មេត្លា កាត្លា)ម៉ោង​សកល -08:00view
United States: America/​Nomeម៉ោង​នៅ​ ណូមម៉ោង​នៅ​អាឡាស្កា (ណូម)ម៉ោង​នៅ​ ណូមម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាឡាស្កា (ណូម)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​​អាឡាស្កា (ណូម)view
United States: America/​Sitkaម៉ោង​នៅ​ ស៊ីតកាម៉ោង​នៅ​អាឡាស្កា (ស៊ីតកា)ម៉ោង​នៅ​ ស៊ីតកាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាឡាស្កា (ស៊ីតកា)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​​អាឡាស្កា (ស៊ីតកា)view
North America
GMT-09:00
MZ: Alaska_Hawaii
United States: America/​Anchorageម៉ោង​នៅ​ អង់ចូរ៉ាកម៉ោង​នៅ​អាឡាស្កា (អង់ចូរ៉ាក)ម៉ោង​នៅ​ អង់ចូរ៉ាកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាឡាស្កា (អង់ចូរ៉ាក)ម៉ោង​សកល -09:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​​អាឡាស្កា (អង់ចូរ៉ាក)ម៉ោង​សកល -08:00
North America
GMT-09:00
MZ: Yukon
United States: America/​Yakutatម៉ោង​នៅ​ យ៉ាគូតាតម៉ោង​នៅ​អាឡាស្កា (យ៉ាគូតាត)ម៉ោង​នៅ​ យ៉ាគូតាតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាឡាស្កា (យ៉ាគូតាត)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​​អាឡាស្កា (យ៉ាគូតាត)
North America
GMT-08:00
MZ: America_Pacific
United States: America/​Los_Angelesម៉ោង​នៅ​ ឡូអង់ហ្គិឡេសម៉ោង​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិចម៉ោង​នៅ​ ឡូអង់ហ្គិឡេសម៉ោងស្តង់ដារ​​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិចម៉ោង​សកល -08:00ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិចម៉ោង​សកល -07:00view
Canada: America/​Dawsonម៉ោង​នៅ​ ដាវសុនម៉ោង​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (ដាវសុន)ម៉ោង​នៅ​ ដាវសុនម៉ោងស្តង់ដារ​​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (ដាវសុន)ម៉ោង​សកល -08:00ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (ដាវសុន)ម៉ោង​សកល -07:00view
Canada: America/​Vancouverម៉ោង​នៅ​ វ៉ាន់កូវើម៉ោង​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (កាណាដា)ម៉ោង​នៅ​ វ៉ាន់កូវើម៉ោងស្តង់ដារ​​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (កាណាដា)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (កាណាដា)view
Canada: America/​Whitehorseម៉ោង​នៅ​ វ៉ាយហសម៉ោង​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (វ៉ាយហស)ម៉ោង​នៅ​ វ៉ាយហសម៉ោងស្តង់ដារ​​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (វ៉ាយហស)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (វ៉ាយហស)view
Mexico: America/​Tijuanaម៉ោង​នៅ​ ទីយ្យូអាណាម៉ោង​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (ម៉ិកស៊ិក)ម៉ោង​នៅ​ ទីយ្យូអាណាម៉ោងស្តង់ដារ​​​នៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (ម៉ិកស៊ិក)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅទ្វីប​អាមរិក​ខាង​ជើងភាគខាងលិច (ម៉ិកស៊ិក)view
North America
GMT-08:00
MZ: Mexico_Northwest
Mexico: America/​Santa_Isabelម៉ោង​នៅ​ សាន់តាអ៊ីសាប៊ែលម៉ោង​នៅ​ម៉ិកស៊ិកភាគពាយព្យម៉ោង​នៅ​ សាន់តាអ៊ីសាប៊ែលម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ម៉ិកស៊ិកភាគពាយព្យម៉ោង​សកល -08:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ម៉ិកស៊ិកភាគពាយព្យម៉ោង​សកល -07:00view
North America
GMT-07:00
MZ: America_Mountain
United States: America/​Denverម៉ោង​នៅ​ ដែនវើម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើងម៉ោង​នៅ​ ដែនវើម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើងម៉ោង​សកល -07:00ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើងម៉ោង​សកល -06:00view
Canada: America/​Cambridge_Bayម៉ោង​នៅ​ ខេមប្រីដបេម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ខេមប្រីដបេ)ម៉ោង​នៅ​ ខេមប្រីដបេម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ខេមប្រីដបេ)ម៉ោង​សកល -07:00ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ខេមប្រីដបេ)ម៉ោង​សកល -06:00view
Canada: America/​Crestonម៉ោង​នៅ​ ក្រេស្តុនម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ក្រេស្តុន)ម៉ោង​នៅ​ ក្រេស្តុនម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ក្រេស្តុន)n/an/aview
Canada: America/​Dawson_Creekម៉ោង​នៅ​ ដាវសុន​ក្រិកម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ដាវសុន​ក្រិក)ម៉ោង​នៅ​ ដាវសុន​ក្រិកម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ដាវសុន​ក្រិក)view
Canada: America/​Edmontonម៉ោង​នៅ​ អែតម៉ុងតុងម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (កាណាដា)ម៉ោង​នៅ​ អែតម៉ុងតុងម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (កាណាដា)ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (កាណាដា)ម៉ោង​សកល -06:00view
Canada: America/​Fort_Nelsonម៉ោង​នៅ​ ហ្វតណេលសាន់ម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ហ្វតណេលសាន់)ម៉ោង​នៅ​ ហ្វតណេលសាន់ម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ហ្វតណេលសាន់)n/an/aview
Canada: America/​Inuvikម៉ោង​នៅ​ អ៊ីនូវីកម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (អ៊ីនូវីក)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ីនូវីកម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (អ៊ីនូវីក)ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (អ៊ីនូវីក)ម៉ោង​សកល -06:00view
Canada: America/​Yellowknifeម៉ោង​នៅ​ យេឡូណៃម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (យេឡូណៃ)ម៉ោង​នៅ​ យេឡូណៃម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (យេឡូណៃ)ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (យេឡូណៃ)view
Mexico: America/​Ojinagaម៉ោង​នៅ​ អូជីណាហ្កាម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (អូជីណាហ្កា)ម៉ោង​នៅ​ អូជីណាហ្កាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (អូជីណាហ្កា)ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (អូជីណាហ្កា)view
United States: America/​Boiseម៉ោង​នៅ​ ប៊ូស៊ីម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ប៊ូស៊ី)ម៉ោង​នៅ​ ប៊ូស៊ីម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ប៊ូស៊ី)ម៉ោង​ពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ប៊ូស៊ី)view
United States: America/​Phoenixម៉ោង​នៅ​ ផូនីកម៉ោង​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ផូនីក)ម៉ោង​នៅ​ ផូនីកម៉ោងស្តង់ដារ​នៅតំបន់ភ្នំនៃទ្វីប​អាមេរិក​​​ខាង​ជើង (ផូនីក)n/an/aview
North America
GMT-07:00
MZ: Mexico_Pacific
Mexico: America/​Mazatlanម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្សាតឡង់ម៉ោង​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិកម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្សាតឡង់ម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិកម៉ោង​សកល -07:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិកម៉ោង​សកល -06:00view
Mexico: America/​Chihuahuaម៉ោង​នៅ​ ជីហួហួម៉ោង​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិក (ជីហួហួ)ម៉ោង​នៅ​ ជីហួហួម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិក (ជីហួហួ)ម៉ោង​សកល -07:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិក (ជីហួហួ)ម៉ោង​សកល -06:00view
Mexico: America/​Hermosilloម៉ោង​នៅ​ ហ៊ែម៉ូស៊ីឡូម៉ោង​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិក (ហ៊ែម៉ូស៊ីឡូ)ម៉ោង​នៅ​ ហ៊ែម៉ូស៊ីឡូម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ម៉ិកស៊ិក (ហ៊ែម៉ូស៊ីឡូ)n/an/aview
North America
GMT-06:00
MZ: America_Central
United States: America/​Chicagoម៉ោង​នៅ​ ស៊ីកាហ្គោម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាលម៉ោង​នៅ​ ស៊ីកាហ្គោម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាលម៉ោង​សកល -06:00ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាលម៉ោង​សកល -05:00view
Belize: America/​Belizeម៉ោង​នៅ​ បេលីម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (បេលី)ម៉ោង​នៅ​ បេលីម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (បេលី)ម៉ោង​សកល -06:00n/an/aview
Canada: America/​Rainy_Riverម៉ោង​នៅ​ រ៉េនីរីវើម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េនីរីវើ)ម៉ោង​នៅ​ រ៉េនីរីវើម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េនីរីវើ)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េនីរីវើ)ម៉ោង​សកល -05:00view
Canada: America/​Rankin_Inletម៉ោង​នៅ​ រ៉ាន់ឃីន​អ៊ីនឡិតម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉ាន់ឃីន​អ៊ីនឡិត)ម៉ោង​នៅ​ រ៉ាន់ឃីន​អ៊ីនឡិតម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉ាន់ឃីន​អ៊ីនឡិត)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉ាន់ឃីន​អ៊ីនឡិត)view
