[Unicode]  Vad är Unicode? Home | Site Map | Search
 

Vad är Unicode?

Unicode ger varje tecken ett unikt nummer,
oavsett plattform,
oavsett program,
oavsett språk.

I grunden arbetar datorer bara med tal (nummer). Datorer lagrar bokstäver och andra tecken genom att ha olika tal för var och en av dem. Innan Unicode uppfanns, fanns det hundratals olika kodningssystem för att associera tecken med tal. Men ingen enskild av dessa kodningar kunde representera tillräckligt många tecken. Om vi till exempel ser bara till EU, behövdes ett flertal olika kodningssystem för att kunna representera text i alla språk inom EU. Inte ens för ett enskilt språk, t.ex. engelska eller svenska, var någon enskild kodning tillräcklig för alla de bokstäver, skiljetecken och tekniska symboler som är i allmänt bruk.

Dessa kodningssystem är också motstridiga, i den meningen att två kodningar kan använda samma nummer för olika tecken, eller olika nummer för samma tecken. En dator (speciellt om det är en serverdator) måste därför kunna hantera flera olika teckenkodningar. Men det finns ändå en risk för att texten mer eller mindre förstörs när teckenkodad textdata skickas med olika kodningar, eller mellan olika datorplattformar.

Unicode ändrar på allt detta!

Unicode ger varje tecken ett unikt nummer, oavsett plattform, oavsett program, oavsett språk. Unicode-standarden har blivit antagen av ledande företag inom IT-industrin, såsom Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, och många fler. Unicode krävs av moderna IT-standarder som XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, m.fl. Unicode är det officiella sättet att implementera ISO/IEC 10646. Unicode stöds i många operativsystem, alla moderna webbläsare och många andra produkter. Tillkomsten av Unicode-standarden, och tillgången på verktyg som stödjer den, tillhör de mest betydelsefulla globala trenderna inom programvarutekniken på senare tid.

Att använda Unicode i klient/server- eller flerskiktade tillämpningar, och på webbplatser är betydligt mer kostnadseffektivt jämfört med att använda andra, äldre, teckenkodningar. Unicode gör det möjligt att i en enda mjukvaruprodukt eller genom en enda webbplats rikta sig mot flera plattformar, språk och länder, utan omfattande specialanpassningar. Unicode tillåter textuell data att transporteras genom många olika system utan att skadas.

Om Unicode-konsortiet

Unicode-konsortiet är en icke-vinstdrivande organisation grundad för att utveckla, utvidga och främja bruket av Unicode-standarden, vilken specificerar representation av text i moderna program och IT-standarder. Medlemmarna i konsortiet representerar ett brett spektrum av företag och organisationer inom dator- och IT-sektorn. Konsortiet finansieras enbart genom medlemskapsavgifter. Medlemskap i Unicode-konsortiet är öppet för organisationer och individer över hela världen, vilka stödjer Unicode-standarden och önskar bidra till dess utvidgning och implementation.

För mer information (på engelska), se Glossary (ordlista), Unicode-Enabled Products (exempel på produkter som stödjer Unicode), Technical Introduction (teknisk introduktion) och Useful Resources (användbara informationsresurser).

Swedish translation by Olle Järnefors and Kent Karlsson