Everson Gunn Teoranta (EGT) & Everson Typography

From: Marion Gunn (mgunn@egt.ie)
Date: Thu Sep 20 2001 - 20:14:27 EDT


*** Skip to *** for English version

Tosnóidh Everson Typography, a bhí ina fhoshíomh de shuíomh Everson Gunn
Teoranta <www.egt.ie>, ag feidhmiú go neamhspleách ón 21ú Meán Fómhair
amach, ag bogadh leis go dtí URL www.evertype.com, agus éireoidh Michael
Everson as seilbh agus as stiúradh EGT, a leanfaidh ar aghaidh i seilbh
agus faoi stiúradh Mharion Gunn.

Guíonn Marion agus Michael dá chéile, dá gcustaiméirí agus dá lucht
teagmhála i gcéin agus i gcóngar sláinte, sonas agus séan, agus dúil mhór i
ngach céim dá rince féin feasta.

Michael Everson
Marion Gunn

********************
JOINT ANNOUNCEMENT

Everson Typography, having existed as a subsite of the Everson Gunn
Teoranta website <www.egt.ie> , will become a totally separate entity as
of 21st September 2001, move away to URL www.evertype.com and Michael
Everson cease to be an owner-director of EGT, which goes ahead with Marion
Gunn as owner-director.

Michael and Marion wish each other, and all of their contacts and customers
at home and abroad health, happiness, prosperity, and enthusiasm to go
ahead with their own dance.

Michael Everson
Marion Gunn



This archive was generated by hypermail 2.1.2 : Thu Sep 20 2001 - 19:25:06 EDT