Canada: America/​Reginaម៉ោង​នៅ​ រ៉េហ្គីណាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េហ្គីណា)ម៉ោង​នៅ​ រ៉េហ្គីណាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េហ្គីណា)n/an/aview
Canada: America/​Resoluteម៉ោង​នៅ​ រ៉េ​ស៊ូឡូតម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េ​ស៊ូឡូត)ម៉ោង​នៅ​ រ៉េ​ស៊ូឡូតម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េ​ស៊ូឡូត)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (រ៉េ​ស៊ូឡូត)ម៉ោង​សកល -05:00view
Canada: America/​Swift_Currentម៉ោង​នៅ​ ស្វីត​ខឺរិនម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ស្វីត​ខឺរិន)ម៉ោង​នៅ​ ស្វីត​ខឺរិនម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ស្វីត​ខឺរិន)n/an/aview
Canada: America/​Winnipegម៉ោង​នៅ​ វីនីភិកម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (កាណាដា)ម៉ោង​នៅ​ វីនីភិកម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (កាណាដា)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (កាណាដា)ម៉ោង​សកល -05:00view
Costa Rica: America/​Costa_Ricaម៉ោង​នៅ​ កូស្តារីកាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (កូស្តារីកា)ម៉ោង​នៅ​ កូស្តារីកាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (កូស្តារីកា)n/an/aview
El Salvador: America/​El_Salvadorម៉ោង​នៅ​ អែលសាល់វ៉ាឌ័រម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (អែលសាល់វ៉ាឌ័រ)ម៉ោង​នៅ​ អែលសាល់វ៉ាឌ័រម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (អែលសាល់វ៉ាឌ័រ)view
Guatemala: America/​Guatemalaម៉ោង​នៅ​ ក្វាតេម៉ាឡាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ក្វាតេម៉ាឡា)ម៉ោង​នៅ​ ក្វាតេម៉ាឡាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ក្វាតេម៉ាឡា)view
Honduras: America/​Tegucigalpaម៉ោង​នៅ​ ហុងឌូរ៉ាសម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ហុងឌូរ៉ាស)ម៉ោង​នៅ​ ហុងឌូរ៉ាសម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ហុងឌូរ៉ាស)view
Mexico: America/​Bahia_Banderasម៉ោង​នៅ​ បាហៀបង់ដេរ៉ាសម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (បាហៀបង់ដេរ៉ាស)ម៉ោង​នៅ​ បាហៀបង់ដេរ៉ាសម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (បាហៀបង់ដេរ៉ាស)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (បាហៀបង់ដេរ៉ាស)ម៉ោង​សកល -05:00view
Mexico: America/​Matamorosម៉ោង​នៅ​ ម៉ាតាម៉ូរ៉ូសម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ាតាម៉ូរ៉ូស)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាតាម៉ូរ៉ូសម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ាតាម៉ូរ៉ូស)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ាតាម៉ូរ៉ូស)view
Mexico: America/​Meridaម៉ោង​នៅ​ ម៉េរីដាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉េរីដា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉េរីដាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉េរីដា)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉េរីដា)view
Mexico: America/​Mexico_Cityម៉ោង​នៅ​ ទីក្រុងម៉ិចស៊ីកូម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ិកស៊ិក)ម៉ោង​នៅ​ ទីក្រុងម៉ិចស៊ីកូម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ិកស៊ិក)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ិកស៊ិក)view
Mexico: America/​Monterreyម៉ោង​នៅ​ ម៉ុនតេរ៉េម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ុនតេរ៉េ)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ុនតេរ៉េម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ុនតេរ៉េ)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ុនតេរ៉េ)view
Nicaragua: America/​Managuaម៉ោង​នៅ​ នីការ៉ាហ្គាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ាណាហ្គា)ម៉ោង​នៅ​ នីការ៉ាហ្គាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉ាណាហ្គា)n/an/aview
United States: America/​Indiana/​Knoxម៉ោង​នៅ​ ណុក ឥណ្ឌាណាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ណុក ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​នៅ​ ណុក ឥណ្ឌាណាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ណុក ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ណុក ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​សកល -05:00view
United States: America/​Indiana/​Tell_Cityម៉ោង​នៅ​ ទីក្រុងថែល ឥណ្ឌាណាម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ទីក្រុងថែល ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​នៅ​ ទីក្រុងថែល ឥណ្ឌាណាម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ទីក្រុងថែល ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ទីក្រុងថែល ឥណ្ឌាណា)view
United States: America/​Menomineeម៉ោង​នៅ​ ម៉េណូមីនីម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉េណូមីនី)ម៉ោង​នៅ​ ម៉េណូមីនីម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉េណូមីនី)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ម៉េណូមីនី)view
United States: America/​North_Dakota/​Beulahម៉ោង​នៅ​ ប៊ឺឡា ដាកូតា​ខាងជើងម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ប៊ឺឡា ដាកូតា​ខាងជើង)ម៉ោង​នៅ​ ប៊ឺឡា ដាកូតា​ខាងជើងម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ប៊ឺឡា ដាកូតា​ខាងជើង)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ប៊ឺឡា ដាកូតា​ខាងជើង)view
United States: America/​North_Dakota/​Centerម៉ោង​នៅ​ សិនធឺ ដាកូតា​ខាង​ជើងម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (សិនធឺ ដាកូតា​ខាង​ជើង)ម៉ោង​នៅ​ សិនធឺ ដាកូតា​ខាង​ជើងម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (សិនធឺ ដាកូតា​ខាង​ជើង)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (សិនធឺ ដាកូតា​ខាង​ជើង)view
United States: America/​North_Dakota/​New_Salemម៉ោង​នៅ​ ញូវ​សាឡឹម ដាកូតា​ខាង​ជើងម៉ោង​​នៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ញូវ​សាឡឹម ដាកូតា​ខាង​ជើង)ម៉ោង​នៅ​ ញូវ​សាឡឹម ដាកូតា​ខាង​ជើងម៉ោង​​ស្តង់ដារនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ញូវ​សាឡឹម ដាកូតា​ខាង​ជើង)ម៉ោង​​ពេលថ្ងៃនៅ​ទ្វីបអាមេរិក​ខាង​ជើងភាគកណ្តាល (ញូវ​សាឡឹម ដាកូតា​ខាង​ជើង)view
North America
GMT-05:00
MZ: America_Eastern
United States: America/​New_Yorkម៉ោង​នៅ​ ញូវយ៉កម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើតម៉ោង​នៅ​ ញូវយ៉កម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើតម៉ោង​សកល -05:00ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើតម៉ោង​សកល -04:00view
Bahamas: America/​Nassauម៉ោង​នៅ​ បាហាម៉ាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (បាហាម៉ា)ម៉ោង​នៅ​ បាហាម៉ាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (បាហាម៉ា)ម៉ោង​សកល -05:00ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (បាហាម៉ា)ម៉ោង​សកល -04:00view
Canada: America/​Coral_Harbourម៉ោង​នៅ​ អាទីកូកានម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (អាទីកូកាន)ម៉ោង​នៅ​ អាទីកូកានម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (អាទីកូកាន)n/an/aview
Canada: America/​Iqaluitម៉ោង​នៅ​ អ៊ីកាឡូអ៊ីតម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (អ៊ីកាឡូអ៊ីត)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ីកាឡូអ៊ីតម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (អ៊ីកាឡូអ៊ីត)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (អ៊ីកាឡូអ៊ីត)ម៉ោង​សកល -04:00view
Canada: America/​Nipigonម៉ោង​នៅ​ នីពីកុនម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (នីពីកុន)ម៉ោង​នៅ​ នីពីកុនម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (នីពីកុន)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (នីពីកុន)view
Canada: America/​Pangnirtungម៉ោង​នៅ​ ប៉ាងនីទុងម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ប៉ាងនីទុង)ម៉ោង​នៅ​ ប៉ាងនីទុងម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ប៉ាងនីទុង)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ប៉ាងនីទុង)view
Canada: America/​Thunder_Bayម៉ោង​នៅ​ សាន់ដឺ​បេម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (សាន់ដឺ​បេ)ម៉ោង​នៅ​ សាន់ដឺ​បេម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (សាន់ដឺ​បេ)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (សាន់ដឺ​បេ)view
Canada: America/​Torontoម៉ោង​នៅ​ តូរ៉ុនតូម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (កាណាដា)ម៉ោង​នៅ​ តូរ៉ុនតូម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (កាណាដា)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (កាណាដា)view
Cayman Islands: America/​Caymanម៉ោង​នៅ​ កោះ​កៃម៉ង់ម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (កោះ​កៃម៉ង់)ម៉ោង​នៅ​ កោះ​កៃម៉ង់ម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (កោះ​កៃម៉ង់)n/an/aview
