[Unicode]  Czym jest Unikod? Home | Site Map | Search
 

Czym jest Unikod ?

Unikod przypisuje unikalny numer każdemu znakowi, niezależny od używanej platformy, programu czy języka.

Zasadniczo, komputery rozumieją tylko liczby. Zapisują litery i inne znaki przypisując każdemu z nich liczbę. Nim powstał Unikod, było wiele różnych systemów kodowania przypisujących te liczby. Brakowało jednego, który mógłby pomieścić wystarczająco dużą liczbę znaków. Przykładowo, sama Unia Europejska potrzebowała kilku różnych kodowań, by móc używać wszystkich używanych w niej języków. Nawet dla pojedynczego języka takiego jak np. angielski brakowało jednego kodowania, które byłoby odpowiednie dla zaprezentowania wszystkich liter, znaków przestankowych i popularnych symboli technicznych.

Innym problemem było, że kodowania te kolidowały ze sobą. Dwa, różne kodowania używały jednej liczby dla dwu różnych znaków lub różnych liczb dla tego samego znaku. Wszystkie komputery (między innymi serwery) muszą wspierać wszystkie te kodowania, gdyż dane przesyłane między różnymi systemami operacyjnymi zawsze narażone są na uszkodzenie.

Unikod zmienia to diametralnie !

Unikod (oryginalnie Unicode) przypisuje unikalny numer każdemu znakowi, niezależny od używanej platformy, programu czy języka. Unikod został uznany przez takich przemysłowych liderów jak Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys i wielu innych. Unikod jest wymogiem nowoczesnych standardów takich jak XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, itp., i oficjalnym sposobem implementacji ISO/IEC 10646. Jest wspierany przez wiele systemów operacyjnych, wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe, i wiele innych produktów. Wyjątkowość Unikodu i dostępność narzędzi wspierających go, są wymieniane wśród ważnych ostatnio trendów w technologiach tworzenia oprogramowania.

Zastosowanie Unikodu w aplikacjach klient-serwer czy wielowarstwowych i serwisach internetowych oferuje znaczące ograniczenie kosztów przez użycie zalegalizowanych zestawów znaków. Unikod umożliwia skierowanie pojedynczego produktu programistycznego lub pojedynczej witryny internetowej dla dowolnych platform, języków i krajów bez przeprojektowywania. Pozwala na transport danych przez wiele różnych systemów bez utraty ich części np. charakterystycznych znaków narodowych (ogonków).

O Unicode Consortium

Konsorcjum unikodowe, znane jako Unicode Consortium, jest niedochodową organizacją założoną by rozwijać i promować używanie Unikodu, określającą sposób reprezentacji tekstu w nowoczesnych programach i standardach. Członkowie konsorcjum reprezentują szerokie spektrum firm i organizacji mających do czynienia z informacyjnymi i informatycznymi systemami przetwarzania w przemyśle. Konsorcjum jest utrzymywane wyłącznie z opłat członkowskich. Członkostwo w Konsorcjum jest otwarte dla organizacji i osób prywatnych z całego świata, którzy wspierają Unikod i pragną pomagać w jego rozwijaniu i wdrażaniu.

Więcej informacji (w języku angielskim) znajdziesz pod odnośnikami: Słownik, Wprowadzenie techniczne i Użyteczne zasoby.

Polish translation by Piotr Trzcionkowski