Haiti: America/​Port-au-Princeម៉ោង​នៅ​ ហៃទីម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហៃទី)ម៉ោង​នៅ​ ហៃទីម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហៃទី)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហៃទី)ម៉ោង​សកល -04:00view
Jamaica: America/​Jamaicaម៉ោង​នៅ​ ហ្សាម៉ាអ៊ីកម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហ្សាម៉ាអ៊ីក)ម៉ោង​នៅ​ ហ្សាម៉ាអ៊ីកម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហ្សាម៉ាអ៊ីក)n/an/aview
Mexico: America/​Cancunម៉ោង​នៅ​ ខានខុនម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ខានខុន)ម៉ោង​នៅ​ ខានខុនម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ខានខុន)view
Panama: America/​Panamaម៉ោង​នៅ​ ប៉ាណាម៉ាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ប៉ាណាម៉ា)ម៉ោង​នៅ​ ប៉ាណាម៉ាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ប៉ាណាម៉ា)view
Turks & Caicos Islands: America/​Grand_Turkម៉ោង​នៅ​ កោះ​ទួគ និង កៃកូសម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហ្គ្រេន​ទូក)ម៉ោង​នៅ​ កោះ​ទួគ និង កៃកូសម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ហ្គ្រេន​ទូក)ម៉ោង​សកល -04:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គ្រេន​ទូក)ម៉ោង​សកល -04:00view
United States: America/​Detroitម៉ោង​នៅ​ ដេត្រូអ៊ីតម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ដេត្រូអ៊ីត)ម៉ោង​នៅ​ ដេត្រូអ៊ីតម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ដេត្រូអ៊ីត)ម៉ោង​សកល -05:00ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ដេត្រូអ៊ីត)view
United States: America/​Indiana/​Marengoម៉ោង​នៅ​ ម៉ារេនកូ ឥណ្ឌាណាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ម៉ារេនកូ ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ារេនកូ ឥណ្ឌាណាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ម៉ារេនកូ ឥណ្ឌាណា)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ម៉ារេនកូ ឥណ្ឌាណា)view
United States: America/​Indiana/​Petersburgម៉ោង​នៅ​ ភីធើ​ប៊ឹក ឥណ្ឌាណាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ភីធើ​ប៊ឹក ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​នៅ​ ភីធើ​ប៊ឹក ឥណ្ឌាណាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ភីធើ​ប៊ឹក ឥណ្ឌាណា)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ភីធើ​ប៊ឹក ឥណ្ឌាណា)view
United States: America/​Indiana/​Vevayម៉ោង​នៅ​ វេវ៉ៃ ឥណ្ឌាយ៉ាណាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វេវ៉ៃ ឥណ្ឌាយ៉ាណា)ម៉ោង​នៅ​ វេវ៉ៃ ឥណ្ឌាយ៉ាណាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វេវ៉ៃ ឥណ្ឌាយ៉ាណា)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វេវ៉ៃ ឥណ្ឌាយ៉ាណា)view
United States: America/​Indiana/​Vincennesម៉ោង​នៅ​ វិនសេណេស ឥណ្ឌាណាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វិនសេណេស ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​នៅ​ វិនសេណេស ឥណ្ឌាណាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វិនសេណេស ឥណ្ឌាណា)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វិនសេណេស ឥណ្ឌាណា)view
United States: America/​Indiana/​Winamacម៉ោង​នៅ​ វីណាម៉ាក់ ឥណ្ឌាណាម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វីណាម៉ាក់ ឥណ្ឌាណា)ម៉ោង​នៅ​ វីណាម៉ាក់ ឥណ្ឌាណាម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វីណាម៉ាក់ ឥណ្ឌាណា)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (វីណាម៉ាក់ ឥណ្ឌាណា)view
United States: America/​Indianapolisម៉ោង​នៅ​ ឥណ្ឌាណាប៉ូលីសម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ឥណ្ឌាណាប៉ូលីស)ម៉ោង​នៅ​ ឥណ្ឌាណាប៉ូលីសម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ឥណ្ឌាណាប៉ូលីស)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ឥណ្ឌាណាប៉ូលីស)view
United States: America/​Kentucky/​Monticelloម៉ោង​នៅ​ ម៉ងទីសេឡូ កេនទូគីម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ម៉ងទីសេឡូ កេនទូគី)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ងទីសេឡូ កេនទូគីម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ម៉ងទីសេឡូ កេនទូគី)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (ម៉ងទីសេឡូ កេនទូគី)view
United States: America/​Louisvilleម៉ោង​នៅ​ លូអ៊ីវីលម៉ោងនៅទ្វីបអាមរិកខាងជើងភាគខាងកើត (លូអ៊ីវីល)ម៉ោង​នៅ​ លូអ៊ីវីលម៉ោងស្តង់ដារនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (លូអ៊ីវីល)ម៉ោងពេលថ្ងៃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងភាគខាងកើត (លូអ៊ីវីល)view
North America
GMT-05:00
MZ: Cuba
Cuba: America/​Havanaម៉ោង​នៅ​ ឡាហាវ៉ានម៉ោង​នៅ​គុយបាម៉ោង​នៅ​ ឡាហាវ៉ានម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​គុយបាម៉ោង​សកល -05:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​គុយបាម៉ោង​សកល -04:00view
North America
GMT-04:00
MZ: Atlantic
Canada: America/​Halifaxម៉ោង​នៅ​ ហាលីហ្វាកម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិកម៉ោង​នៅ​ ហាលីហ្វាកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិកម៉ោង​សកល -04:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិកម៉ោង​សកល -03:00view
Anguilla: America/​Anguillaម៉ោង​នៅ​ អង់ហ្គីឡាម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (អង់ហ្គីឡា)ម៉ោង​នៅ​ អង់ហ្គីឡាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (អង់ហ្គីឡា)ម៉ោង​សកល -04:00n/an/aview
Antigua & Barbuda: America/​Antiguaម៉ោង​នៅ​ អង់ទីហ្គា និង បាប៊ុយដាម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (អង់ទីហ្គា និង បាប៊ុយដា)ម៉ោង​នៅ​ អង់ទីហ្គា និង បាប៊ុយដាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (អង់ទីហ្គា និង បាប៊ុយដា)view
Aruba: America/​Arubaម៉ោង​នៅ​ អារូបាម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (អារូបា)ម៉ោង​នៅ​ អារូបាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (អារូបា)view
Barbados: America/​Barbadosម៉ោង​នៅ​ បាបាដុសម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (បាបាដុស)ម៉ោង​នៅ​ បាបាដុសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (បាបាដុស)view
Bermuda: Atlantic/​Bermudaម៉ោង​នៅ​ ប៊ឺមុយដាម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ប៊ឺមុយដា)ម៉ោង​នៅ​ ប៊ឺមុយដាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ប៊ឺមុយដា)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ប៊ឺមុយដា)ម៉ោង​សកល -03:00view
British Virgin Islands: America/​Tortolaម៉ោង​នៅ​ កោះ​វឺជិន​ចក្រភព​អង់គ្លេសម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (កោះ​វឺជិន​ចក្រភព​អង់គ្លេស)ម៉ោង​នៅ​ កោះ​វឺជិន​ចក្រភព​អង់គ្លេសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (កោះ​វឺជិន​ចក្រភព​អង់គ្លេស)n/an/aview
Canada: America/​Blanc-Sablonម៉ោង​នៅ​ ប្លង់​សាប់ឡុងម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ប្លង់​សាប់ឡុង)ម៉ោង​នៅ​ ប្លង់​សាប់ឡុងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ប្លង់​សាប់ឡុង)view
Canada: America/​Glace_Bayម៉ោង​នៅ​ ក្លាស​បេម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ក្លាស​បេ)ម៉ោង​នៅ​ ក្លាស​បេម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ក្លាស​បេ)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ក្លាស​បេ)ម៉ោង​សកល -03:00view
Canada: America/​Monctonម៉ោង​នៅ​ ម៉ុងតុនម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ុងតុន)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ុងតុនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ុងតុន)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ុងតុន)view
Caribbean Netherlands: America/​Kralendijkម៉ោង​នៅ​ ហូឡង់ ការ៉ាប៊ីនម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហូឡង់ ការ៉ាប៊ីន)ម៉ោង​នៅ​ ហូឡង់ ការ៉ាប៊ីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហូឡង់ ការ៉ាប៊ីន)n/an/aview
Curaçao: America/​Curacaoម៉ោង​នៅ​ កូរ៉ាកៅម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (កូរ៉ាកៅ)ម៉ោង​នៅ​ កូរ៉ាកៅម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (កូរ៉ាកៅ)view
Dominica: America/​Dominicaម៉ោង​នៅ​ ដូមីនីកម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ដូមីនីក)ម៉ោង​នៅ​ ដូមីនីកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ដូមីនីក)view
Greenland: America/​Thuleម៉ោង​នៅ​ ធុឡេម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គ្រោអង់ឡង់)ម៉ោង​នៅ​ ធុឡេម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គ្រោអង់ឡង់)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គ្រោអង់ឡង់)ម៉ោង​សកល -03:00view
Grenada: America/​Grenadaម៉ោង​នៅ​ ហ្គ្រើណាដម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គ្រើណាដ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គ្រើណាដម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គ្រើណាដ)n/an/aview
Guadeloupe: America/​Guadeloupeម៉ោង​នៅ​ ហ្គោដឺឡុបម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គោដឺឡុប)ម៉ោង​នៅ​ ហ្គោដឺឡុបម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ហ្គោដឺឡុប)view
Martinique: America/​Martiniqueម៉ោង​នៅ​ ម៉ាទីនីកម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ាទីនីក)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាទីនីកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ាទីនីក)view
Montserrat: America/​Montserratម៉ោង​នៅ​ ម៉ុងស៊ែរ៉ាម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ុងស៊ែរ៉ា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ុងស៊ែរ៉ាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ម៉ុងស៊ែរ៉ា)view
Puerto Rico: America/​Puerto_Ricoម៉ោង​នៅ​ ព័រតូរីកូម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ព័រតូរីកូ)ម៉ោង​នៅ​ ព័រតូរីកូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ព័រតូរីកូ)view
Sint Maarten: America/​Lower_Princesម៉ោង​នៅ​ សីង​ម៉ាធីនម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សីង​ម៉ាធីន)ម៉ោង​នៅ​ សីង​ម៉ាធីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សីង​ម៉ាធីន)view
St. Barthélemy: America/​St_Barthelemyម៉ោង​នៅ​ សាំង​បាថេឡេមីម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​បាធីលីម៉ី)ម៉ោង​នៅ​ សាំង​បាថេឡេមីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​បាធីលីម៉ី)view
St. Kitts & Nevis: America/​St_Kittsម៉ោង​នៅ​ សាំង​គីត និង ណេវីសម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​គីត និង ណេវីស)ម៉ោង​នៅ​ សាំង​គីត និង ណេវីសម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​គីត និង ណេវីស)view
St. Martin: America/​Marigotម៉ោង​នៅ​ សាំង​ម៉ាទីនម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​ម៉ាទីន)ម៉ោង​នៅ​ សាំង​ម៉ាទីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​ម៉ាទីន)view
St. Lucia: America/​St_Luciaម៉ោង​នៅ​ សាំងលូស៊ីម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំងលូស៊ី)ម៉ោង​នៅ​ សាំងលូស៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំងលូស៊ី)view
St. Vincent & Grenadines: America/​St_Vincentម៉ោង​នៅ​ សាំង​វ៉ាំងសង់ និង ហ្គ្រេណាឌីនម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​វ៉ាំងសង់ និង ហ្គ្រេណាឌីន)ម៉ោង​នៅ​ សាំង​វ៉ាំងសង់ និង ហ្គ្រេណាឌីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាំង​វ៉ាំងសង់ និង ហ្គ្រេណាឌីន)view
Trinidad & Tobago: America/​Port_of_Spainម៉ោង​នៅ​ ព័រអេស្ប៉ាញម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (ទ្រីនីដាត និង​តូបាហ្គោ)ម៉ោង​នៅ​ ព័រអេស្ប៉ាញម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (ទ្រីនីដាត និង​តូបាហ្គោ)view
U.S. Virgin Islands: America/​St_Thomasម៉ោង​នៅ​ កោះ​វឺជីន​អាមេរិកម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (កោះ​វឺជីន​អាមេរិក)ម៉ោង​នៅ​ កោះ​វឺជីន​អាមេរិកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (កោះ​វឺជីន​អាមេរិក)view
North America
GMT-04:00
MZ: Dominican
Dominican Republic: America/​Santo_Domingoម៉ោង​នៅ​ សាធារណរដ្ឋ​ដូមីនីកម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាន់ដូម៉ាំង)ម៉ោង​នៅ​ សាធារណរដ្ឋ​ដូមីនីកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (សាន់ដូម៉ាំង)ម៉ោង​សកល -04:00
North America
GMT-04:00
MZ: Goose_Bay
Canada: America/​Goose_Bayម៉ោង​នៅ​ កូសេបេម៉ោង​នៅ​អាត្លង់ទិក (កូសេបេ)ម៉ោង​នៅ​ កូសេបេម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាត្លង់ទិក (កូសេបេ)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អាត្លង់ទិក (កូសេបេ)ម៉ោង​សកល -03:00
North America
GMT-03:30
MZ: Newfoundland
Canada: America/​St_Johnsម៉ោង​នៅ​ សាំង​ចនម៉ោង​​នៅញូវហ្វោនឡែនម៉ោង​នៅ​ សាំង​ចនម៉ោង​​ស្តង់ដារ​​នៅ​ញូវហ្វោនឡែនម៉ោង​សកល -03:30ម៉ោង​ពេលថ្ងៃ​នៅ​ញូវហ្វោនឡែនម៉ោង​សកល -02:30view
North America
GMT-03:00
MZ: Greenland_Western
Greenland: America/​Godthabម៉ោង​នៅ​ ហ្គ្រោអង់ឡង់ម៉ោងនៅហ្គ្រីនលែនខាងលិចម៉ោង​នៅ​ ហ្គ្រោអង់ឡង់ម៉ោងស្តង់ដារនៅហ្គ្រីនលែនខាងលិចម៉ោង​សកល -03:00ម៉ោងនៅហ្គ្រីនលែនខាងលិចនារដូវក្តៅម៉ោង​សកល -02:00view
North America
GMT-03:00
MZ: Pierre_Miquelon
St. Pierre & Miquelon: America/​Miquelonម៉ោង​នៅ​ សង់ព្យែរ និង​មីគីឡុងម៉ោង​​​នៅសង់​ព្យែរ និង​មីគុយឡុងម៉ោង​នៅ​ សង់ព្យែរ និង​មីគីឡុងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅសង់​ព្យែរ និង​មីគុយឡុងម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅសង់​ព្យែរ និង​មីគុយឡុងview
North America
GMT-01:00
MZ: Greenland_Central
Greenland: America/​Scoresbysundម៉ោង​នៅ​ អ៊ីតូគ័រតូមីតម៉ោង​​នៅ​ហ្គ្រីនលែន​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ អ៊ីតូគ័រតូមីតម៉ោង​​​ស្តង់ដារ​នៅ​​ហ្គ្រីនលែន​ខាង​កើតម៉ោង​សកល -01:00ម៉ោង​នៅ​ហ្គ្រីនលែនខាង​កើតនា​រដូវ​ក្ដៅម៉ោង​សកល +00:00
North America
GMT-01:00
MZ: Greenland_Eastern
view
South America
GMT-06:00
MZ: Easter
Chile: Pacific/​Easterម៉ោង​នៅ​ អ៊ីស្ទ័រម៉ោងនៅកោះអ៊ីស្ទ័រម៉ោង​នៅ​ អ៊ីស្ទ័រម៉ោងស្តង់ដារនៅកោះអ៊ីស្ទ័រម៉ោង​សកល -06:00ម៉ោងនៅកោះអ៊ីស្ទ័រនារដូវក្តៅម៉ោង​សកល -05:00view
South America
GMT-06:00
MZ: Galapagos
Ecuador: Pacific/​Galapagosម៉ោង​នៅ​ ហ្គាឡាប៉ាហ្គោសម៉ោង​នៅ​កាឡាប៉ាកូសម៉ោង​នៅ​ ហ្គាឡាប៉ាហ្គោសម៉ោង​នៅ​កាឡាប៉ាកូសn/an/aview
South America
GMT-05:00
MZ: Acre
Brazil: America/​Rio_Brancoម៉ោង​នៅ​ រីយ៉ូប្រានកូម៉ោង​នៅ​ រីយ៉ូប្រានកូម៉ោង​នៅ​ រីយ៉ូប្រានកូម៉ោង​នៅ​ រីយ៉ូប្រានកូម៉ោង​សកល -05:00
Brazil: America/​Eirunepeម៉ោង​នៅ​ អ៊ីរ៉ុយណេភីម៉ោង​នៅ​ អ៊ីរ៉ុយណេភីម៉ោង​នៅ​ អ៊ីរ៉ុយណេភីម៉ោង​នៅ​ អ៊ីរ៉ុយណេភីម៉ោង​សកល -05:00
South America
GMT-05:00
MZ: Colombia
Colombia: America/​Bogotaម៉ោង​នៅ​ កូឡុំប៊ីម៉ោង​នៅ​កូឡុំប៊ីម៉ោង​នៅ​ កូឡុំប៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​កូឡុំប៊ីម៉ោង​សកល -05:00view
South America
GMT-05:00
MZ: Ecuador
Ecuador: America/​Guayaquilម៉ោង​នៅ​ អេក្វាទ័រម៉ោង​នៅ​អេក្វាទ័រម៉ោង​នៅ​ អេក្វាទ័រម៉ោង​នៅ​អេក្វាទ័រview
South America
GMT-05:00
MZ: Peru
Peru: America/​Limaម៉ោង​នៅ​ ប៉េរូម៉ោង​នៅ​ប៉េរូម៉ោង​នៅ​ ប៉េរូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប៉េរូview
South America
GMT-04:00
MZ: Amazon
Brazil: America/​Manausម៉ោង​នៅ​ ម៉ាណាអ៊ូសម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូនម៉ោង​នៅ​ ម៉ាណាអ៊ូសម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាម៉ាហ្សូនម៉ោង​សកល -04:00view
Brazil: America/​Campo_Grandeម៉ោង​នៅ​ ខេមប៉ូហ្គ្រង់​ម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (ខេមប៉ូហ្គ្រង់​)ម៉ោង​នៅ​ ខេមប៉ូហ្គ្រង់​ម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (ខេមប៉ូហ្គ្រង់​)ម៉ោង​សកល -04:00ម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូននារដូវក្តៅ (ខេមប៉ូហ្គ្រង់​)ម៉ោង​សកល -03:00view
Brazil: America/​Cuiabaម៉ោង​នៅ​ គុយអាបាម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (គុយអាបា)ម៉ោង​នៅ​ គុយអាបាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (គុយអាបា)ម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូននារដូវក្តៅ (គុយអាបា)view
Brazil: America/​Boa_Vistaម៉ោង​នៅ​ បៅ​វីស្តាម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (បៅ​វីស្តា)ម៉ោង​នៅ​ បៅ​វីស្តាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (បៅ​វីស្តា)n/an/aview
Brazil: America/​Porto_Velhoម៉ោង​នៅ​ ព័រតូ​វិលហូម៉ោង​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (ព័រតូ​វិលហូ)ម៉ោង​នៅ​ ព័រតូ​វិលហូម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាម៉ាហ្សូន (ព័រតូ​វិលហូ)view
South America
GMT-04:00
MZ: Bolivia
Bolivia: America/​La_Pazម៉ោង​នៅ​ បូលីវីម៉ោង​នៅ​បូលីវីម៉ោង​នៅ​ បូលីវីម៉ោង​នៅ​បូលីវីម៉ោង​សកល -04:00view
South America
GMT-04:00
MZ: Chile
Chile: America/​Santiagoម៉ោង​នៅ​ ស៊ីលីម៉ោងនៅស៊ីលីម៉ោង​នៅ​ ស៊ីលីម៉ោងស្តង់ដារនៅស៊ីលីម៉ោងនៅស៊ីលីនារដូវក្តៅម៉ោង​សកល -03:00view
South America
GMT-04:00
MZ: Guyana
Guyana: America/​Guyanaម៉ោង​នៅ​ ហ្គីយ៉ានម៉ោង​នៅ​ហ្គីយ៉ានម៉ោង​នៅ​ ហ្គីយ៉ានម៉ោង​នៅ​ហ្គីយ៉ានn/an/aview
South America
GMT-04:00
MZ: Paraguay
Paraguay: America/​Asuncionម៉ោង​នៅ​ ប៉ារ៉ាហ្គាយម៉ោង​នៅ​ប៉ារ៉ាហ្គាយម៉ោង​នៅ​ ប៉ារ៉ាហ្គាយម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប៉ារ៉ាហ្គាយម៉ោង​នៅប៉ារ៉ាហ្គាយនា​រដូវ​ក្ដៅម៉ោង​សកល -03:00view
South America
GMT-04:00
MZ: Venezuela
Venezuela: America/​Caracasម៉ោង​នៅ​ វ៉េណេស៊ុយអេឡាម៉ោង​នៅ​វ៉េណេស៊ុយអេឡាម៉ោង​នៅ​ វ៉េណេស៊ុយអេឡាម៉ោង​នៅ​វ៉េណេស៊ុយអេឡាn/an/aview
South America
GMT-03:00
MZ: Argentina
Argentina: America/​Buenos_Airesម៉ោង​នៅ​ ប៊ុយណូស៊ែម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីនម៉ោង​នៅ​ ប៊ុយណូស៊ែម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីនម៉ោង​សកល -03:00view
Argentina: America/​Argentina/​La_Riojaម៉ោង​នៅ​ ឡារីយ៉ូហាម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (ឡារីយ៉ូហា)ម៉ោង​នៅ​ ឡារីយ៉ូហាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (ឡារីយ៉ូហា)ម៉ោង​សកល -03:00view
Argentina: America/​Argentina/​Rio_Gallegosម៉ោង​នៅ​ រីយ៉ូហ្គាឡេហ្គូសម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (រីយ៉ូហ្គាឡេហ្គូស)ម៉ោង​នៅ​ រីយ៉ូហ្គាឡេហ្គូសម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (រីយ៉ូហ្គាឡេហ្គូស)view
Argentina: America/​Argentina/​Saltaម៉ោង​នៅ​ សាល់តាម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (សាល់តា)ម៉ោង​នៅ​ សាល់តាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (សាល់តា)view
Argentina: America/​Argentina/​San_Juanម៉ោង​នៅ​ សាំងហ្សង់ម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (សាំងហ្សង់)ម៉ោង​នៅ​ សាំងហ្សង់ម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (សាំងហ្សង់)view
Argentina: America/​Argentina/​Tucumanម៉ោង​នៅ​ ទូគូម៉ង់ម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (ទូគូម៉ង់)ម៉ោង​នៅ​ ទូគូម៉ង់ម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (ទូគូម៉ង់)view
Argentina: America/​Argentina/​Ushuaiaម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយសូអៃម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (អ៊ុយសូអៃ)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយសូអៃម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (អ៊ុយសូអៃ)view
Argentina: America/​Catamarcaម៉ោង​នៅ​ កាតាម៉ាកាម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (កាតាម៉ាកា)ម៉ោង​នៅ​ កាតាម៉ាកាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (កាតាម៉ាកា)view
Argentina: America/​Cordobaម៉ោង​នៅ​ កូដូបាម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (កូដូបា)ម៉ោង​នៅ​ កូដូបាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (កូដូបា)view
Argentina: America/​Jujuyម៉ោង​នៅ​ សូសុយម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (សូសុយ)ម៉ោង​នៅ​ សូសុយម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (សូសុយ)view
Argentina: America/​Mendozaម៉ោង​នៅ​ ម៉ែនឌូហ្សាម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីន (ម៉ែនឌូហ្សា)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ែនឌូហ្សាម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីន (ម៉ែនឌូហ្សា)view
South America
GMT-03:00
MZ: Argentina_Western
Argentina: America/​Argentina/​San_Luisម៉ោង​នៅ​ សាន់លូអ៊ីសម៉ោង​នៅ​អាហ្សង់ទីនភាគខាងលិចម៉ោង​នៅ​ សាន់លូអ៊ីសម៉ោងស្តង់ដារ​នៅ​អាហ្សង់ទីនភាគខាងលិចម៉ោង​សកល -03:00view
South America
GMT-03:00
MZ: Brasilia
Brazil: America/​Sao_Pauloម៉ោង​នៅ​ សៅ​ប៉ូឡូម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ាម៉ោង​នៅ​ សៅ​ប៉ូឡូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ាម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ានា​​រដូវ​ក្ដៅម៉ោង​សកល -02:00view
Brazil: America/​Araguainaម៉ោង​នៅ​ អារ៉ាហ្គុយណាម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (អារ៉ាហ្គុយណា)ម៉ោង​នៅ​ អារ៉ាហ្គុយណាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (អារ៉ាហ្គុយណា)ម៉ោង​សកល -03:00n/an/aview
Brazil: America/​Bahiaម៉ោង​នៅ​ បាហៀម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (បាហៀ)ម៉ោង​នៅ​ បាហៀម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (បាហៀ)view
Brazil: America/​Belemម៉ោង​នៅ​ បេឡឹមម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (បេឡឹម)ម៉ោង​នៅ​ បេឡឹមម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (បេឡឹម)view
Brazil: America/​Fortalezaម៉ោង​នៅ​ ហ្វ័រតាឡេហ្សារម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (ហ្វ័រតាឡេហ្សារ)ម៉ោង​នៅ​ ហ្វ័រតាឡេហ្សារម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (ហ្វ័រតាឡេហ្សារ)view
Brazil: America/​Maceioម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកសេអូម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (ម៉ាកសេអូ)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកសេអូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (ម៉ាកសេអូ)view
Brazil: America/​Recifeម៉ោង​នៅ​ រ៉េស៊ីហ្វីម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (រ៉េស៊ីហ្វី)ម៉ោង​នៅ​ រ៉េស៊ីហ្វីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (រ៉េស៊ីហ្វី)view
Brazil: America/​Santaremម៉ោង​នៅ​ សាន់តារឹមម៉ោង​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (សាន់តារឹម)ម៉ោង​នៅ​ សាន់តារឹមម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ប្រាស៊ីលីយ៉ា (សាន់តារឹម)view
South America
GMT-03:00
MZ: Dutch_Guiana
Suriname: America/​Paramariboម៉ោង​នៅ​ សូរីណាមម៉ោង​នៅ​សូរីណាមម៉ោង​នៅ​ សូរីណាមម៉ោង​នៅ​សូរីណាមម៉ោង​សកល -03:00
South America
GMT-03:00
MZ: Falkland
Falkland Islands: Atlantic/​Stanleyម៉ោង​នៅ​ កោះ​ហ្វក់ឡែនម៉ោង​នៅ​ប្រជុំកោះ​ហ្វក់ឡែនម៉ោង​នៅ​ កោះ​ហ្វក់ឡែនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅប្រជុំ​កោះ​ហ្វក់ឡែនview
South America
GMT-03:00
MZ: French_Guiana
French Guiana: America/​Cayenneម៉ោង​នៅ​ ហ្គីអាណា បារាំងម៉ោង​នៅ​ហ្គីយ៉ាន​បារាំងម៉ោង​នៅ​ ហ្គីអាណា បារាំងម៉ោង​នៅ​ហ្គីយ៉ាន​បារាំងview
South America
GMT-03:00
MZ: Suriname
Suriname: America/​Paramariboម៉ោង​នៅ​ សូរីណាមម៉ោង​នៅ​សូរីណាមម៉ោង​នៅ​ សូរីណាមម៉ោង​នៅ​សូរីណាមview
South America
GMT-03:00
MZ: Uruguay
Uruguay: America/​Montevideoម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយរូហ្គាយម៉ោង​នៅ​អ៊ុយរូហ្គាយម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយរូហ្គាយម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ុយរូហ្គាយview
South America
GMT-02:00
MZ: Noronha
Brazil: America/​Noronhaម៉ោង​នៅ​ ណូរ៉ុនញ៉ាម៉ោង​នៅហ្វ៊ែណាន់ដូ​ដឺណូរ៉ូញ៉ាម៉ោង​នៅ​ ណូរ៉ុនញ៉ាម៉ោង​ស្តង់ដារនៅហ្វ៊ែណាន់ដូ​ដឺណូរ៉ូញ៉ាម៉ោង​សកល -02:00view
South America
GMT-02:00
MZ: South_Georgia
South Georgia & South Sandwich Islands: Atlantic/​South_Georgiaម៉ោង​នៅ​ កោះ​ហ្សកហ្ស៊ី​ខាងត្បូង និង សង់វិច​ខាងត្បូងម៉ោង​នៅ​កោះ​ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​នៅ​ កោះ​ហ្សកហ្ស៊ី​ខាងត្បូង និង សង់វិច​ខាងត្បូងម៉ោង​នៅ​កោះ​ហ្សកហ្ស៊ីview
Russia
GMT+03:00
MZ: Moscow
Russia: Europe/​Moscowម៉ោង​នៅ​ មូស្គូម៉ោង​នៅ​មូស្គូម៉ោង​នៅ​ មូស្គូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​មូស្គូម៉ោង​សកល +03:00view
Ukraine: Europe/​Simferopolម៉ោង​នៅ​ ស៊ីមហ្វើរ៉ុប៉ូលម៉ោង​នៅ​មូស្គូ (ស៊ីមហ្វើរ៉ុប៉ូល)ម៉ោង​នៅ​ ស៊ីមហ្វើរ៉ុប៉ូលម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​មូស្គូ (ស៊ីមហ្វើរ៉ុប៉ូល)ម៉ោង​សកល +03:00view
Russia
GMT+03:00
MZ: Volgograd
Russia: Europe/​Volgogradម៉ោង​នៅ​ វ៉ុលហ្គោហ្គ្រាដម៉ោង​នៅ​មូស្គូ (វ៉ុលហ្គោហ្គ្រាដ)ម៉ោង​នៅ​ វ៉ុលហ្គោហ្គ្រាដម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​មូស្គូ (វ៉ុលហ្គោហ្គ្រាដ)ម៉ោង​សកល +03:00view
Russia
GMT+04:00
MZ: Kuybyshev
Russia: Europe/​Samaraម៉ោង​នៅ​ សាម៉ារ៉ាម៉ោង​នៅ​ សាម៉ារ៉ាម៉ោង​នៅ​ សាម៉ារ៉ាម៉ោង​នៅ​ សាម៉ារ៉ាម៉ោង​សកល +04:00
Russia
GMT+04:00
MZ: Samara
Russia
GMT+05:00
MZ: Sverdlovsk
Russia: Asia/​Yekaterinburgម៉ោង​នៅ​ យ៉េកាធឺរិនប៊ើកម៉ោង​នៅ​អ៊ិខាធឺរីនប៊័កម៉ោង​នៅ​ យ៉េកាធឺរិនប៊ើកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ិខាធឺរីនប៊័កម៉ោង​សកល +05:00
Russia
GMT+05:00
MZ: Yekaterinburg
view
Russia
GMT+06:00
MZ: Omsk
Russia: Asia/​Omskម៉ោង​នៅ​ អូមស្កិ៍ម៉ោង​នៅ​អូមម៉ោង​នៅ​ អូមស្កិ៍ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូមម៉ោង​សកល +06:00view
Russia
GMT+07:00
MZ: Krasnoyarsk
Russia: Asia/​Krasnoyarskម៉ោង​នៅ​ ក្រាសនុយ៉ាកម៉ោង​នៅ​ក្រាណូយ៉ាសម៉ោង​នៅ​ ក្រាសនុយ៉ាកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ក្រាណូយ៉ាសម៉ោង​សកល +07:00view
Russia: Asia/​Novokuznetskម៉ោង​នៅ​ ណូវ៉ូឃូសណេតស្កិ៍ម៉ោង​នៅ​ក្រាណូយ៉ាស (ណូវ៉ូឃូសណេតស្កិ៍)ម៉ោង​នៅ​ ណូវ៉ូឃូសណេតស្កិ៍ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ក្រាណូយ៉ាស (ណូវ៉ូឃូសណេតស្កិ៍)ម៉ោង​សកល +07:00view
Russia
GMT+07:00
MZ: Novosibirsk
Russia: Asia/​Novosibirskម៉ោង​នៅ​ ណូវ៉ូស៊ីប៊ឺកម៉ោង​នៅ​ណូវ៉ូស៊ីប៊ីកម៉ោង​នៅ​ ណូវ៉ូស៊ីប៊ឺកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ណូវ៉ូស៊ីប៊ីកម៉ោង​សកល +07:00view
Russia
GMT+08:00
MZ: Irkutsk
Russia: Asia/​Irkutskម៉ោង​នៅ​ អៀរគុតស្កិ៍ម៉ោងនៅអៀរគុតស្កិ៍ម៉ោង​នៅ​ អៀរគុតស្កិ៍ម៉ោងស្តង់ដារនៅអៀរគុតស្កិ៍ម៉ោង​សកល +08:00view
Russia
GMT+09:00
MZ: Yakutsk
Russia: Asia/​Yakutskម៉ោង​នៅ​ យ៉ាគុតស្កិ៍ម៉ោង​នៅ​យ៉ាគុតស្កិ៍ម៉ោង​នៅ​ យ៉ាគុតស្កិ៍ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​យ៉ាគុតស្កិ៍ម៉ោង​សកល +09:00view
Russia: Asia/​Chitaម៉ោង​នៅ​ ឈីតាម៉ោង​នៅ​យ៉ាគុតស្កិ៍ (ឈីតា)ម៉ោង​នៅ​ ឈីតាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​យ៉ាគុតស្កិ៍ (ឈីតា)ម៉ោង​សកល +09:00view
Russia: Asia/​Khandygaម៉ោង​នៅ​ ខាន់ឌីហ្គាម៉ោង​នៅ​យ៉ាគុតស្កិ៍ (ខាន់ឌីហ្គា)ម៉ោង​នៅ​ ខាន់ឌីហ្គាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​យ៉ាគុតស្កិ៍ (ខាន់ឌីហ្គា)view
Russia
GMT+10:00
MZ: Vladivostok
Russia: Asia/​Vladivostokម៉ោង​នៅ​ វ៉្លាដីវ៉ូស្តុកម៉ោង​នៅ​វ៉្លាឌីវ៉ូស្តុកម៉ោង​នៅ​ វ៉្លាដីវ៉ូស្តុកម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​វ៉្លាឌីវ៉ូស្តុកម៉ោង​សកល +10:00view
Russia: Asia/​Ust-Neraម៉ោង​នៅ​ អូស្តណេរ៉ាម៉ោង​នៅ​វ៉្លាឌីវ៉ូស្តុក (អូស្តណេរ៉ា)ម៉ោង​នៅ​ អូស្តណេរ៉ាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​វ៉្លាឌីវ៉ូស្តុក (អូស្តណេរ៉ា)ម៉ោង​សកល +10:00view
Russia
GMT+11:00
MZ: Magadan
Russia: Asia/​Magadanម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្គាដានម៉ោង​នៅ​ម៉ាហ្កាដានម៉ោង​នៅ​ ម៉ាហ្គាដានម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ម៉ាហ្កាដានម៉ោង​សកល +11:00view
Russia
GMT+11:00
MZ: Sakhalin
Russia: Asia/​Sakhalinម៉ោង​នៅ​ សាខាលីនម៉ោង​នៅ​សាក់ខាលីនម៉ោង​នៅ​ សាខាលីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​សាក់ខាលីនview
Russia
GMT+12:00
MZ: Anadyr
Russia: Asia/​Anadyrម៉ោង​នៅ​ អាណាឌីម៉ោង​នៅ​ អាណាឌីម៉ោង​នៅ​ អាណាឌីម៉ោង​នៅ​ អាណាឌីម៉ោង​សកល +12:00
Russia
GMT+12:00
MZ: Kamchatka
Russia: Asia/​Kamchatkaម៉ោង​នៅ​ កាំឆាតកាម៉ោង​នៅ​ កាំឆាតកាម៉ោង​នៅ​ កាំឆាតកាម៉ោង​នៅ​ កាំឆាតកា
Western Asia
GMT+02:00
MZ: Israel
Israel: Asia/​Jerusalemម៉ោង​នៅ​ ហ្ស៊េរុយសាឡិមម៉ោង​នៅ​អ៊ីស្រាអែលម៉ោង​នៅ​ ហ្ស៊េរុយសាឡិមម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ីស្រាអែលម៉ោង​សកល +02:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អ៊ីស្រាអែលម៉ោង​សកល +03:00view
Western Asia
GMT+03:00
MZ: Arabian
Saudi Arabia: Asia/​Riyadhម៉ោង​នៅ​ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ោង​នៅ​អារ៉ាប់ម៉ោង​នៅ​ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អារ៉ាប់ម៉ោង​សកល +03:00n/an/aview
Bahrain: Asia/​Bahrainម៉ោង​នៅ​ បារ៉ែនម៉ោង​នៅ​អារ៉ាប់ (បារ៉ែន)ម៉ោង​នៅ​ បារ៉ែនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អារ៉ាប់ (បារ៉ែន)ម៉ោង​សកល +03:00view
Iraq: Asia/​Baghdadម៉ោង​នៅ​ អ៊ីរ៉ាក់ម៉ោង​នៅ​អារ៉ាប់ (អ៊ីរ៉ាក់)ម៉ោង​នៅ​ អ៊ីរ៉ាក់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អារ៉ាប់ (អ៊ីរ៉ាក់)view
Kuwait: Asia/​Kuwaitម៉ោង​នៅ​ កូវ៉ែតម៉ោង​នៅ​អារ៉ាប់ (កូវ៉ែត)ម៉ោង​នៅ​ កូវ៉ែតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អារ៉ាប់ (កូវ៉ែត)view
Qatar: Asia/​Qatarម៉ោង​នៅ​ កាតាម៉ោង​នៅ​អារ៉ាប់ (កាតា)ម៉ោង​នៅ​ កាតាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អារ៉ាប់ (កាតា)view
Yemen: Asia/​Adenម៉ោង​នៅ​ យេម៉ែនម៉ោង​នៅ​អារ៉ាប់ (យេម៉ែន)ម៉ោង​នៅ​ យេម៉ែនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អារ៉ាប់ (យេម៉ែន)view
Western Asia
GMT+03:00
MZ: Turkey
Turkey: Europe/​Istanbulម៉ោង​នៅ​ អ៊ីស្តង់ប៊ុលម៉ោង​នៅ​ អ៊ីស្តង់ប៊ុលម៉ោង​នៅ​ អ៊ីស្តង់ប៊ុលម៉ោង​នៅ​ អ៊ីស្តង់ប៊ុលម៉ោង​សកល +03:00
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Armenia
Armenia: Asia/​Yerevanម៉ោង​នៅ​ យ៉េរ៉េវ៉ាន់ម៉ោង​នៅ​អាមេនីម៉ោង​នៅ​ យ៉េរ៉េវ៉ាន់ម៉ោង​ស្ដង់ដារ​នៅ​អាមេនីម៉ោង​សកល +04:00view
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Azerbaijan
Azerbaijan: Asia/​Bakuម៉ោង​នៅ​ អាស៊ែបៃហ្សង់ម៉ោង​នៅ​អាស៊ែបៃហ្សង់ម៉ោង​នៅ​ អាស៊ែបៃហ្សង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អាស៊ែបៃហ្សង់view
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Baku
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Georgia
Georgia: Asia/​Tbilisiម៉ោង​នៅ​ ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​នៅ​ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​នៅ​ ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ហ្សកហ្ស៊ីview
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Gulf
United Arab Emirates: Asia/​Dubaiម៉ោង​នៅ​ អេមីរ៉ាត​អារ៉ាប់​រួមម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​កាល់ម៉ោង​នៅ​ អេមីរ៉ាត​អារ៉ាប់​រួមម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​កាល់view
Oman: Asia/​Muscatម៉ោង​នៅ​ អូម៉ង់ម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​កាល់ (អូម៉ង់)ម៉ោង​នៅ​ អូម៉ង់ម៉ោង​ស្តង់ដា​នៅ​កាល់ (អូម៉ង់)ម៉ោង​សកល +04:00view
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Tbilisi
Georgia: Asia/​Tbilisiម៉ោង​នៅ​ ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​នៅ​ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​នៅ​ ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ហ្សកហ្ស៊ីម៉ោង​សកល +04:00
Western Asia
GMT+04:00
MZ: Yerevan
Armenia: Asia/​Yerevanម៉ោង​នៅ​ យ៉េរ៉េវ៉ាន់ម៉ោង​នៅ​អាមេនីម៉ោង​នៅ​ យ៉េរ៉េវ៉ាន់ម៉ោង​ស្ដង់ដារ​នៅ​អាមេនី
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Aktyubinsk
Kazakhstan: Asia/​Aqtobeម៉ោង​នៅ​ អាកទូប៊ីម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិចម៉ោង​នៅ​ អាកទូប៊ីម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិចម៉ោង​សកល +05:00
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Aqtau
Kazakhstan: Asia/​Aqtauម៉ោង​នៅ​ អាកទូម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អាកទូ)ម៉ោង​នៅ​ អាកទូម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អាកទូ)
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Aqtobe
Kazakhstan: Asia/​Aqtobeម៉ោង​នៅ​ អាកទូប៊ីម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិចម៉ោង​នៅ​ អាកទូប៊ីម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Ashkhabad
Turkmenistan: Asia/​Ashgabatម៉ោង​នៅ​ អាសហ្គាបាតម៉ោង​នៅ​តួកម៉េនីស្ថានម៉ោង​នៅ​ អាសហ្គាបាតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅតួកម៉េនីស្ថាន
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Dushanbe
Tajikistan: Asia/​Dushanbeម៉ោង​នៅ​ តាហ្ស៊ីគីស្ថានម៉ោងនៅតាជីគីស្ថានម៉ោង​នៅ​ តាហ្ស៊ីគីស្ថានម៉ោងនៅតាជីគីស្ថាន
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Kazakhstan_Western
Kazakhstan: Asia/​Aqtobeម៉ោង​នៅ​ អាកទូប៊ីម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិចម៉ោង​នៅ​ អាកទូប៊ីម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិចview
Kazakhstan: Asia/​Atyrauម៉ោង​នៅ​ អាទីរ៉ូម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អាទីរ៉ូ)ម៉ោង​នៅ​ អាទីរ៉ូម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អាទីរ៉ូ)ម៉ោង​សកល +05:00view
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Oral
Kazakhstan: Asia/​Oralម៉ោង​នៅ​ អូរ៉ាល់ម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អូរ៉ាល់)ម៉ោង​នៅ​ អូរ៉ាល់ម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អូរ៉ាល់)ម៉ោង​សកល +05:00
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Samarkand
Uzbekistan: Asia/​Samarkandម៉ោង​នៅ​ សាម៉ាកាន់ម៉ោង​នៅ​អ៊ូសបេគីស្ថាន (សាម៉ាកាន់)ម៉ោង​នៅ​ សាម៉ាកាន់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ូសបេគីស្ថាន (សាម៉ាកាន់)
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Shevchenko
Kazakhstan: Asia/​Aqtauម៉ោង​នៅ​ អាកទូម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អាកទូ)ម៉ោង​នៅ​ អាកទូម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អាកទូ)
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Tajikistan
Tajikistan: Asia/​Dushanbeម៉ោង​នៅ​ តាហ្ស៊ីគីស្ថានម៉ោងនៅតាជីគីស្ថានម៉ោង​នៅ​ តាហ្ស៊ីគីស្ថានម៉ោងនៅតាជីគីស្ថានview
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Tashkent
Uzbekistan: Asia/​Tashkentម៉ោង​នៅ​ អ៊ូសបេគីស្ថានម៉ោង​នៅ​អ៊ូសបេគីស្ថានម៉ោង​នៅ​ អ៊ូសបេគីស្ថានម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ូសបេគីស្ថាន
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Turkmenistan
Turkmenistan: Asia/​Ashgabatម៉ោង​នៅ​ អាសហ្គាបាតម៉ោង​នៅ​តួកម៉េនីស្ថានម៉ោង​នៅ​ អាសហ្គាបាតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅតួកម៉េនីស្ថានview
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Uralsk
Kazakhstan: Asia/​Oralម៉ោង​នៅ​ អូរ៉ាល់ម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អូរ៉ាល់)ម៉ោង​នៅ​ អូរ៉ាល់ម៉ោង​នៅ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ខាង​​​លិច (អូរ៉ាល់)
Central Asia
GMT+05:00
MZ: Uzbekistan
Uzbekistan: Asia/​Tashkentម៉ោង​នៅ​ អ៊ូសបេគីស្ថានម៉ោង​នៅ​អ៊ូសបេគីស្ថានម៉ោង​នៅ​ អ៊ូសបេគីស្ថានម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ូសបេគីស្ថានview
Central Asia
GMT+06:00
MZ: Almaty
Kazakhstan: Asia/​Almatyម៉ោង​នៅ​ អាល់ម៉ាទីម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ អាល់ម៉ាទីម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើតម៉ោង​សកល +06:00
Central Asia
GMT+06:00
MZ: Frunze
Kyrgyzstan: Asia/​Bishkekម៉ោង​នៅ​ កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានម៉ោងនៅកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានម៉ោង​នៅ​ កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានម៉ោងនៅកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន
Central Asia
GMT+06:00
MZ: Kazakhstan_Eastern
Kazakhstan: Asia/​Almatyម៉ោង​នៅ​ អាល់ម៉ាទីម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ អាល់ម៉ាទីម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើតview
Central Asia
GMT+06:00
MZ: Kizilorda
Kazakhstan: Asia/​Qyzylordaម៉ោង​នៅ​ គីហ្ស៊ីឡូដាម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើត (គីហ្ស៊ីឡូដា)ម៉ោង​នៅ​ គីហ្ស៊ីឡូដាម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើត (គីហ្ស៊ីឡូដា)
Central Asia
GMT+06:00
MZ: Kyrgystan
Kyrgyzstan: Asia/​Bishkekម៉ោង​នៅ​ កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានម៉ោងនៅកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានម៉ោង​នៅ​ កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានម៉ោងនៅកៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថានview
Central Asia
GMT+06:00
MZ: Qyzylorda
Kazakhstan: Asia/​Qyzylordaម៉ោង​នៅ​ គីហ្ស៊ីឡូដាម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើត (គីហ្ស៊ីឡូដា)ម៉ោង​នៅ​ គីហ្ស៊ីឡូដាម៉ោង​កាហ្សាក់ស្ថាន​​ខាង​កើត (គីហ្ស៊ីឡូដា)
Eastern Asia
GMT+06:00
MZ: Urumqi
China: Asia/​Urumqiម៉ោង​នៅ​ អ៊ូរាំហ្គីម៉ោង​នៅ​ អ៊ូរាំហ្គីម៉ោង​នៅ​ អ៊ូរាំហ្គីម៉ោង​នៅ​ អ៊ូរាំហ្គី
Eastern Asia
GMT+07:00
MZ: Hovd
Mongolia: Asia/​Hovdម៉ោង​នៅ​ ហូវម៉ោង​នៅ​ហូវម៉ោង​នៅ​ ហូវម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅហូវម៉ោង​សកល +07:00view
Eastern Asia
GMT+08:00
MZ: China
China: Asia/​Shanghaiម៉ោង​នៅ​ ចិនម៉ោង​នៅ​ចិនម៉ោង​នៅ​ ចិនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ចិនម៉ោង​សកល +08:00view
Eastern Asia
GMT+08:00
MZ: Choibalsan
Mongolia: Asia/​Choibalsanម៉ោង​នៅ​ ឈូបាល់សានម៉ោង​នៅ​ឆូបាល់សានម៉ោង​នៅ​ ឈូបាល់សានម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ឆូបាល់សានview
Eastern Asia
GMT+08:00
MZ: Hong_Kong
Hong Kong SAR China: Asia/​Hong_Kongម៉ោង​នៅ​ ហុងកុងម៉ោង​នៅ​ហុងកុងម៉ោង​នៅ​ ហុងកុងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ហុងកុងview
Eastern Asia
GMT+08:00
MZ: Macau
Macau SAR China: Asia/​Macauម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកាវម៉ោង​នៅ​ចិន (ម៉ាកាវ)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកាវម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ចិន (ម៉ាកាវ)
Eastern Asia
GMT+08:00
MZ: Mongolia
Mongolia: Asia/​Ulaanbaatarម៉ោង​នៅ​ អ៊ូឡង់បាទ័រម៉ោង​នៅ​អ៊ូឡាន​បាទូម៉ោង​នៅ​ អ៊ូឡង់បាទ័រម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ូឡាន​បាទូview
Eastern Asia
GMT+08:00
MZ: Taipei
Taiwan: Asia/​Taipeiម៉ោង​នៅ​ តៃប៉ិម៉ោង​នៅ​តៃប៉ិម៉ោង​នៅ​ តៃប៉ិម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​តៃប៉ិview
Eastern Asia
GMT+09:00
MZ: Japan
Japan: Asia/​Tokyoម៉ោង​នៅ​ តូក្យូម៉ោង​នៅ​ជប៉ុនម៉ោង​នៅ​ តូក្យូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ជប៉ុនម៉ោង​សកល +09:00view
Eastern Asia
GMT+09:00
MZ: Korea
South Korea: Asia/​Seoulម៉ោង​នៅ​ សេអ៊ូលម៉ោង​នៅ​កូរ៉េម៉ោង​នៅ​ សេអ៊ូលម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​កូរ៉េview
Eastern Asia
GMT+09:00
MZ: Pyongyang
North Korea: Asia/​Pyongyangម៉ោង​នៅ​ កូរ៉េ​ខាង​ជើងម៉ោង​នៅ​កូរ៉េ (ព្យុងយ៉ាង)ម៉ោង​នៅ​ កូរ៉េ​ខាង​ជើងម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​កូរ៉េ (ព្យុងយ៉ាង)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ កូរ៉េ​ខាង​ជើងម៉ោង​សកល +08:30view
Southern Asia
GMT+03:30
MZ: Iran
Iran: Asia/​Tehranម៉ោង​នៅ​ តេហេរ៉ង់ម៉ោង​នៅ​អ៊ីរ៉ង់ម៉ោង​នៅ​ តេហេរ៉ង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អ៊ីរ៉ង់ម៉ោង​សកល +03:30ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អ៊ីរ៉ង់ម៉ោង​សកល +04:30view
Southern Asia
GMT+04:30
MZ: Afghanistan
Afghanistan: Asia/​Kabulម៉ោង​នៅ​ អាហ្វហ្គានីស្ថានម៉ោង​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថានម៉ោង​នៅ​ អាហ្វហ្គានីស្ថានម៉ោង​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថានម៉ោង​សកល +04:30n/an/aview
Southern Asia
GMT+05:00
MZ: Karachi
Pakistan: Asia/​Karachiម៉ោង​នៅ​ ការ៉ាជីម៉ោង​នៅ​ប៉ាគីស្ថានម៉ោង​នៅ​ ការ៉ាជីម៉ោង​ស្ដង់ដារ​នៅ​ប៉ាគីស្ថានម៉ោង​សកល +05:00
Southern Asia
GMT+05:00
MZ: Maldives
Maldives: Indian/​Maldivesម៉ោង​នៅ​ ម៉ាល់ឌីវម៉ោង​នៅ​ម៉ាល់ឌីវម៉ោង​នៅ​ ម៉ាល់ឌីវម៉ោង​នៅ​ម៉ាល់ឌីវview
Southern Asia
GMT+05:00
MZ: Pakistan
Pakistan: Asia/​Karachiម៉ោង​នៅ​ ការ៉ាជីម៉ោង​នៅ​ប៉ាគីស្ថានម៉ោង​នៅ​ ការ៉ាជីម៉ោង​ស្ដង់ដារ​នៅ​ប៉ាគីស្ថានview
Southern Asia
GMT+05:30
MZ: India
India: Asia/​Calcuttaម៉ោង​នៅ​ កុលកាតាម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ឥណ្ឌាម៉ោង​នៅ​ កុលកាតាម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ឥណ្ឌាម៉ោង​សកល +05:30view
Southern Asia
GMT+05:30
MZ: Lanka
Sri Lanka: Asia/​Colomboម៉ោង​នៅ​ ស្រីលង្កាម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ឥណ្ឌា (ស្រីលង្កា)ម៉ោង​នៅ​ ស្រីលង្កាម៉ោង​ស្តង់ដារនៅ​ឥណ្ឌា (ស្រីលង្កា)
Southern Asia
GMT+05:45
MZ: Nepal
Nepal: Asia/​Katmanduម៉ោង​នៅ​ កាត់ម៉ាន់ឌូម៉ោងនៅនេប៉ាល់ម៉ោង​នៅ​ កាត់ម៉ាន់ឌូម៉ោងនៅនេប៉ាល់ម៉ោង​សកល +05:45view
Southern Asia
GMT+06:00
MZ: Bangladesh
Bangladesh: Asia/​Dhakaម៉ោង​នៅ​ ដាក្កាម៉ោង​នៅ​បង់ក្លាដែសម៉ោង​នៅ​ ដាក្កាម៉ោង​ស្ដង់ដារ​នៅ​បង់ក្លាដែសម៉ោង​សកល +06:00view
Southern Asia
GMT+06:00
MZ: Bhutan
Bhutan: Asia/​Thimphuម៉ោង​នៅ​ ធីមភូម៉ោងនៅប៊ូតង់ម៉ោង​នៅ​ ធីមភូម៉ោងនៅប៊ូតង់view
Southern Asia
GMT+06:00
MZ: Dacca
Bangladesh: Asia/​Dhakaម៉ោង​នៅ​ ដាក្កាម៉ោង​នៅ​បង់ក្លាដែសម៉ោង​នៅ​ ដាក្កាម៉ោង​ស្ដង់ដារ​នៅ​បង់ក្លាដែស
Southeast Asia
GMT+06:30
MZ: Myanmar
Myanmar (Burma): Asia/​Rangoonម៉ោង​នៅ​ រ៉ង់ហ្គូនម៉ោង​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ាម៉ោង​នៅ​ រ៉ង់ហ្គូនម៉ោង​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ាម៉ោង​សកល +06:30view
Southeast Asia
GMT+07:00
MZ: Indochina
Thailand: Asia/​Bangkokម៉ោង​នៅ​ ថៃម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិន (ថៃ)ម៉ោង​នៅ​ ថៃម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិន (ថៃ)ម៉ោង​សកល +07:00view
Cambodia: Asia/​Phnom_Penhម៉ោង​នៅ​ កម្ពុជាម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិនម៉ោង​នៅ​ កម្ពុជាម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិនម៉ោង​សកល +07:00view
Laos: Asia/​Vientianeម៉ោង​នៅ​ ឡាវម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិន (ឡាវ)ម៉ោង​នៅ​ ឡាវម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិន (ឡាវ)view
Vietnam: Asia/​Saigonម៉ោង​នៅ​ ហូជីមីញម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិន (ហូជីមីញ)ម៉ោង​នៅ​ ហូជីមីញម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូចិន (ហូជីមីញ)view
Southeast Asia
GMT+07:00
MZ: Indonesia_Western
Indonesia: Asia/​Jakartaម៉ោង​នៅ​ ហ្សាការតាម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​ខាង​លិចម៉ោង​នៅ​ ហ្សាការតាម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​ខាង​លិចម៉ោង​សកល +07:00view
Indonesia: Asia/​Pontianakម៉ោង​នៅ​ ប៉ុនទីអាណាក់ម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​ខាង​លិច (ប៉ុនទីអាណាក់)ម៉ោង​នៅ​ ប៉ុនទីអាណាក់ម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​ខាង​លិច (ប៉ុនទីអាណាក់)ម៉ោង​សកល +07:00view
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Borneo
Malaysia: Asia/​Kuchingម៉ោង​នៅ​ ឃឺតចីងម៉ោង​នៅ​ម៉ាឡេស៊ីម៉ោង​នៅ​ ឃឺតចីងម៉ោង​នៅ​ម៉ាឡេស៊ីម៉ោង​សកល +08:00
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Brunei
Brunei: Asia/​Bruneiម៉ោង​នៅ​ ព្រុយណេម៉ោងនៅព្រុយណេដារូសាឡឹមម៉ោង​នៅ​ ព្រុយណេម៉ោងនៅព្រុយណេដារូសាឡឹមview
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Indonesia_Central
Indonesia: Asia/​Makassarម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកាសសារម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​​កណ្ដាលម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកាសសារម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​​កណ្ដាលview
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Malaya
Malaysia: Asia/​Kuala_Lumpurម៉ោង​នៅ​ ម៉ាឡេស៊ីម៉ោង​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី (កូឡាឡាំពួរ)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាឡេស៊ីម៉ោង​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី (កូឡាឡាំពួរ)
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Malaysia
Malaysia: Asia/​Kuchingម៉ោង​នៅ​ ឃឺតចីងម៉ោង​នៅ​ម៉ាឡេស៊ីម៉ោង​នៅ​ ឃឺតចីងម៉ោង​នៅ​ម៉ាឡេស៊ីview
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Philippines
Philippines: Asia/​Manilaម៉ោង​នៅ​ ហ្វីលីពីនម៉ោង​នៅ​ហ្វីលីពីនម៉ោង​នៅ​ ហ្វីលីពីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ហ្វីលីពីនview
Southeast Asia
GMT+08:00
MZ: Singapore
Singapore: Asia/​Singaporeម៉ោង​នៅ​ សិង្ហបូរីម៉ោង​នៅ​សិង្ហបូរីម៉ោង​នៅ​ សិង្ហបូរីម៉ោង​នៅ​សិង្ហបូរីview
Southeast Asia
GMT+09:00
MZ: East_Timor
Timor-Leste: Asia/​Diliម៉ោង​នៅ​ ទីម័រលីសម៉ោង​នៅ​​ទីម័រ​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ ទីម័រលីសម៉ោង​នៅ​​ទីម័រ​ខាង​កើតម៉ោង​សកល +09:00view
Southeast Asia
GMT+09:00
MZ: Indonesia_Eastern
Indonesia: Asia/​Jayapuraម៉ោង​នៅ​ ចាយ៉ាភូរ៉ាម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ ចាយ៉ាភូរ៉ាម៉ោង​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​​ខាង​កើតview
Australasia
GMT+06:30
MZ: Cocos
Cocos (Keeling) Islands: Indian/​Cocosម៉ោង​នៅ​ កោះ​កូកូស (គីលីង)ម៉ោង​នៅ​ប្រជុំកោះ​កូកូសម៉ោង​នៅ​ កោះ​កូកូស (គីលីង)ម៉ោង​នៅ​ប្រជុំកោះ​កូកូសម៉ោង​សកល +06:30view
Australasia
GMT+07:00
MZ: Christmas
Christmas Island: Indian/​Christmasម៉ោង​នៅ​ កោះ​គ្រីស្មាសម៉ោង​នៅ​កោះ​គ្រីស្មាសម៉ោង​នៅ​ កោះ​គ្រីស្មាសម៉ោង​នៅ​កោះ​គ្រីស្មាសម៉ោង​សកល +07:00view
Australasia
GMT+08:00
MZ: Australia_Western
Australia: Australia/​Perthម៉ោង​នៅ​ ភឺធម៉ោង​​​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​លិចម៉ោង​នៅ​ ភឺធម៉ោង​​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​លិចម៉ោង​សកល +08:00view
Australasia
GMT+08:45
MZ: Australia_CentralWestern
Australia: Australia/​Euclaម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយក្លាម៉ោង​នៅ​​​ភាគ​ខាង​លិច​នៅ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាលម៉ោង​នៅ​ អ៊ុយក្លាម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ភាគ​ខាង​លិច​នៃ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាលម៉ោង​សកល +08:45view
Australasia
GMT+09:30
MZ: Australia_Central
Australia: Australia/​Adelaideម៉ោង​នៅ​ អាដេឡែតម៉ោង​នៅអូស្ត្រាលី​កណ្ដាលម៉ោង​នៅ​ អាដេឡែតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាលម៉ោង​សកល +09:30ម៉ោង​ពេលថ្ងៃ​​​​នៅ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាលម៉ោង​សកល +10:30view
Australia: Australia/​Broken_Hillម៉ោង​នៅ​ ប្រូកខិនហីលម៉ោង​នៅអូស្ត្រាលី​កណ្ដាល (ប្រូកខិនហីល)ម៉ោង​នៅ​ ប្រូកខិនហីលម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាល (ប្រូកខិនហីល)ម៉ោង​សកល +09:30ម៉ោង​ពេលថ្ងៃ​​​​នៅ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាល (ប្រូកខិនហីល)ម៉ោង​សកល +10:30view
Australia: Australia/​Darwinម៉ោង​នៅ​ ដាវីនម៉ោង​នៅអូស្ត្រាលី​កណ្ដាល (ដាវីន)ម៉ោង​នៅ​ ដាវីនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​កណ្ដាល (ដាវីន)n/an/aview
Australasia
GMT+10:00
MZ: Australia_Eastern
Australia: Australia/​Sydneyម៉ោង​នៅ​ ស៊ីដនីម៉ោង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើតម៉ោង​នៅ​ ស៊ីដនីម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើតម៉ោង​សកល +10:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើតម៉ោង​សកល +11:00view
Australia: Australia/​Currieម៉ោង​នៅ​ ខូរៀម៉ោង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ខូរៀ)ម៉ោង​នៅ​ ខូរៀម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ខូរៀ)ម៉ោង​សកល +10:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ខូរៀ)ម៉ោង​សកល +11:00view
Australia: Australia/​Hobartម៉ោង​នៅ​ ហូបាតម៉ោង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ហូបាត)ម៉ោង​នៅ​ ហូបាតម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ហូបាត)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ហូបាត)view
Australia: Australia/​Melbourneម៉ោង​នៅ​ ម៉េលប៊នម៉ោង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ម៉េលប៊ន)ម៉ោង​នៅ​ ម៉េលប៊នម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ម៉េលប៊ន)ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ម៉េលប៊ន)view
Australia: Australia/​Brisbaneម៉ោង​នៅ​ ប្រីសប៊ែនម៉ោង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ប្រីសប៊ែន)ម៉ោង​នៅ​ ប្រីសប៊ែនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (ប្រីសប៊ែន)n/an/aview
Australia: Australia/​Lindemanម៉ោង​នៅ​ លីនឌីម៉ែនម៉ោង​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (លីនឌីម៉ែន)ម៉ោង​នៅ​ លីនឌីម៉ែនម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​កើត (លីនឌីម៉ែន)view
Australasia
GMT+10:30
MZ: Lord_Howe
Australia: Australia/​Lord_Howeម៉ោង​នៅ​ ឡតហូវ៉េម៉ោង​នៅ​ឡតហៅម៉ោង​នៅ​ ឡតហូវ៉េម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ឡត​ហៅម៉ោង​សកល +10:30ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ឡតហៅម៉ោង​សកល +11:00view
Australasia
GMT+11:00
MZ: Macquarie
Australia: Antarctica/​Macquarieម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកខ្វារីម៉ោង​នៅ​កោះ​ម៉ាកគែរីម៉ោង​នៅ​ ម៉ាកខ្វារីម៉ោង​នៅ​កោះ​ម៉ាកគែរីម៉ោង​សកល +11:00n/an/aview
Australasia
GMT+11:00
MZ: Norfolk
Norfolk Island: Pacific/​Norfolkម៉ោង​នៅ​ កោះ​ណ័រហ្វក់ម៉ោង​នៅ​កោះ​ន័រហ្វក់ម៉ោង​នៅ​ កោះ​ណ័រហ្វក់ម៉ោង​នៅ​កោះ​ន័រហ្វក់view
Australasia
GMT+12:00
MZ: New_Zealand
New Zealand: Pacific/​Aucklandម៉ោង​នៅ​ នូវែល​សេឡង់ម៉ោង​នៅ​នូវែលសេឡង់ម៉ោង​នៅ​ នូវែល​សេឡង់ម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​នូវែលសេឡង់ម៉ោង​សកល +12:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​នូវែលសេឡង់ម៉ោង​សកល +13:00view
Antarctica: Antarctica/​McMurdoម៉ោង​នៅ​ ម៉ាក់មុយដូម៉ោង​នៅ​នូវែលសេឡង់ (អង់តាក់ទិក)ម៉ោង​នៅ​ ម៉ាក់មុយដូម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​នូវែលសេឡង់ (អង់តាក់ទិក)ម៉ោង​សកល +12:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​នូវែលសេឡង់ (អង់តាក់ទិក)ម៉ោង​សកល +13:00view
Australasia
GMT+12:45
MZ: Chatham
New Zealand: Pacific/​Chathamម៉ោង​នៅ​ ចាថាំម៉ោង​នៅ​ចាថាំម៉ោង​នៅ​ ចាថាំម៉ោង​ស្តង់ដារ​នៅ​ចាថាំម៉ោង​សកល +12:45ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ចាថាំម៉ោង​សកល +13:45view
Antarctica
GMT-03:00
MZ: Rothera
Antarctica: Antarctica/​Rotheraម៉ោង​នៅ​ រ៉ូធីរ៉ាម៉ោង​នៅ​រ៉ូធឺរ៉ាម៉ោង​នៅ​ រ៉ូធីរ៉ាម៉ោង​នៅ​រ៉ូធឺរ៉ាម៉ោង​សកល -03:00n/an/aview
Antarctica
GMT+03:00
MZ: Syowa
Antarctica: Antarctica/​Syowaម៉ោង​នៅ​ ស៊ីយ៉ូវ៉ាម៉ោង​នៅ​ស៊ីអូវ៉ាម៉ោង​នៅ​ ស៊ីយ៉ូវ៉ាម៉ោង​នៅ​ស៊ីអូវ៉ាម៉ោង​សកល +03:00view
Antarctica
GMT+05:00
MZ: Mawson
Antarctica: Antarctica/​Mawsonម៉ោង​នៅ​ ម៉ៅសាន់ម៉ោង​នៅ​ម៉ៅ​សាន់ម៉ោង​នៅ​ ម៉ៅសាន់ម៉ោង​នៅ​ម៉ៅ​សាន់ម៉ោង​សកល +05:00view
Antarctica
GMT+06:00
MZ: Vostok
Antarctica: Antarctica/​Vostokម៉ោង​នៅ​ វ៉ូស្តុកម៉ោង​នៅ​វ័រស្តុកម៉ោង​នៅ​ វ៉ូស្តុកម៉ោង​នៅ​វ័រស្តុកម៉ោង​សកល +06:00view
Antarctica
GMT+07:00
MZ: Davis
Antarctica: Antarctica/​Davisម៉ោង​នៅ​ ដាវីសម៉ោង​នៅ​ដាវីសម៉ោង​នៅ​ ដាវីសម៉ោង​នៅ​ដាវីសម៉ោង​សកល +07:00view
Antarctica
GMT+08:00
MZ: Casey
Antarctica: Antarctica/​Caseyម៉ោង​នៅ​ កាសីម៉ោង​​​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​លិច (កាសី)ម៉ោង​នៅ​ កាសីម៉ោង​​ស្តង់ដារ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​លិច (កាសី)ម៉ោង​សកល +08:00ម៉ោង​ពេល​ថ្ងៃ​នៅ​ កាសីម៉ោង​សកល +11:00
Antarctica
GMT+10:00
MZ: DumontDUrville
Antarctica: Antarctica/​DumontDUrvilleម៉ោង​នៅ​ ឌុយម៉ុងដឺអ៊ុយវីលម៉ោង​នៅ​ឌុយម៉ុងដឺអ៊ុយវីលម៉ោង​នៅ​ ឌុយម៉ុងដឺអ៊ុយវីលម៉ោង​នៅ​ឌុយម៉ុងដឺអ៊ុយវីលម៉ោង​សកល +10:00n/an/aview